De stand van zaken in het immigratiedebat

Het politieke debat in Nederland – en eigenlijk overal in de westerse wereld – raakt steeds verder gepolariseerd, vooral als het over thema’s gaat als immigratie en integratie. Is er ook een manier om dit debat te voeren zonder dat we elkaar gelijk op de kast  jagen?

Onlangs voerde ik op de website De Nieuwe Realist van Joost Niemöller een dialoog met Dr. Gert Jan Mulder over Geert Wilders (hier deel één, hier deel twee). Ik gaf aan dat ik moeite had – en heb – met de toon die de PVV vaak bezigt als het om minderheden gaat. Ook de oplossingen van de PVV spreken me niet altijd aan, omdat ze vaak onhaalbaar of onwenselijk lijken. Maar, ik moest toegeven dat Wilders bij veel onderwerpen gelijk heeft gekregen met zijn analyses. 

Of we het nu hebben over de wrijving van de multiculturele samenleving, de radicalisering van grote delen van de moslimgemeenschap, de gewelddadige aspecten van de Koran,  of over economische onderwerpen zoals het verlies aan koopkracht sinds de invoering van de euro en de steeds dictatorialer wordende EU: Wilders heeft die zaken eerder  benoemd dan de politiek-correcte elite, enkele uitzonderingen daargelaten. Dit neemt niet weg dat je kanttekeningen kunt plaatsen bij de toon (“minder, minder”) of de oplossingen (Nederland uit de EU) van Wilders. 

Het badinerende toontje richting Wilders, waar ik me zelf ook wel eens schuldig aan heb gemaakt, is inhoudelijk een zwaktebod. Hetzelfde zou je overigens ook kunnen vinden van de badinerende toon die de PVV heeft in de richting van de gevestigde partijen. Het elkaar verketteren dreigt een vast ritueel te worden in de Nederlandse politiek, waardoor het debat aan kwaliteit inboet.

Als er een beter immigratiebeleid was geweest dan zouden we nu dit debat niet hoeven voeren, maar helaas zijn in Nederland vijftig jaar lang mensen toegelaten op grond van bureaucratische criteria, zonder dat de overheid zich afvroeg of bijvoorbeeld het massaal binnenhalen van mensen afkomstig uit patriarchale islamitische achterstandsgebieden, wel past bij de geëmancipeerde Nederlandse samenleving. Een beleid dat tevergeefs door Pim Fortuyn aan de kaak werd gesteld.

Een paar maanden geleden zei Ayaan Hirsi Ali in een interview met het blad Israel Hayom dat het stelselmatig wegkijken door de Europese elite van voor het westen bedreigende ontwikkelingen binnen de islam, een recept is voor een rampzalige toekomst. Volgens Hirsi Ali houden westerse regeringen zichzelf voor de gek met het verhaal dat slechts enkelingen radicaliseren, terwijl het gaat om een brede beweging binnen de islam,  met intelligente mensen aan de top die voorzien zijn van voldoende middelen. Zij voorziet dat Europa steeds meer het toneel zal worden van een gewelddadige strijd tussen geradicaliseerde moslims enerzijds en extreem-rechtse,  xenophobe groepen anderzijds. 

Tekenen daarvan zagen we de afgelopen weken in Duitsland, waar voetbalhooligans en neo-Nazi’s de strijd aangaan met salafisten en extreem-linkse groepen. De vraag is wat we nog zullen meemaken aan taferelen als ISIS er in slaagt aanslagen te plegen op Europese doelen. Ook het omvangrijke verkrachtingsschandaal in het Engelse Rotherham, dat daar jarenlang onder de pet is gehouden door allerlei “multiculti” politici, lijkt mij voldoende indicatie dat Hirsi Ali en Wilders bepaald geen spookbeelden najoegen in hun films “Submission” en “Fitna”.

Als we niet willen dat de Europese beschaving ten onder gaat in een brandend vagevuur, dan moet het schip gekeerd worden. Ik pleit al langer voor een immigratiepauze van minstens een jaar of tien, dat wil zeggen, dat de immigratie gedurende die periode tot een absoluut minimum moet worden teruggebracht,  in weerwil van VN- en EU-regels die dat verhinderen (zoals recht op familiehereniging en het vluchtelingenverdrag). Deze verdragen en regels moeten ter discussie worden gesteld. Binnen de EU vind ik dat de werkvergunning voor mensen uit EU landen met lage lonen weer ingevoerd zou moeten worden (waar o.a. David Cameron voor pleit), maar ook dat is vloeken in de EU-kerk.

Zo’n “immigratiepauze” kan gebruikt worden om de grootste problemen op het vlak van integratie aan te pakken. Waarom zouden zowel linkse als rechtse partijen het hier niet over eens kunnen worden? Daarna kunnen we het  toelatingsbeleid altijd weer nader evalueren. De integratie kan alleen slagen als we volstrekt duidelijk zijn over de hier geldende wetten, normen en waarden. Volgens mij hoort daar ook bij dat wij ons open stellen voor mensen met een andere culturele achtergrond dan de onze, zoals Nederland dat in de loop der eeuwen altijd heeft gedaan, maar dat mag nooit ten koste gaan van belangrijke principes zoals de vrijheid van meningsuiting, de emancipatie van vrouwen en minderheden, of de veiligheid van joodse Nederlanders.  Wie zich daar niet in kan vinden, moet aangemoedigd worden elders een toekomst te zoeken.

Iedere centimeter die we nu nog wijken voor aantasting van de vrijheid van meningsuiting, is er één te veel. Zo zat ik deze week vol verbijstering te kijken naar de rapper Hozny, die in de talkshow van Jeroen Pauw  lachend verklaarde dat iemand met veel islamkritiek zoals Geert Wilders wel wat bedreigingen verdient. Ik moest onmiddellijk denken aan de beestachtige moord op cineast Theo van Gogh en de triomfantelijke commentaren toen van veel moslimjongeren, dat vonden dat hij “zijn lot verdiend had”. Hozny werd bijgestaan door de Nederlandse zanger Johannes Rypma, die het kennelijk ook erg lollig vond. Zoiets geeft aan hoe diep we zijn gezonken. Wanneer gaan we eindelijk weer eens onze grenzen trekken, zowel letterlijk als figuurlijk?

Volg Jan op Twitter: @JanGajentaan.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

45 reacties

 1. Jansma

  Geen idee! Ik stel slechts dat als je Islam uit Nederland wil verwijderen, zoals Wilders, dat er geen andere oplossing is dan massieve deportaties….Deportatie (per definitie gepaard met agressief geweld en dwang) is niet mijn oplossing. Het lijkt me verschrikkelijk. Het is alleen de enige realistische mogelijkheid vanuit de visie van een etatist als Wilders. Alleen spreekt hij deze mogelijkheid niet (zelfs tegen), waardoor hij per definitie in non-oplossingen handelt….

  Mijn oplossing is heel vergezocht, maar in ieder geval volstrekt moreel. Opheffing van de Staat der Nederlanden en een totale privatisering tot stand brengen. Op die manier kunnen nieuwe woongemeenschappen ontstaan waar moslims eenvoudigweg geweerd kunnen worden…. Dat er vraag naar dergelijke woongemeenschappen is, lijkt me evident.

 2. Mar

  @vandalen:

   

  “Per jaar vertrekken er ongeveer 150.000 Nederlanders met gezinnen naar het buitenland”

   

  Als het CBS meldt dat er in dat jaar 150.000 emigranten waren, betekent dit dat er 150.000 mensen Nederland hebben verlaten. Het is een misvatting dat dit alleen Nederlanders zijn, ontstaan door (opzettelijk) gebrekkige weergave van de cijfers  door media en politici.

 3. van dalen

  Nee Mar dat klopt het overgrote deel zijn Hollanders en ook mensen die remigreren die hier geen kansen meer zien die net als den Hollander er wat van hadden willen maken? maar dat is door normaal te werken niet meer te doen., wat wij terug krijgen zijn vluchtelingen gelukzoekers en wat voor termen er ook gebruikt worden, deze mensen keren nooit meer terug zoals ik heb beschreven.

  Al de nieuwkomers zijn onderpand voor de BV der Nederlanden en het maakt de bv niet uit of zij niks opbrengen maar zijn als inzet voor leningen en handels betrekkingen.

 4. Breinbrouwsels

  Leuik dat je overweegt om als jihadbruidje naar Syrië te gaan.

 5. pejoar

  Een aktief beleid gaan voeren zodat allochtonen weer terug gaan. Pas na 7 jaar een paspoort krijgen als er geen criminele feiten zijn en als er geen uitkeringen verstrekt zijn.

  En een transparant beleid en niet zo als en dit verbijsterende artikel

  http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/De-zeggenschap-van-Marokko-over-Nederlandse-uitkeringen-1630271W/

 6. Sirik

  Radicalisering van grote delen van de islamitische bevolking ?

  Wat is dat.

  Ben je radicaal als je vijf keer per dag bidt of je dochter dwingt, euhhh adviseert, een hoofddoek te dragen ofhaar in een huwelijk dwingt of je in een islamitisch uniform loopt ? Of erger ? zeg het maar.

  “aspecten van de islam ‘ Huh ? wat zijn dat aspecten van de islam. Dat is er omheen kletsen.

   

  Het gaat niet om de aspecten vande islam maar de inhoud van de islam. Of kernachtiger…. vertaal islam eens in goed Nederlands. Submission heet de film van Van Gogh . En das niet best.

  In ‘Mein Kampf’ en in de koran staat letterlijk dat alle joden dood moeten. Niet éénmaal maar ettelijke keren. Dus hoezo ‘geradicaliseerde islam’ en hoezo aspecten ?

  Kletskoek !

  Kletskoek, twaalf jaar na Fortuyn.

   

  Beter immigratiebeleid ? Sinds wanneer heeft de staat het morele recht om te beslissen wat niet van haar is ?  Waarom mag de staat beslissen wie er in Nederland mag wonen en wie niet ?

  Publiek eigendom wordt hier weggegeven en erger. De moderne Nederlander wordt verplicht gesteld te zorgen voor ‘allen die hier aanwezig zijn’ .

  Dat heeft niets te maken met een toon, maar met een aangetast basisrecht. De staat ontneemt privaat bezit onder dreiging van geweld. over ‘mensen rechten gesproken’ En Jan snapt dat niet ?

   

  Mensenrechten is niets anders dan vreemde mensen die de baas over je gaan spelen. Een vorm van terreur.

  70% van de Nederlanders hebben de EU grondwet afgewezen, daarna is de naam ervan veranderd en nu moeten we gehoorzamen aan ‘verdrag van Lissabon’.

  Moeten we gehoorzamen omdat één man, Balkenende, handtekeningen heeft gezet zonder in en toestemming !

  De EU rechtsregels zijn een geval van oplichting, niets anders. Dus dat verdrag is per definitie illegaal.

   

  Je moet niet per se de grenzen sluiten. Maar wat je ten alle tijden moet doen is dat sociale vangnet radicaal verwijderen. Pas als er niets te halen valt blijven de sprinkhanen als vanzelf weg.

   

   

  “dat we open moetn staan voor andere culturen” is het meest idiote wat ik ooit gehoord heb.

  Alsof andere culturen een betere boodschap heeft dan die uit de originele cultuur.

  Met dat luisteren naar die andere cultuur hebben we nu.

  1 vrouwen die gedwongen worden om te trouwen.

  2 vrouwen rechten aangetst. Abortus wordt voor sommige vrouwen verboden.

  3 Eerwraak en bloedwraak is in Nederland geíntroduceerd.

  4 Nederlanders worden gedwongen te moeten werken voor vreemde mensen,… euh  kansarmen.

  5 Nederlanders moeten gehoorzamen naar wetgeving die niet de hare is..EU.

  6 Nederlanders moeten werken voor mensen in economieën die minder presteren dan de nederlandse.

   

  En.. Gajenlaan ik weet niet wat voor een opvoeding je hebt genoten maar

  “Doodt joden”, “Doodt of verkoopt ongelovigen” elke vrijdag maar, weer valt helemaal niet onder ‘vrijheid van mening’ maar is puur het oproepen en aanzetten tot geweld en het zaaien van haat ! 

   

   

  Dus als je dat, na twaalf jaar, nog niet door hebt……….

 7. Mar

  Het overgrote deel zijn geen Nederlanders. Afgerond: van de 150.000 emigranten hebben er 45.000 Nederland als geboorteland.

   

  De bewering dat per jaar 150.000 Nederlanders hun heil elders gaan zoeken, klopt dus van geen kant.

   

 8. van dalen

  Mar laat dat eens zien dan?. Ik neem aan dat jij dan bewijs hebt dat het niet zo Is?

 9. Jan Gajentaan

  @Sirik ik denk niet dat je door hebt wat ik bedoel met de vrijheid van meningsuiting, helaas. Daaronder valt natuurlijk niet het recht om op te roepen tot geweld tegen anderen. Wel het recht om vrijelijk kritiek te uiten op een anders politieke of religieuze overtuiging. Dat was ook de reden dat ik die Hozny aanhaalde. Want Hozny zei tegen Pauw dat hij vindt dat Wilders te ver gaat in zijn islamkritiek en daarom bedreigingen verdient. Hozny heeft dus (net als jij, als ik je reactie lees) helemaal niets begrepen van het westerse concept van de vrijheid van meningsuiting.

 10. LantR.fant

  “Volgens mij hoort daar ook bij dat wij ons open stellen voor mensen met een andere culturele achtergrond dan de onze, zoals Nederland dat in de loop der eeuwen altijd heeft gedaan.”

   

  Ten eerste was er tot 1940 (hoegenaamd) geen sociaal vangnet, zodat elke immigrant moest werken voor zijn kost. Deze taal leren was daarbij beslist handig.

   

  Vanaf 1960 hebben we veel -met name Turken en Marokkanen- binnengehaald die met 1 voet in Nederland stonden en met 1 voet in het land van herkomst, waarbij het land van herkomst superieur was.

  In tegenstelling tot voor 1900 was dit technisch prima te doen. Deze situatie stond -en staat- garant voor een zeer slechte integratie. 

  De samenleving was voor Wilders komst niet multicultureel, zoals links dat graag noemt maar gespleten. Omdat grote -en groeiende groepen- totaal niets met Nederland hadden, anders dan dat ze van de welvaart profiteerden. Teveel en te vaak zonder enige tegenprestatie

   

  Ik breng u ook in herinnering het laatste paarse kabinet in 2000 klachten over de overlast die degelijk wel aanwezig was afdeed als kroegen/verjaardags/borrelpraat.

  Die kliek reageerde geschokt op Fortuyn, Hirschi Ajaan en op Geert Wilders. Diezelfde kliek zie ik nu ook niet de dialoog aangaan over hoe het dan wel zou moeten. 

 11. J. School

  Álle oplossingen m.b.t. de problematiek rond de 3I’s die NIET beginnen met het drastisch beperken van immigranten van buiten Europa vallen met geen mogelijkheid serieus te nemen. Daar schuilt echter direct het probleem. Het ambtenarenclubje EU ontleent haar hele identiteit aan het waanidee een immigratiecontinent van Europa te maken met dynamisch personenverkeer van hoogopgeleide werknemers, een uniform sociaal stelsel en flexibele arbeidsmarken.

   

  Men denkt een smeltkroes te worden waarin het beste uit vele culturen wordt samengesmeed tot een waardengemeenschap van de allerhoogste orde. Dat deze droom vrijwel dagelijks wordt verstoord en steeds meer op een dystopie begint te lijken doet er kennelijk niet toe voor de Europese elites. De wal zal het schip dus moeten keren, dat wil zeggen: gewelddadige conflicten tussen bevolkingsgroepen, verpaupering, criminaliteit op ongekende schaal, verloedering en vrijwel complete segregatie. De Europese bevolkingen zijn in feite ‘sitting ducks’, want er zijn nauwelijks politieke partijen die hun vingers durven te branden aan zelfs maar het in ideologische zin betwisten van een multicultureel Europa. Het zal dus eerst nog veel, veel erger worden voor het beter wordt, maar misschien wordt het dat wel nooit meer. Geen prettig vooruitzicht, maar de Europese Unie is op een dusdanige manier vormgegeven dat er in feitelijk alleen nog maar voorwaarts kan worden gevlucht. Ze heeft alle schepen allang achter zich verbrand, met de oude Europese bevolkingen nog aan boord.   

 12. Bob Fleumer

  Hoe kunnen we grenzen trekken als er geen grenzen meer zijn? Ons land is al zo goed als afgebroken door onze eigen regeringen die verzuimd hebben bij te sturen toen het nog kon.

  De EU heeft zich als een kanker in ons land gevreten en is eigenlijk alleen nog te ontwijken door er uit te stappen en ook dat durven de schijtlaarzen in Den Haag niet want stel je voor dat je weer verantwoordelijk wordt voor Nederland, dan wordt je echt verantwoordelijk voor wat je doet!

  Nu kunnen ze van alles afschuiven want; het moet van Brussel.

  Het is diep treurig dat het zover is gekomen.

 13. Jansma

  – “Als er een beter immigratiebeleid was geweest dan zouden we nu dit debat niet hoeven voeren, maar helaas zijn in Nederland vijftig jaar lang mensen toegelaten op grond van bureaucratische criteria, zonder dat de overheid zich afvroeg of bijvoorbeeld het massaal binnenhalen van mensen afkomstig uit patriarchale islamitische achterstandsgebieden, wel past bij de geëmancipeerde Nederlandse samenleving.”

  Onzin. Deze lieden zijn massaal binnengehaald om de specifieke reden dat het culturele verschil onoverbrugbaar is….Van alle landen in de wereld waar gastarbeiders vandaan gehaald hadden kunnen worden; Waarom uitgerekend Marokko en Turkije…? Waarom? Omdat men dondersgoed wist dat het op grote schaal binnenhalen van onopgeleide islamitische barbaren een wig zou drijven in een samenleving die tot op dat moment tamelijk homogeen en eensgezind is te noemen. En een homogene en eensgezinde samenleving is natuurlijk de grootste schrik van iedere houder van staatsmacht, aangezien de vraag naar overheidsdiensten dan significant afneemt…

  De massieve import van culture woestelingen is een zeer bewuste zet geweest van een aantal doldwaze Marxistische idioten die na de 68 revolte de belangrijkste posities in het centrum van de macht hebben gevat. En hun kwaadaardige beleid van verwoesting, ontvlechting en verwoesting van cultuur gaat tot op de dag van vandaag door.

  En pas op de dag dat een groot deel van Nederland in zal gaan zien dat dit land wordt bestuurd door een kasverotte en kwaadaardige politieke kaste die er op uit is om Nederland te verwoesten en om te vormen in een cultureel wasteland, zal er werkelijk iets aan gedaan kunnen gaan worden. Het is van cruciaal belang om te realiseren dat we hier niet met incompetentie en domheid te maken hebben, maar met intelligentie en pure kwaadaardigheid….

  Er bestaat niet zoiets als een immigratie debat. Dat is een complete illusie. Het wordt af en toe zeer summier ter sprake gebracht, maar er gebeurt nooit iets…Exact de bedoeling. “We” zullen moeten inzien dat het juist de bedoeling is dat de Europese beschavingen in een brandend vagevuur ten onder worden gebracht.  

 14. reageerbuis

  Eens met Jansma. Inderdaad is de immigratie een bewust proces in het kader van het cultureel marxisme om onze maatschappij te destabiliseren. Zolang het kiezersvol dat niet wil inzien zal er niets veranderen. Laten we ook niet vergeten dat de EU op Sovjetbasis is georganiseerd, ondemocratisch en uit op dictatuur. Dat melden de media echter niet, die gaan rustig door met hun propagandapraatjes.

 15. van dalen

  Jan die gasten gaan nooit meer weg, want je weet wel? uitzetten mag niet dus aanmoedigen om terug te keren naar land van herkomst gaan zij niet doen. Gratis geld tot aan je dood en den Hollander betaalt en die mag doorwerken tot aan den dood.

  Er gaat niks veranderen niet vanzelf door een beetje kletsen en een kopje thee of een dialoogje met GL gaat echt niks opleveren, het enigste wat er gaat gebeuren is dat er in Nederland parallele samenlevingen onstaan, zijn er trouwens al.

  Per jaar vertrekken er ongeveer 150.000 Nederlanders met gezinnen naar het buitenland om elders een een nieuw bestaan op te bouwen en wat krijgen wij ervoor terug? nou dat hoef ik je niet te vertellen en ook niet wat dit betekent voor de huisvesting en ons sociaal systeem. Een blind paard ziet dat dit zeer grote problemen gaat opleveren voor de toekomst.

  Ik hoor jou ook over integratie, waarom integreren? als zelf erdogan zegt dat het een misdaad is tegen de menselijkheid om te eisen dat Turken Nederlands moeten leren, zolang alles vrijblijvend is zal er niks veranderen.

  Maar goed Geert Wilders met zijn tokkie PVV aanhang zien het toch altijd verkeerd .

 16. jofele jood

  Allemaal aardig gesteld maar dan geloof ik toch meer in de “oil for islam”  theorie die destijds is afgesproken, dat politici heden ten dage in grote getale gewetenloze ploerten zijn wil ik best aannemen, maar ja je krijgt wat je stemt zullen we maar denken….

 17. Mar

  Hoe kun je spreken over een debat over immigratie en integratie, als de discussie zich beperkt tot maar twee (sub)culturen binnen de multiculturele samenleving?

   

  Bij de inburgering heeft men al precies dezelfde fout gemaakt. De focus ligt niet op Nederland, maar op verschillen met landen als Marokko en Turkije. Er niet bij stil staande dat Nederland en Nederlandse gewoontes zelfs bij een Amerikaanse immigrant voor de nodige vraagtekens kan zorgen.

   

 18. Johanna

  De EU (Brussel)  trekt geen grenzen. Er komen iedere week alleen al in Nederland  minstens zo’n 700 islamieten    asiel aanvragen. Daar zitten   wrede jihadisten, ISIS en aanhangers tussen.  Zouden overige asielzoekers wel schoon zijn?  In islamitische landen zijn ze Joden, christenen en  elkaar al 14 jaar aan het uitmoorden.  Wat halen wij in godsnaam binnen  in Europa. Als wij iemand in elkaar rammen gaan we de gevangenis in. Nu komen er dagelijks mensen binnen die  vrijuit gaan. Niemand weet wat deze mannen hebben uitgehaald  in hun landen.

  P:S de regering telt alleen de mannen. De hele familie die  later komt wordt niet mee geteld. In werkelijkheid moeten we het aantal flink verveelvoudigen.

   

  Waarom maken onze  politici  en  EU leiders heel Europa kapot en islamitisch?

 19. Johanna

  Jansma 11:50  Afrika is voor 80 procent islamitisch.  Groot deel is al in Europa  en overgrote deel wil naar Europa. Praktisch allemaal islamieten. Intussen loopt  half  islamitisch MO leeg richting Europa. Oil voor islam. Erdogan  heeft zijn voorbereiding al getroffen  zijn  kalifaat  megapaleisje  heeft  hij  al geopend.  De rest volgt.  Hij is intussen de hele Kaukasus aan het binnenslepen. Hij gaat de hele wereld rond zonder dat politici ook maar iets zien of doen.

 20. Mar

  @van dalen

   

  U vraagt er zelf om:

   

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0-2,150&D5=0&D6=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T

   

  Immigratie en emigratie 1995 tot  2013, naar geboorteland uitgesplitst in westers (incl. Nederland), niet westers en Nederland.

   

  Aan de hand van de publicaties van de cijfers door CBS maken de media er vervolgens een zooitje van zoals te lezen valt in onderstaand artikel van Elsevier (en die was niet de enige)

   

  http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2013/1/CBS-meer-ontevreden-Nederlanders-emigreren-1152179W/

   

  “Uit de cijfers blijkt dat er opnieuw sprake is van een stijging van het aantal emigranten. In 2011 verlieten nog 133.194 Nederlanders het land en jaar daarvoor 121.351.”

   

  Neehee. Een emigrant is een persoon die Nederland verlaat. Dat kan een Nederlander zijn, maar uit de cijfers blijkt dat het overgrote deel niet in Nederland is geboren.

   

   

   

   

   

 21. Jan Gajentaan

  @Sirik OK dan zijn we het in dit geval eens, voor de verandering 😉
  De wet moet inderdaad beter nageleefd worden. Zeker als het om haatimams gaat. Onder het mom van multiculti tolerantie is dat veel te weinig gebeurd de afgelopen decennia. Dat was in essentie ook hetgeen Hirsi Ali aan de kaak wilde stellen, zowel toen zij nog bij de PvdA zat als toen ze bij de VVD zat. En dat is ook het euvel wat tot de wansituatie in Rotherham heeft kunnen leiden. 

 22. Sirik

  @Jan,

  Ik heb over die wet niets gezegd maar wel geconstateerd dat onder het mom van religie wel dingen worden gezegd die niet helemaal koosjer zijn.

  Het inderdaad de naleving van de wet.

  Die van artikel 7, maar ook die van 6.

 23. Wachteres

  We
  raken steeds verder gepolariseerd, zegt u, vooral wat betreft de immigratie en
  integratie.

   

  U zult zo langzamerhand toch moeten weten dat die polarisatie vanaf
  het begin is afgedwongen door de Europese links/liberale ‘elites’. Iedereen die
  tegen de opvattingen van deze ‘elites’ ingaat – zij willen bewust een
  multiculturele samenleving – komt met hen in conflict. Onze leiders en de EU ‘willen
  dit bewust’, omdat die samenleving in ruil voor geld en olie met het
  Midden-Oosten is afgesproken. [In het ‘Verdrag van Straatsburg’, dat voor dat
  deel nu van internet is verdwenen]. Niet voor niets worden in Europa degenen
  die hier tegen ingaan van de etiketten fascist en/of racist voorzien. Of de
  toon waarop de feiten naar voren worden gebracht wordt onder de loep genomen. In
  Zweden – en GB schijnt  soortgelijke plannen
  te hebben – is het al zover gekomen dat het volk bij wet geen kritiek mag
  hebben op het beleid van de regering aangaande de immigratie en overal is
  kritiek op de islam uit den boze. Een ‘beter immigratie beleid’ – met meer
  ‘beleid’ – zoals u voorstelt, zal er dus NOOIT komen.

   

  Niet voor niets komen er van buitenaf grotendeels alleen maar moslims binnen.

   

  Dat
  is ook precies de reden waarom ‘men’ wegkijkt voor de bedreigingen van de islam
  en ‘men’ zal ALTIJD blijven wegkijken wat u en ik of Wilders ook roepen. De
  multiculturele samenleving is mislukt, zei Angela Merkel in 2010. Rutte erkende
  dat en Cameron beaamde het ook. Logischerwijze zou het dan zo moeten zijn dat men van tactiek/beleid
  zou veranderen, maar nee, men deed een plas en ging door met de instroom van de
  islam zoals die was. De opmerking was dus alleen maar een doekje voor het bloeden, dus. Er zal geen ander/beter
  immigratiebeleid komen, want dan komt men in conflict met het Midden-Oosten.

   

   http://nos.nl/artikel/191835-merkel-multiculturele-samenleving-mislukt.html

   

  De
  Westerse regeringen houden zichzelf niet voor de gek, zoals u stelt, ze weten
  donders goed wat zij doen; de marsorders van het Midden-Oosten worden
  uitgevoerd. Niet voor niets mogen wij geen kritiek hebben op de islam en worden
  stap voor de stap de islamitische eisen ingewilligd. En die zullen doorgaan …Zijn wij in het verleden ooit zo coulant geweest me andere godsdienaten? Wilders
  en u en ik en anderen kunnen wel een stop op de immigratie willen, maar dat zal
  niet gaan gebeuren, want dan worden het Midden-Oosten en de EU boos. En dat
  moeten we toch niet willen?

   

  Een
  oplossing binnen de EU zoeken, zoals u blijkbaar wilt, is dus een utopie. De
  enige oplossing is: a.s.a.p uit de EU en de regering in handen geven van mensen
  die nog wel het goede met ons voor hebben. Ik mag van ganser harte hopen dat
  die nog te vinden zijn. In ieder geval is Wilders één van hen.

   

  Het
  ‘Verdrag van Straatsburg’ wordt nu ook wel het ‘Schandaal van Straatsburg’ genoemd.
  De afspraken met het Midden-Oosten worden door Bat Ye’or in haar boek Eurabia genoemd.
  Wij hebben die destijds op internet opgezocht en wat zij erover zegt, klopt. Nu
  zijn die afspraken spoorloos van het internet verdwenen.

   

  Zegt
  dat niet genoeg?

 24. van dalen

  Mar

   

 25. Jan Gajentaan

  @Wachteres ik moet toegeven dat ik er ook een hard hoofd in heb of de EU ooit zal toegeven op dit punt en het immigratiebeleid over zal laten aan de natiestaten, danwel zelf een veel restrictiever beleid gaat voeren.
  Op dit moment is er helemaal niets dat daarop wijst. Voor de  warhoofden in Brussel en ook in Den Haag is het “business as usual”. Mensen die zich zorgen maken over mogelijke aanslagen worden zelfs weggezet als angsthazen door policor figuren als Terlouw of Grunberg.

  Maar, als Nederland als enige uit de EU stapt zoals de PVV wil zitten daar grote risico’s aan verbonden. Het zou ook gunstig kunnen uitpakken, maar als de overige EU landen als tegenreactie op zo’n eenzijdige stap hun handels- en goederenstromen zoveel mogelijk buiten Nederland laten lopen (havens van Hamburg en Antwerpen zouden ervan profiteren), en hun Centrale Banken laten speculeren tegen de heringevoerde gulden, dan zou het wel eens een hele dure les kunnen zijn.

  Ergo, wij zitten in de tang. Of je moet met een aantal landen uit de EU stappen, maar op dit moment is dat nog niet politiek haalbaar (de eurokritische partijen zijn daarvoor nog niet sterk genoeg). 

   

  Wat we wel kunnen doen is de problemen open en eerlijk benoemen en de gevestigde partijen daarmee blijven confronteren, zodat ze uiteindelijk niet meer wegkomen met hun mooie verhalen. Of het iets uithaalt betwijfel ik, maar het is in ieder geval beter dan wegkijken of onszelf de schuld geven van de problemen (iets waar de Nederlandse policor elite nogal een handje van heeft). 

 26. Mar

  @van dalen

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/01/nederlanders-migreren-massaal-vanwege-rutte-ii-crisis-en-verharding-samenleving

   

  “Steeds meer hard werkenden, productieve Nederlanders keren hun vaderland
  de rug toe. Waar in 2010 121.351 mensen migreerden, en 133.194 in 2011,
  waren er vorig jaar maar liefst 144.175 individuen die het voor gezien
  hielden, wat komt neer op 395 mensen per dag.”

   

  Gebaseerd op een bericht in de Telegraaf, waar dus ook niet verder is gekeken dan de neus lang is.

 27. jofele jood

  Ik vraag mij regelmatig af hoe de politiek correcte multiculti lovers en EUrofielen hun kinderen en kleinkinderen nog recht in de ogen kunnen kijken…………….

 28. Sirik

  Beste jan,

  Jij begrijpt niets van de koranische oproepen in de moskee.

  Dat is puur haat zaaien.

   

 29. Wachteres

  @ Jan Gajentaan 17.21u.

   

  Ik begrijp uw zorgen wat de economie betreft. Maar denkt u dat die goed gaat functioneren met de EU? Dat we ooit uit deze ellende komen en dat alles beter wordt? De EU wil alleen maar doorzetten waar ze mee bezig zijn en ze zorgen alleen goed voor zichzelf

   

  En trouwens, met een droge boterham in een communistische dictatuur, waar we straks niet meer zelf mogen denken, dat trekt me ook niet aan.

   

  En als de rest van de landen zo braaf zouden zijn dat zij, met Europa, wraak op ons zullen nemen, waar zijn we dan in beland.

   

  Plus dat er vast een revolutie volgt, daar twijfel ik niet aan. Kijk naar het Midden-Oosten en geloof maar niet dat we hulp krijgen van onze elite, die maakt  dan dat ze wegkomt..

   

  De islam komt met tienduizenden per jaar binnen en er wordt echt niet gekeken, trouwens dat kan men ook niet weten of en hoeveel  fundamentalisten er tussen zitten.

   

  Er is veel om over na te denken.

 30. Jan Gajentaan

  @Sirik , voor de goede orde, als er in een moskee opgeroepen wordt tot geweld tegen ongelovigen dan valt dat uiteraard NIET onder de vrijheid van meningsuiting. Dat is namelijk niet een onbeperkt recht.

   

  In onze Grondwet lezen we:

  • Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet (art 7 lid 1 GW).

  Van belang is dus met name he zindsdeel: “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”. Oproepen tot moord en doodslag is gewoon strafbaar en dat is niet strijdig met de vrijheid van meningsuiting. Ergo, de vrijheid meningsuiting kan en mag geen excuus zijn om bijv. haatimams hun gang te laten gaan. Als dat wel gebeurt zit er iets fout met de naleving van de wet, niet met de wet zelf.

 31. halo1

  Leuk idee van u.. “”radicaliseer””…. ik ben het met u eens dat geweld de enige mogelijkheid is om onze confessioneel-liberaal-sociale pro-Europa  anti-Wilders “elite” weg te krijgen.. met duizend man als een soort rücksichtslos optredend SS-keurkorps zou je heel NL kunnen “aanpakken”… maar ik schrik er toch voor terug.. te onvoorspelbaar, te riskant, te veel slachtoffers.. maar de gedachte blijft interessant.. en.. vrij…

 32. Makker

  Dank voor de extra informatie waar ik niet om vroeg.

  Geen oplossing dus?

  Da’s verdomde vervelend voor u.

  Sterkte gewenst.

 33. halo1

  Er is geen oplossing heer Makker.. als je olie met water vermengt.. twee op  zich nuttige vloeistoffen.. krijg je een waardeloos product..de catastrofe heeft zich al lang voltrokken.. maar dit kunnen linkse mensen maar niet inzien. Ze wanen zich zo intelligent met hun “wereldrepubliek””-mentaliteit.. maar ik vind ze merendeels superdom.. omdat ze n.l. de elementaire (rechtse)  levenswetten niet inzien.. b.v.  de verschillen tussen mensen, dat wie niet werkt  niet  zal eten, dat eigen schuld is dikke bult , dat leven vaak slecht moeten zijn betekent ( vraag maar aan de dieren in het slachthuis) enz. enz…onderscheid maken (zgn “discriminatie””) is volstrekte voorwaarde voor succes, ze zien niet  de degenerende en verloederende invloed van hun “”sosiejalisme””..we zitten nu met de gebakken immigratie-peren als resultante van het nazisme.. Jansma noemt het “fatalistisch” van mij… het is onmogelijk te vechten tegen de naieve wereldvreemde linkse bierkaai.. maar ik ben wel zo slim om dat tenminste in te zien…..hierboven gaf ik al de 3 echte öplossingen….!!

 34. Makker

  Die vraag is nu al tig keer gesteld en nog steeds niet beantwoord.

  Maak ik het de PVV’ertjes nog even gemakkelijk

  “wat is de oplossing voor het uitbannen van de islam in uw dorp of stad?”

  Ik ben benieuwd

 35. Jansma

  Wat een heerlijk fatalistische houding weer, halo1. “We kunnen er niets meer aan doen en laten we de ellende maar accepteren voor wat hij is”…..

  Als u niet vrij wenst te zijn om uw eigen leven in te richten dan zult u het nooit worden ook… 😉 

 36. Jansma

  Dank u voor het onderschrijven van mijn punt. Wilders heeft dus inderdaad geen oplossingen…

  *Proest*….

 37. Leucosia Teles

   

  Zolang alleen Geert Wilders en PVV’ers moeten vrezen voor hun vrijheid en welzijn is het nog niet genoeg op de kast gejaagd. Ondertekenaars van de motie Halsema (niet tegengaan Islamisering) nog kunnen leven in vrijheid zonder te  vrezen voor een pak rammel of erger… Quincy Gario nog gewoon een kunstvoorstelling kan houden zonder ontzet te moeten worden vanwege een woedende menigte aan de deur. Marcel (hoera de autochtonen zijn in de minderheid) Krul nog niet op een krukje staat met een strop om zijn nek… veranderd er niets. Nee ook Jalta.nl aka the right story veranderd niets…

   

  Mannen van de straat veranderen de dingen wel… denk daarbij aan de al even genoemde HoGeSa beweging in Duitsland. Uiteraard met de toevoeging dat er neo nazi’s bijzitten…

   

   

  Met praten staan we al jaren stil, gelul over immigratiepauze raakt kant noch wal… Immigratiepauze? Joh al dat vreemde volk moet eruit!!! Opzouten met de islamitische mafkezen en werkschuw vreemd volk!!! Handen uit de mouwen en meewerken aan de BV Nederland, anders is er geen plaats voor je en kan je de koffers pakken.

   

  Radicaliseer mensen, radicaliseer!!! Waarom zou Arrogander Pechthold niet eens een keertje voor zijn leven mogen rennen? Of dat schijtwijf van een Halsema? Sellout Zalm… of Slobberige Arie. Waarom komen die altijd zo makkelijk weg met hun wandaden, maar moet Wilders 24/7 omringd worden door beveiligers, Fortuijn dood.

   

  Komop mensen, eenrichtingsverkeer is NOOIT goed, tijd om terug te vechten!!! Straatklinkers komen harder aan als woorden, en zullen zaken sneller veranderen dan met praten ooit voor mogelijk werd gehouden. Kijk maar hoe die Jihadi’s het doen… inderdaad die praten niet maar EISEN. Hoog tijd voor ons om ook te eisen, en over te gaan op geweld.

   

  In Duitsland zijn ze nou bang voor de HoGeSa beweging, zoiets moeten we hier ook hebben. Geen intellectueel gewauwel over de toon van het debat en dat soort BS. Boots on the ground die een rotschop verkopen mocht dat nodig zijn, dat is wat er ontbreekt.

   

   

   

   

   

 38. halo1

  De “oplossing” van Jansen (nog steeds).. dat is zgn “volstrekt moreel” in tegenstelling tot “deportatie”..ik zie het verschil echt niet.. het zou in ieder geval echt niet tot minder problemen leiden…wellicht tot nog meer.. je mag dit risico gewoon niet lopen wegens onherstelbaarheid. De waarheid gebiedt m.i. te zeggen dat er geen oplossing meer is..de ramp heeft zich in 40 jaar voltrokken..rest slechts er het beste van te maken…of wegwezen..of je ophangen!

 39. Lia@DDS

  Verkoop je hier toch altijd, Jansma!

  dat er geen andere oplossing is dan massieve deportaties….Deportatie (per definitie gepaard met agressief geweld en dwang) is niet mijn oplossing. Het lijkt me verschrikkelijk. Het is alleen de enige realistische mogelijkheid vanuit de visie van een etatist als Wilders. Alleen spreekt hij deze mogelijkheid niet (zelfs tegen), waardoor hij per definitie in non-oplossingen handelt….”

  Wat een lulkoek!

  Het gelóven in de Islam kún je helemaal niet uitroeien, sufferd!

  De uiterlijke vertoningen zoals islamisereing kunnen we wél uitroeien.

  En daar doelen PVV-ers en Wilders op.

  Simpele ziel….. Een hoop bla-bla-bla-die-bla, maar gezond verstand, hó maar…..

 40. Jonas

  Dus nu ophouden met Wilders te bashen Gajentaan. Dat schiet niet op. Want Wilders is de enige politici die tegen het islam-nazime in het geweer komt. Trouwens voor de duidelijkheid en wat niet in uw betoog wordt weergegeven. De Christenen is de grootste groep wereldwijd dat wordt vernederd,vervolgd en vermoord door islamfascisten. Daarnaast zijn de Joden en de niet-moslim de dupe van deze islam-fascisten. Ik steunde eerst Fortuyn en nu van het begin af aan Wilders. Waarom net als genomeden zie ik ook het gevaar van de islam. Die niet willen integreren maar segrageren omdat zij ons minderwaardig vinden en moeten overheersen middels de kwaadaardige sharia ONS wil opleggen.Maar nu de linkse kerk ons heeft overgeleverd aan die islamo-nazisme.Misschien dat Wilders het plat en onbehouwen zegt maar hij heeft wel gelijk. Hou op met u nette gepraat en gedachten hoe het probleem van islamfundamentalisme aan te pakken. Het moet helaas rauw aan toe gaan want met toedekken stoppen zij niet en vorderen ze hun ruimte in om voorschrijdende islamuitingen te bewerkstellen. Maar het is een dreiging voor iedereen die Jood,Christen en niet-moslim is. Zelfs voor moslims die niet praktiserend zijn, het niet zo nou nemen met het oorlogzuchtig boek van hen enz De vrouw die rechteloos is maar ook willen dat Westerse vrouwen rechteloos worden gemaakt. Homo’s gaan ophangen enz. Goed dat Wilders c.s.daar tegen zijn. Ik ook. Eigenlijk zouden er islamaanslagen door islamterroristen (waar net geen doden of gewonden vallen)in NL of Europa moeten te komen zodat er hopelijk een grote meerderheid eindelijk in het geweer komt tegen het islamnazisme en hen verdrijft enz.Zoals Wilders het graag ziet. En ik ook.

   

 41. jofele jood

  Tja Marokkanen en Turken zijn nu eenmaal in grote getallen moslim, en de Saoudies destijds konden op hun smerige vingers uitrekenen wat voor een massale volksverhuizing dit zou worden in enkele decennia, daar hoefde je geen raketgeleerde voor te zijn om dit te zien aankomen.

  Mohammedanen hebben ook niet voor de eerste keer getracht geheel Europa onder de voet te lopen, dat weten we allemaal, maar deze keer zijn zij bijzonder succesvol, met behulp van ruggengraatloze opportunistische politici die tegelijkertijd een fascistische EU in het leven hebben geroepen die hen ruggesteun biedt om de nakende chaos in Europa te kunnen ontvluchten. Met slarissen en privileges waar de gewone man slechts van kan dromen, en inderdaad dit moet worden gesloopt, maar dat gaat niet zonder bloed vergieten, neem dit maar van mij aan.

 42. Jeff Vink

  @Jansma: waarheen gaan die 150.000 gezinnen dan? Ik zou geen westers land weten dat géén last heeft van immigratie. De west-europese landen zijn net als Nederland. In Amerika zijn blanken al in minderheid door de toestroom latino’s. Rusland heeft dezelfde immigratieproblematiek met grote aantallen moslims uit de de voormalige zuidelijke republieken. Australië dan? 

 43. Jansma

  Oil voor Islam? Waarom zijn er dan hoofdzakelijk Marokkanen en Turken geimporteerd….? Aangezien dat uitgerekend landen zijn waar weinig tot geen olie te vinden is…..

  Je krijgt wat je stemt? Als je stemt zul je het krijgen. Dat is hoe het zit.  Iedereen acht het volkomen normaal dat ieder mens recht heeft op zijn bezittingen en lijf. Ieder mens acht het volkomen normaal en “goed” dat mensen niet van elkaar stelen, elkaar onderdrukken of elkaar de wil opleggen. Vervolgens wordt er voor sommige mensen een uitzonderingspositie geschept via de rechtsstaat waardoor een beperkt groepje mensen WEL mag stelen van mensen, mag onderdrukken en de hele indeling van de maatschappij bepaald (politici) en vervolgens staat men er raar van te kijken dat deze lieden op een ongekende plunderings en verwoestingstocht gaan….

  Het maakt niet uit wie je tot je superieur kiest….Het gaat erom DAT je een superieur kiest. En DAT is waar “we” mee moeten ophouden. Breek de Staat tot aan de grond aan toe af. Begin met stoppen met stemmen. 

 44. jofele jood

  Bespeur ik nu eindelijk eens het sentiment dat Wilders toch wel groot gelijk had/heeft? Nu de rest van politiek correct Nederland nog…..

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.