Bedenkingen bij de Goudse megamoskee

Op Jalta.nl weer een mooi stuk van Annabel Nanninga over de bouw van een grote en controversiële moskee in Gouda.

In Gouda wordt binnenkort waarschijnlijk begonnen aan de bouw van de grootste moskee van Nederland. Er moet plek komen voor maar liefst 4500 gelovigen die daar dan naar hartelust kunnen bidden. Tegelijkertijd.

Voor een atheïst als ondergetekende zijn dit soort enorme getallen altijd een bewijs voor de stelling dat religie geïnstitutionaliseerde massa-deceptie is, maar daarover een andere keer. Moslims hebben nu eenmaal de vrijheid van godsdienst en kunnen dientengevolge een moskee bouwen als ze daar behoefte aan hebben.

Annabel Nanninga erkent dat ook op Jalta:

Het behoeft geen betoog dat zulke projecten complex en controversieel zijn. Gouda telt 71 duizend inwoners, waarvan circa achtduizend islamitisch. Enerzijds is er de vrijheid van godsdienst in Nederland, die waarborgt dat eenieder zijn geloof mag belijden op een manier die valt binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Maar Nanninga is een goede onderzoeksjournalist, en geeft aan dat moskees in Nederland zich weliswaar laven aan onze vrijheid van godsdienst, maar de andere rechten en plichten die voortvloeien uit onze rechtstaat worden niet altijd even zo trouw gerespecteerd door iedere moskee.

Maar het frappante in deze zaak is tot dusverre nog niet het optreden van islamitische organisaties. Het is immers hun goed recht om te strijden voor de bouw van een moskee. Nee, de overheid lijkt er vreemde normen op na te houden. Voor het gebouw waar de nieuwe megamoskee zou moeten komen, is nog een gegadigde. En – anders dan voor godsdienstige organisaties – gaat het om clubs waarvoor de overheid een huisvestingsplicht heeft:

En er is nog een kandidaat voor vestiging in het gebouw: De Ark, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en Gemiva, een medisch kinderdagverblijf, zitten ook met een huisvestingsprobleem. Bovendien is het voor De Ark en Gemiva van belang om onder één dak gehuisvest te kunnen worden, zij kunnen dan voorzieningen delen en bovendien kunnen pupillen van Gemiva meedraaien met lessen van De Ark op uren die aangepast zijn aan de mogelijkheden van het kind. De gemeente heeft een huisvestingsplicht ten aanzien van De Ark en de school is al tien jaar op zoek naar een geschikt pand.

Het zou toch vreemd zijn als De Ark en Gemiva – voor wie de overheid bij voorkeur moet zorgen – straks het onderspit zouden delven en niet gehuisvest worden in de Prins Willem Alexanderkazerne.

Jalta gaat de vinger aan de pols houden, belooft Nanninga. Daar zetten we dan maar op in, want alhoewel hier nog geen concrete misstappen zijn gesignaleerd ziet het er niet goed uit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. observer

  Tamelijk recentelijk hebben buurtbewoners die tegen de bouw van een moskee waren stilletjes  ’s nachts een varken begraven op de aangewezen  bouwlokatie van de moskee. Men heeft  dat uitgebreid gefilmd, met duidelijke plaatsherkenning en dat op utube gedump.  

  De grond werd onrein verklaard en de bouw gaat niet door. Komen nu woningen.

   

  Tip: het is niet moeilijk een dood varken te vinden, kom maar s’avonds met een aanhangertje  naar de achterhoek, daar liggen ze meestal klaar aan de kant van de weg(binnenwegen)  voor het destructiebedrijf.

   

   

 2. Hans Kramer

  Het bovenstaande gelezen te hebben en gezien de geschiedenis van Gouda inzake besluitvorming, maakt de school geen schijn van kans.

 3. Janbert

  Goed artikel en belangrijk om dit aan de kaak te stellen want andere media gaan mee met de politiek correcte berichtgeving betreffende dit onderwerp.

   

  Het valt me vaak op hoe bestuurders ,achter de ruggen van de mensen die hen hebben gekozen, besluiten nemen waar de meeste burgers het mee oneens zijn. 

   

  Wat we dan zien is dat deze bestuurders de belangen van ,in dit geval, moslims belangrijker achten dan de belangen van de niet-moslims.

   

  Deze locatie is natuurlijk zeer geschikt voor de school en zou in een normale wereld waar bestuurders naar de burgers luisteren ook naar de school zijn gegaan. 

   

  De enige manier om dit tegen te gaan is om deze bestuurders niet meer te herkiezen bij de volgende verkiezingen en vertegenwoordigers te kiezen die echt luisteren naar de mensen die op hun kiezen.

   

  Maar zolang het gedrag van deze bestuurlijke elite niet word afgestraft bij de volgende verkiezingen zullen zij gewoon doorgaan met het niet luisteren naar de burgers.

 4. Knarsman

  Moskeeën zijn net als hoofddoeken vlaggen op de modderschuit Islam. De islam zelf heeft naast bloederige lustmoordpartijen en onderdrukking niks te bieden. Dus hoe imposanter de moskee hoe beter, dan lijkt het net of de islam iets voorstelt tussen al die ongelovige honden in Gouda en omgeving.

 5. arno

  kazerne maken voor het kanonnenvoer van de islam ?

  Kan er toch beter die school en dat kinderdagverblijf er gehuisvest worden. Kerken of haathutten bouwen die groepen zelf maar, de overheid moet daar niets voor doen, dat is niet hun taak.

 6. rinus

  ”Jalta gaat de vinger aan de pols houden beloofd Nanninga. Daar zetten we dan maar op in…..”

   

  Er worden door heel Nederland met een sneltreinvaart overal moskeeen gebouwd. De éne nog groter, hoger en imposanter dan de ander. Allemaal overwinningen voor deze zogenaamde ”godsdienst”. Overwinningen, zo ziet het grootste deel van de moslims dit. En zo wordt de Islam alsmaar groter en machtiger. In de hele wereld niks anders dan moord en doodslag. Nergens kunnen ze met anderen samenleven. Zijn de ”anderen” uitgemoord of gevlucht, dan maken ze elkaar af. Probeer ”de grootste kerk van Arabie” te bouwen.  Dan zullen we eens kijken of daar ook zoveel vrijheid van godsdienst is……

   

  Maar ja, hier heeft iedereen ”recht” om asiel in Nederland aan te vragen en iedereen heeft bekant ”recht” op zijn eigen moskee. Het mag allemaal. Maar het zál onze ondergang worden, daar ben ik van overtuigd. Maar goed, we kunnen de Randstad (waar in de steden moslims een grote minderheid zijn) altijd nog isoleren volgens die andere DDS-columnist. Na ons de zondvloed.

   

  Dus blijf net zo lang de vinger aan de pols houden tot die vinger aan die pols vastzit en Nederland één grote moskee is.

   

  Laten we dan in ieder geval maar hopen dat de ”grootste moskee van Nederland” op een plek komt met de ”meeste D66,Groenlinks en PvdA-stemmers”. 

 7. Pimsch

  Uit het diepst van mijn hart zeg ik: wat een getreiter.

  De autochtone meerderheid wordt getreiterd tot en met. Nu weer in het provinciestadje Gouda met haar duizendjarig bestaan. Omwille van bestuurlijke individuen die feitlijk niemand zijn. Aapmensen van wie niets overblijft. Omwille van de agressor die zonder kloppen ons land aan het bezetten is. Verwacht geen dankbaarheid. Ons land wordt een niemandsland van echte vreemdelingen en beroepsvreemdelingen die helemaal thuis horen in een psychiatrische inrichting.

   

 8. Makker

  Wat wil je nu als rechts nationaal georienteerde vrije markt conservatieve klassiek liberaal?

   

  Enerzijds is de Islam een groot probleem, dus heel eenvoudig lijkt me dat die Moskee er gewoon niet mag komen.

  Haatpaleizen zitten we niet op te wachten,

   

  Anderzijds is links een groot probleem, groot overheidapparaat, veel beklemmende regeltjes en hoge belastingen om dat systeem overeind te houden.

   

  Dan vraag ik me met name op de zienswijze van dit stuk, een referentie die de overheid als schuldige aanwijst wat

  rechts nationaal georienteerde vrije markt conservatieve klassiek liberalen nu eigenlijk echt verlangen.

   

  Want als er geen bestemmingsplannen bestonden, een zeer beperkt of geen zienswijze-procedure en waar een zak geld, “wie betaald, bepaald” de voorkeur geniet…oftewel een vrije markt… dan moet je dit toch toejuichen.

   

  erg huichelachtig van mevrouw Nanniga om nu op de bres te staan voor instanties die zwaar teren op overheidsgeld.

  Die Moskee kost ons niets, levert werkgelegenheid op, kortom leve de vrije markt!!!

   

  Maak mij wijs dat er ook maar iemand hier zich zorgen maakt om een school voor moeilijk lerende kinderen of een medisch kinderdagverblijf

   

  Dus nogmaals de vraag…. wil je een sterke overheid die wel degelijk kan bijsturen en oog heeft voor de plaatselijke situatie (bv. een lokaal referendum) of wil je de vreije markt…en dan ook écht een vrije markt.

   

  Eens kijken wie er hier boter op zijn hoofd heeft…Islam en vrije markt gaan m.i. nooit samen.

   

   

 9. Johanna

  Saoedi-Arabië, Turkije  en Qatar worden de nieuwe leiders van Europa. Maar eerst heel Europa volbouwen met intolerante, vrouwenhatende haat-paleizen. In islamitische landen worden alle  kerken in brand gestoken en de christenen uitgemoord.  Nog niet een moslim zien reageren. Ja, ze reageren wel met ” het is niet de islam”.

 10. Dick Kraaij

  Overheden willen rust in de tent. Daardoor krijgt vaak de groep die het hardste dramt of waarvan wordt verwacht dat ze de meeste stampei maken na een negatieve beslissing, haar zin, ongeacht de vraag of alles volgens de regels gaat.

   

  Hierdoor kon het, bijvoorbeeld, gebeuren dat Job Cohen als burgemeester van Amsterdam door een Amerikaans tijdschrift werd uitgeroepen tot Man of the Year (of zoiets), terwijl lang niet iedereen die (beheerst) rouwde om de dood van Theo van Gogh nou zo blij met hem was.

   

  Ook in andere steden is wel eens een moskee gebouwd op precies dezelfde plek waar eerder een sportschool, kerk of ander nuttig gebouw geen toestemming kreeg – met bijvoorbeeld als argument dat de locatie in of te dicht bij een groenstrook lag.

   

  De argeloze bezoeker van zo’n plaats, met enige kennis van het dossier, komt na enkele jaren terug en ziet tot zijn stomme verbazing een joekel van een moskee staan.

   

  Leest u vooral ook: http://joostniemoller.nl/2014/10/prins-willem-alexander-kazerne-wordt-megamoskee/

   

   

 11. Pietje Precies

  ja leuk 750m van mijn huis. MIDDEN in een woonwijk, die nauwelijks allochtoon is (alleen de flat tegenover de kazerne)/

  En de school en opvang van zeer moeilijk lerende kinderen De Ark, is al JAREN naar deze lokatie aan het vissen bij de gemeente…..

  Maar ja, Moslims vs Mongolen….

   

  de gereformeerden hebben gewoon wel buiten de stad een megakerk gebouwd…

   

  kutvolk die gemeenteambtenaren.

 12. Servatius

  Als er ergens in Nederland – welke gemeente dan ook – een plan is om een (mega)moskee te bouwen dan komt er ook geld – de financiering er van – bij kijken. Standaardprocedure is dat het geld door de leden van de (toekomstige) moskee wordt bijeengebracht, MAAR…… de grond – die eigendom van de gemeente of het Rijk is – waar de moskee op komt te staan moet eigendom van de moskee zijn/worden. En dat is waar het ook om gaat draaiien: de verkoop van de gronden….. Dat levert de gemeente dus geld op, maar vaak is er sprake van erfpacht en dat kan en mag niet voor een moskee… In Rotterdam heeft dezelfde procedure plaatsgevonden jaren geleden. Een burger/particulier kon en mocht geen grond kopen in het centrum van die stad, alleen erfpacht was mogelijk. Maar voor de bouw van die grote moskee aldaar werd door de gemeente de grond wél verkocht.

  Ook Saoedi-Arabie en andere moslimlanden (Qatar, Abu Dahbi enz.) zitten achter de financiering van moskee-bouw in Nederland en het westen in het algemeen. Dat is vermoed ik ook afgesproken in het geheime en nog steeds niet openbare overeenkomst gemaakt/overeengekomen tussen die landen en de EU/het westen in Straatsburg jaren geleden. Vandaar ook dat men hier in Europa zo veel vrijheid geeft aan het verspreiden van de Islam en de politiek de moslims niets of heel weinig in de weg legt als het er op aan komt.

  Denk ook aan de motie Halsema van GrLks jaren geleden…..bijna d hele kamer stemde voor!

   

  En in Gouda zal er dus ook wel (geheime) financiering komen vanuit het Midden-Oosten…..en er zal vermoedelijk ook wel druk vanuit die landen of andere organisatie met banden aldaar komen richting het College van B&W en raadsleden. Normaal gesproken moet er voor deze bestemmingswijziging ook voorlichting naar de omwonenden/inwoners worden gegeven en inspraakavonden worden gehouden. Dan bestaat er nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan tot aan de Hoge Raad toe voor de burgers/inwoners/belanghebbenden.

  En niet te vergeten de WOB……   

 13. toetssteen

  Megakerken eisen! Wat de gelovigen van het spaghettimonster in die kerken gaan doen, maakt niet uit. Gebedshuizen moeten er komen! En allemaal lid worden. Handtekeningen inzamelen! Gelieve vergiet mee te nemen.

  En nou niet gaan lachen, want het gaat om een zeer serieuze theologische kwestie.

 14. cmsuijkerbuijk

  Als er toestemming gegeven wordt voor de bouw van een moskee, verzamelplaats voor religieuze fascisten, dan kan er ook wel toestemming gegeven worden voor Bürgerbräukeller en Hagespraakfasciliteiten! Komt allemaal op hetzefde neer!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.