Bedenkingen bij de Goudse megamoskee

Foto:

Op Jalta.nl weer een mooi stuk van Annabel Nanninga over de bouw van een grote en controversiële moskee in Gouda.

In Gouda wordt binnenkort waarschijnlijk begonnen aan de bouw van de grootste moskee van Nederland. Er moet plek komen voor maar liefst 4500 gelovigen die daar dan naar hartelust kunnen bidden. Tegelijkertijd.

Voor een atheïst als ondergetekende zijn dit soort enorme getallen altijd een bewijs voor de stelling dat religie geïnstitutionaliseerde massa-deceptie is, maar daarover een andere keer. Moslims hebben nu eenmaal de vrijheid van godsdienst en kunnen dientengevolge een moskee bouwen als ze daar behoefte aan hebben.

Annabel Nanninga erkent dat ook op Jalta:

Het behoeft geen betoog dat zulke projecten complex en controversieel zijn. Gouda telt 71 duizend inwoners, waarvan circa achtduizend islamitisch. Enerzijds is er de vrijheid van godsdienst in Nederland, die waarborgt dat eenieder zijn geloof mag belijden op een manier die valt binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Maar Nanninga is een goede onderzoeksjournalist, en geeft aan dat moskees in Nederland zich weliswaar laven aan onze vrijheid van godsdienst, maar de andere rechten en plichten die voortvloeien uit onze rechtstaat worden niet altijd even zo trouw gerespecteerd door iedere moskee.

Maar het frappante in deze zaak is tot dusverre nog niet het optreden van islamitische organisaties. Het is immers hun goed recht om te strijden voor de bouw van een moskee. Nee, de overheid lijkt er vreemde normen op na te houden. Voor het gebouw waar de nieuwe megamoskee zou moeten komen, is nog een gegadigde. En – anders dan voor godsdienstige organisaties – gaat het om clubs waarvoor de overheid een huisvestingsplicht heeft:

En er is nog een kandidaat voor vestiging in het gebouw: De Ark, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en Gemiva, een medisch kinderdagverblijf, zitten ook met een huisvestingsprobleem. Bovendien is het voor De Ark en Gemiva van belang om onder één dak gehuisvest te kunnen worden, zij kunnen dan voorzieningen delen en bovendien kunnen pupillen van Gemiva meedraaien met lessen van De Ark op uren die aangepast zijn aan de mogelijkheden van het kind. De gemeente heeft een huisvestingsplicht ten aanzien van De Ark en de school is al tien jaar op zoek naar een geschikt pand.

Het zou toch vreemd zijn als De Ark en Gemiva – voor wie de overheid bij voorkeur moet zorgen – straks het onderspit zouden delven en niet gehuisvest worden in de Prins Willem Alexanderkazerne.

Jalta gaat de vinger aan de pols houden, belooft Nanninga. Daar zetten we dan maar op in, want alhoewel hier nog geen concrete misstappen zijn gesignaleerd ziet het er niet goed uit.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!