Het beloofde Hernieuwbaarheidsland

Eco-dolhuis Europa. Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Dolhuizen waren ooit gesloten inrichtingen voor mannen en vrouwen die een gevaar waren voor zichzelf of voor hun omgeving. Tegenwoordig kennen we er de term psychiatrische inrichting voor.

Ik waan mij echter nu in een open dolhuis. Dagelijks lees ik in kranten hoe gelukkig wij SDE+– belastingbetalers ons mogen prijzen op weg naar het Beloofde Hernieuwbaarheidsland onder leiding van klimaatgelovigen, die niet ophouden te beweren het beste met ons voor te hebben. Wensdenken, emoties, en grootschalige manipulatie zijn echter de ontnuchterende werkelijkheid achter dit waanidee. Hoe komt het toch dat de moderne Drie-eenheid van opwarming door CO2, energieschaarste en energieonafhankelijkheid, zo’n centraal dogma is geworden in een welhaast ISIS–achtige godsdienstwaanzin? Op zoek naar beantwoording van die vraag blijkt al snel dat zuivere wetenschapsbeoefening reeds lang achter de horizon is verdreven. Zie hier.

Rest de mening van deskundigen op het gebied van massapsychologie, PR, manipulatie van oordeelsvorming en last but not least de rol van financiële belangen. Dat de AGW–hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) al lang verworpen is, wordt dankzij al dat psychologische en propagandistische geweld voor de SDE+–belastingbetaler buiten zicht gehouden. Aangeprate collectieve angst lijkt mij het enige antwoord op die vraag. Men is bang gemaakt voor een hersenschim.

Ik voer een discussie met een piepjonge ingenieur, werkzaam bij een ingenieursbureau in de duurzaamheidssector. Deze jongeman ziet geld als de grootste boosdoener aller tijden en verwijt sceptici dat zij het verschil niet zien tussen waarheid en perceptie. Karl Popper heeft evenwel nooit beweerd dat het weerleggen of bevestigen van een hypothese tevens de absolute waarheid vastlegt. Door de postmoderne misvatting hiervan is de stelling van Pythagoras daarom slechts een mening. Zo kan het gebeuren dat in plaats van degelijke wetenschapsbeoefening men kennelijk meer belang hecht aan filosoferen over waarheid en perceptie dan aan rationeel wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Hoe dan ook, door dit alles zijn de deuren van het eco–dolhuis wagenwijd opengezet. Waanvoorstellingen hebben vrij spel gekregen omdat elke mening gelijkelijk serieus moet worden genomen. In het verlengde hiervan ligt de waanzin om onze maatschappij te vrijwaren van alle risico’s voor mens, klimaat en milieu. De kans tot 0 reduceren op 1 dode roofvogel per jaar door bestrijdingsmiddelen tegen ratten die vervolgens door het EU–verbod op bestrijdingsmiddelen duizenden tonnen graan opvreten en de ziekte van Weil sterk doen stijgen met alle ziekenhuiskosten van dien, schijnt niet tot rationele afweging te leiden.

Je kunt het zo gek niet bedenken: het voorzorgprincipe kortom. (Let wel: geldt niet voor vogelgehaktmolens!) Dit voorzorgvirus heeft de burelen van alle Brusselse ambtenaren besmet en leidt tot een regelzucht die het gezond verstand tart en slechts dient als de EU–versie van Melkert–banen. Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. JanvanEechoud

  Broeva, Haro.
  Rare jongens, die klimaat gekkies

 2. Ronel

  mooi voorbeeld van hernieuwbaar; deze moet, ondanks een beloofde levensduur van 25 jaar, al na 14 jaar “hernieuwd” worden. Geldt hier ook niet het voorzorgprincipe ?? http://www.lr-online.de/regionen/elsterwerda/Windrad-gebrochen-viele-Fragen;art1059,4842666,C::cme306194,3258592

  1. Theo345

   interessant artikel. Een windturbine in Koßdorf.
   Ook de commentaren zijn het lezen waard.
   Een betere link:
   http://www.lr-online.de/regionen/elsterwerda/Windrad-gebrochen-viele-Fragen;art1059,4842666

 3. NemTudom

  Waanzin ten top. Maar luistert een dove naar waanzin. Gewieks, gemalen, vemolen.

 4. Baksteen

  De doelstelling van de eco-club is de verelendung van de mens. Dit in navolging van de voorspellingen van Malthus, Marx /Engels en de club van Rome en die maar niet uit willen komen. Dus moet er iets gebeuren. De mens moet worden teruggedrongen, de natuur wordt daarbij slechts als excuus gebruikt.
  Het verhaal over de vogel en de ratten is in dat opzicht een goed voorbeeld, je gaat logischerwijs uit van de mens, maar het omgekeerde is de bedoeling en de natuur is slechts het excuus.
  De molens als gehaktmolen van vogels lijkt onlogisch maar dat is het niet, de schade op termijn toegebracht aan de mens en haar maatschappij is het doel, de natuur doet er dan niet toe en het effect op de natuur wordt dan ook gemakshalve verzwegen.
  De visserij wordt de nek omgedraaid terwijl het beleid aantoonbaar geen effect zal hebben.
  Het is deze doemdenkende collectivistische maatschappijvisie die de scepter zwaait en die in de geschiedenis heeft laten zien heel extreem te kunnen zijn bij het realiseren van haar idealen.

 5. David

  Zeer herkenbaar allemaal.
  Gisteravond bevond ik mij in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, alwaar een discussie met oa de directeur van Nuon, een Delftse prof. landschap & energie . In de zaal een paar honderd mensen. Voor de deur werden foldertjes uitgedeeld die waarschuwden voor krokodillen op de Noordpool.
  Het klimaatalarmisme zit er diep ingeramd. Iedereen vindt dat het 5 voor 12 is, de CO2 concentratie moet binnen 30 jaar terug naar 350ppm anders is het met ons gedaan. Geen enkele twijfel.
  Inderdaad: een parallel universum.
  Na afloop praatte ik nog wat na met een Nuon medewerker. Die bleek mijn standpunten te onderschrijven die ook op DDS worden verkondigd, maar dat zal hij op het podium nooit durven zeggen.
  De “bottom up” beweging in de steden is niet onsympathiek, maar van geen enkele invloed op de toekomst. De Nuon directeur noemde terloops nog wel, dat China elke week een kolencentrale opent, maar daar wordt verder geen aandacht aan geschonken. NL moet in 2030 40% minder CO2 uitstoten door windmolenparken en zonnepanelen te plaatsen.
  Van de Nuon man nam ik afscheid met de woorden dat je maar zelden ziet dat mensen enthousiast hun eigen graf graven. Hij sprak mij niet tegen.

 6. David

  @Baksteen
  Inderdaad, het is politiek activisme. Want kernenergie wordt in de ban gedaan terwijl het juist veel “problemen” oplost.
  Omhelst wordt juist wat niet of onvoldoende werkt (zon en wind)
  Bekijken we onze historie, dan moet worden vastgesteld dat de huidige levensstandaard het gevolg is van de niet-duurzame leefwijze van onze voorouders. Anders was de stoommachine er nooit gekomen.
  Vooruitgang was/is het gevolg van overvloedige goedkope energie.
  Te weinig en dure energie zal de maatschappij daarom drastisch veranderen. De afstand tussen rijk en arm zal enorm toenemen, want alleen de rijken kunnen zich energiebuffers veroorloven. Het onderwijssysteem is niet te handhaven want vele handjes moeten het doen in landbouw en industrie.
  De power van één mens is onvoldoende voor een prettig leven. Daarom had men vroeger slaven, lijfeigenen, horigen, bediendes…Dan hadden sommigen tenminste nog een prettig leven, wel ten koste van vele anderen.
  Nog geen eeuw geleden was 40% van de Engelsen bediende. Goedkope energie is de sleutel tot onze vrijheid.

 7. David

  @Ronel
  Renewables are not sustainable. (rara)

 8. Hetzler

  @David Klopt. Volgens het Brundtlandrapport uit 1987 is hernieuwbaar strijd met duurzaamheid. Duurzaamheid is door de VN (beter bekend als het Brundtland-rapport) als volgt gedefinieerd:
  “Voorzien in behoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen ecologisch, economisch noch maatschappelijk.”
  Hernieuwbaar kijkt uitsluitend naar ecologie en is niet duurzaam door het in gevaar brengen van mondiale welvaart en maatschappelijke ontwikkeling. Zo eenvoudig is het!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.