Onderwijsraad: scholen moeten meer aan integratie doen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.

Moeten scholen gebruikt worden om kinderen uit verschillende milieus, etnische achtergronden en opleidingsniveaus met elkaar te leren omgaan? Als het aan de Onderwijsraad ligt wel. Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde en scheidend voorzitter van de Onderwijsraad (een vrouw, overigens), zegt dat in gesprek met Trouw.

De autonomie van scholen is de laatste twintig jaar veel groter geworden. Het integratievraagstuk ligt inmiddels ook op hun niveau. Scholen pakken dat helaas nog te weinig met elkaar op. Men denkt soms dat we wel klaar zijn met het praten over sociale integratie in het onderwijs, maar de Onderwijsraad vindt dat dat niet zo is.

Het behoeft geen verdere uitleg dat er op dat gebied inderdaad flink wat te doen valt. Het integratiebeleid van verschillende achtereenvolgende regeringen heeft gefaald. Punt.

Ten Dam heeft natuurlijk gelijk het belangrijk is dat met name allochtone leerlingen in contact komen met autochtone leeftijdsgenootjes. Daarbij zou het niet onhandig zijn als die autochtonen sociaal uit een beter milieu komen. De combinatie allochtone tokkies en autochtone tokkies levert namelijk weinig goeds op. Dan krijg je van die blanke Nederlanders die zich gedragen alsof ze in Marokko geboren zijn en op latere leeftijd naar ons land zijn verhuisd.

Toch is het moeilijk zo niet onmogelijk om scholen te dwingen hier iets aan te doen. De eerste verantwoordelijkheid van een school is namelijk om kwalitatief goed onderwijs te leveren. Als bepaalde soorten leerlingen het algemene niveau van de school naar beneden trekken is het niet zo vreemd dat die onderwijsinstellingen de toestroom van dergelijke kinderen willen beperken.

Ten Dam heeft dus gelijk om ervoor te pleiten dat scholen meer aan integratie doen en rekening houden met elkaar, maar in de praktijk zal het lastig voor ze zijn om dat daadwerkelijk te doen.

Maar goed, alle kleine beetjes helpen. Als ze dit beter met elkaar coördineren en hun integratierol serieus nemen kan het op termijn zowaar iets positiefs opleveren voor de samenleving.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. hendrikush

  En als we nou gewoon eens de verantwoordelijkheid dáár leggen waar ze hoort: de ouders; de voorgangers; de opvoeding; sociale controle; de politie.
  Het vrijblijvende geroep van onderwijskundigen neemt niemand nog serieus. Zie wat ze in het onderwijs hebben aangericht.

 2. aquarius

  Onderwijs moet erop gebaseerd zijn om kinderen op een hoger niveau te brengen . Daarmee leer je ze ook beter te integreren . Echter in Nederland is er alleen maar steeds aangepast aan het niveau van de allochtoon . Hierdoor daalt alles en iedereen in niveau en daarmee ook de bereidheid tot het aanvaarden van normen en waarden (integratie) . Ziehier nu het resultaat . De z.g. deskundigen hebben veel kapotgemaakt .

 3. Robert Lemm

  Waar ligt de grens tussen integratie en multi culti? Straks hebben de moslims het voor het vertellen, en moeten de autochtonen integreren.

 4. staleo

  Als we eens gaan beginnen met het verbieden van boerka’s en soepjurken in het openbaar, dan gaan kinderen ook meer Europees gekleed.
  Door kinderen volgens bovenstaande foto naar school te sturen help je de integratie zeker niet.

 5. Frank

  Allochtone onderklasse mengen met autochtone kinderen uit betere milieus? Lijkt me een heilloze weg, die leidt tot stelselmatige afpersing, mishandeling, gewelddadige pesterijen en nog erger.

 6. joga

  De huidige praktijk is het bewijs van de verloedering, die niet meer stopt, wanneer links het voor het zeggen blijft houden. Eigen schuld, miljoenen Nederlanders hebben erom gevraagd en doen dit nog steeds alleen maar uit angst voor islamofoob te worden aangezien en vervolgens te worden uitgesloten in de maatschappij.
  Met dank aan F. Halsema en de gehele 2e kamer m.u.v. de PVV.

 7. Ingwaz

  Integratie… Ik heb er niets mee, en vindt het ook ZEER fout om van autochtonen enige aanpassingen te vragen in hun eigen land.

  Assimilatie klinkt een stuk beter en doet ook meer recht aan Nederland en de Nederlanders…

  Je bent van harte welkom als je je aanpast aan de Nederlandse normen en waarden, maar denkt je vast te moeten houden aan je eigen cultuur en dat aan ons wil opleggen. Opzouten en snel!!!

  We are the dutch, you will be assimilated…

 8. Mike V.

  Volgens mij komt het er straks neer op dat alle “witte” scholen multicultipropaganda door de strot geduwd krijgen. Waarom zegt men niet gewoon eerlijk dat de “zwarte” scholen zorgen voor segregatie. Dat zijn de scholen waar het om gaat. Maar van de policor-elite mag je dat natuurlijk niet zeggen.

 9. Gielah

  Omgekeerde wereld!
  Wat is dit nu: eerst een GOED land vol laten stromen met mensen van een veel lager… of in elk geval ánder ontwikkelingsniveau…. en dan niét die nieuwkomers tot het niveau van het gastland opkrikken (dat kost mijns inziens zeker 4 generaties… maar je moet dus wel met de grootste spoed beginnen daaraan en dan niet op Nederlandse scholen, maar op vormingsinstituten voor buitenlandse instromers)
  en dan in je onvoorstelbare dwaasheid van Nederlanders vragen die anderen te leren integreren… en zelf maar een beetje MINDER Nederlands te doen…?

  Nee… zet als leerkrachten op die vormingsinstituten voor buitenlanders te allen tijde mensen voor de klas, die héél goed zijn in de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur… en dat betekent dus óudere leerkrachten… desnoods enthousiaste gepensioneerden….want veertig-minners kennen helaas zélf nauwelijks meer onze taal en cultuur…. laten we maar eerlijk wezen…. en die kunnen dus geen buitenlanders tot Nederlanders omvormen.

  En maak en laat de Nederlandse scholen ook stevig geworteld in onze cultuur… dus daar beter en meer geschiedenisonderwijs én beter taalonderwijs.
  Herstel daarnaast voor de 12-plussers onmiddellijk de oude ambachtsscholen in ere… hoe je die school ook noemt… want 60% van ook de Néderlandse bevolking is aantoonbaar niet in het bezit van een studiehoofd… dus kan beter bekwaamd worden voor de zorg en de (detailhandel) en voor allerlei technische beroepen.
  Maar beter onderwijs voor Nederlanders houdt natuurlijk wél in, in dat de pedagogische academies geheel vernieuwd en verbeterd dienen te worden.
  Het zal nog moeilijk genoeg zijn om voor die academies geschikte leraren te vinden…. mensen die maken kunnen dat er in het vervolg niet langer de krukken, die ze nú op de scholen loslaten en die nauwelijks kunnen rekenen of een ‘d’, ‘t’ en ‘dt’ op de goede plek neer kunnen zetten, afgeleverd worden, maar góede, degelijke leerkrachten.

  De vormingsinstituten voor nieuwe instromers, het basis- én voortgezet onderwijs daarvan, zouden niet met 17 jaar, maar met 20 jaar de eindexamens moeten hebben.
  Zij zouden, behalve theoretisch onderwijs voor de bollebozen, ook …. net als voor Nederlanders die geen doorleer-kwaliteit in huis hebben …. héle grote afdelingen voor technisch onderwijs moeten hebben… zodat we straks ook genoeg ( buitenlandse) ambachtslieden hebben… en die zijn altijd nodig en dan hebben die mensen dus ook altijd werk!

  We willen toch dat allen, die hier verblijven, Nederlanders worden?

  1. jjvdberg

   # Gielah

   Ik ben het nu echt helemaal met je eens.

   1. Gielah

    Dat doet mij deugd!

 10. ikwoudatiedereennadacht

  Het zou interessant en nuttig zijn om bij al dit soort rapporten een bijlage te verplichten, waarin de desbetreffende gegevens van de rapporteurs/commissie vermeld moeten worden. Laat maar zien waar de kinderen van de policor elite op school zitten !

 11. V.K.

  —–

  Moeten scholen gebruikt worden om kinderen uit verschillende milieus, etnische achtergronden en opleidingsniveaus met elkaar te leren omgaan?
  —–

  Ik mis hier religie(islam) in het rijtje.Na ja, dat zal wel zorgvuldig in het rapport zijn vermeden.
  -Onze expats in bijvoorbeeld Syrië hebben over het algemeen toch wel een goede opleiding achter de rug.
  -Tsja, ga je als juf of meester sleutelen aan bepaalde waarden(islam)welke het kind van huis uit meekrijgt, dan kan het wel eens gebeuren dat je met een mes tussen je ribben,met daaraan een briefje geregen op straat komt te liggen, daarom is het ook zo’n goed plan van burgemeester/denker Van Aartsen om niet het kind van de teruggekeerde expat, maar de expat een opfriscursus NL normen en waarden aan te bieden.
  -Dat policor NL er wel wat in ziet om een Nedelands kind te beoordelen of de quotering betreffende etnische samenstelling wel conform de regelgeving welke het bedrijfsleven is/wordt opgelegd is natuurlijk van de zotte.

 12. josef kuijpers

  Een lovenswaardig streven, maar absoluut zinloos! De allochtonen zitten helemaal niet te wachten op contacten met de autochtone Nederlander. Hiervan geven ze bij elke gelegenheid die zich voordoet nadrukkelijk blijk. Zij beschouwen ons als derderangs voetvolk, en zijn uitsluitend geïnteresseerd in onze euro’s. Helaas het is niet anders.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.