Wilders neemt geen woord terug van “minder, minder, minder”

En gaat zo waarschijnlijk een veroordeling tegemoet. 

Geert Wilders heeft vandaag een verklaring afgelegd bij de Rijksrecherche in verband met de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie inzake zijn “minder, minder, minder Marokkanen“-geblèr. Zoals we gewend zijn van de PVV-leider overwéégt hij niet eens om een stapje terug te doen:

“Het is mijn taak als politicus om het Marokkanenprobleem dat we in Nederland hebben te benoemen. In mijn verklaring heb ik duidelijk gemaakt dat ik in mijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering van Nederland me nooit door iemand de mond zal laten snoeren. Tegen geen enkele prijs en door niemand, wat de gevolgen ook moge zijn. Ik ga ervan uit dat het Openbaar Ministerie zal besluiten mij niet te vervolgen. Ieder ander besluit kan niet anders worden uitgelegd dan politiek gemotiveerd.”

Het is belachelijk dat Wilders juridisch in de problemen zit – zoals de overgrote meerderheid van de kiezers ook vindt zou het legaal moeten zijn om te zeggen wat hij zei en wat hij zijn achterban liet scanderen – maar helaas is de wet vrij duidelijk. Tot dit jaar kon hij zich altijd achter ‘religiekritiek’ verstoppen; hij zei het over ‘de islam’ te hebben, niet over ‘moslims’. Dit keer kan hij die verdediging niet herhalen; hij had het heel specifiek over Marokkanen. Als je de wet erop nakijkt, kun je bijna niet anders concluderen dan dat vervolging hoogstwaarschijnlijk in een veroordeling resulteert.

Het trieste voor Wilders is dat hij het zich in politiek opzicht niet kan veroorloven om pas op de plaats te maken. Dat zou hem het respect van zijn kiezers kosten, en waarschijnlijk dus ook flink wat zetels. Daar komt bij dat hij ongetwijfeld denkt dat hij wel bezig kan blijven als hij eenmaal begint met het aanbieden van excuses.  Daarom houdt hij stug vol en beroept hij zich op een vrijheid die niet bestaat in ons land.

Op termijn zal hem dit ongetwijfeld meer zetels opleveren – waar hij bijzonder blij mee is – maar het zorgt er ook voor dat hij en zijn partij regeringsdeelname voor eens en altijd op hun buik kunnen schrijven. Geen andere partij die zaken wil doen met een club wiens voorman veroordeeld is (nogmaals, ja, de kans is groot dat hij eraan moet geloven) wegens discriminatie, racisme, en/of groepsbelediging.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

47 reacties

 1. bandini

  Ik ben geen Wilders-aanhanger maar vind wel dat hij de problemen in Nederland moet kunnen blijven benoemen; ook als dat het Marokkanenprobleem is!

 2. jangajentaan

  Collega Marine Le Pen kreeg eerder dit jaar een boete van 10.000 euro voor het vervalsen van het pamflet van een tegenstander.
  Ze lijkt er niet echt mee te zitten.

 3. joga

  Wanneer de rechterlijke macht zich nog belachelijker wil maken, dan ze nu al is, moeten ze dat zelf weten. Het gaat hier alleen maar over de rancune van de nederlaag in het vorige proces en de politieke haat tegen de PVV van d’66(rechters). Voor de rest heeft Geert Wilders op alle punten gelijk, zoals een overgroot deel van het Nederlandse volk al meermalen heeft uitgesproken.

  1. HenkieAltea

   65% van de autochtone bevolking is het met Wilders eens.
   Het was alleen maar de vraag,meer of minder,en wat zou er gebeurt zijn als iedereen meer zou hebben geroepen?
   Zou men dan met een Willems Orde lintje naar Geert Wilders zijn gekomen omdat hij mee zingt met de linkse politici die zonder iets aan de autochtone bevolking gevraagd te hebben,Nederland hebben vol gestopt met gelukzoekers,waarvan het grootste deel niet aan de Nederlandse maatschappij kunnen deel nemen.
   Ze zijn ongeschoold,of hebben geen zin om te gaan werken,en gaan solliciteren in hun moslim gewaad.
   Maar heeft Wilders gezegd dat hij Marokkanen gaat deporteren,of uitroeien?
   Want dan word het anders,maar nee,hij heeft alleen gevraagd of de mensen meer of minder Marokkanen willen in Den Haag.
   Dus hoe zou je als rechter daar een vonnis over moeten vellen,want waar is het eind dan.
   Houd een referendum,of de Nederlander meer of geen vreemdelingen in zijn land wilt,dan is voor altijd het gezeik afgelopen omdat de overheid dan de wil van het volk dient uit te voeren.
   Maar een referendum zal er nooit komen,omdat de overheid de uitslag ook lal weet,net zoals U en ik.

  2. Daniel

   @joga…….: De rechtelijke macht toetst aan de wet.
   Dat van de d66 rechters is een broodje aap
   verhaal, het merendeel van de rechters is
   van CDA, VVD en PvdA huize.
   Dus de rechtelijke macht maakt zich niet
   belachelijk, dat is de wetgever.

 4. J. School

  Dan krijgen meer politici een probleem, ook van andere partijen. Laat staan bloggers en andere opiniemakers. Dat er een Marokkanenprobleem bestaat is een tamelijk geaccepteerd gegeven, die bult onder het tapijt krijg je niet meer plat.

  1. HenkieAltea

   Dat echtpaar in Deurne weten er alles van,meer of minder Marokkanen.
   Maar mag de overheid zelf wel de wet overtreden?
   Kijk naar de illegalen die in Nederland zijn,de overheid laat heel deze groep onze Nederlandse wet met voeten treden,en wat doen daar de D’66 rechters aan?
   Niks,helemaal niks,en als er dan iemand recht voor zijn raap aan de Nederlander vraagt meer of minder Marokkanen,dan komen alle linksen uit hun holen,en gaan collectief aangiften doen.
   Maar waar waren deze figuren toen er met ISIS vlaggen werd gedemonstreerd in de Schilders wijk,en daar de Joden weer ter dood werden gewenst dood te gaan.
   Toen stonden de politie bureaus niet klaar met voorgedrukte pamfletten om deze moslim aan te klagen.
   Nee,bij links hebben ze een aparte bril op.

 5. aquarius

  In de 3e regel vervalt Michael al in het denigrerende en in het bespotten van de woorden van Wilders door het woordje ” geblèr” te gebruiken .
  Dit tekent meteen zijn vooringenomenheid .
  Vlgs mij blèren alleen de geiten van moslims .

  1. LafSchaap

   Ja, en ze hebben er genoeg redenen toe.

   1. JanvanEechoud

    laf Schaap….., ik lach me gék! 🙂 🙂

 6. peterdeRuyter

  @ aquarius:

  is een dwangmatige handeling, en ontluisterend voor het niveau waarop hij uiteindelijk tóch journalistiek zou willen bedrijven . De boemerang komt altijd in het eigen gezicht terug.

 7. Jasterke

  We zullen zien…

 8. tipo

  De minder, minder, minder-uitlokking moet in de politieke context van de PVV-verkiezingscampagne worden gezien, waar de verkiezingsavond het slotstuk van was, alwaar deze uitspraken ge-uit werden door PVV-medewerkers (Niet door Wilders zelf).

  Kansloze aanklacht dus. Maar de domheid bij de D66-gezinde rechterlijke macht is onmetelijk, dus alles kan.

 9. Willie.F

  Prima uitleg. En geen drogreden met “geblèr

  8 december 2014
  VERKLARING GEERT WILDERS BIJ VERHOOR RIJKSRECHERCHE TEN BEHOEVE VAN DE VERVOLGINGSBESLISSING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
  Onze vrijheid wordt bedreigd. Bedreigd door een gewelddadige totalitaire ideologie – de islam – die dood en verderf zaait. Bedreigd door politiek-correcte lieden die geen kritiek op de islam en de massa-immigratie dulden en het cultuurrelativisme koesteren.
  Ik kom hiertegen in het verzet.
  Als democratisch gekozen politicus benoem ik de problemen zoals ik die zie. Benoem ik de gevaren en de nadelen die wij in Nederland ervaren door het cultureel relativisme, de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering. Dat is mijn taak, dat is mijn plicht, daarvoor ben ik gekozen. Dat is de reden dat ik in de politiek zit en waarom ik de Partij voor de Vrijheid (PVV) heb opgericht.
  Ik strijd voor een beter Nederland.
  Voor het behoud van onze eigen cultuur.
  Voor onze eigen identiteit.
  Voor onze veiligheid.
  Voor onze vrijheid.
  Ik discrimineer niet en zaai geen haat, noch zet ik daartoe aan. Ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen of te beledigen. Ik spreek echter niet met meel in de mond wanneer ik onze verworven vrijheden verdedig en de gevaren voor onze samenleving benoem.
  Ik wijd mijn leven aan de strijd tegen deze kwaadaardige ideologie en de verdediging van onze vrijheden. Ik betaal daar er elke dag de prijs voor. Al meer dan tien jaar ben ik mijn persoonlijke vrijheid kwijt.
  De afgelopen 10 jaar heb ik het Marokkanenprobleem dat wij hier in Nederland hebben be-noemd. Dat bestaat onder meer uit grote problemen met integratie, criminaliteit en uitkeringsafhan-kelijkheid. Het merendeel van de uit Nederland afkomstige jihadisten die naar Syrië afreizen is Ma-rokkaan. Voor de gehele context dient de inhoud van de bijlagen die ik hier vandaag bij u deponeer in ogenschouw te worden genomen.
  Ik baseer mij op objectieve cijfers en feiten. Feiten die ik móet benoemen. Omdat ze de waarheid zijn. Hadden we in Nederland een soortgelijk Canadezenprobleem gehad dan had ik dat benoemd.
  Wie niet ziet dat we in Nederland een groot islam- en Marokkanenprobleem hebben is horende doof en ziende blind.
  Op campagne in Den Haag heb ik om hiervoor genoemde redenen gepleit voor minder Marokkanen en bij een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag heb ik de aanwezige mensen een aantal vragen voorgelegd, waarvan er één was ‘wilt u meer of minder Marokkanen?’.
  Ik wil inderdaad minder Marokkanen in Nederland, vanwege de redenen en de context zoals eerder door mij zowel in deze verklaring als in het parlement geuit en waarvoor ik u verwijs naar de stuk-ken die ik thans overleg.
  De Nederlander die meer Marokkanen in Nederland wil moet ik nog tegenkomen.
  Minder Marokkanen is iets anders dan dat ik alle Marokkanen Nederland uit zou willen hebben of iets zou hebben tegen alle Marokkanen.
  Met mij wil 43% van alle Nederlanders en 95% van mijn achterban minder Marokkanen in Neder-land. Ik heb gezegd wat miljoenen Nederlanders vinden.
  Ik wil ook minder islam in Nederland.
  En met mij vindt 65% van alle Nederlanders en 100% van mijn achterban dat de islamitische cul-tuur niet bij Nederland hoort.
  Sinds het oprichten van de PVV pleit ik voor minder immigranten uit islamitische landen.
  Sinds het oprichten van de PVV benoem ik het Marokkanenprobleem en draag ik (democratische) oplossingen hiertoe aan, zoals:
  – Het beperken van de immigratie van mensen uit islamitische landen, waaronder dus ook Marokko
  – Het bevorderen van de vrijwillige remigratie voor niet-westerse allochtonen, waaronder dus ook Marokkanen
  – Het uitzetten van de criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie, waaronder dus eveneens Marokkanen. Omdat in Nederland woonachtige Marokkanen sterk oververtegenwoor-digd zijn in de criminaliteitsstatistieken en zij veelal een dubbele nationaliteit hebben zou ook dit leiden tot minder Marokkanen in Nederland.

  Ik neem geen woord terug van wat ik gezegd heb.
  Ik heb namelijk niets verkeerd gezegd.
  In mijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering van Nederland zal ik me nooit door iemand de mond laten snoeren. Tegen geen enkele prijs en door niemand, wat de gevolgen ook moge zijn.
  Om in de woorden van Martin Luther King te spreken:
  “I close by saying there is nothing greater in all the world than freedom. It`s worth going to jail for. It`s worth losing a job for. It`s worth dying for.”
  Om hiervoor genoemde redenen ga ik ervan uit dat het Openbaar Ministerie zal besluiten mij niet te vervolgen. Ieder ander besluit kan niet anders worden uitgelegd dan politiek gemotiveerd.

 10. tipo

  Overigens wel fijn om Martin Luther King weer eens geciteerd te zien door Wilders.

  “I close by saying there is nothing greater in all the world than freedom. It’s worth going to jail for. It’s worth losing a job for. It’s worth dying for.”

 11. Ingwaz

  Willen jullie meer of minder marokanen? Minder minder minder!!!

  Is geen discriminatie, is geen racisme en al helemaal geen groepsbelediging.

  Het is een vraagstelling of men meer of minder mensen uit een bepaald land wel of niet wil.

  Alleen jojo’s en klojo’s zien hier iets in wat niet door de beugel kan. Want stel… de zaal had meer meer meer geroepen in plaats van minder minder minder, dan zou er dus niets aan de hand zijn geweest?

  Dus het antwoord op de vraagstelling bepaalt of iets racistisch is of niet?

  Groenlinks congress; willen jullie meer of minder mocro’s? Meer Meer MEEER, geen racisme?

  PvdA congress; willen jullie meer of minder mocro’s?
  Meer Meer MEEER, geen racisme?

  PVV congress; willen jullie meer of minder mocro’s?
  Minder minder minder is dan plotsklaps discriminatie racisme of groepsbelediging?

  Wat een onzin!!! Echt onzin!!!

  1. Limburgse Kuifje

   @Ingwaz

   Groenlinks congress; willen jullie meer of minder mocro’s? Meer Meer MEEER, geen racisme?

   NEE geen racisme maar wel discriminatie tegenover ons autochtonen ! Want impliciet zegt men dus dat men liever Marokkanen dan Nederlanders heeft.

 12. nick

  Het is toch volkomen krankzinnig…. We hebben een marokkanen probleem, dat is gewoon zo en niet anders, waarom zou je dat niet mogen benoemen?

  En wat is er zo vreselijk aan om te vragen of wij minder marokkanen willen, dat willen we toch? Hoe hypocriet, er zijn geen normale woorden voor om te benoemen wat hier allemaal nog meer mee speelt.

  Het zal Wilders en de PVV uiteindelijk nog veel meer stemmen op gaan leveren, indien men dat wil voorkomen is men geheel averechts bezig. Dat ik dat geen probleem vind is mijn mening.

  En heel terecht dat Wilders niets van zijn woorden terug neemt, waarom zou hij? Om politiek correct te willen zijn, nou dat is wel het laatste wat hij wil, gelukkig maar. Iemand moet de waarheid toch vertellen?

  Dus Michael, doe niet zo hypocriet, schrijf je stukjes en laat de waarheid boven je gevoel staan! Dat jij een hekel hebt aan de PVV of Wilders is je goed recht maar blijf in je schrijven neutraal en laat de waarheid en werkelijkheid prevaleren.

 13. Joop Klepzijkert

  Hoi we krijgen een politiek proces na een politieke moord ( Pim Fortuyn) Mensen die dit toe juichen zijn hun verstand kwijt.

 14. Kuifje

  Geert Wilders word dus vervolgd om zijn uitspraken maar Spekman Samsom en Oudkerk van de PvdA niet.

  Dat maakt wel duidelijk dat het hier om een politiek proces gaat met de bedoeling om Wilders politiek uit te schakelen.

  Als sinds de oprichting van de PVV hebben de media en politieke elite er alles aan gedaan om de PVV te ondermijnen. Net de media en de politieke elite er alles aan gedaan hebben om Pim Fortuyn uit te schakelen.

  Pim Fortuyn: “Als mij iets gebeurt,…..”
  https://www.youtube.com/watch?v=vbcuyUVb-nY

 15. Antivenin

  Net zoals de islam laten ook de rechterlijke macht en onze politici steeds vaker hun ware gezicht zien. Uiteindelijk werkt het alleen maar verhelderend.

 16. Ingwaz

  @Joop

  We krijgen alweer een politiek proces, tis immers niet de eerste keer dat men Wilders wil naaien vanuit vadertje Staat en de grachtengordel.

 17. JanvanEechoud

  “Vlgs mij blèren alleen de geiten van moslims”.
  Nee, nee, Aquarius!!
  Das nie waor!
  Nederlandse geiten… en zelfs Bélgische geiten blèren ook. Ieder in zijn eigen taal.
  Maar G.W. heb ik nog nooit horen blèren.

  En Michael? Die wordt steeds “gematigder” in zijn uitlatingen over de PVV en G.W.
  Broeva! Haro!.
  Daar krijgen we nog een goede medestander aan. 😉

 18. Pieter V

  Wilders is dan ook de enige politicus in Nederland met ballen. De rest zijn landverraders.
  Ja Michael, de waarheid is hard maar cognitieve dissonantie lost geen enkel probleem op, nee verhindert de probleemanalyse en dus elke mogelijke oplossing.

 19. JanvanEechoud

  En bedankt voor de mooie, zeer mooie foto van Geert en zijn mooie vrouw, Michael.
  Mijn vrouw en ik hebben het er net over dat zij een mooie lacht heeft maar wat droeve ogen…..
  Zij komen in elk geval op mijn bureaublad.
  En als Michael vd G. zo nog ff doorgaat, komt hij er naast te staan! 🙂

 20. Nou2maar

  Dit is een zeer politiek gemotiveerde klucht waarbij justitie zich volledig in dienst stelt van de politiek . Het doel is oliedom en heeft duidelijk als doel Wilders te beschadigen voor de provinciale verkiezingen. Zijn peilingen zijn angstig hoog in de ogen van de Haagse bedriegertjes. Zijn zaak zal waarschijnlijk begin maart voorkomen, wat een toeval. Resultaat zal zijn dat het aantal PVV kiezers sterk zal stijgen omdat de meerderheid het volledig eens is en braakneigingen krijgt van het hypocriete wegkijk gedrag van D66, CDA, VVD en de partij van de Allah

 21. rinus

  Je ziet al tig jaar iedere politicus op verkiezingsavond zijn aanhangers/kiezers (enthousiast) in zalen toespreken. En dat lijkt me heel normaal. Of je het met die partij eens bent of niet. Maar als iemand met de naam Geert Wilders het doet heet het ”geblèr”. Hij heeft overigens een prima verklaring uit laten gaan vandaag. Geen speld tussen te krijgen.

 22. peterdeRuyter

  Zo’n aanklacht is alleen in het (geforceerde,gemaakte) politieke (correcte) klimaat van een land als Nederland mogelijk. De ambtenarenapparaat is volledig verlinkst (mede dankzij geen tegengas van VVD en CDA), dus ook alle onderdelen van het justitiecomplex, OM en rechterlijke macht.
  Wat ik enige weken geleden interessant vond in een enquête van het Hondengebeuren, is dat op zijn vraag of er uit deze aanklacht een veroordeling zou moeten volgen , méér dan 50% van het CDA deel der geënqueteerden zei, dat zij zulks wensen. Weet u dus wat de kern van deze bedriegelijke, kwaadaardige partij is. Schoot me even te binnen bij het lezen van Wilders’ verklaring. Hoe schril steekt die in intenties af, tegen de duistere opinie van de CDA- en andere judassen.

 23. Wilhelmson

  Een regerende filosofie gegrondvest op redelijkheid, tolerantie, consensus en overleg kan zichzelf niet verdedigen tegen een strategie van meedogenloos geweld zonder radicaal zelf omgevormd te worden of erger nog, vernietigd. Dat laatste ondervind Wilders nu.

 24. Wilhelmson

  De in schijn vertegenwoordigende democratie is niet meer geïnteresseerd in de waarheid en het handhaven van rechtvaardigheid.
  Maar dat houdt ook in dat de waarheid onderdrukt wordt en sporadische protesten in de kiem gesmoord worden met structureel geweld en/of de dreiging met “lawfare” of voor de gewone burger onbetaalbare gerechtsvoering.
  Dat alles betreffen de politieke aansprakelijkheid van onbekwame of/en criminele bewindslieden.

  De echte macht wordt hier uitgeoefend door een nomenclatuur van door niemand verkozen opportunisten die zich globaal in een pijnlijke spreidstand bevinden tussen een persoonlijke aanhankelijkheid aan hun eigen positie binnen hun politieke fractie enerzijds, en de onmogelijke positie waarin zij gemanoeuvreerd werden door een niets ontziende bijna zelf fanatiek geworden politieke correctheid die de islam als ingebroken fanatieke carnivoor binnen de muren niet wil zien anderzijds.

  Een volk dat zijn wortels ontkent, zijn geschiedenis vergeet, zijn tradities normen en waarden zo maar tegen alle logica in overboord gooit of inruilt voor iets wat alleen maar kan omschreven worden als volledig in strijd met de openbare orde en de goede zeden zoals de islam, verloochent zichzelf en is gedoemd om te verdwijnen.

 25. Mike V.

  Geert Wilders heeft mijn steun. Ook ik wil minder criminele marokkanen. Eigenlijk wil ik hoe dan ook minder criminaliteit, van welke huize dan ook.

  1. HenkieAltea

   Ik wil minder vreemdelingen in Nederland,want ik voel me ontheemd.
   Zou daar die meerdere zelfdodingen aan re koppelen zijn?
   Kijk naar TV beelden van 1950 tot 1960,dan zie je toch een mooier Nederland,waar de mensen nog lachen,en met elkaar praten.
   Maar met zoveel verschillende mensen,die allemaal in hun eigen cultuur blijven hangen,en dat is op straat terug te zien.
   Daar kun je geen land mee opbouwen,terwijl we het allemaal zo goed hadden kunnen hebben gezien de aardgas baten.
   De ouderen zouden super verzorgd kunnen zijn,en de mensen die verzorging nodig hebben ook.
   Maar nee,de linksen moesten zo nodig het geld besteden aan gelukzoekers,en de miljarden die zijn weggegooid aan ontwikkelingshulp,daar zie je niks geen rendement van.
   Dus weggegooid geld,van Henk & Ingrid,in Noorwegen noemen ze dat de Nederlandse ziekte,en zij besteden het geld uit gas en olie voor zich zelf,en de reserves stapelen zich maar op.
   Staats schuld,zij weten niet wat dat is,ja veel rendement behalen zij met dit geld.
   Zij sturen de bejaarden niet op straat.

 26. Joop Klepzijkert

  Ingwaz
  8 december 2014 at 15:29
  Volgens mij Janmaat van de Centrum partij ook.
  Verder wil ik nog toevoegen dat Wilders een van de weinige is, die als idealist politiek bedrijft. De rest zijn zakkenvullers,uitvreters, leugenaars en leugenaars.
  Geld stelen van de daklozenkrant wordt in de media echt niet uitgemeten op de Nederlandse Propaganda Omroep. Geweld is de leidraad van het linkse gedachtengoed.

 27. toetssteen

  Ras? Het Marokkaanse ras? Kolder! Er bestaat niet zoiets als het Marokkaanse ras.
  Het wegzetten van groepen? Gaan de draaideurcimineeltjes zich beroepen op groepsbelediging? Het nobele gilde van het straatschuim is diep beledigd en voelt zich weggezet. Wat hun slachtoffers vinden doet er niet toe, het schuim kan rechten doen gelden op ‘groepsbelediging’.
  Discriminatie? Ook zo’n mooie. Misdadigers benomen, moet je niet willen, dan houdt je je bezig met ‘discriminatie’.

  Dit hele gedoe is al net zo dwaas als het willen bewijzen dat ‘god’ (om het even welke ), zich beledigd voelt.
  Kansloze exercitie.

 28. Theo345

  De rechterlijke stand is bezig zich ongelofelijk voor schut te zetten.

 29. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] De tweede reden is wel een punt van zorg voor Wilders. Eerlijk is eerlijk: het was de afgelopen jaren een enorme bende in de provinciale fracties van zijn partij. Wilders zal een betere selectieprocedure moeten hebben om slechte kandidaten eruit te filteren (en tegelijkertijd zal hij moeten oppassen met wat hij zegt, om actieve PVV’ers niet weer af te schrikken, zoals met de ‘minder Marokkanen‘-uitspraken, waar hij overigens geen woord van terugneemt). […]

 30. V.K.

  -Het is volgens mij juist goed voor je carriere wanneer je wordt veroordeeld voor discriminatie, althans, dit soort gebler heeft Rutte toch ook niet z’n pemierschap gekost.

  -Benieuwd of de rechterlijke macht zich dit keer ook weer te kijk zet

  http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2007/5/Discriminatie-Rutte-en-rechter-allebei-hypocriet-ELSEVIER124223W/

 31. Chris Schoneveld

  Daar valt toch weinig op af te dingen. Een redelijk betoog van Wilders. Waarom Michael van der Galien concludeert dat “Als je de wet erop nakijkt, kun je bijna niet anders concluderen dan dat vervolging hoogstwaarschijnlijk in een veroordeling resulteert” is mij een daarom raadsel.

 32. Chris Schoneveld

  Mijn reactie sloeg op de verklaring van Wilders bij verhoor rijksrecherche

 33. ikweetwatikwil

  Als ik iets komisch wil lezen , lees ik de artikelen van
  Michael v d Galien als hij het over Wilders en de PVV
  heeft. Het druipt er af.

  Chris Schoneveld
  Ik vind het ook een goede verklaring van Wilders bij de rijksrecherche
  Het had véél minder , minder , minder gekund.

 34. Nico2000nl

  Dagelijkse standaard beetje anti Wilders krantje geworden… Op de loonlijst van de regering tegenwoordig?

 35. OM gaat Geert Wilders vervolgen om discriminatie – De Dagelijkse Standaard

  […] Wilders verdedigde zich eerder deze maand bij de Rijksrecherche met deze woorden: […]

 36. Wilders moet zich gewoon normaal gedragen – De Dagelijkse Standaard

  […] is dat hij zich binnenkort voor een rechter moet verantwoorden voor zijn uitspraken. Hoewel hij geen woord terugneemt van zijn minder, minder, minder gezeur moet ook hij beseffen dat het Openbaar Minister volop kans op […]

 37. D66’ers willen het liefst veroordeling van Wilders – De Dagelijkse Standaard

  […] De uitspraken van Wilders waren onverstandig omdat hij hoogopgeleide kiezers bij de PVV heeft weggejaagd, hoewel de partij in peilingen nog altijd de grootste is. Maar vervolging van een politicus, of wie dan ook, vanwege een omstreden mening (zonder dat hij oproept tot geweld), is onverstandig en onliberaal. […]

 38. Wilders wilde belastingbetaler laten opdraaien voor advocaatkosten – De Dagelijkse Standaard

  […] te halen. De gemiddelde Nederlander wil dat Wilders wordt vrijgesproken (of dat lukt is een tweede, want de wet is vrij helder), dus waarom wordt er geen donatiecampagne gestart? Er zijn vast genoeg mensen die wat kunnen […]

 39. Ex-PVV’er Van Vliet twijfelt over toekomst in Kamer – De Dagelijkse Standaard

  […] Vliet nadenken over zijn politieke toekomst. Hij stapte in maart uit de PVV-fractie na de ‘minder, minder, minder‘-uitspraken van Geert Wilders, begon een eenmansfractie en focuste zich op de parlementaire […]

 40. PVV totaal geïsoleerd in de Tweede Kamer – De Dagelijkse Standaard

  […] PVV was altijd één van de minst effectieve partijen in de Tweede Kamer, maar sinds de ‘Minder, minder, minder’-controverse is de politieke impact van die partij nog verder […]

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.