Megamoskee Gouda wordt nog groter dan gepland

Screen Shot 2015-01-31 at 13.49.06
Foto: Federal Government of the United States (bron: Wikimedia Commons)

De atoombunker waarin de moskee gebouwd wordt blijkt groter te zijn dan gedacht.

Onze vrienden van Jalta berichten dat de atoombunker in Gouda, die omgebouwd wordt tot een moskee, veel groter is dan oorspronkelijk gedacht. Eerder werd al bekend dat de gemeenteraad niet bepaald openheid van zaken gaf over deze materie en dat radicale moslims betrokken waren bij de aanschaf van de moskee door drie islamitische organisaties, maar we dachten allemaal dat het daarbij zou blijven.

Nou nee dus:

Via een bron bereikt ons het nieuws dat deze bunker vermoedelijk aanzienlijk groter en complexer is dan het Goudse college ons wil doen geloven. Deze bron stelt dat hij uit eigen ervaring, contacten binnen Defensie en van voormalig personeel werkzaam in de kazerne weet dat de bunker in de Koude Oorlog is gebouwd “buiten de normale procedures om, op basis van een Kroonbesluit.” De gemeente heeft dan naar alle waarschijnlijkheid geen (kloppende) bouwtekening in haar archieven. Op de tekeningen waar B en W nu mee op de proppen komen zijn “geen zware beschermde en ondergrondse onderkomens opgenomen.” Volgens onze bron is dit ‘naief’ en stevent Gouda op een financiële en maatschappelijke strop af.

Geheel terecht maken Kamerleden Omtzigt, Oskam en Knops (allen van het CDA) zich dan ook ernstig zorgen over de verkoop van deze atoombunker. Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de grootte van de bunker hebben zij een reeks nieuwe Kamervragen ingediend.

De – wat mij betreft – belangrijkste vragen zijn:

1. Waarom verkoopt u de PWA-kazerne met atoombunker, zonder expliciet als voorwaarde te stellen dat bunker gesloopt wordt? Is slechts de intentie van de gemeente Gouda en de Vereniging van Moskeeën om de atoombunker te slopen voor u voldoende garantie dat de toekomstige nieuwe eigenaar er geen toegang toe zal kunnen hebben?

2. Kunt u aangeven hoe groot de bunker is die zich onder het complex bevindt? Klopt het dat de bunker zware beschermde en ondergrondse onderkomens bevat en gebouwd is om commandocentra te beschermen tegen massavernietigingswapens op basis van het dreigingsbeeld ten tijde van de Koude Oorlog?

3. Bent u bereid de historische kennis van atoombunker, waarover het ministerie van Defensie beschikt, zoals bouwtekeningen, onder de aandacht te brengen van de gemeente Gouda, en de bouwtekeningen openbaar te maken, ervan uitgaande dat het de bedoeling is dat de bunker gesloopt gaat worden?

4. Hoe groot zijn de geschatte kosten van de verbouwing en bent u bereid ook onderzoek doen naar de herkomst van de financiering voor de beoogde verbouwing, voordat de vergunning wordt afgegeven?

Even voor de duidelijkheid, feitelijk komt dit verhaal er dus op neer dat een atoombunker met allerlei geheime ondergrondse cellen in handen komt van islamiseten die banden onderhouden met salafisten – de grootste islamitische extremisten die er rondlopen op aarde (zowel Al Qaeda als ISIS zijn salalfistisch).

Heel gek, maar op de één of andere manier lijkt me dat géén goed idee.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!