Is nazi-islamisme een betere term dan islamofascisme?

Volgens de Franse columnist Ivan Rioufol is het de hoogste tijd om de in zijn ogen te vriendelijke term islamofascisme te vervangen voor nazi-islamisme.

Hoewel we op enig moment het woord fascisme een beetje slordig zijn gaan gebruiken voor diverse extreme stromingen uit het interbellum, is de term fascisme oorspronkelijk gekoppeld aan het Italiaanse politieke systeem van Benito Mussolini. En hoewel dat een brutaal en dictatoriaal systeem was, ging het toch minder ver dan de nationaal-socialistische heilsleer van Adolf Hitler, die zoals bekend heeft geleid tot de moord op meer dan zes miljoen Joden, los van alle andere ellende die de Oostenrijkse tapijtbijter te weeg heeft gebracht.

In een column voor de Franse krant Le Figaro, wijst Rioufol erop dat virulent antisemitisme in zo’n mate een openlijk onderdeel is geworden van de radicale islam, dat de term nazi-slamisme meer van toepassing is dan het mildere islamofascisme. Daar valt wel wat voor te zeggen. Niet alleen doen de onmenselijke wreedheid en bizarre moordpartijen van ISIS en vergelijkbare clubs denken aan nazi-praktijken, ook recente aanslagen in Europa laten het antisemitische karakter van de moslim-extremisten duidelijk zien.

Dan heb ik het onder meer over de moordpartij bij de Joodse school in Toulouse, de aanslag op het Joods museum in Brussel , de recente aanslagen in Parijs op de Joodse supermarkt (Coulibaly) of de Kopenhaagse moordenaar Omar Abdel Hamid El-Hussein , die een onschuldige beveiliger van een synagoge om het leven bracht in zijn waanzinnige aanslagenreeks. Om de analogie compleet te maken blijkt ISIS over een soort Hitler Jugend te beschikken, waar kinderen vanaf vijf jaar oud worden gedrild. Ook qua boekverbrandingen blijken de aanhangers van Islamitische Staat inmiddels te kunnen wedijveren met de bruinhemden van de jaren dertig.

Dat het antisemitisme in algemene zin onderdeel is van de islamitische cultuur en breed uitgevent wordt in de Arabische media, weten we onder meer dankzij de verhelderende colums van Leon de Winter, zoals deze van vorige week: de Arabische media voeden moordlust. De Winter wijst nog eens op het onderzoek van professor Ruud Koopmans, volgens wie ongeveer 4 op de 10 moslims in Nederland er uitgesproken antisemitische ideeën op nahoudt. Dit betekent dat er los van de jihadisten een veel breder probleem is, dat maar eens goed onder ogen moet worden gezien door het politiek-correcte wegkijkende Nederland.

Ter nuancering wil ik opmerken dat volgens het onderzoek van Koopmans en andere onderzoeken er nog altijd een grote groep moslims is die kennelijk niet antisemitisch denken, of in ieder geval in mindere mate. Aan de andere kant, is er nog altijd een deel van de autochtone Nederlanders dat er zelf uitgesproken antisemitische denkbeelden op nahoudt. We moeten dus erg oppassen met generaliseren, maar dat mag ons niet beletten om zaken helder te benoemen.

Het is daarom belangrijk dat we onderscheid blijven maken tussen islam als mainstream religie – waarbij er genoeg zorgelijke issues en kritiekpunten zijn en tal van opvattingen die moeilijk te rijmen zijn met de moderne Nederlandse samenleving – en de politieke islam, waarvan we de meest radicale varianten gerust kunnen betitelen als nazi-islamisme. In die zin volg ik de suggestie van Rioufol.

Dit onderscheid maakt de discussie ingewikkeld. Want ook al kun je de traditionele islam niet op één lijn stellen met de radicale islam, wel is het zo dat er een enorme kloof is tussen de traditionele islam en de moderne westerse geëmancipeerde samenleving. Deze kloof leidt onvermijdelijk tot vervreemding en isolement en blijkt een voedingsbodem voor radicalisering, direct of indirect. Een gegeven, waar onvoldoende rekening mee is gehouden bij het immigratiebeleid.

Het is onzin om net als president Obama te ontkennen dat moslim-extremisme iets met de islam te maken heeft, maar dat betekent ook weer niet dat iedere moslim per definitie een extremist is. De waarheid ligt daar ergens tussenin. Door zaken duidelijk te benoemen, kun je proberen de discussie helder te krijgen. Want waarom zouden we een – al dan niet virtuele – jihadgala wél moeten toestaan, maar niet een nazi-gala, als iemand dat zou organiseren?

Ik zeg: gelijke monnikken, gelijke kappen. Laten we aanhangers van het nazi-islamisme voortaan op dezelfde manier behandelen als de aanhangers van het nazisme. Niet voor niets is het nazisme na de Tweede Wereldoorlog in veel landen verboden en worden politieke partijen met deze ideologie behandeld als criminele organisaties. Voor religieuze of pseudoreligieuze organisaties met een vergelijkbaar gedachtengoed – als dat volgens wettelijk vastgestelde criteria zo gedefinieerd kan worden – zouden we dezelfde norm moeten hanteren. Als het nodig is, pleit ik ervoor de wet in die zin aan te passen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. Antidotum

  Prima! Ik noem ze liever de Antichristenen, een duiding waarin alle betekenis, die niet strookt met de leer van Jezus, verscholen ligt.

  1. Koos_Koets

   Dat is geen goed idee. omdat de linkse kerk zich er dan mee kan identificeren. Het gaat er juist om dat de linkse kerk eindelijk eens tot bezinning komt.

  2. reageerbuis

   De eerste brief van Johannes zegt in 2:22 : De Antichrist is hij, die de Vader en de Zoon loochent. En dat is precies wat de islam doet. Zie onder meer koran soera 10, vers 68 .

 2. LantR.fant

  Ik durf te stellen dat een meerderheid van de Nationaal Socialisten helemaal niet actief agressief was. Die leer bood dan ook heel wat meer dan alleen maar Jodenhaat.

  Desalniettemin veroordelen we het NS in zijn geheel en het boek “Mein Kampf” mag niet in de handel.

  Hier is vooral progressief Nederland sterk in en die trekt het -zoals omschreven- nog wat ruimer naar het fascisme in het algemeen.

  Consequent geredeneerd zouden islamitische samenkomsten ook worden verboden moeten worden en zou de koran op de zwarte lijst moeten.

  In praktijk gaat dat natuurlijk veel verder dan maatschappelijk wenselijk is.
  Alleen is het niet aan ons, Europeanen om daar iets mee te doen, maar aan de moslims.
  Wanneer zij toestaan dat grote groepen onder hen radicaliseren en vandaar uit misdaden tegen de mensheid begaan wordt de positie van hun religie onhoudbaar.
  En niet alleen van hun religie, maar ook die van hun massale aanwezigheid in Europa.

  Spreken we over politiek correct Nederland, dan nog dit:
  Die heeft zich een paar jaar geleden actief beziggehouden met de emancipatie van de vrouw binnen de SGP.
  En al die activisten kijken nu pro-actief de andere kant uit nu er bij een nieuwe moskee in Gouda een muur wordt gebouwd, zodat de gelovigen geen vrouwen hoeven te zien.
  Dan ben je moreel failliet.

 3. V.K.

  -Vreemd dat oa Riemen, welke in 2010er geen moeite mee had om de PVV/Wilders te ugpraden naar fascistisch’. Na ja filosoof Riemen valt ook nu weer gigantisch door de mand.

  http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/veel-parallellen-pvv-en-fascisme~a1044496/

  -Zie tot mijn verbazing ook nog eens dat Riemen verwijst naar christelijke fundamentalisten.

  -Na ja, zolang we met onze fijne elite zitten opgescheept welke ipv het volk te dienen liever over de grenzen kijken zal Obama natuurlijk gelijk hebben.

 4. halo1

  Maak er dan meteen “nazislamisme” van..echt nazisme is trouwens heel wat minder irrationeel….de term is trouwens door de oorlog zo “”besmet””.. voor/tot 1939 waren heel wat mensen ..ook hier…erg enthousiast.

 5. Dennis_WSPK

  De nazi’s hadden een eigen SS-onderdeel met moslims (uit Bosnië) de 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS “Handschar”. De later zo door het westen gelauwerde Bosnische president Izetbegovic was daar als jongeman nauw bij betrokken.

  De divisie was dusdanig wreed en moordzuchtig dat zelfs de SS zich er voor schaamde. Later is het onderdeel opgeheven wegens ongekende wreedheden jegens burgers en andere militairen.

  De huidige wreedheid van ISIS, Al Shabaab en Boko Haram is dus geenszins nieuw. Ook in een verder verleden, zeg maar in de tijd dat de Ottomanen Europa eeuwenlang terroriseerden, was de wreedheid van onder meer de Janitsaren ongekend.
  Ook de Marocchinate, de massaverkrachtingen door Marokkaanse soldaten in Italië aan het eind van WOII, was afschuwelijk.

  Misschien is zelfs “nazi-islamisme” nog veel te zacht uitgedrukt. Noem het maar gewoon “DE islam”. Het is immers de islam zoals die door massamoordenaar en oorlogs-psychopaat Mohammed werd ingesteld.

  1. nick

   Dennis, is helemaal waar! De Islam is in basis geweldadig en wreed met geen enkel respect voor leven, welk leven dan ook!

   Onze ‘wrede’ kruisvaarders die in feite ontstaan zijn om die overheersende Islam terug te dringen, konden niet anders dan de moslim bestrijden met zijn eigen gruwel. Dat was het enige waar ze wel respect voor hadden. Dit gegeven wordt ook altijd onder het kleed geschoven.

   Er bestaat geen gematigde islam, de moslim die nog niet mee doet met gewelddadigheden sluimerd slechts. Misschien denkt hij zelf dat hij gematigd is maar indien hij zijn geloof wil blijven volgen moet hij zijn zoals de misselijkmakende pedofiele moordenaar en onderdrukker Mohammed was.
   Die is verplicht zijn grote voorbeeld, welke hij moet eren en net zo dient te zijn. Op iedere kritiek op die engerd staat feitelijk de doodstraf en de moslim is zo gehersenspoeld dat ze niet anders kan dan haten.

   Onze beschaafde wereld moet dan ook de islam op zijn werkelijke doelen beoordelen en de schellen van de ogen laten vallen. Ons sterkste wapen zou een streng verbod moeten zijn net zoals de nazi is verboden maar met onze eigen wetten in de hand laten we ons onderschreeuwen door deze walgelijke ideologie. Want dat is het!

   1. Koos_Koets

    Het ligt niet aan de Islam. Het zit in de genen. Het zijn geboren sadisten De Islam is daar het GEVOLG van.

 6. Thoth

  Islamofobie. Op deze manier poogt Eindhoven dit ‘probleem’ aan te pakken :
  .
  http://joostniemoller.nl/2015/02/eindelijk-gemeente-eindhoven-gaat-het-nederlander-probleem-aanpakken/#comments
  .

 7. Sorensen

  Retorische vraag. fascisme, islamisme en national socialism zijn drie handen op één buik. Drie loten van dezelfde stam.
  Fascisme is nooit echt antisemitisch geweest. Mussolini is door de Nazi’s tot antisemitische maatregelen gedwongen.
  Antwoord is dus duidelijk.
  Interessanter is de vraag: zijn islamofiele policolors in ons land bewust extreem rechts?

 8. AJGRaalte

  De jihadisten zijn niets anders dan de soldaten van de islam, net zoals de SS de soldaten van de Nazi’s waren. Elk leger komt voort uit en wordt gerecruteerd uit een volk, in dit geval de mohammedaanse “oema”.

  Zonder islam geen jihad.

 9. W.H.J. Reiss

  Dat Linksknechten zo achter mossels staan IS misschien het ‘Feit’, dat marokkanen voorop liepen in de bevrijding van Europa !
  Persoonlijk vind ik, alhoewel een slap aftreksel, Kereltje Pechtholt retoriek toch wel enige gelijkenis vertoont met Hitler !

  1. Primo

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Marocchinate

   Bullshit die verhalen dat Marokkanen ons bevrijd zouden hebben….

   1. W.H.J. Reiss

    @Primo
    Rustig aan. Het gerucht deed de ronde dat ze geheel Nederland hebben bevrijd. Ik heb daar Europa van gemaakt. Geintje meneer Zonneberg !
    Trouwens marokkanen zouden ons wel ter dege kunnen bevrijden ! Ze hoeven hiervoor maar te vertrekken !!!

  2. nick

   Hmmm, zo had ik het nog niet bekeken maar er zit wat in. Vandaar dat ik zo gloeiend de pest aan hem en zijn partij heb.

 10. jangajentaan

  @Sorensen ik neem aan dat je bedoelt de islamknuffelaars van PvdA, D66 etc.?
  Ik denk niet dat ze bewust extreem-rechts of antisemitisch zijn. Misschien onbewust wel. Dat is in ieder geval de psychologische verklaring die je wel eens hoort of leest: door de schuld van het M.O. conflict in de schoenen te schuiven van Israel en systematisch weg te kijken van de antisemitische en dictatoriale trekjes van de islam, zouden deze policors het eigen Europese antisemitisme proberen te verdrukken.
  Maar het kan ook gewoon naïviteit of onwetendheid zijn.
  Het is altijd moeilijk om in de ziel van een ander te kijken.

  1. Sorensen

   Afgelopen zondag hoorde ik een islamist zeggen op Binnenhof, dat de doodstraf stellen op afvalligheid eigenlijk is veroorzaakt door het imperialistische Westen (Ottomanen zijn cultuurverrijkers geweest volgens dezelfde fanaticus)
   En inderdaad, in plaats van hem met pek en veren de studie uit te beargumenteren, haalde men de schouders op, mompelde dat hij rapporten niet gelezen had en keek de andere kant uit.

   Wegkijken is meedoen !

 11. Sorensen

  Iets anders. Ik heb dat schandalige optreden van dat politiek correcte braakmiddel (ben weer netjes) uit 020 gezien via. de link van Thoth en de site van Joost.
  Walgelijk. Mijn vriend Geert moet dus veermoord worden en ik moet mijn vaderland uit! Gadver.

  O ja, geen aanklacht, maar minder, minder, minder … daar treden ze tegen op. Hoop dat de advocaat van Geert oplet!
  In dit land hoort iedereen voor de wet gelijk te worden behandeld, maar hoe komt het dat ik als ik dat opschrijf zo’n moedeloos gevoel krijg?

 12. Dennis_WSPK

  Antisemitisme kwam van oudsher al voor onder links.
  Het werd alleen weggedrukt door te doen of het te maken had met de “bezetting” van Palestina. De bezetting van een niet bestaand land….heel bizar.

  Ook het islamistisch antisemitisme wordt vergoelijkt met verwijzing naar dat conflict. Zonder te zeggen dat Mohammed 1.400 jaar terug al massaal Joden over de kling joeg en de haat tegen hen in de Koran opnam.

  De kruistochten waren een logische reactie op de islamitische agressie. Deze begon al vroeg, want
  reeds in 732 moest Karel Martel, de vader van keizer Karel de Grote, alle zeilen bijzetten in de Slag bij Poitiers om verder oprukken van de moslimlegers te voorkomen. Een probleem dat zich nog eeuwenlang zou herhalen, onder meer met een moslimbezetting van het Iberisch schiereiland tot in de 15e eeuw tot gevolg.

  De kruistochten hadden meerdere doelen, onder meer de islamitische bezetting van Palestina beëindigen
  en het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk behoeden voor islamitische veroveringszucht. Dat dit allemaal niet zo netjes verliep en met enorme wreedheden gepaard ging, moet wel naar die tijd worden beschouwd uiteraard.

  In 1683 moest de Poolse koning Jan nog te hulp schieten om te voorkomen dat de Turken bij Wenen zouden winnen en de rest van Europa zouden innemen.

  Laten we maar eeuwig dankbaar zijn voor de kruistochten en voor de hulp van koning Jan van Polen.
  Zonder die zaken was Europa nu gewoon een islamitische chaos en hadden we nog in de middeleeuwen vertoeft.

  Het is des te schandelijker dat de huidige Europese leiders ons prachtige continent nu zonder slag of stoot aan de islam cadeau doen. Alle eeuwenlange moeite om dat te voorkomen is voor niets geweest.

 13. nick

  Dit kwam ik regen op geen stijl…
  Een filmpje waar de debieliteit en verwordenheid van de islam meer dan duidelijk wordt.
  Het vernielen van alles en dan ook alles wat niets met hun achterlijke Islam te maken heeft. Alles moet kapot! Ze zijn knettergek en daarom levensgevaarlijk!
  Om de een of andere reden maakt mij dit nog woedender dan wat ook. Tranen springen in je ogen, must see!

  https://www.youtube.com/watch?v=9WMOyGVV_gc

 14. nick

  Dit commentaar zegt alles!!

  Bekijk het filmpje hier, indien te lang, start dan vanaf 54.30!

  De oude Egyptenaren, Babyloniërs en Assyriërs hadden totaal niks met die inteelt Arabieren te maken die daar nu zitten. Duizenden jaren geleden waren deze culturen op een onmetelijker hoger niveau, dan die compleet achterlijke islam barbaren. Is er nu werkelijk geen islamiet die zich kapot schaamt hiervoor? Het gebeurt toch allemaal in naam van.. En het erste is, hier gebeurt het ooit ook, alle Europese kunstschatten, Rembrandts, Vermeers, kerken, beelden en de ontelbare andere kunstschatten in alle Europese landen zijn in gevaar. Als ze de kans krijgen, zouden ze alles vernietigen. De linkse kerk heeft totaal geen idee hoe groot hun haat tegen ons werkelijk is, die zijn te druk met hun afkeer tegen de oorspronkelijke bevolkingsgroepen. Maar als dit tempo van islamisering niet gestopt wordt is het ook gedaan met de Europese kunst en cultuur, wat rest is leegte, armoede, achterlijkheid en barbarisme

  https://www.youtube.com/watch?v=qZ-QX8LuKHA&feature=youtu.be

 15. nogmaals

  iedereen die in NL (en in elk Europees land, met name in de EU) de islam en de EU faciliteert is dom, naief, maar vooral kwaadaardig, en behoort gestraft te worden voor landverraad en medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid.
  Kunnen we niet alvast een namenlijst met feitelijke details gaan aanleggen om straks geen kostbare tijd te verliezen met internering en berechting als we echt volop in oorlog raken met de islam.
  De meesten van hen zijn ontstellend laf, en als ze merken dat hun namen wel eens op zo’n lijst kunnen komen, worden ze waarschijnlijk minder fanatiek in hun volksverraderlijke uitingen en acties..
  Alle beetjes helpen tenslotte ! !

  1. nogmaals

   Oh ja, en als het over de benamingen gaat:
   Gewoon islam en islamieten, dan weet iedereen waar we het over hebben !

 16. D. G. Neree

  Inderdaad is hetbeter om de term fascisme te gebruiken voor de EU ivm de innige verstrengeling van het grootkapitaal (en de banken!) en de staat.

 17. Staphylocoque

  Intussen is de Oostenrijkse islamwet aangepast. Geen buitenlandse financiering van moskeeën meer, imams moeten Duits spreken en moeten in Oostenrijk opgeleid zijn.

  1. Primo

   Lijkt mij een verstandige maatregel, wat belet ons eigenlijk hetzelfde te doen?

   1. Staphylocoque

    Wat ons belet? In ieder geval:
    D66, groenlinks, SP, PvdA, PvdD, 50Plus, Kuzu/Özturk.

    Van andere partijen is het afwachten.

 18. Teun

  Fascisme heeft met corporaties te maken en de islam kent geen corporaties en wil geen corporaties kennen.
  Islam is een groot maaiveld.

 19. baltus

  Nee vent, we hebben geen behoefte aan semantische vingeroefeningen. Als je huis in brand staat ga je niet eerst om een definitie van ‘vuur’ vragen. Nederland verliest zich altijd in dit soort etiketteringstrivialiteiten: religie versus godsdienst, islam versus moslim, extreem versus gematigd en nu weer islamofacisme versus nazi-islamisme, het houdt niet op. In plaats van wat te DOEN biedt Nederland verzet door het tikken van digitale tegeltjes en het herdefinieren, verfijnen en uitsplitsen van flauwekul, tot voorbij het punt waar iemand eigenlijk nog begrijpt waar het om ging.
  We zijn een bang, apathisch, indolent en verwijfd volk geworden. Bang dat ze je keeltje oversnijden als je je mond opendoet, bang dat ze je ruiten ingooien, bang dat je je iPad niet meer op kunt laden als de OPEC de oliekraan dichtdraait, bang voor je huiselijke ‘comfort zone’ als Putin de gaskraan dichtdraait, bang, bang, doodsbang. Van een volk dat een sneeuwgarantie vraagt voor de wintersport of een banengarantie voor je studie heb je niets meer te verwachten. Waar de mannen eerst moesten ‘helpen bij het afwassen’ en nu helpen bij het afkolven, daar heb je de Jan-Sushi-geest treffend in beeld gebracht.
  Wilt u geen megamoskee? Ga dan wat doen. Keten u vast aan de betonmolen, bijt die stroomkabel door, blokkeer de toegangsweg met uw Picanto, maar DOE iets en stop met tikken, stop met het vullen van een database met enen en nullen. Maar ik hoor u al denken van ‘He get, nee, dan verkopen hunnie me een puist op m´n zonnevlecht, of krijg ik een krassie op m´n klokkie en modder op m´n maatpak, kan ik niet gewoon lekker, vanachter mijn beeldscherm, 25 euro naar een rekening Paypallen, zodat iemand anders dat doet?’.
  Nee, dat kan niet meer, die tijd is voorbij. Van de politiek hoeft u het niet meer te hebben, die blijft om de hete brij heendraaien en hopen dat de boel niet in elkaar stort tijdens hun wacht. Linksdraaiend Nederland krijgt u ook niet om, dat zou dan moeten toegeven dat het er zijn hele leven naast heeft gezeten. Binnen de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd is er geen oplossing mogelijk. Dan moet de oplossing maar buiten de beperkingen, meer smaken zijn er niet.
  Is er dan niemand, helemaal niemand meer, die nog beschikt over een grammetje moed en een onsje durf? Nee, zelfs die meeuw van de PVV lijkt meer op een schijtlijster.

  1. W.H.J. Reiss

   En zelfs voor een beetje geld over te maken naar Identitair Verzet zijn ze nog te laf (lees: gierig).

 20. DeKadt

  Mmm… het klinkt aanlokkelijk of islamofascisme in te ruilen voor nazislamisme.

  Toch moeten we uitkijken. Fascisme is een Italiaanse uitvinding. Het heeft niets met racisme of jodenhaat te maken. Het was vooraleerst anti communistisch en anti-socialistisch.

  De Duitsers gebruikten het als blauwdruk voor hun eigen volkspolitiek en Hitler smeedde socialisme en nationalisme aan elkaar MET jodenhaat. Jodenhaat kwam in Italie niet voor. In Duitsland en andere landen kwam het wel veel voor.

  Het NS gedachtegoed is weliswaar een sociaal-economisch traktaat, maar zou zonder de jodenhaat nooit zo groot geworden zijn. Hitler was een jodenhater is het kwadraat, daar bestaat geen twijfel over. Mussolini niet. De Italianen waren in het begin zeer argwanend en afstandelijk jegens de nazi’s. Pas na 1941 begon er ook in Italie een jodenvervolging, maar grotendeels aangestuurd door de Duitsers.

  Maar de basis van het NS gedachtegoed kent zijn wortels in het fascisme, alhoewel de sociaal economische politiek van de Italianen andere componenten had (niet echt anti kapitalistisch en niet anti kerkelijk).

  Ik twijfel. Islamisme heeft meer verwant met het nazisme dan het fascisme. Dat is waar. Nazislamisme bekt niet echt lekker. Islamonazisme lijkt me in ieder geval beter lopen.

  Islamonazisme vs Islamofascisme. Ik denk dat de eerste inderdaad juister is… Het vergelijken van islamisme met fascisme doet het ware fascisme geen eer aan. Het Italiaanse fascisme was wars van een rassenleer. Islam kent dat wel. De politieke islam, het islamisme, draagt actief aan rassenleer uit die gelijk staat aan het nazisme: joden moeten uitgeroeid worden.

  Ik kies voor Islamonazisme.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.