ISIS legt uit waarom verbranden van de vijand Allahs wil is

Maar het heeft natuurlijk niets met de islam te maken…

Veel linkse mensen denken dat ISIS niets met de islam te maken heeft. Die mensen hebben er niets van begrepen. De moslimbarbaren zijn volop bezig met theologie en het op islamitische wijze rechtvaardigen van terreuraanslagen, ontvoeringen, onthoofdingen, etc. Ook het levend verbranden van de Jordaanse piloot Mu’ath Al-Kasaesbeh is geheel volgens islamitische regels gegaan, schrijft ISIS in de nieuwe editie van hun propagandablaadje Dabiq.

Er zijn moslims die vinden dat het verbranden van mensen niet islamitisch is, maar die kunnen stuk voor stuk rekenen op de doodstraf als ze zoiets zeggen in het gebied waar het islamitische terreurleger actief is. Want het is dus gewoon Allahs wil. Trouw schrijft over de islamitische rechtvaardiging in Dabiq:

In de donderdag verschenen nieuwe editie van haar glossy Dabiq gaat IS nog eens uitgebreid in op de theologie van het vuur. De executie was wereldnieuws, merken de IS-journalisten op. “Maar veel bekrompen hizbiyyin (vrij vertaald ‘dwaalleraren’, red.) waren vooral bezig met de manier waarop de executie werd uitgevoerd.” De prominente ultra-orthodoxe Jordaanse geestelijke Abu Sayyaf bijvoorbeeld, noemde de methode en de verfilming daarvan ‘in tegenspraak met de leer van de zuivere religie’.

Dabiq: “De jihad is onderhevig aan regels. Dat is niet om te zorgen dat mensen zich van de religie afkeren, maar juist om te zorgen dat ze zich tot de religie wenden.” Geestelijken als Abu Sayyaf, zo vindt Dabiq, ‘zijn er altijd als eerste bij om afkeurend te spreken als moedjahedien (islamitische strijders, red.) fel omgaan met kruisvaarders (vijanden van de moedjahedien, red.). Ze vermommen hun kritiek op de moedjahedien als bezorgdheid over het imago van de islam.”

Vervolgens haalt ISIS nog een paar historische figuren uit de islamitische wereld aan die ook mensen hebben verbrand, bijvoorbeeld omdat ze sodomie hadden gepleegd of omdat ze iets anders deden wat de toenmalige islamitische heerser niet oké vond. Zelfs hun profeet wordt erbij gehaald om de verbranding theologisch te rechtvaardigen.

Kerncitaat uit Dabiq: “De Islamitische Staat treedt met haar felheid tegen ongelovigen niet alleen in de voetsporen van Allahs Boodschapper. Maar ze volgt ook het voorbeeld van de metgezellen van de profeet. Ze vergeldt met vuur, en maakt de moertad (verraders van het geloof, red.) zo tot voorbeeld.” Veel duidelijker dan dit wordt het niet. Zou Alexander Pechtold meelezen?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

108 reacties

 1. C.oitus

  Zij hoeven niks uit te leggen, het staat in dat haat boek van hun. surah 4 vers 56. Maar gelukkig heeft het niks met islam te maken, ik begon mij al zorgen te maken.

 2. Jacobus

  Terzijde ben ik ook wel nieuwsgierig naar de vraag hoe het christendom het verbranden van ketters theologisch legitimeerde. In dat verband zijn er toch aanmerkelijk meer ketters verbrand dan moslims ooit zullen realiseren.

  By the way, hebben die wreedheden ook niets met het christendom te maken?

  1. Wilhelmson

   waarom 400 jaar terug gaan ? Eventjes de dictaturen van vandaag en onlangs bekijken kan geen kwaad…. Daar hadden / hebben ze ook een ideologie die in denken en doen hetzelfde realiseerden.
   Of herkauw je slechts clichees ?

   1. Jacobus

    Het is juist dat het verbranden van ketters in het christendom een tijd geleden was maar de relevantie van de verwijzing zit hem in het feit dat het kennelijk op basis van de Bijbel net zo goed te legitimeren was als nu gebeurt met de Koran.

    1. Wilhelmson

     Niet echt. De christelijke kerk is al 400 jaar verder.Ik denk dat ze het (ver)branden nu anders interpreteren. Maar die dictaturen, die zitten nu in de EU aan het bestuur en verketteren er gretig op door.

     1. Jacobus

      Ja, Wilhelmson, wij zijn in het Westen ook 400 jaar verder maar het is maar een halve eeuw geleden dat we in onze christelijke cultuur een gruwelijke Holocaust organiseerden die de moslims nooit zullen kunnen overtreffen.

      Zet u dat niet aan het denken? Denkt u echt dat de Bijbel zal beletten dat we ooit weer tot barbarij vervallen?

      Ik denk het niet, ik denk dat Bijbel noch Koran barbarij zal belemmeren.

    2. J.C.

     @Jacob
     In barbaarse tijden is dat gebeurd ja, maar
     kunt u aangeven waar de legitimatie van het verbranden van ketters in de Bijbel staat?

     Leven wij volgens u nog in barbaarse tijden?

     In de Koran staat wel dat ongelovigen moeten worden gedood, in het Nieuwe Testament nergens.

     De Bijbel is een boek van liefde en gerechtigheid! En de Koran?????

     1. Wilhelmson

      jacobus
      de nazi waren eerder heidens gericht, niet christelijk.

     2. Floris

      De Nazi’s waren er niet alleen op uit om de joden op te ruimen maar ook het Christendom. Maar ja, dat komt Jacobus niet zo goed van pas in z’n weg-met-ons retoriek.

      Historische feiten zijn niet aan Jacobus besteed. De moslims moeten beschermd worden! Daar gaat deze PvdA-gutmensch voor!

      Daar komt hij van klaar en hij krijgt er nog geld voor ook. Hoe noemen we zo iemand?

      Een hoer?

    3. Roel du Pree

     “het is maar een halve eeuw geleden dat we in onze christelijke cultuur een gruwelijke Holocaust organiseerden die de moslims nooit zullen kunnen overtreffen.”

     Is de Holocaust christelijk gerelateerd Jacobus? Ik ben christelijk opgevoed maar kan me niet herinneren dat genocide op de joden in de bijbel staat beschreven. Net zo min als de ideologie die de Klu Klux Klan hanteert in de bijbel staat beschreven terwijl deze ook als christelijk wordt gezien. Vreemde redeneringen allemaal..

     Maar goed, jouw woorden dat de moslims dit nooit zullen kunnen overtreffen tonen al aan dat jij slecht op de hoogte bent van wat de onderdanen van allah sinds de oprichting van de islam tot op de dag van vandaag in naam en opdracht van hun god (ideologie) hebben aangericht in de wereld. Dat is tot nu toe door geen enkele ideologie overtroffen.

     http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html

    4. Roel du Pree

     PS.

     In de koran wordt rechtstreeks aangezet tot het verbanden van ‘ongelovigen’.

     Soera 44, vers 47:
     “Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur”

     Kunt u mij vertellen waar de rechtstreekse aanzet om mensen leven te verbranden in de bijbel staat?

     1. Jacobus

      Psalmen 21:10, 79:5, 89:47, 105:32.
      Jesaja 33:12, 34:10, 66:24.
      Jeremia 7:20.
      Hebr. 12:29

      In de Bijbelse mythologie staat vuur vaak voor vernietiging en loutering. In die mythologische logica is het niet vreemd dat men ketters verbrandde, dat was in de middeleeuwen overigens ook de manier om ongedierte te bestrijden.

     2. Roel du Pree

      Psalm 21:10
      De vruchten van hun huw’lijksbed
      Zult Gij van d’ aard’ verderven,
      En doen door rampen sterven;
      Totdat men, waar men zoek’ of lett’,
      Geen nakroost meer bespeurt,
      Dat hunnen dood betreurt.

      Psalm 79:5
      Waarom zou zich der heid’nen macht vermeêren?
      Uw hoog gezag door bitt’ren schimp onteren?
      En vragen, door hun trotsen waan bedrogen:
      “Waar is hun God, waar blijkt nu Zijn vermogen?”
      Vergeld hun overmoed;
      Wreek Uwer knechten bloed;
      O God van ons betrouwen,
      Verdedig onze zaak;
      Doe ’t heidendom uw wraak,
      Zelfs voor ons oog aanschouwen.

      Psalm 89:47
      Hoe lang, o Heere! zult Gij U steeds verbergen, zal Uw grimmigheid branden als een vuur?

      Psalm 105:32
      In plaats van regen gaf hij hagel,
      hevige branden ontstak hij in hun land.

      Jesaja 33:12
      En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks; als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden.

      Jesaja 34:10
      Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan; van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan.

      Jesaja 66:24
      En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.

      Jeremia 7:20
      Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Mijn toorn en Mijn grimmigheid zal uitgestort worden over deze plaats, over de mensen en over de beesten, en over het geboomte des velds, en over de vrucht des aardrijks; en zal branden, en niet uitgeblust worden.

      Hebreeën 12:29
      Want onze God is een verterend vuur.

      Gek.. ik kom in jouw verwijzingen geen enkele psalm of vers tegen waar christenen rechtstreeks worden aangezet om hun medemens levend te verbranden zoals ik die in de koran toch heel duidelijk lees.

      Dit zijn allemaal goddelijke straffen.

      Jammer Jacobus..

  2. -Harry

   Wanneer was de laatste , Jaco ?

  3. Lieftinck

   Daar is studie naar gedaan.
   In ruim 350 jaar werd een heel klein deel van de veroordeelden ter dood veroordeeld, waaronder de brandstapel.
   In totaal ongeveer 2200, volgens de logboeken.

  4. Lieftinck

   Overigens, de doodstraf vanwege religieuze delicten komen alleen in het oude testament voor, die reeds lange tijd als obsolete teksten worden beschouwd, zelfs door de Joden.

   In het nieuwe testament wordt het veroordelen en het geven van straffen gezien als een taak van de overheid, aan wie het zwaard gegeven is en die in principe gehoorzaamt dient te worden.

   De Inquisitie en de kruistochten waren overigens een reactie op ISIS achtige taferelen, zoals in Israël. De inquisitie werd ingesteld nadat Spanje bevrijd was van de verschrikkelijke Islam.

   Daarmee praat je het natuurlijk niet goed.

   Ik denk dat het sowieso niet eerlijk is mensen uit het verleden te beoordelen naar de maatstaven van onze referentiekader, zoals het internationaal recht. Daar zijn eeuwen van evolutie en veranderingen door filosofen en denkers overheen gegaan.

   Echter, blijkbaar heeft dit de Islam niet kunnen veranderen. Logisch natuurlijk, want de Koran is immers geschreven door Allah en die verwerpt het wereldlijke gezag.

   Dat doet het nieuwe testament niet.

  5. nogmaals

   @Jacobus 13:13
   Daar is Jacobus weer, die met oude christelijke koeien de gigantische islamitische beerput wil dempen

  6. Teun

   100 miljoen doden door het marxisme. Vele malen meer dan er christenen door ‘christenen’ verbrand zijn.
   Knoop dat maar in u oren vader jacob.

  7. -Harry

   Dit is nou weer zo’n typische Jacobus manier om de moslims te verdedigen .

   ” In dat verband zijn er toch aanmerkelijk meer ketters verbrand dan moslims ooit zullen realiseren ” ?

   Ze hebt zeker de statistieken uit die tijd ter beschikking ?

   Veel benul van getallen heb je kennelijk ook niet .
   Nooit iets vernomen over de berekeningen dat moslims al zo’n 200 miljoen mensen vermoord hebben in de loop van 14 eeuwen ?

   TWEE HONDERD MILJOEN !

   Vraag je opdrachtgevers er maar naar !

   1. Jacobus

    Ja, dat getal wordt vaak genoemd. De bron is vaag leidt altijd naar de vage schattingen van ene Koenraad. Wetenschappelijk nogal dun maar erg populair in islamofobe kringen.
    Een conclusie is te trekken: christenen waren beesten maar moslims geen lieverdjes.

 3. JanvanEechoud

  Toch zou het mooi zijn als Michael wat inzicht geeft in de zienswijzen van Soefi moslims.

  Denk dat… óf hij vertrouwt óns niet in onze reacties…. óf hij vertrouwd mede moslims niet in hún reacties! 🙁

  Hier 2 zeer gematigde moslims…., maar mogen zij gematigd blíjven?
  Heb de neiging te geloven van wél, omdat ze deze bezwaren tegen de Islam aanhangers ook mogen uitspreken!
  http://www.memritv.org/clip/en/4748.htm
  en nog een:
  https://www.youtube.com/watch?v=KAPKYKhTp8U

 4. Wilhelmson

  Hoe het monster heet is bijkomstig op de vraag hoe we het monster ASAP vernietigen. Je ging toch ook geen thee kransje met Hitler houden ? Oh, deden we dat wel ? En hoe liep dat af ?

 5. Joop Klepzijkert

  Met de kennis van nu ga niet in op jacobus, hij schrijft altijd hetzelfde om reacties uit te lokken, zodat hij weer de hele dag kan typen. In de pre historie werden er ook mensen verbrand om de dondergod te eren. Maar we leven in het heden en we gaan niet terug naar de pre historie. Daar is die jacobus wel blijven hangen.

 6. tonzwart

  Om een voorbeeldje te geven uit de bijbel:

  Wat zegt de Bijbel?

  Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. (Levi 20:1, 13)

  1. Jacobus

   Ja Ton, als de moslims in dit land net zo stupide waren als de moslimhaters zouden ze kwistig kunnen citeren uit de Bijbel om aan te tonen dat het christendom een gruwelijk agressieve ideologie is:

   “(Ezechiel 9:6) Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;”

   ” “Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.” (1 Samuël 15;3)”

   1. Lieftinck

    Oude testament, Jacobus.

    Ik wil ook wel eerlijk toegeven dat dit soort teksten een belangrijke component zijn geweest dat ik het geloof vaarwel heb gezegd.

    Maar de Islam kent alleen maar dit soort teksten. Van de bijbel kun je overigens literair gezien nog wel veel beleven.

    Zie mijn vorige comment m.b.t. het nieuwe testament.

    Jezus en Mohammed zijn m.i. wel heel verschillend.

    1. Floris

     Jezus en Mohammed zijn complete tegenpolen. Maar ook dat negeert Jacobus liever, want het past niet in z’n straatje.

     1. Jacobus

      Daar zit wel wat in hoor, het zijn weliswaar allebei legendarische figuren waarvan we niet precies weten of en hoe ze bestonden maar het beeld is verschillend: een krijgsheer die de Arabische woestijnstammen verenigde of een rondtrekkende rabbi.

     2. Roel du Pree

      Enkele contradicties die we vandaag de dag heel duidelijk terug zien onder de aanhangers.

      http://www.answering-islam.org/Dutch/silas/jezusofmohammedeenvergelijking.htm

   2. Floris

    En nu graag dergelijke citaten uit het NT, verrader van het westen en van de westelijke cultuur.

   3. Roel du Pree

    “als de moslims in dit land net zo stupide waren als de moslimhaters zouden ze kwistig kunnen citeren uit de Bijbel om aan te tonen dat het christendom een gruwelijk agressieve ideologie is”

    Jacobus vergeet voor het gemak maar even dat de bijbel een verhalenboek oud de oudheid is met enkele ge- en verboden, dat niet zoals de koran als het letterlijke woord, wet en regelgeving van een god gepresenteerd wordt. Dat geeft christenen de vrijheid geeft om bepaalde passages uit hun heilige schrift te bekritiseren en zich daar openlijk van te distantiëren. Moslims kunnen dat niet omdat zij dan meteen de almachtigheid van hun god in diskrediet brengen. Dat zien we dagelijks in de praktijk terug.

   4. Teun

    Waarom de islam verontschuldigen met de wreedheden van het christendom als de islam zoveel heeft ontleend aan Joodse en christelijke geschriften?
    Jacobus denkt zeker dat islam, jodendom en christendom heel verschillende zaken zijn.
    Wees eens origineel en kom eens met 100 miljoen wreedheden door marxisten begaan. Maar ja, een gewetenloos iemand van de linkse kerk ontziet zichzelf uiteraard en zwijgt.

  2. zomaar

   maar doen de christenen dat ook ?, ik dacht van niet .

   dus tonzwart , niet uit de nek lullen !!!

   1. Beukman

    @zomaar
    Ja zomaar, de christenen doen dat ook. Zie mijn comment van 15.45.

 7. toetssteen

  Torquemada uit zijn graf gehaald! Komop ouwe, dat record van 18.000 moet blijven concurreren….

  Hullie deden het ook 400 jaar terug, dus zullie mogen het nu ook?

  @Monach
  Zal eens zien of ik daar nog wat linkjes van heb, want er zijn hier exemplaren die het water nog niet zien als ze op het punt staan te verdrinken.

 8. Beukman

  Je kan wel alles toeschrijven aan de islam, maar dat getuigt dan vooral van simplisme.
  Neem Oeganda. Het land is christelijk, en heeft zeer strenge anti-homowetten: als je wordt betrapt in flagrante delicto, kan je voor de rest van je leven de bak in draaien.
  Die anti-homowetten zijn het resultaat van het gelobby van een organisatie van Americaanse fundamentalistische christenen, die over een enorme bak geld beschikken om dit soort “zendelingenwerk” te doen in het in hun ogen nog onbedorven Afrika. Zij drammen de boodschap erin dat homo’s de wereld willen overnemen.

  Uiteraard beroept deze groepering zich op de bijbel, waarin nogal wat homo-vijandige passages te vinden zijn.

  In hoeverre moeten we de bijbel er dan de schuld van geven? Ach. Heilige boeken lenen zich prima voor cherry picking: het is voor elk wat wils. Dat verklaart ook dat moslims elkaar het hoofd in slaan, terwijl ze precies hetzelfde heilige boek in de kast hebben staan, en christenen hetzelfde deden – en soms nog doen.
  Kennelijk is een religie niet zo eenduidig als sommigen hier zo graag willen doen voorkomen.

  Artikel over de westerse anti-homocampagne in Oeganda:
  http://goo.gl/qdWcZ0

  1. zomaar

   ik heb even gekeken bij google , toch ben niks tegen gekomen van homo verbranding door christenen .

   wel lees ik in de link door jou aangereikt , dat homohaat een westers product is , weer niets over het verbranden .

   1. Beukman

    @zomaar
    Homo’s worden niet verbrand (dankzij grote internationale druk is het niet zo ver gekomen dat de doodstraf werd ingevoerd), maar ze kunnen wel levenslang in de bak verdwijnen. Is dat niet al erg genoeg?
    Daar zitten christenen achter, en ze beroepen zich op de bijbel.

    1. Roel du Pree

     Heel erg Beukman..

     http://brabosh.com/2009/05/07/

 9. tonzwart

  @ zomaar

  Ik lul niet uit mijn nek maar citeer gewoon uit de bijbel. En ja, het is ook massaal door de Christenen in praktijk gebracht. Tijdens de kruistochten, de heksenverbrandingen en de inquisitie.
  Hedentendage niet meerl, omdat de mensen minder onwetend zijn geworden en humaner. De hedendaagse Christenen, ook zij die hun geloof niet meer belijden, leven veel meer volgens het Nieuwe testament, hoewel daar ook veel onzin en dreigen met geweld in voorkomt. Ik wil alleen al wijzen op de woorden van Jezus betreffende het laatste oordeel “ga weg van mij vervloekten, in het eeuwige vuur”.
  Dat zijn toch geen liefdevolle woorden of wel soms?

  1. zomaar

   oude koeien uit de sloot halen , je mag , toch kan het oude testament niet gebruiken , om goed te praten wat de moslims heden ten dagen nog doen , uit naam van hun heilig boek , of uit namen van hun geloof .

   zoals ik al ooit eerder geschreven heb , de koran zou herschreven moeten worden , en deel twee (hopelijk humaner) zou dan de leidraad moeten zijn voor de huidige moslims .

   citaat ” Ik wil alleen al wijzen op de woorden van Jezus betreffende het laatste oordeel “ga weg van mij vervloekten, in het eeuwige vuur”.
   Dat zijn toch geen liefdevolle woorden of wel soms?”

   voor iemand die dit geloof aanhangt , wil dit zeggen dat hij/zij branden zal in de hel na zijn/haar DOOD !!, dus niet tijdens zijn/haar leven , humaner kan ik het niet uitleggen aan jou .

  2. Lieftinck

   Met het eeuwig vuur wordt de hel bedoeld. Vuur is een metafoor.

   Wat er over de hel staat beschreven in de bijbel: Dat het een plaats is waar God afwezig is.

   Volgens de katholieke bestaat er ook zoiets als het vagevuur. Dat zijn mensen die nog niet kunnen opstijgen naar de hemel, maar eerst loutering moeten ondergaan.

   De hemel en hel is geen plaats voor mensen, maar voor zielen. Sommige theologen geloven dat de hel de toestand is van je ziel, als je slecht geleefd hebt kun je nooit meer in de nabijheid van God leven.

 10. Antidotum

  Waarom willen hasanaat aanhangers, oftewel overtuigend bewezen geschiften, de geciviliseerde en weldenkende mens uitleggen waarom zij mensen verbranden?

  Iemand?

 11. Roel du Pree

  Het christendom van destijds is geschiedenis. De islam van destijds is echter nog steeds onder ons.

  https://ejbron.wordpress.com/2015/02/09/het-kruistochtargument/

 12. tonzwart

  Nou zomaar, dat is heel prettig, na je dood eeuwig branden in de vuurpoel. Lekker humaan.

  Even voor de duidelijkheid, van mij hoeft de koran niet herschreven te worden, maar massaal vernietigd. Het is een duivels boek.

  1. Jacobus

   Het verbranden van boeken leidde nimmer tot vooruitgang.

   1. nogmaals

    @jacob
    In het geval van de koran zou er sprake zijn van de uitzondering die jouw regel bevestigt

    1. Beukman

     @nogmaals
     Waarom eigenlijk verbranden? Waarom niet bij het oud papier of in de versnipperaar? En hoe stel je je dit voor? Ga je alle huizen uitkammen op korans? Hoe regel je dit wettelijk? Waarom zwijgen de boekverbranders altijd over de haalbaarheid van hun plannetjes? Het lijkt me dat er een groot aantal grondrechten met voeten wordt getreden. Eén ding staat vast: het middel is erger dan de kwaal.

     1. Jacobus

      2 Beukman,

      Over de uitvoeringsproblemen bij de ‘ kopvoddentax’ en het weren van hoofddoekjes in openbare ruimten nog maar te zwijgen.

      Het zijn dit soort stupide maatregelen die veroorzaken dat je de PVV onmogelijk als een serieuze politieke partij kunt beschouwen.

     2. Roel du Pree

      Wat is het verschil tussen een hakenkruis en een kopvod Jacobus?

     3. Jacobus

      @ Roel du Pree

      Deze vraag is te stupide om te beantwoorden.

     4. Roel du Pree

      Is dat zo Jacobus? Mij is altijd geleerd dat er geen domme vragen bestaan. Wel domme antwoorden..

      https://contradicere5.wordpress.com/2009/01/25/de-overeenkomsten-tussen-de-islam-en-het-nazisme/

   2. Antidotum

    @jacobus.

    ook het linkse gedachtengoed leidde nimmer tot vooruitgang.

    1. Beukman

     @Anti
     Het liberale gedachtengoed echter wel. En daar hebben we het hier over.

   3. Willz

    Stomme opmerkingen van jacobus enz. ook niet. Dat is een regelrechte achteruitgang van de civilisatie.
    mvg

  2. Roel du Pree

   Volledig met u eens tonzwart. Kwaad moet je bestrijden door de bron aan te pakken.

   http://cult.thepostonline.nl/2015/02/08/de-islam-moet-worden-uitgebannen/

  3. toetssteen

   In de vertalingen komt het er niet uit, maar er is een verschil tussen Hades (Sheol)en Gehenna.

 13. Beukman

  @Roel
  IS, toen nog ISIS, is voortgekomen uit de puinzooi die Bush cs er in Irak van maakte. Eerst door Saddam af te zeggen op grond van gefabriceerd bewijs, en vervolgens door de (soennietische) Ba’ath-partij en het leger op te heffen.
  We kunnen dus stellen dat de VS hier de bron van het kwaad is.
  Hoe denk je die bron te gaan aanpakken, Roel?

  1. Roel du Pree

   Ik zal de laatste zijn die het Amerikaanse beleid goed keurt, die hebben al veel ellende veroorzaakt en zijn nu hard op weg om nog veel meer ellende te veroorzaken.

   Maar IS(IS) opereert niet uit naam van de Amerikanen maar in naam en opdracht van de islam Beukman. Net zoals Boko Haram, Al Qaida, en al die andere islamitische terreurorganisaties dat doen.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#Islamitische_ori.C3.ABntatie

   1. Beukman

    @ Roel
    Ja, en de DDR was democratisch. Het staat immers in de naam.
    Hoe komt het toch dat de meeste moslims walgen van IS, Roel? Kennelijk is niet iedereen het met je eens dat IS werkelijk een islamitische organisatie is.
    Waarom geloof jij eigenlijk een stelletje bandieten op hun woord? De terreurorganisatie Verzetsleger van de Heer (Oeganda) beweert christelijk geïnspireerd te zijn. Kan het christendom er ook maar iets aan doen dat criminelen beweren uit haar naam te handelen? Ik dacht van niet.

    1. Roel du Pree

     Waar baseer jij op dat de meeste moslims walgen van IS als ik vragen mag? Uit al die betogingen die er in ons land door moslims tegen IS gehouden zijn? Onderzoek toont trouwens heel iets anders aan.

     http://politiek.thepostonline.nl/2014/11/11/merendeel-jonge-turkse-nederlanders-staat-achter-opmars-isis/

     Breivik beweerde door Geert Wilders geïnspireerd te zijn terwijl ik Geert nooit heb horen aanzetten tot wat hij gedaan heeft. En zo ken ik er nog wel een paar. Totaal niet relevant met de ideologie die de barbaren van IS(IS) en al die andere terroristische organisaties in de praktijk brengen wat de islam hen voorschrijft.

     https://www.youtube.com/watch?v=LXBgqa-xQwY

     http://cult.thepostonline.nl/2015/02/08/de-islam-moet-worden-uitgebannen/

     http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/6771-is-de-islam-wel-zo-vredelievend

     http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/de-islamitische-hel-voor-de-ongelovigen/

     http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/islamvoorongel2.html

     http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Quran-Hate.htm

     https://martienpennings.wordpress.com/2015/01/10/de-islam-is-een-onhervormbare-moordenaarsideologie/

     Het is echt geen toeval dat de onderdanen van allah de wereld al 1400 jaar rood kleuren met het bloed van onschuldige slachtoffers meneer Beukman
     Dat nagenoeg alle terroristen in de wereld moslims zijn.
     Dat moslims de enige zijn die mensen met kritiek op hun ‘geloof’ met de dood bedreigen en die bedreigingen dagelijks in de praktijk brengen.
     Dat er geen enkel land bestaat waar de islam als bestuursvorm gebruikt wordt bestaat waar andersgelovigen dezelfde rechten hebben als mohammedanen.
     En dat moslims in elk niet islamitisch land waar zij zich massaal vestigen een tweedeling binnen de samenleving veroorzaken.

     http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html

     1. Beukman

      @Roel
      Ik beperk me maar tot de eerste link, Roel, dus tot het onderzoek dat sowieso al onderuitgeschoffeld is vanwege het dubieuze wetenschappelijke gehalte, en citeer een van de reageerders:

      “Maar natuurlijk is het logisch dat Turken niet achter Koerden staan die de IS aan het aanpakken zijn.
      Ze zijn niet zo happig op een Koerdische gemeenschap die meer goodwill, en daarmee zeggenschap krijgt.”

      Is het je in hetzelfde onderzoek opgevallen dat verreweg de meeste Marokkanen niets van IS moeten hebben? Hoe zou dat verschil met Turken komen? Zou het wellicht allemaal vooral geopolitiek zijn, daar waar jij je blindstaart op de islam?

     2. Roel du Pree

      Waar blijven al die massale betogingen van de in ons land wonende moslims dan Beukman? Als er een betoging gehouden wordt tegen de gewelddadigheden van IS(IS) wordt deze verstoord door.. met stenen gooiende “allah akbar” schreeuwende moslims..

      De andere links passen niet in je straatje?

    2. toetssteen

     @Beukman
     Uhuh, en wereldwijd trekken ‘gelovigen’ naar Kony toe, echt waar, bij tienduizenden!

     O nee, iets met het strafhof in Den Haag, lees oppakken uitleveren. Helaas no niet Kony zelf, maar:

     http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/januari/14/aanvoerder-verzetsleger-van-de-heer-wordt-in-den-1459077

     Enne Beukman, geef even een paar teksten waar Jezus oproept tot het plegen van gruwelijkheden zoals Kony die pleegt.

 14. Beukman

  @ Jacobus 17.37
  Inderdaad, zuivere symboolpolitiek van Wilders. De man is de Hadjememaar van de 21e eeuw. Met het verschil dat je om de laatste tenminste ook nog kon lachen.

 15. CJD

  Dit heeft ook niks met de islam te maken. Geef nou een zinnig argument waarom dit meer met de islam te maken zou hebben dat het nazisme iets met het christendom te maken heeft?

  1. Roel du Pree

   misschien omdat het uitmoorden van joden niet door de bijbel wordt voorgeschreven maar het uitmoorden van anders gelovige wel door de koran.

   https://martienpennings.wordpress.com/2015/01/10/de-islam-is-een-onhervormbare-moordenaarsideologie/

 16. Beukman

  Roel schrijft:
  “Is dat zo Jacobus? Mij is altijd geleerd dat er geen domme vragen bestaan. Wel domme antwoorden.”

  Jouw probleem in een notendop: je slikt alles voor zoete koek wat ze je vertellen of leren. Je hebt notabene zelf het bewijs geleverd dat er wel degelijk domme vragen bestaan.

  1. Roel du Pree

   Ik begrijp dat jij mij dus ook geen antwoord kunt geven Beukman? Of moet ik mijn vraag misschien anders stellen? Wat zijn de overeenkomsten tussen het dragen van een hakenkruis en een kopvod? Staan beide niet symbool voor het aanhangen van een bepaalde ideologie?

   https://ejbron.wordpress.com/2012/05/22/de-koran-versus-mein-kampf/

   1. Beukman

    @Roel
    Met een kopvod bedoel je een hoofddoek, neem ik aan? Nee, luidt dan het antwoord, de hoofddoek staat niet symbool voor het aanhangen van een bepaalde ideologie, en de swastika voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking ook niet.

    Kun je mij vertellen wie er eigenlijk bepaalt wat ergens symbool voor staat?

    1. Roel du Pree

     Dus islamitische vrouwen met een hoofddoek onderwerpen zich volgens jou niet aan de islam? Leg mij dan eens uit waarom ze dat kopvod dragen Beukman.

     1. Jacobus

      In deze logica onderwerpen mensen met een keppeltje zich aan het Jodendom en mensen met een kruisje zich aan het christendom.

     2. Beukman

      @Roel
      Islamitische vrouwen zonder een hoofddoek onderwerpen zich ook aan de islam, Roel. So what?

     3. Roel du Pree

      Ach ja.. er zullen vast ook wel (neo)nazi’s zijn die geen hakenkruis dragen. Maakt dat de ideologie die ze aanhangen goed?

 17. toetssteen

  Kruisje staat voor de lijdensweg van Christus.

  Hoofddoek of erger staat voor onderwerping aan de man.

  Keppeltje staat voor de ondergeschiktheid van de man aan God.

  1. Beukman

   @Toetssteen
   Dat christenkruisje heeft wel iets morbides inderdaad. Het lijkt er sterk op dat een doodscultus met het christendom aan de haal is gegaan.

   Je schrijft:
   “Hoofddoek of erger staat voor onderwerping aan de man.”

   Wie beweert dat? Aan welke man heeft Fatima Elatik zich onderworpen? En wat te doen met al die islamitische vrouwen *zonder* hoofddoek (ik ken er nogal wat)? Ga je hen nu vertellen dat zij geen ware moslims zijn?

   1. jelle

    Schaamhaar.
    Daar hoort ’n kopvod over.
    Dat heeft Fatima Elatik heel goed begrepen.
    Geen glimp zal ze van haar schaamhaar openbaar vertonen.
    Gewoon ’n zedig meiske.
    Met ’n boodschap.

   2. Gielah

    Wat lees ik nu?
    Het moet nu echt niet leugenachtiger worden!
    Hoewel…. mensen openbaren zo natuurlijk wél wat er in de donkere krochten van hun eigen innerlijk leeft.

    Ik lees hier op 13 februari om 23.00 uur van @Beukman ( die ik toch echt iets hoger had ingeschat..): “Het lijkt er sterk op dat een doodscultus met het christendom aan de haal is gegaan”.

    Zoudt u dan wel even het woord “christendom” willen doorschrappen en er “islam” voor in de plaats neerzetten?
    Bij de islam LIJKT het niet of het een doodscultus is…. het IS het daadwerkelijk… want dag aan dag en overal op aarde komen daar strómen bloed en gruwelijke martelingen vandaan.

    Kijk… ik loop niet met een kruis om mijn nek.
    Hoewel ik weet, dat het kruis van Christus verzoening van de schuld van iéder die gelooft betekent en dat Zijn dood voor al die mensen, die geloven, het eeuwige leven heeft opgeleverd…
    dat kruis is dus de tóegang tot het leven in de heerlijkheid… een symbool van leven-uit-genade…
    draag ik het niet, omdat er na het kruis een opstanding gekomen is, dat Jezus leeft… en wij mét Hem!

    Het christendom is, of behoort te zijn, gebaseerd op leven, opstanding, eeuwig leven.
    Dat is de dóódssteek voor de dood…. want ook al sterven wij nog wel, dat sterven is nu alleen maar de deur naar dat leven-zonder-einde.

    Als men dan toch in een tekstje dingen schrijft als: “Het lijkt er sterk op dat een doodscultus met het christendom aan de haal is gegaan”, dan zie ik dat niet als alleen maar onwetendheid, maar als een bewuste poging om de aard van het christendom te beschadigen en de islam goed te praten.

    Veel dieper kan een mens niet zinken!
    Ook al zou men een doorgewinterde atheïst zijn, dan nog zou men, mits een eerlijk mens, niet veel verder hebben kunnen gaan dan:
    “Is dat kruis, dat mensen om hun hals dragen, wel zo’n pássend symbool… gezien wat christenen geloven?”
    Kijk… dan had u mij aan uw zijde gevonden.

    Toon mij wat u verdedigt en uit de wind houdt… en ik zal u zeggen wie en hoe u bent.
    Toon mij wat u aanvalt… en hetzelfde wordt duidelijk.

    1. Beukman

     @Gielah
     Ach Gielah, het was natuurlijk een kleine tegenprovocatie, dat “doodscultus”.
     Niettemin heb ik de indruk dat christenen aan de haal zijn gegaan met de biografie van Christus, en zijn lijden en sterven een speerpunt hebben gemaakt van een geloof waarvan ik me sterk afvraag of Christus zelf zich erbij zou hebben aangesloten. Een executie-instrument als logo, je moet er maar opkomen!

     Onwillekeurig denk ik aan Krishnamurti, leider van een sekte tegen wil en dank. Toen hij eruit stapte, sprak hij tot zijn onthutste volgelingen: “Loop niet achter me aan. Ga liever zelf op zoek.”

     1. Roel du Pree

      Gelukkig is de islam wel vredelievend hè meneer Beukman. Dat jij niet misselijk van jezelf wordt..

      De aandacht van de grootste crimineel proberen af te leiden door naar een kruimeldief te wijzen.

      https://martienpennings.wordpress.com/2015/01/10/de-islam-is-een-onhervormbare-moordenaarsideologie/

     2. arie_jansz

      Waar komt de Roel nu weer vandaan,,,,alle,open deuren nog een keer intrappen en nog een keer en nog een keer….

      En eh Martien Pennings is dat niet het doorgeslagen vriendje van EJ Bron?
      Die is opgepakt voor bedreiging van Halsema?

      Zeer overtuigende link…

     3. Roel du Pree

      Don’t shoot the messenger meneer arie_jansz, ontkracht zijn boodschap als je ballen hebt.

      Zolang er bepaalde personen zijn die deuren proberen te sluiten ontkomen we niet aan de noodzaak ze weer open te trappen. Er wordt in dit zogenaamde ‘vrije land’ al genoeg achter gesloten deuren gehouden.

      Fijne dag verder..

  2. Roel du Pree

   “Hoofddoek of erger staat voor onderwerping aan de man.”

   Het dragen van een hoofddoek is natuurlijk veel meer dan dat. Het is een symbool van onderwerping aan een barbaarse anti westerse ideologie die uitdraagt ik ben beter dan jij.

   3.110:
   Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in God. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

   Een barbaarse anti westerse ideologie die de mensen die zich er niet aan onderwerpen neerzet als huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind, ziek in het hart, erger dan beesten, de slechtste der schepselen, en als een openlijke vijand.

   2.10:
   Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

   8:55:
   Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.

   98:6:
   Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

   4.101:
   Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

   http://www.ex-moslims.nl/

   Een barbaarse anti westerse ideologie die verbied om mensen met een andere geloofsovertuiging als vriend te nemen.

   3.28:
   Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen.

   3.118:
   O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

   2.120:
   En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: “Voorzeker, God’s leiding is de Merkelijke leiding”. En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

   5.51:
   O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

   9.23:
   O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

   http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/islamvoorongel2.html

   Een barbaarse antie westerse ideologie die voorschrijft om mensen met een andere geloofsovertuiging met hardheid en geweld, moord en doodslag te bestrijden.

   9.123:
   O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.

   25.52:
   Dus volg de ongelovigen niet, en voer met een grote strijd tegen hen.

   61.4:
   Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

   8.12:
   Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

   9.5:
   Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

   Enz, enz..

   http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm

   http://www.answering-islam.org/Dutch/g/islamengeweld.htm

   http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/de-islamitische-hel-voor-de-ongelovigen/

   http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/de-islamitische-hel-voor-de-ongelovigen/

   https://ejbron.wordpress.com/2014/09/16/ongelovigen-onthoofden-hoe-allah-de-harten-van-de-gelovigen-geneest/

   Met als doel om die barbaarse anti westerse ideologie de wereld te laten overheersen.

   http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/ultiemedoelislam.htm

   En daar durven de dragers van zo’n kopvod ook nog respect voor te vragen..

   1. arie_jansz

    Kopie paste…geweldig!

    1. toetssteen

     @AJ
     Dus het staat er niet?

     1. Beukman

      @Toets
      Wat vind je nou van die Roel, Toets? Wat heeft het copy/pasten van tientallen links en lappen tekst te maken met “discussiëren”? Word ik echt geacht om dat allemaal te gaan zitten lezen? “Hoofddoek symbool voor onderwerping”? Dat is er een van hetzelfde kaliber als Gario’s “Zwarte Piet is het symbool van slavernij”.

    2. Beukman

     @Arie
     En ze worden maar langer en langer, die plaksels van Roel. Alsof lengte er ook maar iets toe doet.

 18. jelle

  IS, BokoHaram, AlQueida, Taliban, Fis, MoslimBroederschap, Hamas, Salafisten, Wahabisten, Sharia4(whatever welk land) etc. zijn slechts uit de hand gelopen koranleesclubjes.
  Ze bedoelen het allemaal goed.

 19. toetssteen

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2952924/ISIS-releases-video-claiming-17-Kurdish-fighters-humiliating-caged-procession-Iraqi-city-Kirkuk.html

  Ja, het is me duidelijk, het heeft er niets mee te maken…..

  Ehm, al die welwillende moslims eromheen, waarom staan die zo te juichen? Vast en zeker omdat ze het er niet mee eens zijn…

 20. Beukman

  Roel roept:
  “Gelukkig is de islam wel vredelievend hè meneer Beukman. Dat jij niet misselijk van jezelf wordt..”

  Jongen toch. Ik heb toch gezegd dat je moet leren om zelf na te denken? Wijs mij eens aan waar ik beweer dat de islam vredelievend is, in plaats van maar een beetje in het wilde weg te roeptoeteren.

 21. Roel du Pree

  “Hoofddoek symbool voor onderwerping”?

  Nee joh, dat doen ze omdat ze het geil vinden staan. 😀

  Wat is de letterlijke betekenis van het woord “islam” meneer Beukman?

  1. Beukman

   @Roel
   Kennelijk is dat geloof niet zo dwingend. Ik ken massa’s islamitische meiden die geen hoofddoek ophebben. Ga je me nu vertellen dat dat geen echte moslims zijn?
   Met al dat geciteer uit de koran van jou begin ik onderhand te vermoeden dat *jij* er wel een bent.

 22. Roel du Pree

  En weer krijg ik geen antwoord op mijn vraag..

  Eigenlijk ook niet verwacht van iemand die zijn mening baseert op zelf nadenken in plaats van zich in de materie te verdiepen. Dan wordt je wereldje wel heel bekrompen en blijft je kennis beperkt tot je eigen hersenspinsels.

  Zo zou je zelf heel makkelijk kunnen denken dat Hitler het beste voor had met de Joden, terwijl de praktijk toch heel anders uitwijst. Zo is dat ook met de islam en het christendom. Jezelf focussen op één enkel land waar homo’s uit naam van het christendom worden gediscrimineerd en opgesloten terwijl moslims wereldwijd sinds de oprichting van de islam in naam en opdracht ervan gewelddadige aanslagen plegen, anders gelovigen vervolgen en onderdrukken, onthoofden en levend verbranden, en mensen om hun seksuele geaardheid ophangen, dan zouden mensen die heel goed zelf kunnen nadenken dat dat wijzen naar wat een muis om de aandacht af te leiden van wat de olifant veroorzaakt wel eens bedoelt zou kunnen zijn om je eigen parochie schoon te praten.

  Fijne dag verder.

  1. Beukman

   @Roel
   Hou het effe concreet, Roel. Jij beweert dat het dragen van een hoofddoek symbool staat voor het aanhangen van de islam (ik bekijk jou even van binnen, en ga er van uit dat je met “kopvod” niet de pruik van Wilders bedoelt maar een hoofddoek, en met “ideologie” niet net nationaal-socialisme van de PVV maar de islam).
   Mijn vraag is en was: hoe dan te duiden dat zoveel moslima’s géén hoofddoek dragen? Vind je dat zij zich te weinig aan de islam onderwerpen om hen nog moslima’s te mogen noemen?

   1. Roel du Pree

    Dragen alle (neo)nazi’s een hakenkruis meneer Beukman? Maar veel belangrijker, maakt het wel of niet dragen van een hakenkruis de ideologie van het nazisme goed? Maakt het wel of niet dragen van een kopvod de ideologie van de islam goed?

    http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran.pdf

    Maar nogmaals meneer Beukman, als ze het niet uit onderwerping aan de islam doen, waarom dragen ze die tot dan? Om er aantrekkelijk uit te zien? Jij schijnt volgens je eigen woorden veel met de hoertjes van allah om te gaan (wat me niet verbaast), maar weet kennelijk niet eens het antwoord op deze simpele vraag..

    Ja, ik bedoelde inderdaad het nationaal-socialisme van de islam.

    https://contradicere5.wordpress.com/2009/01/25/de-overeenkomsten-tussen-de-islam-en-het-nazisme/

    https://ejbron.wordpress.com/2012/05/22/de-koran-versus-mein-kampf/

    1. Beukman

     @Roel
     Waarom dragen vrouwen een hoofddoek? Het is de eeuwige obsessieve vraag van briesende blanke mannen, die het niet zullen begrijpen zolang ze de islam als een eenheidsworst beschouwen. Het is ook helemaal hun zaak niet wat vrouwen dragen, het is een zaak van die vrouwen zelf. Heb je het wel eens zelf aan ze gevraagd? Je zal merken dat je heel verschillende antwoorden krijgt. Waarom dan? Omdat godsdienst zich altijd vermengt met cultuur, en de islam zich nu eenmaal voordoet in een uitgebreid palet van culturen.

     Naeme Tahir nuanceert jouw hoofddoekstandpunt nogal in de Standaard van gisteren. Of nee: ze maakt er gehakt van. De een vindt het bij haar religie horen, de ander juist niet. De een vindt het prettig om enigszins te worden gevrijwaard van geile blikken van mannen wat haar meer ontplooiingskansen geeft, de ander combineert de doek met lippenstift en stiletto’s. Sommigen dragen de hoofddoek omdat de familie dat nu eenmaal doet.
     De hoofddoek kan haar identiteit belichamen, maar die identiteit kan uit van alles bestaan.
     Tahir benadrukt dat de drie verzengroepen in de koran die hier iets te maken mee hebben, voer zijn voor interpretatie.

     Zoek het maar uit, Roel. Het zal die vrouwen een rotzorg zijn wat jij denkt.

     1. Roel du Pree

      Dealtje maken meneer Beukman? Jij krijgt van mij voor elke moslima die dat kopvod niet uit religieuze overtuiging draagt een euro, en ik van jou een euro voor elke die dat wel doet.

   2. Roel du Pree

    Dragen alle (neo)nazi’s een hakenkruis meneer Beukman? Maar veel belangrijker, maakt het wel of niet dragen van een hakenkruis de ideologie van het nazisme goed? Maakt het wel of niet dragen van een kopvod de ideologie van de islam goed?

    http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran.pdf

   3. Gielah

    Goed… @Beukman.. ik laat het meneer nu maar even weg.
    U schrijft ( godbeterehet): “Het nationaal-socialisme van de PVV”.
    Het staat er echt!
    Ik heb dit voor de zekerheid ook nog maar even opgeslagen.

    Dit gaat echt vele bruggen te ver, nog afgezien van het feit dat het pure laster is.

    U wilt wel zo goed zijn om dit straks even punt voor punt met feiten (o.a. het PVV-partijprogramma én uitlatingen en daden van de PVV) áán te tonen… dat en hoe en waarom de PVV een nationaal-socialistische partij is?

    Ja.. ik voel mij áángesproken, want de PVV is de partij waarop ik stem.

    Ik zet uw uitlating ook nog even op Twitter en een aantal sites neer.
    Dan kunnen meerdere mensen zich hierover buigen én naar uw – voor niemand te weerleggen- op feiten gebaseerde argumenten uitkijken.

    1. Beukman

     @Gielah
     Voor mijn part zet je het ook nog in de krant, Gielah. Het is echt niets nieuws dat de PVV een deels socialistisch programma heeft, en hierin op sommige punten de PvdA voorbij gestreefd is.
     Dat jouw partij daarnaast streeft naar een beleid dat de nationale identiteit (althans wat ze daar onder verstaat) versterkt, zelfs in die mate dat de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van onderwijs hieraan mag worden opgeofferd, is ook al geen nieuws. Het staat gewoon in het verkiezingsprogramma.

     1. Jacobus

      @ Beukman,

      Ik denk dat je de politiek van de PVV wellicht beter kunt omschrijven als volksnationaal-socialistisch.
      Het is enerzijds een een volksnationalistische beweging dat het volkeigen wil bevorderen door wat ze niet als volkseigen beschouwt te discrimineren, te stigmatiseren, uit te kafferen en te verbieden.
      Economisch lijkt het programma sterk op dat van de socialistische SP.

      In die populistische spagaat is de vergelijking met het nationaal-socialisme passend, met de aantekening dat ze in hun racistische bestrijding van het niet-volkseigene niet de Joden maar de moslims als doelgroep hebben. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat ze in hun voorstellen tot het bestrijden van de islam en dus de moslims niet zo ver gaan als Hitler gaandeweg wel deed. In zijn Mein Kampf lijkt de retoriek en de voorgestelde maatregelen van Hitler jegens Joden overigens nog sterk op die in het PVV-programma jegens moslims.

      Een sterke overeenkomst tussen de NSDAP en de PVV is ook hun fanatieke haat tegen linkse politici die ze als volksverraders beschouwen die heulen met dan wel onder besturing staan van respectievelijk het internationale Jodendom en ‘de islam’. Op dit blog worden mensen die het PVV-gedachtegoed verwerpen ook regelmatig bedreigd met vuurpeleton en bijltjesdag als de grote dag aanbreekt dat de Grote Blonde Leider het Binnenhof in zijn greep krijgt.

      Ik vind de vergelijking van antisemitisme en anti-islamitisme helaas gepast. Het verwijt dat dit een Godwin en dus een drogreden is lijkt me onjuist, daarvoor zijn de overeenkomsten te sterk en te relevant.

      Mooier kan ik het niet maken.

 23. jelle

  @Beukman
  Kijk kijk,
  “het nationaal-socialisme v/d PVV”, uit de mond van iemand die op een ander draadje vol begrip was voor ISIS-vrijwilligers die weliswaar wel terroristisch bezig zijn, maar ze stonden toch ’n beetje met hun rug tegen de muur en ze willen slechts een beetje orde scheppen in dat chaotische Irak en Syrië.

  Verder vraag ik mij dus ook af wat een Fatima Elatik, b.v. , met haar kopvod wil uitdragen.
  Schaamte?
  Voor heur haar?
  Of wil ze haar geloofsgenoten niet voor de kop stoten?

 24. Beukman

  @Roel, 15.11
  Het interesseert mij geen ene moer waarom mensen wat dan ook dragen, Roel. Dat moeten ze zelf maar weten, vind je ook niet? Jij hebt geen haar op je kop. Moet ik je nu soms gaan vragen of dat is uit overtuiging of omdat je de fles rattengif had aangezien voor de Andrélon “voor vet haar”?

 25. Roel du Pree

  Je durft de deal niet aan begrijp ik? Jammer 😀

  Wat denk je meneer Beukmans, Laarmans, of hoe jij jezelf ook noemt, zal een jood respect hebben voor iemand die een hakenkruis draagt? Zal een kleurling respect hebben voor iemand met een witte puntmuts? Geef mij eens één goede reden waarom ik respect zou moeten hebben voor mensen met of zonder kopvod, haatbaard, soepjurk, of kan mij het schelen wat, die zich aan een ideologie onderwerpen (de vraag waar jij mij geen antwoord op wilde geven, de letterlijke betekenis van het woord “islam” is namelijk onderwerping) die mij en alle andere niet moslims omschrijft als huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind, ziek in het hart, erger dan beesten, de slechtste der schepselen, en als een openlijke vijand. Die niet als vriend genomen, maar met hardheid en geweld, moord en doodslag bestreden dienen te worden.

  http://www.ex-moslims.nl

  http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran.pdf

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.