Klimaatcatastrofes – lessen uit het verleden

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Enige tijd geleden liep een weddenschap af die Hans Labohm met Bart Strengers (PBL) in 2009 had afgesloten. Het betrof de verwachting van Labohm, dat de jaren 2010 tot en met 2014 kouder zouden zijn dan 2000 tot en met 2009. Maar dan wel in de meetreeks van UAH. Met 0,1°C verschil won Bart Strengers.

Deze weddenschap zette mij aan het denken. Hoe groot is door dit verschil de bijdrage aan de rampen die ons sinds jaar en dag worden voorgehouden? Het doen van dergelijke lange termijn uitspraken is riskant omdat Moeder Natuur – waartoe ik ook de kosmos reken – altijd voor verrassingen zorgt. Immers, in de jaren zeventig was er een brede wetenschappelijke consensus over een immanente ijstijd. Toen deze uitbleef won consensus over een catastrofale opwarming als gevolg van uitsluitend menselijke CO2–emissie aan invloed. Thans gaan wij het 17e jaar in van een scherpe afvlakking tot stilstand, van genoemde opwarming, gepaard aan stijgende CO2–emissies. Opnieuw bleek Moeder Natuur een verrassing in petto te hebben. Welke? Deze is volop onderwerp van discussie, zo niet speculatie. Ook hierbij is de vraag welke rol die 0,1°C  verschil hierbij speelt.

Het is hoe dan ook oppassen met boude uitspraken over de verre toekomst (ver is al meer dan 5 jaar, laat staan 40). Hans Labohm formuleerde het aldus:

The golden rule of economic forecasting is to never provide both a number and a date. If you provide one without the other, you can never be proven wrong. Provide only a number and you can always defend the number by arguing that not enough time has passed. …

Een behartenswaardig woord. In 2008 voorspelde Al Gore bijvoorbeeld dat de Noordpool in 2013 ijsvrij zou zijn. Het tegendeel is waar gebleken, want het ijsoppervlak is met 40% toegenomen sinds 2012. Ook de klimaatmodellen die het IPCC hanteert, hebben de opwarmingsstop niet kunnen voorzien.

In het verlengde hiervan is het interessant de geschiedenis van de IPCC-rapporten te volgen waar het de ‘best estimates’ betreft, de schattingen van de gevoeligheid van het klimaat voor verdubbeling van CO2–concentratie, en het plots uitblijven van een ‘best estimate’ in het jongste IPCC-rapport. De reden van dit laatste is een opnieuw gebleken discrepantie tussen modellen en observaties. Lees voor details: Een gevoelige kwestie.

Het idee van een door menselijk toedoen veroorzaakte opwarming gaat om niet verklaarde redenen altijd gepaard met uitspraken over catastrofes. Nu zijn catastrofes uitzonderlijke situaties die een navenant uitzonderlijke verklaring vereisen. Het is zeer de vraag of deze ‘verklaringen’ ooit het stadium van speculatie zullen overstijgen. Er valt namelijk een patroon op in al die uitspraken. Zo zullen droge streken altijd ergens in de niet gedefinieerde toekomst door overstromingen geteisterd worden en natte streken door droogte. Stormen zullen verwoestender worden (in een ongedefinieerde toekomst), maar tegelijkertijd zeggen weerkundigen dat door de sterkere opwarming aan de Polen geografische temperatuurverschillen afnemen en de atmosfeer dus juist rustiger wordt. Minder frequente en minder heftige stormen dus. Verzekeringsmaatschappijen constateren dit laatste daadwerkelijk.

In klimaatscenario’s mislukken oogsten altijd en overal zonder duidelijke reden en de biodiversiteit wordt al even onverklaard tot vrijwel nul gereduceerd. Hongersnoden en massale (uit)sterfte treden echter juist geprononceerd op in ijstijden, waaronder de Kleine IJstijd, doorgaans niet in periodes van opwarming. Bedreven Vikingen niet tussen de jaren 800 en 1200 landbouw en veeteelt op Groenland? Was er geen wijnbouw in het noorden van Engeland tijdens de Romeinse Warmteperiode?

Uit dit alles lijkt het alleszins redelijk vast te stellen dat wij te weinig weten van het klimaat om de, soms boude, uitspraken te rechtvaardigen waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. Het is niet onaannemelijk dat veel van deze uitspraken eerder voortvloeien uit behoud van positie, onderzoeksfinanciën en status dan uit wetenschappelijk gefundeerde vaststellingen. Ook wetenschappers is immers niets menselijks vreemd. Zo werkt nu eenmaal de menselijke psyche.

En die 0,1°C verschil van de weddenschap? Ik houd altijd de bijgaande twee grafieken voor ogen omdat ze het gepaste relativisme en de noodzaak van menselijke bescheidenheid tot uitdrukking brengen. Mijn belangrijkste les uit dit verleden is dan ook: laten wij ons koesteren aan onze thans gegunde weldadige warmte en voortgaan met wat de mens altijd deed: adaptatie.

Dit vermogen lijkt mij de grootste triomf van de menselijke soort.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerder DDS–bijdragen zie hier.

Greenland

Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

44 reacties

 1. Natteaap

  @Hetzler
  Ik kan daarentegen het toekomstige verloop van de temperatuur nadat jouw grafieken eindigen kan ik voor de 159 jaar erna 100% correct voorspellen. Knap hè?

  @Hans
  En daar is Easterbrook weer met de grafiek waarin BP (before present) refereert aan 1855. Waarom nou toch?

 2. Jacobus

  “Het tegendeel is waar gebleken, want het ijsoppervlak is met 40% toegenomen sinds 2012. Ook de klimaatmodellen die het IPCC hanteert, hebben de opwarmingsstop niet kunnen voorzien.”

  Goh.

  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-scientists-warn-that-there-may-be-no-ice-at-north-pole-this-summer-855406.html

  1. Ronel

   Uit welk jaar is dat artikel, Jacobus?

   1. GerardMarinus

    Lachen!!

    1. Jacobus

     Daar hebben we ons stenengooiertje weer. Moet je deze keer niet diep zuchten, lieve jongen?

     1. GerardMarinus

      Goh…

   2. Jacobus

    Ik keek inderdaad naar de datum bovenaan het artikel.

    Dan maar een andere link die niet lekker de stelling verklaart waarom het ijsoppervlak sedert 2012 met 40% toenam.

    http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/26981_zuidpool_ijs_smelt_dubbel_zo_snel_als_gedacht/

    1. GerardMarinus

     Nog even verder zoeken Jacobus want het ging om het ijs in de Noordelijke IJszee dat met 40% zou zijn toegenomen 🙂

    2. GerardMarinus

     Wacht, ik doe het wel even voor je:

     Arctic sea ice volumes in the autumn of 2014 are above the average set over the last five years and sharply up on the lows seen in 2011 and 2012, according to the latest satellite data.

     http://www.reportingclimatescience.com/news-stories/article/arctic-sea-ice-more-resilient-than-thought.html

     En hier van de bepaald niet sceptische BBC:

     Arctic sea ice volume holds up in 2014:

     While global warming seems to have set the polar north on a path to floe-free summers, the latest data from Europe’s Cryosat mission suggests it may take a while yet to reach those conditions.

     Je ziet, ze houden de moed er nog in…

     http://www.bbc.com/news/science-environment-30399079

     Of die toename van 40% t.o.v 2012 klopt weet ik niet, dat heb ik niet kunnen vinden…

 3. TijlUilenspiegel

  @ Jacobus

  De opwarming van de aarde wordt niet veroorzaakt door de mensen.

 4. cmsuijkerbuijk

  Dat het klimaat verandert is al sinds het ontstaan van deze aardkloot. Dat er zich wetenschapper noemende randfiguren zijn die zó ontzettend ijdel zijn, dat ze de mens “schuldig” achten aan de huidige verandering door uitstoot van een gas, dat nota bene nodig is om te leven en gewassen te laten groeien, dat dit elke verbeelding tart! Hoe hoogmoedig kun je zijn. Het is Moeder Natuur die hier de hand in heeft en daar kan niemand iets tegen doen en wie denkt dat dat wél kan is volkomen geschift! (Zie Gore Al en zijn bende maffiosi in kongsi met het IPCC)

  1. Moose

   Chapeau!!!
   Well said my friend!!

 5. anna67

  Ga zo door,mensen.Ik heb andere bierkaaaien om tegen te vechten. Van vergelijkbaar kaliber.

 6. Hetzler

  @Jacobus Heerlijk om te zien hoe men zich wanhopig vastklampt aan één detail en het ook nog eens uit zijn verband trekt. De boodschap is alleen maar dat de huidige opwarming binnen de natuurlijke valt. Als u de voorbeelden goed had gelezen, had u dit kunnen vaststellen, ook in de meegegeven koppeling . Wat duidelijk wordt uit een dergelijke reactie, is hoe men onder de beheksing is van Al Gore en de frauduleuze hockeystickgrafiek, en men bezeten is van de meest barokke rampscenario’s. Naarmate duidelijker wordt dat van al dat alarmisme geen draad deugt, neemt verkramping navenant groteskere vormen aan zoals de roep om een klimaattribunaal. Dergelijke wereldvreemde ideeën doen de AGW-protagonisten geen goed. De ironie wil bovendien dat het toch wel erg moeilijk blijkt om na 100 jaar het causale verband tussen CO2 (oorzaak) en klimaatverandering (gevolg) te leveren. Dat maakt zo’n tribunaal ook erg geloofwaardig, toch?
  Zo lang men zich echter blijft verlustigen aan rampen en Al Gore blijft verafgoden, kun je argumenteren tot je grijs wordt en de modderkluiten blijven ontwijken.

  1. Jacobus

   Kun je nog even de bron melden die een toename van 40% van het ijsoppervlak van de Noorpool aangeeft?

   1. Ronel

    Kom op, Jacobus. Je bent altijd een ster in “Googelen” en nou kun het niet vinden?? Nou vooruit, ik zal je op weg helpen. Typ eens in: “arctic ice coverage”

  2. Herman Vruggink

   Klimaattribunaal, die kende ik nog niet. Wie roept daarom Hetzler? Nu zou je kunnen zeggen dat omdat CO2 een broeikasgas is en bij toename in de atmosfeer de temperatuur verhoogt dat dit een zuiver natuurlijk proces is. Als je het zo bedoelt heb je gelijk. De toename van de temperatuur met als (mede) oorzaak broeikasgassen wordt tegenwoordig niet alleen door de wetenschap maar ook door de meeste sceptici onderschreven. En op het vorige blog hebben we gelezen dat schattingen van Lewis & Crok & Curry er niet om liegen: stevige opwarming. Het schetsen van barokke rampscenario’s doet de AGW-protagonisten geen goed, dat ben ik met je eens. Maar vraag je eens af of het stelselmatig kersenplukken en het opzichtig onzorgvuldig omgaan van feiten de sceptici goed doet.

   1. Ronel

    1. Herman Vruggink

     Ronel, Wel, in dit verband is “klimaat tribunaal” niet erg schokkend. Een oproep aan landen om zich aan de ‘Kyoto’ afspraken te houden. Aangezien dit niet erg schokkend is kom dan ook maar met je link naar onthoofden van “klimaat-sceptici” Is er sprake van een serieuze bron? We hebben op rechts ook nog wel eens rauwe uitspraken, zie geen stijl e.d.
     Ik ga er geen raadspelletje van maken. Jij komt met een bewering, kom dan ook maar met je bron.

    2. Herman Vruggink

     Ronel, Dank voor de toelichting. Deze link is wat duidelijker http://wattsupwiththat.com/2015/01/23/friday-not-so-funny-off-with-their-heads/

 7. Herman Vruggink

  En dan is er blijkbaar verwarring over de (vermeende) 40% zeeijs toename. De 40% is niets anders dan de toename van zeeijs van September 2013 t.o.v September 2012. Omdat September 2012 een ongekend laagte record was, is een toename daarna ook weer niet zo bijzonder. Nemen we de ijshoeveelheid gemiddeld over het jaar en bekijken we dat over een wat langere tijd, dan zien we een langzame doch zekere afname. Die 40% er uitpikken zonder toelichting mag je kersenplukken noemen. Verder Voorspelde AL Gore niet dat in het zomerijs in 2013 verdwenen zal zijn maar citeerde hij wetenschappers die aangaven dat tussen 2013 en 2019 het zomerijs verdwenen kan zijn op het Noordelijk halfrond met 2016 als meest waarschijnlijke. Zelf denk ik dat het zeeijs gerust zomaar weer een tijdje kan toenemen. De gemiddelde temperatuur in de Poolstreken laat tenslotte een stevige variatie zien.

  1. Jacobus

   Waarmee is verklaard waarom de bron niet werd gegeven.

   Het is altijd hetzelfde liedje.

  2. arie_jansz

   Lies, damned lies, and statistics….een beproeft middel hier.

   Dank u voor deze toelichting Herman!

 8. Ni28

  Klimaatverandering is voornamelijk een bron van inkomsten geworden en een stokpaardje van de politiek die een nieuwe belasting is aan het verzinnen. En groene groeperingen die uit zijn op subsidiegeld terwijl zij zelf niet zo groen zijn. Windmolens zijn een goed voorbeeld van daar kunnen een aantal mensen goed aan verdienen en burgers die extra geld daarvoor opbrengen via belastingen. De mens heeft weinig invloed op de natuur al is verontreiniging van de natuur niet zo handig. De mens zal daar uiteindelijk meer last van hebben dan de natuur zelf want die past zich meedogenloos aan. Dat kan de mens ook maar in mindere mate.

 9. Natteaap

  Oordverdovende stilte op mijn reactie. Niet zo gek, want wederom is er sprake van leugenachtigheid. Of domheid natuurlijk.

 10. Moose

  Het schijnt voor sommigen moeilijk te begrijpen te zijn dat de mens geen enkel invloed heeft op de constante klimaatverandering. De grafieken tonen duidelijk aan dat warmere periodes ook zonder de mens voorkwamen en de laatste eeuwen tot verhoging van welvaart leidde.
  En toch willen de groene dromers terug naar een ijstijd en een levensbrengend gas reduceren. Men zou dat genocide kunnen noemen.

  1. Jacobus

   Kan Jeroen even toelichten hoe op grond van deze grafieken een toename van 40% van het ijsoppervlak van de Noordpool vanaf 2012 kan worden aangetoond?

   1. Ronel

    Bedoeld wordt het zomer minimum; in 2012 ong. 3,3 miljoen km2, en in 2014 ruim 5 miljoen km2.
    Maar dat wist je best.

    1. Jacobus

     In 2014 ook het zomerminimum?

     1. Ronel

      Ja.

 11. Natteaap

  Never attibrute to malice what can be explained by stupidity.

  1. Jacobus

   Ik hoop ook dat het het laatste betreft.

 12. Hetzler

  @ Jacobus U heeft kennelijk niet goed kennis genomen van de interactieve kaart. Daar staan bij het zomerminimum ook de oppervlaktes. Nu even de zakjapanner te hulp roepen. Zoals ik ergens ooit eerder heb vermeld, moest mijn tocht in de zomer van het afgelopen jaar naar de Noordpool voortijdig afgebroken worden doordat het pakijs veel verder was opgerukt dan het jaar ervoor. Waarneming ter plekke dus. Ik herhaal het maar even: de feiten door decennialange observaties lopen belangrijk genoeg uit de pas met al die vroegere alarmistische beweringen om te concluderen dat er iets grondigs mis is. De ijsbeerpopulatie is hiervan ook een goed voorbeeld. (Ik zag dagelijks heel wat ijsberen succesvol jagen). Laat staan het falen van de IPCC-klimaatmodellen en het immer ontbreken van het bewijs voor de AGW-hypothese. Ik geef toe dat dit niet prettig is om te constateren. Maar een dergelijk gezichtsverlies riskeert men nu eenmaal door onverstandige boude beweringen, die niets anders zijn dan willekeurige speculaties, zonder de feiten af te wachten. Thans krijgt men hiervan de rekening gepresenteerd. Misschien is het daarom verstandiger om dit onder ogen te zien dan te volharden in moddergooien, dreigen met berechting en onthoofding. Meestal zijn deze laatste uitingen van onmacht. Niets menselijks is ook alarmisten vreemd immers.

  1. Jacobus

   Wat is uw antwoord op mijn vraag van 20:46?

 13. Hetzler

  @ Jacobus Ter aanvulling: wij kwamen niet verder dan de 81e breedtegraad. Bij de Noordpool ijsvrij hadden we tot de 90e breedtegraad moet komen.
  Het fiasco van de expeditie op de Zuidpool eind 2013 destijds spreekt ook boekdelen over de waandenkbeelden bij die lieden die een ijsvrije doorgang verwachtten. De feiten dus.

  1. Jacobus

   Zie ik goed dat mijn vraag listig wordt ontweken?

 14. Herman Vruggink

  Jacoubus,

  Kijk, zo ziet dat er uit. De 40% recovery zit op het einde.
  http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=64

  1. GerardMarinus

   Mooi curve! Maar hoe ziet die curve er uit als je hem over langere tijd uit zou smeren? Was er in eerdere periodes ook geen sprake van vermindering zeeijs?

   http://wattsupwiththat.com/2009/06/20/historic-variation-in-arctic-ice/

   http://judithcurry.com/2013/04/10/historic-variations-in-arctic-sea-ice-part-ii-1920-1950/

   Is het alleen laten zien van een neerwaartse trend in een mogelijke sinuscurve ook geen cherry picking?

   1. Herman Vruggink

    @GerardMarinus
    Als je het mij vraagt dan is het laten zien van een dalende kromme in ieder geval een vorm van misleidende presentatie. Maar ja, skepticalscience is een alarmistisch blog, zeg maar een tegenhanger van dit platform.

 15. David

  De Vostok ice-core grafiek is intrigerend:
  er zit een soort stuiter effect in: een bal wordt omhooggeworpen, valt terug en herhaalt deze beweging twee keer tot de ruststand is bereikt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.