Werkgeversorganisatie pleit opnieuw voor vlaktaks

Helaas is het kabinet ziende blind en horende doof.

Het zou voor iedereen goed zijn als er een vlaktaks komt in Nederland. Voor werknemers, werkgevers maar ook voor de Nederlandse economie omdat we dan onze concurrentiepositie verbeteren. Maar de herverdelingsmachine die Rutte II is peinst er niet over. Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW is – terecht – teleurgesteld in het kabinet, omdat het alleen een belastinghervorming wil die we uit eigen zak moeten betalen:

“Het kabinet wil schuiven met lasten, terwijl een netto lastenverlichting nodig is”, aldus De Boer. Hij constateert ook dat VVD en PvdA ideologisch te ver uiteen liggen om er uit te komen. VVD en PvdA willen via een belastinghervorming in tien jaar tijd 100.000 nieuwe banen creëren door een verlaging van de belasting op arbeid met 15 miljard euro. Daarvan moet 10 miljard komen uit aanpassingen zoals een hogere btw en zo’n 5 miljard uit meevallers.

Als er geen netto lastenverlichting komt, dan hebben we daar drie keer niks aan. Echte lastenverlichting is goed voor Nederland, omdat er dan veel meer banen bijkomen. Als de lasten gelijk blijven of zelfs – god verhoede – nog hoger worden, dan wordt de economie juist verder kapotgemaakt. Als VVD en PvdA straks voor de zoveelste lastenverhoging kiezen, dan willen ze gewoon dat het slecht gaat met Nederland.

Tegelijkertijd ben ik geen groot fan van de manier waarop VNO-NCW een vlaktaks wil. Volgens de werkgeversorganisatie moet er een vlaktaks met twee schijven komen (daar is het eerste probleem al, want dat is dus geen vlaktaks): een van 35 procent tot 100.000 en een van 45 procent voor alles daarboven. Nu zijn die percentages al véél beter dan ze nu zijn, maar het kan en moet volgens mij nog een stuk lager. Eén tarief van 25 tot maximaal 30 procent is ideaal.

Hier en daar opperen politieke partijen voor een of andere vorm van een vlaktaks. Ik hoop dat het er echt van komt, maar dan wel graag met één láág tarief. Dat is wel zo overzichtelijk, wel zo eerlijk en het is nog goed voor de Nederlandse economie ook.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

27 reacties

 1. Willie.F

  Ophouden met die onbenullige vlaktaks die Jan Modaal en daaronder helemaal sloopt en alleen grootverdieners een hoop gaat op leveren.

  1. JOzephius

   Nee het huidige systeem werkt goed en sloopt ons niet? Wake up man het huidige systeem sloopt de boel al jaren, waarom denk je dat elke vorm van economische groei uitblijft??? Kom maar op met die vlaktaks zeg ik!

 2. toetssteen

  Vlaktaks zoals in Singapore en ik zeg ja. Ehh, maar daar betalen de meest vermogenden max 20%. Twee tot drie keer modaal in 12%, groep eronder 8% en de laagste inkomens niets.

  Nou en dan maar snijden in de overheid. Hoppa!
  Vrije markt systeem erin en elk sparen voor zijn eigen ouwe dag. Weg met de lijkbelasting…..

  Iets zegt me dat dat er nooit van gaat komen.

 3. Joop Klepzijkert

  Zolang de overheid denkt dat bezuinigen alles duurder maken is , zal er niets veranderen. Bezuinigen is minder uitgeven dan er binnen komt.

  1. toetssteen

   @Joop
   Exact. Maar ja de halve Westerse wereld ligt vol devotie aan de voeten van Piketty en het onzalige idee van basisloon dat ooit eens is uitgetest meer dan veertig jaar geleden binnen een kleine Canadese gemeente (ook nog eens voortijdig beëindigd).

   1. Gerben

    Het CPB had ook het basisinkomen getest, alleen dan slechts op 50% van het bestaansminimum; als je naar 100% zou willen moet je daarboven meer dan 100% IB gaan heffen. M.a.w. dat is onbetaalbaar. De arbeidsparticipatie neemt te veel af, omdat werken te weinig loont.

    1. toetssteen

     @Gerben
     Mijn vrouw zat vanmorgen bij de koffie voor de grap wat te berekenen in het ehh, noem het vrije mediterraanse leven.
     Poetsvrouw doet twee uurtjes, neemt 20 euro mee. Poetsvrouw verdient alzo….
     En dan heeft men het, hoe kan het ook anders over alfahulp en meer kolder.

 4. Gerben

  Onderzoek van het CPB laat zien dat een progressief belastingstelsel beter werkt dan een vlaktaks. Ook de vele kortingsregelingen blijken hun bedoelde effect te hebben en beter te werken dan een algehele belastingverlaging. Herziening van het belastingstelsel is niet nodig. Het probleem is gewoon dat de overheid te veel geld uitgeeft. De overheid moet gewoon bezuinigen zodat de belastingen omlaag kunnen en de markt banen kan creëren.

  1. toetssteen

   @Gerben
   Als men dat realiseert, zit men op het Singaporese systeem. Alleen ik zie de overheid nog niet in zijn eigen dikke vetlagen snijden.

   Het idiote van ons hele belastingsysteem is dat de werkenden zich lam betalen voor de belasting innende ambtenaren. De realiteit is dat de meeste inkomsten geschraapt worden via de BTW en alle andere product belastende maatregelen.

  2. toetssteen

   Gerben
   Doe je best mien jong.

 5. Epimenides

  Een overheid die banen schept….?

  Ach natuurlijk, een tractorenfabriek.

  1. toetssteen

   @Ephimedes

   U bedoelt?
   Ik zie soms niet meer wie er op wie regeert. Kan daar aub enige helderheid in komen.

   1. Epimenides

    Lijkt me een verademing om te zien wie er op welke reactie reageert.
    Ik ben regelmatig het spoor hier bijster.

 6. toetssteen

  @Gerben
  Een progressief belastingstelsel werk helemaal nergens.
  Wilt u echt nog eens een Hollande proberen?

 7. Dennis_WSPK

  De vlaktaks werkt niet. Het is een liberaal hebbedingetje en smoes om de toeslagen en heffingskortingen af te schaffen.
  Dat gaat modalen en minima enorm verarmen.

  Rekent u even mee ?

  We nemen iemand met het minimumloon.
  EUR 1.501 bruto per maand.
  Daarop wordt EUR 202,58 aan loonheffing ingehouden, netto resteert EUR 1.298,42. Door de heffingskortingen dus een effectieve belastingdruk van 13,5 %.
  Daarnaast krijgt de minimumloner de maximale huurtoeslag van EUR 304 en zorgtoeslag EUR 78.
  Mogelijk ook nog kindgebonden budget, dat kan oplopen tot EUR 450 per maand. Totale toeslagen
  dus EUR 832.

  Om te voorkomen dat bij een vlaktaks en afschaffing toeslagen deze werknemer (of uitkeringstrekker, ligt iets lager, toeslagen zijn gelijk) er fors op achteruit gaat,
  moet dus ten minste EUR 832 gecompenseerd worden.
  Daarnaast moeten de heffingskortingen gecompenseerd worden.
  Want bij een kale, ruwe vlaktaks zoals werkgevers die voorstaan, gaat deze werknemer geen 13.5 % effectief maar 35 % betalen, in ons voorbeeld EUR 525 per maand betalen ! Hij/zij gaat er dus EUR 322,77
  plus EUR 832 = tot wel EUR 1.154,77 per maand op achteruit !
  Dat kan nooit de bedoeling zijn (hoewel je dat bij de enge, neoliberale VNO-NCW nooit zeker weet) en dus moeten er ook bij een vlaktaks weer allerlei compenserende maatregelen getroffen worden, zodat van een vereenvoudiging nooit sprake zal zijn.

  Zelfs de variant waarbij inkomens tot modaal zijn vrijgesteld van loonheffing compenseert in de verte verte nog niet het wegvallen van de toeslagen.
  Ons voorbeeld gaat er dan immers nog steeds
  ruim EUR 600 per maand op achteruit.

  Wil men de ruwe vlaktaks tóch invoeren, dan zal men
  iets moeten gaan doen aan de veel te hoge lasten.
  De huren zijn extreem hoog (zelfs een suf jaren 60 flatjes kost hier in de randstad al EUR 500 per maand),
  de energiekosten zijn door de energiebelasting en netwerkkosten veel te hoog en ook de ziektekosten met
  hoge premies en eigen risico’s zijn veel te hoog.

  Zolang de kostenkant niet flink wordt aangepakt, zal een ruwe VNO-vlaktaks tot enorme armoede leiden en de vorming van een nieuw lompenproletariaat. Lijkt me in de 21e eeuw niet gewenst.

  En de smoes dat bij een vlaktaks de prijzen vanzelf zullen dalen is onzin, omdat er nog nooit een ondernemer geweest is de kostendaling ten goede van de consument laat komen.

  De enige groep die baat heeft bij een vlaktaks zijn de hoge inkomens, waar het VNO-NCW uiteraard pleitbezorger van is. En die hebben het al ontzettend goed in dit land. Moeten deze grootgraaiers nog meer gaan overhouden ten koste van grote groepen mensen die nu al moeten sappelen om iedere maand rond te komen ? Smeerlapperij, en niks anders !

 8. LantR.fant

  @Dennis.
  Zo maar even een domme vraag hoor.
  Een minimumloner kan met een bruto inkomen dus € 2.053, = per maand binnenharken.

  Iemand die meer verdient, loopt al die subsidies mis en moet maandelijks ca. € 3.300, = verdienen om datzelfde bedrag netto over te houden.

  Is dat niet een beetje buiten alle proportie?

  Waarom zou jij hard werken, € 4.000, = per maand verdienen om dan misschien € 200, = per maand meer over te houden dan een minimumloner?

  Dit voorbeeld toont eens te meer aan waarom een vlaktax keihard nodig is. Begin met een redelijke belastingvrije voet en schaf het gros van de subsidies af. Scheelt al een hoop rondpompen van geld.

  Kan de overheid daarnaast nog eens fors bezuinigen. Want de burger is er niet voor het belang van de overheid, maar de overheid is er voor het belang van de burger.
  Maar dat laatste is men in ambtenarenland allang vergeten.

 9. Dennis_WSPK

  Het blijft raar dat men niet inziet dat het probleem niet zit in dat de minimumloner zoveel geld binnenhaalt met subsidies. Het probleem is dat die minimumloner NIET KAN OVERLEVEN zonder die subsidies !!! Wat is daar nu zo moeilijk aan ??

  Iedere euro die een minimumloner of een uitkeringstrekker wordt afgenomen komt ie keihard te kort. Zo simpel ligt het.

  Waarom ziet niemand in dat het probleem aan de UITGAVENkant zit, de lasten !! Als je met een gezin al
  minstens 600 euro per maand aan huur kwijt bent
  en 200 euro aan energie, plus nog 200 euro aan ziektekosten, dus al zo ruim 1.000 euro (en dan zijn verzekeringen, schoolkosten etc nog niet eens meegerekend!!!) dan moet het jullie toch helder zijn
  dat je er dan met alleen dat minimumloontje van 1.200 euro per maand niet redt ?

  Het zijn eenvoudige rekensommetjes ! Als je de inkomstenkant niet meer kunt of wilt verhogen, zul je dus iets aan de lasten moeten gaan doen.
  De wil daartoe ontbreekt, omdat al die instanties, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars graag veel geld verdienen.

  Of wil men graag dat een paar miljoen mensen regelrecht de armoede in verdwijnen ? Want dat gebeurt dus als je een gezin dwingt van 1.200 euro per maand te leven zonder toeslagen. Verdubbel het aantal voedselbanken dan maar alvast.

  de

  1. LantR.fant

   U gaat ervan uit dat iemand die ongeschoold werk doet, recht heeft op dezelfde levensstandaard van een MBO+ er, of een HBO’er met een volle werkweek.
   Dat kan natuurlijk niet.

   U gaat van de situatie uit dat iemand die ongeschoold werk doet ten minste recht heeft op een doorzonwoning. Ook dat is niet realistisch.

   Daarbij komt dat het pamperen van de minima wordt gedaan door modaal tot 3x modaal. Dat zijn mensen die redelijk tot goed verdienen, maar niet de graaiers.

   Iemand die netto € 2.000, = aan zijn werk overhoudt, die verdient daarvoor ca. € 3.400, = per maand. Met vakantiegeld, doorbetaling van vrije dagen, pensioenpremie en de andere werkgeverslasten kost die de werkgever meer dan € 5.000, = per maand.
   Dit is zo buitenproportioneel, dat zelfs een Diederik Samsom dit openlijk heeft toegegeven.
   De volgende stap is dat het voor de werkgever meer dan rendabel wordt om die baan te automatiseren of naar een lagelonenland over te hevelen.
   Bijvoorbeeld in de financiële sector zijn er op die manier tienduizenden banen verdwenen.

   Ook zonder een EU gaat onze economie er op niet al te lange tijd aan.
   De eerste stap naar een gezondere economie is om het rondpompen van geld af te bouwen. Dat gaat prima met een vlaktax. Desnoods bouw je een forse belastingvrije voet in zodat de minimumloner nog behoorlijk ontzien wordt.
   Maar ongeschoold werk en een levensstandaard van een HBO’er, dat is niet redelijk.

 10. HenryJoseph

  Lees even het ‘Fiscaal Plan 2015’ van VNL.
  Doorgerekend door CPB. Gevolgen van dit plan: lastenverlichting en economische groei.

  1. Dennis_WSPK

   Ja en voor wie ? Voor de grootverdieners en ondernemers. De gewone man heeft er niets aan en gaat er zelfs op achteruit.

   Zoals ik al eerder aangaf : er is geen ondernemer te vinden die zijn voordelen door lastenverlichting doorgeeft aan zijn klanten of medewerkers.

   1. LantR.fant

    Dennis, het aantal grootverdieners is niet zo groot. Daarom worden die ook amper aangepakt.

    Ondernemers hebben te maken met concurrentie. Zo te oordelen heeft u geen flauw idee wat er zich in de ondernemerswereld afspeelt.

    De grote winst van de vlaktax zit hem in het afbouwen van rondpompen van geld en meer zicht op de tarieven.

    Als voorbeeld geef ik u de belasting op auto’s.
    1/3 van de aanschafprijs bestaat uit BPM en BTW. Daarnaast betaal je wegenbelasting. Op de autoverzekering 21% assurantiebelasting. Dan nog de brandstofaccijns en als kers op de taart de snelheidsovertredingen, die op de staatsbegroting voor 1 miljard staan ingeboekt.

    Vervang dit alles door 1 belasting, brandstofaccijns.
    Veruit het eerlijkst, toch?
    Alleen, dan kost een liter brandstof ca. € 3,50.
    Gevolg: Men gaat alleen de noodzakelijke ritten met de auto doen en men gaat gigantisch veel minder rijden.
    Alle miljeupraatjes ten spijt is zelfs de groenste linkser geen voorstander van dit idee.

    De zorg, idem.
    U ziet alleen uw nominale premie, van ca. € 1.400, = per jaar.
    Dat u, met alle andere posten erbij jaarlijks tot € 5.000, = betaalt voor de zorg, dat houdt de overheid zorgvuldig voor u verborgen.

    En zo gaat het ook met alle belastingen rondom bezit en werk. Op dat moment dat u ziet wat de overheid van u weggraait wordt het u zwart voor de ogen.

 11. Paul

  Het Euro Evangelie:
  Echte Jannen over de liegende en criminele EU
  Gesprek met Arno Wellens
  Naar aanleiding van z’n boek: ‘Het Euro Evangelie’:
  Luister vanaf 20min 6 sec:

  http://content10c2b.omroep.nl/urishieldv2/l27m543ec11e4c4e10290054eaf95b000000.dc35ca07b28f9f1e0b7e4e247a94189b/audiologging/r1/2015/02/23/0000_0200_echte_jannen_20150223.mp3

 12. HR

  Het kan allemaal veel simpeler in Nederland.
  Neem de wegenbelasting als voorbeeld.

  Deel het totaalbedrag wat nu binnengehaald wordt aan wegenbelasting door het aantal liters brandstof dat verkocht wordt, verminder dat bedrag met de kosten van ambtenaren apparaat wat zich nu met de inning van die belasting bezighoud en dan zal je zien dat de brandstofprijs niet of nauwelijks stijgt.

  Onderwijl wordt er wel bezuinigd door de overheid, flink wat ambtenaren minder, panden over die verkocht kunnen worden etc.

  Kortom, een win-win situatie.

  Weet je waarom het nooit zal gebeuren?
  De wegenbelasting wordt gebruikt om de burger te “sturen” zuinige auto’s betalen minder etc. en de overheid wil eigenlijk helemaal geen ambtenaren kwijt….

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.