Broddelwerk van Asscher

Nu de Nederlandse economische motor eindelijk een beetje op gang komt en de groei dit jaar zal aantrekken tot 1,7% blijkt dat één van de hoofdmonteurs, Lodewijk Asscher, enkele steken heeft laten vallen bij herstelwerkzaamheden aan de motor.

Prremier Mark Rutte spreekt van “spectaculair succesvol” beleid, naar aanleiding van de minimale economische groei. We weten dat onze premier graag mag overdrijven. Dankzij de voor de export gunstige kunstmatig laag gehouden euro (ten koste van Nederlandse spaarders) en de lage olieprijs, zien we inderdaad een licht herstel in de eurozone, waarvan ook Nederland profiteert. Maar de problemen van de eurozone zijn nog steeds verre van verholpen. Zo blijft Griekenland een waar hoofdpijndossier.

Als we kijken naar de hervormingen waar premier Rutte zich zo graag op laat voorstaan, schort er heel wat aan, vooral aan de cruciale hervorming van de arbeidsmarkt, waarvoor minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher verantwoordelijk is.

In mei 2014 heb ik voor DDS de hervormingen van Rutte, Samsom en Asscher geanalyseerd. Hoewel er vanuit hervormings- en bezuinigingsperspectief wel stappen gezet zijn zoals inkorting van de WW en versobering van de ontslagvergoeding in het nieuwe ontslagstelsel, constateerde ik toen al dat er door de polderaars dermate veel veiligheidskleppen waren ingebouwd, dat het geheel ertoe leidt dat de juridisering en bureaucratisering alleen maar toeneemt. Zo verwachten juristen dat ontslagprocedures in het nieuwe stelsel in bepaalde gevallen jaren kunnen duren door toegenomen beroeps- en cassatiemogelijkheden. Dat is natuurlijk niet hetgeen waarop ondernemend Nederland zit te wachten.

Ook wees ik op DDS op de nog steeds bestaande absurde doorbetalingsplicht bij ziekte van twee tot drie jaar loondoorbetaling. Dit, in combinatie met de moeilijkheid om een gedegen ontslagdossier op te bouwen, is de werkelijke reden dat werkgevers huiverig zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven zijn de risico’s onevenredig groot. De politieke partij Voor Nederland (VNL) heeft hierover onlangs kamervragen gesteld.

Deze hele problematiek heeft kennelijk niet de aandacht van Lodewijk Asscher en zijn ambtenaren, die waarschijnlijk nooit een bedrijf van binnen hebben gezien. Want wat blijkt: deze problematiek is alleen maar verergerd in het nieuwe ontslagstelsel. Volgens het Financieel Dagblad, dat spreekt van een weeffout in het nieuwe ontslagstelsel, blijkt nu dat werkgevers die na twee jaar ziekte (en dus loondoorbetaling) ontbinding van het arbeidscontract vragen omdat de betreffende werknemer niet meer zal herstellen, ook nog eens een transitievergoeding moeten betalen.

Gemiddeld komt die transitievergoeding neer op 12.500 euro per werknemer en volgens het FD zal dit grapje van Asscher de werkgevers zo’n 150 miljoen euro per jaar extra kosten. Erger is, dat door de beleidsmakers de zoveelste hindernis wordt opgeworpen waardoor werkgevers zich wel drie keer bedenken voordat zij iemand een vast contract aanbieden. 

Dit blijkt ook uit recente cijfers. De lichte opleving van onze economie resulteert vooral in meer flexarbeid, maar nauwelijks in meer vaste banen. Het aantal uitzenduren groeit al enige tijd tussen de 8 en de 10%, de groei van het aantal vaste banen blijft achter.

Eerder al kwam een andere fout in het nieuwe ontslagstelsel naar de oppervlakte: het systeem van transitievergoedingen bleek zeer ongunstig uit te werken voor seizoenswerkers. Inmiddels heeft minister Asscher deze zaak haastig gerepareerd met een overgangsregeling.

Lodewijk Asscher mag dan wel de golden boy zijn van de PvdA en hij oogt inderdaad een stuk redelijker dan voormalig actievoerder Diederik Samsom, maar als hij fout op fout blijft stapelen gaat dat ten koste van zijn zorgvuldig opgebouwde imago als sociaal-democratische realist en doener.

Eerder wees DDS-collega Frank Verhoef er al op dat Asscher als wethouder in Amsterdam een rokende financiële puinhoop. achterliet, waarvoor zijn PvdA-collega Pieter Hilhorst uiteindelijk mocht opdraaien. Asscher verkondigde overigens zondagochtend bij WNL dat lastenverlichting als resultaat van bezuinigingen, slecht is voor de economie. Daarmee werd pijnlijk duidelijk dat hij echt als een ambtenaar denkt en totaal geen kaas heeft gegeten van de echte economie. Zie ook deze verbaasde tweet van Elsevier redacteur Syp Wynia.

Ik ben realist genoeg om in te zien dat zolang Nederland in de eurozone zit, krachtdadig hervormen en bezuinigen de enige optie is om er het beste van te maken. Ook buiten de eurozone zouden we daar overigens niet aan ontkomen. Door de collectieve sector te verkleinen, wordt op termijn lastenverlaging voor middengroepen mogelijk en dat is de beste weg naar duurzame groei. Hervormen is dus nodig, maar met broddelwerk zoals Asscher dat levert schiet niemand iets op.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. hendrikush

  Sinds de jaren zeventig hebben de “sociale ingenieurs” van de “sociale academie” ’s een spoor van maatschappelijke ellende achtergelaten.
  De vraag is nu: wat hebben ze daarvan geleerd?

  1. Avander

   Helemaal niets. Onze wensdenkers kijken naar macrocijfers, laten daar vervolgens de socialistische catechismus op los en denken dat het wel goed zal komen.
   Echter de economie draait voor de helft op het midden en kleinbedrijf en dat is tot op het merg afgeschraapt door de crisis en lastenverzwaringen. Je bent als kleine ondernemer met 50 man personeel toch wel gek als je iemand voor vast in dienst neemt om dan vervolgens tot in lengte van jaren voor een paar daarvan loon zonder arbeid te moeten betalen. Verzekeren van dat risico voor alle 50 personeelsleden kost nog meer.

 2. W.H.J. Reiss

  Die 1,7% mag je in je hoed steken. De mensen krijgen Bruto meer en houden netto hetzelfde over. En dan het meerdere geld dat weer naar de immigratie niksnutten gaat. Discussie hierover heeft geen zin. Kijk naar de situatie de laatste 30 jaar. Hoeveel bent U vooruit gegaan met WERKEN !!
  Arbeidscontracten:
  Bij de VDL groep in Born (autofabriek) worden flex werkers ontslagen om daarna andere in dienst te nemen. Zo verkrijgt men subsidies en vervalt de transitievergoeding en de vaste aanstelling.
  Na 2 contracten (bouw) bedraagt nu de wachtperiode voor een nieuw flex contract 6 maanden. Echter de W.W. periode is 3 maanden. Flex werker heeft dus 3 maanden geen inkomen. Er zijn genoeg werkelozen dus die baas geeft die flex werker geen vaste baan.
  .
  En het kan zo simpel zijn ! Een premie opslag bij een los flex contract en daaraan koppelen een soort spaarpot voor de werknemer. De premieopslag zou een vaste aanstelling kunnen aanmoedigen.
  .
  loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar ! Welke idioot heeft dat bedacht ! Daar wordt niemand BETER van !
  .
  Dat hele kabinet zit vol met idioten. Je zou van eenieder eens moeten beschrijven wat ze gedaan hebben en wat de uitwerking in de maatschappij ervan is !

  1. Eminem2

   “loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar ! Welke idioot heeft dat bedacht ! Daar wordt niemand BETER van !”

   Dat waren de idioten van Balkenende-2… (Dus CDA, VVD en D66.)

 3. pietkremer

  Voor echt grote bedrijven is die ingewikkelde regelgeving al een zware belasting, maar ze zijn door schade en schande wijs geworden. Ze beschikken over een personeelsafdeling die zich laat adviseren door externe arbeidsrechtjuristen. Door bestudering van de nieuwe regelgeving, kunnen die juristen de personeelsafdeling attenderen op de valkuilen en het omzeilen daarvan. Zodoende kan de schade beperkt worden. Dat geldt echter niet voor kleine en piepkleine bedrijfjes. Die hebben geen personeelsafdeling, die antecedenten van sollicitanten natrekt of ontslagdossiers van verkeerde werknemers opbouwt. Nogal wat kleine ondernemertjes en zzp-ers zijn in hun enthousiasme over de goede gang van zaken in hun onderneminkje, naïef bij het aannemen van hun eerste of tweede of tiende personeelslid. Ze informeren zich niet over deze nieuwe wetgeving, zijn vaak geen lid van een werkgeversvereniging en beseffen dus niet wat hen boven het hoofd hangt, als een personeelslid ziek wordt of niet presteert. Dan krijgen die kleine ondernemertjes in een ontslagzaak de kous op de kop. Ik ken een klein ondernemertje dat failliet ging bij 64 procent ziekteverzuim over zijn personeelsbestand van twee man.
  Maar de meeste kleine baasjes nemen helemaal geen personeel aan, omdat ze gehoord hebben over collega’s die de kous op de kop kregen. Je zult als klein baasje maar twee jaar loon moeten doorbetalen bij ziekte en daarna nog een transitievergoeding van 12.500 euro. Het kleinbedrijf wordt door de maatregelen van Asscher nooit een middelgroot bedrijf en een zzp-er nooit werkgever. Asscher smoort de economische groei in de knop. Asscher heeft veel empathie met uitkeringstrekkers, niet met kleine ondernemertjes. Kortom een echte socialist.

  1. W.H.J. Reiss

   Ik lees ook veel omtrent deze materie. Het grenst aan het belachelijke allemaal.
   Asscher is in mijn ogen overigens geen socialist. Sociaal zijn heeft met gevoel te maken. Asscher doet net als zijn voorgangers dingen waar hij geen kennis van heeft. Asscher is een ‘mongool’, een ‘idioot’. Net als al die anderen in dit kabinet. Ze zitten in ‘de partij’ en dat maakt hun geschikt !
   Ik daag eenieder uit, noem mij 1 geschikte minister en zet dan zijn daden erbij !!!

   1. Eminem2

    Ik durf die uitdaging *niet* aan te gaan…

  2. anna67

   Zelfstandige Zonder Personeel, met personeel?

   Dat kan sowieso al niet.

   Maar het werd me gister wee genoeg in de buik toen ik Asher en de rest liefdadig zag zwijmelen bij WNL gister…….Over vnl die arme moslim wijfies die huis gebonden werden gehouden.

   Tjezus, ze zijn hier gekomen om te parasiteren van onze welvaart. Laat ze verdorie gewoon zitten in hun isolement of stuur ze met man en al naar het IS kalifaat. Voelen ze zich toch het gelukkigst, zo in hun eigen cultuur?

   Gedverdemme, houdt het dan nooit op, dat gezeur?

   Loopt allemaal uiteindelijk uit op een gesovjetiseerd Amerika. Hoop tegen die tijd onder de groene zoden te liggen of verstrooid in zee!

   Tot die tijd rondtrekken met caravan van baan tot baan? Hmm, geen gek idee. Met constant vakantiegevoel? Of en combi van vaste plek?Thuiswerken kan ook.

   1. Eminem2

    @ anna67

    Ik moest laatst nog fors remmen omdat zo’n “moslim wijfie” haar leven kennelijk zat was en zich al fietsend op de voorrangsweg stortte waar ik net reed. Gelukkig deden mijn remmen het goed…

    1. anna67

     Ja, Eminem2, drama voorkomen, gelukkig. (Stiekem denk ik dan wraakzuchtig: was maar doorgereden……)

     Maar: ik klinkt nu wel hard. Menselijk zijn die lui natuurlijk verre van te benijden. Maar het beknibbelen op onze voorzieningen moet toch eindelijk eens een eind hebben. Wij worden ook al jaaaaren uitgekleed, lijden structureel persoonlijke verliezen.

 4. Eminem2

  Ik kan de stelling dat het verkorten van de WW goed zou zijn voor de arbeidsmarkt niet volgen. Weinig mensen zullen voor hun lol terug gaan naar 70% van hun laatstverdiende salaris (met een vrij bescheiden maximum ergens bij modaal), terwijl ook hun pensioenopbouw nog eens wordt stopgezet (tenzij ze onder een CAO vallen die dat wat verzacht). Waarbij ook nog eens iedere maand dat de werkloosheid langer duurt, de kans toeneemt dat de betreffende werkloze *nooit* meer aan de slag komt, met alle gevolgen wat betreft verarming en verslechtering van de gezondheid van dien.

  Nog afgezien van het feit dat dit soort “hervormingen” doorvoeren in crisistijd werknemers alleen maar het gevoel geeft dat het sociale vangnet onder ze vandaan wordt getrokken juist als ze er het meest voor moeten vrezen het nodig te zullen hebben. Gevolg: men gaat meer sparen om de verwachte inkomensteruggang bij werkloosheid wat op te vangen, wat de huidige consumptie alleen maar drukt. Wat het voor effect op de economie heeft als dit op vrij grote schaal gebeurt, laat ik aan ieders verbeelding over…

  En dan zijn er nog een aantal kabinetsmaatregelen (en Kunduz-maatregelen) die het voor consumptie beschikbare inkomen alleen maar gedrukt hebben de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld aan:
  – beperken eigenwoningrenteaftrek;
  – versobering pensioenopbouw;
  – verschraling studiefinanciering, waardoor ouders meer voor hun kinderen zullen gaan betalen;
  – schrappen stamrechtvrijstelling (waardoor fiscaal gunstig regime voor ontslagvergoedingen verviel);
  – invoeren hoge eigen bijdrage voor opname in verzorgingstehuis, waardoor minder geld voor consumptie overblijft. Hoewel dit er in theorie ook weer voor zou kunnen zorgen dat ouderen hun spaargeld snel weggeven aan de kinderen (die het wellicht consumeren) of het zelf eerder voor consumptie inzetten.

  En dan zijn er nog de gevolgen van het ondersteuningsbeleid voor de Euro, waardoor de spaarrente al jaren erg laag is. Enerzijds kan de hierdoor gemiste rente niet voor consumptie in gezet worden, anderzijds gaan pensioenpremies hierdoor juist omhoog omdat er meer inleg nodig is om hetzelfde einddoel te bereiken. Of de pensioenregeling wordt versoberd, wat wéér een extra aanmoediging is voor burgers om extra te gaan sparen en dus minder te consumeren.

  Al met al een opeenstapeling van “hervormingen” die vooral voor heel veel extra economische krimp hebben gezorgd in Nederland… Dus gewoon maar “koers houden”, zoals Rutte wil?

  1. W.H.J. Reiss

   W.W.
   De WW premie voor werknemers is jarenlang geleden afgeschaft. De werknemer kreeg zodoende meer loon, maar mocht er Bruto niks bij krijgen. Dit zou onze export ten goede komen ??? Een sigaar uit eigen doos dus !!!
   En nu na jaren is eenieder dat vergeten en wordt de WW, die voornamelijk door de overheid wordt betaald gekort ! Dat is naaien waar de FNV (de lamzakken) bij staan te kijken !
   .
   U heeft het over Krimp !
   Verplicht een hypotheek in 30 jaar aflossen is belachelijk. Dat gaat dus ten koste van de consumptie. Men doet dit met het oog om later makkelijker pensioenkortingen te kunnen doorvoeren.

   1. Eminem2

    @ W.H.J. Reiss

    Formeel gezien is de WW-premie voor werknemers tijdelijk op 0% gezet, alleen duurt dat “tijdelijk” wel wat erg lang inmiddels. Destijds (circa 2006) werd de maximale WW-duur ook teruggebracht van 5 jaar naar ongeveer 3,33 jaar. Ook de “opbrengst” van die hervorming is toen uitgedeeld aan de werkenden. Dat klonk toen wel aardig, totdat bedacht werd dat de groep werklozen die daadwerkelijk gebruik moest maken van zo’n lange WW-uitkering vooral de (kansloze) ouderen betrof. Omdat zo’n maatregel door overgangsrecht ook pas na enkele jaren gevoeld zou worden door de betrokkenen, was daar praktisch heel weinig verzet van te verwachten. Maar de facto is wel ten koste van een “sneue” groep een snoepje uitgedeeld aan een veel minder sneue groep, namelijk mensen die (nog) een baan hadden. En het CDA behield 41 zetels bij de daarop volgende verkiezingen, dus electorale schade was er nauwelijks. (De VVD ging overigens wel terug van 27 naar 21 zetels bij diezelfde verkiezingen, dus misschien was er toen ergens toch nog een beetje gerechtigheid…)

    Terecht voegde u de maatregel van het verplichte aflossen van hypotheekschulden in 30 jaar toe aan het lijstje met maatregelen die per saldo “krimpbevorderend” zijn geweest. Die was ik inderdaad vergeten, hoewel het zeker geen kleintje is…

    1. W.H.J. Reiss

     De hervorming is NIET uitgedeeld aan de werkenden. Er kwam geen inflatiecorrectie. De werkenden kregen meer netto loon door afschaffing werknemersdeel W.W premie. Een sigaar uit eigen doos !!!

 5. Locke

  Waar in het verleden Nederland over de hele wereld aanzien had door zijn handelsgeest en groot denken is men nu vanuit de Politiek een land aan het creëren waar nog alleen regeltjes en stuivertje draaien de boventoon voeren. Men is hard op weg de monologen de voeten te kussen c.q hokjes denken ,met als gevolg een bekrompen bevolking en uiteindelijk “melkboer schuif het kaasje maar onder de deur”.

 6. HenryJoseph

  Misschien moet de PvdA nóg beter kijken naar hoe ze het destijds deden in de Sovjet-Unie: daar was de werkloosheid nul!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.