‘Obama’s deal met Iran betekent einde van Israël’

Ach, wat kan het Obama ook schelen?

De nucleaire deal met schurkenstaat Iran is er bijna. Er is nu een ‘raamwerk’, zodat er tot eind juni kan gewerkt aan een definitief akkoord waar vooral Iran blij mee zal zijn. En president Barack Obama natuurlijk. Hij denkt dat hij met deze daad een erfenis achterlaat die goed is voor de wereld. Dat is niet zo, want Iran staat te popelen om Israël te vernietigen en Obama plus de rest van de wereld maakt nu de weg vrij voor het land om een nucleaire bom te bouwen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is een van de felste tegenstanders van de deal met Iran. Dat is logisch, want zijn land wordt op alle fronten door Iran bedreigd: door het land zelf, door Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza. En dan breidt Iran ook nog eens z’n macht uit in Jemen en Irak. Volgens Netanyahu is het simpel: hij zei in een telefoongesprek met Obama dat een deal op basis van het nu bestaande raamwerk “het voortbestaan bedreigt van Israël”.

Hij zei ook dat de wereld de druk moet opvoeren op Iran om een betere deal te krijgen, waarbij het land géén nucleaire bom kan bouwen. Met deze deal worden “agressie en terreur” gelegitimiseerd, aldus Netanyahu. Eerder zei de Israëlische minister Yuval Steinitz al: “De glimlach in Lausanne staat los van de ellendige realiteit waarin Iran weigert enige concessies te doen over zijn kernprogramma en Israël en alle andere landen in het Midden-Oosten blijft bedreigen.”

Deze Iran-deal zal de geschiedenis ingaan als een variant op de deal die Neville Chamberlain dacht te hebben gemaakt met Adolf Hitler. Peace for our time


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

72 reacties

 1. Antidotum

  Hoop niet dat de linkse president Obama wederom een cruciale fout maakt, net zoals het terugtrekken van de militairen uit Irak, waardoor Isis vrij spel heeft gekregen. Nu staat het midden oosten in brand. Mogelijk gevolgd door de nucleaire vernietiging van israel?
  Wie zijn er nog betrouwbaar in de wereld?

  Heb wel begrepen dat Iran regelmatig controle krijgt, dat heeft ook te maken met het opheffen van de sancties.

  De tijd zal het leren.

 2. Swieber

  Obama heeft oude bondgenoten onder de bus gegooid om ten kosten van zowat alles een deal met Iran te krijgen.

  Kennelijk is Obama’s nalatenschap op buitenlands beleid belangrijker dan de veiligheid van de regio (en de wereld).

  Iran heeft geprofiteerd van Obama’s wanhopige pogingen om deze deal te krijgen door veel belangrijke concessies af te dwingen van Obama.

  Terecht heeft Netanyahu gezegd dat een veel betere deal kon worden bereikt omdat Iran ,door de effectieve sancties, onder grote druk stond.

  “Het is een slecht raamakkoord dat enkel kan leiden naar een slechte en gevaarlijke overeenkomst. Het raamakkoord geeft internationale legitimiteit aan Iran’s nucleaire programma, waarvan het enige doel is om een atoomwapen te produceren,” voegden zij eraan toe.
  http://brabosh.com/

  Waar deze deal mij aan doet denken is Obama’s Cairo’s speech in 2009 waarom hij in essentie het Moslim Broederschap legitimeerde en naar de voorgrond bracht. (En we weten hoe dat is afgelopen in Egypte.)

  Deze deal legitimeert in essentie Iran’s nucleaire programma op een indirecte manier.

 3. Swieber

  Zoals Krauthammer in onderstaande video zegt zullen de sancties niet terugkeren als Iran de boel bedriegt.

  Terecht word deze deal door Iran als een grote overwinning gezien.

  KRAUTHAMMER: Well, you could see what happened today by the jubilation in the face of the Iranian Foreign Minister when he announced what had been agreed to. The bottom line are two things: Iran is promised a total lifting of sanctions. That’s U.N., E.U., United States, everywhere. We are not sure about the timing, but it could be as early as June, and that will super charge the Iranian economy, will strengthen the regime, will give it tens of billions of dollars with which not only to build its nuclear facilities, but to use for the proxy wars around the Middle East. That’s number one. It gets its economy back.
  http://dailycaller.com/2015/04/02/krauthammer-not-a-chance-in-the-world-sanctions-will-return-if-iranians-cheat-video/

 4. Kokkie

  Dat Obama bijna openlijk met de Islamitische wereld collaboreert zou voor elke insider inmiddels duidelijk moeten zijn, de verklaring:

  http://tinyurl.com/lszk3j9

  https://www.youtube.com/watch?v=xO8qZP_iU9I

 5. Ni28

  Obama is dom om zo akkoord te sluiten. Straks gaat Iran samen met Putin de wereld aanpakken. Het Westen heeft zijn einde getekend.

  1. Pieter V

   Obama is niet dom! Obama heeft een missie,
   vergelijkbaar met de zelfopgelegde missie van Andreas Lubitz, maar dan in de overtreffende trap.
   Obama is een moslim, een jihadist, die stiekum en op kousenvoeten al vanaf dag 1 van zijn bewind met de jihad bezig is. Zie zijn activistisch verleden en zijn uitspraken in het verleden.
   Inzet van deze onderhandelingen was niks meer en niks minder dan het legitimeren van een nucleaire bom voor Iran.

 6. Antivenin

  Reken maar niet dat dit een fout is van Obama, hij wil zijn moslimbroeders helpen door ze de kans te geven Israël te vernietigen. Kijk eens aan: geen Israël meer is vrede in het Midden-Oosten. Wat een legacy voor Obama!

  Peace in our time!

 7. Gielah

  Het lot van Israël wordt niet door de Obama’s van deze wereld beslist en ook niet door Iran…. en het is ook geen noodlot, maar een héilrijk lot…. ook al zal het voor de Israëli’s …. en voor de rest van de wereld….nog een paar jaar héél erg en heel zwaar worden!

  Dit soort verkeerde beslissingen… een in een rééks van verkeerde beslissingen…. kunnen echter wel het einde van Amerika en van Iran… en andere ‘bondgenoten’ betekenen.
  Het is allemaal al lang geleden voorzegd!
  Het moet gebeuren… en de Grote Regisseur Zelf legt die plannen in de harten van de slechte wereldleiders in het kader van Zijn eindscenario…. voorafgaand aan de komst van Zijn Rijk van recht en gerechtigheid.

  Zacharia 12 :
  ‘Aldus luidt het Woord van de Heere, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en die de geest van de mensen in diens binnenste formeert.
  Zie.. Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond: ja.. ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
  Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die álle natiën moeten heffen;
  allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden.
  En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen.
  Te dien dage, luidt het woord des Heeren, zal Ik alle paarden ( = militaire machten) treffen met verbijstering en alle berijders (=hun leiders) met krankzinnigheid;
  over het huis Juda ( = de Joden en zij die bij de Joden horen) zal Ik Mijn ogen openhouden,
  doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.
  Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem dóór de Heere van de hemelse legermachten, hun God.
  Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout en als een vuurfakkel tussen de garven;
  dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren;
  en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’.
  En dan in vers 9: ‘ Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen álle volken die tegen Jeruzalem oprukken’.
  (Profetie uit 700 voor Christus).

  Er kómt dus een strijd om Israël… dat ligt zonder meer vast.
  Er is over die strijd heel veel informatie te lezen in de Bijbel.
  Maar de grote verliezer zal niet Israël zijn…. maar de Verenigde Naties…. die 42 maanden lang Jeruzalem zullen vertreden… vertrappen… hetgeen ook veel Israëli’s het leven gaat kosten.
  Maar wie in die VN- legers mee optrekt naar Israël, die zal nooit meer levend thuiskomen.
  Hun lijken … die met iets heel onverkwikkelijks besmet zullen zijn en die daarom uiterst voorzichtig zullen moeten worden verplaatst….zullen zo talrijk zijn, dat de Israëli’s 7 maanden nodig zullen hebben om die allemaal te bergen en te begraven.

  De wereld wikt… maar de God van Israël beschikt.

  1. Wolveshead

   In deze lezing, waarde Gielah, ontkom je er niet aan Obama te duiden als de Antichrist. Gelet op hetgeen het boek Openbaringen over die entiteit te melden heeft niet eens een rare gedachte. Hoewel ik zelf geen geloof aanhang vind zelfs ik de gelijkenissen treffend.

   1. Gielah

    Poe… geachte Wolveshead… daar heb ik geen rotsvaste zekerheid over… ja…eigenlijk betwijfel ik dat, om u eerlijk de waarheid te zeggen.
    Wat u veronderstelt kán weliswaar waar zijn… dat kán… maar dan zou Obama na deze laatste 2 jaren, die hij nog heeft, gewoon aan de macht moeten BLIJVEN… wat een soort wereldstaatsgreep zou betekenen.
    Bovendien kan ( en dit baseer ik op de Bijbelse profetieën) de antichrist alleen maar verschijnen nadát alle in Jezus gelovigen van de aarde zijn weggehaald.. de zogenaamde opname van de gemeente.
    Tot nu toe houdt deze kleine groep, in wie de Heilige Geest van God leeft en werkt, de volledige ontplooiing van het boze nog enigszins tegen, maar in de brieven 1 en 2 Tessalonicenzen staat te lezen dat de Heer Zijn mensen voor het uitbreken van de verdrukking ( 3,5 jaar) en de grote verdrukking( wéér 3,5 jaar) wegneemt.
    Precies op de gréns van verdrukking en grote verdrukking, dus na de eerste 3,5 jaar, zal de antichrist zich in de tempel van Jeruzalem gaan vestigen en hij zich daar, nadat hij eerst alleen maar een politiek leider was en héél populair bij bijna alle wereldburgers (!) dan ineens als een god zal laten vereren… en een waar schrikbewind zal gaan vestigen.
    Maarre… de gemeente is momenteel nog steeds hier op aarde… en er is ook nog géén nieuwe tempel gebouwd in Jeruzalem… die zie ik pas komen als de Al Aqsa enz. van de moslims op het oude tempelplein door een aardbeving in puin zal vallen….. wat trouwens best kán… want de breuklijn, die ook al grote aardbevingen in Turkije heeft veroorzaakt, loopt daar pál onderdoor…. en toen ik daar zelf een paar jaar geleden was, eind februari 1995, ZIJN er al een aantal broksteunen, naast de plek waar de vrouwen bidden bij de Klaagmuur, naar beneden gekomen… dus dat is een mogelijkheid.
    Maar stel nu eens, dat die aardbeving er morgen zou komen.
    Dan is die nieuwe tempel nog niet meteen klaar, hè?
    En de moslims zullen die er ook vast niet zonder slag of stoot láten komen.
    Ook het Vaticaan zal een veto uitspreken… een Joodse tempel in Israël… voor de God van Israël… ?Dat zou niét bevallen… want het Vaticaan wil al heel erg lang zélf het beheer over de zogeheten heilige plaatsen, al zou Israël wel gék zijn als het zich daar iets van aan zou trekken, maar dit soort tegenstand zal er ongetwijfeld zijn.

    Obama zou dus alleen maar de antichrist kúnnen zijn als a. éérst de echte christenen opgenomen zijn in de hemel.. want zolang zij aanwezig zijn komt er geen antichrist…. en b. die nieuwe tempel er eenmaal staat… de nieuwe tempel die het hoofdkwartier van de antichrist gaat worden.

    Dit alles in ogenschouw nemend, lijkt Obama toch eerder een voorbereidend figuur te zijn dan de echte antichrist.

 8. Maaike

  Waarom zijn trouwens Israel, Egypte en Saoudie Arabie niet betrokken bij de besprekingen met Iran? Deze landen liggen in het Midden Oosten en hebben toch het meest met Iran te maken.

  1. Swieber

   @Maaike

   Ben je niet bekend met de eeuwenlange bloedige strijd tussen Sjiieten en Soennieten?

   Iran is een Sjiitische dictatuur (zeg maar de Sjiitische tegenhanger van het Soennitische ISIS)

   Iran streeft ernaar om de baas te worden in de regio.

   De soennieten voelen de dreigen van het Sjiitisch Iran (net als Israël) en hebben als reactie op de onderhandelingen gezegd dat ze ook atoomwapens willen hebben om zich te weer te stellen tegen Iran.

   Dus zal de zeer slechte deal met Iran leidden tot een nucleaire wapenwedloop in de regio.

   Saudi Arabia says it won’t rule out building nuclear weapons
   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-says-it-wont-rule-out-building-nuclear-weapons-10139229.html

   Wat deze deal met Iran in essentie doet is dat Obama oude bondgenoten van de VS onder de bus gooit en een nucleair Iran (indirect) legitimeert terwijl de sancties worden opgeheven.

   Daarom is deze deal een grote overwinning voor Iran.

   1. Maaike

    Juist, en waarom zitten dan alleen de V.S. en een aantal europese landen aan tafel met Iran? Een en ander zal toch moeten worden opgelost in de regio zelf, met landen in die regio. Wat zijn de consequenties trouwens als Iran zich niet aan de afspraken houdt?

    1. Swieber

     Omdat de Soennieten nooit akkoord zouden gaan met een deal met Iran die hun veiligheid bedreigt. Hetzelfde geld voor Israël.

     Door deze deal word Iran versterk in de ambitie om baas te worden in die regio ten koste van de soennieten.

     Een van de punten is dat de sancties (die zeer effectief zijn!) na opheffing niet meer worden ingesteld zelfs als Iran zich niet aan de deal houd.

     Dat is het punt wat Krauthammer heeft gemaakt.

     KRAUTHAMMER: Well, you could see what happened today by the jubilation in the face of the Iranian Foreign Minister when he announced what had been agreed to. The bottom line are two things: Iran is promised a total lifting of sanctions. That’s U.N., E.U., United States, everywhere. We are not sure about the timing, but it could be as early as June, and that will super charge the Iranian economy, will strengthen the regime, will give it tens of billions of dollars with which not only to build its nuclear facilities, but to use for the proxy wars around the Middle East. That’s number one. It gets its economy back.
     http://dailycaller.com/2015/04/02/krauthammer-not-a-chance-in-the-world-sanctions-will-return-if-iranians-cheat-video/

     Iran heeft heel veel gekregen zonder er veel voor hoeven te geven met deze deal.

     Zelfs Obama’s supporters in de media zijn kritisch over deze deal. Normaal steunt de Washington Post Obama in zowat alles wat hij doet. Maar over deze deal oordelen ze negatief.

     Washington Post Editorial Blasts Obama Administration on Iran Framework

     “The Washington Post’s editorial board slammed the Obama administration Thursday evening over the framework for additional negotiations with Iran concerning its nuclear program that “fall well short of the goals originally set by the Obama administration” and would allow Iran to “instantly become a threshold nuclear state.”

     http://newsbusters.org/blogs/curtis-houck/2015/04/02/washington-post-editorial-blasts-obama-administration-iran-framework

  2. Theo345

   Ik denk, Maaike, dat dit de landen zijn die het initiatief hebben genomen de sancties op te leggen.
   Dan kunnen ze ook in initiatief nemen om ze weer te verlichten.
   De buurlanden van Iran kunnen een initiatief tot sancties niet nemen. Dat zou gelijk oorlog betekenen.

   Maar misschien is er wel een meer ingevoerde blogger die mij kan corrigeren.

 9. Swieber

  De deal is een paar uren oud en nu al beschuldigd Iran de VS van het vertellen van leugens over wat er precies is afgesproken.

  Iran: U.S. Lying About Nuclear Deal, ‘Fact Sheets’ on Negotiations Are ‘Spin’

  “Mere minutes after the U.S. released a fact sheet that purportedly lays out what the basic framework agreed upon by the Iranian regime and P5+1 world powers entailed, Iranian officials accused the United States of misleading the public about its agreement.”

  http://www.breitbart.com/national-security/2015/04/02/iran-u-s-lying-about-nuclear-deal-fact-sheets-on-negotiations-are-spin/

  1. tieske

   Swieber, Dit is duidelijk de propaganda die bedoelt is voor de achterban. Niets nieuws

 10. Wolveshead

  In deze lezing, waarde Gielah, ontkom je er niet aan Obama te duiden als de Antichrist. Gelet op hetgeen het boek Openbaringen over die entiteit te melden heeft niet eens een rare gedachte. Hoewel ik zelf geen geloof aanhang vind zelfs ik de gelijkenissen treffend.

 11. van Urk

  Kennelijk beschikt Obama niet over verstandige adviseurs als onze Gielah. Obama heeft met deze ongelofelijke domme deal zeker de wereld veranderd wat ie beloofd had, maar dan in negatieve zin!

 12. Mar

  van Urk:

  In het judaïsme:
  God zal een heerser uit het Huis van David aanstellen, de Joodse Messias, die het joodse volk zal leiden en de wereld zal binnenleiden in een tijd van rechtvaardigheid en vrede.
  In het christendom:
  Wederkomst van Jezus Christus.

  Wie krijgt gelijk?

 13. Daniel

  Nu is het zover. We kunnen beter onze bezittingen op aarde wegdoen, verkopen, weggeven, vernietigen.
  De genadetijd is bijkans voorbij en er rest niets anders dan te wachten op de ondergang van Nederland, Europa en de wereld.
  Jammer dat veel talent vroegtijdig het einde zal vinden, zo zal de heer Wilders nooit minister president worden en Frank Verhoef zal niet meer kunnen groeien naar een richting gevende visionaire media icoon, waar hij de potentie in zich heeft.
  Het einde der tijden is nakende, de apocalyps is nabij.
  Krijgt Gielah toch gelijk.

 14. Baksteen

  De islamitische Obama administratie doet er alles aan om, ism Europa, Israel economisch en militair klem te zetten en te (laten) vernietigen.

  Een lezing van Caroline Glick maakt dat wel heel duidelijk.
  https://www.youtube.com/watch?v=m4Ki_C8JKzA

  1. Maaike

   Waarom gaat u er toch vanuit dat mensen zo slecht zijn. Tot nu toe ziet het akkoord er niet slecht uit. Wat is uw oplossing, een nieuwe oorlog?

   1. Baksteen

    film kijken en dan praten……

   2. Swieber

    @Maaike,

    Het akkoord ziet er zo slecht uit dat zelfs sommige Obama’s supporters in de media zeer negatief zijn over deze deal.

    De Washington Post ondersteunt zowat alles wat Obama doet. Maar niet bij deze slechte deal. Daar zijn dus zelfs Obama’s supporters negatief over.

    Washington Post Editorial Blasts Obama Administration on Iran Framework

    “The Washington Post’s editorial board slammed the Obama administration Thursday evening over the framework for additional negotiations with Iran concerning its nuclear program that “fall well short of the goals originally set by the Obama administration” and would allow Iran to “instantly become a threshold nuclear state.”

    http://newsbusters.org/blogs/curtis-houck/2015/04/02/washington-post-editorial-blasts-obama-administration-iran-framework

   3. Gielah

    Het akkoord is juist expres gemaakt om een nieuwe (kern)oorlog mógelijk te maken… en dat dan met instemming van Obama.

   4. van Urk

    En daarom ben u een blindkijker! Dat is juist de tactiek van het politieke wezen door met zo,n deal alles te doen lijken alsof alles weer goed en vreedzaam geregeld is om op die manier het volk te misleiden en daarmee hen het gevoel te geven dat het allemaal goed zit! Wat kan Obama die 8 jaar genoten en geproefd heeft als president het nu schelen dat het over tien,twintig of dertig jaar als ie misschien niet meer leeft er een bom ontploft?

 15. Beukman

  Wat een doemdenkerij weer op DDS, waar de klok al jaren stilstaat op 5 voor 12. In de nieuwe situatie en aangenomen dat de haviken niet alsnog de agenda gaat bepalen, is Iran totaal niet meer in staat om een kernbom te maken. Het land heeft sowieso geen belang bij om Israel te vernietigen. De sancties worden opgeheven, Rohani herkozen, en Iran kan weer internationale handel gaan drijven met een broodnodige verhoging van de welvaart tot gevolg. Kortom: een win-winsituatie.
  Goed gedaan, Kerry (en Zarif natuurlijk)!

  1. Swieber

   Kennelijk ben je onwetend van het feit dat Iran een Sjiitische theocratie is die de Sjiitische tegenhanger is van ISIS.

   Ook in Iran worden b.v homo’s opgehangen aan hoge kranen en krijgen vrouwen zweepslagen als ze niet volgens de islamitische leer juist gekleed zijn.

   En ben je vergeten dat een paar jaar terug tijdens de “groene revolutie” mensen werden neergeschoten in de straten van Teheran.

   Iran is de sponsor van veel terroristische groepen en heeft in het verleden ook terroristische aanslagen gepleegd.

   Daarbij wil Iran de baas worden in de regio wat allerlei conflicten in de regio geeft zoals nu in Jemen.

  2. nogmaals

   @beukman
   Leuke tekst, jammer dat je er niet bij zet dat het sarcastisch bedoeld is. Ik kan me namelijk onmogelijk voorstellen dat je zo ontstellend naïef bent dat je het serieus meent dat Iran vanaf nu geen kernbommen meer wil/kan maken. Had je eigenlijk wel de tekst van Verhoef gelezen voordat je ging reageren?
   En uiteraard heeft het land Iran er geen belang bij om Israel te vernietigen. Het gaat echter niet om het belang van het land (los van wat je hiermee bedoelt ?) Het gaat echter om de intenties van de leiders en hun volk, en die worden regelmatig luid en duidelijk geuit.
   Hoe kun je, als je bij je volle verstand bent, in hemelsnaam spreken van een win-win-situatie. Kennelijk vind je het geen enkel probleem als Israel straks reeel bedreigd wordt met kernbommen vanuit Iran. Misschien hoop jij wel dat er aldus een oplossing van het jodenprobleem in het MiddenOosten komt? Nou, mooie win-win-situatie.

   1. Beukman

    @nogmaals
    *Hoe* kan Iran dan een atoombom maken onder de nieuwe voorwaarden, nogmaals, en met de strege controles? Dat vertel je er niet bij.
    In Teheran is het feest. Niet omdat ze nu Israel gaan vernietigen, maar omdat er zicht is op verlichting van de economische sancties.

    1. aquarius

     U denkt dat die controles serieus zullen worden uitgevoerd en opgevolgd ? Naief !
     Onlangs werd nog bekend dat Iran ineens véél meer centrifuges had dan ooit was gemeld en gecontroleerd .

    2. nogmaals

     @beukman 17:22
     In Teheran inderdaad feest:
     Sancties worden opgeheven en Iran hoeft nauwelijks iets in te leveren. Controles zijn er om te omzeilen/traineren/bemoeilijken/enz (net als tot nu toe altijd gedaan)

 16. Beukman

  @ Swieber
  Meer welvaart zal er eerder toe leiden dat er minder homo’s worden opgehangen en mensen worden neergeschoten dan meer, Swieber. Althans als de gematigde krachten garen spinnen bij deze deal, en Israel geen domme dingen gaat doen. Dat staat allemaal beslist nog niet vast, maar dit akkoord geeft hoop. Roepen dat het akkoord het einde van Israel is, getuigt van een aanleg tot hysterie en doemdenkerij.

  1. van Urk

   Nou geweldig te horen hoor.. van zo,n lichtpuntje! Er worden iets minder homo,s opgehangen of doodgeschoten. Al zou ik liever zien, dat het helemaal niet gedaan hoeft te worden uit naam van zo,n achterlijk regime.

   1. Beukman

    @Van Urk
    Dat is inderdaad een lichtpuntje. Veel belangrijker is het echter dat de schreeuw hierboven dat het einde van Israel nabij is, weinig te maken heeft met de politieke werkelijkheid.

    1. van Urk

     Politiek is geen werkelijkheid! De werkelijkheid is wat je om je heen ziet gebeuren en waar de politiek juist niet mee bezighoudt! Elk deal of oorlogje wat door leiders gesloten of uitgevoerd is, is pas merkbaar in de toekomst en dat is meestal in de negatieve zin verlopen! Het gelazer was al begonnen met de indeling van Transvaal Jordanie door de VN waarbij de joden recht hadden op 17% van het gebied en de arabieren liefst 82%! Voor die theedoeken was dat zeker niet genoeg en vielen de nieuw ingeluide joodse staat in 1948 meteen ook maar bij de deur binnen. En zo zijn er nog vele voorbeelden van stomme zet,s van westerse wereldleiders o.a. de laatste golfoorlog,het steunen van moslimbroeders in Egypte of de rebellen in libie en Syrie!

     1. Beukman

      @Van Urk
      Het gelazer is al veel eerder begonnen. Zonder Europees antisemitisme had niemand het in zijn hoofd gehaald om de staat Israel op te richten.

     2. van Urk

      Zonder Europees antisemitisme? antisemitisme bestond al langer voordat de eerste Europeaan kon schrijven man! De staat Israel zou hoe dan ook opnieuw weer opgericht worden door de joodse zionisten. De tempel van Salomo moet hoe dan ook weer terug op zijn plaats gezet worden!

 17. Daniel

  Is Obama machtiger dan God en Jezus?
  In Joh. 11 – 25 en 26 staat:
  Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

  Daar lees je in DDS nooit over.
  Elke onzin die een PvdA er uitkraamt wordt tot op het bot gefileerd, maar het ware woord staat niet in de Azijnbode, Televaag of Avro’s Televizier maar in het enige ware Woord. Dat is het woord van God, daar maak je geen grapje over.

  ‘Credo quia absurdum’ (ik geloof, omdat het waanzin is), zo geloof ik ook in DDS.

 18. NemTudom

  Obama heeft niets te willen of te beslissen. Zijn adviseurs (islam deskundigen) maken de dienst uit en dat voert Obama uit. Als er in de tussen tijd van zijn bewind, nog een oorlog uitbreekt zal hij president blijven. En daar zal onze Godjes van de regeerders hier weinig aan veranderen. De islam groeit als kol staat hier op DDS geschreven.

 19. Thomasson

  Men kan over Obama zeggen wat men wil, Maar hij heeft zijn woord gehouden. Hij heeft ‘CHANGE’ gebracht. Nooit eerder heeft Amerika een president gehad, die een neger is en EEN MOSLIM. Nooit eerder heeft Amerika een president gehad, waar zware twijfels bestaan m.b.t. zijn geboorteplaats. Het is namelijk een vereiste dat de president van de VS moet een geboren Amerikaan zijn. Vreemd is ook dat geen van de inlichtingendienst heeft tijdige ontdekt dat de middelnaam van de kandidaat-president is HUSSEIN (een moslimnaam). En dat zo kort na 9/11?
  Enfin: als neger zal het Barrack, Hussein Obama worst wezen wat Iran met haar atoombom zal doen. Wat kan hem dat schelen als de atoombom op blanken zal vallen? Als moslim zal hij het toejuichen dat Iran zal nucleaire wapens tegen Israël gebruiken. DAT IS TOCH DE NATTE DROOM VAN ALLE MOSLIMS???? De Republikeinen beamen dat Amerika onder Obama is in groot gevaar. Ze hebben gelijk. Men moet wachten totdat zijn presidentschap is voorbij en tot die tijd hem met Argus ogen volgen. Wat Israël betreft? Naar mijn mening heeft dat weinig zin lang over dit thema te janken. Het helpt toch niet!!!!. Er is niemand die dat hoort. Dus de enige open optie, is de optie die openstaat voor een man die met zijn rug tegen de muur staat en vecht voor zijn leven. Iran volgen via haar satellieten. Dat is een luxe die maar heel weinig landen op aarde hebben. Ontwikkelen in rap tempo nieuwe wapens die effectiever zijn dan de wapentuig die wij kennen. Ze heeft genoeg ingenieurs en wetenschappers die dat kunnen doen. En …Het zou waarschijnlijk komen op de regel die in het Wilde Westen werd toegepast : DE EERSTE DIE SCHIET DIE BLIJFT IN LEVEN.

  1. Beukman

   @Thomasson

   Obama een neger? Dat is nieuw voor me. Zijn moeder was een bleekscheet, wist je dat niet? Obama is dus net zo goed een neger als een bleekscheet. Uiteraard tenzij jij aannemelijk kan maken dat negergenen dominant zijn over bleekschetengenen.

   Obama een moslim? Ook dat is nieuw voor me. Is de man ooit betrapt terwijl hij in een moskee tot Allah bad? Bestaan er geluidsopnames van een een in het Arabisch reciterende koranverzen Obama? Oh, die middelste naam Hussein! Dan denk je zeker ook dat alle jongens die Sam heten stiekem joden zijn?

   1. Maaike

    Sowieso vind ik dat het woord ‘neger’ niet kan, maar daar zal hier ongetwijfeld anders over worden gedacht.

    1. Beukman

     @Maaike
     Hoe zou jij iemand noemen met een huidskleur die varieert van cremekleurig tot zwart, in discussies wel te verstaan waarbij de kleur van de huid een rol speelt?

     1. Maaike

      Beukman, meestal zeg ik dan zwart of bijvoorbeeld Surinamer of Afrikaan of afro amerikaan, en blanken of europeanen of aziaten, zoiets.

     2. Mart

      Beuk en Maaike, mijn ega is een afro brasiliaanse,en noemt zichzelf negrona,en mijn zwarte buurman negron,Daar hebben wij hier helemaal geen moeite mee.Twee van mijn vijf honden zijn zwart de ene heet negro en het teefje negra…whats a name?
      Oja, mijn zuster deed de gordijnen dicht van de doorzon kamer toen we op visite waren in nederland,dàt is nog eens rasistme….of was het toen onbehaaglijkheid?

    2. Gielah

     In mijn kinderjaren zei men ´nikker´ … ( denk maar aan dat kinderliedje over de tien kleine nikkertjes…) en het is een afleiding van ‘negro’, wat gewoon ‘zwart’ betekent… redelijk logisch dus… en toen dat langzaamaan in ´neger´ veranderde, achtte men dat in de 50er jaren het toppunt van humaan en gelijkwaardigheid bevordering.

     Men BLIJFT dat soort namen veranderen en nóg eens veranderen en nóg eens veranderen.
     Het woord ” allochtoon’ zal ook wel weer snel als een rotwoord worden gezien… en dat komt er weer een nieuwe uitdrukking voor, die na 10 jaar ook weer mensen doet schuimbekken.

     Persoonlijk doet het me niets als men mij blank en wit noemt.
     Dat ben ik toch?

     Hoe moet je anders onderscheid maken, iemand beschrijven?

     Maar o jee… dat mócht niet meer van de polcors, hè… onderscheid maken…!
     Dat vindt die club héél erg..!

     Kijk… ik ben nogal klein, 1.59 meter… en misschien met het klimmen der jaren nog wel kleiner geworden… dat zou me niets verbazen.
     ‘Wat bent u kléin, mevrouw..!’ zeiden mijn leerlingen vroeger.
     Had ik die kinderen soms aan moeten klagen wegens discriminatie?
     Had ik moeten eisen dat men het woord ‘klein’ nooit meer gebruikte?

     Nu.. zó achterlijk was ik niet.
     Maar zo achterlijk zijn de politiek-correcten en de Zwarte Piet bestrijders dus wél.

     1. Beukman

      @Gielah
      Ik weet het onderhand ook niet meer. “Nikker” werd op een gegeven moment als kwetsend ervaren (door wie eigenlijk?). Dus we gingen “neger” zeggen.
      Een jaar of 10, 15 geleden mocht “neger” ook niet meer, en werd het “zwarte”.
      Ik vind het echter belachelijk om zo iemand als Obama, die een lichtbruine huidskleur heeft, een “zwarte” te noemen – daar houdt de vergelijking met “klein” wel op.
      Laten we mensen als Obama liever “Amerikanen” noemen, of desnoods “Afro-Amerikanen”.
      En ook kappen met het gebruik van het bespottelijke neo-politiek correcte “nieuwkomer” voor iemand die al twintig jaar in Nederland woont, maar qua taal nog op Jip-en-Janneke-niveau zit.

    1. Beukman

     @nick
     Je moet niet alles geloven wat je op obscure website leest, nick.
     http://www.snopes.com/politics/obama/weddingring.asp

     1. Theo345

      Dank je, Beukman.
      Niemand is gebaat bij verzonnen verdachtmakingen.

   2. Hans_VS

    Het klopt dat Obama net zoveel een “neger” is als een “bleekscheet”…

    Aan de andere kant, Obama, geboren van een Moslim vader, is (en blijft) een Moslim in de ogen van Islam…

 20. monach

  Over de nucleaire agenda van Iran.

  http://newsmonkey.be/article/36763

 21. HenryJoseph

  1. toetssteen

   @Henry Joseph
   Dat was Pakistan! Pakiland en iran zijn niet echt dikke vrienden.

   1. Hans_VS

    Sunni Pakistan en Shia Iran zijn echt geen dikke vrienden… Maar, een bepaalde Pakistani (die ooit in Nederland vertoefde) heeft genoeg geld gekregen van Iran om daar niet over te zeuren…

 22. Ni28

  En als Israël weggevaagd is pakt Obama Zwarte Piet aan.

  1. nogmaals

   Hopelijk laat Israel zich niet wegvagen !
   Om dit te voorkomen, zullen zij keiharde maatregelen nemen. Liever 10-tallen kernbommen in het kader van een pre-emptive strike op Iran dan 1 kernbom op Israel.

   1. Stevie

    Hear Hear … I’m with you …

    1. nick

     Zal ook gebeuren, ze kunnen niet anders. Israel laat zich niet kapot maken.
     Ze hebben er ook voor gewaarschuwd en gaan niet de sitting duck spelen. Aanval is dan de beste verdediging…..

   2. Hans_VS

    Gaat echt niet gebeuren voor dat het water NOG hoger staat!… Israel is afhankelijk van internationale handel… Politiek gezien is een pre-emptive strike op Iran heel moeilijk en een nucleaire 100 keer meer…

 23. Daniel

  Vader zal het nog één keer uitleggen. Want in Openb. 21 : 8 staat: “Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood”. En Openb. 20 : 10 is dan duidelijk genoeg: “…en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”.

  In het Koninkrijk is geen pijn, geen dood, geen rouw. Maar in die poel des vuurs blijkt niets anders dan tranen, pijn en knersing van tanden te zijn. In die poel des vuurs bevinden zich, zoals Openb. 21 : 8 laat zien, niet alleen de gruwelijken, doodslagers, hoereerders, etc., maar ook de ongelovigen!

  Maar nu over die atoomdeal: Een goede zaak, maar om andere redenen dan puur en alleen de afspraken over die atoomkwestie. In Iran is er niemand die een atoombom zou willen gooien op een land als Saoedi-Arabië of Israël. Ze weten dat er in hun eigen land dan ook geen steen overeind blijft. Ze gebruiken het atoomprogramma als een soort breekijzer.

  ‘Daar kun je van alles van vinden, maar ik vind het belangrijker dat landen met elkaar in gesprek blijven, ook met schurkenstaten.

  1. Maaike

   En dan we weer terug bij wat Halbe Zijlstra net na de verkiezingen bepleitte…Soms moet je van twee kwaden het minst kwade kiezen en in gesprek blijven met schurkenstaten.

 24. Pimsch

  Na vrijdag komt zaterdag. En na zaterdag komt zondag. Obama kent de volgorde van de weekdagen niet. Hij wil eerst de Joden uitroeien, daarna de christenen en als laatste de moslims. Hij wil gewoon God vernietigen, net als Adolf Hitler: “als ik klaar ben met de Joden dan zijn de kerken aan de beurt. Horen en zien zal ze vergaan.” Moet het niet heerlijk zijn te leven in een wereld met feilbare mensen die zich onfeilbaar wanen. Waarin iedereen voor de lol alles mag en doet. En de waarschuwingen van de oudste boeken in de wind slaan. “Ich bin froh zu wissen das dieser Zukunft rechtlos uns gehört !” No god no sin. Zonder God mag alles (Dostojevski). En wie wil dat het meest? Juist: de FED.
  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1289
  De islam is hun minste zorg, want van Allah mogen ook alle stoute dingen.
  Het zijn altijd weer die lastige joden en christenen met hun moraal en veroordelingen, hun fatsoen, waardigheid, rechtvaardigheid en beschaving. Dat knagende geweten. Zulke lastposten kan de FED missen als kiespijn. En ook alle armen, gehandicapten en mismaakten op de wereld. Natural born losers. Trash. Darwinistisch afval. Auslösschung des Gewissens. Opdat een kleine superfamilie overblijft in veilige bunkers.

  1. Beukman

   @Pimsch
   Het is zelfs nog erger. De Americanen voeren de agenda uit van lange blanke aliens:
   https://www.youtube.com/watch?v=bq-e2Dx50MY

   1. van Urk

    Ach daar heb je de verwissel goochelaar Beukman weer! realiteit om te gaan wisselen in een echt Amerikaans complottheorie! Als u geen verstand van zaken heeft over religie,het verschil van weet tussen christenen,joden en moslims of de haat ervan bij socialistische leiders, dan is uw mening een product voor in de prullenbak! De geschiedenis staat vol geschreven van christenen en joden vervolgingen waarbij het in het westen op een sluipend en “beschaafde” manier te werk gaat en in Afrika en in het midden oosten nog op de oude middeleeuwse wijze verder gaat!

    1. Beukman

     @Van Urk

     Pimsch schrijft dit:
     “Obama kent de volgorde van de weekdagen niet. Hij wil eerst de Joden uitroeien, daarna de christenen en als laatste de moslims. Hij wil gewoon God vernietigen, net als Adolf Hitler: “als ik klaar ben met de Joden dan zijn de kerken aan de beurt. Horen en zien zal ze vergaan.”

     Hoe serieus neem jij zijn woorden, Van Urk?

 25. nick

  Veel artikelen over Obama zijn inmidels verwijderd van internet. Deze heb ik nog kunnen terug vinden.

  Eind Tekst;

  Vier jaar Barack Hoessein Obama hebben van de VS precies het tegenovergestelde gemaakt van wat hij beloofde. Het land stort steeds dieper de economische en financiële afgrond in en is scherper verdeeld dan ooit, mede omdat Obama gebruikt maakt van verontrustende racistische tactieken die bepaalde bevolkingsgroepen -zoals latino’s, zwarten en illegalen- opzetten tegen de ‘vijand’, de ‘blanke’ Republikeinen. Een groot deel van de Amerikaanse bevolking heeft hem duidelijk gemaakt dat ze hem spuugzat zijn. Een meerderheid van de Amerikanen is de transformatie van hun land tot een Marxistische staat waarin private bedrijven feitelijk werden genationaliseerd, een uiterst omstreden gezondheidszorgplan dat bijna niemand wilde toch werd doorgedrukt en biljoenen dollars werden uitgegeven aan bailouts van banken en tot nu toe vrijwel zinloos gebleken economische stimulansen, beu te zijn. De massamedia zijn op enkele uitzonderingen na altijd éénzijdig pro-Obama geweest. Eén van de redenen is dat de media wereldwijd grotendeels gecontroleerd wordt door een extreem linkse, pro-islamitische elite die streeft naar globalisme, de ondergang van Amerika als supermacht, het doen verdwijnen van Israël en het opzetten van een socialistisch één-wereld systeem. Ook in de VS doen de media er daarom alles aan om conservatieve Republikeinse kandidaten zwart te maken.

  Crisis na crisis is wat “King” Barack Hoessein Obama de wereld heeft voorschotelt. Wat nog het meest verbijsterende is, is dat de Amerikaanse bevolking deze man een tweede termijn heeft gegeven. Was hij tijdens zijn eerste termijn al druk bezig Amerika naar de rand van de afgrond te duwen, zijn herverkiezing maakt het hem mogelijk het karwei af te maken en de totale ondergang van de Verenigde Staten in te luiden.

  http://groups.omni-chat.com/In%20Hem%20geborgen/Nieuwsberichten.ocgp?thread=1875003

 26. nick

  Slechts enkele uren nadat de Amerikaanse president Obama aangekondigd had een ‘historische deal’ met Iran te hebben gesloten over een akkoord over een forse beperking van het omstreden nucleaire programma, herhaalde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif dat er vrijwel niets van Obama’s beweringen klopt. Hij beschuldigde Obama zelfs van het misleiden van het Amerikaanse volk en Congres, en onderstreepte dat Iran geen enkele kerninstallatie zal sluiten.

  Zie ook de bronnen;

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Iraanse-minister-BuZa-Obama-misleidt-Amerika-wij-sluiten-niet-n-installatie

  1. toetssteen

   @Nick
   Hij zal toch eerst langs de hoeders en de grootayatollah moeten. Dus een grote mond, maar de praktijk zal er anders uitzien.

 27. toetssteen

  http://www.vox.com/2015/4/2/8337347/iran-deal-good

  Na dit gelezen te hebben, lijkt de deal me goed, mits die controles na worden geleefd.

  De reden waarom Iran kernenergie wil lijkt niet voor de hand te liggen, maar is toch simpel. Als de Straat van Hormuz wordt geblokkeerd, zijn zij hun inkomsten kwijt. Nog meer sancties nog veel erger.
  Ik denk dat Iran mee zal werken omdat het voor die tulbanden zelf het beste is. Hun goede leven willen ze echt niet kwijt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.