Al-Azhar sjeik: “Islam kan niet zegevieren door middel van geweld en wapens”

De leider van de meest prestigieuze islamitische universiteit ter wereld zegt dat de gewelddadige islamisten een gevaarlijke fout maken.

De sjeik van Al Azhar University – de meest gezaghebbende islamitische universiteit – zegt dat islamisten die de islam met geweld willen verspreiden een grote vergissing begaan. De islam kan op die manier, zegt hij, namelijk nooit prevaleren; alleen een vreedzame versie van de islam kan succes hebben.

Dit is hoe hij reageerde toen hij gevraagd werd naar (de groei) van ISIS en diens zogenaamde kalifaat:

“In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. Let us first agree on the term “Islamic State in Iraq and Syria” (ISIS). There is at present no “Islamic state” in that sense. Nor do I agree with your claim that ISIS has supposedly conquered the Arab world. That’s precisely their propaganda! As an institution, al-Azhar teaches its students that Islam cannot prevail and spread by means of weapons, but through arguments, logic and conviction. What the Islamist armed movements are doing is wrong. Al-Azhar is not in agreement with it and disapproves of their activities.”

Met andere woorden: al-Azhar leert diens studenten dat de islam niet kan zegeveren, en zich niet kan verspreiden, door middel van geweld en wapens. In plaats daarvan dringt hij aan op gebruik van de rede en de logica. “Wat gewapende islamistische organisaties doen is verkeerd. Al-Azhar is het daar niet mee eens en keurt hun activiteiten af.”

In principe is dat natuurlijk bijzonder hoopgevend. Het werd tijd dat een belangrijke leider van de traditionele soennitische islam zich op zo’n manier uitsprak tegen ISIS en tegen de Radicale Islam in het algemeen. Al Tayeb heeft invloed – heel veel zelfs. Veel (jonge) moslims laten zich wel degelijk door hem beïnvloeden. Als hij duidelijk stelt dat het islamisme in strijd is met de Koran en het islamitische geloof (of de traditionele soennitische opvatting ervan) kan dat alleen maar positief uitpakken.

Toch is er een ‘maar.’ Zoals Robert Spencer van JihadWatch.org uitlegt herhaalt Al Tayeb ook dat er ‘niets’ mis is met de Koran en dat moslims dit heilige boek letterlijk moeten interpreteren. Aangezien er nogal wat verzen in staan die oproepen tot geweld tegen niet-gelovigen is dat nogal problematisch. Ik doe maar een greep:

2:191-193: “And slay them wherever you come upon them, and expel them from where they expelled you; persecution is more grievous than slaying. But fight them not by the Holy Mosque until they should fight you there; then, if they fight you, slay them — such is the recompense of unbelievers, but if they give over, surely Allah is All-forgiving, All-compassionate. Fight them, till there is no persecution and the religion is Allah’s; then if they give over, there shall be no enmity save for evildoers.”

En:

5:33: “This is the recompense of those who fight against Allah and His Messenger, and hasten about the earth, to do corruption there: they shall be slaughtered, or crucified, or their hands and feet shall alternately be struck off; or they shall be banished from the land. That is a degradation for them in this world; and in the world to come awaits them a mighty chastisement.”

En wat te denken van dit citaat?

8:39: “Fight them, till there is no persecution and the religion is Allah’s entirely; then if they give over, surely Allah sees the things they do.”

Een verstandig, verlicht mens begrijpt dat je dat soort verzen in hun historische context moet plaatsen (en er zijn wel degelijk vreedzame verzen die dit soort verzen afzwakken en er zelfs mee in tegenspraak zijn), maar dat is niet wat Al Tayeb zegt. Hij beschouwt de Koran als het onveranderlijke, onverbeterlijke Woord van God dat voor alle tijden geldt en dat daarom letterlijk moet worden geïnterpreteerd.

Deze opvatting is deel van het probleem. Sterker nog, misschien is het wel het fundamentele probleem van de manier waarop veel moslims hun geloof beleven… en de voornaamste oorzaak van radicalisering.

Op termijn kan ‘de islam’ alleen echt vredelievend worden als islamitische leiders en geleerden het idee loslaten dat de Koran ‘onveranderlijk’ is en letterlijk geïnterpreteerd moet worden. Zolang dat niet gebeurt zullen jonge, boze, gefrustreerde moslims de overstap maken van de traditionele soennitische islam naar de Radicale Islam.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

21 reacties

 1. Wachteres

  “al-Azhar leert diens studenten dat de islam niet kan zegeveren, en zich niet kan verspreiden, door middel van geweld en wapens. In plaats daarvan dringt hij aan op gebruik van de rede en de logica”.

  Er zijn inderdaad twee opvattingen om de islam te verbreiden; een vreedzame en een gewelddadige.

  Maar uiteindelijk willen de moslims hetzelfde:

  “Vrede op aarde”.

  En die vrede is alleen te bereiken als de islam het voor het zeggen heeft. Er is pas vrede als de islam heerst.

  En is het ook uiteindelijk niet zo dat er toch wordt gedacht: “” Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks”.

  Geef mij dan toch maar de christelijke boodschap van Jezus.

  Die zegt, als zijn discipelen willen dat hij een leger optrommelt om tegen de Romeinen te vechten:

  “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.

 2. Bromsnor

  Moslims volgen de handelingen van Mohammed; die zijn vastgelegd en daaraan is niets te veranderen.

  ISIS (en andere Jihadistische organisaties) baseren hun handelingen op de handelingen van Mohammed.

  Met andere woorden er zal niets fundamenteels veranderen omdat de islam niet te veranderen is.

  “Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.”
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1542152/2006/08/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dhtml

  De niet- gewelddadige manier om de islam te verspreidden is de al oude manier van massa immigratie. De demografische veranderingen die massa immigratie met zich meebrengt zal het land vanzelf meer “islamitisch” maken.

  Zoals Gaddafi en anderen hebben gezegd:

  “There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continet within a few decades”——Muammar al-Gaddafi.

 3. PenVsZwaard

  De koran kent inderdaad vredelievende verzen. Die stammen uit de Mekkaanse periode. Veel van de verzen zijn door meer agressieve verzen uit de periode in Medina ‘overruled’.
  In het Arabisch heet dit systeem: Nasikh en Mansoekh (Mansukh) (Abrogating en abrogated.)
  Nasikh en Mansukh is een officieel onderdeel van de doctrine van de islam. Geen mens op aarde kan, zonder van blasfemie beschuldigd te worden, hier wat aan veranderen. Het vers dat buiten werking is gesteld blijft buiten werking gesteld. Dat is de wil van Allah.
  Het vervangende vers uit Medina is leidend. Was dat niet zo, dan zouden alle moslims ook alcohol mogen drinken en zich tijdens het bidden tot Jeruzalem moeten richten in plaats van naar Mekka.
  Die verzen die dat bepalen zijn ook ‘overruled’ door latere verzen.
  (Op blasfemie staat de doodstraf.)
  Hans

 4. Baksteen

  Die gasten maken inderdaad een grote fout, ze veroorzaken dat iedereen kan zien hoe beestachtig gewelddadig en misdadig de echte islam is en dat verstoort de politieke jihad die op dit moment veel belangrijker is voor deze ratten.

 5. Pimsch

  En zij riepen “Wij willem hem niet. Geef ons Mozes!”. Dit gebeurde tweeduizend jaar geleden in Judea toen Pilatus de keuze aan het volk gaf. Het Joodse volk leefde volgens hun “sharia” met veel doodstraffen (steniging) en weinig vergeving (lees Deuteronomium 23). Dit alles beperkt binnen de grenzen van hun volk. De Grieken en Romeinen moesten er niks van hebben.
  Zes eeuwen later kwam Mohammed in een verlaten, niet-Israelisch land, prediken dat de apostelen hebben gelogen over Jezus kruisiging en opstanding. En dat de Joden de ware god voor henzelf hadden gekaapt. Aldus ontstond het het grote rijk van de Islam. Met hun eigen sharia en hun eigen idool Mohammed en hun eigen god Allah ontstond een vervalst anti-joods en anti-christelijk groot-Israel. Zelfs Jeruzalem moest daarbij horen. Het heilige boek, dat alleen in het arabisch mag worden voorgelezen, is een afspiegeling van de arabische ziel ad profundum. Een wreed woestijnvolk van rovers, heersers en illusionisten.
  Wie in het Westen geen opvoeding heeft gehad kan openstaan voor de Islam. Wie wel opvoeding heeft gehad weet beter.

 6. Pimsch

  ad profundum moet zijn: de profundis

 7. moreno

  Het mooiste zou zijn on die moslimterroristen samen op te sluiten met die Wilders volgelingen.
  Kunnen ze mekaar lekker in de haren of nog erger wellicht.
  Win-Win situatie alle 2 zijn het sektes en geweldadig tegen anderen deze overeenkomsten.
  Kunnen we in NL fatsoenlijk met elkaar omgaan zonder dat gespuis van de eerste orde.

  1. yoko oen

   het beste lijkt mij, dat jij met je “gebroken geweertje” dan als eerste de hand gaat schudden met die gewelddadige islam sekte,hetzij in de Schilderswijk Denhaag, of Gouda of Utrecht, danwel in het MO. Mocht je niet meer terugkeren, dan zullen we hier in NL een kaarsje voor je aanste
   ken, en minstens 6 keer buigen richting Mekka.
   Fatsoenkijke mensen zoals jij kunnen we missen als kiespijn.

 8. carthago

  Met rede en logica kun je die islam ook niet verspreiden, daarvoor is die koran volstrekt niet geschikt. De grondbeginselen van die koran zijn tirannie en onderwerping aan een geloofsovertuiging.Geloven in iets betekent nog niet dat iets beredeneerd of logisch verklaard is, het is meestal eerder een soort hysterische bevlieging.Die “verzoenende “praatjes van die sjeik hebben uiteraard een topniveau takiya gehalte.

 9. Dennis_WSPK

  Moslims hebben helemaal geen geweld nodig om de macht te krijgen. In Europa wordt hen die macht zonder slag of stoot in handen gegeven. Dit alles dankzij de aanwezigheid van talloze linkse en rechtse dhimmies in de politiek.

  Neem nu het Verenigd Koninkrijk. Labourleider Milliband is van plan om islamofobie strafbaar te stellen. Wie zich er aan bezondigd krijgt straf én een strafblad. Het is daar nu al zo dat politie en lokale overheden niets durven ondernemen tegen misdrijven door moslims, vanwege de enorme angst om voor islamofoob of racist te worden weggezet, met alle gevolgen van dien.
  Zo kan een netwerk van moslims uit o.a. Pakistan ongehinderd doorgaan met verkrachten en talloze vrouwen en meisjes. En kon een moslim ongehinderd burgemeester van Tower Hamlets (voorstad van London) worden, ondanks wijdverbreide verkiezingsfraude en manipulatie van kiezers.

  Met deze ontwikkelingen is het niet nodig om geweld te gebruiken. De domme linkse sukkels zijn prima hulpjes. Hoe zei Lenin dat ook weer ? Oh ja, “Nuttige idioten”. Helemaal van toepassing !

  1. Simon Brouwenstein

   Kan Dennis een betrouwbare bron geven waaruit blijkt dat Miliband islamofobie strafbaar wil stellen? Ik heb er op gegoogeld en volgens mij is het een hoax.

 10. hendrikush

  Jihad met logica, argumenten en overtuiging? Met taqqiya? Naar het voorbeeld van de profeet?
  Zolang wetenschappelijk onderzoek van de Koranteksten verboden is kletst de sjeik uit zijn nek!

 11. monach

  “Islam kan niet zegevieren door middel van geweld en wapens?

  ”Bukhari: V4B52N220 Allah’s Apostel zei:
  ”Met terreur heb ik gezegevierd.”

  Koran: 08:12 ”Ik zal de ongelovigen terroriseren. Omdat zij tegen Allah en zijn Boodschapper zijn, zal ik hun lichamen verwonden en uitschakelen.”

  Koran: 08:57 ”Als je meester bent in de strijd, jaag hun schrik aan zodat ze hun lessen leren en gewaarschuwd zijn.”

  Ishaq: 588 ”Als de Apostel uw land aanvalt zal niemand worden achtergelaten, wanneer hij vertrekt.”

  Tabari IX: 42 ”We hebben een situatie waaruit ontsnappen onmogelijk is. Je hebt gezien wat Mohammed heeft gedaan. Arabieren hebben zich overgegeven en we hebben niet de kracht om er tegen te vechten. Je weet dat er geen kudde veilig is. En niemand durft zelfs naar buiten uit angst te worden geterroriseerd.”

  Ishaq: 327 Allah heeft gezegd; Een profeet moet eerst slachten en daarna gevangenen verzamelen. Mohammed, je hunkerde naar de mooie dingen in het leven, haar producten en het losgeld van gevangenen. Maar Allah wenst hen te doden om de religie te vestigen.”

 12. Anna

  Probleem is de kritiekloze verering van de islam.
  “Enerzijds distantiëren ze zich van geweld anderzijds vereren ze een boek dat oproept tot dreigen, geweld en moord”.
  Mohammed zei “Wie bekommert zich om Kaab? Hij heeft Allah en mij beschadigd.Een man stond op en vroeg of hij hem moest doden”. Mohammed zei. “JA”. Barino Barsoum
  Mohammed liet de persoon die kritiek had op hem en Allah vermoorden. Deze gruwel en moord oproep zien we in 2015 dagelijks worden uitgevoerd. Je zou toch mogen verwachten dat ze met miljoenen de straat op zouden gaan om daarin verandering in te brengen.
  Islam is het grote gevaar in heel het Westen.

 13. Floris

  Michel van der Galien schreef:

  “Op termijn kan ‘de islam’ alleen echt vredelievend worden als islamitische leiders en geleerden het idee loslaten dat de Koran ‘onveranderlijk’ is en letterlijk geïnterpreteerd moet worden. Zolang dat niet gebeurt zullen jonge, boze, gefrustreerde moslims de overstap maken van de traditionele soennitische islam naar de Radicale Islam.”
  ————————————————————–

  Wat is het verschil tussen de traditionele soennitische islam en de radicale islam?

  1. Simon Brouwenstein

   Lees er eens een boek over, Floris, dit toont slechts ignorantie.

   1. Floris

    Haha, die Wim toch. Ik stelde de vraag met een doel: er is namelijk geen enkel verschil.

    Van der Galien is zelf ignorant (terwijl hij notabene moslim is) en uiteraard ben jij nog veel ignoranter met die roze bril op je lege harses.

 14. Ruud562

  De islam is een intolerante, dominante, gevaarlijke ideologie die zich meer en meer nestelt in westerse samenlevingen, daarbij gefaciliteerd door naïevelingen, politiek correcten en sommige media. Omdat dit volgens het democratisch bestel (Grondwet) moet kunnen. En dit ondanks dat het boek waaruit wordt geput, de Koran, uit puur vergif bestaat dat een onbeheersbare en levensgevaarlijke, invloed heeft op die vele, vele aanhangers die ronduit labiel zijn te noemen. Waardoor westerse samenlevingen danig worden ondermijnd, zoals onder andere de cultuur- en persvrijheid. Of veiligheid van niet-gelovigen.

 15. Ruud562

  Vandaag gelezen in het AD een artikel van columnist Henk Lankester, die schreef over de opkomst van islamitische scholen in Den Haag. Om kort te zijn, meneer vond dat dit was te wijten aan intolerantie en het ontbreken van rechtvaardigheid van de zijde van de niet-moslims. Dit artikel was voor mij de bekende druppel, mijn abonnement op deze krant wordt opgezegd.

  1. Simon Brouwenstein

   Mogelijk is het lezen van kranten niet echt uw ding.

 16. Ruud562

  Integendeel m’n beste, kranten lezen is één van mijn dagelijkse bezigheden. Van een Volkskrant of een NRC weet je dat die een podium zijn voor het links gedachtegoed, de Telegraaf voor de rechterflank. Het AD had tot enige jaren geleden een vrij objectieve journalistiek. Echter, is nu vervallen tot een subjectief medium, is het maar al te vaak een slachtofferpodium voor criminelen en lui die zich ten onrechte miskend voelen, lui die eerst maar eens de hand heel diep in eigen boezem moeten steken en zéker geen slachtoffer zijn.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.