Religieuze geleerden Pakistan: zelfmoordaanslagen zijn niet-islamitisch

Zouden de moslimterroristen van Al-Qaeda, de Taliban en ISIS luisteren?

Wie het nieuws een beetje volgt, krijgt al snel het idee dat zelfmoordaanslagen tot de kern van de (radicale) islam horen. Maar dat is helemaal niet waar, volgens ongeveer 200 religieuze geleerden uit Pakistan.

De Pakistaanse site Dawn.com schrijft dat de geleerden een decreet hebben gevaardigd waarin ze zeggen dat zelfmoordaanslagen onwettig zijn volgens de islamitische wet. Het is een reactie op de eindeloze reeks van zelfmoordaanslagen door islamitische terreurorganisaties als ISIS, de Taliban, Al-Qaeda, Boko Haram, et cetera:

The decree issued at a conference of ulema here on Sunday said the philosophy behind the self-styled Islamic State (IS), banned Tehreek-i-Taliban Pakistan, Al Qaeda, Boko Haram and other so-called jihadi outfits was misleading.

Such groups operated in an un-Islamic manner and their thinking was flawed because it was based on poor knowledge and ignorance, said the decree released to the media by Maulana Ziaul Haq Naqshbandi.

Volgens het decreet snappen de jihadi’s niet wat de regels zijn voor de jihad en begrijpen ze ook niet dat het in de islam verboden is om in de naam van een sekte – wat de extremistisch soennitische terreurbeweging ISIS in feite is – tegenstanders te vermoorden. Oh, en moslims die gebedshuizen van niet-moslims aanvallen zijn de “ergste zondaars”, want niet-moslims beschermen is verplicht in een islamitische staat, aldus het decreet.

Dat klinkt allemaal bemoedigend, maar ik denk dat er niet één terreurjihadi is die nu denkt: laat ik nu maar eens stoppen met het uitmoorden van mijn tegenstanders, of ze nou een andere stroming binnen de islam aanhangen of niet-moslim zijn. Ik denk dat het aantal zelfmoordaanslagen uit naam van de islam alleen maar zal toenemen met de aanwas van nieuwe jihadi’s voor onder andere ISIS.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

63 reacties

 1. Likoednl

  En hoeveel zijn er die zeggen dat zelfmoordaanslagen wel volgens de islam zijn?

  http://likud.nl/2013/03/islamitische-universiteiten-zelfmoordaanslagen-zijn-de-meest-verheven-vorm-van-jihad/

 2. Gielah

  Zal #ISIS zichzelf gehoorzaam als een sekte… die er náást zit… gaan beschouwen?
  Iets in mij gelooft daar ábsoluut niet in!

  Wie zóveel mensen onthoofd en/of levend verbrand en/of verkracht heeft… die zal tot zijn laatste snik voor zichzelf MOETEN volhouden dat allah béretrots op hem is… omdat zijn club als enige de koran wél goed heeft begrepen.

 3. Simon Brouwenstein

  Gielah , christenen verbrandden ketters, vergasten Joden en gooiden atoombommen op steden met onschuldige burgers.

  Was dat de wil van Christus?

  1. toetssteen

   @Brouwenstein
   Schrijf zelf een artikel over Joden en christenen! Dit artikel gaat over zelfmoordaanslagen in Pakistan!

   1. Simon Brouwenstein

    Het was een retorische vraag, Toetssteen, waarop de islamofoob Gielah uiteraard geen antwoord heeft.

    1. toetssteen

     @Brouwenstein
     Gielah stelde helemaal geen retorische vraag! Mevrouw heeft het over IS/ Allah/ het vermoorden van mensen!

     1. Simon Brouwenstein

      Dat klopt, ik stelde een retorische vraag.

    2. zomaar

     in tegenstellig tot uw, heb ik nog nooit van Gielah gelezen dat hij/zij , dat goedkeurde of goed gekeurd heeft .

     hoe anders bent u !!, u keurt de aanslagen en moorpartijen vanuit de islam wel goed , en vindt dat wij daar respect voor moeten hebben .

     nu respect heb ik niet voor geen ene moslim , (immers alle hangen zij deze barbaarse sekte ), aan .

     ik heb alleen angst voor onze toekomst , (voor mijn kinderen en kleinkinderen), die dankzij lieden zoals u , bloot staan aan dit barbarisme , en (dagelijks) moeten vrezen voor hun leven .

     gezien de willenkeur van de moslims.

   2. Maaike

    Mensenkinderen toetssteen, snap je het niet of wil je het niet snappen? Er wordt een spiegel bij Gielah voorgehouden. Lees het nog maar eens.

  2. LantR.fant

   Ik zal niet zeggen dat Christenen altijd een geweldige staat van dienst hadden, maar degenen die de Joden vergasten waren de Nationaal Socialisten en die hadden zogezegd geen affiniteit met het Christendom.

   De bommen op 2 Japanse steden moet je ook in het licht zien van een oorlog waarin Japanse soldaten zich met hand en tand verdedigden tegen geallieerde aanvallen. Zonder die bommen zou ook heel wat onschuldig bloed vloeien om dit agressieve volk onschadelijk te maken.

   En dan nog, Christenen hebben ervan geleerd. Bij de moslims wil dat niet zo lukken.

  3. Bromsnor

   Hitler was a atheïst en de tweede wereldoorlog was een oorlog tegen het fascisme en geen oorlog uit naam van het christendom.

   Je lijkt Obama wel.

   Die begint ook vaak christenen te bekritiseren als reactie op kritiek op de islam. En vaak zegt Obama dan ook domme dingen over het christendom die alleen zijn onwetendheid aantonen.

   http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/07/liberals-still-trying-to-save-obama-from-crusades-idiocy-after-jindal-slapdown/

 4. Wachteres

  Voor de zoveelste keer, Jodocus! Hitler was alvast geen christen en hij beriep zich niet op de Bijbel.

  Hitler had een grote bewondering voor de islam, dat heeft hij openlijk gezegd, ook als godsdienst.

  En alles wat ‘christenen’ verkeerd deden of doen, konden/kunnen ze niet uit diezelfde Bijbel halen.

  De IS-aanhangers halen alles wat ze doen, letterlijk uit de Koran.

  Dat is het grote verschil.

  En heb je nog niet door dat je in feite altijd excuses aan het zoeken bent voor dit fundamentalistisch tuig?

  1. Wachteres

   Hoeveel procent van de moslims staan in feite achter IS, ook in NL?

   JUIST! Op grond van de koran!

  2. Simon Brouwenstein

   Wachteres, u lijkt niet te weten waarover u praat.

   Hitler was welzeker een christen, die sprak in een eeuwenlange traditie van christelijk antisemitisme in Europa en om dat vast te stellen hoeven we slechts te citeren wat hij er zelf over zei.

   Citaten uit het boek ‘Mein Kampf’ dat Hitler in 1923 tijdens een gevangenisstraf schreef, laten zien dat ‘de almachtige Schepper’ een zeer belangrijke rol speelde in zijn politieke visie: ‘De natuur, die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood strijd ik voor het werk van de Heer.` (Mein Kampf. blz 76)
   Het doel, waarvoor wij te strijden hebben, is, te zorgen, dat het leven en de vermenigvuldiging van ons ras en ons volk verzekerd zijn, dat er voedsel zal zijn voor onze kinderen, dat hun bloed zuiver zal blijven, en dat het vaderland vrij en onafhankelijk zal zijn, opdat ons volk rijp mag worden om de zending te vervullen, die ook hem door de Schepper van het heelal is toegewezen. (blz. 261)
   ‘Wij wenden ons tot diegenen, die geloven dat een andere God dan het goud hun bestaan op aarde in Zijn handen heeft.’ (Mein Kampf. blz 511)
   Wie het waagt, om de schennende hand uit te strekken naar het hoogste evenbeeld van de Heer, pleegt daarmee heiligschennis tegen de Schepper van dit wonder, en helpt ons uit het paradijs verdrijven.’ (Mein Kampf. Blz 479)
   ‘Juist de man, die volks denkt, zou het nu als zijn meest heilige plicht moeten beschouwen, om, binnen zijn eigen kerkgenootschap, ervoor te zorgen, dat men niet altijd praat over Gods wil, maar dat men die wil ook daadwerkelijk vervult en Gods werk niet laat aanranden. Want Gods werk gaf de mensen eens hun gestalte, hun karakter en hun eigenschappen. Wie Zijn werk vernielt, strijdt daardoor tegen de schepping van de Heer, dat wil dus zeggen, tegen de goddelijke wil.’ (Mein Kampf. Blz 709)
   ‘Het gevolg van iedere rasvermenging is dus, in het kort, altijd het volgende:….. er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam, maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige Schepper.’ (Mein Kampf. Blz. 354)
   ‘De godsdienst wordt belachelijk gemaakt, zeden en moraal worden als verouderd voorgesteld, totdat tenslotte de laatste steunpunten voor het volkseigen in de strijd om het bestaan zijn gevallen.’(Mein Kampf. Blz 407)
   ‘Men zift niet, dat men zondigt tegen de wil van de Schepper, wanneer men honderdduizenden en nogmaals honderdduizenden van zijn meest begaafde schepselen in het proletarische moeras onzer dagen laat ondergaan,’ (Mein Kampf. Blz. 543)
   Dit is slechts een kleine greep uit Hitlers boek. Mein Kampf is geheel doordrenkt met religieuze retoriek.Maar niet alleen in zijn schrijven kwam Hitlers Godsdienstige aard naar boven. Ook tijdens zijn toespraken liet hij er geen twijfel over bestaan, wat hij als de grote drijvende kracht in zijn leven beschouwde: ‘In een toespraak van 12 april 1922 in München zei Hitler: ‘Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen, de ware aard van deze joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die – Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passage gelezen waarin hij ons vertelt hoe de Heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. Wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het joodse vergif! Nu, na tweeduizend jaar, versta ik met de diepste emotie vollediger dan ooit tevoren dat het hierom was dat hij aan het kruis zijn leven moest laten. Als christen heb ik de plicht me niet te laten bedriegen, maar de plicht om een vechter te zijn voor waarheid en gerechtigheid. En als mens heb ik de plicht om erop toe te zien dat de menselijke samenleving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde joodse volk naar zijn ondergang is geleid.’
   Het moge duidelijk zijn dat Hitler zichzelf als een christen beschouwde. Betekent dit dat we de gruwelijke gevolgen van Hitlers daden op het conto van de christenheid kunnen schrijven? Neen, uiteraard niet. De christenen kunnen vele argumenten aandragen om aan te tonen dat Hitler de bijbel volledig uit zijn verband rukte. Maar wat de gelovigen niet kunnen en mogen doen is de leugen verspreiden dat Hitler een atheïst was. Voor wie na dit alles nog steeds in het fabeltje gelooft, nog een persoonlijke bede van Hitler aan zijn Schepper; een bede waarvan hij droomde dat iedere ‘Ariër’ deze zou uitspreken:
   ‘Almachtige God, zegen straks onze wapenen; wees even rechtvaardig als Gij altijd waart; oordeel nu opnieuw, of wij onze vrijheid nu waardig zijn, en veroordeel ons niet; Heer, zegen onzen strijd!’ (Mein Kampf. Blz. 802)”
   http://www.freethinker.nl/artikelen/christendom/hitler%20was%20geen%20atheist-1

   Hij moest niets hebben van de islam maar was wel geporteerd van de strijdlust der Arabieren.

   1. toetssteen

    Brouwenstein
    Hij moest niets hebben van islam, zucht. Waarom zat hij dan met de grootmufti in het Adelaarsnest? Waarom de Handscharbrigade?

    1. Simon Brouwenstein

     Omdat hij elke bondgenoot kon gebruiken. Hij deed ook zaken met Stalin, maar dat wees niet op enige sympathie voor het communisme.

     1. toetssteen

      Bondgenoot…, ach welja, het sluiten van een niet aanvalsverdrag is een bondgenootschap.
      Verder nog domme dingen op dit draadje over Pakistaan en de zelfmoordaanslagen aldaar?

    2. Simon Brouwenstein

     De bewering dat Hitler enige religieuze verwantschap met de islam voelde is breed onderzocht en er is niet dat daarop wijst.

     http://en.wikipedia.org/wiki/Relations_between_Nazi_Germany_and_the_Arab_world

     1. Terzo

      Het blijft altijd zaak de linkjes van de vieze man Brouwenstein zorgvuldig te lezen….

      Uit zijn eigen link:

      ‘ “The peoples of Islam will always be closer to us than, for example, France”.[1]’

      http://en.wikipedia.org/wiki/Relations_between_Nazi_Germany_and_the_Arab_world

     2. Terzo

      ‘Mufti Haj Amin al-Husseini, for example, “was granted honorary Aryan” status by the Nazis for his close collaboration with Hitler and the Third Reich.’

     3. Terzo

      In 1932, Hitler was given the name Abu Ali in Syria, and he was named Muhammad Haidar in Egypt.[21] Erwin Rommel was almost as popular as Hitler. Some Arabs allegedly stated “Heil Rommel” as a common greeting in Arab countries. Arabs thought the Germans would free them from the rule of the old colonial powers France and Britain. After France’s defeat by Nazi Germany in 1940, some Arabs were shouting against the French and British imperialists around the streets of Damascus: “No more Monsieur, no more Mister, Allah’s in Heaven and Hitler’s on earth.”[22] Posters in Arabic stated: “In heaven God is your ruler, on earth Hitler” were frequently displayed in shops in the towns of Syria.[23]

     4. Terzo

      “We were racists. We admired the Nazis. We were immersed in reading Nazi literature and books that were the source of the Nazi spirit. We were the first who thought of a translation of Mein Kampf. Anyone who lived in Damascus at that time was witness to the Arab inclination toward Nazism. Michel Aflaq a founder of the Ba’athist philosophy admired Hitler and the Nazis for standing up to Britain and America. This admiration would combine aspects of Nazism into Ba’athism.”[25][26]

     5. toetssteen

      @Brouwenstein
      Dus die foto’s bestaan niet. Raar portret dat u bent.

      http://www.trueorigin.org/hitler01.php

     6. Wachteres

      Among eastern religions, Hitler described religious leaders such as Confucius, Buddha, and Muhammad as providers of spiritual “sustenance”.[citation needed] In speeches, Hitler made apparently warm references towards Muslim culture such as: “The peoples of Islam will always be closer to us than, for example, France”.[1]

      A famous anecdote about Adolf Hitler’s perspectives towards Islam and the Arabs is recounted by Albert Speer in his best-selling memoir, Inside the Third Reich. Speer reports that “Hitler had been much impressed by a scrap of history he had learned from a delegation of distinguished Arabs.”[2] The delegation had speculated that the world would have become “Mohammedan” if the Berbers and Arabs had won the Battle of Tours in the 8th Century AD, and that the Germans would have become heirs to “a religion that believed in spreading the faith by the sword and in subjugating all nations to that faith. Such a creed was perfectly suited to the German temperament.”[3] Speer then presents Hitler’s claims on this subject:

      Hitler had grote bewondering voor de islam.

      Zijn enige bezwaar was dat de moslims [Arabieren] geen zuiver ras waren. Maar de gedachte dat de islam Europa zou hebben veroverd en de Duitsers dus moslims waren geworden en als zodanig de Tweede Wereldoorlog waren ingegaan vond hij fantastisch.

      Ook Himmler bewonderde de islam.

      http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/20879/himmler-bewonderde-islam.html

     1. Wachteres

      Tijdens een toespraak op 12 april 1922 noemde Hitler zichzelf christen.[7] Hitler steunde het christendom publiekelijk, maar in privégesprekken heeft hij een aantal antichristelijke opmerkingen gemaakt.

      Historicus Laurence Rees is van mening dat de acceptatie van het christendom door Hitler slechts opportunistisch was.[8]

    3. Maaike

     Kom toetssteen,Simon heeft nu toch duidelijk zijn bewering onderbouwd.

   2. cmsuijkerbuijk

    @Simon Brouwenstein
    18 mei 2015 at 20:38
    Ik denk dat het toch anders is:
    Uit Wikipedia: Op twaalfjarige leeftijd verzette Hitler zich tegen het ontvangen van het vormsel, ondanks de wens van zijn vrome moeder. Hij werd gedwongen het sacrament toch te ontvangen. In 1907 bezocht Hitler voor het laatst een katholieke kerkdienst waarbij hij ook ter communie ging. Daarna zou hij grote afstand tot de Kerk bewaren, en zelfs zeer vijandig zeggen dat hij de “katholieke Kerk vertrappen” wilde “zoals men een lelijke pad vertrapt”. Hij liet een priester die hij voorheen in vertrouwen genomen had zelfs in de nacht van de lange messen in 1934 vermoorden in een bos bij München. Zijn verdere leven zou Hitler een sterke afkeer van religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder houden.
    Uit: Titel: Hitlers religie
    Auteur: Michael Hesemann
    Antichristelijk

    Voor Hesemann is het hele verhaal over de (neo)gnostici een bewijs dat het nationaalsocialisme in wezen antichristelijk was. Het nazisme was ‘een tegen-religie die ook aan het christendom de oorlog verklaarde en zich de vernietiging ervan tot doel had gesteld’. Het geloof in heersende en inferieure mensen was net het omgekeerde van het christendom, aldus Hesemann. In de ogen van Hitler was het christendom (en dan meer bepaald de rooms-katholieke Kerk) een even grote vijand als het Jodendom, precies omdat deze religie zich nooit volledig van haar Joodse wortels had losgemaakt. Hesemann verwijst hier graag naar verschillende uitspraken van Hitler die (vooral in intieme kring) er mee dreigde om na de oorlog ook met de Kerk af te rekenen.
    Uit: http://www.liberales.be/boeken/religie
    Uiteraard wijst Hesemann op de radicale jodenhaat die het nazisme vanaf het begin kenmerkte, maar ook op een ander minder gekend aspect, namelijk dat Hitler de kerk evenzeer haatte als de joden, en ook het christendom wou vernietigen in wat de auteur ‘de tweede Holocaust’ noemt. Weliswaar zou de Führer de vervanging van de kerk door zijn eigen religie uit opportunistische redenen pas na de ‘eindoverwinning’ hebben willen doorvoeren, kwestie van de Duitse gelovigen niet tegen zich in het harnas te jagen, maar Hesemann is ervan overtuigd dat dit wel het uiteindelijke doel was. Hitler zag zichzelf als de nieuwe Messias met een nieuwe religie die niet gebaseerd zou zijn op liefde en deemoed, maar op geweld en meedogenloosheid.

    1. Simon Brouwenstein

     Suijkerbuijk, Hitler had wel moeite met de kerk en sommige aspecten van de christelijke theologie maar dat maakte hem niet tot een atheïst. Vanuit dat argument zou je Luther en Calvijn ook atheisten kunnen noemen.
     Hitler meende dat de kerk de strijdersnatuur van Christus had verwaarloosd en had vervangen door een week pacifisme. Daarin stond hij ook in lijn met Nietzsche, die gelijksoortige beweringen had gedaan: christenen zijn een slavenvolk.

     De christelijke opvattingen van Hitler weken op onderdelen wel af van die van andere christenen maar Christus was voor hem een persoonlijke Heiland en Nerlosser. Hij legitimeerde zijn Jodenhaat ook in expliciet christelijke termen die hij ondermeer ontleende aan Luther die in het protestantse christendom een geweldige inspirator van het christelijk antisemitisme was. In die zin stond Hitler in een logische eeuwenlange christelijke traditie.

     http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11291f82.htm

     Het is werkelijk absurd Hitler geen christen te noemen.

     1. toetssteen

      Brouwenstein
      Het gaat over de situatie in Pakistaan nu! Niet over 70 jaar terug!

     2. cmsuijkerbuijk

      @Simon Brouwenstein
      18 mei 2015 at 21:07
      Hitler was géén Christen!

     3. toetssteen

      @Brouwenstein
      Hitler was een darwinist! Ik kan ook teksten uit de bijbel misbruiken, maar dat maakt nog niet dat ik een grefo ben!

      http://www.trueorigin.org/hitler01.php

      En kunt u nu misschien na weet ik hoeveel afleidende commentaren naar het onderwerp gaan?

   3. zomaar

    uw zou er goed aan doen het boek , ‘Mein Kampf’ , in het perspectief vanuit WI , (het einde van , en de jaren daarna), te lezen .

    dan weet u , dat door de opgevraagde schulden , door de overwinnaars , Engeland, Frankrijk, de Duitse bevolking de hongerdood nabij was .

    tevens , (mijn advies) , verdiept u zich eens op het ontstaan van WII , en van de haat naar andere .

    dit vloeide voort uit het eisen , (niet op te brengen schulden door Duitsland) , van de overwinnaars .

    en tja A.H was een nationaal socialist , wat gelijk staat aan het Internationaal socialisme .

    hij wilde dat de Duitse bevolking , het goed had (luxe) , de internationale socialist wil dat de hele wereld het goed heeft , buiten de eigen bevolking .

 5. V.K.

  -Blijkbaar zijn de opstellers van dit decreet het verder zo oneens met elkaar datzij niet in staat zijn om gezamelijk IS aan te pakken.

  -Obama heeft dit ook al eens geprobeerd door de vorige president in z’n sop te laten gaarkoken onder het mom van smeed maar een coalitie met verschillende tribes welke óók vinden dat IS niets met de islam van doen heeft.

 6. van Urk

  Ik lees veel over deze oproepen van deze verstandige geleerden of imams waarbij ik me soms afvraag of zij nog wel voeten aan de grond hebben en nog serieus genomen worden door hun volgelingen over de ernstige situaties betreft de islam. want dit beperkt niet alleen tot deze terreurgroepen of sektes maar ook bij normale moslims in die landen die zelf er ook niet voor schromen om andersgelovigen of eigen geloofsgenoten aan te vallen met de dood in gevolg omdat zij geen moslim zijn of binnen hun geloof buiten hun boekje gingen wat eigenlijk nog te vergeven zou zijn. Maar ja, ook de Paus heeft soms geen grip op de wandaden van zijn dienaren en onderdanen en wat voor onbegrip zorgt bij buitenstaanders.

  1. toetssteen

   @Van Urk
   Denkt u nou dat er gebeurt als IS bijvoorbeeld Amsterdam claimt? Dat al die ‘gematigden’ zich aan de zijde zullen scharen van de andere inwoners van de stad? Vergeet het maar.
   Wat dat betreft staat de mens niet erg ver van de aap af.

 7. V.K.

  -Verder houden deze geleerden zich bezig met o.a. De vraag of je kind z’n Teddybeer al dan niet Mohammed mag noemen….ach, over sommige dingen zijn ze het wel eens.

  1. toetssteen

   @VK
   Is dat beertje inmiddels al weer uit het gevang?

 8. Daniel

  In de bijbel staan ook wel oproepen tot geweld. Dan moeten we wel vaststellen dat het uit de context halen van verzen erg gemakkelijk is natuurlijk. Alleen, wat bewijst men daarmee?

  Even een paar passages uit het oude testament:

  “Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven.” (Numeri 31:17-18)

  Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner; de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven. U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God. Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken. (Deuteronomium 20:10-18)

  Ook in het nieuwe testament kan men zulke passages lezen:

  Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.” (Matheus 10:34-35).

  “Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden, die in opstand zijn gekomen, hier en dood hen voor mijn ogen!” (Lukas 19:26-27)

  Dit weten we wel en zeggen dat je het in de juiste context moet plaatsen.

  De Koran heeft ook zulke verzen:

  soera 2 vers 192: En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven: want vervolging is erger dan doden. (hen= de ongelovigen)

  soera 2 vers 194: oproep tot de Jihad

  soera 2 vers 217: Vechten is u geboden, ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

  soera 8 vers 16: O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

  soera 8 vers 17: En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal het tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.

  soera 8 vers 18: Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat hij de gelovigen een grote gunst van zich mocht bewijzen.

  soera 8 vers 40: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.

  Lekker fris allemaal, maar ik lig er niet wakker van. Het is allemaal ouwe meuk geschreven door deskundige mensen die door hun God/Allah ingefluisterd zijn* of het is geschreven door geloofsidioten die de weg zijn kwijtgeraakt en niet sporen?* * doorhalen wat niet verlangt wordt.

  Hier maken elkaar voor rotte vis uit en geven iedereen en alles de schuld van alles wat ons niet aanstaat.

  We hebben genoeg mensen die weten hoe het wel moet, journalisten van de Volkskrant, Jalta etc etc..
  Lekker makkelijk hoor, dat kunnen we allemaal.

  HET MOET ANDERS!

  Tja…, maar wie gaat dat doen? Roept u maar.

  1. toetssteen

   O nee hè Daniel gaat mataglap. In Lucas citeert Jezus de koning, maar wat kan het Daniel schelen, die kwaakt net zoals alle frontaal bloters gebekt zijn. Peter zit in Japan dus gaaaap moet je dan anders doen dan proberen anderen te belazeren?
   Die tekst uit Numeri is al helemaal hilarisch te noemen. Het OT alzo en dan net doen alsof het gaat om een miljoenenvolk terwijl het in de realiteit wellicht iets was van een stam die een andere stam ergens in dat swamp overviel.
   Echt, u moet eens iets gaan doen aan u info, want nu bezorgd u me net zoals uw evenknie Brouwenstein lachkrampen.

 9. V.K.

  -@Toets,

  -Volgens mij bungelt dit Mohammed beertje nu aan de Mecano-kraan van oudste broer, toevallig ook Mohammed geheten, welke momenteel aan de islamitische universiteit religeus toegepaste wertuigbouwkunde studeert.
  -De geleerden concencus wetenschappers op de universiteit, zijn na langdurige studie en onderzoek onafhankelijk van elkaar, voor 95% tot de conclusie gekomen dat een Mecano-kraan wetenschappelijk bewezen niets met de islam van doen heeft.

  1. toetssteen

   @VK
   Dank je, dit had ik even nodig om mijn lachspieren weer even goed te trainen!

   Maar laten we wel zijn, het is te stom voor woorden, een beertje opsluiten…..

 10. Simon Brouwenstein

  U heeft gelijk, Daniel, de mens is geneigd tot alle kwaad en slechts in uitzonderingen in staat tot enig goeds.
  Maar ook in de daden der zondaren worden de Werken Gods openbaar. God is veelzijdig en creatief in Zijn schepping. Hij schiet het schaap en hij schiep de leeuw. De eerste had pech en de tweede een lekker hapje.

  Weet u wat, we sluiten deze dag af met het zingen van Psalm 121 vers 4: (men kan er bij blijven zitten)

  De Heer zal u steeds gadeslaan,
  Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
  Hij zal uw komen en uw gaan,
  wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

  Moge het licht van Allah uw dromen verlichten.

  1. toetssteen

   Looft Jah en nou naar bed Brouwenstein. Ga toch weg met uw dagsluiting Laarmans kloon.

 11. toetssteen

  Het gaat over Paki Land!!!! Ga ergens liggen orakelen over de bijbel bij een ander onderwerp!

  http://www.thenews.com.pk/article-185181-Imran-vows-to-bring-Zahra-Shahids-killers-to-justice

  Ik denk dat er in Pakistan toch in weerwil van alles veel aan wordt gedaan om deze gekte tegen te gaan.

  1. ElHoussain

   toetssteen
   18 mei 2015 at 22:16
   @Brouwenstein
   Hitler was een darwinist! Ik kan ook teksten uit de bijbel misbruiken, maar dat maakt nog niet dat ik een grefo ben!
   ———————————

   Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat. Dat misbruiken van teksten uit de bijbel. Kun je iets meer uitleggen hoe je het voor elkaar krijgt om teksten uit de bijbel te misbruiken?

   1. Gielah

    Volg gewoon wat Simon-Jacobus enz. hier aan rare teksten – over bijvoorbeeld de Psalmen – neerdondert… dán staat u oog in oog met misbruik van teksten uit de Bijbel…. met IJDEL ( niet effectief=verkeerd=zinloos…) gebruik daarvan… zo noemt de Bijbel zelf dat.
    Men wil met die teksten dan iets bereiken, wat God er niet mee bedoeld heeft.

    In de Tien Geboden staat daarover: ” Gij zult de Naam van de Heere, uw God, niet IJDEL gebruiken… want de Heere zal niet onschuldig houden, wie Zijn Naam ijdel gebruikt”.

    1. Simon Brouwenstein

     Bootvluchtelingen laten verdrinken met de mededeling dat zulks de wil van God is lijkt me ook een typisch geval van de naam van Hem ijdel gebruiken.

     Elk beroep op God om menselijke politieke doelen na te jagen is misbruik van Zijn naam. Hem überhaupt een naam geven is eigenlijk al een woord teveel. Hij is slechts wat hij zijn zal, naamloos, onbenoembaar en buiten elk menselijk streven en voorstellingsvermogen.

     De zonde om God voor het politiek-dogmatische karretje van de christelijke godsdienst te spannen is in het christendom overigens meer regel dan uitzondering.

   2. Simon Brouwenstein

    Dat Hitler een Darwinist was is onzin maar ook een wijd verbreid misverstand.

    http://home.uchicago.edu/~rjr6/articles/Was%20Hitler%20a%20Darwinian.pdf

 12. Koos_Koets

  Een hele geruststelling. Dan hebben we in Nederland in elk geval geen miljoen Isis-aanhangers.
  Of slaan onze moslims de aanbeveling uit Pakistan in de wind, en gaan ze alsnog koppensnellen, zodra Erdolf het sein daartoe geeft?

 13. Koos_Koets

  Te hard rijden is ook onwettig volgens onze wet.
  Maar af en toe ietsje te hard moet toch kunnen!
  En af en toe een zelfmoordaanslag moet toch ook kunnen?

 14. van Urk

  Een tekst als Mattheus 10 :34-35 die Daniel ook aanhaalde b.v. “”Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen,Nee eerder het zwaard””.. Het gebruik van een zwaard wordt niet letterlijk bedoeld maar Jezus gebruikt zijn woord als scherpe wapen om verdeeldheid te brengen tussen de mensen. Het woord(Zwaard) brengt scheiding tussen goed en kwaad en doorbreekt schijnvrede.

  1. Simon Brouwenstein

   Nee, de tekst van Christus gaat niet over goed en kwaad. Dat is wel de algemene godsdienstige exegese maar het toont een misverstaan van de woorden Christus. Dat is overigens meer regel dan uitzondering in die politiek-dogmatische kringen.

   Christus wijst op de totale ommekeer waar de mens in terecht komt als hij ‘de smalle weg’ gaat volgen. Die weg volgt hij wanneer hij bereid is zijn (fysieke) leven te verliezen teneinde het werkelijke leven te behouden. De mens kan de overgave aan God niet anders beleven dan als de lichamelijke dood. Die voltrekking bedoelt Christus als Hij zegt het zwaard te brengen.

 15. Gielah

  Wat een óngelooflijke kul!

  Sodemieter toch op… smerige Farizeeër met je zijïge gezwam.

  U liegt al meer dan genoeg over aardse zaken.. hóu het daarbij.

  1. Simon Brouwenstein

   Gielah ziet kennelijk geen enkele mogelijkheid voor een inhoudelijke reactie. Dat verbaast inmiddels niet meer, theologie en spiritualiteit zijn geen onderwerpen waar ze veel zicht op lijkt te hebben.

   Dit boze gestampvoet spreekt dus boekdelen.

   1. Maaike

    Ik denk dat Gielahs geordende werld van dogmatiek nogal op de kop zet, Simon. Zelfs op bijbels gebied ben je haar meerdere. Dat schept verwarring,maar als zij zich open stelt kan zij er zeker van leren.

 16. van Urk

  Dat komt toch op hetzelfde neer beste Simon!? De smalle weg is de weg naar het goede de weg naar christus en de brede weg naar het kwaad de weg van satan. Jezus probeerde met zijn woord de kaft van de koren scheiden door het kwaad uit de mens proberen te halen maar ook om verdeeldheid te zorgen onder de mensen om aan hen bewust te willen maken voor wie zij zullen kiezen! Zo zijn er gezinnen verdeeld geraakt omdat een van de gezinsleden bekeert is geworden als christen en voor de smalle weg heeft gekozen en daarmee een daadwerkelijke veilige thuishaven heeft opgezocht in de vorm van een “nieuw geworden mens” terwijl de rest van het gezin liever de mooie verleidingen van de wereld verkiest waar zij zich veilig in denken te voelen wat berust uit schijnveiligheid omdat de weg zonder christus zal leiden tot problemen.

  1. Simon Brouwenstein

   De keuze voor de smalle of de brede weg is niet de keuze tussen goed en kwaad maar de keuze voor God, de Ene (de onbenoembare en niet met de menselijke geest te vatten non-dualistische werkelijkheid) of voor de dualistische tijdruimtelijke werkelijkheid waarin de mens zich een een afzonderlijke identiteit waant. God is, zoals Meister Eckhart terecht zegt, niet goed en niet slecht. Hij staat buiten die menselijke oordelen.

   De neiging van christenen en moslims om God oordelen en opinies toe te kennen is de beste manier om Hem definitief uit het zicht te laten verdwijnen. Dat is de diepere betekenis van het ‘gesneden beeld’ waar in Ex. 20 over wordt gesproken.

   1. van Urk

    In Mattheus 7:13 en 14 staat; Gaat in door de enge(smalle)poort, want wijd is de poort en breed de weg,die tot verderf(kwaad)leidt; Velen zijn er die daardoor in gegaan. Want eng is de poort en smal de weg,die ten leven leidt,en weinigen zijn er,die hem vinden. Christus beschouwt zichzelf als de poort naar het eeuwige leven want wie door de smalle poort gaat is sterven aan je eigen zondige ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem. Er is dus een keuze tussen goed en kwaad want het kwaad bestaat wel degelijk! Satan””de heerser van deze wereld””(Johannes 12:31) Hij gebruikt leugenachtige tekenen en bedrog om zijn doeleinden te bereiken.(2Thessalonicenzen 2:9-10)

 17. Seneca

  vreemd! dit artikel gaat over de islam en ineens wordt de bijbel er met de haren bijgesleept. ook hitler was wel en soms niet een christen. hitler cs was een smerige socialist net zoals sommigen reageerders op dit forum.

  uitgerekend pakistaanse religieuze geleerden vergtellen dat dit niet volgens de islam zou zijn. als het niet zo triest was, moet je erom lachen. pakistaanse moslims, nog een haartje erger dan andere moslims.

  1. Simon Brouwenstein

   Welja, Seneca, Hitler was een socialist, Mussolini een Communist, Obama een moslim en jij een reaguurder met z’n volle verstand.

 18. Gielah

  Jemig…. hij zet een keer iets neer dat JUIST is.
  Dat móet welhaast een vergissing zijn.

  Of zouden de assen van de planeet aarde wellicht zojuist verschoven zijn, zodat er iets in het labiele brein per ongeluk recht geschoten is… tijdelijk… zullen we maar aannemen?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.