Vergankelijkheid en ideologie

Ideologieën komen en gaan in de menselijke geschiedenis. Vaak hebben ideologieën de eigenschap dat ze destructief zijn behalve voor de bedenkers en de profiteurs ervan. Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Ideologieën brengen geen vrede, rust of vooruitgang, maar louter verduistering en haat. Ideologieën negeren feiten en wetenschappelijke ontwikkelingen of ze produceren een stelsel van pseudo-wetenschappelijke ‘leerstellingen’ om de schijn van objectieve rechtvaardiging te wekken. Leugens en desinformatie helpen hierbij d.m.v. krachtige PR.

Met de zoveelste klimaatconferentie in zicht is het goed om de balans op te maken van 40 jaren indoctrinatie van de klimaatideologie die door diversen in het leven werd geroepen en door de klimaatalarmistische brigade wordt uitgevoerd. Het past om hierbij de grote lijnen te volgen en niet te verzanden in detaillistisch steggelen over honderdsten van graden Celsius, tienden van millimeters zeespiegelstijging, aantallen ijsberen, biodiversiteit en wat al niet dies meer zij.

De grote lijnen vertellen ons een verhaal van grote triomfen door de wetenschap op gebieden als medische vooruitgang, meer welvaart voor grotere groepen van de wereldbevolking, stijging van voedselproductie, terugdringing van honger en armoede in weerwil van een snel stijgende wereldbevolking. En ga zo maar door.

Van de doemboodschappen van Malthus, Rachel Carson, Paul Ehlich, het Rapport aan de club van Rome is weinig heel gebleven. De milieubeweging haakte gretig in op dit doemdenken om zich een bestaansreden te verschaffen, maar heeft weinig anders dan een spoor van desinformatie getrokken tot op de dag van vandaag, die ons dagelijks leven verpest en vergalt zonder dat hier een reden voor is. De ideologie van het alarmisme heeft niets anders gepresteerd dan een onjuist gebleken hockeystickgrafiek, een ‘Inconvenient Truth’ vol wetenschappelijke fouten, verziekt natuurbeheer, mislukte klimaatmodellen, misleidende en vooringenomen uitspraken in de ‘Summaries for Policymakers”, en bovenal een diep gewortelde angst bij kinderen en een ‘moral panic’ die de ontplooiing van de Westerse beschaving in gevaar brengt.

Dit alles beziend is de tijd aangebroken om de wetenschap de ruimte terug te geven die des wetenschaps is, een eind te maken aan de alarmistische brigades en een eind te maken aan het verstikkende Eco Industrieel Complex dat ons leven tot in alle uithoeken is gaan beheersen en onze beschaving bedreigt. Onze maatschappij wordt steeds meer beheerst door angst voor politieke incorrectheid, angst voor de toorn van alarmisten, angst voor niet bestaande rampen en door slaafse volgzaamheid na 40 jaren van een opgedrongen ideologie. Nuchtere kritiek bij de brede massa lijkt geheel zoekgeraakt en criticasters worden monddood gemaakt of gedemoniseerd. In dit klimaat is elke discussie even zinledig als het overtuigen van IS-jihadisme voor andere gedachten. Ooit dreven de ideologie van het nazisme en het marxisme als een verpestende walm over de wereld en maakten vrijheid van denken onmogelijk. Thans is deze opgevolgd door de klimaatideologie en de alarmbrigade als vazal.

Het moge duidelijk zijn dat definitief een einde moet worden gemaakt aan deze ideologie en dat de macht van de milieubeweging wordt teruggebracht tot de proportie waartoe zij ooit in het leven werd geroepen. Hiermee bedoel ik zuivere wetenschappelijke argumenten als tegenwicht voor mogelijke ontsporingen door de industrie. Dit is geen strijd tussen kapitalisme en marxisme, maar een harmonieus samengaan en overleg. Dit is thans volkomen zoekgeraakt sinds het opstappen van Patrick Moore bij Greenpeace in 1986. Door het afwijzen sindsdien van goede wetenschapsbeoefening en deze te vervangen door een cultuurmarxistische ideologie is onze beschaving afgegleden naar het domein van angst, leugens, desinformatie en enghartig slaafse politiek bang voor de milieubeweging zoals in de dagen Lysenko onder het Stalinistische bewind.

Er is niets verhevens aan deze ideologie van zogenaamde duurzaamheid die hele bedrijfstakken als de visserij kapot maakt en in gevaar brengt, de belastingbetaler tot onmogelijke financiële offers dwingt, supermarkten met zelfbedachte keurmerken als MSC en FSC onder druk zet en onze beschaving kapot maakt. Zo vernielde Greenpeace ook het werelderfgoed van de Nazca-tekeningen en gooit stenen op de zeebodem die een gevaar vormen voor de vissers. Democratie is in deze hoek volkomen zoek geraakt.

De conclusie moge zijn dat burgers en politici tot hun nuchtere verstand moeten terugkeren en de macht van de alarmbrigade breken. Men hoeft alleen maar nee te zeggen en hen eventueel voor de rechter te dagen om schade te claimen. Zo simpel zou het moeten zijn.

Aldus Jeroen Hetzler.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. Skeptic

  Wat me het meest stoort aan (veelal linkse) actiegroepen is dat zij de mond vol hebben van democratie maar deze zelf niet respecteren. Democratie wordt eenzijdig misbruikt wanneer het in hun voordeel werkt en wordt genegeerd wanneer dit niet het geval is. Wat dat betreft zijn het net moslims.

  1. Teun

   Ze zullen het ongetwijfeld zeer goed kunnen vinden met moslims.

 2. van Urk

  Ideologieen staan eigenlijk gelijk met meningen en aangezien elk mens de groep zal op zoeken die dezelfde mening delen zal er altijd verdeeldheid en ongelijkheid bestaan.

 3. Gielah

  Ideologiën zijn meer dan gemeenschappelijke ideeën en – idealen.
  Ze zijn zo dogmatisch en verstikkend als maar zijn kan!
  Je moet allemaal hetzelfde denken.
  Áls er binnen ideologieën al sprake is van vrijheid…
  ( stelt u zich daar vooral niet al te veel van voor… al zal het woord ‘vrijheid’ regelmatig vallen… maar wat is een woord…?)
  dan toch alleen maar voor gelijkgezinden… en nooit voor mensen, die anders zijn en anders denken.

  Een ideologie is dus iets anders dan een mening.
  Het is een systeem, waarbinnen je menselijke vrijheid en je uniciteit en je recht om te veranderen en te groeien niet welkom zijn.

 4. van Urk

  Je hebt gelijk Gielah. Maar het begint altijd met een mening en daarna het idee van uitvoering.

 5. Dennis_WSPK

  Eens met het betoog, maar vergeet niet dat het liberalisme en kapitalisme óók ideologieën zijn die de wereld erg veel schade toegebracht hebben. Ze zijn echter helaas moeilijk uit te bannen, maar ooit zal men er hoofdschuddend naar kijken, net als naar alle -ismen.

  1. Simon Brouwenstein

   Ideologieën zijn er van allerlei kleur en smaak. Meestal si de primaire gedachte voor de gedroomde inrichting van de samenleving niet zo onredelijk en vaak ook rechtstatelijk en ethisch juist. Wanneer het echter dogmatisch en dwingende systemen worden worden ze levensgevaarlijk en hebben ze in hun behoefte aan zelfhandhaving en zelfrechtvaardiging de neiging intolerant, dictatoriaal en gewelddadig jegens andersdenkenden te worden. Ideologisch, dogmatisch en dwingend normatief denken is altijd gevaarlijk en vaak de oorzaak van narigheid en verdriet.

   Bij godsdiensten zie je overigen exact hetzelfde mechanisme in werking. De oorspronkelijke, mystieke, openbaring is de verbinding met het goddelijke en daarin is mededogen het begin van alle wijsheid. Als ze echter dogmatisch worden (waarbij de geloofsinhoud dwingend wordt voor geschreven) en politiek (waarbij het religieus-dogmatische wordt verbonden met wereldse macht) ontstaat de ellende van dictatuur en liefdeloze onderdrukking. We kennen dit in het christendom (Luther, Hitler, Inquisitie) maar we zien het heden ten dage in zijn uiterste perversie ook in het islamisme.

   1. Arachne

    Het probleem begint al bij de gedroomde richting. De inrichting van een samenleving moet niet op basis van een droom zijn, maar van een goed doordacht stelsel, heldere en logische wetgeving, praktisch uitvoerbaar en met inachtneming van basale natuurwetten/gegevens (niet tot in details alles willen regelen).

    Een ideologie heeft automatisch dogma’s: waar staan we voor, wat willen we niet. Tolerantie kan maar zover gaan, anders is de ideologie om zeep. Dan sta je immers voor alles en alles mag.
    Dit geldt evenzo voor godsdienst/religie: je gelooft ergens in en dan volgt het een uit het ander.
    Het vragen en bevragen is de methode om ideologie te testen. Op deze wijze zullen te licht bevonden ideologieën verdwijnen.

    U koppelt Luther, Hitler en de inquisitie aan elkaar onder de noemer christendom met dictatuur en liefdeloze (?!) onderdrukking.

    Luther werd door de kerk in de ban gedaan (uit de kerkelijke gemeenschap gestoten).

    De inquisitie, die het altijd goed doet als christelijk zwart schaap en films, was het onderzoeken en opsporen van ketters. In onze ogen belachelijk; destijds maatschappelijk geaccepteerd. De Spaanse inquisitie vond plaats na de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland. Ferdinand en Isabella stonden voor de taak dit verscheurde en al eeuwen door strijd geteisterd gebied te verenigen. Zij deden dit door een centrale leiding, eenheid van taal en eenheid van religie.
    De inquisitie heeft, in tegenstelling tot de tot de verbeelding sprekende verhalen, een veel lager aantal slachtoffers op zijn conto. De brandstapel moet het hebben van de verhalen, niet de praktijk.

    Overigens zijn de ban en de inquisitie niet uitgestorven. Wie zondigt tegen de huidige machten, kan in de media en op internet worden kaltgestellt.

    Hitler gebruikte het christendom voor de bühne en misbruikte het en de nazi-ideologie is op geen enkele wijze aan het christendom te koppelen.

    Dictatuur en onderdrukking kennen hun hoogtepunten in de ideologie van het socialisme, communisme en alle afgeleiden daarvan. Zie ook de zogenaamde natuurgodsdiensten (mensenoffers). Het begint bij de basis.

    1. Matthijs

     En wie beslist welk stelsel het best voor mij is?

     1. Arachne

      Over het algemeen is waar je opgroeit de plek die je als maatgevend ervaart.

      Kijkend naar Amerika voor WO2 had the american dream de aantrekkingskracht voor hen die de vrijheid zochten. Zij moesten daarvoor wel bereid zijn hard te werken en niet zeuren. Mensen trekken daarheen waar zij zich menen thuis te voelen – aansluiting bij wat zij zoeken (de gemeenschappelijk deler). In de jaren 50 trokken Amerikaanse communisten naar de USSR om zich blijvend te vestigen. Het uitgangspunt zou dus moeten zijn dat je zelf kunt kiezen, zonder daarbij een ander tot last te zijn.

      M.i. is een overheid die de basis regelt voldoende. Van daaruit kunnen burgers zelf/binnen verbanden initiatieven ontplooien om hun eigen zaken te regelen.

      Hoe meer de overheid “regelt”, hoe meer je schatplichtig bent aan die overheid. Dan ligt (voortschrijdend) dwingend normatief denken om de hoek en van daaruit repressie.

     2. Gil de Vlaming

      Enkel jij. Dat is het probleem van elke ideologie of godsdienst: ze blijven altijd ongeveer dezelfde zever verkopen terwijl de mensheid evolueert. Ze hebben maar één doel: macht voor de leiders en de volgelingen kaalplukken.

    2. Simon Brouwenstein

     Ik noem Luther en Hitler inderdaad in één adem omdat ze beiden staan voor de mogelijkheid die het christendom, net als alle godsdiensten, heeft om de basis en legitimatie te bieden voor barbarij, genocide, terreur en onderdrukking.
     De Holocaust was een logisch uitvloeisel van een eeuwenlange traditie van christelijk antisemitisme. De doorzichtige smoes dat Hitler geen christen was en zijn vele nadrukkelijk christelijke uitspraken (in Mein Kampf, vele redevoeringen en in vertrouwelijke tafelgesprekken) voor de Bühne waren beschouw ik als ongeloofwaardige onzin.

  2. Matthijs

   Ja, inderdaad.
   Zoals de schade van de computer, hoeveel banen kost dat?
   En de auto natuurlijk! Onding!
   Telefoons, later mobiele telefoons, moet je er mee?
   Het heeft gezorgd voor dat we langer leven en luxer, dat kan natuurlijk niet!
   Het heeft ons bevrijd uit de modderpoel waarin we leven, waar iedereen gelukkig was.
   Maar goed dat we socialisme hebben om ons te beschermen voor de vooruitgang! Want eigenlijk horen we in grotten te leven!

 6. G-krul

  Fijn dat we het een naam kunnen geven, maar ik zou graag zien wat er aan moet worden gedaan.
  Ik denk dan dat we al die instituten, universiteiten, scholen, bedrijven, politieke partijen, radio- en tv-programma’s, enz. die pertinente onzin verkopen gewoon moeten aanspreken op de manier zoals ‘Die kalte Sonne’ met hun ‘um Antwort wird gebeten’ dat doet en recent ook zoiets op Eike met professor Visbeck.
  Om welles-nietes te voorkomen herhaal ik dat het pertinente onzin of onwaarheden moeten zijn waar op moet worden gereageerd.

 7. Teun

  Dat de christelijke godsdienst de wereldlijke macht greep, ligt niet aan die godsdienst, maar aan wereldlijke machthebbers die haar voor hun karretje spannen.Bij de islam is dat anders, omdat je daar de scheidslijn tussen politiek en religie niet kunt trekken.
  Die god van hun is politiek, is bedrog, dwingend en wie het geloof verlaat is niet geestelijk dood, maar moet letterlijk dood.

  1. Simon Brouwenstein

   Voor Teun is mogelijk een gedicht van de islamitische dichter Rumi verhelderend.

   Als God het huis van het lichaam wegneemt,
   weeklaag dan niet, klaag niet.
   O mijn ziel, er is een verborgen vreugde,
   een verborgen gelukkig leven achter het gordijn
   van aarde.

   Weet dit: je bent in feite gevangen in de
   gevangenis van je lichaam.
   Als het materiële bestaan,
   het fysieke lichaam, weggaat
   dan blijft de geest, die jouw ware wezen is, over.

   O geest die oneindig is,
   O lichaam dat sterfelijk is!
   O vogel van de geest,
   vlieg naar waar je vandaan kwam, je thuisland,
   vlieg!

 8. Theo345

  Ja, wat is er aan te doen?

  Het gaat om vaak complexe problematiek die in de publieke opinie wordt gedumpt. Dat leidt ertoe dat de meeste mensen, wetende dat ze de problematiek nooit zullen kunnen bevatten maar bang om te erkennen dat dit hen boven de pet gaat, zullen kiezen voor standpunten die de overheid aanbeveelt, of waar betrouwbaar geachte wetenschappers achter staan.
  Vervolgens is er een uitgangspunt dat de meerderheid het altijd het beste ziet. Dat idee komt uit de politiek en is niet geschikt om complexe problemen mee te behandelen. Toch wordt dit wel gedaan.
  En tenslotte ontstaat er een weerzin tegen mensen die toch nog hun eigen standpunten blijven ontwikkelen. Dat maakt de meerderheid onzeker en dat gaan ze afreageren.

  Waarom is er niet eens een socioloog die dit soort ontwikkelingen kritisch beoordeelt? Een te moeilijk onderwerp?

 9. halo1

  He probleem is alleen vaak dat zowel die vissers als Greenpeace “gelijk” hebben, net zoals Wilders en Isis..maak daar maar eens chocola van….

 10. Matthijs

  Iedereen moet elkaar met rust laten.
  Klassiek liberalisme ofwel kapitalisme heet dat.

  1. Simon Brouwenstein

   Dat is toch de ideologie volgens welke iedereen elkaar in de steek moet laten?

 11. Gielah

  Ophouden met vragen stellen.
  Tweede fout al vandaag.

 12. NemTudom

  Mijn leven is geworden door mijn geest.
  Mijn geest laat mij leven zoals die dat beheerst.
  Mijn geest behoord bij mijn lichaam.
  Mijn lichaam stelt vertrouwen in mijn geest.
  Zo lang ik leef beleerd hij mijn lichaam.
  Mijn lichaam en geest is een.
  Mijn geest zal niet van mijn lichaam vliegen.
  Mijn dood is het beëindigen van mijn geest.
  Jammer het zal nooit anders zijn geweest.

 13. Gielah

  Uw dood beëindigt veel… @NemTudom, maar nu juist NIET de geest.

  Bovendien zijn uw lichaam en geest allerminst een eenheid, aangezien het eerste sterft en het tweede niet.

  En als u dat niet gelooft… just wait and see!

 14. jonathan

  Erg goed gezegd van Arachne en verderop van Teun. Lachwekkende opmerking van iemand die zegt dat Hitler met het christendom bezig was. Ja aan afbraak daarvan. Want hij gedroeg zich anders helemaal niet volgens het zelfde christendom. Meer door zijn narcisme en de duivel.Ik kan alleen aanvullen dat Jezus zelfs waarschuwde tegen fundamentalisme. Dat zijn volgelingen niet moesten vervallen in het opleggen. Zoals HIj dat ook niet deed. Laat de keizer de keizer. De zom gaat op voor de gelovige als voor de heiden.M.a.w. Hij laat een ieder vrij. Hij wilde ruimte voor het goede, de talenten in de mens.
  Die dictatoriale groeperingen en ideologieën zoals, het marxisme en met name het islam-onazisme is het gevaar voor de vrijheid levende mens.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik ga hierboven in op je bewering dat Hitler niets met het christendom te maken had.

 15. Herman Vruggink

  tienden van millimeters zeespiegelstijging? per maand gemeten soms Hetzler? wereldwijd gemiddeld ongeveer 3mm per jaar en aan de Nederlandse kust ongeveer 2mm per jaar zeespiegelstijging.

  1. Ronel

   Eerst lezen Herman, dan pas zeiken.
   “” detaillistisch steggelen over tienden van millimeters zeespiegelstijging””

   1. Herman Vruggink

    Ronel,

    hmmm, Zou ik het zo moeten lezen? Ja ik denk dat je gelijk hebt.

    ” detaillistisch steggelen over honderdsten van graden Celsius, tienden van millimeters zeespiegelstijging,”

    Evengoed, laat ik deze uitleg volgen. In dat geval het volgende: Ik herken detaillistisch steggelen over honderdsten van graden Celsius wel, maar het detaillistisch steggelen van tienden van millimeters zeespiegelstijging niet. Wie doet dat dan?

 16. Andre Bijkerk

  Het woord ‘angst’ komt vijfmaal voor in het epistel. Ik geloof dat daarin de sleutel ligt om te begrijpen hoe deze “ideologie”-processen precies werken en in welke richting we daarvoor tegengif moeten zoeken. Ben daar nog even over aan het mijmeren. Wat zeker niet werkt, is de mededeling aan de klimaat-cultisten dat ze het fout hebben en dat de werkelijkheid anders ligt

 17. Hetzler

  Een belangrijke bijdrage aan een complete uiteenzetting van de belangrijkste details vormt deze artikelenreeks die onlangs op DDS verscheen en door de Groene Rekenkamer met toestemming is overgenomen: http://www.groenerekenkamer.nl/4422/van-verlichting-naar-verduistering-oorzaken/

  In elk geval is het riskant om de postmoderne ‘redenering’ te volgen dat er zoiets als parallelle werkelijkheden bestaan.

 18. provencaal

  Geweldig goed Jeroen om toch maar weer eens te proberen de hoofdlijnen boven water te houden, want dat moet de essentie van zo’n discussie vormen. en je slaagt er nmm goed in dat te verwoorden.
  Willen we voortuitgang of breken we die af als onnodig voor onszelf en daarmee ook voor de rest van de wereld?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.