Staatssecretaris Klijnsma probeert Kamer buitenspel te zetten over EU-pensioenrichtlijn, wordt in de hoek gezet

De Tweede Kamer pikt het niet dat Jetta Klijnsma de richtlijn van 100 pagina’s pas daags voor het besluit beschikbaar maakt.

Eerder vandaag berichtte DDS al over de schandalige actie van staatssecretaris Klijnsma om een belangrijk EU-besluit pas 24 van tevoren beschikbaar te maken voor de Tweede Kamer. Het probleem? Het gaat om een richtlijn over pensioenfondsen in de EU met ingrijpende veranderingen, een document van wel 100 pagina’s lang. Het is natuurlijk volstrekt onmogelijk dat Kamerleden alle ins en outs van zo’n enorm stuk tekst binnen een dag kunnen analyseren.Wat het nog erger maakt, is dat de actie van Klijnsma bewust lijkt te zijn geweest: de informatie was al op 15 juni bekend, maar pas gisteren maakte ze het bekend aan de Kamer. Ze heeft er dus zo lang mogelijk mee gewacht – je zou bijna denken dat er dingen in die EU-pensioenwet staan die Klijnsma liever verborgen wil houden.

Zelfs de voorzitter toonde zich gepikeerd over het late informeren van de Kamer door Klijnsma:

“Ik wil een punt van orde maken, want ik probeer een beetje te begrijpen hoe dit kan, zonder dat de Kamer hierover ruim van tevoren is geïnformeerd en zonder dat met de Kamer is besproken dat het op deze manier … Nee, mijnheer Omtzigt, rustig! Dit is geen verwijt aan de Kamer. Ik zeg dit eigenlijk richting de staatssecretaris, want het gaat ook om het actief informeren en het feit dat informatie tijdig richting de Kamer moet komen om er zorgvuldig over te kunnen spreken.”

Ook op de inhoud van de richtlijn is trouwens genoeg aan te merken. De richtlijn gaat over pensioenfondsen in de EU – maar liefst 60 procent van dit geld ligt bij de steenrijke Nederlandse pensioenfondsen. Zo’n richtlijn gaat dus vooral ten koste van Nederland. Bovendien wordt Duitsland uitgezonderd door de maatregel, een vreemde en ongelijke situatie. De richtlijn maakt het mogelijk dat Nederlandse pensioenfondsen zich in het buitenland vestigen zonder dat De Nederlandsche Bank er voldoende toezicht op heeft. Bovendien heeft Nederland geen vetorecht als onze pensioenfondsen willen vertrekken naar Malta of Cyprus – en willen profiteren van de soepelere regels aldaar.

Pieter Omtzigt (CDA) stelde de move van Klijnsma terecht aan de kaak. Hij diende een motie in die de regering oproept om de richtlijn niet goed te keuren. En hij stond daarin niet alleen: behalve het CDA steunden ook PVV, SP, CU, SGP, VNL, PvdD, 50Plus en Kamerlid Van Vliet de motie. Geen meerderheid, maar wel een enorm deel van de Tweede Kamer.

En dat is maar goed ook: het kan niet zo zijn dat een staatssecretaris zomaar de macht van ons parlement probeert te omzeilen door een richtlijn pas kort van tevoren bekend te maken. Zoiets is gewoon onacceptabel. Hopelijk snapt ze na de reprimande van Omtzigt dat ze op haar tellen moet passen: de Tweede Kamer pikt dit gedrag niet.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

30 reacties

 1. cmsuijkerbuijk

  Zolang de lafaards van VVD, de PvdA én D66 dit wél pikken, is er voor haar geen vuiltje aan de lucht!

  1. ceteris paribus

   Die ‘lafaards’ zijn democratisch gekozen door een ruime meerderheid van het Nederlandse volk, heer Suijkerbuijk.
   Het werd al eerder duidelijk dat u geen enkel benul hebt van Grondwet en rechtsstaat, dus het verbaast niet dat u de logica van de representatieve democratie evenmin doorgrondt.

   1. cmsuijkerbuijk

    Daar gaat ‘ie weer. Géén enkel valide argument, dus maar kleineren. Wel grote nul, dat men als parlementariër gekozen is, lulhannes, wil nog niet zeggen dat je juist handelt. Zonder last en ruggenspraak, weet je wel?! Dit heeft dus helemaal niets met representatieve democratie of de Grondwet te maken, maar met aan de leiband van Brussel lopen. ze dúrven niet eens tegen te stemmen uit angst voor hun baantje en hebben lak aan de bevolking.
    Je bent duidelijk een paar maatjes te klein om met de grote mensen mee te mogen discussiëren, je roept maar wat, dus maak je verder niet meer belachelijk met een zó enorm stupide reactie!

    1. ceteris paribus

     De heer Suijkerbuijk mag vanuit zijn extremistische anti-Europese positie menen dat betreffende Kamerleden ‘aan de leiband van Brussel lopen’ maar die leiband stond helder in de partijprogramma’s van deze pro-Europese partijen en dat maakten deze partijen ook kristalhelder in hun verkiezingscampagnes.
     De anti-EU-partij van de heer Suijkerbuijk riep de verkiezingen uit tot een ‘referendum over Europa’ en verloor fors.

     Voor de inburgering van de heer Suikerbuijk nog een kleine toelichting: in een representatieve democratie worden politici door de kiezer achteraf afgerekend op hun politieke keuzes. Als deze politici in strijd handelen met de wil van het volk zullen ze bij de volgende verkiezingen daarvoor worden afgestraft. Volgens mij kan ook de heer Suijkerbuijk vermoeden dat dit niet zal gebeuren.

     1. Wim

      @Wim. Je bent echt te dom voor deze discussie
      Verdomme glazenbol sukkeltje dat vertel je vlak voor ik ga slapen.Had je niet tot morgen kunnen wachten. Eerst houd je mijn al nachten wakker met je valse voorspelling dat de beurzen in elkaar klappen en nu dit weer.
      Nou ja ,ik ga maar echt proberen of ik er niet van kan slapen. Ik laat je morgen weten of dat lukt.

     2. wsc981

      @ceteris paribus

      Je spreekt ofwel uit onwetendheid, ofwel je liegt. Laten we het maar op onwetendheid houden.

      GeenStijl heeft de partijprogramma’s van de coalitie partijen bekeken en ook van D66, GroenLinks, etc… en geen van deze partijen vond in hun programma het een goed idee om de pensioenen Europees te regelen. Desondanks hebben al deze partijen toch met dit voorstel ingestemd. Ongetwijfeld spelen de belangen van Europa een hogere rol dan de belangen van Nederland. Wellicht zijn onze pensioenfondsen nodig voor toekomstige bailouts en dat kan niet makkelijk gebeuren zolang Nederland hier nog toezicht op heeft.

      Gezien alle partijen op één lijn zaten, was deze overdracht niet nodig. Duitsland heeft zelfs wijselijk besloten niet met dit feestje mee te doen.

      Zie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/alweer_een_contractbreuk_van_de_politieke_kaste.html#more

    2. toetssteen

     @Suijkerbuijk
     Parlementariërs worden nooit gekozen. Men stemt op een partij. Komt die partij in een kabinet, dan is het mogelijk dat een met voorkeursstemmen gekozen persoon op de lijst, daadwerkelijk ís gekozen. (dat zou opgaan voor bijvoorbeeld Omzigt als het CDA in het kabinet zou zitten).
     Maar in 99,9% heeft de stemmer geen enkele inbreng inzake aan te stellen parlementariërs.

     1. Wim

      Wat CP wil zeggen is ,als je democratisch gekozen bent dat je daarna alle democratische beginselen aan de kant mag gooien.

     2. ceteris paribus

      Ook heer Toetssteen snapt weinig van het functioneren van de representatieve democratie.
      Zeker, Kamerleden verenigen zich in partijen maar dat doen ze wel op basis van een gedeeld partijprogramma en de PvdA en de VVD waren daarin helder over hun pro-Europese koers. Kiezers op die partijen waren dus helder geïnformeerd op dat punt.

     3. ceteris paribus

      @Wim. Je bent echt te dom voor deze discussie.

     4. toetssteen

      @CP
      Noem me dan maar een rits parlementariërs die gekozen door de stemgerechtigden op een zetel zijn gekomen. Dat kunt u op wat uitzonderingen na niet, dus erkent u nu maar gewoon dat men kiest voor een partij en moet afwachten wie de plaatjes in gaan kleuren.
      Ik heb een persoonlijke voorkeur en die is gebaseerd op de rede en het verstand, ik stem op Teun van Dijck.

     5. ceteris paribus

      @Toetsteen,

      Het ging hier over de vraag of de kiezer voldoende bekend was met de pro-Europese koers die PvdA en VVD volgen. Dat was het geval.
      U probeert deze kwestie af te leiden door de vraag te stellen of Kamerleden individueel of in partijverband hun mandaat verwerven. Daarover kun je discussiëren maar dat in dit verbant irrelevant: de Kamerleden werden, individueel dan wel in partijverband, gekozen op een expliciet pro-Europees programma.

     6. cmsuijkerbuijk

      @CP
      Uit het verkiezingsprogramma van de VVD (2012): 1.7 Pensioenen. “De VVD vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel een Nederlandse zaak is, waarmee de Europese Unie geen bemoeienis hoort te hebben.” (Maar ze geven onze pensioenpotten zonder slag of stoot aan Brussel)
      5.2 De EU: Niet méér Europa maar een béter Europa! Hieruit: “Wij zijn voor economische samenwerking, maar tegen de Europese Unie als superstaat. Wij beslissen graag zelf over onze uitkeringen en belastingen.” (Maar ze tekenen bij het kruisje)
      Je schrijft dus maar gewoon wat, omdat je denkt met gekke Henkie te maken te hebben. De VVD heeft zich gewoon overgegeven aan de PvdA en haar principes overboord gegooid. Misdadig dus!

   2. LantR.fant

    Volgens uw redenering is er tenminste sprake van dwaling. Want als de PvdA in de verkiezingstijd duidelijk naar de bevolking had uitgedragen, dat pensioenen een Europese zaak zijn en dat de Nederlandse pensioengelden op termijn aan de EU ter beschikking worden gesteld, had mijnheer Samson nog bij Grienpies gewerkt.

    Ook nu zie je, dat de berichten over deze pensioenzaken zorgvuldig buiten de MSM worden gehouden. Want op dat moment, dat teveel leden van BV Nederland hiervan op de hoogte raken breekt de pleuris uit.
    Tenminste zijn na maart 2017 de PvdA en de VVD tot 1mansfracties gereduceerd.

    Naast deze dwaling -wat goed is om een beslissing, of een keuze terug te draaien- durf ik te stellen, dat het in potentie verkwanselen van een vermogen van 1200 miljard (bijna 2 heer het totale Nederlandse BBP) een zodanig grote zaak is, dat je daarvoor moet kunnen ingrijpen als verdwaasde politici dat in de waagschaal zetten.

    Het gaat hier om een ernstige verarming van de ouderen in de samenleving en daarnaast hol je de consumentenbestedingen van een grote groep mensen uit.
    Wat onze economie serieuze schade gaat toebrengen.

    We kunnen toch niet tot 2025 wachten, wanneer de airheads van PvdA / VVD / GL / D66 dingen gaan roepen over “voortschrijdend inzicht” Nadat er 1200 miljard is verbrand.

 2. CJD

  Klijnsma is waarschijnlijk een van de asociaalste ministers in de Nederlands parlementaire geschiedenis. Zij zet de gepensioneerden aan de bedelstaf, laat de gehandicapten het zelf uitzoeken, kijkt alleen naar cijfers en niet naar de behoeftes van anderen. Willem Drees zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wat uit zijn partij geworden is en wat voor walgelijke criminele graaiers het daar voor het zeggen hebben. Klijnsma is een egoïstisch, harteloos en onmenselijk stuk vreten die opgesloten dient te worden voor de misstanden tegen hele bevolking en met name die genen die kwetsbaar zijn.

  1. Wim

   Dus het komt er op neer dat het schavot rolstoel vriendelijk moet zijn.

 3. C.oitus

  Nou ik ben mijn eigen pensioen aan het opbouwen buiten mijn verplichte aandeel, tegen de tijd dat ik er gebruik van mag maken zal het een heel verschraald substantieel bedrag zijn. Ik hoop dat diegene die de partijen hebben gestemd die dit op een CP manier mogelijk hebben gemaakt een hele zware pijp gaan roken, krijg lekker de typus of sterf voor mijn part. Dit is mijn antwoord en daar moet u het mee doen.

 4. Bes Tolen

  Het gaat om de helft van wat de Nederlanders bezitten. Dat betekent dat je heel betrouwbare politici moet hebben om dat bezit te beschermen. Internationale krachten zijn zeker op dat bezit uit. Als we dat bezit kwijt raken dan wel het nog onmogelijk wordt om dat zelf te beheren, vervalt Nederland tot grote armoede.
  De laatste jaren is al veel in Nederland afgebroken. Dat komt niet omdat Nederland geen kwaliteiten in huis heeft om dat tegen te gaan maar omdat de kwalitatief geschoolde en intelligente mensen niet de kans krijgen hun werk naar behoren te verrichten. Deze mensen komen altijd na verloop van tijd op een zijspoor te staan. Kwaliteit wordt ook veel te vaak niet beloond. Het komt er op neer dat Nederland bestuurd wordt door lieden, die voor eenzijdige meest linkse politieke issues gaan dan wel gewoon totaal onkundig zijn en daarbij wat in de volksmond heet, stronteigenwijs zijn. Tot de politieke issues behoren zeker voorkeursregelingen, die ook al omvangrijk in het bedrijfsleven zijn doorgedrongen. Verplicht. Slecht voor de sfeer. Op deze wijze zijn vroegere(?) communisten (bijvoorbeeld Ina Brouwer, Agnes Jongerius, Lodewijk de Waal en Ella Vogelaar zijn bekende namen, afkomstig uit de vakbeweging waarvan tot zo 1980 communisten niet eens lid mochten zijn. Wat een hoop ellende heeft voorkomen. Kok heeft dat nooit begrepen.
  Maar er waren/zijn er aanmerkelijk meer vreemde eenden doorgedrongen tot de hoogste ambtelijke posities en commissariaten bij de grote pensioenfondsen en grote concerns met hun hoofdzetel in Nederland. Als je vrouw bent, scheelt dat enorm. Zo is Sap van Groen Links sinds vrij kort begiftigd met een rij commissariaten. Hoe links Nederland is! Bij ABP/APG werden en worden mogelijk nog steeds de belangrijkste posities door vrouwen ingenomen. Bij talrijke organisaties hebben vrouwen op basis van hun bevoorrechting de hoogste positie gekregen. Maar zo’n regeling is ook een eerste mogelijkheid om te falen. De SVB zou er een recent voorbeeld van zijn. De Belastingdienst zou een ouder voorbeeld zijn. Ook komt het voor dat vrouwen met voorrang in een bepaalde hogere functie worden geplaatst en na vrij kort verloop van tijd zelf vertrekken. Ook waar wettelijke bevoegdheid op het hoogste niveau verplicht is, wordt hiervan afgeweken. De vraag is ook of het Nederlandse onderwijs nog wel serieus is te nemen. Universiteiten in het bijzonder.
  Overheidscontrole wordt vaak van binnenuit verzwakt. Voorbeeld. Dat gold beslist voor de Keuringsdienst van Waren nu VWA. Keurmeesters mochten Chinese restaurants niet echt controleren. Ze mochten niet in de keuken, niet naar de opslag e.d. kijken. Ze mochten niet verder dan het restaurant. Wel 350000 voedselvergiftigingen per jaar. Logisch dat die keurmeesters hun werk niet zagen zitten en sommige serieuze lieden werden er zelfs ziek van. Het minderheden restaurantwezen was trouwens een politieke opzet waarvan niets deugde. Dat heeft in de tijd gezien tientallen miljarden guldens/euro’s gekost. Schande! Nu zit de politiek te klagen over belastingontwijking door grote bedrijven. Maar accountants van de Belastingdienst zelf werd het onderzoeken veelal onmogelijk gemaakt dus kwam er dan niets van terecht. Door onkunde en in de eerste plaats onwil van hun bazen, wel ja. Niet een baan om te ambiëren. Het accountantsberoep liep trouwens door onkunde van de politiek herhaaldelijk grote schade op. Een aantal medische beroepen ook. Ongeschikten uit het verre buitenland krijgen hier emplooi. Enzovoort. Het ziet er naar uit dat alles kwalitatief achteruit gaat en dat moet. De politiek enz. maakt zich er niet druk over. Het heet afbraak. Het levert veel eenzaamheid op. Hoe jezelf te redden? De wereld is die van de heel rijken geworden. Maar wie zijn dat? Die zich bedienen van de media, educatie, politiek, godsdienst, noem maar op. Het individu bedreigd. De politiek wil de problemen niet zien.
  Merkwaardig is ook die samenstelling van het kabinet. Rutte lijkt gewoonweg een koloniaal, de meerderheid is joods, rooms katholiek, gereformeerd. Vooral nota bene bij de PvdA. Bussemaker, zo’n koloniaal, verkapte communist. Ze zitten bijna allemaal het Nederlandse volk dwars. Klijnsma, waar staat zij voor?
  Het lijkt er op dat grote groepen kundige mensen vanwege het wel erg linkse politieke klimaat in de politiek geen kans meer hebben.

 5. Ni28

  Het is dus duidelijk dat representatieve democratie niet werkt als je leiders door stilzwijgen of liegen de Tweede Kamer buitenspel zetten en de burgers van eigen land. De Tweede KameOver gaan op de Zwitserse referenda model waarbij niemand belazerd wordt en iedereen gedwongen wordt om na te denken is de enige weg. Dat zullen onze dictatoriale democraten hier en in de EU al helemaal natuurlijk niet willen.

 6. Ni28

  Rectificatie: Het is dus duidelijk dat representatieve democratie niet werkt als je leiders door stilzwijgen of liegen de Tweede Kamer buitenspel zetten en de burgers van eigen land. De Tweede Kamer mag ontbonden worden als het op deze wijze gaat. Wie wilt nog meer EU als men deze vieze tactieken nahoudt. Over gaan op de Zwitserse referenda model waarbij niemand belazerd wordt en iedereen gedwongen wordt om na te denken is de enige weg. Dat zullen onze dictatoriale democraten hier en in de EU al helemaal natuurlijk niet willen.

 7. H.Vaes

  Het gaat er gewoon om dat je de werkelijkheid ziet. En het is wel zo dat de simpelste onder ons in de gaten heeft dat wij door het gedrag van Klijnsma op het verkeerde been worden gezet.
  We worden gewoon belazerd en om dat vast te stellen hoef ik echt geen inzicht te hebben in welke materie of grondwet dan ook…..en hoef ik zeker niet gestudeerd te hebben.

 8. ko vadis

  Zij is toch ook een vriendinnetje van heer Donner? Samen op de tandem?

 9. peterkestassen

  Het gezegde is,en het is verdorie ook nog eens de waarheid.
  Hoed u voor de getekende van God.

 10. Pimsch

  Jetta moet en zal iets neerzetten, ongeacht wat.
  Goebbels: “het gaat er niet om Wat je doet, maar Dat je het doet”

 11. c.laamers

  Wat zouden jullie allemaal er van zeggen om een actie op te starten , Handen af van onze pensioenen daar hebben wij veel te hard voor gewerkt en nog ,dit is toch te gek voor woorden dat wij Nederlanders dit allemaal maar moeten pikken , niet lullen maar doen Engeland er uit wij ook zij krijgen daar in Brussel veel te veel macht dit moeten wij niet goed vinden straks mogen wij ook ons handje op houden en de rest van de om liggende landen snoepen lekker mee ,neem Frankrijk die betalen zo goed als niks aan pensioen en ook daar gaan straks onze duur betaalden € euro,s heen ,Word Wakker Nederland .

 12. harmen55

  Dank je mevr Kleinsma. Heb na 39 jaar en 11 maanden mijn pensioen bij slechts één werkgever volledig opgebouwd. Nu komt mijn pensioen na 50 jaar van werken in het zicht, begonnen fulltime op mijn 13e op mijn 14e was 100 uur per week normaal in de binnenscheepvaart. Mijn opbouw veranderen of opnieuw sparen voor mijn oude dag gaat niet meer. Maar als het aan u ligt mag ik doorwerken tot ik er dood bij neerval en al het opgebouwde pensioen aan de staat of Europa moet weg geven of simpeler het word afgenomen. Maar u vergeet dat het een uitgesteld inkomen is waar ik nog gewoon recht op zou moeten hebben. Ik hoop dat u positie in het kabinet snel verdwijnt en ik met en gerst hart met pensioen kan gaan.

 13. Arnold_Sijnja

  ALs zij mijn moeder zou zijn had ik nu zelfmoord gepleegd

 14. peterkestassen

  Hallo mensen laten we ons niet gek maken.
  Nog even en we zijn van dat misbaksel af.

 15. peterkestassen

  Mensen nog even en we zijn van dat misbaksel af.

 16. superfreak1968

  Ik vind het nogal opmerkelijk dat het blijkbaar geen enkele journalist in valt om eens door te graven naar de reden waarom Duitsland speciale privileges heeft in deze zaak. Dát vind ik namelijk het meest interessante om eens graag te willen weten.
  En ik kan me haast niet voorstellen dat ik de enige ben die dat zo ziet. Valt me met alles aangaande besluitvormingen van onze regeringen of vanuit Brussel op dat mededelingen worden gedaan met een heel oppervlakkige onderbouwing, en dat iedereen dat voor zoete koek slikt zonder verder te informeren naar hoe en waarom.
  Verder is het verkwanselen van onze pensioenen natuurlijk een ideale garantie tegen Nexit, waar Brussel de broek voor vol heeft na Brexit.
  En wederom ontbreekt elke onderbouwing waarom dat nu nodig is om onze pensioenfondsen die ruimte te bieden. Om het er maar helemaal niet over te hebben dat dat geld is van Nederlanders die daar hun hele leven lang premies voor ingelegd hebben. Te gek voor woorden dat iemand dan zomaar even kan beslissen dat dat naar het buitenland mag. Dat is je reinste diefstal! Maar geen een ‘journalist’ die het waagt om dat aan de kaak te stellen.
  En dan wordt het gek gevonden dat mensen de msm en de politiek niet meer vertrouwen. Nee, die hebben allemaal shit for brains natuurlijk!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.