Frankrijk en Duitsland plannen machtsovername na Brexit: EU-leger en EU-belastingen

Geen categoriejun 29 2016, 18:50
De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Frankrijk zijn vastbesloten om Brussel nóg machtiger te maken.
Wie dacht dat de EU verzwakt zou worden na de Brexit, heeft het mis. Althans, als het aan de ministers van Buitenlandse Zaken Ayrault (Frankrijk) en Steinmeier (Duitsland) ligt. Zij zien in de Brexit aanleiding om de EU nóg meer invloed te geven dan voorheen. In een gezamenlijk document zetten de ministers een aantal maatregelen uiteen die volgens hen moeten worden genomen. Een overzicht:

"The EU should be able to plan and conduct civil and military operations more effectively, with the support of a per- manent civil-military chain of command. The EU should be able to rely on employable high-readiness forces and provide common financing for its operations."

Met andere woorden: er moet een EU-leger komen. Zo'n leger zou de Europese Superstaat compleet maken. Het zou weer een stap in de richting van een federale Eurostaat zijn, en de soevereiniteit van de lidstaten nog verder uithollen. Maar wat zeggen de heren Ayrault en Steinmeier over de vluchtelingencrisis?

"the Dublin system has to be improved to deal with exceptional circumstances by means of a permanent and binding mechanism which foresees burden sharing among all member states."

De Dublinovereenkomst stelt dat asielaanvragen moeten worden behandeld door het land van aankomst van de asielzoeker. Volgens Frankrijk en Duitsland is dat niet realistisch meer: er moet een permanent en bindend systeem komen om de lasten te verdelen over de lidstaten. In de praktijk betekent dit dat een land als Nederland gedwongen zal worden om vluchtelingen op te nemen die in Griekenland arriveren.
De Euro is natuurlijk één van de meest belangrijke onderwerpen op de agenda van Brussel. Wat moet er worden gedaan om de gezamenlijke munt te redden? Daarvoor zijn verregaande maatregelen nodig:

"To overcome the crisis, the euro area has to enter into a renewed phase of economic convergence. (...) Surplus and deficit countries will have to move, as a one-sided alignment is politically unfeasible."

De verschillende economieën moeten meer op elkaar gaan lijken (convergeren). Dat betekent dat zowel 'surplus countries' (Nederland, Duitsland) als 'deficit countries' (Griekenland, Portugal) hun economische beleid moeten aanpassen, menen ministers Ayrault en Steinmeier. Hoe worden de verschillen tussen landen weggenomen? Onder andere door geld van de rijkere landen richting de armere landen te sluizen.

"we should develop the European Stability Mechanism (ESM) into a fully-fledged European Monetary Fund"

Het bestaande ESM moet worden omgevormd tot een volledig Europees Monetair Fonds – een onafhankelijke institutie die boven de lidstaten staat en naar eigen inzicht geld kan uitlenen aan lidstaten. Hoe wordt dat fonds betaald? Daarvoor moeten er EU-belastingen komen. Belastingen op burgers die direct naar Brussel gaan.

"any step to further deepen the EMU should be accompanied by progress in the field of common taxation, in particular with regard to transnational corporations, as well as the development of a social union underpinned by common social minimum standards."

Elke stap die de Europese Monetaire Unie machtiger maakt, moet gepaard gaan met vooruitgang op het gebied van gezamenlijke belastingen, met name als het gaat om bedrijven. Bovendien moet er een sociale unie komen met een gezamenlijk sociaal minimum. Dit zal in feite betekenen dat landen met een ontwikkelde verzorgingsstaat, zoals Nederland, moeten gaan betalen voor sociale uitkeringen in Griekenland en Portugal. Het is een bizar plan om één gezamenlijk sociaal minimum te ontwikkelen voor landen die economisch zo van elkaar verschillen. Maar dat maakt de heren Ayrault en Steinmeier niets uit: zij doen alles wat nodig is om de macht van Brussel te versterken.
Als de maatregelen van Frankrijk en Duitsland realiteit worden, is dat het definitieve einde van Nederlandse soevereiniteit. De macht wordt overgedragen aan Brussel, en Nederland zal alleen nog voortbestaan als een provincie van het Europese project. Maatregelen als gezamenlijke belastingen en een EU-leger moeten dan ook koste wat het kost worden gestopt – voordat het te laat is!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten