Het geheime spel van de Brusselse elites

Over welk Europa praten de elites wanneer ze over Europa praten? Over Europa van het continent, van de vele culturen, de bloedige geschiedenissen, de Verlichting, de Industriële Revolutie?

Er zijn vele Europa’s. Maar het Europa van de politieke en media-elites is het Europa van de federalisering.

Federalisering, ofwel het bijeenbrengen van de Europese natiestaten onder een supranationale overheid, is alleen mogelijk wanneer de natiestaten delen van hun zelfbeschikkingsrecht afstaan. Cruciale wetten worden niet meer door de nationale parlementen aangenomen of afgekeurd, de eigen rechtspraak is niet meer ondergeschikt aan een nationaal oppergerechtshof, nee, federalisering ontstaat wanneer nieuwe machtscentra unieke beslissingsbevoegdheden krijgen. En die hebben ze gekregen. Zonder dat de betrokken volken daarover in referenda zijn geraadpleegd, hebben de elites dramatische stappen naar federalisering erdoorheen gerommeld.

De verkiezingen voor het Europees parlement waren notoir onpopulair – wat we van Europa hadden meegekregen waren de aangename aspecten van de EEG. Iedereen was daar blij mee, dus deden ze maar in Brussel. Maar dat de politieke elites in het geheim een ander spel speelden, drong pas laat door. Veel te laat.

Met de euro wilde Brussel echte greep op de economieën van de lidstaten uitoefenen. Het werd een catastrofe. Want de interculturele solidariteit die daarvoor nodig is, is een illusie. Er bestaat geen culturele of historische Europese solidariteit zoals die in het Amerikaanse federale systeem wel bestaat door een gemeenschappelijke geschiedenis en taal. We zijn bereid de Grieken bij te staan wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan, maar de problemen van de Griekse economie zijn structureel en zijn volstrekt verweven met de Griekse cultuur.

Cultuur – het is een begrip dat in Brussel taboe is. Het woord mag gebezigd worden wanneer het gaat om minderheden, maar de culturen van de lidstaten komen in de plannen niet voor, tenzij als folklore. De supranationale elites hebben zich ’bevrijd’ van de culturen van het land van herkomst en leven in hun eigen mini-kosmos met ambities en wensen die los zijn komen te staan van de werkelijkheid van de meerderheid van de volken. En het interesseert ze helemaal niets dat de volken hun leiderschap niet volgen. Want zij hebben de grootse visie die de volken ontberen.

De EU functioneert als een besluitvormingsmachine die van boven naar beneden regels oplegt, tot en met regels over de kromming van bananen – ik heb de regelgeving opgezocht, ze bestaat echt. Brussel heeft 30.000 ambtenaren en die willen regels uitvaardigen, want daarvoor zijn zij aangenomen. Er zijn 28 commissarissen en die willen ook allemaal regels verzinnen en opleggen. Geef een man een hamer en de wereld verandert in dingen waarop hij kan slaan.

De euro is een middel om macht te centreren, en ook een middel om noordelijke welvaart naar het zuiden te brengen. De zuidelijke staten zijn historisch nooit in staat geweest gedurende langere tijd hun begrotingen sluitend te maken (cultuur!), en als dan toch een middel wordt gevonden – de euro – om de noordelijke budgetten met de zuidelijke te verbinden, betekent dat één ding: de subsidiëring van mediterrane leefwijzen.

Het opheffen van de binnengrenzen had per definitie tot een versterking van de buitengrenzen moeten leiden. Maar dat mocht niet, want het Europese federaliseringsproces kent geen grenzen. En in een vlaag van totale ontkenning van wat cultuur betekent, zette Angela Merkel miljoenen mensen met hun eigen culturen – die in hun landen van herkomst armoede en corruptie veroorzaken – aan naar Europa te komen.

De Europese federalisering, die eeuwenoude volken wil dwingen hun eigenheid op te geven, en dus gedoemd is te falen, drukt zich niet alleen uit in duizelingwekkende hoeveelheden regelingen en wetten, maar ook in de absurde maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg; het is een symbool van wat er mis is.

We moeten terug naar af. De commissie en het parlement moeten ontbonden worden. De EU moet kerntaken uitoefenen via nationale ministers van Europese Zaken die het vrije verkeer van burgers en goederen en informatie bevorderen en zich bezighouden met Europese veiligheid en de bestrijding van transnationale criminaliteit. Ja, desnoods een kerngroep die in Brussel gemeenschappelijke belangen uitdraagt maar absoluut niet bouwt aan een nieuwe federale staat met aan het hoofd een verlopen Luxemburgse, ongekozen bureaucraat.

De Brusselse elites, soms met goede bedoelingen, vaak door onkunde en bittere arrogantie, hebben er een zootje van gemaakt. Ze plannen nu een grote coup: greep op de noordelijke pensioenreserves, en het opzetten van een Europees leger. Net als de Britten kunnen we ze alleen stoppen door de schok van een referendum. Niemand wil dat. Maar welk ander middel hebben we? We zijn in de greep gekomen van elites die het breekbare bouwwerk van de Europese natiestaten vervangen door een onmogelijke federatieve superstaat, en ons onvermogen om dat te stoppen is in het systeem ingebouwd.

Dit zei ’onze’ president: ’We beslissen over iets, laten het een tijdje liggen en wachten wat er gebeurt. Als niemand zich erover druk maakt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen wat er is besloten, dan gaan we stap na stap door tot er geen terugkeer mogelijk is.’ Dat is Brussel. Hoe krijgen we de bureaucraten weg?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

11 reacties

 1. Ni28

  In de EU is het cultuur van Europese staten de gebeten hond. Alleen die Brusselse leegkoppen kunnen zoiets verzinnen als deze mengeling van ontwikkelde civilisaties en primitieve civilisaties door elkaar. Als je oorlog wilt hebben moet je dat vooral doen. Zij denken dat komt wel goed maar het komt nooit goed omdat het niet kan.

 2. Bromsnor

  Uitstekend artikel! Niets aan toe te voegen.

 3. Anna

  “De commissie en het parlement moeten ontbonden worden. De EU moet kerntaken uitoefenen via nationale ministers van Europese zaken die het vrije verkeer van burgers en goederen en informatie bevorderen en zich bezig houden met Europese veiligheid en de bestrijding van transnationale criminaliteit”. Geweldig! Die Luxemburgse verlopen ongekozen bureaucraat die erg gek is op alcohol meteen eruit fl……. In het verkeer mag men geen alcohol gebruiken maar heel Europa ondemocratisch en ongekozen in chaos storten is wel toegestaan. Ra, ra hoe is dat mogelijk. Alle vijf nooit meer terug.

 4. Vigo

  ” Hoe krijgen we de bureaucraten weg? ”

  Waarom denkt men dat de bureaucraten zo lobbyen voor een federaal leger?

 5. toetssteen

  Waarheid als een koe. Ik kan deze column alleen onderschrijven. Eea valt samen met Daniels voorspelling en dan doel ik op dat vermaledijde beeld op lemen voet. Het is zinloos om wat te sleutelen als de fundering rot is. Afbreken alzo, liefst voor het hele beeld van zijn doorgerotte sokkel val.

  p.s. Fijn om hier weer wat oude rotten te mogen lezen, doet de site goed.

  1. ceteris paribus

   Het doet denken aan de poëzie van Lucebert.

   Afbreken alzo,
   liefst voor het hele beeld van zijn
   doorgerotte sokkel val.

   1. toetssteen

    @CP
    Lucebert? Serieus? Man mijn schoonpa zaliger koos voor een kunstwerk van Elenbaas en ik wist toen al waarom.
    ‘Alles dat van waarde is, is weerloos’ ja, maar zonder wapen is dat voos geklep!

    1. ceteris paribus

     Van poëzie lijkt u u ook al weinig te begrijpen.

     Mogelijk heeft u meer verstand van verzekeringen.

     1. toetssteen

      CP

      de zeer oude zingt:

      er is niet meer bij weinig

      noch is er minder

      nog is onzeker wat er was

      wat wordt wordt willoos

      eerst als het is is het ernst

      het herinnert zich heilloos

      en blijft ijlings

      alles van waarde is weerloos

      wordt van aanraakbaarheid

      rijk

      en aan alles gelijk

      als het hart van de tijd

      als het hart van de tijd

      ====

      U wilt uw gelijk halen uit een simpele strofe, is dat niet nogal simpel?

     2. toetssteen

      @CP
      U kent mij in het geheel niet, waarom dan die grote broek aantrekken?

 6. Ni28

  Het leuke van gedichten is dat de kenners het inhoud vaak beter weten te verklaren dan de auteur zelf. Hoe meer kenners hoe meer uitleg. Net economen. Ik kan mij vinden in dit stukje van Lucebert. De sokkel(=EU Commissie) is doorgerot en het beeld(EU) moet gered worden voordat deze omvalt door het tijdig slopen van de sokkel. Door tijdig slopen op de goede plaats kunt je nog veel redden. Tot zover mijn nederige bijdrage.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.