Waarom ik mij dit verkiezingsjaar actief ga inzetten voor de Libertarische Partij

Het is tijd voor klassiek-liberalisme. De oude partijen bieden geen oplossingen voor de problemen waar Nederland nu onder lijdt.

Enkele dagen geleden besloot ik om contact op te nemen met de dames en heren van de Libertarische Partij, een club die ik al jaren een warm hart toedraag. De afgelopen jaar of twee had de partij last van interne strubbelingen, waardoor ik de boel liet voor wat het was, maar ik bleef ze natuurlijk goed in de gaten houden, wetende dat de partij een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de Nederlandse politiek als ze de boel op de rails zouden krijgen.

Dat is gebeurd. De laatste maanden heeft de LP zich bezonnen, een nieuw bestuur aangesteld, en een mooi partijprogramma gepresenteerd dat eerder klassiek-liberaal dan anarcho-kapitalistisch is. Dat laatste is voor bij van belang omdat ik zelf eerder klassiek-liberaal (eigenlijk: conservatief libertarisch) ben dan anarchistisch.

Ook heeft de partij een goede strategie ontwikkeld voor de verkiezingen van 15 maart, 2017. Een strategie die mij het geloof geeft dat er daadwerkelijk een zetel (of wat) inzit voor de partij.

Daarom hebben het bestuur van de Libertarische Partij en ik afgesproken dat ik het hoofdredacteurschap van hun nieuwe website (stemlp.nl) op me zal nemen. De komende dagen en weken zullen we daar beginnen met het publiceren van nieuwsverhalen, geschreven vanuit een libertarisch perspectief. Ook zal ik een team van libertarische auteurs om me heen verzamelen zodat we het libertarische gedachtegoed gezamenlijk kunnen uitdragen. Natuurlijk zal de site van LP geen ‘tweede DDS’ worden: de uitgangspunten zijn anders (in sommige opzichten tenminste), en de site zal niet 20 keer per dag geüpdatet worden: het is een partijsite, geen nieuwssite. Dat gezegd hebbende is het streven wel degelijk om elke dag met iets nieuws te komen zodat kiezers begrijpen wat de Libertarische Partij anders zal doen als het in de Tweede Kamer belandt.

Ik ben vereerd met deze positie en hoop dat jullie de LP de komende weken en maanden op de voet zullen volgen. De tijd is rijp om de vrijheidsbeweging vooruit te helpen. De traditionele partijen maken er al decennielang een puinhoop van; de overheid groeit gestaag; steeds meer geld gaat naar Brussel; de economie komt de komende jaren vrijwel zeker weer in de problemen; de zogenaamd liberale VVD is tegenwoordig uitgesproken sociaal-democratisch. Op deze manier wil ik daar mijn bijdrage aan leveren.

Logischerwijze hebben mijn werkzaamheden voor de LP geen invloed op mijn werk hier, bij De Dagelijkse Standaard.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

41 reacties

 1. Wim

  Klassiek-liberalisme is het recht van sterkste en zou tot totale uitbuiting van de zwakste gaan. Het is eigenlijk een natuurlijke beweging, alleen de sterkste over leven.Ik heb er totaal niets mee ,maar doe je best.

  1. Marieke

   Deze keer ben ik het helemaal met je eens Wim.

  2. Anna

   Wim. Helemaal mee eens. Puur fervent rechts.

  3. Joel

   Ligt eraan wat we met zwak bedoelen.

   Zwak als in een laag IQ?
   Er zijn genoeg mensen die succesvol zijn geworden met een laag IQ.

   Zwak als in letterlijk zwak zijn?
   We kunnen trainen, beter eten, ons aanmelden bij de boks/muay thai/krav maga club en leren onszelf te verdedigen.

   Ik ben het totaal met je eens. Het recht van de sterkste, naar ik zie “de sterkste” alleen als de meest hardwerkende en “de zwakste” als de luiaard die leeft van anderen.

   Meritocratie.
   We krijgen wat we verdienen.

 2. Niek

  Ben benieuwd Michael, en verduidelijk maar wat libertarisch mag zijn.
  Is belangrijk voor t begrip en doelstellingen maar het dóen is nog veel belangrijker. Een grote bek opzetten bijvoorbeeld, constant en alsmaar weer, met feiten de dingen rechts-zettend! Zoals ik van de PVV – die altijd maar weer, al die jaren gelijk kreeg – tenminste gewend ben tot hier toe!

 3. Wachteres

  Politiek programma LP:

  13. Immigratie

  Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden. Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, beperken werknemers in hun vrijheid om te werken en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om buitenlanders aan te nemen.

  Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, of geslacht.

  Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Zulks op voorwaarde dat zij geen bijstand, subsidies, of privileges van overheidswege genieten, direct of indirect. Wij wijzen deze ondersteuning van overheidswege af, net zoals wij deze voor alle andere mensen afwijzen.

  Dit is voor mij een reden om alvast niet op deze partij te stemmen. En ik begrijp niet dat Michaël dit – gezien zijn atikelen – accepteert.

  4. De Europese Unie

  Wij vinden dat Nederland het lidmaatschap en de financiële ondersteuning van de Europese Unie moet opzeggen, evenals alle EU-verdragen, met uitzondering van vrijhandelsverdragen en andere verdragen die de vrijheid van de burger vergroten. Wij zijn tegen deelname van Nederland aan welke supranationale overheid dan ook, inclusief de Verenigde Naties. Wij wijzen ieder verdrag dat een schending van de rechten van het individu inhoudt af.

  Hier kan ik me vanzelfsprekend in vinden.

  1. mwh684

   Goed lezen wat er staat. Er kan geen vrije migratie zijn zolang migranten toegang tot de verzorgingsstaat hebben. De geschetste idealen kunnen niet ingevoerd worden tot migranten zelf-voorzienend zijn.

  2. mwh684

   Bovendien is dit artikel uit het verkiezingsprogramma op de nominatie om vernieuwd te worden. De enige reden dat het nog online is, komt doordat het nieuwe voorstel nog niet door de leden is aangenomen.

 4. Nico

  Gefeliciteerd Michael!
  Het programma is echter niet actueel. Ik heb zelf meegeschreven aan het conceptprogramma en dit wijkt op punten af van het programma dat nu op de website staat. Het zal binnenkort in stemming komen op de ledenvergadering.

  1. Michael van der Galien

   Nico, heel goed punt. Ik zal binnenkort de huidige standpunten delen.

 5. J.C.

  Alles, wat het wanbeleid van de gevestigde orde (D66, VVD, PvdA, CDA, GL, CU en SGP) in de afgelopen decennia blootlegt, juich ik als PVV’er toe. Ik zeg: doe je best Michael.

 6. J.C.

  Oeps, ik vergeet bij de opsomming van het rijtje gevestigde orde partijen nog de partij te noemen, die mensen wegzet: de SP.

 7. Gerben

  Lijkt me niet dat dit veel kans maakt. Jullie zouden beter samenwerking kunnen zoeken met VNL. Misschien is een lijstverbinding een goed idee. Grootste verschil met VNL is volgens mij dat zij de grens juist niet open willen zetten voor immigranten.

  1. Nico

   Prima als er verschillen bestaan binnen het klassiek-liberale spectrum. Ook met verschil van mening over migratie kun je op de andere punten prima samenwerken.

 8. Bromsnor

  Naar mijn idee is het belangrijkste thema (nu en zeker in de toekomst) de massa immigratie van moslims naar Europa en de sluipende islamisering van Europa ten gevolge daarvan.

  Deze massa immigratie uit de islamitische landen heeft Europa de laatste 20 jaar al verandert; steeds meer gebieden( wijken) in de steden van Noord/West Europa worden gebieden waar religieus fanatisme, criminelen en een gewelddadige houding ten opzichte van niet-islamitische autoriteiten de norm is en waar de politie haar gezag heeft verloren.

  De massale instroom uit moslim landen zal grote demografische gevolgen hebben voor Europa. De autochtoon word door deze massale instroom langzamerhand vreemdeling in eigen land en de sociale cohesie word ook minder door de instroom.

  Daarom zijn , naar mijn idee, de punten van de LP niet meer houdbaar op het punt van immigratie. De LP is niet “meegegaan” met de tijd op het punt van (massa) immigratie en islam en de gevolgen daarvan voor Europa.

  1. Nico

   De klassiek liberalen die zich (ernstig) zorgen maken over immigratie kunnen prima bij VNL terecht. Er is echter ook een flink deel van de kiezers, van collectivistisch links tot klassiek-liberaal voor wie het geen zorg is. Dat klassiek-liberale deel kan prima terecht bij de LP.
   Op het gebied van belastingverlaging en verkleinen van de overheid kunnen VNL en LP prima samenwerken.

 9. Ni28

  Het is te hopen dat je die website beter troll vrij houdt dan de DDS.

  1. Nico

   Er kan daar niet gereageerd worden. gelukkig niet, want PVV en linkse dissonanten zijn slecht voor het imago.

   1. Anna

    Nico. Dat heeft zijn langste tijd gehad. Het zal voor de PVV snel veranderen in heel goede richting. Let maar op.

    1. Nico

     De LP is voor uittreden uit de EU (persoonlijk sta ik daar niet achter) en voor wereldwijde vrijhandel. TTIP zou overbodig moeten zijn omdat de VS en de EU landen eenvoudigweg alle handel onvoorwaardelijk vrij zouden moeten laten. Ook sancties horen niet bij vrije handel.

     1. Anna

      Nico. Met VS/EU geen enkele vrijhandel. VS de voordelen en EU de nadelen. Dus, uit de EU. Vrijhandel en geen enkele bemoeienis met politiek systeem van andere landen.

    2. Nico

     Handel wordt namelijk niet tussen landen bedreven, maar tussen individuen. Het moet niks uitmaken of je een partij mango’s bestelt van een spaanse boer of van een braziliaanse boer.

 10. Ni28

  Als ik het goed lees, maakt ook deze partij geen einde aan de huidige volksverhuizing. Bang voor PVV effect?

 11. Michael van der Galien

  JC: dat waardeer ik bijzonder. Dank je wel! Ik denk er net zo over. Er zijn verschillende partijen die ik achter de schermen (en ook ervoor, trouwens) steun, en het uitgangspunt is inderdaad steeds: de boel veranderen.

  Wat de LP en het program van die partij betreft, binnenkort komt de partij met meer informatie naar buiten. Natuurlijk zal ik dat dan ook hier delen.

  Enkele opmerkingen:

  1. Re. immigratie en integratie: daar zijn al twee partijen voor, namelijk de PVV en VNL. De LP zal daar niets weghalen.
  2. Naast immigratie en integratie zijn er in mijn optiek andere heel belangrijke onderwerpen. Wat mij betreft staat maar één ding centraal in mijn hele leven: de vrijheid van het individu en de terugsnoeien van de overheid. In 2009 ben ik voor DDS gaan schrijven. Sindsdien heb ik die denkbeelden hier uitgedragen. Elke dag weer. Maar op een gegeven moment moet je ook op een andere manier actief worden, namelijk politiek. Ik sta niet op de LP lijst, maar wil wel heel graag mijn best doen om de partij te helpen om die denkbeelden naar buiten te brengen en, jawel, hard campagne voor ze te voeren.

  Mijn hele leven staat in het teken van het vergroten en verdedigen van de individuele vrijheid, waardoor mensen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen, aangenomen dat ze daarbij geen inbreuk maken op de rechten van een ander. Dat is, kort gezegd, waarom ik doe wat ik doe, en waarom ik conservatief-libertarisch ben; dit is mijn absolute passie.

  Het meeroepen aan de zijlijn is leuk, maar moet je ook ‘put your money where your mouth is.’ Dat doe ik nu.

  Voor ik hier ook vragen over krijg: ik sluit niet uit dat ik ooit echt actief wordt in de politiek, door op een lijst te staan, of door lokaal de politiek in te willen, maar dat is op het moment *niet het geval.*

 12. ceteris paribus

  De LP heeft rabiaat rechtse opvattingen (naast ideeën die niet van humanisme zijn gespeend) en zal slechts (extreem)rechtse kiezers kunnen aanspreken. Als het hen lukt een zeteltje van de PVV af te snoepen hoor je mij niet piepen.

  1. Nico

   Ik vraag me af wat je onder “rabiaat rechts” verstaat. Het streven naar laissez-faire is niet persé rechts. Sterker nog: De eerste laissez-faire liberalen golden als uiterst links en revolutionair. Zij wilden namelijk het millennia oude systeem van verwevenheid van staat en economie met privileges in plaats van gelijke rechten totaal afschaffen.

   1. ceteris paribus

    De Libertarische partij probeert zich inderdaad te onttrekken aan het links-rechts schema. Of dat in de praktijk ook lukt zou moeten blijken uit de blogs die hun standpunten uitdragen, zoals Vrijspreker en MeerVrijheid. Die blogs zijn zeer rechts en wat mij betreft ook dom-rechts.
    Het lijkt me ook niet zonder betekenis dat DDS, die we toch gerust een rechts blog kunnen noemen, de standpunten van deze marginale partij met instemming uitdraagt.

    1. Nico

     Vrijspreker en Meervrijheid hebben niets met de LP te maken. Het zijn open blogs waarbij, net als hier op DDS, iedereen kan reageren waardoor een en ander een hoog PVV gehalte krijgt. Op de een of andere manier reageren PVV’ers en aanverwanten buitenproportioneel vaak op blogs.
     De leden en het bestuur van de LP staan echter ver van vrijwel alle OVV standpunten af.

   2. Anna

    Nico “laisser-faire”. Hoe gaat LP het oplossen met de sancties tegen de Russen. De overheersing van de Amerikanen op gebied handelsverkeer. TTIP. Of gaan jullie ook door de knieën.

   3. Anna

    Nico. De Franse revolutie en de vakbonden zijn niet voor niets ontstaan. Toch.

    1. Nico

     De Franse Revolutie was in wezen een liberale revolutie. Oude verbanden die vrij ondernemerschap en vrije handel belemmerden werden toen opgeruimd.
     Vakbonden passen prima in een klassiek-liberaal systeem. Er is niks mis mee als werknemers gezamenlijk hun belangen behartigen. Sterker nog: Vrije vakbonden bestaan alleen in liberale systemen. In het feidale systeem waren gilden besloten kartels en in socialistische landen zijn vakbonden een verlengstuk van de staat.

   4. Wachteres

    rabiaat rechts …… extreem rechts … De geijkte ‘argumenten’ van Simon.

    Zielig mannetje …

  2. Nico

   Verder denk ik niet dat de LP veel kiezers van de PVV afsnoept. Met name het standpunt over immigratie staat te ver af van dat van de PVV. De doelgroep zit meer bij klassiek-liberalen die nu niet stemmen of zich verschuilen binnen de VVD, D66 en CDA.

   1. Anna

    Nico. Ach, de “doelgroep zit meer bij klassiek-liberalen.” “Hun standpunt staat te ver af van dat van de PVV.” De-islamisering, massa-moslimmannen en al hun nakomelingen, onveiligheid,AKP-Gülen/islamitische stammenoorlogen in Europa het zal de “klassiek-liberalen” een zorg zijn. Werkgever is KONING en alle grenzen open. Hoe zal Europa/Nederland er over 50 jaar uitzien met LP aan de leiding.?????? Alles aan elite en de rijken. Daar komt het op neer. Asociale partij.

 13. Ruud Steunassen

  Het kapitalisme krijgt overal maar de schuld van, maar niemand schijnt zich erin te willen verdiepen in hoeverre vandaag de dag nog sprake is van zuiver kapitalisme. Het zou me niet verbazen als @Wim bij klassiek-liberalisme denkt aan het huidige parasitaire kapitalisme dat mede gestalte heeft gekregen door marxistische bemoeizucht en bescherming en dus geen kapitalisme meer genoemd kan worden. (paarse politiek)
  Ik heb in de jaren tachtig The Road to Serfdom (German: Der Weg zur Knechtschaft) van de Oosenrijkse econoom en filosoof Friedrich von Hayek gelezen en vond nou niet bepaald dat de man inhumane opvattngen heeft. Hij geloofde juist dat in een systeem dat verder niet beïnvloed wordt, beide partijen in een economische overeenkomst het beste voor zichzelf nastreven dat gelijk ook de tegenpartij niet tekort doet, omdat de partijen anders op zoek gaan naar een derde partij die wel de belangen van de tegenpartij meeneemt in zijn beslissing. Degene die bedriegt zal geen grote markt veroveren. De Chinezen hadden in het verleden ook dezelfde inclusieve handelsmentaliteit.
  Ik ben benieuwd naar hoe het zich ontwikkelt voor Michael van der Galien. Ik ben een pvv-stemmer en het volledig eens met Wilders aangaande de islam, maar iets lijkt me te willen zeggen dat Wilders controlled opposition is en dat stemmen veilig uit de buurt van de politiek geparkeerd worden
  De opvattingen van Martin Vrijland zijn mij ook wel sympathiek, niet gaan stemmen. We kunnen het allemaal zelf, als we maar in onszelf geloven, maar het gevaar van anarchisme ligt op de loer.
  Succes, Michael!

 14. Ruud Steunassen

  Zeer bedankt Wachteres voor de eye opener. Men kan beter niet over 1 nacht ijs gaan. Was wat al te enthousiast over libertariërs, omdat ik iets meende te herkennen uit het pre-Fortuyn tijdperk. De LP krijgt niet eens de kans hun plannen uit te voeren als zij zichzelf en ons laten verzuipen in een invasie van ongeciviliseerde islamitische horden.
  Bromsnor ik ben het ook met u eens dat anti-islamisering prioriteit verdient.
  Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen die hun eigen landen kunnen opbouwen desnoods met onze hulp en die van de dief George Soros, massaal naar binnen gehaald moeten worden. Het lijkt wel alsof Van Coudenhove-Kalergi ook de libertarische partij heeft gehersenspoeld. De prachtige idealen van de LP zijn een een luxeprobleem. Eerst moet de toestand gestabiliseerd worden. Moslims zullen altijd destabiliseren, zodat er van de menslievende plannen van de LP bij voorbaat al niets terecht komt.

  1. Wachteres

   Ik begrijp het echt niet, @Ruud. Voor laten we zeggen 95% – men hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn – ben ik het eens met wat Michael in zijn artikelen schrijft. En ik vin het bewonderenswaarig dat hij – gezien zijn woonplaats – de islam bekritiseert en het gedrag van de fundamentalisten in het westen.

   En dan zeggen dat je voor een vrije instroom bent? Dus iedereen maar binnenlaten en dan ….?

 15. Peter Selie

  Ach dit is niet leuk om te lezen dat de Libertarische Partij voor een nog grotere versplintering van de politiek gaat zorgen, geen hond die zich daar zorgen over maakt. Dus het asiel en immigratiebeleid blijft fier recht overeind staan, dus het is de heren van de LP niet te doen om deze achterlijke toestroom van asieleisers en schijnvluchtelingen te stoppen. Het is deze partij alleen te doen om als een “nette” partij een deuntje in de Kamer mee te fluiten, dus méér van het zelfde politiek correcte geneuzel. Definitie van een te ver doorgevoerde politieke achterlijkheid: Stemmen op dezelfde partijen in de hoop dat het dan wel beter gaat, tjonge, tjonge,tjonge…

  1. van Urk

   “Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert dan geld kloppen uit de zakken van het volk” Adam Smith 1723-1790

   1. Peter Selie

    Mee eens waarde, buiten het feit dat Nederland niet meer geheel een soevereine staat is, want het leeuwendeel van de soevereiniteit is overgeheveld naar Brussel. Dus Brussel is calling the shots, dit heeft de burger aan den lijve kunnen constateren om het zomaar eens te zeggen, met het onbeholpen en manklopende beleid op Immigratie en Asielzaken van Minister Gerd Leers tijdens het kabinet Rutte 1. Het Nederlandse volk is in eerste instantie verantwoordelijk voor wat ze kiezen volgend jaar maart, zou willen zeggen kijk uit met wat je wenst!

 16. Michael van der Galien

  Dames, heren,

  De komende tijd wordt de website geupdatet in verband met de standpunten voor het verkiezingsjaar 2017. De ALV heeft al een aantal mooie standpunten overgenomen, de komende tijd komen daar er meer bij. Ik zal die zeker hier delen.

  Wat betreft immigratie zal het standpunt denk ik behoorlijk veel mensen aanspreken.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.