Mathieu Hampton: “IK STEM PVV!!!!!1!”

Of toch niet.

Mathieu Hampton, bestuurslid van de LP (Libertarische Partij), legt uit waarom hij op de PVV gaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Nou ja, of niet natuurlijk.

Onlangs kreeg VVD Minister Schippers de Bits of Freedom award voor grootste privacy schender. Haar wetsvoorstel werd door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee krijgen alle zorgverzekeraars toegang tot onze medische dossiers. Pas na drie maanden hoeven de verzekeraars je te vertellen dat ze in je diepste medische geheimen hebben zitten snuffelen. Natuurlijk werd dit verpakt als fraudebestrijding, maar dat is altijd wel het argument wanneer de politiek inbreuk maakt op onze grondrechten. En natuurlijk is terrorisme ook zo’n argument. Maar dat even terzijde.

Onder de aanhang van Geert Wilders is er natuurlijk grote weerstand tegen dit plan. “WAT? Alweer dit kabinet dat iets van ons afpakt?! IK STEM PVV!” Maar wacht eens even. Wilders en zijn fractie hebben dit voorstel gewoon gesteund. Onder andere dankzij de PVV is een stukje van onze privacy alweer weg. De PVV stemmers komende maart gaan dit stemgedrag goedkeuren.

Wat heeft de PVV nog meer op hun kerfstok? Nou, het eigen risico! Dat gehate eigen risico dat iedere jaar (behalve dit verkiezingsjaar, cynisch genoeg) omhoog gaat? Ja, die! De PVV stemt gewoon in met die verhogingen, behalve dit jaar. Met de verkiezing in aantocht stelt Wilders voor om het eigen risico met honderd euro te verlagen met uitzicht op afschaffing. Nou, bedankt, hoor. Waar was je in voorgaande jaren toen je vrolijk JA stemde bij de voorstellen van Minister Schippers? Geert Wilders, voorvechter van de gewone man, stemt gewoon met de VVD mee als de camera’s niet draaien.

Nou weet ik dat deze kritiek mij niet in dank zal worden afgenomen. Uiteraard heb ik daar geen boodschap aan. Geert Wilders, de man die zich presenteert als de grote voorvechter van de gewone man, doet gewoon mee in zijn ondergang. Het is maar dat je weet waar je 15 maart op gaat stemmen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

57 reacties

 1. poldi

  Sorry Mathieu Hampton, maar ik trap niet in jouw anti-Wilders gereutel.
  Ik blijf op de PVV stemmen.

  1. mwh684

   Zijn stemgedrag is gewoon terug te zoeken. Dit zijn de feiten.

  2. loritta

   Ik stem ook op de PVV!!!!!

 2. zomaar

  en Mathieu, wat wil je met je verhaal bereiken ?, jaren terug was er een VVD’er, Hoogervorst genaamd die wel iets zag in een marktwerking binnen de zorg .

  en verdomd als het niet waar is de zorg ging uitpuilen van medewerkers in de top, met een top salaris , en de prijzen stegen naar de top voor ons , wat ooit 45 euro per kop per maand was , steeg naar 120 euro per kop per maand , plus een bonus van nu 385 euro eigen risico .

  het is immers je eigen schuld (de pillen liggen klaar) , dat je oud en ziekelijk wordt volgens deze partijen en woordvoeders !.

  en ik meen dat het de PVV was, die tegen deze marktwerking waren .

 3. ikweetwatikwil

  Ik trap niet in jouw stukje Mathieu. Weet nu meteen wat voor mensen er in de LP zitten. BAH. Alles voor de stemmen.

  1. mwh684

   Er is niet om “in te trappen”. Stemgedrag kan je terugzoeken. Ik geef je de feiten. Als je dat negeert is dat voor eigen rekening.

   1. ikweetwatikwil

    Ik negeer niets mwh684. Maar ik denk wel het mijne er van.

 4. Sarko

  1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

  2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

  3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

  4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

  5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

  6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

  7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

  Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

  8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

  9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

  10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

  11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

  12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

  13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

  14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

  15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

  16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

  17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

  18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

  19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

  20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

  21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

  22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

  23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

  24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…

  De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.
  Bron: Stop de bankiers

  1. zomaar

   en dat neen , jij zomaar over ?.

   je kan ook de negatieve uitlatingen op de PVV , opzoeken in jullie rode lijfblad , staat er vol mee!!.

   wat de PVV verkeerd gedaan heeft of doet , en wat jullie doetje (Roemer) goed gedaan heeft of doet !!:)

   1. Sarko

    Hahaha, -zomaar- is boos en wil de waarheid niet zien.
    Het stemgedrag van de PVV valt een beetje tegen..

    1. nick

     Beetje dom links gezwets! De PVV is dan ook geen SP en niet links georiënteerd.
     Wel zeker sociaal maar ook liberaal met vrijheid hoog in het vaandel en betutteling geschapt omdat het de eigenheid en zelfredzaamheid van mensen frustreert.
     Bekijk in dat kader het stemgedrag van de PVV fractie en je kan niet anders dan het daar grotendeels mee eens zijn ( indien in het bezit van gezond verstand, dat is wel noodzakelijk)

    2. Sniper666

     @ Sarko

     van website stopdebankiers

     Straatgevechten tussen bewoners en Marokkanen – Roemenen in Engeland vallen moslims aan nadat die gehoorzaamheid aan Sharia eisten. Verkrachtingen in opvang voor Asielzoekers, diefstal en helling

     Iedere week komen met actieve hulp van de EU en de NAVO duizenden nieuwe Afrikaanse migranten in Italië aan, dit jaar al zo’n 102.000. De autoriteiten in Rome zijn volledig overbelast, en hebben geen idee meer waar men al die nieuwkomelingen moet onderbrengen. In Como, boven Milaan, is net als in Calais –dat dankzij migranten een poel van totale chaos en gewelddadige anarchie is geworden- een groot kamp voor (illegale) asielzoekers ontstaan, en in Milaan zelf is het tot de eerste ernstige ongeregeldheden gekomen tussen migranten en Italianen. Oostenrijk en Zwitserland vrezen een stormloop op hun grenzen, en hebben voorbereidingen getroffen om deze af te sluiten. Terwijl de focus van de Europese immigratiecrisis vooral ligt op Duitsland, lijkt het in Italië nog eerder helemaal mis te gaan.

     De Oostenrijkse ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken rekenen op een verdere escalatie van de asielzoekerscrisis, en kunnen binnen enkele uren de Brennerpas hermetisch afsluiten. Inmiddels zitten vele tienduizenden Afrikanen vast in het noorden van Italië, omdat ze noch naar Frankrijk, noch naar Zwitserland, noch naar Oostenrijk kunnen.

     ‘Dammen zullen breken’

     ‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat in Italië alle dammen doorbreken, en duizenden Afrikanen een uitwijkroute richting Duitsland willen nemen, over de Brenner, naar Tirol,’ verklaarde een official in Wenen. De Oostenrijkers hopen –waarschijnlijk tegen beter weten in- dat de Italiaanse regering de situatie nog iets langer onder controle kan houden.

     Eén ding is duidelijk: mochten er tienduizenden migranten over de Brenner richting Duitsland trekken, dan zullen die niet langer automatisch worden toegelaten. Dat betekent dat Tirol de grootste ‘wachtkamer’ voor asielzoekers van Europa dreigt te worden. (1)

     Chaos en geweld in Calais

     Om te zien wat dat voor gevolgen zal hebben, hoeven we alleen maar naar Calais te kijken, waar een enorme illegalen’stad’ was ontstaan. Dagelijks vielen vele tientallen moslims tegelijk zomaar auto’s en vrachtwagens aan, vernielen ruiten, bedreigen en mishandelen bestuurders, en stelen alles wat ze kunnen vastpakken. Veel inwoners van Calais mijden daarom de doorgaande (snel)wegen, en waarschuwen anderen hetzelfde te doen. (2)

     Corsica: Straatgevechten tussen bewoners en Marokkanen

     Ook op Corsica is te zien waar het pro-islamitische massa immigratiebeleid in heel Europa op zal uitdraaien. Onlangs vonden daar opnieuw massale straatgevechten plaats tussen autochtone bewoners en Marokkanen, wier criminele bendes de straten al jaren onveilig maken. De Corsicanen zijn dat spuugzat, en beginnen in verzet te komen. De gevechten vorige week ontstonden nadat moslims agressief werden omdat Fransen op het strand foto’s aan het nemen waren. (3)

     Roemenen in Engeland komen in verzet tegen Sharia

     In Engeland moet het verzet tegen de onderdrukkende islamitische Sharia wetten uitgerekend van andere Europeanen komen. In Luton bestormde een groep Roemenen met knuppels een moslim kapsalon, en sloegen de eigenaar, Mohammad Abbas-Khan, het ziekenhuis in. In het afgelopen jaar waren de spanningen tussen beide groepen hoog opgelopen, omdat de moslims van iedereen de naleving van de Sharia in hun wijk eisen, en bijvoorbeeld het drinken van alcohol op straat verbieden.

     Moslims vallen steeds vaker politie aan

     In steeds meer stadswijken heerst de Sharia dan ook reeds, en hebben Engelsen er nauwelijks meer iets te vertellen. Zelfs de politie niet, in onderstaand filmpje is de dagelijkse praktijk in Groot Brittannië te zien, waar moslimbewoners agenten aanvallen. En dat komt omdat ze nog altijd volop de ruimte krijgen om hun racistische, discriminerende, haatzaaiende en gewelddadige religieuze ideologie na te volgen en te verspreiden. Nu moslims op deze wijze in steeds meer plaatsen in Europa zelfs de politie beginnen te trotseren, is het moment van een grote maatschappelijke crisis met de islam vermoedelijk niet ver weg meer.

     Bron >> http://www.stopdebankiers.com/europa-op-rand-asielzoekers-crash/

     1. Peter Selie

      Het heeft géén enkel zin om op deze troll te reageren met feiten beste Sniper666, het gaat sarko niet om de discussie, want met feiten weerleg je gewoon dat copy and paste verhaaltje van crypto-communistische internet sites.

     2. zomaar

      eens gelezen dat de ongekozen leiders in Brussel vinden dat Europa nog miljoenen mensen kan en moet herbergen !.

      dus ik denk (weet het bijna met zekerheid) , dat gesubsidieerde vluchtelingen organisaties met geld uit Brussel afkomstig , daarvan de zogeheten mensensmokkelaars van betalen , (cq reiskosten vergoeden voor wie , naar Europa wil ).

      het is (was) en blijft opvallend dat juist met de plannen van de onverkoze leiders in Brussel, miljoenen afrikanen (moslims) naar hier komen , het lijkt wel opzet!! .

      iets broed er ?, men wil in mijn ogen ineens te veel moslims hier importeren , desondanks dat het al ruim 30 jaar bekent is dat de moslims hier niet passen (willen passen).

      evenzo dat het opzet was , dat in islamitische dictaturen, de westerling is gaan stoken om er democratieën van te maken , de gevolgen van dit gestook door hen lezen en zien wij dagelijks .

  2. poldi

   Sarko onze rode tomaat, zo kennen je weer.
   Ben je opgelucht nu je al je haat en frustratie tegen de PVV heb kunnen uitpersen ?
   De anti-Wilders pavlov behandeling heeft blijkbaar nog niet geholpen, neem maar weer gauw een pilletje in.

  3. Beukman

   @Sarko
   Een heel nuttig lijstje, waarvoor dank. Het zal nog wel vaker van pas komen.
   Geert is bezig zijn stemmers gigantisch in het pak te naaien. Daar hebben populisten sowieso wel een handje van.

   Het wordt meteen wederom duidelijk waarom hij wel uitkijkt om na de verkiezingen regeringsverantwoordelijkheid te gaan dragen: daarmee zou de keizer in zijn hemd komen te staan.

   1. zomaar

    na 5 decennia regeren door de oude politieke partijen die wij kennen !, sta ik zonderhemd !!!, gewoon in mijn blote reed !, helemaal naakt !!.

    en volgens jullie moet ik daar blij mee zijn !, dat elke moslim hier in een kameelharen jas rond loopt en ik in mijn blootje !.

    dus laten wij nu eens anders stemmen en de jongen partijen en verenigingen een kans geven , uit te sluiten de afsplitsing van de rode partijen zoals “denk” , die volgens jullie een aanwinst zijn voor ons !.

   2. nick

    Zou ik niet doen, onzinnig lijstje zit vol verdraaingen van de werkelijkheid. Hoe noem je zoiets ook alweer…

  4. Harrie T.

   De feiten over de PVV op een rij. Wat een boevenclub is het toch!

 5. tq1991

  Eindelijk een DDS met realiteitszin, en voor de mensen die toch op hem gaan stemmen: u gaat zeker worden teleurgesteld. Want G Wilders is er alleen voor G Wilders. En als u zijn partijprogramma wilt aanvullen e.d. dan kan dat bij de volgende partijledenvergadering.

 6. Wachteres

  https://www.youtube.com/watch?v=_4F-bv9zTpo

  Green politician Dr. v. Berg: Good thing that Germans will be a minority in “supercultural” society

  En wat doet de LP hier tegen?

  Angela Merkel is een islamitische “Blitzkrieg” tegen het “Vaterland” gestart. Haar stormtroepen met volle baarden vallen het land binnen, vervuld van haat tegen Joden en tegen al diegenen die niet geloven dat hun religie de grootste is en dat zij alleen recht hebben op superieure hegemonie. Weldra zullen ze aangekomen zijn in de buitenwijken van Berlijn, verkrachtend en moordend, terwijl zij hun genadeloze opmars op de Rijksdag richten, in de bedoeling om datgene te bevorderen wat ooit “Lebensraum” genoemd werd, maar wat nu het kalifaat wordt genoemd.

  Paul Weston vertaling E.J.Bron

  Toch maar PVV stemmen het volgende jaar!

  1. Harrie T.

   Wat een achterlijke tekst.

   1. Wachteres

    De uitspraak van die groene trut bevestigt wat Paul Weston beweert. Ze heeft het toch echt gezegd.

    Zijn de waarschuwingen van Paul Weston reëel? Kijk maar naar DENK.

    De nieuwe binnenkomers zijn nog veel achterlijker en dus veel gevaarlijker.

    13% van de ‘vluchtelingen’ zijn maar echte vluchtelingen zijn.

    De rest komt hier om van onze uitkeringen en onze ziekenzorg te profiteren en ondertussen willen zij de sharia hier vestigen.

    https://www.youtube.com/watch?v=R4IaiKpi1Xw

    Als de moslims in de meerderheid zijn zullen ze hun zin via de politiek doordrijven.

    Dit geberut niet? Droom maar lekker door.

   2. zomaar

    http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/11/zo-willen-duitse-steden-zichzelf-rond-kerst-beschermen-tegen-terreur-403299/

    en wat vindt jij van deze tekst ?.

    lees de inhoud?, en geef je oordeel !, waarom wij als christenen onze voorbereidingen van ons!!, christelijk feest extra extreem moeten gaan beveiligen .

    kom geef je mening ?.

     1. zomaar

      waar slaat dat nu op?, geen vergelijk met het binnen gehaalde islamitische geweld en dreiging hiervan , rond onze feestdagen !.

      afin ik lees dat jij mij niets te melden hebt , dus reageer niet meer op mijn inzendingen .

     2. Beukman

      @zomaar
      Ik hield je een spiegel voor, @zomaar. Jouw eigen reactie had ook geen lor te maken met het onderwerp van deze draad.

    1. Sniper666

     @ Beukie

     Ik was ff aan het lezen op die site stopdebankiers waar dus dat PVV stemgedrag staat:

     >> http://www.stopdebankiers.com/als-pvv-wilt-stemmen-lees-dan-eerst-dit-stuk/

     Verderop staat;

     “Dat Jan Roos voor VNL gaat werken is niet vreemd. Het rechts populisme is populair, maar ook alleen omdat de PvdA de arbeidersklasse verraden heeft en de SP te slap is om als strijdbare socialistische partij op te treden.”

     “Na jaren het neoliberalisme gesteund te hebben is de ”Partij van de Asocialen” gewoon niet meer het gezicht van de werkende klasse!”

     Men ziet dus wel degelijk in dat PvdAllah voorbij is, en de SP slapjes.

     1. Beukman

      @Sniperd
      In essentie kan ik me wel in die analyse vinden, met dien verstande dat sociaaldemocratische partijen in heel Europa onder druk staan.
      Door het krimpen van de middenklasse is het de uitdaging om de sociaaldemocratie opnieuw uit te vinden.

     2. Sniper666

      @ Beukie

      Hmm allright. Wat is volgens u de oorzaak van een krimpende middelklasse?

     3. zomaar

      tja @Beukman , hoe zou dat nu komen denk je ?.

      omdat deze zich roemende linkse sociaaldemocraten (overigens in alle partijen vindt je die , tegenwoordig), de gewone man/vrouw en middenstand in de kou hebben laten staan , en al ruim 4 decennia lang!.

      per toeval gelijk met de komst van de islam , die zij de sociaaldemocraten als een verrijking zagen voor onze samenleving, ik kan je mee nemen naar winkelcentrums waar geen kleine middenstander nog een poot van de grond krijgt !, toch waar de islamitische winkelier (zonder papieren ) goede zaken doet !.

      gewoon omdat deze islamitische winkeliers gevrijwaard zijn voor belasting afdracht de eerste twee jaren , waarna Achmed twee de zaakjes overneemt , en ook weer twee jaar lang vrij van belasting is , enz.

      daarbij komt dat vele wijken in elke stad vergeven zijn van moslim wijken , (om het net uit te drukken) , en wij daardoor geen poot van de grond krijgen .

      en dat alles is te danken aan de sociaaldemocraten met hun geknuffel en gesnuffel , rondom de (inwezen paar moslims 1 op 17 is immers moslim binnen onze samenleving) , waarom heeft deze groep het voordeel ?.

     4. Harrie T.

      daarbij komt dat vele wijken in elke stad vergeven zijn van moslim wijken , (om het net uit te drukken) , en wij daardoor geen poot van de grond krijgen .

      LOL

     5. Sniper666

      @ HarrieT

      U heeft blijkbaar geen enkel idee van de realiteit.

   3. Beukman

    @Harrie
    Het is vooral een afleidingsmanoeuvre op de terechte kritiek van Mathieu Hampton op de PVV.

    1. Harrie T.

     Als je zegt dat Merkel een islamitische genocide tegen Duitsland pleegt ben je toch gestoord?

     1. Ni28

      Uitspraak van Berg is gestoord maar bewijst het gevolg van Merkels daden. Bovendien heeft Schauble dit met zijn uitspraak ook bevestigd.

     2. zomaar

      volgens jullie , toch de realist ziet het gebeuren , en heeft hier 4 decennia lang voor gewaarschuwd !!.

      toch een narcist , wil dit niet zien.

     3. Wachteres

      ’t Vorige jaar één miljoen naar Duitsland dit jaar nu al meer dan één miljoen en dat gaat ongetwijfeld zo door.

      Twee miljoen wordt [4x familie] is minstens 8 miljoen. Dat hoeft maar vijf jaar door te gaan en Duitsland zit diep in de problemen.

      Jij mag dat best niet gestoord vinden, hoor!

   4. zomaar

    weer een bewijs dat jij geen inzending door leest , van een van jou kompanen!!.

    gekke @Harrie T. schreef dit als antwoord op een inzending van @Wachteres .
    “Harrie T.    1 uur ago    Beantwoorden
    Wat een achterlijke tekst.”.

    waarop mijn vraag kwam .

    “zomaar    27 minuten ago    Beantwoorden
    http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/11/zo-willen-duitse-steden-zichzelf-rond-kerst-beschermen-tegen-terreur-403299/
    en wat vindt jij van deze tekst ?.”.

    waarop jij als een dollehond op insprong .

    duidelijk?.

   5. Sniper666

    @ Harriet

    Komt omdat u het niet begrijpt.

  2. Wachteres

   http://www.libertygb.org.uk/news/genocidal-lefts-war-against-germany

   The genocidal left’s war against Germany. Paul Weston.

   Would it not be easier In that case, for the government to dissolve the people and elect another? – Bertolt Brecht, communist

 7. poldi

  De frustraties in het kamp van de anti-Wilders neuroten en psychoten neemt door de te verwachten opmars van de PVV zienderogen toe en zal alleen maar toenemen.
  Alles zal uit de kast worden gehaald om Wilders en/of de PVV in een kwaad daglicht te plaatsen.
  Ik voorspel dat onze rode tomaat Sarko na de verkiezingen een zenuwinzinking krijgt.

  1. Sarko

   Kwaad daglicht ?
   Dus je keurt het PVV stemgedrag goed.

   1. mwh684

    Dat is toch wel het probleem. Mensen die de feiten benoemen worden weggezet als “anti-Wilders neuroten en psychoten”. Enige realiteitszin ontbreekt volledig bij dit soort kreten. Stemgedrag in de Tweede Kamer is gewoon een openbaar document. Wie dit ontkent, ziet niet in dat hij op een luchtkasteel stemt.

 8. NederNederlander

  We zullen zien of de PVV gaat winnen!!
  Hebben nog steeds niet in de gaten hoe harder je schopt of negatief je eigen uitlaat over een partij dat die partij alleen maar in stemmen sterker word!!

 9. zomaar

  hoe er ook negatief afgegeven wordt ,op de PVV en Wilders !!.

  dit is realiteit vrinden , een realiteit die wij te danken hebben aan de Multi aanhangers van sociale democratische huizen !.

  http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/11/zo-willen-duitse-steden-zichzelf-rond-kerst-beschermen-tegen-terreur-403299/

  laat partijen waar ook binnen Europa en westerse landen, die tegen het verkwanselen zijn van onze samenleving , (cultuur en tradities !) , ons onze stem geven .!!.

  dit is een vorm van revolutie die geweldloos kan!!, verlopen mits de democraten hun democratisch verlies nemen .

 10. Wachteres

  Beukie gaat ervan uit dat de EU ‘ons niet in het pak naait’. Dat EU-naaien zal voor ons echter gruwelijke consequenties hebben.

  Het is ook mogelijk dat hij dat niet wenst te zien. Gelukkig schijnt de kerk ook wakker te worden. Sommige leiders tenminste.

  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/18/welby-time-to-stop-saying-isil-has-nothing-to-do-with-islam/

  Justin Welby: It’s time to stop saying Isil has ‘nothing to do with Islam’

  “Claims that the atrocities of Islamic State of Iraq and the Levant have “nothing to do with Islam” are harming efforts to confront and combat extremism, the Archbishop of Canterbury has insisted.

  Religious leaders of all varieties must “stand up and take responsibility” for the actions of extremists who profess to follow their faith, the Most Rev Justin Welby said.

  He argued that unless people recognise and attempt to understand the motivation of terrorists they will never be able to combat their ideology effectively”.

  Het is helaas een beetje laat, want ondertussen stroomt dit scum met duizenden binnen en krijgen zij – ook via moskeeën – de gelegenheid om een indrukwekkende aanhang te vormen. Die komt trouwens nu ook binnen.

  Die aanhangers mogen straks ook hun familie binnenhalen.

  Ach, die zullen zich hier nooit zo erg misdragen als zij dat in het Midden-Oosten doen, toch?

  Is politiek-correct/links zo stom of is zij kwaadaardig?

  1. Wachteres

   Ach, Simon onder een oude naam.

   1. Ni28

    Hij heeft vele namen maar je prikt er zo doorheen.

  2. Robert Leiden

   Niet alleen landelijk, maar ook lokaal heeft de PVV de gewone burger genaaid:
   https://www.sp.nl/nieuws/2016/02/wat-stemt-geert-wilders

   1. zomaar

    probeer jij ons iets te bewijzen , of duidelijk te maken , met een riedel uit het SP nieuws .

    kom als oude rode partij , immers de SP draait al ruim 4 decennia mee binnen ons politiek bestel , zeg ons welke zegeningen deze partij ons gebracht heeft ?.

    tegen anderen of anders denkende aanschoppen is makkelijk , kost pijn nog moeite , toch na ruim 4 decennia mede politieke verantwoording te hebben , en nog niet verder te zijn gekomen om op anderen kritiek te hebben schiet ook niet echt op !.

    je zou haast denken (zeggen ) mens haal die balk eerst uit je eigen ogen , voor je een ander wijst op de splinter !!.

   2. Sjonnie

    Opvallend dat iedere PVV stemmer hier vlug weg kijkt en hard weg loopt zonder de feiten te weerleggen. Als dit allemaal niet klopt dan moet het toch een eitje zijn om dit allemaal te weerleggen. Kom op! Voor de draad ermee, zeggen sommige PVV volgers hier. Probleem alleen is dat er niets te weerleggen valt. Men gelooft graag onzin, blijkbaar. Waarom? Het is mij een raadsel. Ik ben blij dat mijn ogen op tijd zijn geopend. Ik en mijn ouders hoeven niets goeds te verwachten van de PVV, dat blijkt inmiddels onweerlegbaar.

 11. Ome Ga

  Ach, net als bij Trump verwachtten ze de grote ‘schock’ niet.
  NL bereidt u maar voor. The Right is winning, the Wrong (Leftists) are losers.

  Nu ook internationaal, ook in de USA. Donalds Ruk naar Rechts. Niet ‘ultra-rechts’ door foute landverraders zo genoemd. Maar gezond rechts. RIGHT (and not wrong)!

  “President-elect Donald Trump chose Alabama Senator and longtime ally Jeff Sessions to serve as the Attorney General during his coming administration, the campaign announced Friday.

  Trump also nominated Kansas Rep. Mike Pompeo to serve as the next CIA Director and selected retired U.S. Army Gen. Michael Flynn to be a National Security adviser.”

  http://ijr.com/2016/11/739072-donald-trump-chooses-jeff-sessions-to-serve-as-attorney-general/?utm_source=email&utm_campaign=afternoon-newsletter&utm_medium=owned

  1. Harrie T.

   Die Jeff Sessions is een racist. Algemeen bekend. Trump kiest zo’n viezerik bewust.

 12. Ni28

  De aantal trollen op de Reactie pagina van dit blog stijgt. Zit ik nu nog bij de DDS of Pauw?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.