Hypocriete VVD’er Henk Kamp: “Ik ben niet tegen immigratie, maar immigranten moeten wel kansrijk zijn”

De afgelopen jaren zijn er hele horden “niet-kansrijke immigranten” naar Nederland gekomen. Welke partij en welk kabinet zijn daar ook alweer verantwoordelijk voor?

In een stuitend hypocriet interview met het Algemeen Dagblad speelt minister Henk Kamp (VVD, natuurlijk) de gebruikelijke verkiezingsspelletjes nog maar een keer. De nepliberaal begrijpt namelijk dat dit het moment is voor de VVD om zichzelf weer als ‘immigratiekritisch’ neer te zetten. In 2012 lukte dat immers ook, dus waarom nu niet.

En dus krijg je dit soort huichelachtige uitspraken:

“We hebben al een flink aantal jaren te maken met een relatief groot aantal kansarme migranten die naar Nederland komen. Dat is niet goed voor een land. Ik ben niet tegen immigratie, maar immigranten moeten wel kansrijk zijn.”

Oh ja Henk, en wie zijn daar verantwoordelijk voor? Wie waren er de afgelopen zeven jaar aan de macht? Hoe heet die partij ook alweer?

Oh ja, dat is de VVD, jouw partij. Sterker nog, jij zit zelf al die tijd in de regering, in Rutte II als minister van Economische Zaken. Het was aan jou en je partijgenoot Rutte om hier iets aan te doen. In plaats daarvan hebben jullie de grenzen alleen maar meer open gezet.

Wat een ongelooflijke hypocrisie en huichelachtigheid van deze VVD’er. En het ergste is dat hij en zijn nepliberale vrienden er ongetwijfeld van overtuigd zijn dat de rechtse kiezer er gewoon wéér intrapt. Denken ze nou werkelijk dat we zo dom zijn? En misschien een belangrijkere vraag: zijn we echt zo onnozel? Laten we ons nou weer bedotten — voor de gek houden — door deze beroepspolitici die alleen iets van rechts zijn als de verkiezingen eraan komen?

Je mag hopen van niet. We hebben het aan Kamp en zijn VVD te ‘danken’ dat er ieder jaar tijdens het premierschap van Mark Rutte tienduizenden kansloze immigranten naar Nederland kwamen. Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Laten we dat op 15 maart niet vergeten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

8 reacties

 1. Ni28

  Men gokt op de korte geheugen van de kiezer. Echter met elke jaar vol leugens verbeterd de geheugen van de kiezer wel. De kiezer gaat dan liever op het onzekere dan de zekere leugen. Er zijn in die zin veel afvallers want men vertrouwt Den Haag niet meer. Wij gaan steeds meer achteruit, dat is de nare werkelijkheid.

 2. Anna

  Als jonge moslimmannen uit Afrika/Midden-Oosten hier kunnen werken kunnen ze dat ook in oorspronkelijke landen, regio’s en in een van de 57 islamitische OIC landen. Kennis, kunde en handen gebruiken in eigen landen met eigen cultuur en religie.In eigen landen zijn ze harder nodig dan in Europa. Hun landen moeten nog worden opgebouwd en ontwikkeld. Laat ze daar hun handen wapperen.
  Wij in Nederland/ Europa zijn overbevolkt. Nederland overbevolkt in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur,werkgelegenheid,huizenmarkt enz,enz,enz. Grenzen sluiten.
  VVD wil alleen maar goedkope krachten en onze salarissen verlagen.VVD verwoest ons land.

  1. Peter Selie

   Beste Anna het jeugdige potentieel aan moslim mannen heeft geen enkel werkervaring of opleiding van enig niveau. Men heeft zich zand in de ogen laten strooien door de hufters die aan het hoofd van het COA en Vluchtelingen’werk’ staan, dat het allemaal hoogopgeleiden Syriërs zijn. De waarheid en feiten zijn dat 9% van hen een betaalde baan hebben gevonden. En de asiel parasieten die vanaf september 2015 in Nederland welkom zijn geheten, heeft 0,6% een baan gevonden. Niet voor niets heeft het politiek gekleurde CPB fantastische groei prognoses gelanceerd om de pijn van het huidige rampen-kabinet te verzachten en hen voor de Tweede Kamerverkiezingen a.s. 15 maart hen in een positief daglicht te stellen.

 3. Wim

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie en vluchtelingenorganisaties in de EU landen zorgen als een soort 5e colonne voor een groeiende chaos in Europa. Een chaos, die veroorzaakt wordt door het haast ongelimiteerd binnen laten van wat men nog steeds vluchtelingen blijft noemen, maar wat in feite op enkele uitzonderingen na doodordinaire economische gelukszoekers zijn.

  http://www.geennieuws.com/2017/02/europees-hof-en-vluchtelingenorganisaties-zorgen-voor-chaos-in-europa/

  Iedereen die meent dat hij niet langer in zijn land van herkomst kan verblijven, mag vluchten. Iedereen mag dan trachten elders zijn geluk te beproeven en liggen hier zoals de feiten dat inmiddels overduidelijk aantonen economische redenen aan ten grondslag, dan staat het iedere wereldburger vrij om te emigreren en mag het land van zijn keuze hem in dat geval weigeren. Asiel zoeken is dan de inmiddels meest misbruikte reden om te trachten toch binnen te komen, want zeker in de EU en met name in de noordelijke landen staat een leger van hulp- verleners in maten en soorten klaar om deze ‘stakkers ‘ ter zijde te staan. De ‘asiel procedures’ betaald door de lokale burgers worden dan zo lang gerekt , het kost de asielzoeker immers niets, maar hij wordt inmiddels wel verzorgd en gehuisvest, dat veel van deze probeerseltjes slagen, niet in de laatste plaats door de misplaatste tolerantie van de politiek.

  Een goed voorbeeld hiervan is een Syrische familie , woonachtig in Aleppo , die voorafgaande aan zijn visum aanvraag bij de Belgische ambassade te Beiroet meerdere malen naar o.a. India en de Verenigde Arabische Emiraten vloog en ongehinderd naar zijn familie terug keerde! Indien je asiel aan wilt vragen, hetgeen door de Belgische advocate van het Progress Laywers Network (extreem links zoals u hier kunt lezen) lezen ) van de familie wordt bevestigd en daarvoor een visum aanvraagt in Libanon, is de eerste vraag waarom de man niet tijdens zijn recente reizen, zijn familie meenam.

  De Belgische staatsecretaris Theo Francken wees het verzoek voor een visum af af, ondanks het feit dat de familie bij een bevriend echtpaar op hun landgoed in Wallonië wil gaan wonen. Opmerkelijk is dat de dochter van de in Wallonië woonachtige familie de Syrische familie kennen leerde in Istanbul ! Bij de aanvraag gaat het om een zg. humanitair visum, zodat de familie niet via mensensmokkelaars zouden moeten vluchten.

  Maar inmiddels heeft een Belgische rechtbank geoordeeld dat Francken de familie wèl het visum moet verlenen, ondanks het feit dat de vader reeds meerdere maken een dergelijk visum naast in Beiroet ook in Istanbul heeft aangevraagd, wederom zonder dat zijn overige familieleden daarbij aanwezig waren en in Aleppo bleven. Normaal in het geval van een echte asielaanvraag zou een dergelijk visum rechtstreeks in België moeten worden aangevraagd.

  De rechtbank heeft in haar oordeel tevens aan Francken een dwangsom van € 4.000 per dag opgelegd voor iedere dag, dat de staatssecretaris weigert het visum te verlenen.

  Een dergelijke aanvraag betekent indien hij wordt toegekend dat miljoenen mensen in consulaten van elke stad een humanitair visum kunnen bemachtigen, waarna zij legaal toegang tot de EU krijgen en eenmaal binnen zelf bepalen naar welk land zij reizen.

  Maar inmiddels heeft de advocaat de zaak ook voorgelegd aan wat officieel het Hof van Justitie van de Europese Unie heet (EUhof) in Luxemburg. Dit hof dient zich bezig te houden met het inhouden van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen. Maar de secretaris generaal aanklager van het hof, heeft in een pleidooi aan de rechters eveneens gepleit voor het toekennen van een visum. Hij baseert zich daarbij op de door alle EU landen ondertekend verdrag voor mensenrechten en wil dat het hof een uitspraak doet gelijk aan die van de Belgische rechtbank, waardoor alle diplomatieke EU vertegenwoordigingen in het buitenland aan diegenen die zeggen te worden vervolgd een humanitair visum dienen te verlenen.

  Dat het hof in eerste instantie slechts gaat over rechten van inwoners van de EU, is voor de aanklager geen beletsel.

  U begrijpt de gevolgen van deze mogelijke uitspraak :

  De pogingen om de EU buitengrenzen te bewaken kunnen beëindigd worden, want een potentiële asielzoeker hoeft geen gebruik meer te maken van mensensmokkelaars, het aanvragen van een visum is voldoende, om daarna aan de reis te beginnen. De afsluiting van de Balkan route, de reddingspogingen in de Middellandse zee kunnen om de zelfde reden eveneens worden beëindigd en zal de EU zich geconfronteerd zien met een asielzoekers tsunami van ongekende afmetingen.

  Dat dit koren op de molen is van de diverse vluchtelingenwerken mag duidelijk zijn, want er daagt werk aan de winkel om deze haast criminele te noemen organisaties in stand te houden, die er met hun gedrag voor zorgen dat Europa in een niet te over controleerbare chaos zal verzinken. Het gevolg zal zijn dat de boosheid van misleide en achtergestelde echte EU burgers zich zal ontladen en zij door de politiek in de steek gelaten het recht in eigen hand gaan nemen.

  De rechters van het EUhof hebben reeds sinds tijden de reputatie opgebouwd zich weinig of beter gezegd niets gelegen laten liggen aan nationale wetten, tradities en deze met gemak deze terzijde schuiven. Daarmee is het Europese gerechtshof een net zo’n groot gevaar voor de Europese democratie ( of de restanten daarvan) als de EU zelf.

  Niet voor niets schreef een voormalige Duitse president Roman Herzog hierover ooit een artikel in de Frankfurter Allgemeine getiteld ‘Stop het Europese gerechtshof ‘ , maar de inhoud werd afgedaan als het verzinsel van een oude gefrustreerde man.

  Dit soort gevaarlijke ontwikkelingen is mede een van de talloze redenen geweest voor de Brexit, daar de Britten terecht baas willen zijn over hun eigen grenzen en zelf willen bepalen wie zij tot hun land toelaten.

  EU lidstaten kunnen inmiddels nog maar weinig ondernemen tegen datgene wat zij zelf hebben toegestaan en wat nu in Luxemburg en Brussel besloten wordt. Toen in 2009 het Verdrag van Lissabon , een surrogaat Europees wetboek, in werking trad ondanks tegenstand van de Franse en Nederlandse burgers, maar met medewerking van hun regeringen, gaven de EU landen hun onafhankelijkheid prijs. Tot 2009 moesten besluiten unaniem door ALLE lidstaten worden goedgekeurd alvorens in werking te kunnen treden, maar na ‘Lissabon ‘ is slechts nog maar een meerderheid van de stemmen nodig!

  De oplossing voor deze problemen ? Opheffen , afschaffen van of uitreden uit de EU, hoe eerder hoe beter !

 4. Peter Selie

  Hypocriete VVD’er Henk Kamp: “Ik ben niet tegen immigratie, maar immigranten moeten wel kansrijk zijn” Tja de kop van het artikel geeft mijns inziens weer met wat voor een stuk huichelachtig VVD ‘mens’ met van doen heeft. Kamp huilt met de EU-wolven mee. De gehele traditionele politiek heeft met al z’n hebben en houden zich innig verbonden aan het EU asiel en immigratiebeleid daar is geen speld tussen te krijgen. Alle politici maar dan ook allemaal spelen dit spel mee, ook op rechts. Maar het stemvolk trapt er als politieke kleuters weer vol in de leugens van de reguliere policoristen. Nederland kan alleen zijn regie over het asiel en immigratiebeleid terug krijgen wanneer zij bereidt zijn om uit de Europese Unie te stappen, zolang dit niet gebeurt is het huilen met de pet op, stel je favoriete politici hoe en wanneer zij denken wanneer de weggeven soevereiniteit aan Brussel weer herstelt kan worden. Zelf denk ik dat het plaats gaat vinden wanneer Pasen en Pinksteren op 1 dag valt.

 5. Sam C

  Niet alleen de VVD ook PVDA is mede verantwoordelijk met goedkeuring van Groen Links, D66, CDA en ga zo nog maar even door.

 6. nienke

  En wat doen we met al duizenden kansarmen die hier al zitten Henk Kamp??
  Hun hele leven in de bijstand? terug sturen is volgens de politiek niet mogelijk, hoe verklaar je het dat deze vluchtelingen met vakantie zijn gegaan naar hun in oorlog zijnde land en nog wel voor een paar weken?
  En ze keren allemaal gezond en wel terug naar het paradijselijke Nederland!!

 7. RS

  als ik scroll dan zie ik elke keer dat prachtige hoofd van Michael van der Galien mij aankijken……………..met die blauw/grijze ogen……….

  Wat een mooie man is dat zeg……………….zou de ideale schoonzoon kunnen zijn……….

  even off topic maar moest het ff kwijt………………….hahahaha

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.