Het Eurofiele establishment slaat toe. ‘Raad van State: meer EU, open grenzen, geen referenda!’

“Europese samenwerking is nodig, omdat lidstaten op bepaalde terreinen autonoom hun publieke taak niet meer naar behoren kunnen uitoefenen.”

In haar nieuwe jaarverslag bezingt de Raad van State de zogenaamde zegeningen van de Europese Unie. Jawel, wij — het domme klootjesvolk — moeten niet zo zeuren! Brussel heeft héél veel goeds bereikt! We hebben dus meer (meer, meer), niet minder (minder, minder) EU nodig. En wel meteen.

Voor de goede orde voegt het hoogste adviescollege van het land daar aan toe dat het gevaarlijk is om de grenzen te sluiten (lees: om te controleren wie er binnenkomt). Het excuus? Dat zou het zogenaamd moeilijker maken om terrorisme te bestrijden.

Je zou denken dat het een grap is, maar nee, de Raad is bloedserieus.

Vice-voorzitter (en CDA’er) Piet Heijn Donner eist dat instituties als de EU “versterkt worden,” aldus De Telegraaf. “Het beeld is misleidend dat die samenwerking overdracht en verlies van soevereiniteit inhoudt,” liegt hij keihard. “Europese samenwerking is nodig, omdat lidstaten op bepaalde terreinen autonoom hun publieke taak niet meer naar behoren kunnen uitoefenen,” voegt hij daar, als extra leugen extragratis aan toe.

En dan is de Raad nog niet klaar. Voor de goede veegt Donner namelijk ook de vloer aan met referenda:

Volksraadplegingen missen volgens hem “verantwoordelijkheid voor de gevolgen.” Ze zouden daarom niet overeenkomen met “de behoefte aan eenheid en continuïteit in overheidsbesluitvorming.”

Onnozeler dan dit wordt het natuurlijk niet. Als wij als kiezers ergens voor of tegen stemmen en het loopt niet goed af, dan zijn we daar allemaal dus verantwoordelijk voor. Dit betekent dat we dan bakzeil kunnen halen en koers kunnen wijzigen. Dat er niet één persoon kan worden aangewezen als “hoofdschuldige” is volstrekt irrelevant. Sterker nog, doordat het partijkartel het op dit moment voor het zeggen heeft en zijn eigen leden ten koste van alles beschermt ontbreekt die “verantwoordelijkheid voor de gevolgen” juist momenteel.

Maar goed, dat soort argumenten zijn natuurlijk gericht aan dovemansoren. Donner is een eurofiel pur sang en gelooft dus dat de oplossing voor élk probleem meer, meer, meer Europa is. En dat is dan vice-president van de Raad van State. Stuitend.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

20 reacties

 1. joost2

  Zoals helaas al vele jaren voorkomt, wijkt het advies van de Raad van State af, van de mening en meerderheid van “het gewone volk”.
  Het geeft maar aan hoe ver deze leden van ons af staan.
  Onder voorzitterschap van onze Koning ( de links geëngageerde Oranjes hanteren al sinds jaar en dag: “if you can’t beat them, join them” ) geeft de raad van state wederom het zoveelste foutieve advies.
  De raad van state is een ouderwets, gedateerd instituut dat anno 2017 niet meer zou mogen bestaan.

 2. HaZ

  Het is met die eurofielen net of dat ik naar de serie “The Walking Dead” zit te kijken;
  Een kleine nog levende groep moet het opnemen tegen de niet aflatende stroom van hersenloze wandelende doden en de enige manier om te overleven is om deze wandelende doden hun hersens in te slaan….

  1. jennifer

   Kan je inderdaad vergelijken onderhand, hoop dan wel dat ze de juiste personen die voor al deze ellende verantwoordelijk zijn gelijk de (niet hersens) want die hebben ze niet inslaan.

 3. Anna

  Er is maar een continent in de wereld met open grenzen. Dat is Europa. Niet een land heeft zoveel problemen met mensen uit niet westerse landen als Europa. Zelf de verzorgingsstaten staan volledig op instorten. Elite Raad van State heeft nergens last van. Stop die mensen met hun desastreuze politiek.

 4. Ni28

  Daar kwamen zij tijdens de koude oorlogstijd niet achter. Open grenzen was het antwoord, zo konden ze beter de boel controleren. In plaats daarvan hebben zij grenzen hermetisch dichtgehouden zodat er op een paar enkelingen na niemand de grens over kon. Gek, wat dichte grenzen werken niet weten wij vandaag. Dankzij Hongarije komen geen stromen migranten meer naar binnen en niet dankzij de dure deal met Turkije. Maar met domme mensen kunt je niets beginnen en een orgaan als Raad van State ook niet. Zolang deze mensen niet vervangen worden blijft het opgeven van Europa het hoogste doel.

  1. Paco52

   hadden in de tussentijd dat de Turkije deal gesloten was en het aan die kant Fortex en de grenzen daar op orde kunnen brengen, maar hebben dit nagelaten. Nu kan Erdogan opnieuw naar dit wapen grijpen en ons met vluchtelingen confronteren. Maar dat het dat probleem niet is wordt steeds duidelijker als je nog steeds leest dat de vele Afrikanen in de Middelandse Zee bij Libië op gaan halen in plaats van terugbrengen. Ze willen doodgewoon de Europese cultuur vernietigen. De sorossen van deze wereld hebben hun destructieve werk goed voor elkaar. de dreigende burgeroorlog door hun in het leven geroepen dreigt steeds meer mijns inzien (zie islam in Londen of Parijs en Zweden.

 5. corfo

  J.H.Donner is toch die vent die zei : “Als je word overvallen moet je héél hard BOE roepen !” Kun je nagaan wat voor een figuur dat is. Hersenloos insect.

 6. nick

  Wat een absolute arrogantie!
  Wat verbeelden deze omhooggevallen lieden zich wel? ” het ‘volk” is dom en heeft geen verstand dus beslissen wij, de omhooggevallen wel voor hun wat goed voor ze is’ …daar wordt je toch woedend van!!!

  Ik vindt het in principe een goed idee om nog een toetstingsinstituut te hebben na dat er wetten geformuleerd worden. Maar dit instituur bewijst dat het hoogbejaard en dementerend is en snel in ruststand gezet dient te worden. Vervangen door een meer realistische verzameling afgevaardigden van de bevolking. Zeer noodzakelijk blijkt nu weer!

 7. Fuut

  “Europese samenwerking is nodig, omdat lidstaten op bepaalde terreinen autonoom hun publieke taak niet meer naar behoren kunnen uitoefenen,”

  En waarom kunnen lidstaten die taken niet meer naar behoeven uitvoeren? Right door open grenzen en stel achterlijke mensen in het EP/EC.

 8. Peter Selie

  Donner blijft bij omstreden uitspraak over sharia

  Door Kim van Keken, Ron Meerhof

  CDA-minister Donner van Integratie houdt zijn omstreden uitspraken uit 2006 over de mogelijkheid van invoering van islamitische rechtspraak in Nederland overeind. Die zijn volgens hem niet strijdig met de deze week openbaar gemaakte nieuwe visie van het kabinet op de integratie.

  Donner, destijds minister van Justitie, zei in 2006 in een interview met Vrij Nederland: ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?’ Hij noemde dat ‘de essentie van democratie’. Donner noemde verder de reactie van veel mensen op de komst van de islam ‘extreem’ en zei een nieuwe, islamitische zuil met open armen te zullen ontvangen.

  Die uitspraken werden opgevat als een steunbetuiging aan de multiculturele samenleving en veroorzaakten commotie. Toenmalig zelfstandig Kamerlid Geert Wilders vroeg zich in schriftelijke vragen af of Donner ‘deze uitspraak bij volledig bewustzijn heeft gedaan’ en dreigde met een motie van wantrouwen.

  Veel kritiek
  Ook in zijn eigen CDA oogstte Donner veel kritiek. Toenmalig fractieleider Maxime Verhagen had juist gezegd bang te zijn voor de invoering van de sharia. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA had al eerder afscheid genomen van multiculturaliteit als ideaal en zich uitgesproken voor het model van één, Nederlandse, Leitkultur.

  In de huidige integratievisie van het kabinet spreekt nu ook Donner zich daarvoor uit. Zo schrijft hij: ‘De grondtonen die het maatschappelijk leven in Nederland bepalen, zijn historisch gevormd en vormen herkenningspunten die veel Nederlanders delen en die niet opgegeven kunne worden.’ En: ‘Bij alle maatschappelijke verandering en culturele ontwikkeling die er onmiskenbaar ook is, berust de samenleving op een fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen.’

  Andere discussie
  Donner houdt vol dat deze visie en zijn uitspraken van destijds niet strijdig zijn. ‘Dat was een heel andere discussie. Het ging er alleen om hoe de Grondwet werkte. Als tweederde de sharia wil, dan kan dat. Lees de Grondwet er maar op na. Deze nota gaat er juist over hoe we voorkomen dat die situatie ontstaat.’

  1. Paco52

   ik vrees dat de angst voor de sharia komt zo gauw op de pleinen waar nu een lekker biertje gedronken wordt en de vrouwen en mannen flaneren en aandacht trekken de eerste gedwongen executies bijgewoond moeten worden. Helaas is het dan net te laat. Maar ik hoop dan ook dat er geen kinderen of kleinkinderen van Donner bijzitten want terwijl hij overloopt van begrip voor de sharia zullen zij straks omgekeerd weinig begrip voor hem en aanverwanten op kunnen brengen doodgewoon omdat hij een katholiek of west europeaan is

 9. PimF

  Tijd voor een tribunaal waar dit soort mensen verantwoording moeten afleggen voor het gevoerde beleid, een pur sang antidemocraat als Donner zou geen beleidsfunctie mogen hebben, bij volle verstand verdienen dit soort mensen een zware straf en bij gebrekkige verstandelijke vermogens een inrichting, kent u het begrip “baljuw” nog en hoe het hen uit eindelijk verging, het kan zomaar van toepassing zijn op een groot deel van de regentenkliek wat nu zetelt op het binnenhof.

 10. corfo

  Deze lachwekkende poliep, Jan Hein Donner, is totaal doorgeslagen, zou een broertje kunnen zijn van de alom bekende Dries van Agt; óók zo’n wereldvreemd figuur.

 11. AH overkleeft

  Mr Donner kijk u dan ook nog even naar die graaiers in de EU dat is je plicht namelijk en beginnen met het klootjes volk EERLIJK voor te lichten in plaats grove leugens te vertellen en dan ook nog een riant salaris ontvangen is maar een woord voor (………………………) ik hou het beschaafd

 12. Adriaan

  Nieuwe overtreffende trap:
  DOM, DOMMER, DONNER. Deze prullemans is de houdbaarheidsdatum al lang voorbij. Hij kijkt alsof hij meteen in huilen kan uitbarsten. Ze hebben hem al heel zijn leven gepest. Man, ga toch weer knikkeren, want volgens mij ben je in dit stadium beland. Je bent een last voor ons allemaal.

  1. van Urk

   Als de boel instort zijn het juist figuren als de heer Donner die ons laat barsten en hun boeltje in gaan pakken op zoek naar een nieuw adres waar het klimaat een stuk gunstiger is.

 13. Paco52

  in al hun wijsheid zullen ze de originele bevolking in de toekomst uitroeien door het importeren van de islam. Dat het geen flauwekul is wat ik hier schrijf bewees vandaag een filmpje wat ik via internet binnenkreeg van een vrouw die naakt op een tafel lag met een doorgesneden keel waaruit het bloed (net als bij een geslacht schaap) in de grote teil opgevangen werd. En dat alleen omdat ze Christen is. Wij worden geacht en gedwongen om respect voor hun te tonen, maar ik vrees dat zo gauw zij de baas zijn wij minder respect zullen ontvangen als wat wij nu richting moeten betonen. Maar deze “wijzen” die hieraan meewerken verraden ook hun eigen broers, zussen, familieleden, kinderen en kleinkinderen, maar ook de kiezers die vertrouwen in hun hadden. En waarom komt het systeem van Zwitserland niet in Europa, waar iedereen zijn stem uit kan brengen over een bepaald probleem.

 14. HW

  De Raad van State leeft nog steeds in het verleden.
  Het probleem is, dat de politiek jarenlang iets heeft willen bewerkstelligen, maar alles op vrijwillige basis zonder dwingende consequenties. Na 25 jaar zijn we verder van huis dan ooit. De multiculturele samenleving komt er niet en zal er ook nooit komen, omdat juist deze heren de verkeerde richting kiezen.
  We hebben hier te maken met een orgaan uit de 16. eeuw en het lijkt wel of men stil in tijd is blijven staan.
  De Raad is niet democratisch gekozen en kent ook geen afspiegeling van onze maatschappij en de huidige raad bestaat uit mensen, die zelf nadrukkelijk niet aanwezig zijn in onze maatschappij. Zij hebben er geen weet van wat er allemaal speelt.
  Ik krijg nu, na deze uitspraken van Donner, steeds meer het gevoel, dat deze heren zich ver verheven voelen boven de rest van Nederland.
  De geschiedenis bewijst echter, dat het volk het uiteindelijk zelf beslist en niet de Raad van State. Voorbeeld de gebroeders De Wit.

  Deze raad behoort het volk te dienen en niet zoals tot nu toe een politieke elite, de niet politieke elite en de multinationals beschermen.
  Men weet altijd precies de oplossingen, maar ze leggen de problemen daarna neer binnen onze maatschappij en verwachten dan dat het klootjesvolk deze oplost.
  Geld voor immigratie, EU, financiële instellingen en Griekenland is geen probleem, want tekorten worden door het volk betaald in de vorm van belastingverhogingen of via het oprekken van de AOW leeftijd en korten op sociale wetgeving en zorg.
  Huisvesting is geen probleem, want het volk moet maar wachten. Asielzoekers hebben voorrang.
  De adviezen van de Raad lossen niets op, maar creëren enkel problemen, waar de Raad 2 decennia geen oplossingen voor heeft.
  Maar volgens mij is regeren vooruitzien en zouden we toch van deze ver boven ons verheven mensen mogen verwachten, dat ze met het nemen van maatregelen ook de oplossingen zelf bedenken en deze niet altijd bij het klootjesvolk neerlegt.

  De strategie van Donner kan de domste boer bedenken en hij zal ze waarschijnlijk ook kunnen oplossen als de raad deze beslissing dan ook aan het volk overlaat.
  Maar neen, geen referenda. Hieruit blijkt, dat deze Raad eigenlijk overbodig wordt.

  Een goede raad misschien voor Donner “actie en reactie”.
  U bent zo dom, maar voelt zich zo verheven, dat ik me afvraag of u wel in staat bent uw eigen reet af te vegen. Of heeft U daar ook iemand uit het volk voor nodig.

 15. Ruud562

  Dit wereldvreemde, maar door het op handen gedragen figuur (vandaar zijn plek in die RvS), is ook verantwoordelijk voor het feit dat we nu met z’n allen tot in je 67e jaar mag doorwerken. Want ‘mijnheer’ vond dat iedereen dat moest kunnen. En was je vanaf je 16e (lichtgeschoolde) stratenmaker of bouwvakker, dan moest je je maar tijdig laten omscholen. Alsof d a t realistisch was én is. Maar zoals gezegd, dat Raad van State is een instituut van het establishment, dat ver, ver boven het gewone volk staat en zich ook zo verheven voelt! Het ‘gewone volk’ dat wél dankzij hun belasting ervoor zorgt dat die lui daar bij de RvS zich grootmachtig kunnen voelen.

 16. Ruud562

  Dit wereldvreemde, maar door het establishment op handen gedragen figuur

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.