De Staat rooft de burgers leeg voor het milieu: 25,3 miljard milieubelasting geïnd in 2016

U leest het goed, 25,3 miljard aan milieubelastingen. Dat is zeker drie procent meer dan vorig jaar volgens de berekeningen. De auto blijkt van dit bedrag de snelste stijger te zijn van de roofpogingen van de overheid. Huishoudens betalen een schokkende 2/3 van deze belastinginkomsten.

Het schokkende is dat het gepresenteerd wordt als iets heel moois. De schoonheid van deze stijging ligt in het feit dat het blijkbaar de goede intentie representeert van de Nederlandse maatschappij om iets te doen aan de milieuproblematiek:

Nederland is bezig met een inhaalslag, zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. „We hebben lange tijd onder het Europees gemiddelde gezeten. Dit past binnen de vergroening van ons belastingstelsel.”

Wat mogen we toch trots zijn op het feit dat onze eigen verdiende inkomsten nu eindelijk net zo veel wordt afgepakt als in de rest van Europa. Dat is natuurlijk een retorisch trucje, waarbij met een vergelijking wordt gepoogd om trots te creëren, alsof de maatstaf an sich iets is om naar te streven. Dat is natuurlijk niet het geval.

Wil een nieuw kabinet de totale belastingdruk omlaag brengen, dan moet het stijgen van de milieubelastingen worden gecompenseerd. Dat kan door lagere belastingen op arbeid en kapitaal, weet Eijffinger. „De verschuiving van de belasting op arbeid en kapitaal naar milieubelastingen zal in de toekomst doorzetten om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.”

Met deze passage wordt dus eigenlijk gezegd dat er onder aan de streep dus evenveel moet overblijven voor de burgers als voor de ingezette maatregelen. Men zou kunnen denken dat het een verstandige maatregel is en lovenswaardig. ‘Wat fijn dat de overheid toch nog graag wil dat wij, burgers, nog voor een deel ons eigen geld mogen spenderen zoals we het zelf graag zouden willen.’ Dit is een gedachtekronkel.

Wij, burgers van Nederland, moeten zelf iets doen aan de milieuproblematiek door ons eigen consumentengedrag. Dit hoort niet door de macht van de Staat afgepakt te worden bij andere mensen. Dit is onethisch en immoreel. De overheid mag en kan niet buiten haar kerntaken komen en ook al zijn de bedoelingen zo goed, zoals altijd, het kan niet de grondslag zijn van belastingverhogingen. Dat geld hoort bij de mensen zelf.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

5 reacties

 1. Ni28

  Het berekenen van de kosten voor milieuheffingen zijn net zo secuur als de metingen van de vermeende opwarming van de aarde. Beide gebeurd met een vinger in de lucht. U mag raden welke.

 2. Punt50

  Ach, de ROVERheid.. Zo kennen we ze weer. Het mes moet er in, en diep ook! Terug naar de kerntaken, weg met dat waterhoofd.

 3. Blank en niet Wit

  Altijd weer die inhaalslag! Met de nadruk op inhaal, een slag voor velen. U begrijp het al mensen, hier is geld nodig.

 4. sjun

  Zo blijkt alras dat Donald Trump het goed gezien had zijn land het geld niet uit de zak te laten kloppen door milieuzeloten. Misschien kan er eens een berekening gedaan worden van wat een diversiteit aan milieuheffingen en milieugerelateerde premies nu voor invloed heeft op het vrij besteedbare inkomen van Jan de Burgerman? Mogelijk breekt een opstand uit als iedereen in de gaten krijgt dat horizonvervuilende windmolens vooral op subsidie draaien terwijl ze nimmer in staat blijken constante energie te kunnen leveren. Dat alles zit verdisconteerd in een cumulerende toename van de abonnementskosten voor het aangesloten zijn op het energienet.

  Verstandige mensen denken nu alvast na over de mogelijkheden om niet langer van energiedistributeirs afhankelijk te zijn en tot die tijd de afhankelijkheid van zulke vooral geld uit de zak kloppende instellingen tot een minimum te beperken.
  http://www.lowtechmagazine.be/2007/12/een-kerncentral.html

 5. Bes Tolen

  Meer dan dat bedrag gaat jaarlijks naar de multicult. De lasten moeten juist verminderd worden zodat er minder of veel beter gesteld helemaal geen massa immigratie plaats vindt. Massa immigratie is voor het allergrootste deel van de toeneming van de milieuproblematiek in Nederland verantwoordelijk. Dat is vooral de schuld van de zogeheten (linkse) milieupartijen. Die hebben letterlijk vreemde prioriteiten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.