NRC baas Vandermeersch stookt het vuurtje over standbeelden lekker op

Via zijn eigen Twitter-account verspreidde Peter Vandermeersch, chef bij de linkse propagandacourant NRC, de vraag: “Verdient zo’n omstreden Nederlandse zeeheld wel een beeld?”

Want zo gaat dat bij de krant hè. Gewoon een vraag stellen, dan kan bijna alles. Zo is het met deze krantenkop ook gegaan vermoed ik.
Peter Vandermeersch (zelf Belg) twitterde deze vraag gisteren rond.

Nu kan iedereen wel begrijpen tegen welke achtergrond deze vraag gesteld wordt. De rellen in Charlottesville liggen net achter ons. Daar was de aanleiding voor de demonstraties, rellen en zelfs een dodelijke aanslag door extreem-rechts: een standbeeld in een parkje. Dat standbeeld is van Robert E. Lee, een voorvechter van slavernij. Was dat dan zijn enige functie: Voorvechter van slavernij? Ik zou het niet denken. De burgeroorlog in Amerika had verschillende oorzaken zoals politiek en economie. Een van de thema’s was slavernij in het zuiden. Niet dat het goed te praten is, verre van dat, maar het was één thema.

Toch wordt alleen dat facet onthouden en daarom moet de nagedachtenis aan alle Confederate generaals en officieren, bestaande uit standbeelden en plaquettes, het veld ruimen. NRC stelt de vraag, ze zijn overigens niet de eerste, of bijvoorbeeld Michiel de Ruyter wel een standbeeld verdient. Die vraag is niet legitiem.

We moeten niet vergeten dat onze samenleving bestaat uit mensen. Dat is altijd zo geweest. Het zijn mensen geweest die Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is. De trend om herinneringen aan mensen uit te wissen omdat ze mens (en dus in staat tot slechte dingen) waren, is gevaarlijk. Wij zijn zelf ook mensen en dus niet gevrijwaard van slechte gedachten en meningen. Het is dus een vorm van zelfhaat om de herinnering aan soortgenoten te vernietigen.

Hoe hadden we er bij gezeten zonder omstreden zeehelden? Zonder slavernij en VOC? Waarschijnlijk niet als zelfstandig Nederland. Zijn alle praktijken goed te praten? Nee, absoluut niet, het doel heiligt ook in dezen niet alle middelen. Maar zonder de inzet van Piet Hein, Michiel de Ruyter, Jan Pietersz. Coen, Van Heutz en vele anderen, wiens standpunten wij gelukkig lang niet altijd delen, had Nederland er beslist heel anders uitgezien. Geschiedenis moet je niet wegstoppen. Wie geschiedenis begint uit te wissen, wist zijn eigen identiteit uit. Tenzij dat natuurlijk de bedoeling is van Peter Vandermeersch…

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

50 reacties

 1. K.Dopper

  Als we in dit land een Adolf Hitlerstraat zouden hebben, zou de vraag of die aanduiding kan worden veranderd niet legitiem zijn?

  1. meanstreak2099

   op de snelwegen na heeft adolf in mijn ogen niks goed gedaan en niet aan de nederlandse geschiedenis meegeholpen.
   dus terecht dat deze straatnaam is veranderd.
   maar een wedervraag voor u, van wie mogen we dan wel beelden hebben uit de geschiedenis

   1. K.Dopper

    Juist, meanstreak, dit is het punt dat ik wil maken: de vraag of een standbeeld moet worden verwijderd is een inhoudelijke kwestie, een onderwerp van politiek en maatschappelijk debat. Dan kun je debatteren over de vraag of van Heutz wel en Coen geen standbeeld verdient of andersom.

    Het is dus een legitieme vraagstelling die je democratisch moet oplossen.

    1. Ni28

     Wat is democratisch, de grootste schreeuwer wint toch altijd tegenwoordig?

  2. Bloem

   Beste Dopper, wat een idiote vergelijking en gevaarlijke mening, AH vergelijken met de Ruyter is als dhr. Dopper met Stalin vergelijken. Al is dat wel erg veel credit. U zou uzelf eens af moeten vragen wat voor samenleving u voor ogen heeft. Wanneer we de vergelijking doortrekken, zouden we helemaal geen standbeelden meer hebben. Volgens uw stellingname zouden uitendelijk Churchill, Roosevelt, Montgomery, Patton, Kennedy en iedere bekende staatsman als misdadigers te boek komen te staan. Zelfs Mandela heeft bloed aan zijn vingers. De één zijn vrijheidsstrijder is de ander zijn terrorist. Dit is heel ziek en zeer dubieus. Obama heeft Osama bin Laden laten liquideren. In de ogen van het wester terecht betiteld als terrorist, in de ogen van moslims een vrijheidsstrijder. Binnen uw visie is Obama een misdadiger en daarmee een standbeeld onwaardig aangezien moslims daar aanstoot aan zouden kunnen nemen

 2. K.Dopper

  Stel er staat een standbeeld van Anton Mussert in Werkendam en een linkse actiegroep wenst verwijdering.

  Is dat dan een legitieme vraag?

  1. swetsnek

   Dat ligt er aan in welke context dat beeld er dan zou staan

 3. PTBLeiden

  ik heb het stuk gelezen en dat is een gebalanceerd artikel. De conclusie is dat je gewoon het hele verhaal bij de mensen achter de standbeelden moet vertellen maar dat ze weghalen feitelijk neerkomt op geschiedsvervalsing. Er zijn er natuurlijk bij die echt geen standbeeld verdienen zoals Van Heutz, daar valt weinig tot niets positiefs over te zeggen

  1. K.Dopper

   Is het verwijderen van een standbeeld van Mussert dan ook geschiedsvervalsing?

  2. Ritter

   PTBLeiden

   Je moet altijd de context nemen van de tijd waarin iets afspeelde. Deze context begrijpen.

   Met de kijk van nu dingen uit het verleden be(ver)oordelen heeft weinig zin omdat dit een totaal andere tijd is. Je kan wel leren van het verleden en proberen de context te begrijpen waarin iets zich afspeelde.

   Vroeger waren dingen gewoon en mainstream die dat nu niet meer zijn. Nu zijn dingen mainstream die dat over honderd jaar niet meer zijn.

   Het punt is dat je moet proberen te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld in een bepaalde periode. Als je dat begrijpt , begrijpt je ook waarom die dingen zo waren in die specifieke tijd.

   Beeldenstorm en boekenverbranding zijn acties die worden gedaan door extremisten die totaal geen begrip hebben voor de context waarin zich iets heeft afgespeeld. En hun eigen wereldbeeld vaak met geweld willen opdringen aan anderen.

   Kijk maar naar de Taliban en ISIS. Of naar de culturele revolutie met zijn vele slachtoffers waarin ook beelden werden vernield en boeken verbrand.

 4. Beukman

  Guido schrijft:
  “Wie geschiedenis begint uit te wissen, wist zijn eigen identiteit uit. Tenzij dat natuurlijk de bedoeling is van Peter Vandermeersch… ”

  Ik heb de indruk dat Guido het stuk in NRC helemaal niet heeft gelezen.
  Vandermeersch stelt (tweet) een retorische vraag, een aansporing om het artikel te lezen.

  De strekking van het artikel is: Nee, standbeelden moeten we niet willen weghalen. Wél zou het een goed idee zijn om de biografische gegevens die er al dan niet bijstaan te completeren.

  De Ruijter is van onmetelijk belang geweest voor de Nederlandse slavenhandel, zet het er gewoon bij. Coen had als bijnaam “De Slachter van Banda”. Hup, voeg het toe aan het verhaal over hoe geweldig hij verder was. En Stuyvesant was een antisemiet. Waarom zou de beschouwer van hun standbeelden deze kennis onthouden moeten worden?

  1. K.Dopper

   Mijn bezwaar tegen het artikel van Guido is dat hij stelt dat de vraag of een standbeeld kan worden gehandhaafd niet legitiem is. Dat is hij wel maar je kunt met rede twisten over de vraag of het juist en verstandig is een standbeeld te verwijderen. Over Hitler, Mussert en van Heutz lijkt iedereen het hier eens te zijn maar bij Coen en Piet Hein (ik noem maar wat) begint de discussie. Een zinvolle discussie, die bijvoorbeeld kan leiden tot de oplossing van Beukman: laat deze ‘zwarte bladzijde’ in tact maar geef eerlijke informatie over het al dan niet verwerpelijke gedrag van het in brons gegoten personage.

   1. Beukman

    @Dopper
    Het is wel begrijpelijk en te rechtvaardigen als mensen beelden weg willen hebben van personen die rechtstreeks in verband staan met hun eigen leed.
    Meestal zal het dan gaan om beelden die er nog niet zo heel lang stonden, zoals dat van Saddam Hoessein.

    Wat er in de VS gebeurt, laat zien dat racisme daar nog een open wond is. De demonstraties van de white supremacists doen daar nog een portie zout in.

    Ik zou me vanuit mijn luie stoel niet bevoegd voelen om degenen aldaar die deze beelden willen neerhalen aan te raden om ze te laten staan, maar er alleen even onder te beitelen wat de betreffende heren allemaal op hun geweten hadden.

    1. K.Dopper

     Ik ben het met je eens, Beukman, ik bepleit ook bepaald niet om al te gemakkelijk beelden van historische figuren weg te halen. Jouw pleidooi om er zo objectief mogelijk eerlijke informatie over bij te vermelden lijkt me meestal ook de beste oplossing.

     Het probleem in de V.S. is echter dat de historische beelden niet meer afbeeldingen van de geschiedenis zijn maar van het heden, met name ook omdat allerlei bedenkelijke extreem-rechtse en racistische groepen zich ermee gaan identificeren. Ook Trump communiceert impliciet dat de beelden niet weg zouden moeten omdat hij inhoudelijk de ideeen van de personages ondersteunt. Figuren als Lee zijn actueel symbool geworden van een racistisch en volksnationalistisch sentiment en dan ligt er ook een actuele politiek ideologische keuze voor. Trump dwingt mensen hier ideologisch stelling te nemen en dan geeft de ideologische onderstroom waarin racisme niet meer wordt geaccepteerd de doorslag. Zoals Zwarte Piet onhoudbaar is omdat het racisme waarmee hij wordt geassocieerd echt niet meer is te handhaven, zo zal Lee c.s. het onderspit moeten delven in een discussie waarin hij symbool is geworden van racisme en discriminatie.

  2. Peter Selie

   @Beuk

   Je gaat er 100% vanuit dat de broodschrijvers onder Vandermeersch zijn leiding geheel conform de ‘waarheid’ schrijven, nou dat noem ik zeer naïef van jouw, of het is weer zo’n reactie om het goede gevoel in het hoofd weer terug te krijgen.

   1. Beukman

    @Peter
    Het gaat om een opiniestuk. De kern is dus niet het neerpennen van de waarheid maar het formuleren van een mening. Die mening is in dit geval: laat de beelden van onze “helden” staan, maar zet er wel even bij wat ze precies hebben gedaan, dus ook de dingen die we nu minder prettig vinden.

    Leg dus eens uit wat je bedoelt met het “geheel conform “de waarheid” schrijven” in de context van een opiniestuk.

   2. K.Dopper

    Vandermeersch is een serieuze journalist die leiding geeft aan een kwaliteitskrant. Er bestaat geen enkele reden of logica om aan te nemen dat de man iets anders schrijft of laat opschrijven dan wat hij zelf als waarheid beschouwt. Het NRC kan probleemloos zonder last of ruggespraak schrijven wat het wil en hoeft zich slechts iets gelegen te laten liggen aan de journalistieke kwaliteitseisen.

    De suggestie dat het NRC schrijft in opdracht van ‘de macht’ en, zoals een warhoofd hier beweerde, ‘lakeien zijn van het establishment’ mist elk bewijs en logica. Ik weet wel dat het in rechtspopulistische kringen gebruikelijk is dit soort rare ideeën te koesteren maar ik beschouw het als onzin, abjecte onzin bovendien.

 5. Ni28

  Eigenlijk toont de NRC volle begrip voor de IS praktijken. In de ogen van de IS zijn ook veel monumenten fout en moesten dus opgeblazen worden. De NRC doet mee met zijn linkse fans die op moment een hoogtepunt van idioterie zijn aan het beleven. De linkse denkwijze van de laatste tijd is niet meer te bevatten voor een normaal denkende mens. Het zijn allemaal trollen.

  1. K.Dopper

   Ni28 las duidelijk het artikel ook niet. De kern van de boodschap in het artikel is namelijk: “Ook Alex van Stipriaan pleit niet voor een „beeldenstorm”, of verwijdering van alle namen uit de Gouden Eeuw uit het straatbeeld. „Als je ze weghaalt, is dat ook een vorm van stilzwijgen”, zegt hij. „Dan schrap je de geschiedenis. Je moet er juist iets mee doen: vertel naar wie zo’n straat vernoemd is, in al zijn facetten. Het is belangrijk om het daarover te hebben, en dat bewerk je niet door alles weg te halen.”

   1. van Urk

    Het probleem is dat het volk in het algemeen niks op heeft met de vaderlandse geschiedenis omdat zij dat nooit op school interessant vonden. Zelfs in het nieuwe onderwijsplan probeerde men nog het vak geschiedenis te gaan schrappen. http://www.volkskrant.nl/opinie/schaf-het-vak-geschiedenis-op-school-niet-af~a4261175/

 6. Ni28

  Trump zijn oproep om de beeldenstorm te stoppen en van geschiedenis te leren is tot nu toe de enige verstandige.

 7. van Urk

  Waarom vonden onze voorouders dat deze personen juist wel een standbeeld hebben verdiend? Zal het misschien zijn dat deze figuren uiteindelijk mede bepaalt hebben met wat er geworden is van ons land? Figuren als Peter Vandermeersch zullen met hun ingewikkelde filosofische “weg met ons” artikelen nooit op zo,n voetstuk komen te staan. Is het eigenlijk wel passend om op een standbeeld van Stuyvesant een extra tekst erbij neer te zetten dat hij naast zijn roemvolle functie ook nog een antisemiet was? Valt nog mee dat het Linkse volk van het democratische New York dat nog niet mee hebben gekregen.

 8. Peter Selie

  NRC baas Vandermeersch werkt niet geheel autonoom, er staan meerdere of in ieder geval een persoon die hoger in de hiërarchie of boven het NRC staat dan Vandermeersch, waarvan de laatste zijn opdrachten krijgt. Een krant maken gaat niet zomaar op eigen gelegenheid een AIVD-mol is gewoon aanwezig op de burelen van het NRC.

  1. K.Dopper

   Wie geeft in de paranoïde voorstelling van Peterselie dan opdrachten aan Vandermeersch?

 9. Ben Zine

  Misschien is al deze WAANZIN, deze POEP, deze KOLDER, deze BULLSHIT, deze CRAP, deze ONZIN wel gewoon een bewijs dat wij als mensen een beetje aan het degenereren zijn geslagen. Zoiets als het begin van het einde van de menselijke beschaving. Dit gaat namelijk gewoon nergens meer over. Iedereen loopt maar wat te schreeuwen, iedereen heeft een “mening”, iedereen vindt er wat van, maar dit onderwerp gaat echt gewoon helemaal nergens over, net als zoiets als “genderneutraliteit”. HET IS ALLEMAAL VOLSLAGEN GELUL. Best wel triest om hier getuige van te zijn, en ook wel een beetje hilarisch. Het laat zien dat de mens niks meer is dan een doorgeëvolueerde aap.

 10. Ni28

  Geschiedenis kunt je aanpassen maar niet uitgummen.

 11. Ni28

  Kranten zoals de NRC zijn lakeien van het establishment.

 12. Ni28

  9@ Wij weten waar die “bewerking” voor dient en toe leidt. Slecht geprobeerd.

 13. Nederlandse_Patriot

  Als Antifa of een andere actiegroep plannetjes gaat smeden om het standbeeld van Michiel de Ruyter te besmeuren of te vernielen, trommel ik persoonlijk een groepje op om het te beschermen.

  1. Beardie

   Niet nodig Patriot. Nog even en dan staat het huis ( lees kazerne) van zijn “zeesoldaten” ( lees Korps Mariniers) heel dichtbij. Dus komt goed en slaap rustig.

 14. Peter Selie

  Het cultureel marxisme is de heersende ideologie geworden op universiteiten en in de media. Links heeft in navolging van Gramsci voor zichzelf een nieuwe rol uitgevonden. Het cultureel marxisme werpt zich op als woordvoerder van ‘vrouwen’, ‘minderheden’, ‘homoseksuelen’ en vele andere nieuw uitgevonden groepen onderdrukten. Centraal is hierbij de notie van ‘intersectionaliteit’. De ‘intersectionelen’ proberen steeds nieuwe groepen onderdrukten uit te vinden. Het is niet meer voldoende om ‘vrouw’ te zijn, je moet een ‘zwarte vrouw’ zijn om aanspraak te kunnen maken op onderdruktenstatus. Van ‘zwarte vrouw’ gaan we naar ‘gehandicapte zwarte vrouw’. En van ‘gehandicapte zwarte vrouw’ naar ‘dikke gehandicapte zwarte vrouw’. De ‘intersectionelen’ vinden steeds nieuwe categorieën onderdrukten uit, maken daarover kabaal en nagelen iedereen aan de schandpaal als ‘nazi’, ‘fascist’ of ‘racist’ die kritische vragen stelt bij dit proces.

  Paul Cliteur

 15. buitenbeentje

  het geheel is groter als de som der delen. Ik durf te stellen dat zonder mensen als Coen, Kruger, Van Riebeeck, De Ruyter, Tromp, Stuyvesant, maar natuurlijk ook Columbus, Cortez, Cook, Magelhaes en nog vele, vele anderen hebben gezorgd dat onze samenleving is opgebouwd zoals hij nu, nou ja, tot voor een tiental jaren, opgebouwd is als hij nu is. In de tijd dat die heren leefden was een mensenleven niet veel waard ongeacht de kleur. Zonder migranten was de VS niets, ondanks de manier waarop ze huis hebben gehouden onder de autochtone bevolking.

  Het zijn allemaal geen mooie zaken die toen gebeurd zijn, maar zonder dat was er nooit een humanistische stroming ontstaan, een cultuur ontstaan waar een mensenleven wel telt. Die geschiedenis moeten we koesteren en een monument of straatnaam voor een wegwijzer werd gezien als een passend eerbetoon, een eerbetoon aan iemand die fundamenteel heeft bijgedragen aan onze maatschappij zoals hij nu is. Dat daar nu een groep die nog nooit iets gepresteerd heeft met selectieve beschuldigingen een einde aan wil maken vind ik niet eens een discussie waard.

  1. K.Dopper

   “Het zijn allemaal geen mooie zaken die toen gebeurd zijn, maar zonder dat was er nooit een humanistische stroming ontstaan”

   Eens, en daarom moeten we eerlijk zijn over die niet zo mooie zaken en trots zijn op de humanistische ontwikkeling die we er op hebben laten volgen.

   1. Floris

    En wie is er niet eerlijk over? Man, er zijn hele bibliotheken over volgeschreven.

    Weet je waar ze er niet eerlijk over zijn? In de islamitische wereld.

    1. K.Dopper

     De ironie wil dat het uitgerekend Floris was die kritische opmerkingen van Beukman en mij over de koloniale geschiedenis uitkreet voor ‘oikofobie’. We moeten in zijn visie de zwarte bladzijden van onze geschiedenis met de mantel der liefde bedekken om te voorkomen dat we een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

     1. Floris

      Zelfkritiek is goed. Dat is een van de redenen waarom het westen veel meer is ontwikkeld dan de islamitische wereld waar zelfkritiek nauwelijks bestaat.

      Maar het is op links veel te ver doorgeslagen en verworden tot oikofobie. Tegelijkertijd ontbreekt bij links de kritiek op walglijke, fascistoïde culteren als de islam. De hypocrisie en het navelstaren ten top.

      Kan dat kwartje vallen meneer de Asperger?

     2. K.Dopper

      Floris kan er op vertrouwen dat ik hem nooit zal uitkafferen coor psychisch gestoord. Tot dat niveau zal ik me nooit verlagen.

      Hij beseft waarschijnlijk niet hij met dit soort gescheld alleen zichzelf voor aap zet.

     3. Ali Yas

      Iedereen die Dopper tegenspreekt kan erop rekenen te worden beledigd met één van de vele methoden waarover die forumverzieker beschikt. Zoals ook hierboven weer: hij verheft zichzelf door de ander de grond in te trappen als belachelijk en “laag”. En zo handelt hij al jaren op vele fora. De man (?) verdient daarvoor een standbeeld, en ik heb ook al een idee voor de vormgeving en het materiaalgebruik.

     4. K.Dopper

      Niet zo bitter, heer Yas. Ik vind het niet prettig door Floris permanent voor psychiatrisch patiënt te worden uitgescholden. Dat is een tamelijke trieste manier van het diskwalificeren van je opponent in de discussie.
      Het zou u meer passen u daar ook van te distantieren.

 16. DolleDries

  Als we dan toch bezig zijn ben ik van menig dat we alle religie beelden weg moeten halen. Want daardoor is er toch al heel wat bloed gevloeid. Vergeet niet dat het Vaticaan verantwoordelijk was voor het ontsnappen van vele Nazi’s..

 17. Two Ravens Black Kettle

  Deze neo-marxist wil de geschiedenis wegpoetsen zodat de mensen ontworteld raken en ideologisch beter ingepakt kunnen worden.
  Geen wonder dat iedereen dit vunzig vod het NSB-Handelsblad noemt.

  1. van Urk

   De wereld wordt er heus niet beter op door het weghalen van standbeelden. Het is goed dat de bevolking in het westen in het algemeen begrijpen dat slavernij, expansiedrift met bijhorende genocide in deze tijd niet meer thuis hoort. Tegenwoordig is het belangrijk met de kennis van onze eigen geschiedenis om op de gelijksoortige zaken uit het verleden te gaan letten wat in onze huidige tijd nog afspeelt. http://www.economische-crisis.com/actueel/britse-waakhond-trekt-aan-de-alarmbel-moderne-slavernij-is-overal-groot-brittanie/

 18. Ritter

  In de VS wil extreem links niet alleen beelden vernietigen maar ook het vrije woord aan banden liggen.

  Een rally om het vrije woord te verdedigen wil extreem links verhinderen.
  ———-

  Thousands of Leftists Expected to Torpedo Boston Free Speech Rally
  http://www.breitbart.com/big-government/2017/08/18/thousands-of-leftists-expected-to-torpedo-boston-free-speech-rally/

 19. Punt50

  NRC is geen serieuze krant, net zo’n pulp niveau als bijv. de Volkskrant. Nog te slecht voor de vis van morgen.

 20. WWW

  Zonder de Ruyter waren we opgedeeld door de fransen en de engelsen. Daarom verdiend hij een standbeeld neem ik aan.
  NRC mannetje heeft schijnbaar weinig historisch besef.

 21. Seneca

  Wat moet ik met een vraag van een belg die in zijn thuisland geen normale baan kan vinden en hier – door steun van het eu zootje – een baantje in NL heeft gekregen waarbij hij zijn idiote(lees linkse) gedachtespinsels in het rioolblaadje genaamd nrc kan spuien? gewoon negeren die eikel en niet meer reageren op die waanzinnige stellingen. bespaart ons ook het geneuzel van dopper, beuk, guus enz.

 22. Roughwood

  Laat die policor Belg zich beperken tot zijn baantje bij dat deugvod en zich eens druk maken over de fijne geschiedenis van zijn eigen vaderland in plaats van de onze.
  Verdient zo’n omstreden Belgische koning wel zoveel beelden?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Beach_of_Oostende_07.jpg/1200px-Beach_of_Oostende_07.jpg

 23. Christina

  Misschien is het handig dat er betere geschiedenis lessen op scholen gegeven gaan worden, want als de kinderen dan volwassen zijn, weten ze waarvoor die beelden er staan!!
  En het is inderdaad wie de geschiedenis wist, wist de identiteit!!
  Maar geschiedenis goed geven en kijken naar de context en de tijd waar deze mannen leefden, kan kinderen van nu een wijze volwassene van straks maken!!

 24. Babaji538

  Ik zie zo voor me uit, vanuit weemoed der oude glorietijd,
  een kapitein aan boord van een schip, met complete bemanning.
  De zon zakt in de zee, aan het eind van de dag.

  (Waar vuur is, is rook).

  Petra Hermans

  1. Zout

   Doorgaans weeg ik mijn woorden zorgvuldig maar maak opnieuw een uitzondering.

   Petra, sodemieter op!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.