Waarom AfD zo’n grote verkiezingsoverwinning boekte: ‘46% Duitsers vindt dat islam te veel invloed heeft’

We hebben het dus niet over een kleine minderheid, maar over een groep kiezers die al bijna in de meerderheid is. Geen wonder dat Alternative für Deutschland gisteren de Bondsdag instormde met 13,5 procent van de stemmen.

Uit onderzoek van de ideeën en zorgen van de gemiddelde Duitse kiezer blijkt heel duidelijk waarom AfD gisteren haar grote doorbraak heeft meegemaakt: de gemiddelde Duitser maakt zich ernstig zorgen over “de invloed van de Islam”. Oh ja, en bijna 4 op de 10 Duitsers vinden dat er te veel immigranten naar Duitsland zijn gekomen:

Screen Shot 2017-09-25 at 09.59.52

70 procent van de kiezers maakt zich zorgen over de polarisering — die betrekking heeft op AfD, jazeker, maar ook op extreemlinkse partijen die steeds invloedrijker worden. En natuurlijk op de manier waarop het oude establishment omgaat met de opkomst van die nieuwe partijen. In plaats van ze een handreiking te doen gaat de elite er keihard tegen in door die nieuwe partijen op alle mogelijke manieren te beledigen en weg te zetten als, zeg, neo-nazi’s en extremisten.

62% van de Duitsers zegt dat de criminaliteit razendsnel toeneemt. Ook dat heeft natuurlijk grote invloed op het stemgedrag… en het maakt duidelijk waarom de Duitse versie van de PvdA, de SPD geleid door eurofiel Martin Schulz, gisteren is weggevaagd.

Tenslotte, en dit is voor de toekomst mogelijk nog veel belangrijker, is 46% van de Duitsers van mening dat “de islam te veel invloed heeft” en vindt 38% dat er te veel buitenlanders naar Duitsland komen. Merkel en Schulz kunnen roepen dat ze dat vreselijk vinden, dat dit racisme pur sang is, etc., maar als politici hebben ze rekening te houden met dit soort enorme aantallen. Toch doen ze dat niet… en dat bereidt de weg voor, voor nog veel meer politieke onrust in de komende jaren.

En dan zijn we er nog niet. 49% van de kiezers zegt namelijk ook dat AfD beter dan alle andere partijen begrijpt dat veel mensen “zich niet meer veilig [of zeker] voelen.” 37% van het hele electoraat vindt het “goed dat AfD de invloed van de islam verminderen wil.” En 35% steunt het plan van AfD om de instroom van vluchtelingen “meer te beperken.” Het enige wat de groei van AfD nog enigszins in de weg staat is dat 86% van de Duitsers ook vindt dat AfD niet genoeg doet om zich echt, duidelijk te distantieren van rechtsextremisme. Als de partij dat naar de mening van kiezers wél duidelijk genoeg doet zal AfD nog veel meer groeien.

Screen Shot 2017-09-25 at 10.05.08

Hoe de gemiddelde AfD-kiezer denkt? Nou, vrij simpel. 99% van de AfD-kiezers is het eens met de stelling dat de partij de onzekerheid van kiezers beter begrijpt dan de andere partijen. Ook vindt 99% van de AfD-achterban het goed dat de partij “de invloed van de islam wil beperken” en dat 96% steunt het plan om “de instroom van vluchtelingen te verminderen.” Tenslotte vindt maar liefst 85% van de AfD-kiezers dat door op die partij te stemmen, men duidelijk kan maken aan het establishment dat het de buik vol heeft van politics as usual.

Screen Shot 2017-09-25 at 10.07.57

Kortom, AfD heeft gisteren een goede dag gehad, maar de rek is er nog lang niet uit. Als Frauke Petry en Beatrix von Storch dit spel slim spelen kunnen ze van AfD echt een mix maken van Forum voor Democratie en de PVV. Het enige wat daar voor nodig is? Vast blijven houden aan de verkiezingsbeloftes van de partij én zich tegelijkertijd meer distantieren van rechtsextremistisch tuig. Met andere woorden, de gekkies eruit, en dan volle kracht vooruit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

44 reacties

 1. Bloem

  Mw. Petry is zojuist met bonje opgestapt. Hopelijk krijgt de Duitse AFD kiezer wel waar voor haar geld en laten ze Frau (Blüt an die Hände) Merkel een poepje ruiken. Dar mens is namelijk een gevaar voor heel Europa.

 2. IJscoman

  In heel Europa is Nieuw Rechts bezig te formeren tot een brede volksmassa en politieke beweging, met als belangrijkste doel de invloed van de islam te reduceren. Dat is een bijzonder hoopvol teken. De traditionele partijen regeren nog, maar lijken hun langste tijd te hebben gehad.

  1. Rosasolis

   @IJscoman ik ben er met veel van je schrijven eens. Inderdaad moeten wij
   in Nederland en in de EU, de invloed van de islam tegenwerken. Maar voordat je
   gaat alle traditionele partijen wegwerpen, moet je realiseren dat de stemmers kiezen
   wat zij willen. Ik heb op de CDA gestemd omdat dit Christelijke partij veel meer wil
   voor onze defensie en politie, en ook dat zij ons nationale identiteit willen bewaren.
   Wij kunnen wel de invloed van de islam wel reduceren, maar het probleem is het
   feit dat velen zijn hier geboren, uit grote families. Wij kunnen niet die 2de or 3de generatie Nederlandse staatsburgers eruit schoppen. Wat wij wel kunnen doen is zorgen dat Nederland niet meer dubbele-passporten erkent.

 3. Guus Geluk

  Ik ben ervan overtuigd dat veel Duitsers willens en wetens stemden op een rechtspopulistische partij, wier baas de prestaties van de Wehrmacht tot op de dag van vandaag aanprijst. Of wier voormalige oprichter vond dat het met de Duitse Holoaist-historie ook allemaal wat minder kon. Deze donkere beweging zien we hier eveneens: de koran- en beroepsverbieder voor moslims, deheer Wilders, heeft nog steeds veel aanhang in de polder.

   1. Beukman

    Voortreffelijk werk van de nazis, dat bedoel je toch? Het establishment aangepakt, de standenmaatschappij om zeep geholpen, werkloosheid teruggedrongen, welvaart, Autobahnen, de verzorgingsstaat in de steigers gezet. Jammer dat men vervolgens een aantal dingen heeft gedaan die niet bepaald inherent zijn aan socialisme hè.

    Al met al een prima reclame voor onze huidige PvdA, met als enige verschil dat de NSDAP een nationaal-socialistische partij was en de PvdA een internationaal-Socialistische.

    Enfin. Lees het artikel nu eens goed:
    “De SPD had in de woorden van Van Doorn ’de weg naar Duitsland’ gemist. Zij was niet in staat geweest een brug te slaan naar het nationalisme en dat heeft haar opgebroken toen ze het moest opnemen tegen een beweging [de nazis] die in de eerste plaats nationalistisch was en van het socialisme alles jatte wat ze gebruiken kon.”

    Verdomd, die nazis hebben wel wat weg van de PVV!

    1. corfo

     @ Beukenoot.
     Blijkbaar geen enkel historisch besef bij jou aanwezig, zie ik.
     Beetje zielig komt dit over, Beuk. Je holmaatje Dopje zal het wel met je eens zijn, weest daar dan maar gelukkig mee, stelletje blinde vinken.
     Een groot deel van de bevolking in Europa is het linkse gepeupel helemaal zat Beuk, blijkt uit de diverse verkiezingsuitslagen. Dat links nog niet totaal aan de kant is geschoven, is een kwestie van tijd. Links is op dezelfde reis als het communisme : n.l. de terugreis !! Wen er maar aan.

     1. Beukman

      Je moet met je kritiek bij je vriend Dolle Dries zijn, @cor. Die plaatste immers een artikel waren de verwantschap tussen de nazis en de PVV wordt aangetoond, niet ik. Beide bewegingen zijn fel nationalistisch, en grabbel(d)en uit de ideologische box van de internationaal socialisten.

    2. Floris

     “tegen een beweging [de nazis] die in de eerste plaats nationalistisch was en van het socialisme alles jatte wat ze gebruiken kon”
     ——————————————————————————
     De auteur spreekt zichzelf tegen. Eerst schetst hij een beeld van de nazi’s dat ze als oprechte socialisten neerzet en in de slotalinea is het ineens gejat. “Omdat ze het (electoraal?) wel konden gebruiken”.

     De waarheid is dat de nazi’s zichzelf zagen als een brede volksbeweging, als revolutionairen en ombouwers van de standensamenleving naar een egalitaire maatschappij. Dat was geen jatten maar zuiver idealisme. Het klinkt cru maar de nazi’s waren idealisten. Hitler was een idealist. Hij was een van de weinige dictators die een relatief sober leven leidde. Dat dit idealisme ook inhield dat de joden uitgesloten werden van die egalitaire maatschappij is buitengewoon wrang, maar niettemin was het voor Hitler het ideaal: een zuiver germaanse samenleving (van vreemde smetten vrij).

     De nationalistische vorm van socialisme was volgens Goebbels de enige vorm van socialisme die kon werken. Voor hem (de meest linkse nazi en begonnen als assistent van de linkse Strasser) was socialisme het doel en nationalisme het middel.

     Bij dit alles komt de imperialistische component. Die treffen we in het huidige nationalisme niet meer aan. Hitler was geobsedeerd door de nederlaag van 1918 en was vastbesloten om Duitsland weer op de kaart te zetten als wereldmacht.

     1. K.Dopper

      De IS-barbaren zijn in de benadering van Floris ook idealisten. De vraag rijst waarom hij deze idealisten niet ook zo begripvol en genuanceerd belicht.

     2. Floris

      Ja, dat zijn ook idealisten. Che Chevara was dat eveneens. Kan het tot het autistische brein van Dopper doordringen dat er idealisten bestaan die geweld niet schuwen?

      Ik durf het nog scherper te stellen: idealisme is levensgevaarlijk. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

     3. K.Dopper

      Er is geen enkel bezwaar tegen idealisme. Het enige criterium is de toetsing van dat idealisme aan de kernwaarden van onze rechtsstaat. Binnen dat kader is een meer normatieve bespreking denkbaar maar die is ethisch-wijsgerig van aard.

      Als voorbeeld voor de eerste lijn kan het door Floris genuanceerd besproken idealisme van Adolf Hitler dienen: dat idealisme is naar inhoud en uitwerking flagrant in strijd met onze rechtsstatelijke principes.
      Als voorbeeld van de tweede lijn kan de islamkritiek worden genoemd of het volksnationalistische gedachtegoed van Baudet. Daar heb ik vanuit mijn ethische standaarden grote bedenkingen tegen maar vanuit mijn rechtsstatelijke waarden zou ik de uiting ervan geen strobreed in de weg willen leggen.

      Niet de vraag of ideeën uit idealisme zijn geboren en worden gedreven is het criterium maar de toetsing van deze ideeën aan rechtstatelijke en ethische waarden.

     4. Floris

      Idealisme is het streven naar een ideaal, ongeacht of dat ideaal strookt met ethische waarden. Ethische waarden zijn sowieso vloeibaar.

      Maar dat is in feite de discussie niet. Het ging erover of de nazi’s het serieus meenden met hun versie van het socialisme. Het antwoord is ja en dat valt onder andere af te lezen aan hun idealisme. Uit het artikel:

      “J.A.A. van Doorn heeft deze vraag in een briljant boek, ’Duits Socialisme’, tegen het licht gehouden en zijn antwoord is ja: het nationaal-socialisme was een vorm van socialisme. En, voor de rest van de wereld, helaas het enige dat bij de meeste Duitsers aansloeg.
      Van Doorns bewijsvoering en conclusies zijn overtuigend. De nazi’s waren geen reactionairen die de oude standenmaatschappij van vóór de Eerste Wereldoorlog wilde herstellen. Ze waren revolutionairen met een revolutionair project. De hele maatschappelijke orde werd ’op de schop’ genomen om een volksgemeenschap tot stand te brengen waarin alle Duitsers ongeacht rang en stand werden opgenomen.
      Het werd door het slopen van de sociale en culturele barrières niets minder dan een verreikende democratisering van het dagelijkse leven. De dragende krachten van het oude Duitsland moesten daadwerkelijk hun privileges inleveren. Een prins nam de telefoon aan voor de tweede man in het rijk, Hermann Göring, en een ander was de adjudant van propagandachef Joseph Goebbels.”

     5. K.Dopper

      Het socialisme van Hitler is net zo links als dat van de rechtspopulisten zoals die van Wilders. Hitler had cultureel een conservatie volksnationalistische en racistische agenda waar de Duitse kapitalisten en de Duitse conservatieven zich prima in konden vinden. Zijn sociaal-economische agenda was echter Keynesiaans socialistisch, vergelijkbaar met de populistische retoriek waarin Wilders welhaast de de SP links passeert. Deels was dat, net zoals bij Wilders, electoraal opportunisme, hij realiseerde zich dat hij alleen op die manier macht kon verwerven door de Duitse arbeider die zwaar leed onder de economische crisis te paaien, maar deels ook de overtuiging dat de staat het instrument bij uitstek is om alle narigheid weg te nemen, een idee dat je, o ironie, op dezelfde manier bij Wilders aantreft.

      Als je Hitler een socialist noemt zul je de rechtspopulisten van deze dagen op dezelfde wijze socialisten moeten noemen. Deze retorische salto mortale is niet aan te bevelen.

     6. Floris

      Het is volkomen begrijpelijk dat het naoorlogse links zich zo krachtig mogelijk van de nazi’s trachtte te distantiëren. De overeenkomsten zijn voor hen buitengewoon pijnlijk. Maar de feiten ontkennen zal ze niet veranderen. Dat is de werkelijke retorische salto mortale.

      Door de jarenlange linkse dominantie in het vakgebied geschiedenis en de media is men redelijk goed in die salto geslaagd, maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat is wat er momenteel gebeurt. Die salto was een radslag, in de betekenis van mensen een rad voor ogen draaien.

      Jij bent een van degenen die zich een rad voor ogen heeft laten draaien en krampachtig vasthoudt aan de achterhaalde leugens van linkse historici.

      Ik adviseer je om neutrale analyses van neutrale wetenschappers te lezen en niet de shit die jij van die linkse riolen haalt. Je kan hier beginnen:

      “Stel er wordt een politieke partij opgericht die zichzelf socialistisch noemt en in haar programma heeft staan dat de staat de plicht heeft ervoor te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien of door de staat worden onderhouden.

      In andere programmapunten belooft de partij: uitbreiding van sociale voorzieningen; goede gezondheidszorg en dito onderwijs die toegankelijk zijn voor iedereen; onteigening van grond ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren; nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en winstdeling bij grote bedrijven.

      Dertien jaar later komt de partij aan de macht. Ze heeft haar ideologische veren niet afgeschud; het programma is al die tijd onveranderd gebleven en wordt voortvarend uitgevoerd. Een echte linkse partij, zou je toch zeggen. Maar omdat het nu toevallig de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) betreft, beschouwt bijna iedereen die partij en haar leider, Adolf Hitler, als heel erg rechts.”

      https://meervrijheid.nl/?pagina=1199

     7. K.Dopper

      Floris weet het ook niet meer en citeert in arren moede maar een tekst van een notoir wetenschappelijk blog.

      Zijn vermogen om zichzelf voor gek te zetten is onnavolgbaar.

      🙂

  1. PMG

   ‘in de polder’????

  2. Feit

   Het is hel simpel Guus. Hoe meer islam (een verderfelijke politieke totalitaire nazi ideologie) door de strotten van mensen geduwd wordt hoe rechtser en radicaler het volk wordt. Hoe rigoureuzer de “eindoplossing” voor dit probleem. Je kan het alleen stoppen door een immigratiestop uit moslimlanden.

   Leer toch eens van de geschiedenis, Guus.

   1. Guus Geluk

    Ironisch genoeg is de leider van AfD nog steeds erg trots op de Wehrmacht.

    Tja.

  3. IJscoman

   Guus probeert wanhopig het AfD-succes in de bruine hoek te trekken en neemt daar de PVV en passant even bij mee. Willens en wetens voorbijgaand aan het feit dat 46% gewoon minder islam in Duitsland wil en ondanks hun belastende schuldgevoel naar het verleden toch de moed hadden om voor de AfD en tegen de islam te stemmen.

   Een moed die Guus ten ene male ontbreekt. De laffe bangbroek.

   1. Guus Geluk

    Dat Frauke Petry nu is opgestapt bewijst mijn punt.

  4. marco1

   Ja hoe zou het toch komen vraag je je dan af he?

 4. poldi

  In middels staat de AFD op 13,5% in de peilingen.
  Merkel moet nu het gelag betalen voor het feit dat de miljarden van de excellerende Duitse economie niet naar de eigen wegvegeterende bejaarden (armoede onder die categorie is verdubbeld) maar naar de zuidelijke EU-landen, de migranten en “vluchtelingen” wegvloeit.
  Ze gaat het nog veel moeilijker krijgen in de komende jaren.
  De SPD lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Het was waarschijnlijk vooral de klassieke, weinig verdienende, aanhang die zag dat de eigen situatie veronachtzaamd werd ten faveure van miljoenen nieuwkomers.

 5. marco1

  Goh wat zullen die moslims zich gediscrimineerd voelen in Duitsland. Ik snap het niet de rest van de wereld vind ze juist een verrijking en heeft dat totaal niet.

 6. Beukman

  En inmiddels is de gematigde Petry opgestapt, waardoor de partij wel degelijk een flinke bruine rand dreigt te krijgen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een groot deel van de kiezers daar niet gelukkig mee is.

  1. corfo

   @ Beukenoot.
   Nu mevrouw Petry jouw reactie heeft gelezen zal ze wel zijn ondergedoken uit angst voor de gevolgen van jouw vlammende betoog.
   Man man, wat zet jij jezelf toch steeds weer voor joker : denk je nou écht dat men in Duitsland jou geschriftjes leest, laat staan er iets mee doet ?
   Verstandig proberen te worden, Beukje !

   1. Beukman

    Probeer het eens inhoudelijk, @cor.

  2. IJscoman

   Ach Beuk, de Moffen zijn en blijven nazi’s, toch? Althans, dat is wat jij Dopper en Guusje beweren. Jullie hebben gelijk hoor: gefeliciteerd!

   1. K.Dopper

    Ik kan niet voor Beukman en Geluk spreken maar ik vind Moffen (ik neem aan dat je dit als plat synoniem voor Duitsers gebruikte) niet per definitie nazi’s. Ze kunnen dat zijn maar dat kunnen Nederlanders of inwoners van andere lidstaten van de EU, zoals bekend, ook.
    Duitsers zijn meestal keurige hardwerkende mensen waarvan een klein aantal bovendien bovengemiddeld goed kan voetballen.

    1. marco1

     Tevens zijn ze erg hulpvaardig en is het een schoon land hopelijk behouden ze hun eigen cultuur en identiteit.

   2. Beukman

    Dat beweer ik helemaal niet, @IJsje. De Duitsers zijn zich juist goed van hun geschiedenis bewust.
    Stel dat Petry vorige week al was opgestapt, dan was dit nu nog duidelijker geweest, aangezien een hele hoop gematigde kiezers dan alsnog niet AfD hadden gestemd.

 7. Two Ravens Black Kettle

  De Moffen zijn voor de derde keer binnen 1 eeuw bezig Europa te vernietigen. Eerst Kaiser Wilhelm en de moffen (ofschoon dat verhaal ietwat ingewikkelder is dan alhier voorgesteld), daarna Adolf Hitler en de nazi’s en nu Frau Merkel en haar anti-fascistische en islam horde.

  Een pathologisch ziek megalomaan volk.

  De toekomst ligt in O-Europa want W-Europa (muv. Denemarken) wordt geregeerd door de Quislings van Frau Merkel.

  Wil men echt iets doen aan islamitische terreur dan zou men bv. de wijk Molenbeek moeten nuken. Dat zou meer zoden aan de dijk zetten dan een bom in een woestijn flikkeren.

 8. DolleDries

  De realiteit: Duitsland letterlijk op instorten
  In de statistieken gaat het nog zo goed met Duitsland, maar schijn bedriegt. Niet één Duits bedrijf staat nog in de top van de wereldranglijsten met best presterende ondernemingen. De ooit geroemde Duitse infrastructuur is op veel plaatsen weggezakt naar Derde Wereldniveau; duizenden bruggen, viaducten, weg- en spoortrajecten staan op instorten; vervanging en nieuwbouw duurt dankzij de extreem stroperige procedures vele (regelmatig zelfs tientallen) jaren. Op de Duitse autobahnen heerst een ‘Dauerstau’, en miljardenprojecten zoals het nieuwe vliegveld van Berlijn kampen met gigantische technische en financiële tegenslagen. Traag internet (15 mbit, ongeveer 20% van het Nederlandse gemiddelde) doet ook de online economie stokken.
  ‘Innovatie’ is een vrijwel onbekende term in de starre Duitse bedrijfscultuur, waardoor het land ook op dit gebied steeds verder achterop raakt. Tegelijkertijd worden honderden miljarden euro’s kapitaal vernietigd door het sluiten van kern-, olie- en gascentrales, en het omschakelen op onbetrouwbare en onbewezen ‘groene’ wind- en zonne-energie, die de elektriciteit voor steeds meer Duitse burgers onbetaalbaar maakt (2).
  Terwijl de regering Merkel nu al jaarlijks € 55 miljard uitgeeft aan de massa immigratie van miljoenen moslims, waarvan 90% permanent aan het uitkeringsinfuus moet, verkeren miljoenen Duitse gezinnen en bejaarden in diepe armoede. Volgens diverse internetpeilingen zijn de meeste Duitsers haar dan ook helemaal zat, en wordt de AfD (Alternative für Deutschland) veruit de grootste partij. De officiële pijlers geven CDU/CSU echter zo’n 33% en de AfD 13%. Niet voor niets cirucleren er al maanden geruchten over grootschalige verkiezingsfraude door de overheid.
  Tijdens de verkiezingscampagne kwamen de belangrijkste thema’s, zoals de aanstormende nieuwe Europese bankencrisis, een nieuwe eurocrisis, en de instorting van de sociale zekerheid -en als het zo doorgaat de complete samenleving- door massa immigratie en islamisering niet aan bod, noch de reden waarom Duitsland aan allerlei illegale oorlogsoperaties (zoals tegen Syrië) deelneemt. Alleen de AfD wilde het over de reële toekomst hebben, maar die partij wordt door de overige, die allemaal min of meer hetzelfde linksradicale koers varen, steevast verketterd.

  1. corfo

   @ DD.
   Eén kleine opmerking, of misschien iets meer !
   Over de infrastructuur : zowel in Duitsland als ook in Nederland is de infrastructuur op het niveau aangeland zoals in de DDR en Polen in de jaren van het z.g. IJzeren Gordijn.
   In die tijd reisde ik diverse keren in die landen, het was verschrikkelijk gesteld met de infrastructuur, ongeveer gelijk a.d. toestand in óns “rijke” landje.
   Miljoenen ouderen in Duitsland leven ónder de armoedegrens, nét als in het “rijke” Nederland.
   Het welzijnsniveau van een land is af te meten aan de omstandigheden waarop dat land zijn ouderen verzorgt en de gezondheidszorg is geregeld. Beide zijn in Nederland vér onder de maat. De hele klèrezooi in den Haag krijst maar wat, liegt en bedriegt a.d. lopende band, en velen klinkt het gekrijs als muziek in de oren, hoogste tijd voor “Beter Horen” , mensen !!!

   1. marco1

    Is onze infrastructuur zo slecht dan?

    1. DolleDries

     Ik vind ze in Duitsland veel en veel slechter.

   2. Jantje

    “Duitsers” die onder de armoedegrens leven, “Nederlanders” die onder de armoedegrens leven. Het zijn toch voornamelijk mensen van allochtone afkomst die dat betreft. Een uitstekende voedingsbodem voor de islam (er is maar 1 islam).
    Ze steken de hand niet in eigen boezem maar worden jaloers gemaakt op de rijkdom van het westen en vanuit de koran en de moskee wordt ze geleerd ons te haten.

 9. Ni28

  Islamisering van Europa maakt Europa kapot. De AfD is ontstaan als protest tegen deze soort van globalisering. De gewone Duitser voelt wat er gaande is en wordt langzaam wakker. Daarom is Merkel maar deels afgestraft. Mevrouw Petri heeft gelijk als zij zegt dat zonder rare uitspraken van Kauland de AfD nog groter kon worden. Maar deze Kauland moest perse zijn grote bek open doen en daardoor onnodig reden geven tot verzet. De gematigde AfD had grote kansen en door deze domme mensen wordt het weer niets. Geen wonder dat Petri zich afscheidt.

 10. Kodi

  Europese PvdA’s diep in de rode cijfers

  Na Nederland, Frankrijk, Griekenland, Polen en Spanje nu ook Duitse sociaal-democraten aan de beurt

  24-09-2017, 21:20 Tags: Duitsland, Martin Schulz, pvda

  In de Duitse parlementsverkiezingen van zondag is de sociaaldemocratische SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) op een dieptepunt beland. De partij heeft volgens exitpolls net iets meer dan 20 procent van de stemmen gehaald, de laagste score ooit. De Duitse sociaaldemocraten zijn niet de enigen in Europa die hun linkse aanhang zien verdampen.

  In Nederland was eerder dit jaar de PvdA de grote verliezer van de parlementsverkiezingen. De partij kreeg nog maar 5,7 procent van stemmen.

  De Franse socialisten kunnen daar van meepraten. Zij waren gewend de politiek te domineren, maar in juni verloren ze 250 van de 280 zetels die ze in de Nationale Vergadering (Franse Tweede Kamer) hadden. Het was geen verrassing, want de socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon was twee maanden eerder al weggestemd in de presidentsverkiezingen. Hij kreeg in de eerste ronde slechts 6,4 procent.

  Dit percentage is vrijwel gelijk aan het percentage stemmen dat de Griekse socialisten van de partij Pasok in 2015 behaalden. De Pasok leverde decennia de premier van het land en slaagde er in 2009 nog in 43 procent van de stemmen te behalen.

  De Poolse sociaal-democratische PPS is in oktober 2015 na een verkiezingsdebacle uit de volksvertegenwoordiging verdwenen. De Spaanse socialisten van de PSOE mogen nog blij zijn met 22 procent (2016). Maar dat kiezerspercentage toont een gestaag dalende lijn sinds de socialistische leider Felipe González in 1982 met meer dan 48 procent van de stemmen de verkiezingen won en Spanje bijna veertien jaar regeerde.

  https://t.co/8abgYTQxoK

 11. Kees

  En Macron leed ook nog eens gevoelig verlies afgelopen weekend, we worden wakker!

 12. lanex

  Iedereen die hier de PVV wegzet als nazistisch heeft een halve brein, niet in staat om normaal het argument c.q debat te voeren. Het is het zwaktebod van de rode lemmingen die niet verder komen dan alles wat niet in hun straatje past te ridiculiseren en belachelijk maken, het zijn de volgers, de conformisten en de lafhartigen, ware NSBers dus.
  Een heleboel nep intelligentie waart hier rond!
  PS Ben niet eens een PVV stemmer.

  1. Floris

   Ach, dat is typisch Beukman. Hij heeft gelijk dat de PVV nationalistisch is en mogelijk uit strategische overwegingen wat punten van de SP heeft overgenomen en als hij dit leest: “een beweging [de nazis] die in de eerste plaats nationalistisch was en van het socialisme alles jatte wat ze gebruiken kon” dan is dat spekkie voor z’n bekkie.

   De waarheid is echter dat de nazi’s het niet uit opportunisme hebben “gejat” maar het heel serieus meenden met hun versie van het socialisme.

   Als Beukman een kansje ziet om de PVV te bashen zal hij het niet laten.

   1. marco1

    Het lijkt mij ook geen probleem als ze de goede dingen van elkaar overnemen.Partijen mogen elkaars standpunten toch overnemen als ze denken het een goed plan of verbetering is.

 13. Ecoshaarlem

  De Duitsers ondervinden de gevolgen van de grootste fout van Merkel ” alle moslimse gelukzoekers zijn welkom in Duitsland ” , zij is nog wel de grootste partij maar heeft inweze verloren.
  Nog enkele aanslagen in het Westen en de burgers komen in opstand, is in Frankrijk al heel voelbaar, is ook de grootste fout van deze eeuw om de westelijke cultuur te vermengen met de moslimse, dat is gelijk water en olie en nog nimmer goed gegaan!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.