Ybeltje Berckmoes: om van mij af te komen wilde de VVD mij burgemeester in een kleine gemeente maken

Het afvoerputje van de moderne politiek.

Ooit, heel lang geleden, was het burgemeesterschap een serieuze baan, waarvoor goede, lokale staatsmannen en -vrouwen gevonden werden. Ze hadden aanzien in hun gemeente, mensen kenden hen, en ze werden dan ook buitengewoon gerespecteerd door hún burgers.

Nou, die tijden zijn al lang voorbij. En dat komt voor een groot deel doordat burgemeesters opgedrongen worden door Den Haag. Steeds weer zijn het mensen die a) niets hebben met de stad of het dorp waar ze in dienen en die b) alleen maar burgemeester worden omdat ze om wat voor reden dan ook uitgerangeerd zijn in de landelijke politiek.

Dat wordt bevestigd door Ybeltje Berckmoes, oud-Kamerlid voor de VVD. In haar memoires, waar we gisteren al het één en ander over schreven, vertelt zij dat de VVD-top van háár probeerde af te komen door haar een burgermeesterschapje aan te bieden. Zoals chef politieke redactie van de Volkskrant Raoul du Pré schrijft:

Waar de VVD vroeger wegkwam met dit soort politieke spelletjes hebben de liberalen tegenwoordig een probleem: er is nu namelijk een alternatief. En dat alternatief is keihard voorstander van de gekozen burgemeester.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

28 reacties

 1. Ni28

  De diverse baantjescaroussel. Als dank burgemeester in een grote stad. Als stank burgemeester in een gat. Toch nog altijd verzekerd van een baan hoe dan ook. En de kwaliteit van het burgemeesterschap? Dat doet er niet toe.

  1. Kodi

   Dus voor een burgemeesterspost doet niet je kennis, maar je kennissen terzake. Een burgemeesterschap is dus een soort Melkertbaantje voor uitgerangeerde politici. Dat geeft dan weer te denken over het aanzien van een burgemeester. Bij Ahmud Marcouch zijn er ook al gerede twijfels aan zijn integriteit en aan zijn competentie en dat hij zijn burgemeesterschap slechts heeft verworven op grond van zijn partijkaart.

   En wat de gekozen burgemeester betreft: Laat je geen rad voor ogen draaien! Als de kandidaten moeten komen uit een koker van een commissie van wijze mannen, dan valt er voor de burgers slechts te kiezen tussen lood of oud ijzer. Denk aan Utrecht in het jaar 2009. Geen wonder dat de opkomst toen slechts 9 % was. De wegblijvers hadden gelijk.

   1. trampoline

    Het werd 50 jaar geleden al openlijk gezegd: cariere maken wordt voor 5% bepaald door wat je kent en door 95% door wie je kent.
    En dat is in de politiek precies zo; het partijkartel bestaat wel degelijk.

    1. Paaldanseres

     Precies!!

 2. HW

  Nu er eindelijk eens een blik achter de gordijnen mogelijk is, ontkent Halbe Zijlstra in alle toonaarden, dat er zoiets als een partijkartel voor overheidsbaantjes binnen de VVD bestaat. Door hem wordt dit afgedaan als zijnde rancune van een uitgerangeerd Kamerlid. Ook minister Ploumen ontkende gisterenavond in Pauw ten stelligste het bestaan van dit soort praktijken binnen de PvdA.
  Teleurstellend vond ik echter de reactie van Jeroen Pauw, die normaal iedere gast van rechts aan een nader verhoor onderwerpt, terwijl hij nu dit onderwerp direct na de ontkenning liet lopen en ging over tot de order van de dag.
  Daaraan kun je zien, dat dit de praktijk is binnen de politiek en dat de kliek eromheen hiervan op de hoogte is.

  En Nederland zit hiermee opgescheept en de belastingbetaler wordt gevraagd deze dik betaalde functies te financieren.
  Dit zou door het OM aan een nader onderzoek moeten worden onderworpen, want in principe wordt hier machtsmisbruik en fraude gepleegd ten koste van de belastingbetaler.
  Misschien is een parlementaire enquête een verfrissende oplossing voor deze praktijken.

 3. Obiwokekenobie

  Ik wil ook wel burgemeester worden. Zoeken ze nog mensen bij de VVD?

  1. corfo

   @ Obiwokekenobie.
   Ze zoeken nog mensen bij de VVD, maar dan mag u NIET van “onbesproken gedrag” zijn.
   Als u enige handigheidjes op het gebied van fraude en/of bedrog bezit, is dat een pré !

 4. Kodi

  Voorpublicatie – Zo dacht de VVD-fractie over de veroordeling van Geert Wilders
  https://t.co/w2VLHKJ1RW

  In de aanloop naar de verkiezingen van 2017 stond Wilders op eenzame hoogte in de peilingen. Hij was bovendien de grote concurrent van de VVD als het ging om immigratie, het hoofdthema. Eigenlijk dacht de VVD daar net zo over als Wilders, maar dat kon natuurlijk niet zo naar buiten gebracht worden. De kleine vormverschillen die er waren met Wilders moesten juist opgeblazen worden tot principekwesties. Wilders moest telkens neergezet worden als zijnde ‘onbetrouwbaar’, de ‘wegloper’, tegenover wie premier Rutte als vaste waarde werd gepositioneerd. Rutte moest naar buiten gebracht worden als ‘de man met de oplossingen’. Ondertussen moest hij ook harde straattaal uitslaan, om de gewone Nederlander te binden, met uitroepen als: ‘Pleur op!’

  Afstand houden van Wilders was de belangrijkste boodschap tijdens de campagne. Zo veel mogelijk negeren, uitsluiten, niet in zijn frame raken. In die mediastrategie paste het dus ook niet om te zeggen dat Wilders ten onrechte was veroordeeld. Maar intern werd daar heel anders over gesproken.

  Op vrijdag 9 december 2016 werd Wilders veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie vanwege zijn ‘minder minder’-uitspraak. De dinsdag erop kwam dit vonnis ter sprake in de fractievergadering. Een week na de uitspraak was er namelijk een plenair debat over het onderwerp vrijheid van meningsuiting geagendeerd door Kamervoorzitter Khadija Arib van de PvdA. Dat was natuurlijk niet toevallig. Zo kon het nog net voor het kerstreces plaatsvinden, en werd het geen verkiezingsdebat over Wilders. Dat was in het belang van iedereen, behalve van Wilders.

  Woordvoerder Joost Taverne legde in de fractievergadering zijn interne fractienotitie voor met betrekking tot dit plenaire debat. Het ging, meer precies, over een initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid en ex-PVV’er Joram van Klaveren. Dat voorstel beoogde een uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de twee rechtszaken tegen Wilders. In de eerste rechtszaak werd hij vrijgesproken. Het draaide om de tweede rechtszaak. Daarbij ging het, letterlijk in het vonnis, om de volgende overtreding:

  Op 19 maart 2014 heeft de heer Wilders aan zijn publiek gevraagd ‘willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?’ In antwoord hierop werd door het publiek, dat vooraf was geïnstrueerd, meermalen ‘minder’ gescandeerd.

  In het vonnis op de vrijdag voorafgaande aan het debat had de rechter geoordeeld dat Marokkanen kunnen worden gezien als ‘ras’. In zijn toelichting verwees de rechter naar een internationaal verdrag. Dan wordt nationaliteit ineens een ras. Zoekt en gij zult vinden. Wat normaal is parkeren we even. En de wetenschap schuiven we ook even aan de kant:

  De juridische betekenis van de term ‘ras’ is veel ruimer dan de betekenis die dit begrip in het Nederlands spraakgebruik en de wetenschap normaal heeft. Gekeken moet worden naar het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR). Daarin wordt onder ‘rassendiscriminatie’ verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ‘ras’, ‘huidskleur’, ‘afkomst’ of ‘nationale of etnische afstamming’.

  En de rechter ging nog verder. Hij maakte zelf wel eventjes uit dat Wilders met ‘Marokkanen’ niet de nationaliteit had bedoeld, maar de etnische afkomst:

  De heer Wilders heeft op 19 maart 2014 een groep landgenoten op een voor iedereen heldere en duidelijke wijze geïdentificeerd door te verwijzen naar hun gemeenschappelijke afkomst. Hij heeft de nationaliteit gebruikt als etnische aanduiding. Daarmee verwijst de gebruikte term ‘Marokkanen’ naar de in het IVUR opgenomen kenmerken ‘afkomst’, ‘nationale afstamming’ en ‘etnische afstamming’ en is dus sprake van ‘ras’ in de zin van de strafwet.

  In zijn interne notitie voor de fractievergadering bleek Joost Taverne het uitgesproken oneens te zijn met de rechter:

  “De uitspraak van afgelopen vrijdag past niet in hoe de wet volgens de VVD geïnterpreteerd dient te worden. Nationaliteit is geen ras en daarom is er geen wettelijke grond op basis waarvan Wilders veroordeeld had mogen worden. Ook heeft de rechtbank betoogd dat een speech op een verkiezingsbijeenkomst zoals Wilders die hield, in het geheel geen bijdrage is aan het publieke debat in Nederland. Ik ben het daar niet mee eens.”

  Maar niemand zou die VVD-kritiek buiten de fractievergadering te horen krijgen. Want uit de mond van de VVD mocht geen enkel woord klinken dat ook maar een beetje positief over Wilders was. Zeker niet in verkiezingstijd. Zeker niet toen Wilders zo torenhoog in de peilingen stond. In de fractievergadering zelf was er ook nauwelijks discussie over. Iedereen stond in de campagnemodus.

  Na de fractievergadering werd Taverne nog even terzijde genomen door het fractiebestuur. Opdat hij geen onwelgevallige geluiden zou laten horen in de plenaire zaal. Alles wat met Wilders te maken had, lag nu eenmaal supergevoelig.

  Ik weet dat het geen gewoonte is voor politici om zich uit te spreken over rechtszaken, maar in werkelijkheid is er geen enkele regel die zegt dat een parlementariër zich niet zou mogen uitspreken over een vonnis van de rechtbank. Tenslotte is zo’n vonnis niets meer dan een interpretatie van de rechter. Zeker als het gaat over zulke politiek geladen zaken als bij Wilders. Het parlement staat zo stilzwijgend toe dat de macht van de rechters steeds groter wordt.

  De interpretatie van de rechter wordt door dit soort uitspraken over Wilders en racisme de norm, want dat draagt bij aan de jurisprudentie. De oorspronkelijke Nederlandse wet en de bedoeling waarmee die tot stand is gekomen raakt daarmee op de achtergrond. En daarmee verandert de balans in de trias politica: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtsprekende macht.

  Al in 2013 had Taverne zich daarover namens de VVD in een Volkskrant-artikel uitgesproken met als kop: ‘VVD: verbied rechter wetten te toetsen aan internationaal verdrag.’ Taverne zei toen:

  “Ik vind dat de hoogste democratisch gelegitimeerde instantie, namelijk het parlement, over de eigen wetten moet gaan. Niet de rechter die, mind you, niet is gekozen. Dat is een heel principiële keuze.”

  Bij zijn vonnis tegen Wilders had de rechter een internationaal verdrag uitgekozen om tot zijn definitie van racisme te komen. Dat gaf nog eens aan hoe scheef de balans in de trias politica was geworden. Iets waar Taverne dus eerder al in het openbaar op had gewezen. Je zou zeggen: een inkopertje voor Taverne. Maar juist nu hield hij zijn mond. Want het interne VVD-credo was belangrijker: geen bijval voor Wilders.

  Ook in het plenaire debat zou Taverne zijn echte mening over het vonnis voor zich houden. Dat dit vooral een kwestie van timing was, had hij overigens al in zijn interne notitie op de fractievergadering laten weten:

  Feit is dat de behandeling van dit wetsvoorstel op een ongelukkig moment komt. Afgelopen vrijdag heeft de Rechtbank Den Haag Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie wegens zijn minder-minder uitspraken. Desondanks heeft de rechtbank geen straf opgelegd. Ik verwacht dat het debat vooral in het teken zal staan van de uitspraak in de zaak Wilders, maar ik zal het voorstel op zijn merites beoordelen.

  Het initiatiefwetsvoorstel van Van Klaveren zou in het plenaire debat helemaal niet op zijn merites worden beoordeeld. Het zou ook nauwelijks over de zaak-Wilders gaan. Van der Staaij van de SGP wees er nog eens op wat dan de etiquette is: ‘Juist omdat deze zaak nog concreet onder de rechter is – er is hoger beroep aangekondigd – past ons hierbij, ook inhoudelijk, terug-hou-dend-heid.’

  De hele Kamer hield zich daar zoals gewoonlijk braaf aan. Onder het mom: het is onder de rechter, dus mondje dicht. Voor de VVD gold in het bijzonder: niet Wilders in de kaart spelen. Niet nu hij potentieel de grootste partij is en de verkiezingen eraan komen. Zelfs niet nu binnen de VVD op de fractievergadering was uitgesproken dat dit een vreemd vonnis was.

  Pechtold week nota bene nog van de etiquette af door de rechterlijke uitspraak tegen Wilders instemmend aan te halen: ‘De vrijheid van meningsuiting werd hier niet ingeperkt. Collega Wilders ging zelf naar het oordeel van de rechter op zoek en daarmee over de schreef.’

  Ook na die uitspraak van Pechtold deed Taverne er het zwijgen toe. Wat de VVD-woordvoerder werkelijk vond over dat vonnis, hoefde Nederland op dat moment eventjes niet te weten.

  Niet veel later liet Halbe Zijlstra mij weten dat Joost Taverne anders dan ik niet zo dom zou zijn om zonder toestemming een interview te geven. ‘Omdat Joost wel weet dat hij hierna nog een hele carrière te gaan heeft.’ Daar had hij een punt. Ik was nooit een goede marionet.

  Joost Taverne zou in de zomer van 2017 naar New York vertrekken.

  1. corfo

   @ Kodi.
   Wat vooral duidelijk blijkt uit uw reactie : Rutte gaat over lijken en is bezeten van macht, tevens in staat om z’n hele familie op te offeren als ’t hem maar “goed” gaat.
   In de oorlog had men speciale namen voor zulk soort.

  2. HaZ

   “hoe de wet volgens de VVD geïnterpreteerd dient te worden”.
   Daar hebben al die VVD’ers toch wel heel veel moeite mee, zou het soms beleid zijn in de Vereniging Van Dieven ?

   1. corfo

    @ HaZ.
    Beleid in de Vereniging Van Dieven ? Daar is geen beleid, maar zoals het “spreekwoord” bij Justitie is/was : “Géén beleid is óók beleid”.
    Die vereniging heeft momenteel grote moeite om te zorgen dat er niet nog meer kikkers uit de wagen springen en aan de bevolking gaan uitleggen dat het intern bij die club één grote rotzooi is. Figuurtjes als Zijlstra, Zalm enz. zijn ongelooflijke achterbakse sujetten, die, zodra ze zich in gevaar voelen komen, de meest smerige praktijken gaan/laten uitvoeren teneinde zichzelf te redden en de boodschapper monddood te maken. Minderwaardige creaturen zijn het, niks meer en niks minder.

 5. poldi

  Interessant
  ————-
  PVV-leider Geert Wilders wil oud-Tweede Kamerlid van de VVD Joost Taverne laten horen tijdens het hoger beroep van de rechtszaak over de ‘minder Marokkanen’- uitspraken.

  Aanleiding is het boek van oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam van de VVD dat vandaag verschijnt, waarin staat dat Taverne het oneens was met de veroordeling van de PVV-leider door de rechtbank Den Haag vorig jaar.

  Volgens Berckmoes kreeg niemand buiten de fractievergadering van de VVD die kritiek te horen, omdat toen Wilders vorig jaar hoog in de peilingen stond er ,,geen enkel woord mocht klinken dat ook maar een beetje positief was over Wilders.”

  https://www.ad.nl/politiek/wilders-wil-oud-kamerlid-taverne-laten-horen-tijdens-hoger-beroep~a5d6348f/

  1. Paaldanseres

   Mooi…. laat maar gebeuren. Het zal wel van alle kanten door het partijkartel geframed gaan worden. Ze zijn natuurlijk bang dat de beerput helemaal geopend gaat worden en dat het deksel er niet meer op kan. Jaja… zo draait onze politieke elite. Graaiers, hufters en grafbekken zijn het.

   1. corfo

    @ Paaldanseres.
    ++++++ !!!

 6. buitenbeentje

  Burgemeester, directeur bij een of andere organsitie en dan hebben we ook nog baantjes bij de EU voor de hogere echelons in het politieke handwerkgilde

  1. corfo

   @ buitenbeentje.
   Als men het al niet zou zíjn, word je toch zeker kotsmisselijk van die hele bende van graaiers, leugenaars, lachebekjes, niksnutten en baantjesjagers daar in den Haag ?
   Dat mevrouw Berckmoes moest verdwijnen is wel duidelijk, binnenkort zal de VVD bij monde van haar “excellente” geschiedenisleraar Rubberen Rutte, wel bekend gaan maken welke verschrikkelijke “fouten” mevr. Berckmoes heeft gemaakt en dat ze daarom moest verdwijnen. Gewoon weer zo’n vies en achterbaks politiek spelletje van de z.g. “elite”.

 7. Ni28

  De FvD kan hierdoor alleen maar groeien. Het is altijd de zittende establishment die zijn eigen vijanden creëert door groeiende eigen arrogantie. Arrogantie van de macht wreekt zich altijd op de machthebbers.

  1. trampoline

   Ik heb vanmiddag even naar het vragenuurtje gekeken op NPO 1. Daar hebben Kamerleden een uur om ministers vragen te stellen over diverse onderwerpen. Moet u ook eens doen want het is verhelderend over het functioneren van onze democratie.

   Wat overduidelijk was:
   1. bewindslieden accepteren geen kritiek op zichzelf of hun ministerie;
   2. bewindslieden geven geen antwoorden op lastige vragen maar ontwijken die;
   3. bewindslieden beantwoorden ongevaarlijke vragen die helemaal niet gesteld zijn.

   En dan vindt Den Haag dat wij burgers hen serieus (moeten) nemen en reageren ze geïrriteerd als blijkt dat burgers ze niet vertrouwen. Zoden ze het daar misschien zelf naar gemaakt hebben?

 8. brabantguy

  Goh wat raar. Alle reageerders springen er boven op. Het merendeel likt zijn lippen bij dit soort berichten over de VVD, PvdA etc… vragen zij zich wel eens af hoe het eigenlijk zit met de partijdiscipline bij de PVV. Men denkt niet dat daar van bovenaf wordt bepaald wat de heren en dames kunnen zeggen en hoe ze het zeggen? Kom op zeg.. Gelukkig maar dat de PVV niet mee kan doen aan de baantjescarroussel. Ik moet er niet aan denken dat Dion Graus burgemeester van Amsterdam zou worden…Al zullen de honden er wel blij mee zijn…

 9. Rex Gildo

  Het is laf van kamerleden die bij hun partij op de een of andere manier in ongenade zijn gevallen met verwijten te overladen.
  Dat kwam voor bij de PVV van Wilders toen er ineens niets deugde van Geert volgens betrokkenen, onlangs nog een paar gefrustreerde SP-leden die hun leider Marijnissen al dan niet terecht afzeken en nu een geheel onbekende VVD-ster die haar vuile was buiten hangt.
  Waarom kwamen de verwijten niet tijdens hun actieve loopbaan en welk doel zal men nastreven met deze beschuldigingen?
  Het komt nogal zielig over; vooral door gedrag van die mislukte politie-agent waarvan de naam mij even is ontschoten.

 10. RobertMarsman

  In hoeverre is een gekozen burgemeester een goede oplossing? Daar zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan vast. Ten eerste iemand die uit de gemeente of stad komt waar hij burgemeester zou zijn is per definitie niet altijd de juiste burgemeester. En een burgemeester die niet uit die gemeente komt is per definitie niet altijd een slechte burgemeester.

  Iedereen wil natuurlijk een burgemeester die ook capabel genoeg is voor het ambt van burgemeester. Waar die burgemeester dan vandaan zou komen of hoe hij benoemt wordt zou mij een biet wezen zolang hij zijn werk maar goed doet. En dat kan je alleen maar door mensen aan te stellen die ook bestuurlijke kwaliteiten bezitten.

  Bij een direct gekozen burgemeester waar jan en alleman zich maar verkiesbaar bij kan stellen lijkt mij de kans juist groter dat je incapabele mensen krijgt die dat ambt vervullen. Zolang ze maar draagvlak genieten onder de burgers en populair genoeg zijn.

  Ook neemt de kans op politieke spelletjes toe als je een gekozen burgemeester hebt. Dan bestaat ook de kans dat je een burgemeester krijgt die de gemeenteraad eigenlijk niet ziet zitten en ze hem met man en macht uit zijn ambt willen krijgen.

  1. DolleDries

   In Duitsland loopt dat prima.

   1. corfo

    @ D.Dries.
    In Oostenrijk ook !

   2. RobertMarsman

    Nee hoor dat lijkt maar zo. Meestal is de opkomst ook helemaal niet zo hoog want lokale politiek leeft niet echt. De opkomst in Duitsland is vaak lager dan die van de gemeenteraadsverkiezingen. Vaak onder de 50% van de kiesgerechtigde kiest voor een burgemeester. De meeste mensen interesseert het gewoon niet.

    Hier in Nederland zou dat niet anders zijn. Ook hier leeft lokale politiek nauwelijks. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vaak ook laag. We mogen blij zijn als het net iets over de 50% is.

  2. Mart

   Och als een ”prefect” hier gaat rotzooien zit hij zijn 4 jarige term gewoon niet uit….hij wordt gewoon verwijderd met pek en veren desnoods.

 11. Ecoshaarlem

  Ik vat het in een paar woorden samen, het is een zooitje bij die dievenbende van de VVD, kijk alleen maar naar al die veroordelingen door de rechter!
  En dat gaat met een christelijke partij het land regeren, er is een spreekwoord, waar je mee omgaat wordt je mee besmet, of is het pluche te aantrekkelijk en hebben ook zij daar alles voor over, wat kan een mens zich vergissen in bepaalde zogenaamde christelijke bekende personen!

 12. Mart

  In een klein beetje ”democratisch land”,kiest het stadsvolk de burgemeester en wethouders….en nòg gaat het dikwijls fout meestal door corruptie.Maar we hebben nù al weer jaren een goeie!…..Mart Brasil.

 13. Babaji538

  Hoe verzint ze het.

  Petra Hermans

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.