Voltreffer! Amerikaanse drone jaagt Britse jihadiste Sally Jones naar het hiernamaals

Zeg maar dag met je handje tegen Sally de terroriste.

Eén van de meest beruchte jihadisten van Engeland, Sally Jones, is dood. Een Amerikaanse drone werd in juni ingezet om haar van de aardbodem te vegen vlakbij de grens tussen Irak en Syrië. Hoewel het vrijwel meteen duidelijk was dat zij dood was wilde de CIA het nieuws nog niet publiekelijk maken omdat ze bang waren dat haar minderjarige kind ook om was gekomen bij de aanval. Hoewel daar nog steeds geen duidelijkheid over bestaat heeft de Amerikaanse inlichtingendienst besloten dat deze informatie niet langer geheim gehouden kan worden.

Dat is goed nieuws, want Sally’s dood betekent natuurlijk dat het tijd is voor een feestje. Deze vrouw was een zwaar gestoorde psychopaat. In 2013 ging deze gek met haar zoon naar Syrië om daar als propagandist aan de slag te gaan voor de massaslachters van ISIS. Mevrouw bekeerde zich eerder namelijk tot de radicale islam. Na augustus 2015 kreeg ze de bijnaam White Widow (Witte Weduwe) nadat haar man en jihadist Junaid Hussain werd uitgeschakeld door een Amerikaanse drone-aanval. Op dat moment was deze gek bezig met plannen om vreselijke aanslagen te (laten) plegen in Engeland. Dat deed hij met de steun van zijn knettergekke vrouw.

Sterker nog, toen haar man eenmaal naar de hel geschoten was werd Sally het hoofd van de vrouwelijke afdeling van het zogenaamde Anwar al-Awlaki bataljon van ISIS. Dat is een eenheid die uit buitenlandse vrouwelijke terroristen bestaat met de opdracht om terroristische aanvallen voor te bereiden en uit te voeren in het Westen. Vervolgens gebruikte mevrouw de radicale-moordenares Twitter om vrouwen te ronselen.

Sally werd ook berucht vanwege haar agressieve, hatelijke, gewelddadige opmerkingen op sociale media. Zo schreef ze onder meer:

“Jullie christenen hebben moeten onthoofd worden met een bot mes waarna we jullie hoofd hier in Raqqa hangen. Kom hier naartoe en ik doe het voor je.”

Hilarisch genoeg berichtte het Britse Sky News in juni van dit jaar dat deze psychopaat toch niet gelukkig was in Syrië en eigenlijk terug wilde naar Groot-Brittannië. De Amerikanen hebben daar dus een stokje voor gestoken door haar van de aardbodem te bombarderen.

Bye bye, Sally! Veel plezier in de hel, hopelijk brand je heerlijk!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

21 reacties

 1. DolleDries

  Die mevrouw doet alleen maar wat in de koran staat, haat naar anders gelovige en niet gelovige en Joden natuurlijk.
  Wat is daar eigenlijk mis mee als ze dit duidelijk aangeven in hun boek en dat boek niet verboden wordt en ook niet hun partij de islam.
  O ja het is een godsdienst , ja dan moet het kunnen.

  1. DolleDries

   Koranverzen die oproepen tot haat en moord op “ongelovigen”
   Soera 2, vers 161: “Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen.”
   Soera 2, vers 191: “En dood hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”
   Soera 2, vers 216: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.”
   Soera 2, vers 217: “Zij vragen je omtrent het vechten in de heilige maand. Zeg: ´Het vechten hierin is een grote overtreding, maar de mensen van de weg van Allah af te houden en Hem ondankbaar te zijn en (de toegang tot) de Heilige Moskee (te verhinderen) en haar mensen er van te verdrijven, is bij Allah een grotere zonde; en vervolging is erger dan doden.´ En zij zullen niet ophouden je te bevechten, totdat zij je van jouw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen. Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Deze zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.”
   Soera 3, vers 4: “Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.”
   Soera 3, vers 10: “Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn.”
   Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.”
   Soera 3, vers 56: “De gelovigen die goede werken verrichten zal Ik volle beloning toekennen. Maar Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief.”
   Soera 3, vers 85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”
   Soera 3, vers 86: “Hoe zal Allah een volk leiden, dat heeft verworpen, na te hebben geloofd, en de getuigenis te hebben afgelegd dat de boodschapper waarachtig was en nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen? Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.”
   Soera 3, vers 87: “De vergelding van dezulken is slechts, dat de vloek van Allah, de engelen en de mensen, op hen rust.”
   Soera 3, vers 88: “Zij zullen daaronder blijven. Hun straf zal niet worden verlicht, noch zal hun uitstel worden verleend.”
   Soera 3, vers 118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.”
   Soera 3, vers 131: “En vreest het Vuur dat voor de ongelovigen is bereid.”
   Soera 3, vers 178: “En laat de ongelovigen niet denken dat het uitstel, dat Wij hun geven, goed voor hen is; Wij geven hun slechts uitstel, zodat zij in zonde toenemen; er zal voor hen een vernederende straf zijn.”
   Soera 4, vers 56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.”
   Soera 4, vers 74: “Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.”
   Soera 4, vers 76: “Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.”
   Soera 4, vers 88: “Waarom ben je betreffende de huichelaars (in) twee partijen (verdeeld)? Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wens je hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan? En voor hen, die Allah doet dwalen, zul je geen uitweg vinden.”
   Soera 4, vers 89: “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
   Soera 4, vers 91: “Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.”
   Soera 4, vers 101:  “En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.”
   Soera 4, vers 104: “En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.”
   Soera 4, vers 160: “En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van Allah´s weg, verboden Wij hen de reine dingen die ben (voordien) waren toegestaan

   1. hans-e-pans

    Een respectabel aantal, maar dit is nog maar een deel van een veel groter aantal.

  2. Feit

   Ja door een religieuze sausje te gieten over een ideologie is bv het neonazisme wel gewoon legaal. Het is dan een godsdienst en heb je alle vrijheid. Islam is daar een voorbeeld van.

   1. DolleDries

    Als je deze taal uit politieke overweging zou roepen over een politieke tegenstander of over een religie als niet gelovig dan zat je 20 jaar achter de tralies.

    1. Top

     1. EU Brussels is hoogverraad aan geheel Europa!
     Resolutie 1743 Raad van Europa!
     Hier in het kort zwart op wit:
     1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
     1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
     1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
     1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
     1743-11: De islam is een religie van vrede.
     1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
     1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
     1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
     1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
     1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
     1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
     1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
     Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.
     Fijn he!?? Priority number one! NEXIT as soon as possible!

     1. buitenbeentje

      De raad van Europa zetelt in Straatsburg en heeft niets met de EU te maken.

      Niets tegen Nexit, maar niet hierom.

     2. Steve Van der Vekens

      Komt vast van een linkse hand.

 2. Feit

  Mooi, dat hoor je te doen met landverraders. Kapot bombarderen.

 3. HaZ

  Hoe zal deze jihadiste beloond gaan worden in het hiernamaals ? De kerels krijgen tig maagden ter beschikking, maar de wijven moeten het dan zeker doen met 72 extra hoofddoekjes of zoiets, want maagdelijke jihadistenmannen willen ze daar niet.

  1. corfo

   @ HaZ.
   Ik heb vernomen, van een ingewijde, dat er voor afgeschoten moslima’s -tig duizenden dildo’s op ’t schap staan.

  2. Top

   Het is verkeerd vertaald. Het zijn geen 72 maagden, maar een maagd van 72! Weten die theedoekhoofden nog steeds niet.

 4. Bennie49

  De enige goede manier is al die randdebielen afschieten

 5. Peter Loosduinen

  Over de doden niets dan goeds is niet van toepassing op dit monster.
  Het is wel goed dat ze dood is.

 6. fusilier

  En maar volhouden dat het een geloof van liefde en de vrede is.

 7. trampoline

  Wat een prima actie!
  In de lijn van Rutte, die riep dat Jihadisten het beste konden sneuvelen bij IS, mag ik vinden dat de enige goede Jihadist een dode Jihadist is.

 8. Ben Zine

  Stel je voor dat je zoon met zo’n wijf thuiskomt…

  1. corfo

   @ Ben Zine.
   Ik heb langdurig geprobeerd om me dát voor te stellen, is niet gelukt; gelukkig voor m’n zoon.
   Gelukkig heeft hij voldoende verstand om te begrijpen wat de islam voor troep is en wat de islam zoal uitvreet : Nice, Berlijn, Amsterdam enz. enz.
   Trouwens, als hij zou thuiskomen met een in vuilniszakken verpakte figuur, zou ik hem meteen de deur wijzen onder het uitroepen van : “En neem je vuilniszak ook ff mee !”

 9. Jantje

  dE HEER van der Galien maakt 1 foutje in zijn tekst. Mevrouw bekeerde zich tot de islam. Radicale islam bestaat niet.
  Als het puntje bij het paaltje komt dan kiezen ALLE moslims dezelfde weg van het afslachten van niet- (of verkeerde) moslims.
  Simpelweg omdat dit zo in de koran staat. Dit doen ze al 1400 jaar zo en er is nog totaal geen teken van een vorm van verlichting.
  De koran zou meer verboden moeten zijn dan Mein Kampf.

 10. Nasrani

  Deze mevrouw was een gelovige moslim en had dus het volste recht deze godsdienst aan te hangen, aldus doppertje en guusje.

 11. Leolion

  Kunnen we deze droontjes niet in Nederland bestellen, i.p.v. JSF. Goedkoper en effectiever om de Nederlandse gemeenschap te beschermen tegen radicalen en psychopaten (Michael P.)?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.