Het kan altijd meer: in 2017 kwamen er 100.000 mensen bij in Nederland

De teller staat daardoor op 17,2 miljoen.

Kun je je dat liedje nog herinneren? “15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde”? Dat nummer werd uitgebracht in 1996. We zijn nu 21 jaar later en de statistieken zijn enigszins… achterhaald.

In 2017 zijn er, ten opzichte van 2016, 100.000 bewoners bijgekomen. De teller stond vorig jaar al op 17,1 miljoen, en nu dus op 17,2 miljoen. Jawel, langzaam maar zeker kruipen we in de richting van de 20 miljoen.

De meeste groei komt doordat een groot aantal mensen zich vorig jaar in ons land vestigden; er arriveerden 80.000 meer personen dan dat er vertrokken. Een ander belangrijke reden dat de bevolking groeide is dat er 19.000 meer baby’s bijkwamen dan er mensen stierven.

Voor er geroepen wordt dat het zo allemaal niet meer kan: verreweg de meeste immigranten kwamen hier om te werken of te studeren. Het aantal (nep-) vluchtelingen nam juist drastisch af.

En nu een vraag aan onze lezers: wat vinden jullie ervan dat de bevolking blijft groeien? Is dat een positieve ontwikkeling — hoe meer zielen hoe meer vreugd — of vind je het zo wel welletjes omdat Nederland in jouw ogen ‘vol’ is?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

53 reacties

 1. Marius Feenstra

  Nederland is gewoon, te druk, steden bijna onbereikbaar door files, te duur niet meer op te hoesten, steeds meer grond nodig om huizen te bouwen, er is nu al een tekort. En dit alles gaat tenkoste van de natuur en het klimaat en niet alleen in Nederland.

 2. Zout

  100.000 bovenop de duizenden die er in de jaren daarvoor al kwamen. Los van de echte en oprechte vluchtelingen, weten we dat er extra veel economische vluchtelingen bij zijn. De manieren worden steeds geraffineerder omdat de handelaren weten hoe je hier gratis geld kunt halen nadat men minimaal vijf! veilige landen heeft doorkruist.

  De machthebbers in Brussels hebben kwade opzet in de zin, zij halen ze tegenwoordig op met vliegtuigen en implanteren deze westersvreemde groepen in onze maatschappij waardoor wij steeds verder zullen afdwalen van onze nationale wortels. Het verdelen en heersen zit er nog diep in bij de Junckers van de EU.

  100.000 x 700 euro (per maand) x 12 = 70 miljoen per jaar. Er zijn dagen bij dat ik dat niet op de bank heb staan. Wat ik wel, en zij niet, moeten betalen? Zorgpremie, wordt verhoogd, milieubelasting, wordt verhoogd, huur, wordt verhoogd…

  Rutte, ik zal het je helpen onthouden.

  1. Original NL

   Zeg zout hoe kom je aan die 700 euro per gelukzoeker??
   Dat bedrag moet toch veel hoger liggen?
   Ziektekosten, wonen, energie,kleding,kosten voor opsporings onderzoek(zie opsporing verzocht),kinderbijslag, alle subsidies enz enz.

  2. DirkSteen

   Dat zal ik ook zeer doen, maar Rutte is ziende blink en horende doof!!!!

 3. Ben Zine

  Joh, maak er gewoon één grote onleefbare mierenhoop van… Op naar de 30 miljoen, hoe meer zielen hoe meer vreugd ! En het milieu ? Weg ermee ! Lekker met z’n allen consumeren en vervuilen tot het bittere einde.

 4. Kodi

  Overbevolking door omvolking.

 5. Kodi

  Tekort op bijzondere bijstand neemt toe door komst asielzoekers

  Image

  Gemeenten zien de uitgaven voor bijzondere bijstand de laatste jaren fors stijgen, mede als gevolg van de komst van asielzoekers naar Nederland. Erkende vluchtelingen die een huis krijgen toegewezen, vragen bij hun gemeente een tegemoetkoming in de kosten voor woninginrichting aan, of een lening hiervoor. Deze kunnen zij wegens onvoldoende inkomsten later veelal niet afbetalen, waarna kwijtschelding volgt.
  Ook hebben vluchtelingen, net als andere minima, recht op eerst een ‘overbruggingsuitkering’ en daarna eenbijstanduitkering. Zowel de inrichtingskosten als de overbruggingsuitkering komen voor rekening van de gemeentelijke ‘bijzondere bijstand’. Net als de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets of bril.

  Meer uit dan in
  Volgens Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, geven de gemeenten anderhalf tot twee keer zoveel uit aan de bijzondere bijstand en ander minimabeleid als zij aan budget van het kabinet ontvangen. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Weesp gaat er meer uit dan er aan rijksgeld binnenkomt. Tilburg heeft in 2015 bijna € 1,5 mln aan inrichtingskosten besteed, zo’n € 300.000 meer dan in 2014. De trend voor 2016 is dat de inrichtingskosten nog meer oplopen, aldus de gemeenten.
  Leeuwarden, dat nu al een tekort op de bijzondere bijstand heeft van € 875.000, zegt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de financiële problemen van gemeenten. Delft stelt dat het begin 2016 al € 400.000 extra heeft gereserveerd op de begroting om de kosten rond huisvesting van vluchtelingen op te vangen. Leeuwarden en Delft moeten dit jaar elk driehonderd statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar) opvangen.

  Versobering
  Onder meer Amsterdam en Apeldoorn hebben dan ook besloten hun bijdrage voor woninginrichting te versoberen. De hoofdstad moet tussen 2016 en 2018 jaarlijks 2400 statushouders onderbrengen en is daarom begonnen onder meer leegstaande kantoren om te bouwen tot tijdelijke huisvesting. ‘Die huizen zijn vaak kleiner dan reguliere sociale woningen, dus wij denken dat de statushouders toekunnen met minder geld voor stoffering’, zegt een woordvoerder. In Apeldoorn krijgen statushouders en andere minima louter nog een lening voor spullen uit de kringloopwinkel.
  De uitgaven voor bijzondere bijstand nemen niet alleen toe door de asielinstroom, maar vooral ook doordat de rechter steeds vaker mensen met grote schulden onder een beschermingsbewind plaatst: jaarlijks zo’n 40.000. De kosten voor een bewindvoerder worden eveneens betaald uit de bijzondere bijstand. Volgens Enschede lopen die ‘echt de spuigaten uit’. De Twentse gemeente dringt dan ook al enige tijd, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, bij politiek Den Haag aan op een wetswijziging, waardoor er meer maatwerk mogelijk wordt.

  Bewindvoerders
  ‘Sommige mensen hebben baat bij een bewindvoerder, maar anderen kunnen wellicht beter terecht bij de schuldhulpverlening van onze Stadsbank Oost-Nederland of andere maatschappelijke partijen’, aldus een zegsvrouw. ‘Gemeenten hebben geen inzicht in de kwaliteit van de bewindvoerders, want iedereen kan het worden. Ook zit er vaak geen eind aan de begeleiding en daarmee hebben gemeenten geen sturingsmechanisme om te kijken of het geld goed wordt besteed.’
  Enschede onderzoekt momenteel hoeveel de gemeente kwijt is aan de huisvesting van statushouders. Vorig jaar moest de stad 269 vluchtelingen onderbrengen, dit jaar 403. ‘Wij gaan er vooralsnog van uit dat de in totaal € 500 mln die het kabinet in april voor alle gemeenten tezamen heeft vrijgemaakt, voldoet. Maar we weten dat niet zeker.’ Uit recent onderzoek blijkt volgens de VNG dat de kosten voor bewindvoering in elk geval níét binnen de perken blijven. Die stegen van € 55 mln in 2013 naar € 115 mln euro in 2015.

  https://fd.nl/economie-politiek/1161953/tekort-op-bijzondere-bijstand-neemt-toe-door-komst-asielzoekers

  1. corfo

   @ Kodi.
   Tekort neemt toe door komst “asielzoekers”.
   In Duitsland geldt hetzelfde hoorde ik vorige week op de radio; de gemeenten aldaar komen miljoenen euro’s tekort, in NL óók.
   Het gaat dus wél de goede kant op in dit “rijke” landje. (cynisch)

   1. Kodi

    Citaat: Berekening fiscaal effect vluchtelingeninstroom in Duitsland: de langetermijnkosten bedragen voor generatie een € 878 miljard en voor generatie een en twee samen € 1.563 miljard volgens dit scenario.

    Bron: https://twitter.com/demo_demo_nl/status/928544451135442944

    1. Kodi

     PRESSEMITTEILUNG

     Berlin, 19. Juli 2016
     1/2
     Erfreulicher Trend beim Schuldenabbau, aber größere Anstrengungen wünschenswert
     / Zusätzliche Herausforderungen durch erhöhte Zuwanderung

     Ehrbarer Staat? Generationenbalanz Update 2016

     Die neuesten Ergebnisse der Generationenbilanz zeigen zwar eine Verbesserung der deutschen Gesamtverschuldung
     (Nachhaltigkeitslücke) im Vergleich zum Vorjahr. Die Chance für einen deutlicheren
     Schuldenabbau wurde allerdings vertan. Darüber hinaus führt der Flüchtlingszustrom nach Deutschland
     – isoliert betrachtet – zu einer höheren Nachhaltigkeitslücke (um 30 Prozentpunkte des BIP), was langfristig
     zusätzliche fiskalische Kosten in Höhe von 880 Mrd. Euro zur Folge hat. Die Politik ist daher gefordert,
     eine optimale Integration sicherzustellen, um diese Kosten zumindest zu dämpfen.

     http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/fileadmin/user_upload/Pressemitteilungen/2016/PM_Generationenbilanz_Update_Zuwanderung_19_07_2016_NEU.pdf

   2. Kodi

    Bezuinigingen op Nederlandse bejaarden en zieken, maar duizenden Euro’s welkomstpremie voor immigranten

    https://pbs.twimg.com/media/DJZ_yinX0AADmib.jpg

    1. Zout

     @Kodi: En vergeet vooral de belastingverhogingen niet, het moet namelijk wel allemaal betaald worden.

 6. Holland

  In 1950 bedroeg het aantal inwoners in Nederland 10 miljoen. Om een leefbaar land en samenleving te creeren hadden we het daar op moeten houden. Helaas heeft de waanzin van de economie het gewonnen. Dat, terwijl iedereen weet dat oneindige groei niet kan bestaan. Nu, 67 jaar later, is de bevolking met 7,2 miljoen mensen toegenomen. De gevolgen laten zich raden: vervuiling, overbevolking, stress, agressie, onbetaalbare huizen, schaarse middelen, enz.

  We moeten niet groeien, maar juist terug naar minder inwoners. Alleen dan zullen we op langere termijn overleven.

  1. corfo

   @ Holland.
   Ik denk dat ónze “regering” ook streeft naar minder, minder, minder inwoners (ben ik nu strafbaar ?)
   Ik weet bijna zeker dat er daarom een, mede door D66 geïnitieerd, spuitje “in de aanbieding komt” waarmede, z.g. voltooid leven hebbende, ouderen aan hun einde worden geholpen. Als men maar voldoende “meewerkende “ouderen vindt is ’t probleem opgelost denkt de H.M.C. (Haagse Maffia Club)

   1. Mart

    En de homo’s een vlucht vanaf Alexjes penthouse….scheelt ook weer.

 7. Zout

  En het kan niet op. De overheid (belastingen) gaan ook in 2018 weer lekker los. Voor meeste zaken geldt dat het langzaam is gegaan en langzaam gaat, maar dat het (omhoog) gaat is duidelijk.

  Lees en huiver: http://www.telegraaf.nl/financieel/1491433/ongenoegen-over-spaartaks-blijft

  1. corfo

   @ Zout.
   Ik zit wel eens voor me heen te mijmeren : “Als ik toch opperbevelhebber van het NL-“leger” zou zijn, dan liet ik het “leger” in dit landje ingrijpen !” Maar ja, we hebben geen leger meer, dus kan er niet ingegrepen worden. 10-Tallen jaren geleden deed een groepje Mariniers dat wél, op de Dam in Allahsterdam. Het hielp geweldig, het schorem verdween maar is inmiddels weer terug in de vorm van zwermen parasieten. Een leger om te laten ingrijpen hebben we niet meer. Vraag ik me toch af : “Het H.M.C. (Haagse Maffia Clubje) zal tóch zeker niet van een zó laag allooi zijn dat zij ’t leger moedwillig hebben laten verzuipen om de parasieten vrij spel te geven ?”
   Hoewel…………..ik acht ze daartoe wel in staat, gezien hun “handelen/niet-handelen”
   gedurende de laatste jaren en hun leugens en gepleegd bedrog.

   1. Zout

    @Corfo: De spelletjes van ‘onze’ Haagse politici kosten veel geld. De miljarden naar Griekenland, de miljarden naar Brussel, het moet allemaal betaald worden door jou en mij, de belastingbetalers.

    Je kunt zo’n miljard maar eenmaal uitgeven. Hoe doe je dat dan? Je brengt het naar Brussel, naar Griekenland en naar het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Vervolgens bezuinig je járenlang op justitie en defensie, ten koste van de bevolking. Zo worden wij dubbel genaaid.

    1. corfo

     @ Zout.
     Natuurlijk worden wij, de belastingbetalers, besodemieterd door dat Haagse rapaille, helemaal met je eens. Maar NL loopt in de gehele wereld met “van alles” vooraan in de rij !(blèrt den Haag). Onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid enz. enz.
     Ik rijd weleens door voor mij niet bekende dorpen/steden in óns Nederland, en krijg dan de indruk dat ik mij voortbeweeg op wegen/straten in het voormalig Oostblok ; niet onderhouden, smerig, kapot. Diverse malen in de voormalige DDR en in Polen geweest, NL is momenteel daarmede te vergelijken, in ieder geval qua infrastructuur en medische zorg. In de DDR én Polen waren veel medicijnen niet leverbaar, in NL wél, maar meestal onbetaalbaar voor de 1 miljoen armen in dit “rijke” landje. Schandelijk dat de Haagse Maffia Club hiermede denkt te kunnen wegkomen.

   2. Marija

    @Corfo: ik denk dat ook, doen ze met gemak en afgesproken werk.

 8. Ni28

  Door te hoge aantal inwoners gaat een land onleefbaar worden. Teveel mensen per vierkante meter leidt tot spanningen zeker als deze uit onverenigbare culturen bestaan. Zie de woningnood op moment een ware paradijs voor speculanten en een ware ramp voor woningzoekende burger. Ook het ontstaan van onleefbare wijken die door bepaalde groepen gekaapt worden leiden niet tot vreedzame samenleving. De schaarse natuur gaat hier verder onder leiden ondanks alle maatregelen voor het behoudt ervan. Het was al weer zo kronkelidee van D66 vroeger, laten wij van Nederland een stad maken. Kan echt alleen door zo groepje onbenullen zonder visie bedacht worden. Wij zien nu al dat door hoge concentratie van mensen steeds meer verwarden gesignaleerd worden. Dat gaat stijgen naarmate de inwonersgetal hoger wordt. Elke mens heeft de natuurlijke behoefte om zich terug te trekken om even alleen te zijn. Alleen daardoor wilt je dan weer onder de mensen komen. Als dat moment ontbreekt dan worden de menselijke verhoudingen verstoort. Zie het als een visite die niet meer weggaat. Vis stinkt na drie dagen maar visite ook wordt gezegd.

  1. Zout

   Alleen wel opmerkelijk dat je van Rutte, Penthouse Pechtold, Buma en de CU een middelvinger krijgt.

  2. Ben Zine

   @Ni28
   Helemaal mee eens… Helaas worden wij bestuurd door visieloze idioten. Waanzin is tegenwoordig de norm, gezond boerenverstand is ver te zoeken. We zitten op een hellend vlak, en gaan alsmaar verder naar beneden. Ik betwijfel of dit tij ooit nog ten goede kan worden gekeerd.

   1. Zout

    Mede mogelijk gemaakt door Rutte, Penthouse Pechtold en Buma Stemra.

 9. Two Ravens Black Kettle

  Hoi
  Mijn naam Florentijn ‘Puck/Fleur’ Katrine-Olivier
  Van beroep snowflake
  Lichtjes genderneutraal
  Mijn toekomst: deskundige in het isme
  Andere mensen brandmerken
  Ik ga daarvoor betaald krijgen
  En daarom stem ik op Jesse
  Groen Links
  Want ik wil meer groen !
  Nederland is immers nog lang niet vol !

  1. Original NL

   Die is leuk..kettle!!

 10. Henk-Jansen

  Nederland is nog helemaal niet vol, in de Randstad misschien maar buiten de Randstad is er nog ruimte zat.

  1. Dubbele Komma

   Ik dacht dat de linkse idioot zo voor het milieu was.

   Maken al die files verder niet uit? Want Nederland is toch niet te vol?

   We mogen dus extra snelwegen maken,Schiphol uitbreiden en de Veluwe bebouwen van jou?

   Prima idee!

   1. denk eens na

    Als je nog eens in het bos of langs de kust wilt lopen dan moet daar maar gewoon voor betaald worden , kortom het milieu beprijzen, dat zal de burgers leren .

   2. Two Ravens Black Kettle

    Ik zei onlangs nog tegen een vriend van me (stemt Groen Links); waarom noemen jullie je niet Beton.
    Er is geen partij die de natuur zo haat als Groen Links. Alles moet onder het beton. Nederland is nog lang niet vol, de Veluwe kan nog gekapt en onder beton.
    Lag het aan Groen Links dan was de tijger en de das allang onder het beton gegoten.
    Op de Deugpyramide van Groen Links prijkt strak bovenaan de omvolking en de islamist en op de een na onderste trede (net boven de Verlichte man) de natuur.
    *uck het ecosysteem, ons land moet naar 50 miljoen, alles onder het beton ! Yes we can !

    Niet voor niets zijn alle Groen Linksers voor omvolking en Frau Merkel’s beleid om Europa jaarlijks te verrijken met tien miljard mensen uit Centraal Azië, Noord-Afrika en het M-Oosten.
    Hoe meer beton hoe geiler de Groen Links mensch.
    Eén groot A’dams beton safe space.

    Vandaar dat ik deze club altijd (Islam)groen Links want deze club beroepssnowflakes hebben niets, maar dan ook werkelijk niets met de natuur. Het zijn samen met de -op de VVD/D’66- de grootste natuur haters in dit land.
    Ben je -zoals ik – van mening dat er ook ruimte moet zijn voor natuur stem dan nooit op (islam)Groen Links.

    Wel wil (islam)Groen Links verduurzamen; lees; ophogen belastingen zodat arme mensen en de middenklasse het nog moeilijker hebben.
    Met dat bijeengeroofd geld gaan ze en masse islamisten binnenlaten en NL onder het beton storten.
    Dus wil je hijskranen; stem (islam)Groen Links
    En wil je meisjes die burka’s weigeren aan hijskranten; stem (islam)Groen Links.
    Die gaan zelfs in burka’s voor burka’s protesteren omdat burka’s het ultieme feminisme is.
    Stem Grijs
    Stem beton, omvolking & de middeleeuwen
    Haat dieren
    Stem (islam)Groen Links !
    Voor al Uw hijskranen.
    (was ik hijskranen-fabrikant of betonstorter dan wist ik het wel)

    Op naar de 100 miljoen !!!!
    Op naar de verrijking !!!!

  2. Original NL

   Tuurlijk henk-jansen, gewoon alles volbouwen.
   Plaats genoeg.
   Jij bent geen reaguurder maar een vervelende intrigrant net als code en guusje
   alleen maar overal dwars tegenin gaan .
   Hoeveel inwoners denkt u dat nederland kan bevatten?
   30 miljoen…50 miljoen..??
   Doe eens een uitspraak.
   Alle nieuwe gelukszoekers gaan ook naar de randstad maar die vindt u dan wel vol.

   1. Henk-Jansen

    Nederland kan nog wel een paar miljoen extra mensen huisvesten. Regio’s als oost-Groningen en Drenthe zijn practisch leeg dus daar kunnen nog genoeg mensen wonen.

    1. Zout

     @Henk: En die miljoenen aan uitkeringen, wie gaan die betalen? Of interesseert die vraag jou niet omdat je lid bent van de codetrollenbrigrade?

    2. Original NL

     Zodat deze provincies ook snel randstedelijk vol zijn?

     1. Original NL

      En waar moeten de inwoners van jou nieuwe groeiprovincies hun boterham verdienen??
      Kreeg niet de indruk dat in drenthe en groningen de baantjes voor het opscheppen liggen.
      Toch?

     2. Henk-Jansen

      Als er nieuwe inwoners komen zijn er genoeg banen… bijvoorbeeld in de bouw om alle huizen te bouwen!

     3. Holland

      Wie ook de rol van Henk-Jansen speelt, het is duidelijk dat hij verstandelijk gehandicapt is en platitudes van een stuitende domheid poneert. Gepast medelijden is op zijn plaats.

     4. Dubbele Komma

      je hebt gelijk henk jansen,eerst even de veluwe asfalteren,geen gemekker meer over zeldzame vogeltjes of kikkertjes meer,lekker volbouwen met torenflats!,ik sta achter je!

      en na het bouwen van deze flats hebben de bouwvakkers daar 1 jaar hun brood kunnen verdienen om daarna de rest van hun leven krom te liggen voor de uitkeringen van de bewoners van deze flats en alle veiligheidsmaatregelen daarom heen!

      jij moet echt de nobelprijs krijgen!

      https://jdreport.com/koningin-juliana-zei-het-al-in-haar-troonrede-van-1950-nederland-is-vol-vol-vol/

      wat kon ze liegen,he die juliaan!

     5. van Urk

      En waar moeten al die huizen dan komen te staan? Op landbouwgrond dat voor economische doeleinden is bedoeld? Of op de overgebleven plekken die milieugekkies willen gebruiken om Nederland juist groener te maken? Zelf ben ik voorstander van drooglegging van de Markerwaard. Een nieuw polder met veel bouw en groenmogelijkheden.

   2. van Urk

    Dat Nederland steeds voller wordt is daarentegen wel een reden tot zorg. Een vol land is namelijk ook al gauw een duur land. Prijzen van onroerend goed stijgen onder meer als gevolg van bevolkingsdruk. Files zijn geen natuurverschijnsel, maar mede een gevolg van toenemende bevolking op een relatief klein oppervlak. Natuur en milieu lijden ook onder de bevolkingsdruk, wat het des te merkwaardiger maakt dat er politici zijn die voor meer groen en voor meer immigratie zijn. Een tweede probleem van overbevolking als gevolg van immigratie vloeit voort uit de samenstelling van de immigratiepopulatie. Nederland heeft wat dat betreft een merkwaardige traditie: het binnenlaten van immigranten met gemiddeld weinig of geen (bruikbare) kwalificaties, een grote afstand qua taal en cultuur en geringe verdiencapaciteit.

    1. Dubbele Komma

     welnee,van Urk volgens de “intellectueel” hier met al zijn accounts kunnen er nog miljoenen bij! en wij zijn maar tokkies die het allemaal niet begrijpen!

     bouw vol! laten we beginnen op de olekken waar zeldzame vogeltjes broeden en waar de groen linksers zo hypocriet om janken! Daar slaan we de eerste heipalen! files? die hebben ze alleen in andere landen,… uitkeringen? wij hebben zat! geld raakt hier nooit op joh,wees niet zo negatief! we hebben makkelijk zat ruimte voor nog eens 10.000 moskeeen erbij,dat die toevalllig in een beschermd natuurgebied moeten worden gebouwd kunnen wij toch niks aan doen? weg met het laatste beetje natuur en schone lucht! schone lucht kunnen we altijd nog in afrika kopen!

     het orakel henk jansen heeft gelijk!

 11. Knabbel

  Ook al neemt het aantal (nep-) vluchtelingen drastisch af is het nogsteeds geen 0.

 12. Gerard Boerma

  In de wereld van vandaag is vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen menen zich te moeten kunnen ontplooien en eisen hun bestaan zelf vorm te geven. Maar zonder goede leiders zoals ikzelf kan menig individu zich niet ontwikkelen, verschraalt loyaliteit aan uw superieuren en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan sterke leiders.

  In ons land waren gelijkgezindheid en verbondenheid vanouds verankerd in sociaal-culturele verbanden. De verzuiling gaf maatschappelijke zekerheid. Velen van u verlangen terug naar een tijd van hernieuwde orde en trouw aan uw leiders.

  Goed bestuur moet soms worden opgelegd; Het vergt orde! trouw! En discipline! Vertrouwen in uw leiders en sport besturen maakt de maatschappij leefbaar. Democratie beoogt voorwaarden te scheppen voor regeren op grond van eerbied voor uw meerdere. Onze grondwet geeft burgers gelijke rechten maar vraagt u ook uw superieuren te respecteren. In de rechtsstaat ligt hier de basis voor een houdbare samenleving. Dit vraagt regelingen voor bestuur en besluitvorming.

  Door de eeuwen heen putte onze maatschappij kracht uit de aanwezigheid van sterke leiders zoals Koning Wilhem 1,2, en 3, met de juiste culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Gedienstigheid heeft ons land sterk gemaakt. De erkenning van de superieuriteit van een ieder is een wezenlijk element van een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Hier ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot.

  Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen. Meer en meer heeft dit geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten.
  Die tijd ligt achter ons!!! in Protectionisme ligt onze kracht. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land zich moet verplichten

  De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht en bovenal biedt een sterk leger Europa vrede. Toch lijkt het of deze zegeningen overschaduwd worden door een toename van buitenlandse gelukszoekters. In de crisis die ons nu treft is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa moet opstaan tegen vreemde mogendheden. Europa, dat zijn wij zelf.

  Wie trouw is aan zijn leiders leeft vanuit de goede overtuiging en idealen. Orde! trouw! En Discipline! zijn het richtsnoer voor een wereld gegrond op vertrouwen.

  In dat vertrouwen wens ik Gerard Boerma u een gelukkig nieuwjaar toe.

 13. fusilier

  Hoezo de E.U WELVAART gebracht, mensen moeten werken tot 67 of langer. Voedselbanken in overvloed.En zo kan ik nog wel even doorgaan Boerma.

  1. corfo

   @ Boerma.
   Wat heb ik aan “vrijheid” als ik niks te eten heb ?
   Miljoenen mensen in die vermaledijde EU leven ónder de armoedegrens, kinderen zitten zonder eten in de klas ; zelfs een gebedje levert hen geen boterham op.
   Ga je schamen, blinde vink !

  2. Gerard Boerma

   Er zijn momenten dat de belangen van het volk terzijde geschoven moeten worden om een groter goed te dienen. Dit soort paupers zijn in de regel zeer content met hun uitkering, gesubsidieerde sociale huurwoning en wilde ganzenpaté of verse mosselen van de voedselbank.

 14. Parestado4

  Nou,dan gebeurd er iets,of staat te gebeuren en dan staat de teller weer op nul.kort door de bocht dan.

 15. Parestado4

  De mooiste plekken in dit land zijn volgebouwd met bungelow parken en vacantiehuisjes..en ùh wat te denken van 600.000 vierkante kilometer leegstaande kantoorruimte?Het hele landje is nog geen 44.000vierkante kilometer.

 16. Gerlos

  En dan lopen er nog veel van vooral linkse figuren die roepen dat er nog veel meer vluchtelingen/gelukszoekers opgenomen moeten worden in ONS LAND. Het merendeel van de bevolking is er klaar mee en vindt het nu wel genoeg., afgelopen weekend waren wij in Den Haag centrum, daar waan je je eigen echt niet meer in NEDERLAND vrouwen in lange lelijke gewaaden
  , hoofddoekjes, en bijna niemand sprak de NEDETLANDSE taal, mislukte intergratie.

 17. henk vintage

  De autochtone bevolking groeit niet meer.
  Wat wij dus gaan doen is huizen bouwen voor import volk, wat ons vijandig gezind is,
  nooit een economische factor van belang wordt en uiteindelijk onze financiele en culturele ondergang wordt.

 18. Bes Tolen

  Als de onderverdeling van het migratiecijfer klopt dan is sprake van een ongunstig economisch beleid. Veel arbeid, die haar grond niet vindt in kwaliteit maar in het aantrekken van laagwaardige dus goedkope arbeid komt tot stand. Die komt dan vooral in de Randstad terecht, in het bijzonder Rotterdam en omgeving. Dat het milieu extra wordt belast, is nooit het probleem bij deze politiek. Dat het gemiddeld inkomen en echte welvaart (er is een nieuwe meer doordachte zienswijze op dit punt) in grote delen van Zuid Holland tegen valt ook niet. Dat uit belastinggeld altijd al wordt bijgepast ook niet.
  De onderwijssector wordt vertroeteld door zoveel mogelijk vreemdelingen als student (naast wat de overige immigratie tot gevolg heeft) naar hier te halen. Dat onder het mom dat zulks meer kwaliteit van het onderwijs oplevert. Bij WO en HBO, dus met oudere leeftijd. Het zou nog meer voordelen bieden zoals een goede naam, reclame in de wereld. Er is sprake van op haar minst zwaar overtrokken voorstelling van zaken. Het hele onderwijs is een enorme lobby, die veel geld kost en veel te grote gevolgen heeft. Neem die immigratie: hiervoor worden gemiddeld veel meer leerkrachten ingezet dan voor de eigen bevolking. Verder: het salarisniveau van met name het basisonderwijs wordt stelselmatig opgekrikt de komende jaren waar de meeste andere sectoren, juist ook bij de overheid het nakijken hebben. Al veel langer. Ten onrechte naar mijn idee. Waar zich in het onderwijs problemen voor doen, wordt meer geld uitgetrokken. Maar die problemen worden wel geïmporteerd. Zo wordt er schaarste aan leraren gecreëerd. Dat blijft maar door gaan.
  Het is de hoogste tijd dat het huidige beleid flink wordt gestript.
  En dit: dat de massa immigratie de grootste slechte gevolgen heeft voor het milieu wordt ten onrechte nooit genoemd.

 19. Bes Tolen

  Die Boerma toch. Hoe vergist hij zich. De verzuiling heeft veel achterlijkheid gebracht en veel discriminatie van bevolkingsgroepen en regio’s. Discriminatie op veel gebieden van levensbelang. Door middel van de overheid. Daaraan was men verslaafd. De leerschool bij uitnemendheid voor het heden?
  Dadelijk na de Tweede Wereldoorlog: als de KVP niet zo’n machtige politieke arm had gehad, was de dekolonisering gunstiger namelijk verstandiger verlopen.
  Dat verzuiling emancipatie bracht, is ook al grotendeels onzin. Zo is de Rooms katholieke propaganda altijd al in eigen kring heel vals geweest. De enige onderdrukker was de kerk zelf en wat er aan onderhorig was. Internationaal trouwens. Het liegen is daar m.i. nog altijd heel gangbaar. Het loont. Gewoontegetrouw wordt door iedereen geaccepteerd.
  Er zijn meer (vooral internationaal) van die groepen met veel valse propaganda. Trouwens: over het algemeen zijn we in Nederland wel zo stom om het land weg te geven aan leugenaars oplichters. Wie vinden dat allemaal prima?
  [Onder mijn voorouders had ik ook Rooms katholieken, die overheidsbanen kregen in protestantse streken. Stel 200 jaar geleden. Om wat te noemen].

 20. Babaji538

  Ik moet bekennen, er was 1 moment
  in het hele verhaal, dat ik het even niet meer zag zitten.
  Mijn appartement werd voortdurend in de gaten gehouden
  door alles en iedereen, maar dat was niet erg, zo wist ik.

  Op dat moment, zo’n 3 seconden
  leek ik, zelfs, in te zakken.
  Ik zag de tijd voor me, die ik nog moest afleggen… .

  Het was onvergetelijk, om opgetild te worden!!!

  Met een aansteker nam ik in het donker mijn spullen
  en vertrok op de fiets richting Berkel-Enschot.

  Het is zo’n beetje het verhaal
  dat via mijn leven werkelijk waar is gebeurd.

  Ik mag zeggen, dat ik het als een eer beschouw.
  Petra Hermans

  Rod Stewart – Downtown Train

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.