FVD pakt Van Aartsen en Benschop aan: ‘Ze verbrasten 17,5 miljoen uit de Groningse gas-opbrengsten’

Dit soort praktijken moeten stoppen, aldus Forum voor Democratie.

Zoals wij gisteren berichtten is het er op heerlijke manier aan toe gegaan bij het Institute for Global Justice, een zogenaamde denktank in Den Haag. De organisatie is aan zijn eigen grootheidswaan ten onder gegaan… en natuurlijk aan de verkwisting van haar leiders.

Dat was sowieso al nieuwswaardig, maar dat is al helemaal het geval als je bedenkt dat de denktank zwaar gesubsidieerd werd.

Geen wonder dus dat Forum voor Democratie witheet van woede is en verantwoordelijken als Jozias van Aartsen (VVD) als Dick Benschop (PvdA) ter verantwoording roept:

Ongelooflijk genoeg gaat Benschop als CEO naar Schiphol, terwijl hij aantoonbaar gefaald heeft met het IGJ. Zoiets kan echt alleen maar in Nederland

De vragen luiden:

Vraag 1
Is de Minister bekend met het artikel “Bal van de verdampte miljoenen” in De Volkskrant van vandaag (4 april 2018) over het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)?

Vraag 2
Kan de Minister bevestigen of het Rijk, via het Ministerie van Economische Zaken, een subsidie van in totaal 17,5 miljoen euro heeft verstrekt aan IGJ? Zijn er bovenop dit bedrag nog andere subsidies of andere gunsten door het Rijk verstrekt aan IGJ? Zo ja, welke precies?

Vraag 3
Kan de Minister een overzicht aan de kamer verstrekken over de voorwaarden die zijn of waren verbonden aan de verschillende subsidies die aan IGJ zijn verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kan de Minister de overeenkomst(en) tussen één of meerdere ministeries en IGJ aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Klopt het dat het Rijk verdere verzoeken tot het verlenen van subsidies heeft geweigerd? Zo ja, kan de Minister dan aangeven wanneer welke subsidieverzoeken geweigerd zijn en op welke gronden?

Vraag 6
Is het juist dat de gemeente Den Haag in totaal ook nog eens 3,5 miljoen euro subsidie heeft verstrekt aan IGJ bovenop de 17,5 miljoen euro subsidie van Economische Zaken?

Vraag 7
Kan de Minister zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de 20 miljoen euro subsidies voor Nederland, de Nederlandse bevolking en de gemeente Den Haag concreet hebben opgeleverd? Is dit belastinggeld volgens de Minister goed besteed?

Vraag 8
Wat is momenteel de financiële situatie van IGJ? Zijn er nog openstaande rekeningen bij IGJ? Zo ja, hoe hoog is dit bedrag?

Vraag 9
Is het Rijk of de Gemeente Den Haag aansprakelijk voor eventuele schulden van IGJ?

Vraag 10
Kan de Minister aangeven in hoeverre de berichten in de media kloppen dat er sprake is van een dreigend faillissement bij IGJ?

Vraag 11
Is er in het kader van de royale subsidieverstrekking door het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Den Haag ook financiële verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Minister deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 12
Is er verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken voor de besteding van de subsidie? Zo ja, kan de Minister die verantwoording aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 13
Waarom heeft het Ministerie geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn ‘belangrijkste taken’, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde?

Vraag 14
Is er volgens de Minister sprake geweest van wanbeleid bij IGJ?

Vraag 15
Deelt de Minister de opvatting dat er – op z’n minst – sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ?

Vraag 16
Deelt de Minister de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen?

Vraag 17
Hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ? En hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder was van IGJ?

Vraag 18
Deelt de Minister de opvatting dat de heer Benschop ernstig tekort heeft geschoten in zijn taak als toezichthouder van IGJ?

Vraag 19
Is de Minister bekend met het feit dat de heer Benschop is genoemd als voorkeurskandidaat voor de positie van CEO van Schiphol door de raad van commissarissen van Schiphol Group?

Vraag 20
Is de Minister bekend met het, door headhunter Egon Zehnder opgestelde, profiel voor de CEO van de Schiphol Group waarin onder andere staat als vereisten voor de nieuwe Schiphol-CEO: “outstanding project management and control skills”, “a track record in leveraging (digital) technologies in a commercially viable service model” en “demonstrated outstanding change management skills”?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/bijlage-2-profielschets-ceo-schiphol

Vraag 21
In hoeverre is de Minister van mening dat de heer Benschop voldoet aan de eisen gesteld in het CEO-profiel van Schiphol (zie hierboven bij vraag 20) gezien zijn bewezen onvermogen om als toezichthouder van IGJ het IGJ-project tot wasdom te brengen, de financiële situatie van IGJ onder controle te krijgen en het herhaaldelijk en structureel nalaten door de heer Benschop om daadkrachtig in te grijpen en de situatie ten goede te keren? In hoeverre heeft de heer Benschop, volgens de Minister, tijdens zijn jarenlange rol als toezichthouder bij IGJ getoond te beschikken over de – voor Schiphol – vereiste “outstanding change management skills”?

Vraag 22
Gezien de gebrekkige taakvervulling van de heer Benschop bij IGJ, een organisatie met een budget van 20 miljoen euro en 30 medewerkers, in hoeverre acht de Minister de heer Benschop in staat om leiding te geven aan de Schiphol Group met een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard euro, 2.180 medewerkers en een eigen vermogen van bijna 4 miljard euro?

Vraag 23
Deelt de Minister de opvatting dat een grondig onderzoek nodig is naar de omstandigheden bij IGJ en de rol van de verschillende bestuurders, waaronder Jozias van Aartsen en Dirk Benschop als beoogd CEO van Schiphol Group? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn is de Minister van plan hier invulling aan te geven?

Vraag 24
Deelt de Minister de opvatting dat de benoeming van de heer Benschop voorlopig dient te worden opgeschort (in ieder geval tot een onderzoek zoals bedoeld in vraag 23 is afgerond)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 25
Kan de Minister bovenstaande vragen voor 30 april 2018 beantwoorden gelet op de voorgenomen benoeming van de heer Benschop per 1 mei als CEO van Schiphol Group?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. corfo

  ’t Is hier al zó dikwijls gezegd : Nederland wordt “geregeerd” door leden van de Maffia.
  Het hoofdkantoor zetelt in den Haag.
  Is er nu werkelijk nog iemand in dit landje die denkt dat “politici” er voor óns zitten ?
  Las vanmorgen dat ex-staatssecr. Weekers, u weet wel : “Al het geld komt terug hoor mensen, mét rente !” Wég geld en even later wég Weekers. Deze nietsnut is nu benoemd tot “toezichthouder bij de wederopbouw van St.Maarten”.
  Hoezo : Partijkartel ? Over enige tijd zullen we wel weer lezen :”-tig miljoen verdwenen op St.Maarten” of “St.Maarten is verdwenen mét Weekers”.
  Wát een landje is dit geworden !

  1. rafi

   Volgens mij was het Jan-Kees de Jager over dat geld dat aan Griekenland is verbrast.

   1. corfo

    @ rafi.
    U zou best gelijk kunnen hebben.
    Maar Weekers was toch óók zo’n figuurtje ?
    Misschien wel het kleine broertje van de Jager.
    In ieder geval : een “fraai” duo, dat ons landje handenvol geld heeft gekost.

  2. Blue monday

   Het hoofdkantoor zit niet in Den Haag….de politiek is geïnfiltreerd door bepaalde heren om te krijgen wat ze willen.

   Doe je niet mee, dan krijg je Shell of Unilever op je dak die dreigen dat ze het hoofdkantoor in een ander land neerzetten.

   Je moet als politicus wel heel sterk in je schoenen staan om dat te weerstaan.

   Helaas heb je dan weer de pers zoals de telegraaf en DDS die zo’n politicus afmaken omdat die een Nederlandsch bedrijf het land uitjaagt en de de banen in gevaar brengt

   1. robroy

    Soms doet het even pijn om een land weer netjes schoon te krijgen

 2. EU kok

  Vraag 14
  Is er volgens de Minister sprake geweest van wanbeleid bij IGJ?

  Vraag 16
  Deelt de Minister de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen?

  Rara wat klopt er niet?

  1. fenderbender

   Ja precies, ik vroeg mij ook al af, wat klopt er aan jou niet.

   1. corfo

    @ fenderbender.
    Die aangebrande kok is al weer vroeg de kluts kwijt.
    Zal wel weer een flinke neut achter de kiezen hebben op deze vroege ochtend.

 3. Babaji538

  De zak van Sinterklaas laat zich niet voor niks vullen!
  Petra Hermans

  1. corfo

   @ Babaji538.
   Die van jou óók niet.

 4. Ben Zine

  De geldverkwisting bij het “The Hague Institute for Global Justice” symboliseert de totaal doorgeslagen incestueuze ons-kent-ons kartel-elitaire vriendjespolitiek, waarbij een netwerk van zo’n 20.000 mensen (de elite) elkaar systematisch de bal toespelen en elkaar aan de vreet houden. Het is een schaamteloze en ronduit provocerende vorm van zakkenvullerij en zelfverrijking. Er zijn gewoon geen woorden voor. Zoiets verwacht je in een door en door corrupt land in Afrika.

 5. Frits Jansen

  17,5 miljoen is weinig t.o.v. de miljarden die het Groningse gas nog steeds oplevert. Verder gebeurt er niets als ze niet af en toe ook wat durven, met het risico dat het misgaat. Benschop als PvdA-er noemen is flauw: hij is al jaren geen politicus meer.

 6. rafi

  Er wordt in dit bericht een dingetje over het hoofd gezien: Dick Benschop heeft WEL een geweldig goede uitstraling! Als je als lid van een sollicitatiecommissie zo’n man ziet, dan moet je toch GEK wezen om hem af te wijzen? WAT een kanjer! Aan zo’n iemand durf iedereen toch met een gerust hart de leiding toe te vertrouwen?

 7. Pit

  Jan Kees de Jager: Nederland krijgt al het geld dat aan Griekenland is geleend uiteindelijk terug. Mét rente.

  https://nos.nl/artikel/272846-de-jager-grieks-geld-terug-met-rente.html

 8. Blue monday

  Je zou denken dat we al een tijdje niet meer in een feodaal systeem leven,
  Kijk je naar dit onderwerp dan zie je nog steeds dat dubieuze mannetjes die
  Dezelfde agenda hebben zich genesteld hebben in alle politieke partijen
  En elkaar de beste baantjes toeschuiven.

  Om nog wat contanten er aan toe te voegen, zetten we even een vage denktank op, zetten er een paar bevriende experts op en schuiven elkaar wat
  contracten toe.

  Wie het spel meespeelt wordt eventjes directeur van Schiphol, burgermeester van Den Haag…. zo zijn er nog steeds honderden lucratieve “instellingen” en baantjes van laag tot hoog die ze elkaar toe kunnen spelen.

  Ik sta er niet van te kijken, dit spel buiten ons waarnemingsvermogen en het onvermogen van de pers om het toonbaar en begrijpelijk te maken speelt al eeuwen.
  Zo zien we nog steeds voorname families vanaf de gouden eeuw steeds weer op belangrijke plekken verschijnen…van Hall, Hoogstraten, Patijn, Walraven etc…

 9. tomygun

  Global justice is druk bezig Brasil , USA , Israel ,Oosterijk ,
  Italie komt er aan , nu Nederland , morgen Duitsland ,
  overmorgen EP in Brussel .
  Wij zijn het zat de hufters .

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.