EU bouwt aan vluchtelingenplan: ze willen gelukszoekers en echte vluchtelingen scheiden

Er staat nog niks vast, want het is en blijft natuurlijk gewoon de EU, maar het lijkt er op dat de vluchtelingen- en migrantenproblematiek eindelijk door begint te dringen bij de top van de EU. Aldus TPO.

Binnen de Europese Unie circuleren plannen om vluchtelingen en gelukszoekers bij aankomst van elkaar te scheiden. Zij die terecht hulp nodig hebben kunnen dan worden opgevangen, zij die hun eigen land de rug toe hebben gekeerd en hier hopen op gratis geld, worden weggestuurd. Het lijkt erop dat de EU buiten het continent een paar centra wil opzetten waar de echte van de neppe worden gescheiden.

Het feit dat er zoveel gereisd wordt en het eigenlijk één grote bende is op het moment, is aanleiding voor de EU om eens wat heftige documentjes uit te draaien. TPO speculeert, niet geheel ongegrond, dat de Duitse CSU de hoofdreden is voor deze plannen. Het CSU is namelijk van plan om asielzoekers te weigeren als zij al elders in Europa staan geregistreerd. ‘Wir schaffen das’ krijgt nu een geheel omgekeerde lading!

Tunesië en Albanië zouden volgens de site één van de eerste opties voor de EU zijn die ze hebben overwogen voor hun selectiekampen. Het is en blijft de EU, dus veelbelovend is het nooit, maar het is in ieder geval een stap in de goeie richting!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

41 reacties

 1. lugar

  Dat gaat dan de goede kant op!

  1. Archetype01

   ja, nu die mensen die hier op die manier al zijn gekomen de verblijfsvergunningen intrekken.

   hadden nooit verstrekt mogen worden.

 2. Ben Zine

  Allemaal praatjes voor de bühne, Juncker c.s. zijn volkomen onbetrouwbaar. Waarom 3 jaar lang achterover hangen, en dan nu plotseling in actie komen ? Zoals Cruyff ooit zei: Ieder nadeel heb z’n voordeel. Het voordeel is dat het FvD en in Duitsland de AfD heel groot gaan worden.

 3. Guus Geluk

  Teneinde een goed asielbeleid te voeren moeten we ons inderdaad vervoegen bij de buitengrenzen van de Europese Unie. Het beveiligen van binnengrenzen is nadelig voor de inwoners van de lidstaten zelf.

 4. fusilier

  Waarom is dit nadelig, de binnengrenzen beveiligen, als je niks te verbergen hebt.

  1. Bloem

   ach u heeft nog nooit de ellenlange files voor de grenzen meegemaakt voor deze open gingen. Tel maar 24uur op bij uw reisplannen wanneer u naar de cost’s wilt rijden

   1. Vit

    Lichtelijk overdreven vind je niet?

    1. Stanly2000

     Niet lichtelijk maar zwaar overdreven!

     1. Guus Geluk

      Maar het punt is duidelijk.

     2. palko

      @Stanly, inderdaad extreem zwaar overdreven. Van mij mogen alle grenscontroles binnen het Schengengebied weer heringevoerd worden.
      Ik calculeer graag weer enige wachttijd in bij elke grens die ik passeer. En toon er graag mijn paspoort of identiteitskaart. Zoals ik dat in de verleden tijd ook altijd zonder morren en begripvol heb gedaan.

     3. Floris

      Het verkeer is sinds die tijd enorm toegenomen. Als de grenscontroles heringevoerd zouden worden is het fileleed niet te overzien.

      Ik rij 2 à 3 keer per jaar door Duitsland naar Oostenrijk, en dat nog buiten het hoogseizoen, en het wordt elk jaar drukker. De kans dat je in een enorme file terechtkomt (lees: meerdere files) is heel groot.

      Europa is vol, ten dele overvol.

      Het is mooi geweest: buitengrenzen dicht en zoveel mogelijk de remigratie van moslims stimuleren.

 5. NoDoubt

  Je wordt bedrogen. De grenzen gaan dicht maar komen nu met vliegtuigen binnen.http://zaplog.nl/zaplog/article/vakantie_vluchtelingen
  Dublin akkoord wordt ondergetekend, Marakesch deal. Soros zal tevreden zijn. Je denkt toch niet dat Juncker en Soros zich gewonnen zullen geven. De multinationals hebben er alle belang bij dat de lonen omlaag gaan, en laten ze zoveel mogelijk ‘vluchtelingen’ binnen. Zogenaamd ‘hoog’ opgeleiden. Al ons gespaarde geld wordt uitgezogen.

  1. Guus Geluk

   NoDoubt,

   Het Twitter-account dat u opvoert is een Parodie-account. Het is dus niet Frans Timmermans die twittert dat migranten met het vliegtuig naar Nederland komen, maar een één of andere lolbroek.

   Ik verwijt u niet er in te zijn getrapt: irritant, al die parodiërende nep-accountjes.

   Dit is Timmermans’ échte twitter-account.

   https://twitter.com/timmermanseu

   1. NoDoubt

    Dank voor je bericht.

    1. Guus Geluk

     YW.

 6. Bloem

  Ach die ene echte vluchteling die dan jaarlijks overblijft zullen we met plezier over de EU landen verdelen 🙂

 7. Blue monday

  Lekker laat dan en ik maar denken dat men het al deed, maar met weinig succes.

  Hebben de reaguurders toch een puntje dat we niet zo heel erg goed worden geïnformeerd.
  (Nee, ik ga geen FvD stemmen, nooit niet op de Harry Mens partij)

  1. Stanly2000

   Dus toch “dom links.”

 8. Ritter

  De EU leiding blijft om de hete brij heendraaien.

  Verreweg de meeste z.g. “vluchtelingen” zijn geen echte vluchtelingen maar illegale migranten die naar Noord/West Europa reizen vanwege het “gratis geld”.

  Ook de “vluchtelingen” die oorspronkelijk uit oorlogsgebied komen (zoals b.v. Syriërs) zijn illegale migranten omdat ze vanuit veilige gebieden in de regio ( b.v. Turkije, Libanon, enzovoorts) naar Noord/West Europa reizen vanwege ons sociaal stelsel.

  Maar of het nu echte vluchtelingen zijn en illegale migranten, de meeste zijn moslims en zullen hun is islam meenemen naar Europa en daaraan vasthouden!

  Als gevolg daarvan vind er een sluipend proces van islamisering plaats met zelfs de oprichting van islamitische partijen die ieder jaar sterker zullen worden.

  Kortom, wil je de instroom wilt afremmen dan kan het Australisch model worden gevolgd dat zeer effectief is. Dus geen toegang tot het land en geen “goodies”.

  Als je dat niet doet zijn de gevolgen voor Europa en haar waarden/levenswijze desastreus.
  ——
  Dr. Jan van de Beek (foto): „Eind deze eeuw zijn er nog maar zeven, acht miljoen autochtone Nederlanders.”

  Zeist – Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia onder invloed van de immigratie en het populisme? Demograaf Jan van de Beek: „De vraag is of de liberale democratie houdbaar zal zijn.” „Eén ding is zeker”, zegt Van de Beek (50) in zijn woning in Zeist. „Als de huidige trend zich doorzet, hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Nederland zal dan een heel ander land worden.”

  Van de Beek is cultureel antropoloog en wiskundige. Hij ontwikkelde modellen waarmee hij de demografische ontwikkeling van Nederland kan voorspellen. Interessant: anders dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet Van de Beek ook uitspraken over de verwachte loyaliteit van groepen burgers aan Nederland. „Onder allochtonen is daar wel onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat van de jonge Turken en Marokkanen zo’n tien, elf procent – heel weinig dus – zich primair identificeert als Nederlander. Voor Surinamers en Antillianen liggen die cijfers veel hoger: de helft tot twee derde. Ik heb bovendien gekeken naar het aantal gemengde huwelijken. Die gegevens stop je in mijn model en dan kun je – met allerlei mitsen en maren – voorspellingen doen voor de toekomst.”

  Aan het eind van deze eeuw zal ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking uit (afstammelingen van) immigranten bestaan, zegt Van de Beek: „Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Kijk naar de Indonesiërs en de Surinamers en Antillianen, die gaan voor een groot gedeelte volledig op in de samenleving. Maar voor Turken en Marokkanen en ook voor de nieuwe groepen vluchtelingen uit wat het ’Afrikaans-islamitisch cluster’ wordt genoemd, geldt dit niet.”

  Nederland gaat dus ingrijpend veranderen. Van de Beek: „Miljoenen burgers zullen zich deel voelen uitmaken van zogeheten ’transnational communities’, transnationale gemeenschappen: één been hier, één been elders. De cruciale vraag is: als het er zoveel zijn, wat voor samenleving zijn we dan? Is onze liberale democratie wel houdbaar? Zeker moslims – die in 2060 dertien tot zestien procent van de bevolking zullen uitmaken – hebben een heel ander en deels zelfs conflicterend waardesysteem. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent de islamitische wet, de sharia, boven onze wetten stelt.”

  Van de Beeks onderzoek is urgent nu uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat jonge Turken en Marokkanen niet alleen steeds religieuzer worden, maar dat bovendien hun afstand tot – en zelfs afkeer van – de Nederlandse samenleving toenemen. Deze ontwikkeling – de ’islamisering van de samenleving’ – beperkt zich niet alleen tot Nederland en leidt in veel westerse landen tot zorg. Onder anderen de conservatieve Frans-Canadese socioloog Matthieu Bock-Côté (38) pleit voor een veel grotere weerbaarheid van de ’ontvangende samenlevingen’ in zijn standaardwerk Multiculturalisme als politieke religie. Immigranten zouden niet onmiddellijk dezelfde rechten moeten krijgen als de oorspronkelijke, autochtone bevolking, argumenteert Bock-Côté. Westerse natiestaten moeten zich bovendien veel bewuster zijn van hun unieke geschiedenis en cultuur. ’Uitspraken als ’uiteindelijk zijn we allemaal immigranten’, zoals je die in Canada wel hoort, slaan nergens op’, schrijft Bock-Côté.

  “We importeren nu armoede”

  Van de Beek deelt die aversie tegen het cultuurrelativisme, dat vooral zit ingebakken bij partijen als GroenLinks, D66, SP en de PvdA. „De naïviteit van die mensen over de multiculturele samenleving is enorm. Ze zien multicultuur als iets leuks – Turkse eettentjes en zo en dat ís ook leuk – maar als we te maken hebben met conflicterende waarden- en parallelle rechtssystemen is het een groot probleem. Dan heb je geen liberale democratie meer.”

  Wat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien, is dat nieuwkomers voor het grootste deel afkomstig zijn uit dat eerder genoemde Afrikaans-islamitische cluster. „Uit cijfers van het onderzoeksproject World Values Survey blijkt dat het Afrikaans-islamitische cultuurcluster het verst verwijderd is van ons Noord-Europese, protestantse cluster. Dus we halen de mensen binnen die in normen en waarden het vérst van ons verwijderd zijn. Linkse mensen denken dat als we nu maar aardig en tolerant zijn, dat die nieuwkomers zich vanzelf tot liberale burgers zullen ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk onzin. Veel asielzoekers willen helemaal geen westerling worden. De werkelijkheid is: velen van hen zijn weliswaar gecharmeerd van onze welvaartsstaat, maar niet altijd van onze taal en cultuur en normen en waarden. En als je over de jaren miljoenen van hen toelaat zou dat geen gevolgen hebben voor jouw samenleving?”

  Soevereiniteit

  De westerse wereld beleeft nu de Derde Demografische Transitie, legt Van de Beek uit. De eerste en tweede waren de periodes in de 19e en 20e eeuw, die zich kenmerkten door de overgang van hoge sterfte en hoge geboorte, via lage sterfte en hoge geboorte naar lage sterfte en lage geboorte. Van de Beek: „We hebben inmiddels te maken met een krimpende autochtone bevolking, in combinatie met hoge immigratie. Daardoor zijn er eind deze eeuw nog maar zo’n acht miljoen Nederlanders die nakomeling zijn van de huidige autochtonen. De overige inwoners stammen af van immigranten of komen uit gemengde huwelijken. De kernvraag is: zullen die laatsten zich identificeren als Nederlander?”

  Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, zegt Van de Beek. „Voortgaande immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat en de sociale cohesie. Je importeert armoede. We moeten af van het VN-vluchtelingenverdrag en het recht op asiel beperken. Ook het vrije verkeer van personen moet aan banden. Gebeurt dit niet, dan voorspel ik gouden tijden voor populisten.”

  Bron:
  http://www.telegraaf.nl

 9. fusilier

  Het zijn geen vluchtelingen? Dus hebben zij hier niets te zoeken. Als je ze helpen wilt ,doe het dan in dat land waar zij vandaan komen. Mens merkel wil gewoon goedkope arbeidskrachten in Europa voor haar groot industrie. Dat er af en toe een paar onschuldige mensen vermoord worden door dat geteisem ,daar ligt zij niet wakker van.

  1. Ernst Quispel

   Wel eens van economische vluchtelingen gehoord?

 10. Ernst Quispel

  In deze logica zijn echte vluchtelingen en wij geen gelukzoekers.

  1. Henk-Jansen

   De term ‘gelukzoeker’ heeft inderdaad een negatieve connotatie gekregen de afgelopen paar jaar maar volgens mij zoekt iedereen geluk. Ik kan daarom ook wel veel sympathie opbrengen voor al die mensen die hun leven op het spel zetten om een betere toekomst voor zichzelf en hun familie te zoeken. Voor de stabiliteit en welvaart van de Unie is het echter van belang dat ze niet toegelaten worden. Echter moet er wel naar manieren gezocht te worden zonder mensenrechten te schenden!

   1. Ernst Quispel

    Ik durf te wedden dat nagenoeg elke reaguurder hier, als ze in dezelfde uitzichtloze armoede en ellende zouden zitten als deze economische vluchtelingen, ze hun koffers zouden pakken om te vluchten naar een ander land.

    1. Guus Geluk

     Sommige reaguurders deden dit al.

    2. Meinoud Marinus

     @ Ernst,
     Ja, maar dat zitten wij niet Hè?. Wij zitten lekker veilig in Nederland.

     Dit soort vergelijkingen slaan meestal nergens op Ernst.

 11. hitje89

  Eindelijk? Had al drie jaren geleden moeten gebeuren, maar ze kwamen met duizenden tegelijk, een overval dus. Politiemensen hadden niet eens de tijd om grondig te kijken wie er allemaal meekwamen. Kijk je nu naar de boten zie je bijna geen vrouw, alleen jonge mannen. Ook in Nederland zegt men kom maar (GL) te gek voor woorden.

 12. Ni28

  Ik wordt altijd argwanig als de EU iets gaat “bouwen” want dat is meestal tegen de wil van de burger. Roept u nee tegen een maatregel wordt deze nog een graadje strenger aangedraaid. Democratie voor de burger is verdwenen maar wordt royaal toegepast voor de indringers. Zou het nu al eindelijk doorgedrongen zijn aan de top of is dit alleen een poging om Merkel te redden in haar vrije val die zij zelf opgeroepen heeft. Ik denk het tweede. De EU top is niet te vertrouwen wat dat betreft.

 13. Ni28

  Het zijn bijna allemaal economische vluchtelingen die al een poosje in de kampen elders zaten en nu wat beters wilden. Bijna niemand rende weg met vuur aan zijn kont. Vele gaan na een paar maanden hier terug met vakantie naar hun gevaarlijke oorden om dan weer terug te komen. Velen bouwen in het land van oorsprong villa’s van het geld die zij hier van de sociale dienst krijgen. Er is heel veel scheef wat de migratie betreft en de Europese burger mag het allemaal bekostigen. Wij worden in de meeste gevallen belazerd al is het zo dat de levensstandaard in de landen van oorsprong veel lager is. Misschien valt in die landen veel te verbeteren en niet alleen de opgestoken hand vullen.

  1. Hermann

   Van wat je hier “krijgt” kan je geen vermogen opbouwen om er een villa van te laten bouwen. Ik ken hier de wijk met magere flatjes waarvan de ramen met komozakken zijn afgetaped,
   of er hangen tafellakens voor in allerlei kleuren. Geen welvaart.

 14. EllyD18

  Als Merkel maar in het nauw komt, dan kan het wel.

 15. Ni28

  Ook in de scheikunde geldt dat het mengen van onverenigbare stoffen tot een explosie kunnen leiden.

 16. Fortiori

  Het continent Afrika raakt op drift. Vluchteling of gelukzoeker, het komt er op neer dat de komende decennia ook vanwege veranderde klimaat omstandigheden volksverhuizingen op gang komen. Klimaatvluchtelingen. Saoudi’s vieren al vakantie in vm Joegoslavische provincies.

  1. lugar

   “Saoudi’s vieren al vakantie in vm Joegoslavische provincies.”

   Nu speelt de EU graag voor Sinterklaas, maar hoeveel vluchtelingen hebben de Saoudi’s eigenlijk opgenomen?

   1. meijer61200

    Ik geloof 8. Daar komt straks alleen nog het Koningshuis van Dikke Willem bij als het hier gierend uit de klauwen loopt. Zijn vette Boeing is bijna klaar. Ná afloop komt hij weer terug met de rest van dat zooitje ongeregeld.

    1. Stanly2000

     Gaat Willempie straks ook vliegtaks betalen of is dit alleen voor de gewone burger?

  2. Stanly2000

   In Nederlandse vakantieparken zijn ze ook volop aanwezig, tot volle tevredenheid van de eigenaren, maar tot grote last voor de medewerkers en andere vakantiegangers.

 17. Gerlos

  Het begin is er, nu nog de uitvoering.

 18. Fortiori

  Een paar honderd jaar geleden deden wij het toch beter: Onbepaald door het lot werd de bevolking in den vreemde verrast met onaangekondigde bezoekers. De VOC had een eigen leger en oorlogsschepen ter handhaving of uitbreiding van haar positie en om zo nodig handel met de lokale bevolking af te dwingen. De immigranten van nu maken het niet zo bont. Willen slechts hun armoede ontvluchten.

 19. Nasrani

  Een klein stapje in de goede richting, gedwongen door de veranderde mening van de bevolking van verschillende landen. Ik denk niet dat de ‘rechtse’ wave hiermee ten einde komt, want het is nog lang niet genoeg. Er moet ook beleid komen om het overtollig onkruid de EU weer uit te bonjouren. Wanneer dat beleid niet ( snel genoeg) van de grond komt zal er weinig veranderen.

 20. meijer61200

  “EU bouwt aan vluchtelingenplan”. Waarschijnlijk is het plan gereed voor uitvoering medio 2028, dan bestaat de EU al lang niet meer, en is het gewoon weer ieder voor zich. Hooguit een soort van EEG zoals vroeger, maar dan zonder die corrupte drankorgels die mateloos hun zakken weten te vullen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.