Pech voor DENK – Kabinet bemoeit zich niet met nep Mekka-reisaanbieders

Hè wat zuur, Farid Azarkan van DENK wilde zich hard maken voor al die gedupeerde moslims (waar Allah niet ingreep) die naar Mekka wilden, maar het kabinet doet niks! Via The Post Online.

Schijnbaar is het booming business om Nederlandse moslims te beduvelen door ze een nep reis aan te bieden richting Mekka. Sommigen gaan voor duizenden euro’s in het schip en horen nooit meer iets van het bureau waar zij hun reis hebben aanbetaald of hun paspoort hebben afgegeven.

Anderen vliegen wel naar Mekka maar zodra ze zijn geland is niemand op de hoogte van een hotelboeking of een vervoersmiddel. Daar sta je dan! Farid Azarkan van DENK vind niet dat dit zo langer kan en wil dat er iets gebeurd!

Hier komt zijn oude PvdA hart weer naar voren want wat is stap één ook al weer als er een probleem is? Juist, kijken wat de overheid kan doen! Zo kwam ons Faridje op het idee om namens de overheid maar reizen aan te bieden naar Mekka. Want de overheid is er voor ieder probleem!

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken (CDA), vind dat echter te ver gaan en wijst Azarkan en z’n veertig beroofden op het feit dat ze gewoon naar de politie kunnen stappen of een klacht kunnen indienen bij consuwijzer.nl zoals de rest van Nederland.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

42 reacties

 1. Original NL

  Haha wat een sukkel die azarkan met zijn ongeschoren rotkop…..en wat een sukkels die moslims die als domme mieren rondjes lopen en steentjes gooien naar een zwarte kubus.
  Gemakkelijk in de luren te leggen die geitenbreiers!..LOL!

 2. Marija

  Er komt steeds meer haat en antipathie tegen moslims. Eens gaat dat helemaal uit de hand lopen.
  Die Farid is een stom element die hier de lengte en het podium krijgt om zijn vuiligheid te spuien. Dat is Nederland en zijn kiezers aan te rekenen.
  Grote minachting voor al dat vullis alleen door helder denkende Nederlanders.

  1. Bloem

   Beste Marija ++++
   Dat is een situatie waar ik reeds eerder voor gewaarschuwd heb. Op enig moment ziet de massa alleen nog maar geweld als uitweg tegen de invasie van intollerante islam. Vraag is niet of maar wanneer. De overheid kan dit nu nog voorkomen door zelf hard in te grijpen. Het lijkt er echter niet op dat dit ooit nog gaat gebeuren.

  2. Paaldanseres

   Jah, goh… hoe zou dat toch komen, vraag je je af…

   1. palko

    @Paaldanseres, ik roep al jaren: Je bent net zo geliefd als je jezelf maakt.

 3. Gerlos

  Kan er geen medelijden mee hebben.

 4. Dubbele Komma

  Hilarisch bericht….

  Ies wil van Allah! (t.e.a.b)

  WHAHAHA

  😀

 5. Bloem

  Ze hadden ook een ANVR reisbureau kunnen zoeken. Waarschijnlijk wilden ze het liever via een halal bureau boeken want blanken zijn per definitie onbetrouwbare en ongelovige honden

 6. Vit

  Laten ze maar gaan lopen zoals het een oprechte moslim betaamd.

 7. Diederik van Walsum

  Maak u geen illusies, want:

  2010 (!)
  Van de Europese Resolutie 1743
  waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord.
  1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
  1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
  1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
  1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
  1743-11: De islam is een religie van vrede.
  1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
  1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
  1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
  1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
  1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
  1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
  1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

  1. Bloem

   Illusies maak ik mij reeds lang niet meer

   1. Guus Geluk

    Bloem,

    Deze tekst is opzettelijk incorrect en onvolledig vertaald. Laat u geen rad voor ogen draaien.

    http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17880&lang=en

    1. Diederik van Walsum

     Guus Geluk,

     Even vertaald en…..

     Uw versie is nog tienmaal verontrustender en erger !

    2. lugar

     En bedankt voor de link Guuslim, ik was al even op zoek.

     Mijn conclusie:

     The parliamentary assembly of the council of Europe is niet mijn parlement en zal dat ook nooit worden. Ze maken een bewuste fout en blijven die herhalen. Islam is geen religie maar een totalitaire veroveringsideologie die niet thuishoort in het westen en haar verworvenheden.

     Daarom moeten wij ons verzetten tegen de islam en haar bestrijden waar wij kunnen.

     1. lugar

      Ter aanvulling: De leden van De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa worden niet direct gekozen door de bevolking van de lidstaten, zoals bijvoorbeeld de leden van het Europees Parlement, maar getrapt: middels delegatie door de nationale parlementen.

     2. Guus Geluk

      Lugar,

      Graag gedaan: de link was niet moeilijk te vinden. Op Google.

    3. lugar

     Guuslim: Je gaat niet in op de inhoud van de resolutie. Komt dat omdat je meer islam wil?

     De vraag stellen is hem beantwoorden.

    4. Dubbele Komma

     WHAHAHA

     Guus gelul maakt zich weer eens onsterfelijk belachelijk voor de verandering..

     WHAHAHA

     😀

     1. Guus Geluk

      Ach, als we daar de trol niet hebben.

     2. lugar

      @Guuslim: En wat is jouw mening Guuslim, is islam een religie of een ideologie?

 8. Vit

  @Guus
  Oké dan de volledige tekst:
  Google vertaling

  1. De Parlementaire Vergadering merkt op dat islamitisch radicalisme en manipulatie van religieuze overtuigingen om politieke redenen indruisen tegen mensenrechten en democratische waarden. Tegelijkertijd voelen moslims zich in veel lidstaten van de Raad van Europa sociaal uitgesloten, gestigmatiseerd en gediscrimineerd; ze worden het slachtoffer van stereotypen, sociale marginalisering en politiek extremisme. De Vergadering maakt zich grote zorgen over het islamitische extremisme en over extremisme tegen moslimgemeenschappen in Europa. Beide verschijnselen versterken elkaar.
  2. De Assemblee herinnert eraan dat islamisme de opvatting is dat de islam niet alleen een religie is, maar ook een sociale, wettelijke en politieke gedragscode. Islamisme kan gewelddadig of mainstream en vreedzaam zijn, maar in beide gevallen accepteert het de scheiding tussen religie en staat niet, wat een fundamenteel beginsel is van democratische en pluralistische samenlevingen. De Vergadering herinnert er ook aan dat discriminatie tegen moslims onaanvaardbaar is en moet worden bestreden. Een grote meerderheid van Europese moslims deelt de principes die aan de basis liggen van onze samenlevingen en het is essentieel om te strijden tegen islamofobie, die voornamelijk voortkomt uit een gebrek aan bewustzijn en van negatieve percepties die de islam associëren met geweld. Bij gebrek aan deze problemen, maken veel Europese regeringen de weg vrij voor de opkomst van extremisme.
  3. Moslims zijn thuis in Europa waar ze al vele eeuwen aanwezig zijn, zoals de Vergadering opmerkte in Aanbeveling 1162 (1991) over de bijdrage van de islamitische beschaving aan de Europese cultuur. Islam, jodendom en christendom – de drie monotheïstische religies – delen dezelfde historische en culturele wortels en erkennen dezelfde fundamentele waarden, met name de hoogste waarde van het menselijk leven en waardigheid, het vermogen en de vrijheid om gedachten te uiten, het respect voor anderen en hun eigendom en het belang van maatschappelijk welzijn. Deze waarden zijn weerspiegeld in Europese filosofieën en zijn opgenomen in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (“het verdrag”, ETS nr. 5).
  4. Artikel 9 van het Verdrag garandeert de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, inclusief het recht om iemands godsdienst of overtuiging te manifesteren, alleen of in gemeenschap met anderen, in het openbaar of in privé, in aanbidding, onderricht, oefening en naleving. In artikel 10 van het verdrag is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd, inclusief het recht om religieuze of filosofische opvattingen tot uiting te brengen, of zich hiertegen te verzetten en ze te bekritiseren. Beide vrijheden vormen de noodzakelijke vereisten voor een democratische samenleving. Ze zijn echter niet absoluut en kunnen onder strenge controle worden onderworpen aan limieten. Bovendien mogen zij overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag niet worden misbruikt voor de vernietiging of oneigenlijke beperking van een van de rechten en vrijheden die in het Verdrag zijn vastgelegd.
  5. De Assemblee heeft al gewezen op het belang van het combineren van deze twee vrijheden in Resolutie 1510 (2006) over vrijheid van meningsuiting en respect voor religieuze overtuigingen, evenals Aanbeveling 1805 (2007) over godslastering, religieuze beledigingen en haatuitingen tegen personen op grond van hun religie. De Vergadering veroordeelt met kracht de doodsbesluiten en bedreigingen van mensen die kritiek hebben op de islam of politieke opvattingen die verband houden met de islam. Het betreurt echter de initiatieven van een aantal lidstaten van de Verenigde Naties die ertoe hebben geleid dat de Raad voor de mensenrechten resoluties heeft aangenomen tegen de smaadheid van godsdiensten, en met name de islam, omdat deze strategie een bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting.
  6. Herinnerend aan zijn Aanbeveling 1804 (2007) over staat, religie, seculariteit en mensenrechten, benadrukt de Vergadering dat democratische normen een scheiding van de staat en zijn organen van religies en religieuze organisaties vereisen. Regeringen, parlementen en openbare besturen die op democratische wijze reflecteren en hun samenleving als geheel dienen, moeten neutraal staan ​​tegenover alle religieuze, agnostische of atheïstische overtuigingen. Niettemin zijn religie en democratie niet onverenigbaar, vooral omdat religies een heilzame sociale rol kunnen spelen. Lidstaten moeten daarom religieuze organisaties aanmoedigen om actief vrede, verdraagzaamheid, solidariteit en interculturele dialoog te ondersteunen.
  7. De Vergadering neemt echter met bezorgdheid kennis van het feit dat sommige islamitische organisaties die actief zijn in lidstaten, zijn geïnitieerd door regeringen in het buitenland en financiële steun en politieke begeleiding van die regeringen hebben gekregen. De doelstellingen van dergelijke organisaties zijn daarom niet religieus. Nationale politieke expansie naar andere staten onder de vermomming van de islam moet aan het licht worden gebracht. In overeenstemming met artikel 11 van het verdrag kunnen lidstaten de activiteiten van dergelijke organisaties beperken op voorwaarde dat dergelijke beperkingen voldoen aan de vereisten van lid 2 van artikel 11. Daarom moeten de lidstaten transparantie en verantwoording eisen van zowel islamitische als andere religieuze verenigingen, bijvoorbeeld door transparantie van hun statutaire doelstellingen, leiderschap, lidmaatschap en financiële middelen te eisen.
  8. Zoals de Vergadering in haar Aanbeveling 1774 (2006) over de Turkse aanwezigheid in Europa aangaf : migrantenarbeiders en nieuwe Europese burgers, lidstaten, parlementen en de Raad van Europa moeten prioriteit geven aan het bevorderen van de sociale integratie van moslims en andere religieuze minderheden. De vele inspanningen van de lidstaten om migranten beter te integreren moeten worden geprezen, maar deze integratie is vaak nog verre van realiteit, met name met betrekking tot moslimmigranten. De Vergadering nodigt de lidstaten uit om proactief te zijn in het omgaan met sociale, economische en politieke ongelijkheden.
  9. De Assemblee roept de lidstaten op om effectief de sociale en economische uitsluiting van moslims en andere minderheden in Europa aan te pakken – onder meer door de goedkeuring, implementatie en regelmatige monitoring van omvattende antidiscriminatiewetgeving, -beleid en -praktijken om hen te beschermen tegen de dag hedendaagse discriminatie waarmee zij worden geconfronteerd en om betere toegang tot rechtsmiddelen te waarborgen wanneer hun rechten zijn geschonden.
  10. Hoewel organisatiestructuren van moslimgemeenschappen in lidstaten wenselijk zijn om contacten met overheids- en bestuursorganen te vergemakkelijken, moeten regeringen en parlementen van lidstaten ook proberen directe politieke contacten te leggen met moslims als gelijkwaardige burgers. Dergelijke directe contacten zouden bijvoorbeeld kunnen worden vergemakkelijkt door openbare hoorzittingen op lokaal en regionaal niveau en door regionale en nationale discussieplatforms op internet. Verwijzend naar Aanbeveling 170 (2005) van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa over interculturele en interreligieuze dialoog: initiatieven en verantwoordelijkheden van lokale autoriteiten, roept de Assemblee de nationale parlementen op ervoor te zorgen dat lokale autoriteiten in hun landen de nodige wettelijke,
  11. Het is noodzakelijk dat personen die tot een minderheidscultuur in hun land behoren zich niet isoleren en niet proberen een parallelle samenleving te ontwikkelen. Daarom roept de Assemblee de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen op om de interculturele dialoog aan te moedigen en divisies te bestrijden die anders zouden leiden tot maatschappelijke fricties en conflicten. Herinnerend aan zijn Resolutie 1605 (2008) en Aanbeveling 1831 (2008)over Europese moslimgemeenschappen die worden geconfronteerd met extremisme, nodigt de Assemblee moslims, hun religieuze gemeenschappen en hun religieuze leiders uit om elke vorm van extremisme onder de dekmantel van de islam te bestrijden. Islam is een religie die vrede handhaaft. Moslims zouden als eersten met ontzetting en tegenstand moeten reageren wanneer terroristen of politieke extremisten de islam gebruiken voor hun eigen machtsstrijd en aldus de fundamentele waarde van het menselijk leven en andere waarden verankerd in de islam niet respecteren.
  12. De Assemblee betreurt dat een groeiend aantal politieke partijen in Europa de angst voor de islam uitbuiten en aanmoedigen en politieke campagnes organiseren die simplistische en negatieve stereotypen over moslims in Europa bevorderen en de islam vaak vergelijken met extremisme. Het is ontoelaatbaar om intolerantie en soms zelfs haat tegen moslims op te wekken. De Assemblee roept de lidstaten op om politieke actie te ondernemen in overeenstemming met Algemene Beleidsaanbeveling nr. 5 (2000) van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) over de bestrijding van intolerantie en discriminatie van moslims. Het herhaalt dat het aan de lidstaten is om politieke uitspraken af ​​te wijzen die angst en haat tegen moslims en de islam opwekken, terwijl ze voldoen aan de bepalingen van de conventie, in het bijzonder artikel 10.2.
  13. De Vergadering blijft ook bezorgd over het beleid en de praktijken – door zowel nationale als regionale en lokale autoriteiten – die discrimineren tegen moslims en het gevaar lopen van misbruik van volksstemmen, initiatieven en referenda om beperkingen op de rechten op vrijheid van vrijheid te legitimeren. godsdienst en meningsuiting die onaanvaardbaar zijn op grond van de artikelen 9 en 10 van het verdrag. In dit verband maakt de Vergadering zich in het bijzonder zorgen over het recente referendum in Zwitserland en dringt er bij de Zwitserse autoriteiten op aan zo spoedig mogelijk een moratorium in te stellen en het algemene verbod op de bouw van minaretten voor moskeeën in te trekken en zo spoedig mogelijk in te trekken.
  14. Herinnerend aan zijn resolutie 1464 (2005)over vrouwen en religie in Europa roept de Assemblee alle moslimgemeenschappen op om af te zien van traditionele interpretaties van de islam die gendergelijkheid ontkennen en de rechten van vrouwen beperken, zowel binnen het gezin als in het openbare leven. Deze interpretatie is niet verenigbaar met menselijke waardigheid en democratische normen; vrouwen zijn in alle opzichten gelijk aan mannen en moeten dienovereenkomstig worden behandeld, zonder uitzonderingen. Discriminatie van vrouwen, ongeacht of deze gebaseerd is op religieuze tradities of niet, druist in tegen de artikelen 8, 9 en 14 van het Verdrag, artikel 5 van Protocol nr. 7 en Protocol nr. 12. Er kan geen religieus of cultureel relativisme worden aangevoerd om overtredingen te rechtvaardigen van persoonlijke integriteit. De parlementaire vergadering dringt er daarom bij de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te nemen om radicale islamisme en islamofobie, waarvan vrouwen de belangrijkste slachtoffers zijn, uit te roeien.
  15. In dit opzicht de versluiering van vrouwen, vooral volledige sluier door de boerka of de niqab, wordt vaak gezien als een symbool van de onderwerping van vrouwen aan mannen, het beperken van de rol van vrouwen in de samenleving, het beperken van hun beroepsleven en het belemmeren van hun sociale en economische activiteiten. Noch de volledige sluier van vrouwen, noch de hoofddoek wordt door alle moslims erkend als een religieuze verplichting van de islam, maar ze worden door velen gezien als een sociale en culturele traditie. De Assemblee is van mening dat deze traditie een bedreiging zou kunnen vormen voor de waardigheid en vrijheid van vrouwen. Geen enkele vrouw mag worden gedwongen om religieuze kleding te dragen door haar gemeenschap of familie. Elke vorm van onderdrukking, sekwestratie of geweld vormt een misdaad die wettelijk moet worden bestraft. Vrouwelijke slachtoffers van deze misdaden, ongeacht hun status, moeten door de lidstaten worden beschermd en profiteren van steun- en rehabilitatiemaatregelen.
  16. Om deze reden wordt de mogelijkheid om het dragen van de boerka en de nikab te verbieden overwogen door parlementen in verschillende Europese landen. Artikel 9 van het Verdrag omvat het recht van individuen om vrijelijk te kiezen om al dan niet in het openbaar religieuze kleding te dragen of niet. Wettelijke beperkingen aan deze vrijheid kunnen waar nodig worden gerechtvaardigd in een democratische samenleving, met name voor veiligheidsdoeleinden of wanneer publieke of professionele functies van individuen hun religieuze neutraliteit vereisen of dat hun gezicht te zien is. Echter, een algemeen verbod op het dragen van de boerka en de nikab zou vrouwen die er vrij naar verlangen, het recht ontnemen om hun gezicht te bedekken.
  17. Bovendien kan een algemeen verbod het negatieve effect hebben van het genereren van familie- en gemeenschapsdruk op moslimvrouwen om thuis te blijven en zich te beperken tot contacten met andere vrouwen. Moslimvrouwen zouden verder uitgesloten kunnen worden als ze onderwijsinstellingen zouden verlaten, weg zouden blijven van openbare plaatsen en hun werk buiten hun gemeenschap zouden opgeven, om niet te breken met hun familietraditie. Daarom roept de Assemblee de lidstaten op gericht beleid te ontwikkelen om het bewustzijn van moslimvrouwen over hun rechten te vergroten, hen te helpen deel te nemen aan het openbare leven en hen gelijke kansen te bieden om een ​​professioneel leven te leiden en sociale en economische onafhankelijkheid te bereiken. In dit opzicht is de opvoeding van jonge moslimvrouwen en hun ouders en gezinnen van cruciaal belang.
  18. Vrouwelijke genitale verminking onder het voorwendsel van islamitische of andere gewoonten moet als een misdrijf worden beschouwd, aangezien deze in strijd is met het recht op lichamelijke en morele integriteit van alle individuen en met name van meisjes. De lidstaten moeten alles in het werk stellen om een ​​einde te maken aan deze misdaad en praktische hulp bieden aan kinderen en hun ouders, onder meer door middel van onderwijs. De Vergadering herinnert in dit verband aan Resolutie 1247 (2001) inzake genitale verminking van vrouwen.
  19. De Vergadering dringt er derhalve bij de lidstaten op aan alle maatregelen te nemen om alle vormen van onderdrukking of geweld van vrouwen te voorkomen en te bestrijden, en met name als onderdeel van de onderhandelingen over het toekomstige Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ter ondersteuning van de bepalingen aan de hand waarvan vrouwen ongeacht hun oorsprong of status toegang hebben tot voorzieningen voor bescherming, preventie en rehabilitatie.
  20. Stereotypen, misverstanden en angsten met betrekking tot de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan voldoende kennis onder niet-moslims in Europa. Evenzo missen veel moslims in Europa onvoldoende kennis van de islam, laat staan ​​van andere religies, die hen kwetsbaar kunnen maken voor ‘islamisme’ als een religieus vermomde vorm van politiek extremisme. In dit verband herinnert de Vergadering aan haar Aanbeveling 1720 (2005) over onderwijs en religie en roept zij de lidstaten op ervoor te zorgen dat kennis over de islam, het jodendom en het christendom op school en door levenslange voorlichting wordt onderwezen.
  21. Onderwijs over religies moet door de lidstaten worden gesteund, om het publiek bewust te maken van de gemeenschappelijke oorsprong en waarden van het jodendom, het christendom en de islam en hun impact op het moderne Europese humanisme. Instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in Europa moeten islamitische studies aanbieden om religieuze geleerden, leraren en leiders te onderwijzen en de islam van het islamisme te onderscheiden. De Assemblee heeft er vertrouwen in dat de meeste Europese moslims een gemeenschappelijke aanpak accepteren waarin de islam wordt verzoend met democratische waarden, mensenrechten en de rechtsstaat; inderdaad, velen hebben dit al heel lang gedaan.
  22. De Vergadering verwelkomt ook het door de Raad van Europa tijdens het Europees Jaar van de interculturele dialoog in 2008 opgestelde Witboek over interculturele dialoog, evenals andere activiteiten van het Comité van Ministers op dit gebied. Ledenregeringen moeten het Witboek gebruiken in hun gerelateerde nationale actie, ook in scholen en onderwijsinstellingen.
  23. Het is belangrijk om in dit verband synergieën tot stand te brengen met andere internationale organisaties. Daarom nodigt de Vergadering de Alliantie van beschavingen van de Verenigde Naties uit nauwer met de Raad van Europa samen te werken, met name door gezamenlijke actieprogramma’s op te zetten. In dit verband verzoekt de Vergadering de secretaris-generaal van de Raad van Europa om via de lidstaten aanvullende financiering voor dergelijke activiteiten te zoeken en de wederzijdse detachering van personeel tussen de twee organisaties te vergemakkelijken.
  24. De vergadering nodigt de Islamitische educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie (ISESCO) en de educatieve, culturele en wetenschappelijke organisatie van de Arabische Liga (ALECSO) uit om met de Raad van Europa samen te werken bij de bestrijding van islamisme en islamofobie of andere religieuze discriminatie en bij het bevorderen van het respect voor universele mensenrechten. ISESCO en ALESCO kunnen bijzonder belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat hun leden het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR) van de Verenigde Naties respecteren.
  25. In dit verband betreurt de Assemblee dat sommige regeringen van ISESCO en ALECSO nationale wetgeving hebben aangenomen die gebaseerd is op een interpretatie van de Sharia-wetgeving of nationaal beleid hebben gevoerd dat in strijd is met het ICCPR en de ICESCR: zware straffen of zelfs de doodstraf opleggen over personen die een andere godsdienst dan de islam willen adopteren, is onverenigbaar met artikel 18, lid 2 IVBPR; het opleggen van strenge sancties tegen, of het passeren van openbare doodsbesluiten tegen, personen die kritiek hebben geuit op de islam is onverenigbaar met artikel 19 van het IVBPR; het oproepen van een “heilige oorlog” of geweld tegen andere landen of hun burgers en het verheerlijken van terroristen als “heilige martelaren” is onverenigbaar met artikel 20, lid 2 van het IVBPR; het onderwijzen van kinderen om personen met een ander geloof dan de islam te haten of te bestrijden is onverenigbaar met artikel 13, lid 1 van de ICESCR.
  26. Contacten tussen moslim- en niet-moslim-Europeanen en moslims in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië moeten worden vergemakkelijkt, met name onder jongeren, studenten en leraren. De Vergadering nodigt daarom het Europees Jeugdforum uit om zijn activiteiten op dit gebied uit te breiden. Samenwerking tussen onderwijs- en culturele instellingen en steden rond het Middellandse-Zeegebied moet worden ondersteund, bijvoorbeeld in het kader van het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende het hoger onderwijs in de Europese regio (ETS nr. 165) en het Europese overzicht Verdrag inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten (CETS nr. 106).

  1. Guus Geluk

   Uit de tekst:

   18. Vrouwelijke genitale verminking onder het voorwendsel van islamitische of andere gewoonten moet als een misdrijf worden beschouwd, aangezien deze in strijd is met het recht op lichamelijke en morele integriteit van alle individuen en met name van meisjes. De lidstaten moeten alles in het werk stellen om een ​​einde te maken aan deze misdaad en praktische hulp bieden aan kinderen en hun ouders, onder meer door middel van onderwijs. De Vergadering herinnert in dit verband aan Resolutie 1247 (2001) inzake genitale verminking van vrouwen.

   19. De Vergadering dringt er derhalve bij de lidstaten op aan alle maatregelen te nemen om alle vormen van onderdrukking of geweld van vrouwen te voorkomen en te bestrijden, en met name als onderdeel van de onderhandelingen over het toekomstige Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ter ondersteuning van de bepalingen aan de hand waarvan vrouwen ongeacht hun oorsprong of status toegang hebben tot voorzieningen voor bescherming, preventie en rehabilitatie.

   Waarom zouden de complotsites deze tekst niet hebben meegenomen in de onvolledige vertaling?

   De vraag stellen is hem beantwoorden.

   1. Vit

    @Guus
    Blijkbaar is het geschreven door een stel naïevelingen met oogkleppen voor want moslims integreren nooit naar westerse maatstaven.

    Maar zo’n resolutie is wel leuk om eens door te bladeren.

    1. Guus Geluk

     Vit,

     De mening met betrekking tot de inhoud laat ik aan u.

     Inderdaad: leuk om door te bladeren. Geloof niet alles dat complotsites schrijven, want het kan veel genuanceerder liggen.

     1. lugar

      @Guuslim: “Complotsites”

      Ik zou http://www.assembly.coe.int/ toch geen complotsite noemen.

     2. Guus Geluk

      Lugar,

      Ik doelde op de tekst van Diederik van Walsum, die rechtstreeks is gekopieerd van een complotsite.

 9. P.Sisterons

  Laten we alle AKP drommels een enkeltje naar Mekka geven. Wel NL paspoort inleveren.
  Opgeruimd staat netjes.

 10. Gerlos

  Was mij al bekend dat de meeste moslims niet zo slim zijn, blijkt ook wel weer met dit verhaal van die Marokkaanse schreeuwer. Dit was de wil van Allah.

 11. Pescador

  Wat een sukkels

 12. Meinoud Marinus

  Zo. Uitspraak gedaan.
  Straf reeds uitgezeten.
  Zaak opgelost.

  Nu is het verder wachten op H. Loonstein. Want hij is nog lang niet klaar.

  1. Meinoud Marinus

   Redactie,
   deze dubbele post kan verwijderd worden. Staat ook in het verkeerde draadje.
   Mvg.
   M.

 13. Westerling

  Hoe komt het toch, dat Generaal Mladic ook een pleurishekel had aan die rampokkers?

  1. Original NL

   Ja dat begin ik me ook af te vragen.

  2. Frits Jansen

   U vindt het dus prima dat in Srbrenica duizenden moslims in de pan zijn gehakt?

   1. Original NL

    Waar staat dat??……Jammer fritsie, maar leuk geprobeerd.

 14. Frits Jansen

  Wat een koude drukte! Aan het eind staat de oplosding: gewoon reageren als op elke andere fraude.

  Addertje onder het gras is wel dat die nep-Mekka-reizen schijnen te worden aangeboden door aan DDS gelieerde moslimhaters.

  1. Hetzalwelweer

   De oplosding?

  2. lugar

   @Fritslim: “moslimhaters”

   Ken jij het verschil tussen een moslim en de islam?

   1. Rechtsaf

    @lugar doet Fritsülsün natuurlijk expres want dar mee verlegd hij de aandacht..

 15. nick

  Voor de liefhebbers:

  Zoek eens op in google: Urban Dictionairy: denk

  Hilarisch!

  https://www.urbandictionary.com/define.php?term=denk

 16. RS

  Tja, die moslims willen ALTIJD VOOR EEN dubbeltje op de eerste rang zitten wat prijs betreft……….en nou zijn ze al het geld kwijt,,,,,,,,,,hahahahaha

 17. RS

  Gedupeerde reizigers FlyOrange waarschijnlijk geld kwijt

  Het bedrijf is niet aangesloten bij een garantiefonds, of brancheorganisatie ANVR. Nu faillissement is aangevraagd, is de kans klein dat gedupeerde reizigers hun geld terugkrijgen. Volgens een woordvoerder van ANVR betreft het een lacune in de wet, die vliegticketverkopers niet verplicht zich aan te sluiten bij een garantiefonds. ANVR noemt het “buitengewoon teleurstellend dat het nog steeds mogelijk is vliegtickets te kopen zonder enige garantie.” Volgens RTL Nieuws staat er in de ticketvoorwaarden van de organisatie dat FlyOrange het recht heeft de reis te wijzigen, verplaatsen en annuleren, zonder dat zij de reiziger zouden compenseren.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27…peerd-a1611405

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.