Pastafarisme is volgens de Raad van State geen religie: vergiet op je hoofd niet toegestaan op foto

De Raad van State heeft besloten dat je niet met een vergiet op je hoofd op een pasfoto mag staan. Het is geen religieuze uiting en de facto is het Pastafarisme dus ook niet een echte religie. Wat dan wel of geen religie is, dat is niet duidelijk. Daar is de Raad van State ook niet transparant over geweest. Wel betekent het dat er een einde komt aan een lange en interessante discussie over religieuze vrijheid en de seculiere karakter van de Staat.

,,Het mag zo zijn dat het vergiet door pastafariërs als een heilig object wordt beschouwd dat wordt gedragen om het Vliegend Spaghettimonster te eren, maar enige verplichting daartoe is er niet. Het pastafarisme kent immers geen verplichtingen of beperkingen, alleen een achttal aanbevelingen in de vorm van ‘liever-nietjes’. Het onbedekt laten van het hoofd wordt daarin niet genoemd”, aldus de rechtbank. ,,De omstandigheid dat De Wilde naar eigen zeggen het vergiet (behalve thuis) altijd en overal draagt omdat zij dit als een plicht ziet, is dan ook een eigen keuze.”

De Raad van State doet hierbij dus een absolute uitspraak over een ‘religie’, terwijl er zat vormen en stromingen zijn binnen de grote wereldreligies waarin bepaalde ‘verplichtingen’ ook niet verplicht zijn. Dat zou betekenen dat de Raad van State daar ook consistent in moet zijn en religieuze uitingen van die religies ook als ‘niet verplicht’ moet kenmerken. Al hoeven we niet te verwachten dat de overheid ooit echt consistent zal zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

101 reacties

 1. DolleDries

  Sigmund Freud
  Freud redeneerde vanuit de psychoanalyse en was geen groot voorstander van religie. Hij zag het als een neurose, als een illusie die de mens zichzelf voorhield om diepere conflicten en frustraties te kanaliseren. Zijn definitie luidt dan ook: “Religie is de universele obsessieve neurose die mensen creëren om met onverwerkte frustraties en diepe onvervulde conflicterende verlangens om te gaan; de bijbehorende denkbeelden zijn echter illusoir en de religieuze persoon zal pas in balans komen als hij de werkelijkheid van zijn psyche onder ogen ziet in plaats van die te onderdrukken in het onbewuste door middel van religieuze waanbeelden en bijbehorende dwangneurosen.”

  1. van Urk

   De mening van Freud is ook maar een mening.

   1. DolleDries

    Vroeger had je een plaatje daar moest je een tijd naar kijken en vervolgens naar een witte muur dan zag je een afbeelding van Jezus. Zo zou ik religies willen bestempelen. Maar als iemand zonder andere lastig te vallen daar in geloofd en gelukkig is vind ik het prima , helaas is de werkelijkheid gezien de geschiedenis en nu anders.

    1. van Urk

     Ik geloof in de historische betrouwbaarheid van de Bijbel net zoals wij ook in de historische gebeurtenissen van Julius Caesar en in de val van Troje geloven. Ik bedoel 1500 Griekse kopieen en 19000 kopieen in andere talen over het Nieuwe Testament is natuurlijk zonde van de inkt als het echte onzin zou moeten zijn.

     1. DolleDries

      Dat mag Urk dat is jouw keus niets op tegen. Maar helaas is de bloedstroom door religies verschrikkelijk terwijl ze toch anders propaganderen.

     2. van Urk

      Daar ben ik het met u eens beste DolleDries. Jammer dat God misbruikt wordt door de hoogmoed van de mensen.

     3. Elu Thingol

      Religie wordt inderdaad veelvuldig gebruikt om slachtpartijen onder mensen mee te rechtvaardigen.

     4. Henk-Jansen

      ‘Ik geloof in de historische betrouwbaarheid van de Bijbel’ Hahaha houd toch op man. Er zitten ontzettend historische fouten in de bijbel. Er was nooit een zondvloed, er was geen kruisiging, en de mensheid is nooit uit maar twee personen ontstaan om maar een paar dingen te noemen. Je bent niet goed bij je hoofd.

      Als een persoon in waanbeelden gelooft noemen we hem een idioot, geloven miljoenen mensen in waanbeelden dan noemen we het een religie.

     5. B. Pascal

      A. Er is historisch bewijs dat er op aarde een Jura is geweest. Een tijd zonder poolkappen. Met zeer hoge waterstanden. En veel degradatie in de plantensoorten en diersoorten ect. Het enige verschil in denken is dit: is het een zondvloed geweest in korte tijd of is het periode van miljoenen jaren. Maar er is een jura geweest. Echter noem je het een jura of een zondvloed.
      B. De Jura is opgehouden met de ijstijd, de ijstijd heeft het water van de jura en het klimaat aangepast om het water anders te laten verlopen. Klimaat verandering! Bliksem! Het water op de aarde wordt hierdoor ook door lucht en wolken opgevangen. Wanneer al het water uit de lucht op aarde zou komen stijgt de zeespiegel enorm, krijg je weer een jura.
      C. We zien in onze tijd een klimaatverandering binnen 25-50 jaar. Echter de wetenschappers hebben in het verleden gezegd dat er voor een klimaatverandering miljoenen jaren nodig waren. Een klaar bewijs in het heden dat er ook een snelle klimaatverandering kan plaatsvinden. De wetenschappers hadden het dus mis! De kans dat aarde minder lang bestaat dan miljoenen jaren is dus geen onzin maar kan ook een realiteit zijn.
      D. Voor de kruisiging van Jezus is buiten de bijbel meer bewijs dan in de bijbel. Dit ontkennen is een gebrek aan historische kennis.
      E. De mens uit twee mensen: Uit DNA-onderzoek blijkt dat er een beperkte mate van vermenging tussen mensen is geweest. Dit betekend dat de periode van de mens in zijn voorteling niet lang is. Niet langer dan 10.000 jaar oud is ons DNA. Het komt er op aan wil je aanvaarden dat er maar één soort mens is geweest? Ja, dan is de mensheid ontstaan uit 2 mensen, gezien het DNA zuiver is. Nee, dan moet je aanvaarden dan er voor het 10.000 jaar oude DNA nog een ander DNA is. Helaas die heeft de wetenschap nog niet gevonden. Men speculeert en zeurt over oude botten. En helaas heeft de wetenschap wel eens dieren botten voor menselijke resten aangezien. Hoe? Uit DNA onderzoek bewezen. DNA ruimt de laatste tijd stilletjes al heel wat rommel op.

      Waanbeelden? Volgens mij geloof jij in een kunstzinnige fabel der wetenschap. Maar wat je ook wil. Geloven moet je. In een fabel of in een beeld!

     6. Tengo Kawana

      De vergelijking van de Bijbel met de val van Troye vind ik niet slecht gekozen, ze zijn namelijk beide product van mythologische fantasie.

      Fantasie van zeer hoge kwaliteit, daar niet van.

     7. B. Pascal

      Voor de kruisiging van Jezus is buiten de bijbel meer bewijs dan in de bijbel. Dit ontkennen is een gebrek aan historische kennis.

     8. Tengo Kawana

      “Voor de kruisiging van Jezus is buiten de bijbel meer bewijs dan in de bijbel. Dit ontkennen is een gebrek aan historische kennis.”

      Op welke historische bronnen doelt Pascal?

     9. B. Pascal

      Bewijs op Schrift:

      A. Tacitus, een Romein, die schreef dat Christenen verantwoordelijk waren voor de grote brand die Rome in 64 na Christus verwoestte. Hij schreef dat de Jezus door Pontius Pilatus geëxecuteerd een soort vloek was die Pilatus over Rome had getrokken. Tacitus en de romeinse wereld erkende de dood van Jezus. Deze brief is alom bekend.
      B. Brieven van Plinius de Jongere aan keizer Trajanus. Plinius was de Romeinse gouverneur van Bithynië in Klein-Azië. Plinius spreekt over Jezus berecht door Pilatus. Gouveneur van de provincie Judea. Deze brieven is alom bekend.
      C. De geschriften van Josephus, “Testimonium Flavianum” genaamd, vinden we de volgende tekst: “Te dien tijde was er een zekere Jezus, een wijs mens, indien men hem althans een mens noemen mag.
      D. Er bestaan ook een verzameling Joodse rabbinale geschriften die een aantal duidelijke verwijzingen naar Jezus bieden. Deze geschriften tussen 70-250 na Christus geschreven.
      E. Een andere geschreven bron is afkomstig van Lucianus van Samosata, een Griekse satiricus in de 2e eeuw. In een van zijn werken plaatst hij de volgende opmerking: “De Christenen… aanbidden tot op heden een man – het uitmuntend personage dat nieuwe riten introduceerde en op basis daarvan werd gekruisigd door Pilatus …
      Doe er uw voordeel mee, zoek de geschriften op en bezoek de musea waar deze geschriften liggen.

     10. B. Pascal

      Jezus heeft geleefd, echter aanvaard je Zijn Godheid of niet. Maar dat de man geleefd heeft is niet te ontkennen.

     11. Floris

      “Voor de kruisiging van Jezus is buiten de bijbel meer bewijs dan in de bijbel. Dit ontkennen is een gebrek aan historische kennis.”
      ——————————————————————
      Het spijt me voor u meneer Pascal, maar u zit er volkomen naast. Prof Peter Schmidt, een autoriteit op dit gebied, schrijft:

      “Voor de kennis van Jezus zijn we voor meer dan 90% aangewezen op de vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes). Verder zijn er nog enkele andere gegevens in de andere geschriften van het Nieuwe Testament: vooral in de Handelingen der Apostelen, maar ook nog in de brieven. De gegevens zijn echter minimaal en betreffen hoofdzakelijk de interpretatie van de dood van Jezus en de zogeheten ‘paaservaringen’, die in het Nieuwe Testament zelf als verschijningen geduid worden.

      BUITEN HET NIEUWE TESTAMENT ZIJN DE GEGEVENS UITERST SCHAARS. Een onafhankelijk bericht over Jezus vinden we misschien bij de belangrijkste joodse historicus van die tijd, Flavius Josephus, maar het werd later ongetwijfeld door christen copiisten bijgewerkt. De korte vermeldingen van Tacitus, Suetonius, Plinius de Jongere en Lucianus van Samosata kunnen onafhankelijk zijn, maar brengen ons eigenlijk niets wezenlijks bij. Noch bij Philo van Alexandrië, noch in de zgn. Tussentestamentaire literatuur (joodse niet-bijbelse apocalyptische geschriften), noch in de rollen van de Dode Zee vindt men enig spoor van Jezus. Hetzelfde geldt voor de (veel latere) Talmoed. Al deze literatuur kan ons echter wel helpen om het politieke, sociale en vooral religieuze klimaat van de eerste eeuw beter te begrijpen.”

      https://skepp.be/nl/levensbeschouwing-evolutie/religie/de-historische-jezus-kunnen-we-er-iets-van-weten

     12. Floris

      “Jezus heeft geleefd, echter aanvaard je Zijn Godheid of niet. Maar dat de man geleefd heeft is niet te ontkennen.”
      ——————————————————————
      Nu zegt u iets anders. Ook Schmidt is van mening dat Jezus heeft bestaan, maar hij erkent dat er weinig buitenbijbelse bronnen voor zijn.

      Voor mij als agnost is de kwestie of er een man genaamd Jezus heeft bestaan en is gekruisigd helemaal niet relevant. Het zal wel. Maar dat zegt verder niets over de goddelijkheid van Jezus. Daar is geen snipper bewijs voor.

     13. Capo

      @B. Pascal: Afgelopen vrijdag 10 augustus heeft Adriaan ons opgeroepen om Tengo (multinicker) voortaan te gaan negeren. Hetzelfde geldt voor zijn actieve supporters; Elu, Kong, Kok en Monday.

      Multinicker is al meer dan 15 jaar bezig om met steeds wisselende nicks, die hij bovendien tegelijkertijd inzet, de forums te verzieken en de lopende discussies te saboteren. Hij bemoedigd, bevestigd en bewierookt zichzelf met zijn eigen nicks.

      De meerderheid van de DDS-bezoekers is hier zat van en heeft besloten om multinicker voortaan te negeren of te etaleren. wij willen je vragen om niet meer op hem te reageren zodat hij zijn spelletje niet meer kan spelen. Doe je ook mee? Samen staan we sterk!

      Zie reactie nummer 1: http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/08/de-chinese-autoriteiten-willen-een-grote-moskee-sluiten-maar-stuiten-op-hevig-verzet-van-moslims/

      Geef het heilige niet aan de honden en gooi de parels niet voor de zwijnen, ze zullen erop gaan staan, zich omkeren en jou proberen te verscheuren Matt. 7:6

     14. toetssteen

      @Henk Jansen
      De Romeinen kruisigden aan de lopende band, daar zal heus wel de een of andere recalcitrante rabbi tussen hebben gezeten.
      Overigens was kruisigen géén joodse straf, die hingen slachtoffers na verwurging aan een paal.

     15. van Urk

      Maar goed..christus heeft al gezegd dat vele mensen waaronder Fritsje misleid worden en misleid zullen gaan worden door de hoogmoed van anderen. http://www.cip.nl/42330-is-de-bijbel-historisch-betrouwbaar

     16. van Urk

      Je vraagt je af waarom sommige mensen graag willen bewijzen dat Jezus niet bestaan heeft. De invloed van het verleden poets je er niet mee weg. De huidige christenen zijn bewuste christenen dus niet door druk van de heersende maatschappij. Uiteindelijk was de functie van de Messias om de relatie mens en God weer te herstellen en daarin mag geloofd worden. De rest is niet belangrijk.

     17. Vit

      @van Urk

      Jezus kan best bestaan hebben want daar zijn verschillende bronnen voor, het was in ieder geval een Psycholoog zijn tijd ver vooruit die wist hoe hij de massa moest bespelen, niet te verwarren met Mohammed want die zag een engel onder invloed van geest verruimende middelen.

     18. B. Pascal

      Jezus heeft niemand bespeeld, tijdens zijn dood waren er nog maar 11 vrienden over. En zelfs die waren weggevlogen tijdens zijn kruisiging. Dus dat je kunt spreken van een massa-mensen-bespeler? Nee, geen onzin spreken. Hij is eenzaam alleen gekruisigd.

      Het grote volgen is van de eeuwen daarop, door gevolg van Zijn sterven. En alles wat daaruit voortgekomen is.

  2. Top

   “Dood hen, die het vliegende spaghetti (ere zijn saus en gehaktballetjes) monster beledigen. De Pastafari wil rule the World”. Wij zullen sterven voor de spaghetti met balletjes gehakt. En die vergiet op ons hoofd, doen wij vrijwillig, daar is geen dwang van man of vrouwlief voor nodig. En als wij niet gehoord worden, gaan we de boel terroriseren en gaan we macaroni eten.
   Foute beslissing van de RvS. Want nu wordt het wel erg duidelijk, dat de rest dus ook flauwekul is. Daarom heet het ‘geloven’, want anders had het ‘zeker weten’ geheten.

   1. Capo

    @Top: Ook blazen zij zichzelf op voor het hogere doel: “72 spaghettislierten”

    1. Top

     Ik zie er meer ‘de basis’ voor de saus in.;-(

  3. B. Pascal

   God is immers dood, schrijft Nietzsche in De vrolijke wetenschap, en dat betekent dat ook de christelijke waarden krachteloos zijn geworden. Daarna stort Nietzsche geestelijk ineen, en zal niet meer bekomen van zijn geestelijke instorting. De Godloze is ongelukkig!

 2. Adriaan

  Ik zie het pastafarisme als een ludieke actie. Niet series te nemen. De Raad van State heeft in mijn ogen de juiste beslissing genomen.

  1. Top

   “Niet series te nemen”????????????????????????? De rest van alle geloofsflauwekul wel? Zoek hulp Het is echt nodig

  2. DolleDries

   Hel, paradijs enz wel?

   1. Adriaan

    @DolleDries, als god alles vergeeft, dan bestaat er toch geen hel?

    1. van Urk

     Adriaan. Alleen als je christus erkent als enige Zoon van God. De hel is een basisplekje naast de stoel van Satan voor mensen die net als hem in hoogmoed willen gaan leven.

     1. Adriaan

      @Top, @Antidortum en @van Urk, het gaat niet om het geloof. Dat moet eenieder voor zich weten. Het gaat om het vergiet. Als je mij hebt gevolgd, verafschuw ik elk geloof in een god. Die is gecreëerd door de mens en niet andersom.

     2. Top

      Dan zit ik naast “Satan” gezellie! Want, daar zitten mijn vrienden, familie en kennissen ook allemaal!

    2. Top

     Nog nooit op zaterdag, naar een IKEA geweest?

     1. van Urk

      Top, Ha Ha. Goeie.

  3. Antidotum

   Adraan

   Dan is het zaak dat de rvs alle geloven verbiedt.
   Niet meer dan logisch.
   Het moloch Geloof is bedacht om mensen te manipuleren, te onderdrukken, bang te maken en geld af te persen.
   Tevens is geloven voor mensen die bang zijn om dood te gaan, in de hypothese dat het leven verder gaat in een vermeend paradijs.
   Ze begrijpen niet dat de hersenen in doodsnood een belangrijke rol spelen middels de neurotransmitters.
   Deze scheiden endorfine en dopamine af om het sterven te verlichten.
   Dat deze stoffen hallucinaties oproepen moge duidelijk zijn.

   1. van Urk

    Antidotum. Ook hier heeft de schepper dus aan gedacht om ons sterven te verlichten. Ik bedoel we proberen allemaal een plekje te vinden in onze hersenpan over de evolutietheorie, Ugaritische grammatica en de driehoek van Pascal maar voor de rest van onze tijd bezinnen en genieten wij dat de ondergaande zon een glimlach Gods is, De regenboog Gods knipoog is en de baby van een familielid een door Gods vinger geweven kunstwerk is.

    1. Antidotum

     Van Urk

     We zijn niets anders dan een spontaniteit van de natuur.
     Uitgegroeid tot een chemisch proces.
     Met deze kwalificatie kun je al het aardse leven bestempelen.
     Daar komt geen schepper aan te pas.
     Sorry dat ik heilige huisjes ingooi.

     1. Tengo Kawana

      En wie schiep de natuur, dan wel het chemische proces?

     2. van Urk

      Antidotum. Geeft niet. Het is soms zo simpel te verklaren hoe stofdeeltjes elkaar opzochten en dachten; Hee joh laten we wat gaan bouwen waar onze creaties jarenlang over zullen gaan praktiseren.

  4. Ni28

   Ludiek actie is het wel maar op zich wel zinnig. Het ontbloot de hypocrisie van andere religie’s. Het maakt zichzelf luchtig met de lachwekkende symboliek die nergens op slaat. En toch ook weer niet. Spaghetti en vergiet zijn zekerheden en God niet. Althans voor mij.

 3. Ni28

  Pastafarisme is een anti-religie protest beweging die de overheersing van religieuze stromingen tegen wil gaan. Dat het als religie op zich niet geaccepteerd wordt is begrijpelijk, christelijk geloof was vroeger ook zo begonnen en de Romeinen bestreden. Maar niet alleen dat, als de pastafarisme aanhangers zich ook een religie willen noemen dan is het weer religie tegen religie. En dat hebben wij al. De acht liver-niet-jes zijn een pure protest tegen de onvrijheid en hypocrisie van religies. Dat is dan weer sympathiek. Ga door net die beweging maar maak er geen religie van. En een vergiet op de hoofd mag een symbool zijn maar ik zie mij niet zo snel mee lopen.

  1. B. Pascal

   Er is één verschil, bestrijd je de leugen met de waarheid. Of bestrijd je de leugen met de leugen.

   1. Antidotum

    B. Pascal

    Waarover je niet spreken kunt, daarover moet je zwijgen.
    Wittgenstein

 4. Ni28

  Pastagerechten zijn heerlijk met of zonder gehakt.

  1. B. Pascal

   +++ inderdaad ++++

 5. Two Ravens Black Kettle

  Burqa en hoofddoek toegestaan vanwege een religie die honderden miljoenen mensen heeft uitgeroeid.
  Het vreedzame Pastafarisme verboden.

  De Raad van State is compleet corrupt en vormt een gevaar voor de vrije, open samenleving.

  1. Ni28

   Pastafarisme wordt in de ogen van RvS meer als een sekte beoordeeld net als de christenen vroeger in Rome werden. Als de RvS het als religie erkent heeft het grote invloed op bestaande religies. En die willen zij niet aanpakken waarmee bewezen wordt dat de scheiding van kerk en staat in werkelijkheid een farce is. Zeker met de komst van de islam waar zij achter staan.

  2. Robert Leiden

   @TRBK
   A je lult uit je nek en B er zijn meer religie’s met bloed aan de handjes:
   https://www.joodsamsterdam.nl/vroege-jodenvervolging-in-de-lage-landen/

 6. lvdv

  In principe behoort het helemaal niet uit te maken of een geloof
  het voorschrijft of niet. Zodra een bedekking wordt toegestaan, dient
  het toestaan voor een ieder te gelden, even wat het hoofddeksel ook
  mag zijn, voor mijn part een omgekeerde trechter. Het geloof mag nooit
  en te nimmer een reden zijn om de één bepaalde rechten toe te kennen
  en een ander die rechten te onthouden. Houdt het Recht zuiver en bepaal
  niet of iets een godsdienst is of een satire, om daar vervolgens bepaalde
  Rechten aan toe te kennen.

 7. Blue monday

  Juist besluit, je mag ook niet met Boerka op de pasfoto.

  Toch is het jammer dat dit verzinsel als “verzinsel” wordt weggezet en andere verzinsels die eeuwen geleden zijn verzonnen wel worden erkend.

  Er is nl. niemand die met droge ogen kan beweren dat de bijbel of Koran waarheidsgetrouw is of zelfs maar letterlijk zou moeten worden genomen.

  Beide boeken zorgen wel voor een te fanatieke aanhang die uit naam, van iets dat ze zelf denken dat het waar is, vreselijke misdaden hebben gepleegd.

  Ik zeg, elke kerk en moskee plat…ga thuis jezelf lastig vallen.

 8. Gerlos

  Mafketels zijn het die gieter verguren,

 9. pejoar

  Religie is het opgeven van het rationele denken en beredeneren.
  Geloven is dus iets aannemen zonder dat er hard bewijs is.

  1. van Urk

   pejoar. Geloven is dus volgens u alleen maar aannemen. In religieuze termen betekent geloven namelijk overtuiging. Als u vriend wordt opgepakt voor een misdaad en u weet voor 100 procent dat hij het niet gedaan heeft dan GELOOFT u toch in zijn onschuld ¿ U bent er dus van overtuigd dat hij niks heeft gedaan.

   1. nogmaals

    @van Urk
    Als je iets voor 100% zeker weet, en je verbindt daar conclusies aan, dan heeft dat niets met geloven te maken.
    Als het over iets gaat dat niemand zeker weet, en je wordt vanaf je kinderwieg gehersenspoeld om te geloven dat het de waarheid is, dan ben je een vrome gelovige. Prima, mits het een mensvriendelijke religie is, en je anderen niet er mee lastig valt !
    Overigens ben ik van mening dat je kinderen niet mag hersenspoelen !!!

    1. van Urk

     Nogmaals. Als ik tegen u zeg dat de aarde rond is. Wat zegt u dan ¿ Dat kan op twee manieren gezegd worden zoals; Ik weet het of Dat geloof ik ook. Het is gewoon voor mij zeker omdat het verhaal uit de Bijbel duizenden jaren lang wordt doorgegeven aan de mensheid net zoals wij jarenlang doorgeven aan onze generatie dat de Aarde rond is. Of vindt u uw voorvaderen soms een stel leugenaars en fantasten ondanks dat zij net zo intelligent en wijs waren als ons ¿

     1. Floris

      “Het is gewoon voor mij zeker omdat het verhaal uit de Bijbel duizenden jaren lang wordt doorgegeven”
      ——————————————————————-
      Dat is een argument van niets.

      Hoe lang werden polytheïstische religies niet doorgegeven? Of de islam?

      Denk eens na, Van Urk.

     2. van Urk

      Beste Floris, De Bijbel zegt stelselmatig keer op keer hoe mensen misleid worden. Door wie worden zij misleid dan ¿ Christus gaf aan dat valse religie tot slechte dingen leidt, net zoals een rotte boom waardeloze vruchten voortbrengt. Welke vruchten brengt valse religie voort ¿ Men kan eeuwenlang betrouwbaarheid en waarheid doorgeven maar ook eeuwenlang het tegenovergestelde. Gelukkig zie ik ook meer wetenschappers die voorheen de evolutietheorie hanteerden nu het argument gaan gebruiken dat er toch een God moet zijn omdat het ontstaan van leven en hoe levende wezens in mekaar zitten toch te complex en hoog gegrepen voor ze is om het als toeval te gaan beschrijven.

     3. van Urk

      U moet de Bijbel niet vergelijken met een sprookjesboek van de gebroeders Grimm. De hoofdrolspelers en verhalen zijn daadwerkelijk echte fantasie uit de hoofden van deze broers. De Bijbel is een historisch verslag geschreven door ooggetuigen en waar de hoofdrolspelers echte mensen waren van vlees en bloed. Zo liggen de graven van Adam en Noach in Najaf ongeveer 160 kilometer ten zuiden van Bagdad.

     4. Floris

      “Zo liggen de graven van Adam en Noach in Najaf ongeveer 160 kilometer ten zuiden van Bagdad.”
      —————————————————————–
      Ja, ja, het zal wel.

      Deze discussie is vrij zinloos want jij zal er van alles bijslepen om je geloof te bevestigen en je zult mij nooit overtuigen en ik jou niet.

      Ik heb nog één gewetensvraag aan jou: welk geloof had je aangehangen als je in Mekka was geboren en niet in Urk?

     5. van Urk

      Flauwe vraag Floris. Wat als u op Urk bent geboren. Ik ben misschien wat meer nieuwsgieriger dan u om te weten waar wij vandaan komen en waarom. Wat ik ook heb onderzocht ik vindt de theorie dat wij door een hoger intelligent wezen geschapen zijn het meest logische. En sommige wetenschappers die altijd achter de evolutietheorie stonden beginnen dat langzaam nu ook in te zien. Alle wetenschappers beseffen dat de wereld veel gecompliceerder is dan de wetenschap kan verklaren. Hoe kunnen blinde krachten iets zo gecompliceerds voortbrengen als een enkele cel met zijn DNA, laat staan een mens ¿ Hoe komt het dat de vier fundamentele natuurkrachten zo ongelooflijk subtiel zijn afgestemd, waardoor het bestaan van het universum en van leven mogelijk is¿ Hoe is de buitengewone en vaak onherleidbare complexiteit van levende organismen te verklaren¿ Hoe komt het fossielenverslag onvolledig is, en waar zijn de aanwijzingen van overgangsvormen, of schakels, tussen de voornaamste soorten¿ Als u dat voor de wetenschappers kunt verklaren dan geef ik u de hand.

     6. Floris

      “Flauwe vraag Floris.”
      —————————
      Nee, dat is het niet. Het feit dat u de vraag niet rechtstreeks beantwoord is veelzeggend. Het enig juiste antwoord is namelijk: “dan was ik moslim geweest”. En dat antwoord wil u niet geven.

     7. van Urk

      Dat klopt met uw bewering Floris maar ik ben nu eenmaal geen moslim. Daarom ben ik gezegend dat christus mij gevonden heeft en niet een vals profeet genaamd Mohammed. Maar in u geval bent u net zo gezegend als mij en bent u vrij om dingen te gaan onderzoeken. Zoals de bijbel ons vraagt; Onderzoek alles en behoudt het goede en vermijd elke kwaad, in welk vorm het zich ook voordoet.

     8. Floris

      “Ik ben misschien wat meer nieuwsgieriger dan u om te weten waar wij vandaan komen en waarom. Wat ik ook heb onderzocht ik vindt de theorie dat wij door een hoger intelligent wezen geschapen zijn het meest logische. En sommige wetenschappers die altijd achter de evolutietheorie stonden beginnen dat langzaam nu ook in te zien.”
      ——————————————————————–
      De evolutietheorie staat wetenschappelijk als een huis, maar dat is in deze discussie nog niet eens van doorslaggevend belang.

      De evolutietheorie houdt zich namelijk NIET bezig met de vraag of er een schepper is of niet. Waarom begrijpen creationisten dat niet?

      En de vraag hoe “alles” is ontstaan staat de facto los van welke religie dan ook.

      Elke (monotheïstische) religie claimt het monopolie op het antwoord op die vraag maar uiteraard is dat nergens op gebaseerd.

      De WERKELIJKE discussie met jou (en andere christenen) zou niet moeten gaan over schepping of evolutie maar over de vraag waarom het christendom waarachtiger zou zijn dan alle andere religies in het heden of het verleden.

     9. Floris

      “Dat klopt met uw bewering Floris maar ik ben nu eenmaal geen moslim.”
      ——————————————————————-
      Opnieuw ontwijking van de vraag.

   2. pejoar

    Is dat uw bewijs dat er een god is.U bent er van overtuigd?
    Met name de christelijke god is een verzinsel dat gebaseerd is op een twijfelachtig boek dat jaren lang veranderd en gecensureerd werd.Ook de manier waarop het werd samengesteld is dubieus.Maar u mag geloven wat u wil.

    1. van Urk

     Verzinsel ¿ De evolutie is ook een verzinsel van de wetenschap net als het bestaan van buitenaardse wezens. Dan blijft er eigenlijk weinig over met onze vragen waar wij vandaan komen en hoe alles is ontstaan. Ik hou gewoon een slag om de arm en leer van de oude beschavingen die ons iets belangrijks wilden vertellen.

     1. toetssteen

      @van Urk
      Mijn idee. Ik weet het niet, niemand weet het.
      Het bestuderen van oude beschavingen is zeker de moeite meer dan waard. Ik denk dat we daar het meeste van kunnen leren, aangezien daar bewijsmateriaal van is.

      Ik ben overigens niet religieus; meer een agnost. Het universum is te oneindig om zeker te weten, of niet te weten.

     2. van Urk

      Inderdaad toetsteen. Er zijn vele overeenkomsten tussen oudere beschavingen ook betreft hun Godsdiensten. Soms wil ik uit de hand van de Bijbel er een logische verklaring op neerleggen op een vraagstuk van archeologen en wetenschappers over een bepaalde beschaving. Meest opvallendste is bijvoorbeeld de zondvloed dat elke oude beschaving als dusdanig beschreven heeft als waarheid en de verering van meerdere Goden i.p.v. een God waarvan sommigen denken dat het om buitenaardsen gaan. Maar zoals de Bijbel het zegt; ”De Reuzen waren op Aarde”

     3. Robert Leiden

      Nee heer van Urk.

      De evolutie is een aantoonbaar gegeven.
      Dat in de loop van duizenden jaren een organisme zich middels kleine stapjes aanpast en verbetert is een zeer goed te verdedigen stelling.
      Dat in tegenstelling tot de bewijzen dat een god bestaat.
      Er is niemand die hem/haar met behulp van de zintuigen heeft kunnen waarnemen.
      In een eerder bericht hierboven stelt u dat de bijbel door ooggetuigen is geschreven.
      Ooggetuigen?
      https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/wie-schreef-de-bijbel-~bfcd6530/

     4. van Urk

      De evolutie is compleet achterhaald. Wist u dat niet ¿ http://www.verzwegenwetenschap.nl/h3.html

     5. Robert Leiden

      Heer van Urk.

      Creationisten zoals u gebruiken al heel lang dit soort vergelijkingen die ook al net zo lang weerlegt worden.
      De evolutie theorie gaat over erfelijke eigenschappen en DNA.
      Over hele kleine veranderingen die bij een organisme generatie na generatie optreden.
      Wist u dat niet?

     6. van Urk

      Dat wist ik. Maar kan dezelfde evolutietheorie ook het DNA zelf verklaren ¿ Ik denk dat we alleen kunnen zeggen; ”Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar…” Romeinen 1vers 20. Maar dan hebben wij de gebieden van natuurwetenschappen, evolutionisme en creationisme verlaten.

     7. Vit

      @van Urk

      Er is maar een god en die heet Natuur met zijn wetten.

     8. van Urk

      Vit. Waar komt die natuur en zijn wetten volgens u dan vandaan¿ Die bewering oftewel aanname klinkt in feite net zo onnozel als u dat vindt over de schepping.

     9. Vit

      @van Urk
      Zwaartekracht is het toverwoord, atomen trekken elkaar aan waardoor je de meest ingewikkelde elementen krijgt zoals eiwitten die de bouwstenen van het leven zijn, bij het vormen van zwaardere elementen zoals ijzer wat buitenaards is komt fusie bij kijken. Sterren en planeten worden ook uit zwaartekracht geboren, btw evolutie is een bewezen feit.

     10. van Urk

      In feite heeft Albert Einstein met zijn wetenschappelijke ontdekkingen veel inzicht gegeven in het wezen God. God heeft een deel van zijn energie omgezet in het universum. Lichtsnelheid is de enige constante en onveranderlijke factor in het universum. Als we bedenken dat God licht is en onveranderlijk dan wordt dat nu beter begrepen vanuit de relativiteitstheorie. ”Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer ” 1 Jakobus 1 vers 17. Bij lichtsnelheid is geen tijd met andere woorden; eeuwigheid. Volgens de theorie van Einstein is er geen tijd meer als je reist met de lichtsnelheid en is de ruimte oneindig. Dat verklaart dat God volgens de Bijbel eeuwig is en alomtegenwoordig. ”Maar gij o Heere zetelt in den hoge voor eeuwig” Ps 92 vers 9 ”Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige ” Openbaring 1 vers 8. Daarnaast is het volgens Einstein onmogelijk om met lichtsnelheid te reizen. Dus vanuit onszelf kunnen wij God niet naderen. Zo kan relativiteitstheorie ook voorspellingen en de profetieen uit de Bijbel verklaren d.m.v. dezelfde theorie dat tijdreizen mogelijk is. Ook Christus kon dingen vooraf zien gebeuren. God kan in feite tegelijkertijd in verleden, heden en toekomst handelen. Dit gaat ons begrip te boven maar vanuit de relativiteitstheorie is het zelfs wetenschappelijk gezien niet langer meer onaanvaardbaar.

     11. Vit

      @van Urk

      Wetenschap is gebaseerd op empirische bewijzen, van het bestaan van een god is nog niets gebleken.

      Ibn al Haytham een arabier nota bene heeft daarvoor de wetenschappelijke methode bedacht,

     12. Capo

      @Urk: Heb jij iemand die geen water kent wel eens uitgelegd hoe hij moet zwemmen en hoe het voelt?

      Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

     13. Floris

      @ Vit & Van Urk: deze discussie (die al jaren gevoerd wordt) is in feite het gevolg van een afleidingsmanouvre die door creationisten is bedacht.

      En atheïsten tuinen er al jaren in.

      Het gaat niet om de vraag hoe “alles” is ontstaan, want daar komen we toch nooit achter.

      Christenen, moslims, joden en noem maar op komen steeds met een “schepper” op de proppen om HUN geloof als het ware naar voren te kunnen schuiven.

      Welnu, zelfs als er een schepper zou zijn dan zegt dat TOTAAL NIETS over het waarheidsgehalte van al deze religies. Deze kunnen slechts beoordeeld worden op hun geschriften en leerstellingen en daar gaat geen snipper bewijs vanuit inzake het bestaan een schepper en wat nog véél belangrijker is: geen snipper bewijs van de loze beloftes van deze religies over een “hiernamaals”.

      Daar draait het vooral om bij de gelovige mens: het hiernamaals en de angst daarvoor.

     14. Tengo Kawana

      “Daar draait het vooral om bij de gelovige mens: het hiernamaals en de angst daarvoor.”

      De angst voor de dood is een algemeen menselijk gegeven. Daar hoef je niet religieus voor te zijn. Wel zou je kunnen zeggen dat gelovigen daar voor zichzelf een geruststellend antwoord op vonden.

     15. van Urk

      Wetenschappers hebben dat genoeg proberen na te bootsen. Ze missen iedere keer het belangrijkste wat echt nodig is om echte spontane leven te kunnen maken. Het ontstaan van leven zoals u dat zo beschrijft zou nog veel meer tijd nodig hebben dan die miljarden jaren dat de wetenschap als slag om de arm gebruikt. En de levende wezens zijn zo compleet ontworpen dat het nooit uit spontaniteit in mekaar gezet kan zijn. Denk maar aan de bombardeerkever.

     16. Vit

      @van Urk

      Nog even een vraagje voordat ik afnok:

      Ben jij van overtuiging dat wij alleen zijn in de kosmos?

      Als dat wel zo was is het een enorme verspilling van ruimte.

     17. van Urk

      Floris. De afleidingsmanoeuvre is tenslotte door de atheisten zelf bedacht om juist de gelovigen te misleiden en niet andersom. Precies wat de Bijbel zegt. Eerst was het de schepping nu is het opeens de evolutie. Wij creationisten misleiden niemand we geven gewoon logische verklaringen door waar niet-gelovige wetenschappers hun hoofden over breken omdat zij door hun eigen hoogmoed het ontstaan van leven denken te kunnen ontcijferen.

     18. Capo

      @Urk: “(…) die miljarden jaren…”

      Tijd is slechts een rekeneenheid, tijd in zichzelf voegt niets toe. Sterker nog, zou men de thans bekende processen binnen de ons bekende tijdseenheid hun gang laten gaan, dan ontstaat er helemaal niets, alles vergaat en er blijft niets over. Chaos is het uitgangspunt. Je krijgt ergens niet iets uit wanneer je er niet eerst iets instopt. De wetten van de thermodynamica staan dat niet toe. Er zijn nog talloze wetten die je niet straffeloos kunt overtreden of zelfs maar even schenden.

      Tijd is een gegeven en penetreert ieder proces op aarde en zelfs in het universum, niemand ontkomt eraan. Tijd is dus ooit begonnen en het begon in het begin Het was Christus die sprak: “Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt.”

      Uiteindelijk is de enige vraag die overblijft: “Hoe ontstond volgens jou het leven” Of “Hoe ontstond volgens jou hetgeen we waarnemen” De mensen die het evolutiegeloof als uitgangspunt hebben zijn doorgaans van meer geloof voorzien dan degene die geloven in creatie.

     19. van Urk

      Nee Vit. Wij zijn niet alleen. Duizenden engelen en demonen zwermen om ons heen dat anderen buitenaardsen noemen. De Bijbel zegt niets over bijvoorbeeld UFO,s maar des te meer over manifestaties van machten die de mensheid in opperste verwarring brengen. De duivel probeert op deze manier de mensen wijs te maken dat buitenaardse intelligenties verantwoordelijk zijn voor het leven op Aarde en niet God.

     20. Vit

      @van Urk

      Niet te geloven dat er anno 21ste eeuw nog mensen zijn die dit soort ideeën hebben, maar als jij je er gelukkig bij voelt is dat oké en daar gaat het om.

     21. van Urk

      Tja Vit..U vindt het nogal bizar dat er nog steeds mensen in God de schepper geloven misschien omdat de zogenaamde slimme mensen die God niet nodig denken te hebben zelf ook nog geen exacte antwoorden kunnen geven. Het is opvallend dat de Bijbel bijvoorbeeld precies beschrijft wat nu ten heden dagen ook gebeurt dat mensen niet meer geloven, verder van God willen staan en genieten en feesten van hun eigen prestaties, creaties en uitvindingen. Mensen werden goddelozer dus. Voor de zondvloed had je dit soort beschavingen ook die in feite net zo ver waren als de onze op gebied van wetenschap, muziek, oorlog enz. Dat liep zo uit de hand vanwege de misbruik ervan dat God er een eind aan heeft gemaakt d.m.v. een grote vloed. Toendertijd was het Noach die de mensheid probeerde te redden. Nu is het Christus die ons zal moeten gaan redden tegen dezelfde invloeden van waanzin en hoogmoed waar wij als mensen aan gegrepen hebben. En ja dat geloof ik en verklaard hiermee ook de ondergang van vele andere oude beschavingen die te wijs en te slim werden en al net zo ver waren om een kernwapen, vliegmachines of de deeltjesversneller te ontwikkelen waardoor ze de liefde en zorg van God niet meer nodig dachten te hebben. Maar wat gelooft u eigenlijk¿ Want iets dat zo georganiseerd is in het universum, exact op bijna alle puntjes klopt om ieder schepel te laten bewegen in zijn kunnen en functie en zelfs hoe planeten op de exacte afstand liggen en met de exacte afmetingen qua grootte zodat wanneer zij op een lijn komen te liggen, zij precies op elkaars afstand allemaal in de Zon kunnen passen. Dat is best knap en goed uitgerekend voor iets dat uit zichzelf is aan komen gaan waaien via stof en brokken. Gelooft u dat nou heel echt dat zoiets vanzelf kan gaan ontwikkelen zonder dat er automatisch ook veel fouts had kunnen gaan ¿ Daar moet toch een soort hulp van geweest zijn want anders kan dat gewoon niet.

     22. Capo

      @Urk: Respect dat je het zo volhoudt. Heb je het idee dat het aankomt?

     23. EU kok

      Capo probeert voor de derde keer in te breken in het gesprek tussen Vit en Urk.
      Schijnbaar dringt het niet tot de weke massa van Capo door, dat er ook mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in zijn bemoeizucht.

 10. Tengo Kawana

  Het Pastafarisme is een geloof zoals het atheïsme een geloof is. Het zet zich af tegen de traditionele religies en doet dus mee aan hetzelfde spel.

 11. Duke

  Wat Zwarte Piet is voor Sylvana S. is religie voor deze Pastastumpers. De RvS heeft groot gelijk dat ze deze flauwekul niet erkennen als religie.

 12. sjun

  Opmerkelijk dat er weer een uitzondering voor islam gemaakt wordt om de publieke ruimte en de identiteitspapieren te kunnen claimen. Dat riekt naar vergaande bevoordeling en alleen al daarom is er een publiek debat over het verschijnsel van sluipende islamisering noodzakelijk.

  1. Capo

   De islamisering kan mede succesvol worden doorgezet omdat het elitaire partijkartel heeft besloten dat het tegengaan van de islamisering geen onderdeel uitmaakt van het regeringsbeleid.

   1. sjun

    De daarop adresseerbare politieke stromingen zijn bekend en het bewustzijn onder de bevolking daarvan groeit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32417-36.html

    1. Capo

     Als je door de overheid bent overgeleverd aan de ongebreidelde islamisering van ons land, wie zal ons dan nog beschermen, de islam is immers levensgevaarlijk en de toestanden in de Rotterdamse gemeenteraad zijn ook al niet om over te juichen.

     https://www.telegraaf.nl/nieuws/2439901/politieke-islam-reikt-tot-in-ambtenarenapparaat-rotterdam

     Nienke overweegt de stap naar het Europese Hof. Zitten daar ook D66’rs? D66 stemde immers in met het voorstel van Famke Helsema om het tegengaan van de islamisering in ons land geen onderdeel te laten zijn van het regeringsbeleid.

     1. Tengo Kawana

      Mensen die spreken over een ‘ongebreidelde islamisering’ leven niet in de werkelijkheid.

 13. Vit

  @van Urk

  Over de zondvloed gesproken, daar wordt wereldwijd in culturen over bericht, maar in de bijbel is plagiaat gepleegd door het Gilgamesj-epos een kleine 1000 jaar eerder, wist men toen veel dat er miljoenen levensvormen bestaan die 40 dagen lang in leven moesten worden gehouden, om nog maar niet te spreken over dat ijsberen en pinguïns die in die tijd niet bekend waren een flinke tippel hadden moeten maken.

  Ik meen btw dat ik jou al eens een plaatje heb laten zien hoeveel water er voorhanden is, in ieder geval lang niet genoeg om de aarde wereldwijd een paar kilometer onder water te zetten.

  Over ons zonnestelsel, behalve de Aarde bevind ook Mars zich in de z.g Goldilocks-zone oftewel de leefbare, daar is ons zonnestelsel niet uniek in want er zijn vergelijkbare systemen ontdekt, behalve dat ook duizenden planeten bij andere sterren.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.