Marijnissen (SP) eist aanpassingen klimaatakkoord: ontstaan ‘eco-elite’ dreigt

De huidige plannen komen vooral handige ‘subsidie-ondernemers’ en het grote bedrijfsleven ten goede, zo luidt kritiek. In grote consortia en in de schaduwen van de supranationale bureaucratie schrijven zij subsidie-aanvragen, terwijl de lasten van het klimaatakkoord door Jan Modaal worden opgehoest. Op initiatief van het Kamerlid Beckerman (SP) werd een ‘klimaatrechtvaardigheidscongres’ georganiseerd. De insteek van de SP: de klimaatplannen aanpassen zodat  de lasten ‘eerlijk worden verdeeld’.

Het is een goed plan de klimaatakkoorden eens onder de loep te nemen. Al is het enkel en alleen om ervoor zorg te dragen dat de rekening niet bij de gemiddelde burger komt te liggen. In tegenstelling tot het bedrijfsleven bezitten de armen geen invloedrijke lobby-organisaties in Den Haag. Ze schrijven geen de subsidie-aanvragen en ontvangen ook niet de miljoenen voor het implementeren van de klimaatplannen, maar betalen doen ze wel. Met het klimaatrechtvaardigheidscongres toont de SP zicht trouw aan haar ‘linkse taakstelling’ binnen onze nationale democratie. En de kritiek op de klimaatplannen is volkomen terecht.

Het klimaatakkoord biedt veel kansen voor het bedrijfsleven, want subsidie. Ook nieuwe regelgeving biedt kansen waarmee nieuwe concurrenten kunnen worden uitgeschakeld vóórdat ze de markt betreden. Subsidies voor het plaatsen van windparken belandden in de Duitse metaalindustrie. Maar ook de transitie van de automarkt van fossiele brandstoffen laat zien op welke wijze het klimaatakkoord ‘onrechtvaardig’ is. Zo plaatste Shell onlangs een aantal oplaadpunten voor waterstofauto’s. Hiervoor ontving het bedrijf financiering van de Rijksoverheid en de Europese Unie waardoor zij zich gesubsidieerd kon inkopen op de planmatige transitie van de automarkt. Een mooi moment voor het voetvolk op de vrijdagmiddagborrel in London, want marketingtechnisch waren de persberichten ongetwijfeld een groot succes: ‘Kijk ons eens duurzaam zijn!’

De huidige plannen kosten de burger veel geld, maar de baten komen dus niet altijd terecht op de plekken waar het nodig is. Daarmee is het Klimaatakkoord in potentie het grootste legale corruptieschandaal dat zich in de internationale politiek manifesteert. Een globale ongekozen bureaucratie bedenkt wel even hoe wij klimaatverandering moeten aanpakken. Niet-verkozen en met minimale democratische legitimiteit ontwerpen zij plannen en de rest van de wereld moet het maar slikken. Dit gaat vooral pijn doen in Europa omdat ontwikkelingslanden vallen onder een specifieke clausule waardoor zij de energietransitie kunnen uitstellen. Waardoor de Nederlandse concurrentiepositie tegenover deze ontwikkelingslanden in gevaar komt. Ook China trekt zich niets aan van de plannen. Daarmee zijn de Nederlandse plannen de facto impactloos in termen van ‘klimaatverandering’.

Hoe kan het dan toch dat dit allemaal zo ‘shady‘ overkomt? Dreigt er een ‘eco-elite’ te ontstaan als we niet oppassen? Bedenk dat Nederland niet alleen wordt bestuurd door Den Haag, maar supranationale organisaties hebben in samenhang met met ons ‘internationale rechtssysteem’ grote invloed op het beleid en de plannen van het kabinet. De Verenigde Naties bieden momenteel het kader van het Klimaatakkoord van Parijs en een deel van dat akkoord zien we dan ook terug in het ontwerp van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het gehele proces van het ontwikkelen van deze zogenaamde SDG’s was natuurlijk ook zo ondemocratisch als u zich maar kunt voorstellen. De invulling van specifieke doelstellingen geschiedt grotendeels op nationaal niveau, maar vergeet niet dat in Den Haag voldoende lobby-organisaties actief zijn om de ‘klimaatmiljarden’ te vangen. Heeft u uw Tender Proposal al verstuurd?

“Er was eens een politicus die beloofde de armoede te bestrijden. Maar, de armoede nam toe. Toen besloot hij te vechten tegen klimaatverandering. Maar verloor zijn baan.”

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

59 reacties

 1. Baaz

  Ruim 30.000 euro om je huis aan te passen, ja doei!

  1. Ernst Quispel

   Men kan al voor veel lagere bedragen resultaten bereiken die op de wat langere termijn rendabel effecten bereiken. Dat effect wordt sterker door fossiele energie beduidend duurder te maken.

   1. Baaz

    “(…) rendabel effecten bereiken…”

    Nee hoor, ik houd vast aan de berekeningen zoals FVD die aanhoudt. Het effect over tientallen jaren is ongeveer -0,00007°C

    Dat rechtvaardigt op geen enkele wijze een investering van duizenden euro!

    1. Aytas

     Vertrouw jij het pensioen plan van fvd? Zo ja, waarom denk je dat zoiets kan.

     1. Kees

      De opmerking over het effect van alles is niet afkomstig van de FvD, maar van de PvdA

     2. Baaz

      “Vertrouw jij het pensioen plan van fvd?(1) Zo ja, waarom denk je dat zoiets kan.(2)”

      In tegenstelling tot wat jij doet beantwoord ik de vragen wel.

      1) Nee, ik vertrouw nergens in als het om pensioenen gaat. Dat komt omdat Den Haag zich er om de havenklap mee bemoeit en dat Brussel aast op de pensioenpotten.

      2) Geen idee wat je bedoelt met ‘waarom zoiets kan’, bovendien ging mijn reactie niet over het pensioen maar over het klimaat. Je begint op te vallen omdat je draait en van onderwerp veranderd, vooral bij discussies over islam.

     3. wheelboy

      aytas
      Wat ik me afvraag is hoe het kan dat de staat zich met pensioen potten bemoeid . Aangezien Pensioen geen volksverzekering is .Maar een afspraak tussen werknemer en werkgever .Of Bank en verzekerde . Dat er geen een vakbond opstaat en zegt dit kan niet waar bemoeid u zich mee . De enige pot (en daar graaide Lubbers CDA uit) is het ABP als werkgever van ambtenaren is dat de enige pot waar de staat zich mee kan bemoeien .De rest van de pensioenfondsen gaat ze geen zier aan .

    2. Blue monday

     Een absurd achterhaalde gedachte.

   2. Koos sssss

    Ik denk zo, dat de SP dat idee van jou niet ziet zitten. De zwaksten in de samenleving worden het zwaarst getroffen door die dure fossiele energie. En dat is precies die groep, die je daarmee van de SP naar de PVV jaagt.

    Juf Marijnissen kan kennelijk wel een beetje rekenen en een beetje vooruitzien.
    Dus dat is precies dat, wat ze wil voorkomen.
    Anders moet ze op termijn rechts worden, of tevreden zijn met een baantje bij de Aldi.

 2. Ernst Quispel

  Het spreekt vanzelf dat het Kabinet garandeert dat de gevolgen van de klimaattransitie geen ongewenste inkomenseffecten heeft als maar niet de illusie ontstaat dat deze verandering kostenloos kan worden gerealiseerd.

  Een weg daartoe is het ontwerpen van subsidieregelingen die sterk inkomensafhankelijk werken.

 3. Ni28

  Klimaat beheersen door de mens is een onvervulbare wens. De trend moet ook zijn een schonere aarde. Daarom stapt men massaal op gas als de schoonste fossiele brandstof die er nog zeker voor 200 jaar is. Alleen Nederland stapt er uit. Voor de wereld een klein stapje maar voor Nederland een groot sprong achteruit voor het dagelijkse leven van de mensen. Als je al iets doet moet het internationaal om enig effect te bereiken. Maar Duitsland haalt nog steeds een derde van de totale energie uit bruine kolen, de grootste troep die er is. Tel daar Polen bij die al haar bruine kolen wil verbruiken en tel je winst met een beetje oosten wind. De wind en zonneenergie met huidige technieken zal nooit fossiele brandstoffen kunnen vervangen in hoeveelheid. Door gasgebruik kan men verder doorgaan met ontwikkelen van nieuwe schone technieken. En intussen blijft het betaalbaar. Daardoor wordt de draagvlak onder de bevolking groter.

  1. Aytas

   Klopt als Nederland alleen is het zinloos. Het zal op z’n Chinees moeten, massaal en zolang er voldoende fossiele brandstoffen zijn de aanpassingen al rendabel maken.

   Er zal iets aan de vervuiling moeten worden gedaan, dat is zeker tenzij je wetenschap ontkent.

 4. Ni28

  De klimaat kwestie zal de splijtzwam in deze coalitie worden nu de VVD en CDA lijken zich langzaam terug te trekken van de afgesproken plannen. Dat zal D66 niet leuk vinden die nu extra op deze plannen gaat hameren. Daar komt de strijd binnen de partij om de voorzitterschap nog bij. Verschillen in de partij zijn groot en de bewering dat dit een stabiele partij is moeten npg waar gemaakt worden. Voor zeker de jonge leden is het opkrassen van Pechtold een opluchting. Dat was vandaag bij de Buitenhof merkbaar.

  1. Baaz

   Een regering die haar bevolking, die zelf ook nadenkt en kan rekenen, opzadelt met een huizenrekening van duizenden euro’s en daarna leegtrekt met gigantische ongegronde milieubelastingen hoeft op termijn natuurlijk niet op de meerderheid van de kiezers te rekenen. De aanhangers van de GroenLinkssekte zijn gelukkig in de minderheid.

   1. Ernst Quispel

    Nee hoor, voor het sluiten van de aardgaskraan en de noodzaak van de energitransitie bestaat brede steun in Kamer en bevolking.

    Baaz verkondigt naar mijn beoordeling een irreëel minderheidsstandpunt.

    1. Baaz

     Nee hoor, het sluiten van de aardgaskraan is (nog) niet noodzakelijk. Voor het ophoesten van miljarden bestaat gelukkig geen meerderheid onder de bevolking.

     Ernst verkondigt de leugenboodschap van een klimaatevangelist. Helaas Ernst je bent aan het verkeerde adres, zelfs het Jehova’s-voetje tussen de deur moet je weghalen.

     1. Ernst Quispel

      Is Baaz ontgaan dat een grote meerderheid in de Kamer steun gaf aan het besluit de gaskraan te sluiten en het Klimaatakkoord?

      Mogelijk zou u eens een krant moeten lezen.

     2. Baaz

      “Is Baaz ontgaan dat een grote meerderheid in de Kamer steun gaf aan het besluit de gaskraan te sluiten en het Klimaatakkoord?

      Mogelijk zou u eens een krant moeten lezen.”

      Is het Ernst ontgaan dat de Kamer niet doet wat de bevolking wil en dat ze daarom het referendum hebben “vermoord”. De uitslagen lieten namelijk zien dat het Kabinet nooit iets doet met de mening en de wil van het volk omdat ze alle uitkomsten van alle referendums naast zich neer hebben gelegd.

      Er bestaat geen meerderheid voor de idiote milieubelastingen en andere peperdure maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat het -0,00007°C afkoelt of minder warm wordt. Luchtfietserij.

      Mogelijk zou jij eens een echte krant moeten lezen .i.p.v. de links-ideologische milieublaadjes van Yasser Feras & Co

     3. Ernst Quispel

      Het ondemocratische referendum is afgeschaft, Baaz, en in onze democratie gelden de meerderheden in het Parlement.

      Het is wel vermoeiend dat je dit soort elementaire feiten steeds weer moet uitleggen.

     4. Baaz

      “Het ondemocratische referendum…”

      Ben benieuwd wat er volgens jou ondemocratisch is aan een referendum.

     5. IJscoman

      Het betoog en de argumenten van Baaz kloppen van A tot Z. Genant voor Quispel dat hij daar niets steekhoudends tegenin weet te brengen en alleen inhoudsloze zijpaadjes bewandelt. Alles lijkt er op dat Quispel niet de sterke debater is waarvoor hij zichzelf houdt.

     6. Ernst Quispel

      Het referendum is ondemocratisch omdat het in de praktijk onmogelijk is compleet politieke vragen te simplificeren tot een ja of nee-vraag. Het gevolg is onzorgvuldige besluitvorming zonder nuance. De Brexit isdaarvan een pijnlijk voorbeeld.

      Het referendum is ondemocratisch omdat de versimpelde vraagstelling uitnodigt tot karikaturalisatie van de informatie en daarmee tot leugen en bedrog. De Brexit is daarvan een pijnlijk voorbeeld.

      Het referendum is ondemocratisch omdat het moet worden aangewend in een representatieve parlementaire democratie waarmee ze volstrekt in strijd is. Het verleidt enerzijds politici onder hun democratisch mandaat uit te duiken als het inhoudelijk lastig wordt om ze vervolgens op te zadelen met de beleidsmatige vertaling van de ongenuanceerde referendumuitkomst.

     7. Ernst Quispel

      De bijdrage van IJscoman bevat wel persoonlijke diskwalificatie van de opponent maar geen inhoudelijk argument.

      De volgende keer beter.

     8. Aytas

      Baaz
      In welke zin zou een referendum een land bestuurbaar maken? Wil jij ieder vraagstuk met een ja of nee beantwoorden, alleen mensen die voor populisme vatbaar zijn roepen om referenda.

      Het is, en dat is niet kleinerend bedoeld een grote overschatting van de bevolking om te denken dat iedereen die een stem mag uitbrengen in staat is om te begrijpen waar het over gaat.

      Onder het fvd wordt Nederland onbestuurbaar en dat is ook helemaal de bedoeling van cliteur.

     9. IJscoman

      Lezen is ook niet Quispel’s sterkste punt. Ik zeg dat het betoog en de vele argumenten van Baaz geheel en al kloppen. En dat jij er niks tegen in weet te brengen. Beide punten zijn zowel inhoudelijk als waar. Daar doet jouw denigrerende opmerking als vluchtpoging niets aan toe of af.

      Probeer het eens met argumenten Quispel. Als je dat kunt tenminste.

     10. Aytas

      IJscoman
      De aarde warmt niet op? Het is onzin dat fossiele brandstoffen het opwarmen bespoedigen? Ik zie geen enkel argument in baaz reactie die mij doen denken je hebt gelijk. In tegenstelling tot 1 van de reacties van ni28 die stelt dat zoiets voor heel Europa zou moeten gebeuren. Om het alleen als Nederland te doen is achterlijk. In China zijn de effecten van het uitputten van de aarde veel zichtbaarder.

     11. Ernst Quispel

      @IJscoman,

      Ik gaf een drietal argumenten aan ter ondersteuning van mijn stelling dat het referendum als ondemocratisch moet worden beschouwd. Aytas voegde er nog een vierde aan toe, namelijk het onhoudbare idee dat elke burger in staat zou zijn inhoudelijk complexe politieke vragen te doorgronden.

      Ik ben benieuwd naar je, ongetwijfeld gedegen, inhoudelijke reactie.

     12. Baaz

      “Het referendum is ondemocratisch…”

      In geen van de drie beargumenteerde weerwoorden kan ik opmaken dat het referendum ondemocratisch is. Democratie betekent Demos (het volk) cratie (heerst). Niet ieder vraagstuk hoeft zich te lenen voor een referendum, maar de grote vraagstukken des te meer. Het volk is uitstekend in staat zich daarover uit te spreken en kan zich in 2018 prima informeren. Zij kunnen immers ook belasting betalen, een baan hebben of een gezin hebben.

      Zo beschouwd is het referendum het summum van democratie (demos crateo). Immers, het volk stemt en wanneer zij in meerderheid stemt dan is de voor- of tegenstem door een meerderheid van de kiezers (het volk) uitgebracht.

      Hoeveel meer democratie zou je dan nog willen?

     13. Baaz

      “Ik gaf een drietal argumenten aan ter ondersteuning van mijn stelling dat het referendum als ondemocratisch moet worden beschouwd.”

      Nee, wat jij en Aytas doen is uitleggen waarom het referendum volgens jullie niet past in het huidige politieke bestel. Het referendum is het summum van ‘het volk heerst’.

     14. Ernst Quispel

      Baaz slaagt er, niet verbazingwekkend, niet in de inhoudelijke argumenten tegen het referendum te weerleggen.

      I rest my case.

     15. Baaz

      “Baaz slaagt er, niet verbazingwekkend, niet in de inhoudelijke argumenten tegen het referendum te weerleggen.

      I rest my case.”

      Terecht dat jij je ‘case laat resten’ want je kunt niet wegkomen met de stelling dat een referendum ondemocratisch is. Bovendien leg jij alleen maar uit waarom het referendum volgens jullie niet past in het huidige politieke bestel. Dat het referendum het summum is van ‘het volk heerst’ is niet te ontkennen nog te weerleggen.

      Ik ben dus uitstekend geslaagd en dank de IJscoman voor zijn bevestiging.

     16. Ernst Quispel

      @ Baaz, ik wees op de fundamentele spanning tussen het stelsel van de representatieve democratie en het referendum maar ook op het feit dat het referendum niet in staat is politieke vraagstukken effectief te simplificeren tot een digitale vraagsteling en bovendien op het feit dat de uitkomst van een referendum nadien vertaling behoeft in een representatieve democratie.

      Het steekhoudende argument van Aytas laat ik dan nog buiten beschouwing.

      Ik vrees dat je het probleem niet doorziet.

     17. Baaz

      @ Baaz, ik wees op de fundamentele spanning tussen het stelsel van de representatieve democratie en het referendum… (…)

      Ik vrees dat je het probleem niet doorziet.”

      Jij stelt dat het referendum ondemocratisch is en dat is pertinent onjuist. Dat het schuurt met de huidige politieke praktijk is is heel anders, dat maakt het referendum niet ondemocratisch. Ik denk dat jij het wel graag ondemocratisch noemt, wellicht omdat jij dat vanuit jouw reactionaire retorische Pavlovsysteem gewend bent.

     18. Ernst Quispel

      Baaz laat het tweede deel van mij argument ( maar ook op het feit dat het referendum niet in staat is politieke vraagstukken effectief te simplificeren tot een digitale vraagsteling en bovendien op het feit dat de uitkomst van een referendum nadien vertaling behoeft in een representatieve democratie) weg omdat hij daar kennelijk geen inhoudelijk weerwoord op heeft.

     19. Baaz

      Jij stelt dat het referendum ondemocratisch is en dat is pertinent onjuist.

    2. Ni28

     Ernst Quispel spreekt gemakshalve voor de bevolking.

     1. sonar

      Ni28 dat is het manco van quisling hij is niet van deze wereld,wat krom probeert hij recht te lullen komt alleen maar onzin uit dat figuur.

     2. Ni28

      Bovendien begrijpt hij nog steeds niet het Zwitserse model. Ook die model schrijft geen ingewikkelde referenda uit die niemand zou begrijpen.

    3. Stanly2000

     Beste Ernst,

     “In het huidige VN-rapport staat: wereldwijd, van 2015 tot 2050, moet gemiddeld 900 miljard dollar per jaar worden geïnvesteerd in de CO2-reductie van het energiesysteem. Sommige studies beschouwen zelfs $ 1,8 biljoen per jaar nodig.”
     Zou de bevolking dit na deze cijfers ook nog steunen?
     Bron: Die Welt

   2. swetsnek

    Baaz als je verstandig bent ga je met quispelstaartje geen discussie aan het is verspilde moeite, gewoon niet op reageren dat is het beste

   3. Aytas

    Baaz
    Het overgrote deel van de bevolking is niet in staat z’n eigen broek op te houden, belasting. (herverdelen van geld is nodig) het overgrote deel van de bevolking klaagt en zeurt hoe slecht zij het hebben, terwijl de rijkere burger het voor de armere mogelijk maakt om gebruik te maken van tot de top van de wereld behorende voorzieningen gebruik te maken. Moet ik op zo’n stelletje ontevredenen rekenen om belangrijke beslissingen te nemen? Bestuur dient van onderaf te zijn, men kiest leiders waar men vertrouwen in heeft dat die beslissingen zullen nemen die goed voor hun zullen zijn.
    Baantjes worden niet doorgeschoven.

    1. Baaz

     “Moet ik op zo’n stelletje ontevredenen rekenen om belangrijke beslissingen te nemen?”

     Twee weten meer dan één, toch? De meerderheid bestaat uit álle kiezers, toch? Bestaan die kiezers alleen uit (ik citeer) “ontevredenen” of wordt de mening van de “tevredenen” ook gevraagd?

     In zijn boek “Breek het partijkartel!” gaat Baudet uitgebreid in op het referendum zoals dat In Zwitserland wordt gehouden. Hij zet uiteen dat juist de meerderheid beter kiest dan de minderheid van slechts 150 Kamerleden. Twee vliegen in één klap! Absolute democratie plus een noodrem wanneer dat nodig is, nu dendert de Tweede Kamertrein gewoon door zonder dat iemand aan de noodrem kan trekken, en als dat gebeurt wordt dit genegeerd.

     1. Aytas

      Baaz
      Ik neem baudet niet serieus, die wil een economische voorhoede. Dat blijkt uit zijn pensioen plan. Ik geloof niet dat het volk genoeg kennis heeft, ook denk ik dat veel mensen eenzijdig geïnformeerd zijn en ik wil volledig geïnformeerde standpunten op basis waarvan beslissingen worden genomen. Dat is een voordeel van een parlementaire democratie ook al ben ik van mening dat politici zich momenteel te veel laten leiden door populisme.

    2. IJscoman

     “Bestuur dient van onderaf te zijn”, zegt Aytas. En dat is precies wat een referendum-democratie beoogt.

     1. Aytas

      IJscoman
      Bestuur gebeurd niet van onderaf door middel van een referendum. Een mening geven is iets heel anders als bestuur.

      Als je wilt dat bestuurders door middel van referenda naar meningen gaan luisteren moet je eens gaan nadenken over staatsveiligheid, diplomatie, handelsbelangen enz. Puur populisme die referenda.

     2. IJscoman

      In Zwitserland gaat het anders uitstekend Aytas. Al een paar honderd jaar. Wat daar werkt, werkt hier ook.

      Weg met de representatieve democratie, leve de directe referendumdemocratie.

 5. Aytas

  Als een socialist over de gemiddelde burger begint betekent dit dat de rijke burger ervoor moet opdraaien.

 6. Eugenie de la Fleur

  Het huidige klimaatakkoord is een nothing burger die niet ver genoeg gaat. Heel Nederland zal zou binnen 2030 klimaatneutraal moeten zijn en alle auto’s zouden tegen die tijd op stroom moeten rijden. Het is belangrijk dat we onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar planeet achterlaten.

  Om dit te bereiken zullen mensen uit alle economische lagen wel wat pijn moeten voelen. Wel vind ik dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat de rijken met name bedrijven grotendeels voor de kosten van het klimaatbeleid op moeten draaien

  1. swetsnek

   verder is alles goed met jou ????

  2. swetsnek

   Dat kan wel eug , doe mij effe 30.000 euro schaf ik morgen een nieuwe slee aan
   Even weer met bijde beentjes op de grond komen graag, dank u

  3. Stanly2000

   Beste Eugenie,

   Wel wat pijn?
   “In het huidige VN-rapport staat: wereldwijd, van 2015 tot 2050, moet gemiddeld 900 miljard dollar per jaar worden geïnvesteerd in de CO2-reductie van het energiesysteem. Sommige studies beschouwen zelfs $ 1,8 biljoen per jaar nodig.”
   Wel wat pijn? Wie moet dit ophoesten? De ontwikkelingslanden misschien? En dat voor een op zijn minst omstreden energietransitie.

 7. chrism

  Ze willen maar 1 ding en dat is onze pensioen pot van 1200 miljard euro !

  1. Aytas

   Welke pot? Ons pensioen zit voornamelijk geïnvesteerd en is dus niet direct opeisbaar. Het is gewoon een verkapt omslagstelsel. De jeugd betaald voor de ouderen.

   1. Baaz

    “Het is gewoon een verkapt omslagstelsel.”

    Het is uitgesteld loon.

   2. Aytas

    Baaz
    Ja alleen is dat loon weggezet in investeringen en is het niet direct opeisbaar. Dus blijft het de jeugd betaald voor oud. Het is gewoon een pyramidespel en pyramidespellen storten in.

    1. Crassus

     Het alleen maar denken dat pensioen uitgesteld loon is, is veel te kort door de bocht: er moet rendement worden gehaald! Een combinatie van sparen, rendement behalen op ingelegde premie, afhankelijk van het genoten salaris Er sprake van een maximaal pensioengevend salaris. Op grond van het bereikte kapitaal aan inleg + rente + rendement is men gemiddeld na 11 jaar na persionering door het kapitaal heen. Dus het meerdere bij ouder worden moet elders vandaan komen.

 8. Florissa

  Ze draven hier helemaal door ,zit in Duitsland ,gas genoeg ,en een vracht hout naast het huis,het kan de komende 10 jaar elke dag 15 graden gaan vriezen, kost niks .Diesel altijd goedkoper, en eten en drinken beter betaalbaar dan Nederland.
  Alie Rutte Baba met zijn rovers in Den Haag plukt iedereen kaal ,en niemand trekt zijn muil open .

 9. J.Rademaker

  Haar feiten kloppen er is al jaren heel veel verdiend door enkelen, daarvoor is de energiebelasting een mooie bron.

 10. Baaz

  Citaat Leon de Winter (Telegraaf 16-10-2018):

  “Energie-expert ir. Rob Walter legde vorig jaar op de site ’De Groene Rekenkamer” uit wat het effect van het opgeven van gas voor koken en verwarmen inhoudt: „Wind en zon zijn niet altijd aanwezig en als zij er zijn fluctueert de energie daaruit meer dan de leek zou verwachten.

  De elektrische centrales moeten daarom allen blijven bestaan: zij moeten voortdurend bijregelen tussen de vraag van de gebruikers en het aanbod van vooral de windturbines. Door dat regelen, en af en toe stil staan, en af en toe warm houden tot de vraag weer plotseling toeneemt, daalt het rendement van die centrales. Zij gebruiken dus meer brandstof dan wanneer zij niet hoeven bij te regelen voor de windturbines.”

  En dus concludeerde Walter: „Meer windturbines betekent meer geld voor de bedrijven die hierin hun geld verdienen en meer macht voor de milieubewegingen. En een overwinning voor de „groene” politici. Zo eenvoudig kan bedrog zijn!”

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.