‘Burgemeester Halsema steunt de onderdrukkers in de strijd om de niqaab en boerka’

Hoe de burgemeester van Amsterdam de onderdrukkers steunt in de strijd om de niqaab en de boerka. Dat zegt Bart Collard, die in een ingezonden artikel zijn mening geeft over we wijze waarop Femke Halsema omgaat met het naderende wettelijke verbod op gezichtsbedekkende kledingstukken.

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft aangegeven het ‘boerkaverbod’ in Amsterdam niet te zullen handhaven. Haar uitspraken hebben echter weinig praktische betekenis.

Boerkaverbod

In 2016 werd in de Tweede Kamer een wetvoorstel aangenomen dat zich richt op een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding “in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen“. Halverwege 2018 heeft ook de Eerste Kamer het voorstel aangenomen. Dit ‘boerkaverbod’, zoals het in de media is genoemd, wordt op een later moment ingevoerd. Plegen van het strafbare feit zal resulteren in een overtreding die gestraft wordt met een geldboete van maximaal 415 euro.

Uitspraken van de burgemeester

Op een bijeenkomst bij Stichting Argan spreekt de burgemeester van Amsterdam: “Dat past gewoon niet bij Amsterdam; dat wij vrouwen uit de tram gaan halen omdat ze een niqaab dragen. Dat is toch onbespreekbaar? Lijkt me.

In een interview met AT5 vertelt Halsema na afloop dat ze het ‘boerkaverbod’ in Amsterdam inderdaad niet zal handhaven. “Ik vind dat zo niet bij onze stad passen. En ook eerlijkheidshalve – bij onze schaarse handhaving en de schaarse inzet van politie denk ik dat we belangrijker zaken hebben. En daarbij denk ik ook dat het, gemeten naar de omvang van het probleem, [dat] de wet een beetje erg groot en zwaar is“. Op de vraag van de verslaggever van AT5 of het stadsbestuur de wetten die in Den Haag worden aangenomen niet gewoon moet uitvoeren antwoordt de burgemeester: “Ja, in principe moet je wetten gewoon uitvoeren. Maar je mag wel beslissen waar je prioriteit aan geeft in de handhaving. En waaraan niet“.

Betekenis van niet-handhaven

Wat betekenen deze uitspraken? Dat hangt af van wat de burgemeester met ‘handhaven’ bedoelt. Bij handhaven gaat het over optreden in verband met naleving van de wet. Maar dat is geen eenduidige uitleg. Bij handhaving kan het bijvoorbeeld gaan om het reageren op meldingen van burgers, maar ook om specifieke geplande controles door de overheid. Er zijn drie manieren te onderscheiden waarop de politie kennis kan vernemen van een overtreding van het ‘boerkaverbod’.

Ten eerste, zoals er preventief fouilleeracties worden georganiseerd kunnen er ook acties worden georganiseerd met betrekking tot het boerkaverbod. In het kader van prioritering kan er, zoals Halsema aangeeft, echter lokaal worden besloten om bepaalde handhavingsacties niet te organiseren.

Ten tweede kan een burger een strafbaar feit bij de politie melden. Dan zal tegen de pleger worden opgetreden. Ook daarbij kan natuurlijke sprake zijn van prioritering; een schietpartij met een gewonde weegt zwaarder dan een mevrouw in een niqaab die een ziekenhuis bezoekt. Maar in een grote stad als Amsterdam, met veel politie op de been, zal ook op ‘niet-spoedeisende meldingen’ worden ingezet.

Tot slot is het mogelijk dat de politie zelf waarneemt dat iemand een niqaab draagt, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer (de politie participeert bijvoorbeeld in het Vervoersteam Openbaar Vervoer). Opsporingsambtenaren zijn bij wet verplicht hun bevindingen omtrent strafbare feiten vast te leggen in processen-verbaal. Dat zullen zij ook in zo’n geval moeten doen. Maar daar eindigen de plichten niet: het strafbaar feit moet worden beëindigd. De politieagent die iemand een niqaab ziet dragen in een tram en deze persoon niet uit de tram verwijdert is wellicht zelf strafbaar (uitlokking). Dus: ja burgemeester, zij moeten vrouwen die een niqaab dragen wel uit de tram halen.

Omvang van het probleem

De betekenis van deze uitspraken is tevens afhankelijk van wat de burgemeester verstaat onder ‘de omvang van het probleem’. Bedoelt zij te zeggen dat er relatief weinig mensen een niqaab of boerka dragen en dat actief opsporen van daaraan gerelateerde strafbare feiten daarom disproportioneel is? Of bedoelt zij te zeggen dat ze het dragen van de niqaab of boerka (in het openbaar vervoer, in zorg-, overheids- of onderwijsinstellingen) niet zo’n ernstig probleem vindt?

In het eerste geval: hoeveel niqaab- of boerkadragers er zijn is irrelevant voor de grootte en zwaarte van een wet. Zelfs als er slechts eens in de tien jaar een moord wordt gepleegd dienen moordenaars te worden opgespoord: moord is een zeer ernstig delict. De zwaarte van een wet is niet afhankelijk van de frequentie waarmee die wet overtreden wordt, maar van de ernst van de gedraging.

In het laatste geval sluit de burgemeester haar ogen voor de onderdrukking van vrouwen door de islam.

Niqaab, helm of masker

Het lijkt niet reëel dat de burgemeester in het kader van de nieuwe wet zou kunnen hebben gezegd: “Dat past gewoon niet bij Amsterdam; dat wij vrouwen of mannen uit de tram gaan halen omdat ze een masker of helm dragen. Dat is toch onbespreekbaar? Lijkt me.” Waarom doet ze dat wel als het om de niqaab of de boerka gaat? Halsema lijkt religieuzen een voorkeursbehandeling te willen geven.

Toch zal er opgetreden worden tegen de niqaab en de boerka

De burgemeester van Amsterdam wil geen prioriteit geven aan het handhaven van het ‘boerkaverbod’. Die uitspraak is te begrijpen omdat het slechts een overtreding is en geen misdrijf. Daarentegen wordt het uit het openbaar vervoer, of uit een overheids-, zorg- of onderwijsinstelling verwijderen van mensen die een niqaab dragen door deze wet toch onvermijdelijk. De wet geeft een voorzichtig signaal af dat onderdrukking van vrouwen niet wordt getolereerd in Nederland. Hoewel wellicht tegengeworpen zal worden dat sommige volwassen vrouwen er zelf voor kiezen om zo’n gewaad te dragen kun je je afvragen in hoeverre dat een vrije keuze is. Geïndoctrineerd door religieuze ouders, een islamitische omgeving en islamitische scholen is iemand niet werkelijk vrij. In Filosofie voor een Betere Wereld legt Floris van den Berg zijn universeel subjectivisme uit: als je weet dat je morgen geboren wordt, wat zou je ervan vinden als dat als vrouw is in een islamitische omgeving waarin je je lichaam móét bedekken omdat mannen zich niet kunnen beheersen? Omdat ene Allah dat zo graag wil? Geen weldenkend mens kan dat a priori wensen. Datzelfde geldt voor jongensbesnijdenis, wat een nog ernstigere gedraging is. Een dappere vrouw kan nog opkomen tegen haar onderdrukkers; een kind of baby niet.

Omwille van het voorgaande is het bizar dat Halsema het onbespreekbaar vindt om op te treden tegen een niqaabdrager in een tram. Door tolerant te zijn tegen de intolerantie van de islam – al helemaal met de wet aan haar zijde – ondersteunt zij de onderdrukking. Een lichte troost is dat de praktische gevolgen van haar uitspraken nihil zullen zijn. Ongeacht de prioritering in de handhaving kan en zal de politie haar ogen niet sluiten voor strafbare feiten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

81 reacties

 1. Siemien

  Zij heeft gewoon niets te zeggen, zij moet de wet gewoon handhaven

  1. van Urk

   Inderdaad Siemien. Die wet is voornamelijk ook bedoeld om het salafisme tegen te gaan. Waar denkt zij de capaciteiten vandaan te halen om aanslagen te voorkomen of om Amsterdamse burgers die door salafisten bedreigt worden te beschermen¿ In Marokko een moslimland bij uitstek is het zelfs notabene verboden om boerka,s te produceren en te verkopen vanwege veiligheidssituaties.

   1. Lugar

    De islamliefde zit diep bij Halsema, dat komt vanwege de oikofobie.

   2. Troelstra

    Vrouwen bij de politie in Marokko dragen ook geen hoofddoek. Want bij de politie in Marokko draagt men maar één hoofddeksel: De politiepet.

  2. Ad Infinitum

   Denkt u aan Einsatzgruppen voor de contrôle ?

   1. Lugar

    Wel vragen stellen en ze niet beantwoorden?

    Jij steunt het Marrakeshverdrag?

    1. Ad Infinitum

     Waarom u vragen stelt uit naam van @Scaldis ontgaat mij. Evengoed ik beantwoord de vraag. Ik steun alleen het Edict van Nantes, voor de rest steun ik niets om de reden dat het in de praktijk niet zal werken.

     1. Lugar

      Ik heb geen doen met Scaldis en alleen met jou. Jij stelt vragen maar beantwoord ze niet.

 2. Scaldis

  ‘Dat wij vrouwen uit de tram gaan halen omdat ze een niqaab dragen’

  Niemand weet of de persoon onder een niqaab een vrouw is.

  1. Lugar

   @Scaldis: Ik weet wel dat Halsema een islamist is en de islam geen strobreed in de weg zal leggen in de hoop dat zij het overleeft.

   1. hans-e-pans

    Dat mevrouw Femke H. een islamist is betwijfel ik ten sterkste, want hoe is dat dan te rijmen met het feit dat zij haar kroost van een zwarte school (kinderen met een gemengde achtergrond en ondergrond) afhaalde. Om haar kroost op een witte school onder te brengen moest ze nogal een eind uit haar buurt.

    1. Lugar

     Ook dat Hans, hypocrisie ontbreekt ook ter linkerzijde niet! Het is wel een feit dat Halsema pro-islam is en er bij onze regering (27-10-2018) op heeft aangedrongen de islamisering van ons land, waar de boerkadiscussie een onderdeel van is, geen strobreed in de weg te leggen. Bovendien pretendeert vrouw Halsema progressief te zijn, zulks kun je bij iemand die vol is van islamliefde niet staande houden.

     1. van Urk

      Dat progressieve zal in de toekomst bij haar wel afgelopen zijn als de groeiende groep salafisten flink in de Amsterdamse pot gaan roeren.

     2. Lugar

      Dat mag voor mij met een flinke mixer!

    2. Christina

     Omdat op een overwegend zwarte school het onderwijs abominabel slecht is en dat weet deze islamlover ook wel, vandaar dat haar bloedjes naar een witte school moesten.

   2. robroy

    Ik niet als je het niet erg vindt

 3. Ernst Quispel

  Collard plaatst de kwestie in een religieuze context en meent dat met beperkt of niet handhaven van deze wet een religie wordt gesteund of gefaciliteerd. Dat is inderdaad het perspectief van waaruit fanatieke voorstanders van deze wet er naar kijken, het inperken van een religieuze vrijheid en meer specifiek de islam.

  Dat is echter niet de grond waarop deze wetgeving rust. Die gaat over gezichtsbedekking en de veronderstelde gevolgen daarvoor voor de openbare veiligheid en rechtshandhqving. Het Kabinet beoogt er niet mee, zoals door velen hier gewenst, de ‘islamisering’ terug te dringen. Dat zou overigens ook strijd met de Grondwet opleveren, dus dat kan ook niet.

  Halsema ziet in boerka’s geen significant veiligheidsrisico en dat is ook zo klaar als een klontje: het aantal boerkadraagsters is zeer beperkt en het betreft ook geen bevolkingsgroep waar we veel gevaar van hebben te duchten. Om die reden geeft ze geen prioriteit aan handhaving en dat is vanuit de grondslag van deze wet ook logisch: waarom ze je hoge prioriteit geven aan wetgeving gericht op een veiligheidsrisico dat feitelijk niet bestaat?

  De kous er niet mee af, want de wetgeving, en zeker ook een al te stringente handhaving ervan, waarbij we moslima’s uit de tram moeten sleuren, heeft wel degelijk een symbolisch effect op moslims die er om begrijpelijke redenen een aantasting van hun vrijheid van godsdienst in kunnen zien. Een neveneffect dat je ook wilt voorkomen is dat deze vrouwen de deur niet meer uitdunnen en dat is ook de reden waarom zorg- en onderwijsinstellingen er niet over piekeren deze vrouwen de deur te wijzen.

  Collard onthult het islamofobe sentiment waardoor veel fanatieke aanhangers van deze zinloze symboolwetgeving worden gedreven. In die zin schreef hij een waardevol artikel waarin hij, wellicht onbedoeld, de hypocrisie rond deze wet doorprikt.

  1. toetssteen

   De kuisheidsgordel verdedigen onder het mom van vrijheid.

   Ach en het zijn er maar een paar……. Ehm, wanneer gaat u naar een peuter toe als hij/zijn gevaarlijk dicht bij het water komt? Voor hij/zij erin valt of na de verdrinking?

  2. Gekko

   Je hele lange betoog draait als een lepel om de hete brij, Quispel. De kern is dat een burgemeester niet in de positie verkeerd om een democratisch tot stand gekomen wet niet te handhaven. Zo simpel is het. Al jouw inhoudelijke argumenten zijn in deze niet relevant.

   1. Ernst Quispel

    @Gekko, dit is een misverstand, in die positie verkeert ze wel.

    1. Gekko

     Absoluut geen misverstand. Een burgemeester die al bij voorbaat roept een wet niet te gaan handhaven, kan zelf niet gehandhaafd worden.

     1. Ernst Quispel

      Zucht!
      Nog maar eens een keer. De burgemeester kan niet zeggen dat een wet niet van toepassing is (zegt Halsema ook niet) maar wel prioriteiten stellen in de handhaving.

   2. TheresaGeissler

    Hou me t goede, Gekko, want ik kan evenmin als een ander in iemands ziel kijken, zelfs niet in die van Ernst! Ha ha!
    Maar ik heb een vaag vermoeden, waar dit lange betoog vandaan komt: Gisteren constateerde Groeneveld, dat Ernst niet eens in staat was, inhoudelijk te reageren op m i j n argumentatie, en dat-ie kennelijk oud aan het worden was. Het zou me niets verbazen als hij (Ernst dus) nu extra z’n best doet om te laten zien, dat-ie nog niet versleten is.
    Maar daarmee kijkt hij toch mooi voor één ding weg – opzettelijk of niet – en dat is, dat Halsema precies hetzelfde patroon hanteert als alle GroenLinksers: Het is heus niet zo, dat ze RELIGIEUZEN een voorkeursbehandeling willen geven, zoals de auteur van het artikel zich afvraagt: Bij overtredingen door chrístelijk- religieuzen in het kader van het geloof (denk b.v. aan geestelijke misvorming in de opvoeding door te fanatiek-gelovige ouders) staat heel Links zowat in de startblokken om alle kerken met wortel en tak uit te roeien, maar als dat binnen de islam gebeurt, kijken ze opeens weg en “is het een andere cultuur.”
    Links, en daarmee ook Halsema, is gewoon verliefd op haar eigen Samaritanenrol t. o. v. ” die arme immigranten`, dat gaat ze gewoon boven alles!

    1. Ernst Quispel

     Aan dit warrige verhaal van Theresa kan ik geen touw vastknopen. Kan zij nog eens proberen samen te vatten welk inhoudelijk punt ze wil maken?

  3. ildib

   Goh, veel woorden Kwispedoor om een smerige ideologie islam genaamd uit de wind te houden terwijl je er volgens eigen zeggen niets mee hebt.

   1. Ernst Quispel

    Idlib bevestigt mijn betoog: hij wenst het boerkaverbod om de islam in de wind te houden.

 4. Gekko

  Halsema is burgemeester, sinds een klein halfjaar, maar gedraagt zich al die tijd als partijpolitica. Het linkse college en de dito raad steunen haar, nog wel, maar het is de vraag voor hoelang. Het wordt tijd voor een stevig functioneringsgesprek. Met een aantal verbeterdoelen voor het komend half jaar. Indien geen verbetering, dan rest maar 1 ding: ontzetting uit het ambt.

  1. Lugar

   Ooit aangeduid als de republiek Amsterdam omdat de PVV bestaat.

  2. Ernst Quispel

   Halsema heeft haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat on openbare orde en veiligheid. En inderdaad, ze opereert op basis van een brede politieke steun en groot persoonlijk gezag.

   1. Ernst Quispel

    on = om

   2. van Urk

    Het boerkaverbod geldt voor heel het land. Dit gaat niet om het waar en niet kunnen afsteken van vuurwerk.

   3. Gekko

    Zo breed is die steun niet, Quispel. Halsema had maar 1 stem meer dan haar tegenkandidaat Carolien Gehrels. Een aantal raadsleden heeft ongetwijfeld nu spijt dat zij hun stem ook niet aan Gehrels hebben gegeven.

    1. Ernst Quispel

     Ik doelde op de steun die ze in de Raad kreeg voor deze beleidslijn.

    2. sjun

     Een keuze tussen de PvdA en GroenLinks is natuurlijk geen keuze maar een pot nat. Daarnaast had Gehrels als bestuurlijke ervaring als wethouder in Amsterdam gedurende twee perioden. Mij komt het dus voor dat er een flinke fractiediscipline nodig was om Halsema aangesteld te krijgen of dat er wat PvdA functionarissen bi wijze van uitrol op lucratieve functies gezet zijn. Te denken valt aan woningbouw en huisvesting.

 5. Floris

  “De wet geeft een voorzichtig signaal af dat onderdrukking van vrouwen niet wordt getolereerd in Nederland. Hoewel wellicht tegengeworpen zal worden dat sommige volwassen vrouwen er zelf voor kiezen om zo’n gewaad te dragen.”
  ———————————————————————————
  Hier draait ook de hoofddoek-discussie om. Het feit dat veel moslima’s zeggen vrijwillig voor die stofdoek te kiezen fungeert als breekijzer.

  Dat er ook veel moslima’s zijn die dat ding graag in de vuilnisbak zouden gooien maar dat niet kunnen of durven vanwege dwang en sociale druk valt dan tussen wal en schip.

  Het is een dilemma.

  Het laïcisme biedt een oplossing:

  “Laïcisme (Frans: laïcité) is een situatie waarin kerk en staat zijn gescheiden, waarbij de staat zich niet bemoeit met de Kerk, en de Kerk niet met de staat, en waarin bovendien uitingen van religieuze overtuiging in het publieke domein (zoals aan of in overheidsgebouwen en openbare scholen) verboden zijn.”

  Dat geldt dan voor alle uitingen, dus ook geen kruizen en keppeltjes.

  1. Lugar

   @Floris: De scheiding van moskee en staat bestaat niet in de islam, zie hier de spagaat van Halsema die de islam en de wet niet samen kan dienen.

  2. Ernst Quispel

   Floris meent abusievelijk dat een doelstelling van de wet was om de vermeende onderdrukking van moslima’s tegen ge gaan.
   Van Urk meent dat de wet bedoeld is om het Salafisme te bestrijden.

   Iedereen legt zijn eigen anti-islam doelstellingen in deze wet.
   Ze staan er echter allemaal niet in.

   Het lijkt het Oekraïne-referendum wel.

   1. van Urk

    Ernst, Volgens mij had ik het eerder i.p.v. u vermeende anti-islam perikelen ook over herkenbaar zijn in openbare instellingen waar dit verbod inderdaad om gaat. Maar het is opmerkelijk dat het niet eerder gelijk met het verbod van het dragen van een bivakmuts is ingesteld maar juist pas na al die ontwikkelingen met die aanslagen en de groei van het salafisme.

 6. Beukman

  Wat ik in het verhaal mis, is het antwoord op de vraag wie er dan eigenlijk gaat handhaven.
  Neem een universiteit. Die heeft voor haar gebouwen een eigen ordedienst die de bevoegdheid heeft om mensen uit het gebouw te zetten, dan wel niet naar binnen te laten.
  Als de betreffende universiteit besluit om geen gebruik te maken van de mogelijkheid die de nieuwe wet biedt – en het lijkt erop dat dit inderdaad niet dwingend gaat worden opgelegd – dan kan een vrouw in een boerka er gewoon ongehinderd rondlopen, en niemand kan haar of de universiteit of Halsema wat maken. Waaruit maar weer blijkt dat de wet slechts een papieren tijger is, bedoeld om de achterban van Wilders tevreden te stellen.

  1. Lugar

   Je kunt het wel grappig vertellen… Dat jij tegenstander bent, of doet alsof je tegenstander bent, van het boerkaverbod is hier leidend, ook jouw voorliefde voor islam speelt jou parten. Niet verrassend, ook bij jou is de islamisering van ons land in het algemeen en van Amsterdam in het bijzonder, in vertrouwde handen.

   1. Beukman

    Ik ben voor een vrije kledingsuiting, @Lugar. Ik vind bijv. ook dat mannen rode neusjes en witte sokken mogen dragen, al heb ik er zelf niks mee.

    Net als Halsema vind ik dat recht belangrijker dan mijn persoonlijke voorkeur.

    1. Lugar

     Prachtig toch, die vrijheid van mening?

  2. van Urk

   Zo is meestal met de Nederlandse wetgeving. Wel iets gaan verbieden maar handhaving o maar. Alleen als de staatskas ermee gevuld kan gaan worden dan zie je als wetsovertreder opeens alles blauw voor je ogen.

   1. Lugar

    Er is al jaren een volstrekt tekort aan opsporingscapaciteit. Een chauffeur van een bus voelt zich ook niet geroepen om een boerka in de bus te weigeren wanneer hij weet dat een burgemeester toch niet gaat handhaven.

  3. ildib

   Je gaat mij toch niet wijs maken dat dit soort hersenloze idioten zich vrijwillig in een comozak heisen en dan ook nog eens een Universiteit bezoeken?

   Dat alleen is al een reden om hen door de straten te jagen en die comozak koste wat kost van het lijf te scheuren.

   1. Lugar

    Wat ik jou ga wijsmaken? De islam krijgt in Amsterdam alle ruimte en heeft met Halsema een ware islampleiter, zij zal de islamisering, zoals verzocht op woensdag 27 oktober 2010, geen strobreed in de weg leggen. Meer nog, ze zal het faciliteren.

    “Moslims hebben het zwaarder dan anderen”
    ~Femke Halsema~

   2. van Urk

    Maar gaat u nou eens met een bivakmuts door een Universiteit wandelen. Gewis dat alles opeens te handhaven valt.

  4. Floris

   “Waaruit maar weer blijkt dat de wet slechts een papieren tijger is, bedoeld om de achterban van Wilders tevreden te stellen.”
   —————————————————————————-
   Zou het Beukman? Een meerderheid in beide Kamers enkel en alleen om de achterban van Wilders tevreden te stellen?

   Kom uit je bubble, man.

   “Het voorstel (TK, nr. 2) is op 29 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

   De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

   SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.

   PvdA, GroenLinks, SP en D66 stemden tegen.

   1. Lugar

    “PvdA, GroenLinks, SP en D66 stemden tegen.”

    Verbaasdt het jou dat dit exact de samenstelling is van de coalitie in Amsterdam?

   2. van Urk

    Wat dit nou weer met Wilders te maken heeft… Deze wet kan o.a. de groeiende salafisme onder moslims strenger bestrijden. Zo is ook het financieren van moskeeen en koranlessen door buitenlandse investeerders verboden. Maar dit verbod werkt natuurlijk niet als een deel van de ambtenaren in de Amsterdamse of Rotterdamse besturen zelf de orthodoxe islam aanhangen. Dat is nou het nadeel als je als Nederlandse progressieve burgemeester onder een bestuur van moslims waant.

   3. Meriadoc Brandebok

    Ik ben het hier eens mrt Floris: de wet is niet in elkaar geknobbeld door een stel PVV-ers op een zolderkamertje op het Binnenhof, maar ging uit van een VVD-PvdA-kabinet en is aangenomen met brede steun uit de Kamer.

    De beweringen dat dit een een of andere islamofobe wet is om moslims te bashen kloppen niet.

    1. Spaanse kok

     De wet is niet als zodanig bedoeld maar veel reageerders zouden deze wet graag zo misbruiken.

     1. Ernst Quispel

      Precies, het is het sentiment dat de fanatieke voorstanders van deze zinloze symboolwetgeving drijft.

 7. TD

  “De politieagent die iemand een niqaab ziet dragen in een tram en deze persoon niet uit de tram verwijdert is wellicht zelf strafbaar”

  Ja natuurlijk moet die verkleedpartij uit de tram,maar als ik die agent zou zijn wel met een explosievenvest en getrokken wapen,dat is wel zo veilig!
  Want bij die niqaab hoort ook die bedoeïenen tent,die ook nog om hen heen hangt.
  Daar passen drie bomgordels onder,bij wijze van spreken.

 8. Silvana Simons

  Wij zijn heel blij dat onze burgemeester deze belangrijke beslissingen heeft genomen. Wij steunen haar dan ook 100% in dit besluit. Dit is gewoon weer een vies spelletje dat gespeeld wordt door de Haagse politiek. Alleen maar om rechts te vrede te houden.

  1. Lugar

   Wat fijn dat jij blij bent met jouw burgemeester…

  2. van Urk

   Den Haag hoort inderdaad iedereen tevreden te houden en niet steeds weer dezelfden.

 9. Heras

  Halsema moet zelf eens een jaar lang een boerka dragen. Kijken of ze er nog zo lakoniek tegenover staat. Want veel vrouwen dragen dit onder druk van de kennissenkring. Je draagt dit, of je hoort er niet bij…

 10. nienke

  Silvana Simons@

  Iedereen heeft zich in Nederland aan de wet te houden zoo ook de burgemeester en doet ze dat niet of wil zij het niet dan aftreden.
  Houdt een burger zich niet aan de wet krijgt hij of zij ook de straf die er voor staat.
  Punt 2 lijkt mij het voor de vrouwen die misschien NIET in een burka willen lopen maar gedwongen worden door hun man een ware opluchting.
  Het wordt hoog tijd dat deze vrouwen bevrijd worden van deze afschuwelijke kledij wat hun tegen houdt om maatschappelijk mee te doen in ons vrije westen.
  In Iran zijn er al vrouwen die zich willen ontdoen van deze afschuwelijke klederdracht de BURKA daar heb ik respect voor en wat gaan wij hier in het vrije westen doen? de burka goed keuren.
  Het zou die vrouwen in Iran goed doen als wij de burka voor eens en voor altijd verbieden in onze westerse wereld het hoort hier niet thuis.

  1. Ernst Quispel

   Nienke meent dat de wet beoogt moslima’s te bevrijden.

 11. nienke

  De onderdrukkers te steunen, welke onderdrukkers? het zijn de Nederlanders die onderdrukt worden!!
  De Nederlanders die dag in dag uit met lede ogen moeten aanzien hoe de zogenaamde onderdrukkers als maar eisen stellen maar integreren ho maar.
  Wij zijn degene die respect voor hun moeten hebben en aan al hun eisen moeten voldoen anders zijn WIJ de racisten.
  Onze normen en waarden respecteren , ho maar.

 12. Gerlos

  Als ze nu ook nog zegt dat ZWARTE PIET ook bij de Nederlandse cultuur hoort en zo moet blijven dan heeft ze ballen deze Femke.

 13. henri168

  Dit artikel stelt:
  “Ten tweede kan een burger een strafbaar feit bij de politie melden. Dan zal tegen de pleger worden opgetreden.” Dit is te zwak weergegeven…

  STERKER: Elke burger kan op heterdaad een aanhouding uitvoeren. (burgerarrest).
  Men mag meegevoerde voorwerpen in beslag nemen, (maar NIET in de kleding !!!).

  Bij aanhouding op heterdaad (door een ander dan een opsporingsambtenaar) geldt artikel 53 Wetboek van Strafvordering:

  [1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
  [2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
  [3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.
  [4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.

  1. Lugar

   @Henri: Inderdaad, zo is de wet en niet anders. Praktisch gezien lijkt het er niet op dat Halsema zit te wachten op burgers die aanhoudingen (op heterdaad) verrichten wanneer er boerkadragers in bus, ziekenhuis, school of overheidsgebouwen worden gezien. Wat dat betreft heeft Halsema met haar stoere uitspraken bewust een precedent geschapen voor andere opstandige linksafburgemeesters en islamlovers.

   1. henri168

    @Lugar: “Praktisch”, zij er nog wel meer haken en ogen:
    – Burgers mogen niet in georganiseerd verband op overtreders jagen, want dat is in strijd met de wet op de weerkorpsen.
    – Aanhouding (burgerarrest) kan niet wachten tot iemand de verboden plek verlaat want dan is de “hitte” van de daad verlopen.
    – Onderzoek aan de kleding kan alleen door een opsporingsambtenaar. Het lichaam is onschendbaar, behoudens zeer bijzondere omstandigheden via justitie.

    Is er een toezichthouder of/en opsporingsambtenaar, laat het aan die over, en anders… Dreigen met een (burger)aanhouding zou kunnen, zodat de gezichtsbedekking dragende persoon zich gedwongen ziet de plaats te verlaten.

    1. Lugar

     @Henri: Dank voor de aanvulling. Het was mij, vanwege professie, reeds genoeglijk bekend. 😉

     1. henri168

      @Lugar: Dacht ik al. Maar ik moest dit toevoegen om het idee voor een heksenjacht tegen te gaan, mocht men overijverig willen actie voeren.

    2. Lugar

     Nogmaals dank voor jouw terechte en juiste aanvulling, leuk om iemand te lezen die ook weet hoe het zit.

 14. Troelstra

  Het ontbreekt Halsema aan moed het ‘boerkaverbod’ te handhaven

  De Brits-Idiaase schrijver Salman Rushdie is al zijn leven lang fan en advocaat van het multicultureel en multi-religieus samenleven in het moderne Westen. Het levert hem een rijk en boeiend leven op en een plek om – zo lang als het moet – te kunnen schuilen.

  Die schuilplaats stamt nog uit een andere tijd. Inmiddels is Groot-Brittannië geen vanzelfsprekend onderduikadres meer voor mensen op de vlucht voor een bloedorstige horde moslimradicalen. De Britse regering lijkt haar eígen moslimradicalen dat niet aan te durven doen.

  Rushdie vreest al langer voor het verval van de good old multicultural society. Verval – volgens de schrijver – doordat westerse landen de eigen morele en culturele waarden verwaarlozen. “In plaats van die waarden te verdedigen zoeken we voortdurend naar manieren om tegemoet te komen aan anderen, die zeggen dat onze waarden hen van streek brengen”, aldus Rushdie.

  De beruchte avond waarop de Amsterdamse burgemeester Halsema een streep zette door de handhaving van het ‘boerkaverbod’ is een voorbeeld van dit spel waarin eigen waarden worden gerelativeerd, om anderen niet voor het hoofd te hoeven stoten.

  Halsema werd namelijk aangesproken door een orthodoxe moslim, die zich geërgerd had aan de brief van de burgemeester, waarin zij tegenover de gemeenteraad haar zorgen uit over de radicalisering van jonge moslims en de snel groeiende invloed van salafistische organisaties in de stad.

  Ook het kabinet kijkt verscherpt naar personen en organisaties die vanuit salafistische hoek aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering en die de vrijheid van anderen proberen in te perken. “Ik deel die zorg”, schrijft Halsema in haar brief.

  Naast zorgen ook maatregelen. Zo wil zij de financiering van de orthodoxe islam vanuit de golfstaten aan banden leggen. Voor radicale predikers is geen plaats meer, ook als die strikt juridisch niet de fout in gaan. Halsema spoort politiek Den Haag aan haar daarbij met nieuwe wetgeving te helpen.

  Deze voornemens, om de invloed van de radicale islam in te dammen, zijn een breuk met het beleid van haar voorganger Jozias van Aartsen. Hij zag de problemen niet en wilde vooral toenadering tot de salafisten.

  De orthodoxe moslim die Halsema, op de avond in Amsterdam-West, aan haar brief herinnerde, vindt dat zij met deze aanpak een deel van de moslims – het orthodoxe deel – wegzet.

  De burgemeester vroeg om een specificatie en de man wilde uit de brief gaan citeren. Maar zover liet Halsema het niet komen.

  Zij wierp zich op als een van de grote voorvechters van de geloofsvrijheid in Nederland. “Ik verdedig de orthodoxe islam. Er ontstaat pas een probleem als de grens van de democratische rechtsstaat wordt overschreden”, draaide Halsema om de hete brei heen.

  Want dat klinkt natuurlijk keurig, maar is niet hetzelfde als zorgen hebben over het radicale gedachtegoed waarmee de orthodoxe en salafistische islam z’n invloed aan het uitbreiden is. Richting de jongens en meisjes en de mannen en vrouwen uit de islamitische gemeenschappen in ons land.

  Dat hoeft niet altijd te resulteren in onverdraagzaamheid of haat, maar het zorgt in ieder geval voor afzondering en vrijheidsbeperking.

  Halsema liet het gaan en de salafisten in Amsterdam kregen er een vrijbrief voor de niqaab en de boerka gratis bij.

  Als deze burgemeester het niet aan moed ontbroken had, had ze haar zorgen en de nieuwe aanpak nog eens uitgelegd. Dan was ze – oog in oog met de orthodoxe islam – trouw gebleven aan haar brief en aan de zegeningen van honderdvijftig jaar vrouwenemancipatie.

  Als Halsema de moed gehad had, dan had ze misschien gezegd: ‘U mag salafist zijn wat u wil, maar vrijheid van geloof betekent ook dat mensen uw geloof de rug toe mogen keren. En dat er grappen gemaakt mogen worden over uw geloof.

  En nee, u mag uw vrouw niet thuis houden, want wij hechten aan individuele vrijheid en emancipatie. U bent hier in Nederland en hier worden geen vrouwen door hun man van top tot teen ingepakt. Wij hebben een wet die daar paal en perk aan stelt en uw overheid gaat er per 1 januari op toezien dat die wet wordt nageleefd. Welkom in het moderne Westen.’

  1. Lugar

   @Troelstra: “Zo wil zij de financiering van de orthodoxe islam vanuit de golfstaten aan banden leggen.”

   Het is nóg erger!

   De Nederlandse Overheid (dat zijn jij en ik via de Belastingen) betaald gewoon mee aan de islamisering van ons land.

   Zo ontving de As-Soennah moskee in Den Haag (Stichting As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam Ibn Taymia) tussen 2013 en 2017 €44.083 euro aan subsidie.

   Bron: Subsidieregister Den Haag

   ============================

   “Stichting as-Soennah is op 5 februari 1990 opgericht door een groep jonge moslims die vanuit een wetenschappelijke benadering van de Islam geen genoegen wenste te nemen met culturele verwarringen over het Islamtische geloof. Zij wensten hun leven zin te geven aan de hand van een zuivere Islam.”

   Bron: Stichting as-Soennah

 15. Lugar

  Het lijkt niet reëel dat de burgemeester in het kader van de nieuwe wet zou kunnen hebben gezegd: “Dat past gewoon niet bij Amsterdam; dat wij vrouwen of mannen uit de tram gaan halen omdat ze een masker of helm dragen. Dat is toch onbespreekbaar? Lijkt me.” Waarom doet ze dat wel als het om de niqaab of de boerka gaat? Halsema lijkt religieuzen een voorkeursbehandeling te willen geven.

  Omwille van het voorgaande is het bizar dat Halsema het onbespreekbaar vindt om op te treden tegen een niqaabdrager in een tram. Door tolerant te zijn tegen de intolerantie van de islam – al helemaal met de wet aan haar zijde – ondersteunt zij de onderdrukking. Een lichte troost is dat de praktische gevolgen van haar uitspraken nihil zullen zijn. Ongeacht de prioritering in de handhaving kan en zal de politie haar ogen niet sluiten voor strafbare feiten.

 16. DirkSteen

  Ja, inderdaad, zij moet gewoon handhaven!!

  1. Ernst Quispel

   Maar dan wel in de juiste volgorde van belangrijkheid. Grote problemen eerst, kleine problemen als de diender tijd over heeft.

 17. henri168

  Verklaar prioriteit i.v.m. openbare orde:
  Wanneer komt de politie eerder in actie?
  1. Bij een naakte persoon in de bus, of
  2. bij een volledig-bedekker in de bus.

  Reden Keuze 1 en 2:
  Ordeverstoring door schokkende vertoning.
  Althans voor hen die er gevoelig voor zijn.
  Er zou geen prioriteits-verschil mogen zijn.

  Verklaar nu de prioriteit i.v.m. mogelijk gevaar…
  Welk gevaar? Hoe vaak was dat eerder gevaarlijk?
  Voor zover ik weet alleen bij overvallen, maar die
  werden niet door gelovige moslima’s gepleegd.

  Vermoedelijk is dat de overweging die onbewust
  ten grondslag ligt aan de mening van Halsema.

  1. Lugar

   “Vermoedelijk is dat de overweging die onbewust ten grondslag ligt aan de mening van Halsema.”

   Nee dat durf ik ten stelligste te betwijfelen, ik weet zelfs zeker dat dit niet haar overweging is. Halsema is voorstander van de islamisering van Nederland en wil de islam geen strobreed in de weg leggen. Dit kun je afleiden uit de motie die zij indiende op woensdag 27 oktober waarbij zij de Regering succesvol opriep de islamisering van ons land niet tegen te gaan. Dát is haar agenda!

   1. henri168

    Ik ben geen “Halsema kenner”, en zou het waarderen als zij de moeite zou nemen om hier zelf op te reageren. Een ware islamistische burgemeester zou toch voor haar mening uit moeten durven komen. Laat zij dit a.u.b. weerspreken om zelfs maar de schijn te ontkrachten. Helaas, ze zal geen tijd hebben om dit hier ook te volgen.

    1. Lugar

     Ik ken Halsema ook niet, maar ik weet wel dat zij op woensdag 27 oktober 2010 een motie heeft ingediend waarmee zij de Regering heeft opgeroepen de islamisering van Nederland niet tegen te gaan. Haar uitspraken zijn dan ook, in het licht van deze wens, niet vreemd. Een andere uitspraak: ‘Moslims hebben het moeilijker in de stad dan anderen’ (AT5 24 november 2018)

     1. henri168

      De motie werd ook gedragen door: Cohen, Pechtold, en Roemer.
      De nuance is dat “niet tegengaan” van islamisering door de regering, niet hoeft te betekenen, dat die dient te worden bevorderd. Dat heet Godsdienst Vrijheid. Ik ben blij dat zij dat hoog in het vaandel heeft staan. Zij namen stelling tegen onverdraagzaamheid jegens anderen.
      Overigens zou wat meer toezicht op haatzaaiende predikers goed zijn, en zal meer fluwelen aanpassingsdwang moeten worden uitgeoefend.

      Zie:
      32 417 Kabinetsformatie 2010
      Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.

      Voorgesteld 27 oktober 2010

      De Kamer,

      gehoord de beraadslaging,

      overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;

      overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;

      overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;

      verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,

      en gaat over tot de orde van de dag.

      Halsema

      Cohen

      Pechtold

      Roemer

     2. Lugar

      “De motie werd ook gedragen door: Cohen, Pechtold, en Roemer.”

      Dat is juist, sterker nog, de gehele Tweede Kamer (m.u.v. PVV & SGP) ging akkoord, onthou dat!

      “De nuance is dat “niet tegengaan” van islamisering door de regering, niet hoeft te betekenen, dat die dient te worden bevorderd.”

      Niet tegengaan betekent bevorderen, zie de grote terughoudendheid bij islamproblemen, zie de subsidiëring van moskeeën!

      “Dat heet Godsdienst Vrijheid. Ik ben blij dat zij dat hoog in het vaandel heeft staan. Zij namen stelling tegen onverdraagzaamheid jegens anderen.”

      Islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie.

      “Overigens zou wat meer toezicht op haatzaaiende predikers goed zijn, en zal meer fluwelen aanpassingsdwang moeten worden uitgeoefend.”

      Zie hier de spagaat: Het toejuichen en dus niet tegengaan van de islamisering en de opkomst van de islam…

 18. Willem Alexander

  Als je een bestuurder bent van openbaar vervoer. Gewoon de sleutels uit het contact, tot dit niet in Nederland thuishorende moslimslaafje eruit is.
  Daarna 30 minuten doorluchten.
  Niemand moet dit soort lieden te woord staan, diensten verlenen. het is een welbewuste uitlokking en misbruik van deze haat ideologie om de vrouwen nog maar eens een keer voor hun ziekelijke doeleinden te misbruiken. Niet doen, geen chantage meer. Weg met die lui.

  1. Lugar

   In Amsterdam schorste het GVB in 2009 een trambestuurder omdat hij een christelijk kruis droeg op zijn uniform. Het dragen van een islamitisch hoofddoekje boven datzelfde uniform is wel toegestaan. De tramconducteur werd door de rechter in het ongelijk gesteld. In 2018 is de burgemeester van Amsterdam degene die op woensdag 27 oktober 2010 een motie indiende waarmee zij de Regering opriep de islamisering van ons land niet (in woord en in daad) tegen te gaan.

   Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder, is flink op stoom in de molen van de islamisering.

   Na de zaterdag (joden) komt de zondag (christenen)
   ~Hans Jansen~

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.