CDA’ers geven meest blijk van ‘poldergeest’, terwijl klappen pensioenakkoord vooral zwakte FNV suggereert

De pensioenonderhandelingen tussen de regering, werkgevers en werknemers zijn geklapt. Hierdoor bestaat de kans dat de enige voornhandenzijde oplossing het snijden in de pensioenpotten is. Ouderen zijn ontevreden vanwege het feit dat de pensioenen niet zijn geïndexeerd voor inflatie en zij dus netto koopkracht verliezen door het verstrijken van de tijd. Jongeren zijn ook ontevreden over het pensioenstelsel en vrezen dat de fondsen niet in staat zullen zijn hun pensioen te beheren. Zo schrijft Imre Wessels op ThePostOnline dat ruim 70% van de jongeren gelooft dat zij later geen aanspraak kunnen maken op hun pensioen. Een akkoord is dus noodzakelijk, maar bleef voorlopig uit. 

De onderhandelingen zijn nu geklapt en men schuift elkaar de zwartepiet toe. CDA-kiezers lijken het meest realistisch te staan tegenover het falen van de polderpolitiek, volgens hen ligt het toch echt aan alle partijen. Een peiling van Maurice de Hond suggereert dat behalve de CDA (40%) ook D66-kiezers (34%) vinden dat alle betrokken partijen schuld hebben aan het niet slagen van de onderhandelingen. Dat zijn minderheden dus. Dit laat zien dat de polder al is gestorven. Als er onderhandelingen plaatsvinden dan kan het niet zo zijn dat slechts één partij de schuld krijgt voor het mislukken. Bij het zoeken van een consensus doe je altijd water bij de wijn. ben je daartoe niet bereid of zijn de eisen te hoog, dan klapt een akkoord.

Wiens schuld is het dat de pensioenakkoorden zijn geklapt? Verdeeld per partij. Peiling Maurice de Hond. Bron: Maurice de Hond.
Wiens schuld is het dat de pensioenakkoorden zijn geklapt? Verdeeld per partij. Peiling Maurice de Hond. Bron: Maurice de Hond.

Opvallend is het dat de werkgevers vooral van de kiezers van de linkse partijen de schuld krijgen. Zo vindt 22% van de PvdA-kiezers dat het de schuld is van de regering. Bij de SP is dit percentage het hoogst met ruim 33%. Volgens kiezers van die partijen lag het in ieder geval niet aan de werknemers, respectievelijk 4% en 1%. Bij VVD’ers en D66’ers zie je het omgekeerde. Kiezers van die partijen vinden voornamelijk dat het de schuld is van werknemers dat de onderhandelingen zijn geklapt. Daarmee lijken kiezers van het CDA over de meeste poldergeist te beschikken. Heel anders is dat voor de partijen SP, FvD, PVV en 50Plus, die  de schuld voornamelijk bij één partij neerleggen. Kiezers van Partij van de Dieren, vaak als links gezien, leggen de schuld vooral bij werknemers en de regering.

De werkgevers zijn volgens FvD- en PVV-kiezers in ieder geval niet debet aan het klappen van de onderhandelingen. Nu het niet gelukt is moet er toch vooruit worden gekeken. Het is belangrijk dat er een nieuw pensioenakkoord komt. Het huidige stelsel is niet opgewassen voor de toekomst. Het systeem kraakt en barst en dus moet er snel iets veranderen, maar die urgentie ontbreekt blijkbaar dermate dat een consensus uitblijft. Volgens de voorzitter van VNO-NCW ligt het probleem bij de vakbonden, die zouden niet in staat zijn de consensusoplossing op zo’n manier te communiceren dat daarvoor draagvlak ontstaat: “Het probleem is dat de vakbondsbesturen niet in staat zijn om hun achterban begrip te laten opbrengen voor compromissen.” 

Al in 2011 waren er problemen en was het evident dat de pensioensleetijd omhoog moest. Dat is nodig en de traagheid waarmee het gaat is stuitend. Waarom zouden we zo moeilijk moeten doen over het verhogen van de pensioensleetijd? Is men bang een jaar langer te moeten werken? Mensen leven ook langer? De FNV verliest ondertussen steeds meer leden en het klappen van het akkoord suggereert dat de organisatie niet in staat is het vertrouwen te winnen. “Wij kregen geen vertrouwen vanuit de politiek” zo zei voorzitter Tuur Elzinga, maar blijkbaar ook niet van de leden. Zo dalen de ledenaantallen al jaren achtereen en zijn veel leden al wat ouder en die willen natuurlijk zo snel mogelijk stoppen met werken.

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

40 reacties

 1. Troelstra

  Reserves pensioenfondsen puilen uit, maar pensioenen zijn al zo’n 20 jaar niet of nauwelijks geherindexeerd. Wat klopt hier niet?

  Net als dat ziektekostenverzekeraars uitpuilen in de reserves, maar steeds hogere premies en steeds meer produkten uit het basispakket.

  1. Aytas

   Het is zeer terecht dat de pensioenen niet hergeindexeerd worden. Waarom zou jij uit mijn pensioen pot mogen eten? De reserves zijn niet zo groot als men denkt, zonder nieuwe inleg kan er niet betaald worden. De vakbonden die voornamelijk oudere leden heeft van de extreem egoïstiche generatie(een verzorgingsstaat opgebouwd uit gasbaten alleen voor zichzelf) laat met deze acties zien dat ze op dezelfde manier denkt, na onze leden de zondvloed.

   De ziektepremie dekt nu de kosten al niet. In wezen wordt er door de verzekeraars dus aan hun leden uitgekeerd. Wees blij dat er reserves worden opgebouwd. Hoe wil jij het anders over een aantal jaar betaalbaar houden?

   1. Siemien

    Kan jij niet gewoon oprotten hier Aytas!?

    1. Aytas

     Waarom? Kun je niet met andere meningen omgaan. Je hebt al gezegd dat je me in elkaar wilt slaan, ik heb hier vaak genoeg aangegeven dat ik een vrouw ben. Als je iets niet aanstaat begin je te schelden en je zoekt zondebokken. dan zul je waarschijnlijk nog janken als ik je een fascist noem terwijl je aan alle voorwaarden voldoet.

     1. Siemien

      Onzin Aytas, en het feit dat jij iedereen hier voor fascist/racist/Hitler uitmaakt is echt een probleem.
      Ik weet niet of jij vrouw bent, ik denk het niet, jij kunt zoveel zeggen!
      Overigens voor de duidelijkheid, als ik al gezegd heb dat ik je wil slaan zou dat voortkomen uit het zuigen en irriteren dat jij doet.
      Het structureel oneens zijn met wat hier gezegd word komt iedereen ook de strot uit.
      Het gegeven dat jij ouderen hier even wegzet als oud vuil, daar moet je bij niet mee aankomen.
      Het feit dat jij hier structureel Nederlanders schoffeert is te schandalig voor woorden, en alleen daarom al mag jij wat mij betreft opflikkeren hier..

     2. Aytas

      Ik zet de babyboomers weg als egoïstich, wat ze gezien hun gedrag ook zijn. Ik heb ernst nog nooit racist of fascist genoemd, geen reden toe. Ik benoem wat mijn mening is, dat is voor veel rechtse mensen een probleem, tot zover vrijheid van meningsuiting.

     3. robroy

      schelden mmm ja dat is jou niet vreemd nee dat klopt wel .
      En jij hebt al helemaal geen recht op de pensioenpot ventje

   2. Baaz

    “Het is zeer terecht dat de pensioenen niet hergeindexeerd worden.”

    Het mooie van de vrijheid van meningsuiting is dat jij die mening ook gewoon mag uiten.

  2. chrism

   lees mijn bericht !

  3. Ad Infinitum

   @Troelstra, wanneer van de een op de andere dag besloten wordt de rekenrente te herwaarderen waardoor de dekkingsgraad ( en dat weet u vast wel, de verhouding belegd vermogen en toekomstige uitkeringen) verhoogd wordt, is er ruimte voor indexatie. Stel nu dat daar een percentage uit voortkomt wat gemiddeld op 50 Euro p.m. zou betekenen, dan moet dit door begeggingsrendementen en premieafdracht weer ingehaald worden. De rente is laag, zie uw rente inkomsten op uw vermogen, en u weet wat het fonds bij elkaar moet harken. En in de toekomst is daar geld voor nodig. Nu bijdragen en straks niets krijgen is toch flauwe kul?

 2. chrism

  Laten we beginnen met eerst dat geld terug te storten wat er niet meer is he CDA ??
  U weet wel Lubbers rip !!!!
  PVDA weet er alles van toch Kok rip ?
  En VVD kan er ook wat van toch Rutte ?

  Stop gewoon met dat gezever over pensioen gelden en geef het terug aan wie het behoor , maar dat kan niet , want het is belegd en de winsten worden afgedragen aan het kabinet dus Rutte wil meer inleg risicovoller !!

 3. TD

  De mensen die nu van hun pensioen genieten hebben hun HELE leven lang gewerkt voor dat pensioen!
  Dezelfde mensen hebben vanaf hun 23e levensjaar aow/aww premies betaald tot hun pensionering!
  De nog werkenden,die bezig zijn het pensioen op te bouwen,hebben NOG NIET hun hele leven de pensioenpot gevuld!!!!
  Wie is er hier egoïstisch !
  Overigens is het een omslag systeem,die werkt normaal heel democratisch.
  Het probleem zit ergens anders!
  De geboortegolf na de oorlog bereikt nu in grote getale ineens de pensioengerechtigde leeftijd,en er komen steeds MINDER potvullers!
  De pensioen ontvangende leden blijven heel snel stijgen,terwijl er minder “potvullende”
  fondsleden zijn.

  1. Aytas

   Onzin. Dat hele leven hebben ze hun pensioen niet met terugwerkende kracht geïndexeerd. Aow betaal je geen premie voor, dat bouwt iedereen die Nederlander is op die in Nederland woont, mocht je in het buitenland gaan wonen dan kun je je tegen het aow gat verzekeren. Je bouwt 2% per jaar op.

   1. RS

    AOW geen premie betalen ???? Vertel eens…..

    1. Aytas

     Krijgt iemand die huisvrouw was aow of niet? Van welk loon doet zij dat? Vanaf je 15e bouw je 2% per jaar op.

     1. RS

      er is verschil tussen AOW en pensioen………de huisvrouwen van toen, werkten niet buitenshuis. En betaalden dus ook geen premie voor AOW of pensioen…

  2. Onno

   De beroerde rendementen…Met een goed, risicoloos beheer valt daartegen niet op te boksen.
   Langer leven is ook een uitputting uit de fondsen.

 4. Gekko

  Deze pensioenellende hebben we te danken aan Mario Draghi, baas van de Europese bank. Met zijn dwaze uitgifte van 1000-en miljarden euro’s heeft hij gezorgd voor een extreem lage rente (minder dan 0,1%). Gevoegd bij feit dat de pensioenfondsen door de overheid verplicht zijn lage rentevoet te hanteren, valt er niks te indexeren. Hoewel de fondsen bijna barsten van het opgepotte vermogen.

  Wie zei er ook alweer: “Lang leve Europa?”

  1. Original NL

   Nexit nu!!

  2. Aytas

   Ga weg man dit heeft niets met de eu te maken. Zondebok zoeken en zelf slachtoffer spelen.

   1. robroy

    dom ventje dat heeft alles met de rente te maken mijn god wat ben jij verschrikkelijk dom.

 5. TD

  @Aytas:
  Netjes blijven praten over de ouderen,die hebben weinig met de “Slochteren” gaswinning te maken,Nederland heeft bijvoorbeeld veel gas geëxporteerd naar Duitsland.
  Nederland heeft voor wat dat betreft goed gerboerd!
  Maar dat heeft NIETS te maken met de pensioenopbouw van mensen die echt moesten werken zoals onze ouderen>
  Doe je huiswerk voor je gaat typen

  1. Aytas

   Ik schreef dat de verzorgingsstaat op de gasbaten is opgebouwd, ziekenfonds en aow en dat soort dingen. Na deze babyboomers is er niets meer over, dat mijn generatie de klos is interesseert hen niets. Ik heb mijn huiswerk prima op orde, de babyboomers hadden bijna allemaal gratis personeel thuis die van alle voorzieningen gebruik maakte.

   1. Baaz

    Ik lees wel eens wat kletskoek, flauwekul of bullsh*t. Maar dit spant, naast de kolder van Svetlana, toch wel de kroon. Ik nomineer je voor de Nonsens Award!

    1. Aytas

     Onderbouw dat eens? Was het niet zo dat de babyboomers vaak 1 verdieners waren? Beide partners bouwden aow op en konden van het zeer goede zorgstelsel gebruik maken. De ene partner werkte en de ander deed het huishouden, verzorgt van wieg tot graf. Een lantaarnpaal kost geld hoor. Dit stelsel was opgebouwd op de gasbaten en ze hebben de hele pot verteert.

     Nep rechts zoekt nu een zondebok omdat het stelsel niet meer houdbaar was, die hebben ze in de migrant gevonden terwijl de babyboomers egoïstich bezig zijn geweest, daarnaast waren het ook nog waardeloze opvoeders, zie opkomst fascisme.

     Vertel mij nu eens wat er aan dit verhaal niet klopt, maar onderbouw het eens een keer.

     1. Ernst Quispel

      Ben het met de kern van je betoog wel eens, Aytas. In elk geval is duidelijk dat we te weinig pensioenpremie hebben betaald om de AOW met een gelijkblijvende leeftijd betaalbaar te houden. We zullen meer premie moeten betalen of accepteren dat de AOW-leeftijd blijft stijgen.
      De vakbonden hopen kennelijk, op inspiratie van de SP, de Overheid onder druk te kunnen zetten om met meer geld over de brug te komen. Dat extra geld moeten we uiteraard ook weer z’n allen ophoesten.

    2. Groeneveld

     Baaz, het beste is om op de baarlijke nonsens en schreeuwerijen van Aytas niet te reageren. Ze is van het niveau Svetlana en Eugenie: hard roepen, maar nooit met echte feiten en argumenten aan komen.

     In het begin reageerde ik nog wel eens op dat lachwekkende mens, maar nu al een tijd je niet meer: ze is te stom om los te lopen en haar krompraat proberen te duiden en ontkrachten kost nodeloos energie.

     Opvallend trouwens dat Quispel nooit op Aytas reageert, terwijl ze toch onzin
     genoeg verkoopt om hem bij elke reactie buiten zinnen te brengen van razernij.

     1. Aytas

      Weer geen onderbouwing. Wat klopt er feitelijk niet aan mijn verhaal.

     2. Ernst Quispel

      Een inhoudelijke onderbouwing vereist kennis van zaken.

     3. Aytas

      Typerend voor dds. Lijkt op tpo zelfs de opiniemakers hebben geen kennis van zaken.

     4. Baaz

      “(…) het beste is om op de baarlijke nonsens en schreeuwerijen van Aytas niet te reageren. Ze is van het niveau Svetlana en Eugenie…”

      Meneer Quispel en Svetlana komen in mijn browser niet meer voor. Ik heb een jQuery-script geschreven dat ervoor zorgt dat die reacties niet meer in beeld komen, hetzelfde geldt voor de reactie die op hun reacties worden gegeven.

      🙂

    3. robroy

     Ik zeg @Baaz niet meer op reageren die ayayayaya tas is van god los gewoon voorbij scrollen doe ik vanaf nu ook .geld ook voor de rest van de trollekes

 6. TD

  gerboerd=geboerd

 7. TD

  De meeste Nederlanders hadden en hebben geen personeel,en Willem Drees heef de AOW ingevoerd voor elke inwonende Nederlander, óók niet werkenden dat weet iedereen.
  Maar het feit dat de Nederlandse economie in die tijd zo’n enorme boost had door het gas,scheepsbouw en vooral export van steenkool uit de Staatsmijnen in Limburg,heeft tot gevolg gehad dat daardoor de welvaart enorm gestegen was.
  Door dat hoge Nationaal Bruto Inkomen kon er geïnvesteerd worden in de samenleving,wat je zelf opmerkte in je reactie!
  En in die tijd hebben de industriearbeiders hard gewerkt in die winstgevende bedrijfstakken en deze laten floreren.
  “Die werkende klasse” heeft de welvaart naar een hoger plan getild en verdomd recht op een t/m nu geïndexeerd pensioen,waarvoor men ingelegd had op elke loonstrook!

 8. RS

  klaagden wij ook zo, toen ONZE OUDERS met pensioen gingen ? Nee………….waarom tegenwoordig dan wel ???

 9. TD

  De pensioenfondsen zijn uiteraard niet gelijk met de AOW opgestart!
  Er zijn dan ook nog steeds mensen die enkel AOW genieten+een miniem pensioentje Deze arbeiders zaten net in de overgang van dat tijdsgewricht.
  Maar dat beetje wordt ze nog niet gegund door sommigen .

  1. marco1

   Andere normen en waarden zo ook met respect voor de ouderen en hardwerken. Vroeger waren er ook geen overspannen studenre nu is het nogal snel t eveel maar dat is slechts een indruk die ik van nieuwere g eneraties heb ik zal het vast mis hebben

 10. Original NL

  Q…Is men bang een jaar langer te moeten werken? Mensen leven ook langer? …….
  Sommige mensen wel ja…maar ook heel veel niet…en er wordt geen rekening gehouden met (ex) kankerpatienten,diabetici…mensen met hart/vaatziekten enz enz.

 11. TD

  Heel veel gezinnen waren gebaseerd op de één verdiener ,ook wel genoemd kostwinner huishoudens.
  Deze groep had net als eenieder, zoals nu nog steeds het geval is,vanaf het 15e levensjaar AOW opbouw,op het 65e levensjaar had men dan dus precies 50 opbouwjaren!
  Maar belastingtechnisch was deze groep in het nadeel.
  Daarvoor had de tariefgroep 4 in het belastingsysteem ingevoerd,hieruit blijkt dat de kostwinners huishoudens nou niet bepaald bevond in een voorkeurspositie,deze tariefgroep voorzag in een dubbele basisaftrek tov de tweeverdieners.
  Hieruit kan je resumeren dat de tweeverdieners,twéé pensioenen opbouwen en kostwinners maar één opbouw hebben,dat van de betreffende kostwinner(ster)

  Maar dit is niet de feitelijke inhoud waar het om begonnen was!!!
  Het gaat om het gegeven ,dat de huidige pensioen genieters ? dit niet hebben gekregen van de overheid,maar zuur hebben verdiend met veel werken!
  Diegenen die nu piepen ,dat de oudere generatie de pensioenpot leegrooft,heeft zelf meestal nog niets of weinig bijgedragen.

  AOW krijgt elke miljonair of miljardair,dat is pas onterecht.

 12. Lugar

  Nu duidelijk is dat het leger aan ZZP’rs toeneemt, zij betalen geen pensioenpremie, is het ook duidelijk dat ons stelsel steeds verder uitgehold gaat worden.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.