Het geloof in fabeltjes komt de mens niet ten goede; de leegloop in de kerk behoeft dus geen oplossing

De bisschop weet beter, maar gelooft toch. Waarom voor de leegloop in de kerken geen oplossing gevonden hoeft te worden.

Dit jaar waren er voor het eerst meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland. Nog steeds is 24% van de bevolking van 15 jaar of ouder Rooms-Katholiek, maar ook dit percentage neemt af. Van de gelovigen neemt alleen het aantal moslims toe. Eind december 2018 maakte de NOS een rapportage over de leegloop in Nederlandse kerken. In de rapportage wordt de vraag gesteld: “Maar voor de leegloop is nog geen oplossing gevonden. Moet de kerk zich aanpassen aan de moderne tijd? (…) De nieuwe bisschop van Roermond [Harrie Smeets] ziet er weinig heil in”. De kerk kan zich moderniseren, maar dient zich te realiseren dat onze samenleving steeds meer seculier en atheïstisch wordt. Wie in God wil geloven mag dat uiteraard doen, net zoals z/hij zich bij een voetbalvereniging mag aansluiten. Er hoeft helemaal geen oplossing gevonden te worden voor de leegloop in de kerken. Net zomin als er een oplossing moet worden gevonden voor leegloop bij een voetbalvereniging.

De zin van het leven

De NOS wijst erop dat het aantal ‘zinzoekers’ in het klooster zou toenemen: “Er zijn veel mensen die hier, maar ook in andere kloosters, een paar dagen willen verblijven omdat ze op zoek zijn naar een invulling van hun leven“, aldus de abt van een klooster. Van waar toch die menselijke trek naar het zoeken van een spirituele zin van het leven? Er is geen zin in de natuur; wij zijn nergens toe op aarde. Maar dat betekent niet dat het leven op aarde één grote miserie hoeft te zijn. Op basis van de rede kunnen wij bepalen hoe we willen samenleven en welke wezens we in onze morele cirkel willen betrekken. Daar hebben we geen God voor nodig.

Beter Weten

Interessant is het gedeelte waarin de interviewer aan de bisschop vraagt:

“I: U blijft erin geloven? [dat het uiteindelijk goed komt met de kerk]

B: Oh, nou en of! Zeker. Zeker. Vast en zeker!

I: Maar is dat toch niet een beetje tegen de feiten en de cijfers en beter weten in?

B: Ehm. [stilte]. Mooi woord wat u daar zegt: ‘tegen beter weten in’. Ik denk eh, verstandelijk gezien: ja. Maar je geloof gaat nou net wat dieper dan je verstand”.

Filosoof Floris van den Berg legt in Beter Weten. Filosofie van het ecohumanisme (2015) uit dat wie beter weet een atheïst is. “Wie stelt dat ‘x bestaat’ dient bewijs aan te dragen voor die stelling” (p.41). En dat kan de gelovige niet. Immers, “Geloven betekent iets zonder bewijs voor waar aannemen” (p.68). Dat bekent de bisschop. Hij bevestigt dat het ‘verstandelijk gezien’ inderdaad niet goed gaat komen met de kerk. Maar hij geeft toe aan zijn opium wanneer hij stelt dat zijn geloof dieper gaat dan zijn verstand. Tegen beter weten in.

Leegloop in de kerk

Ik heb ooit eens iemand ontmoet die mij waarschuwde voor de “donkergekleurde kikkers van het duistere oerwoud” die overal op straat liepen. Wanneer je je ogen zou openen en ze voor het eerst zou zien, dan zag je ze echt overal. Ze bespioneerden de mens en probeerden onze samenleving omver te werpen. De man die mij waarschuwde was een psychiatrisch patiënt en naar mijn weten was zijn waarschuwing niet gebaseerd op enige realiteit, maar op een waan. De man geloofde er niet slechts in; hij wist gewoon niet beter.

Bisschop Smeets weet wel beter, maar toch gelooft hij. Voor sommige lezers oogt dat wellicht niet zo vreemd, maar “gelovig zijn betekent dat je rationaliteit hebt afgezworen, althans voor een deel” (Van den Berg, De Olijke Atheïst p.11). Ik vraag me af of Smeets ondanks dat hij weet dat de kabouters, de Teletubbies, Donald Duck, buitenaardse ‘Melmacianen‘ en de paashaas niet bestaan, daar toch in gelooft. Waarom wel in zijn god geloven, maar niet in hún bestaan? Dat toont het probleem van geloven: “Geloof is per definitie irrationeel. Als gelovigen goed bewijs hebben voor het bestaan van hun god, dan hoef je er niet in te geloven” (Van den Berg, p.25).

Je kunt je afvragen wie meer baat heeft bij een medische behandeling: de bisschop of de psychiatrisch patiënt. Het geloof in fabeltjes komt de mensheid niet ten goede. Religie conflicteert met de waarheid. Voor de leegloop in de kerk hoeft dus geen oplossing gevonden te worden. En voor de leegstand van kerkgebouwen zijn tal van herbestemmingen vindbaar.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

67 reacties

 1. Duijndam

  De mens is immanent een religieus wezen en zal altijd een zin en oorzaak achter de waarneembare dingen zoeken.
  De vormen van religiositeit veranderen door de eeuwen, het godsbesef echter niet.

  1. sonar

   Aldus dominee Duijnrel.

   1. Duijndam

    Of hij het wil of niet, ook sonar heeft deel aan het Koninkrijk Gods.

    Voor het overige geldt Mt 3:1-23.

    1. Beukman

     Amen.

    2. Scarletti

     Aldus onze academicus en übermensch die alles beter weet

     1. Duijndam

      Ach, je doet wat je kunt, Scarletti.

  2. Siemien

   Het verschil tussen religie, volgens Duijndrammertje, en geloof

   Het“geloof” nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
   Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

 2. Floris

  “wij zijn nergens toe op aarde.”
  ———————————————–
  Een boude bewering. Even onbewijsbaar als geloof.

  Ik ben niet gelovig, maar op de gedachte dat het hele heelal uit het niets is gekomen en nergens toe dient is het nodige af te dingen.

  Of je op grond daarvan behoefte hebt aan spiritualiteit of geloof verschilt van mens tot mens. Ik heb die behoefte niet.

  Los daarvan valt natuurlijk wel het een en ander te zeggen over religies. Daarvan zijn er duizenden geweest die allemaal overboord zijn gegooid omdat de mens er tenslotte achter kwam dat het verzonnen onzin was. Ik zie geen wezenlijk verschil tussen die dode religies en de religies die nog wel bestaan. Ook het christendom en de islam hebben een hoog onzingehalte.

 3. Lugar

  “Het geloof in fabeltjes…”

  Dan is de trend gezet. Een dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’

 4. Piet Klein

  “Het geloof in fabeltjes komt de mens niet ten goede” is nogal een stelling. Ik voel niet de behoefte om de kerk of de bisschop te verdedigen, maar volgens Yuval Noah Harari in zijn boek Sapiens heeft de verbinding in een hogere abstractie, een geloof in iets hogers, de verbinding gegeven tussen individuen van de Sapiens waardoor de Neanderthalers en aflegden tegen de homo sapiens (en overigens ook de meeste diersoorten het verloren hebben of behoorlijk zwaar hebben). Geloof in iets gemeenschappelijks heeft verbinding gegeven hoe rationeel ongrijpbaar dat hogere dan ook mogen zijn. Overigens volgens Harari vergelijkbaar met de binding die een voetbalclub kan geven. Je kunt tot de groep wij hebben gewonnen behoren zonder ook maar een keer een bal te hebben aangeraakt. Het zou weleens zo kunnen zijn dat de behoefte aan geloof en het vinden van verbinding met anderen daarin nogal intrinsieke (psychologische) behoefte is, die in zekere mate net zo ongrijpbaar is als de behoefte aan het zoeken van een partner. Het feit dat je behoefte hebt aan een partner met al bijkomende voordelen is net zo raadselachtig als misschien de behoefte voor veel mensen aan een geloof. De behoefte aan geloof kan ieder geval uit het verleden statistisch zeer betrouwbaar worden vastgesteld. Waarmee het bestaan van God noch bewezen is, noch bewezen is dat het beeld wat gelovigen over hun God naar buiten brengen klopt. De stelling “Het geloof in fabeltjes komt de mens niet ten goede” lijkt ook als je naar het verleden kijkt een nogal onjuiste stelling te zijn. Dat een geloof is in ieder geval groepen mensen ten goede gekomen, lijkt beter te kloppen, maar zegt niets over rationaliteit van de stellingen die in het geloof geponeerd worden. Het geloof mag dan misschien irrationeel zijn, het is bruikbaar gebleken in het overleven van de groep. De behoefte aan geloof, aansluiting bij iets dat boven de onvolmaaktheid van menselijke leiders uit stijgt wordt misschien nog in hoge mate gebruikt of misbruikt door wereldlijke en of geestelijke leiders. De irrationaliteit van de behoefte aan geloof is mogelijk net zo irrationeel als de behoeft om een partner te zoeken. Voor het laatste is het volstrekt duidelijk dat velen het als uiterst nuttig ervaren, voor het geloof ligt dat duidelijk anders, maar misschien is er wel een intrinsieke behoefte. En of er achter die behoefte een verborgen waarheid schuil gaat, of dat het slechts een mechanisme van de groepsvorming is, ik kan het je niet uitleggen. De geponeerde stellingen van Bart lijken niet te kloppen, zijn niet onderbouwd en te makkelijk.

  1. Beukman

   Amen.

 5. TD

  Atheïsten hebben geen last van religie.
  Gelijk hebben ze,vele oorlogen hebben verbanden met het geloof!
  De islam, tussen christenen onderling, met de indiaanse bevolking van Zuid-Amerika,als je alles bij elkaar optelt, wegen de periodes dat het christendom vrede bracht daar niet tegenop,het christendom heeft meer oorlog dan vrede gebracht.
  De kruistochten, de strijd tegen de Katharen, de veroveringen van de Duitse Orde, de Spaanse Reconquista,de katholieke Spaanse dictator Franco en in de Eerste Wereldoorlog, toen alle elkaar bestrijdende militairen werden gezegend uit naam van dezelfde god.

  1. Spaanse kok

   Vergeet uit het recente verleden Ierland niet.
   De gewelddadigheden zijn gestopt, al worden die elk jaar bij de oranje marsen wel lichtelijk weer opgewekt.

   1. TD

    Spaanse kok:
    juist,die oorlog ook.

  2. Beukman

   Atheïsten hebben geen last van religie.

   Ik vermoed dat de meeste religieuzen ook meer voor- dan nadelen ervaren van hun geloof.

   Omgekeerd zijn legio oorlogen helemaal niet religieus geïnspireerd, en lijden gelovigen én ongelovigen onder de gevolgen.

  3. van Urk

   Vele oorlogen hebben verband met het geloof. U kunt ook de vraag stellen of economie of politiek geweld veroorzaakt. Net als met religie; soms wel soms niet. Bedenk wel dat religie geweld wel kan temperen omdat de basis mensenrechten en oorlogsrecht vanuit religie is ontstaan. In 1139 verbood de kerk het gebruik van kruisbogen, want dit leidde tot oneerlijk oorlogvoering. In de oorlog tussen Irak en Iran weigerde de zwaar religieuze staat Iran om gifgas te gebruiken in tegenstelling van het dictatoriale regime Irak omdat deze gruwelijke manier van oorlogvoering in strijd was met de moraal van de Koran. De eerste kruistochten werden inderdaad uitgeroepen door de Paus maar al vrij snel ging het om politieke conflicten. De Spaanse inquisitie stond bijvoorbeeld niet onder het bevel van de Paus maar van de koning. Het waren dus voornamelijk koningen die oorlog veroorzaakten. Er zijn genoeg voorbeelden van vorsten en huidige leiders die louter cynisch religieuze ideeen misbruikten. Van de door onderzoekers onderzochte 1.763 oorlogen hadden er maar 123 een echte religieuze oorzaak. In de top 1 waren dat inderdaad de kruistochten met in totaal ongeveer driehonderd duizend slachtoffers. Maar omdat u net zei dat atheisme geen last hebben met religie zijn het net zo goed veroorzakers van geweld met de meeste slachtoffers. Dat waren diegenen die o.a. religie juist wilden vernietigen; Mao Zedong 58 miljoen, Jozef Stalin 30 miljoen, Adolf Hitler 20 miljoen, Pol Pot 1,4 miljoen, Kim II-sung 1,6 miljoen etc.

   1. Beukman

    Het aardige is dat ik, ongelovige hond, over dit onderwerp heel aardig door één deur kan met de gelovige @Urk.

 6. Vit

  Dat wij er zijn is een natuurlijk verschijnsel niet meer en niet minder.

  “If we are alone it is an awfull waste of space”

  1. Vit

   Ps, wij bestaan grotendeels uit buitenaardse elementen.

   1. Marija

    En water

 7. henk vintage

  De fabeltjes van de islam worden anders als zoete koek geslikt en inderdaad komt het de moslims niet ten goede en ons al helemaal niet

  1. Spaanse kok

   Oogklepjes?

 8. Beukman

  Het geloof in fabeltjes komt de mensheid niet ten goede. Religie conflicteert met de waarheid.

  Weinig dingen zijn zo vermoeiend als het gescherm met de term “de waarheid”.
  Van oudsher heeft de mensheid zich laten inspireren door religie. Het maakt dan echt geen reet uit of zo’n religie “de waarheid” is. En dat geldt onverkort ook voor Shakespeare. Aangezien religie ook de drager én bindmiddel is van een moraal en een cultuur, kunnen we concluderen dat zij de mensheid wel degelijks veel goeds heeft gebracht, en nog steeds brengt.

  Ik maak ook bezwaar tegen het labelen van religie als “fabeltjes”. Mocht worden bedoeld: de canon van bij iedere religie overgeleverde orale tradities: dat zijn geen “fabeltjes” maar verhalen die niet moeten worden beoordeeld op hun “waarheids”-gehalte, maar op hun essentie.
  Helaas zullen stomkoppen die zichzelf te rationeel achten om religieus te zijn, dit nooit begrijpen.

  1. Vit

   Persoonlijk heb ik als sterk atheïst geen religie nodig, onbewust hou ik me wel aan de 10 geboden.

   1. Beukman

    En wat vind je dan van de stelling van Bart Collard, criminoloog, btw

    Het geloof in fabeltjes komt de mensheid niet ten goede. Religie conflicteert met de waarheid.?

    1. Vit

     Natuurlijk conflicteert religie met de waarheid, religie en wetenschap is als water en vuur.

     1. Vit

      De bijbel begint in Genesis al met fabels o.a:

      Dag 4
      God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen.”

      De sterren waren er al even anders kon er geen aarde bestaan.

     2. Duijndam

      Vit meent dat de Bijbel moet worden gelezen als een historische beschrijving van het begin van de wereld.

      Tja, dan is er veel reden voor grondige wetenschappelijke kritiek.

      🙂

     3. Vit

      Hele volksstammen geloven het letterlijk.

     4. Spaanse kok

      Quote van Vit:
      Natuurlijk conflicteert religie met de waarheid, religie en wetenschap is als water en vuur.
      .
      Oeps.
      Is wetenschap de waarheid ?

     5. Duijndam

      Er zijn ook hele volksstammen die op Geert Wilders stemmen en Zwarte Piet koste wat kost willen handhaven, vit.

      Laat jij je door dit soort dwazen leiden?

     6. Vit

      Ooit heeft ene Ibn Al Haytam de wetenschappelijke methode bedacht, waardoor o.a op kosmologisch gebied veel bewezen is, en strijdig met welk heilig boek ook.

     7. Floris

      “Ibn Al Haytam”
      ————————-
      Schei toch uit, 2000 jaar eerder, en zelfs nog veel langer geleden, werd er in China, India, Perzië, Egypte en Griekenland al volgens wetenschappelijke methoden gewerkt.

      Die zandhazen hebben het geluk gehad dat ze de wetenschappelijke vruchten van andere rijken in de schoot kregen geworpen.

      Meer valt er niet over te zeggen.

     8. Vit

      @Floris

      “Een grondbeginsel van de moderne wetenschap is dat iemand moet bewijzen wat hij beweert. Volgens sommigen is Alhazen ‘de vader van de moderne wetenschappelijke methode’. We hebben dus veel aan hem te danken.”

      Alhazen is Ibn Al Haytham

     9. Floris

      “Volgens sommigen…”
      ——————————-
      Tja. Ik wil helemaal niet ontkennen dat er een kortstondige periode van bloei binnen de islam is geweest, ook op een beperkt aantal terreinen van de wetenschap, maar dat valt in het niet bij de prestaties van de veel oudere beschavingen die ik noemde en het valt al helemaal in het niet bij wat Europa later presteerde.

      Islam-apologeten proberen het heel anders voor te stellen. Alsof wij wetenschappelijk schatplichtig zouden zijn aan de islam. Nee, driewerf nee. Als Europa ergens schatplichtig aan is dan is het aan de Grieken en Romeinen. Vooral aan de oude Grieken, die qua wetenschap een fenomenaal hoog niveau wisten te bereiken voor hun tijd.

     10. Duijndam

      We zijn behoorlijk schatplichtig aan de bloeiperiode van de Islam waar Floris op wijst. Zonder het wetenschappelijke werk van de moslims hadden we nooit de verbinding gehad met de Griekse traditie die zo constituerend was voor de Europese beschaving. We hadden bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk niet de Scholastiek gehad die op grond van het voorwerk van de moslims in het behoud en de teksten van Plato en Aristoteles zo bepalend is geweest voor de Europese wijsbegeerte.

      Ik zwijg nog over de grote bijdrage van de moslims aan de wiskunde en de sterrenkunde.

      En passant moet uit deze bloeiperiode volgen dat de geloofsinhoud van de Islam wetenschappelijke en culturele vooruitgang en bloei niet in de weg staat. De factoren die veroorzaakten dat de islamitische bloeitijd ook weer in verval raakte waren niet religieus maar politiek en sociaal. Het zou mooi zijn als deze causaliteit een keer tot Floris zou kunnen doordringen.

     11. Floris

      “De factoren die veroorzaakten dat de islamitische bloeitijd ook weer in verval raakte waren niet religieus maar politiek en sociaal.”
      ——————————————————————
      Trollemans zuigt dit gewoon uit z’n duim.

      Hij heeft waarschijnlijk nog nooit van het sluiten van de poorten van Ijtihad gehoord.

     12. Duijndam

      Jawel, Floris, van het sluiten van de poorten van Ijtihad heb ik weleens gehoord.

      🙂

      Het is vooral een Westers idee dat in de 20e eeuw voor het eerst werd geformuleerd en moest uitdrukken dat de moslims rond de 10e eeuw pardoes zijn opgehouden met nadenken over de rechtsregels die uit de Koran kunnen worden afgeleid.

      In islamofobe kringen wordt er met net zoveel diepzinnigheid over gesproken als over de takiya.

      Floris denkt dat de oorzaak van dit plotseling stoppen met nadenken binnen de Islam uit de islamitische geloofsinhoud voortvloeit.

      Istie leuk of niet?

      Veel woorden wil ik er verder niet aan vuilmaken.

      🙂

   2. TD

    Vilt:
    Inderdaad,
    Een goed mens ben je of niet,dat kan je niet leren uit religie en/of boeken.
    Farizeeërs zijn er al teveel!

    1. Beukman

     Wat goed is, is mede bepaald door een van generatie op generatie overgedragen moraal, aan verandering onderhevig, en gedragen door de religie.
     Moraal is wat water is voor een vis.

   3. Duijndam

    Je doet jezelf tekort, vit. Je ontneemt jezelf het zicht op de wonderlijke zelfopenbaring van het leven.

    1. Vit

     Nee hoor religie heeft nog nooit geholpen, er is bijvoorbeeld geen god die tegen de natuur op kan.

     1. Vit

      Ps, over een miljard jaar is er op deze aardkloot geen leven meer mogelijk.

     2. Duijndam

      Nee, goden niet, die bestaan ook niet, vit.

      Dat het zou moeten helpen staat ook niet vast. Soms raken mensen erdoor geïnspireerd tot goede werken of de Mattheuspassion.

   4. Floris

    “onbewust hou ik me wel aan de 10 geboden.”
    ————————————————————
    Niet aan de eerste drie.

    De andere zeven zijn common sense en veel ouder dan de bijbel.

  2. Duijndam

   Godsdienst is geen Gods dienst.

   Godsdiensten hebben veel naar gort geholpen van de verwondering die elk mens op gezette tijden treft: hoe kwam mijn lichaam tot leven, wat is bewustzijn, waar komen zowel mijn gedachten als mijn onwillekeurige bewegingen vandaan?

   Het leven is een ontzagwekkend en niet te bevatten wonder.

   Het Kerstfeest gaat over dit wonder.

   Het kan geen kwaad om tussen al het gedoe hier even bij stil te staan.

  3. Floris

   “Van oudsher heeft de mensheid zich laten inspireren door religie. Het maakt dan echt geen reet uit of zo’n religie “de waarheid” is.”
   ——————————————————————————–
   Totdat het besef komt dat het n i e t op waarheid berust. Dan is het snel afgelopen.

   Hoe verklaar je anders dat alle religies van de klassieke oudheid en daarvoor dood zijn?

   De Romeinen gooiden hun goden bij het oud vuil en namen het christendom aan omdat ze het alternatief (het christendom) geloofwaardiger vonden. Nu, vele eeuwen later, vinden velen het christendom niet geloofwaardig meer en dat lijkt me de belangrijkste reden voor de geloofsafval.

   Een verschil met de Romeinen is dat die afvallers ook geen behoefte meer hebben aan een alternatief geloof. Religie is op z’n retour in het westen.

   Was dat ook maar het geval in de islamitische wereld, want als er één religie is die onnoemelijk veel schade heeft aangericht, en nog aanricht, dan is het wel de islam.

 9. Raveltje

  Er zit wel verschil tussen geloof in God en rituelen van een sekte.

 10. Koos sssss

  Inderdaad, nope. We komen uit de oerknal. Zo ongeveer dan. Het leven is dan ook min of meer toevallig ontstaan. Zo beschouwd, zou zich in de loop der eeuwen ook papier kunnen vormen, dat zich scheidt in een kaft en bladen. Waarop een logische tekst ontstaat, te weten, keurig gerubriceerde namen, adressen en telefoonnummers.

  Geen atheïst, of evulotionist die dat ooit gaat geloven. Maar dat het mega-vele malen complexere DNA van het leven wel op die manier ontstaan is, dat geloven ze dan weer wel.

 11. J.Rademaker

  Je kunt je afvragen wie meer baat heeft bij een medische behandeling: de bisschop of de psychiatrisch patiënt.
  Je kunt je afvragen of deze uitspraak onder invloed is geschreven.
  Ben atheist, de zendingsdrang van Collard tref je alleen onder extremistische humanisten.
  En dat is ook een geloof geworden.

 12. Michael

  Jeetje… beetje arrogant stukje. Meneer de atheïst “weet het blijkbaar beter”. Volgens mij heb je er niet zo veel van begrepen, en dat komt juist doordat je alles maar met je dat Ik bekijkt. Er is meer dan je ratio.

  Dat is meestal het probleem met de hardcore atheïsten. Alles via de ratio. Terwijl religie en spiritualiteit zich op een heel ander vlak afspeelt. Dus logisch dat het niet rijmt met je rationele blik op de wereld. Ik denk al met al wel dat die pastoor die zogenaamd ziek is volgens deze schrijven, vele malen meer levenslessen en inzichten in zich heeft dan de schrijver dan dit stukje. Verdiep je er eerst maar eens in, en kom schrijf dan nog eens een stukje over religie.

  Verder een note: ik geloof niet in een magisch wezen dat God heet. Als je denkt dat religie daar over gaat, heb je het niet begrepen.

  1. J.Rademaker

   Fundamen-talisme • een persoonlijke god bestaat en heeft alles geschapen
   • alles wat gebeurt, gebeurt volgens Gods wil
   • vijandig tegenover andersdenkenden
   • één heilig boek, volgens de letter na te leven
   Theïsme • een persoonlijke god bestaat en bemoeit zich nog steeds met de schepping  interventies, wonderen
   • Gods bestaan en bedoelingen geopenbaard in heilige schriften
   • andere religies erkend maar inferieur
   • monotheïstisch of polytheïstisch
   Deïsme • God bestaat, maar bemoeit zich sinds de schepping niet met de wereld
   • God = ingenieur die het mechaniek van het universum in werking heeft gezet, incl. natuurwetten
   • geen openbaring in heilige schriften
   • Gods bedoelingen zijn onbekend
   Pantheïsme • God en de wereld zijn één: alles is in God en God is in alles
   • God is de grond van het bestaan en het diepste wezen van de werkelijkheid zelf
   • Spinoza: God is de ene, alomvattende substantie; God = scheppende én geschapen natuur
   “Ietsisme” • er is “iets” hogers dat aan alles ten grondslag ligt en zich laat voelen in de verwondering over het bestaan
   • religieuze vaagheid, eclecticisme
   (“Modern”)
   Humanisme • vraag naar bestaan God niet belangrijk, want doel & betekenis van leven liggen niet buiten leven of wereld
   • menselijke ervaring leidt niet tot kennis van een hogere werkelijkheid
   • bestaan God niet ontkend
   Agnosti-cisme • vraag of God bestaat onbeantwoordbaar
   • geen kennis uitgaande boven de waarneembare wereld  God principieel onkenbaar
   • over God zijn geen zinnige uitspraken mogelijk
   Atheïsme • God bestaat niet. “God” is door de mens en naar de mens gemaakt
   • God = projectie van de mens die naar iets hogers hunkert

 13. Bes Tolen

  Floris. De Grieken kwamen vanouds uit Midden Europa tot Zuid Duitsland toe. Gedurende eeuwen was een trek naar nieuw in gebruik genomen gebieden. De Midden Europese beschaving heeft zwaar onder de Romeinen geleden. Over dit onderwerp is niets bekend. Er zijn veel onderwerpen systematisch verdonkeremaand. Bijvoorbeeld massale uitroeiing in de noordelijke streken. Een oud verbond van het Vaticaan met Westslaven zou daar verband met kunnen hebben. Dat zou nu nog van invloed kunnen zijn.
  Zelf ondervond ik groot nadeel van het godsgeloof. De onontkoombare uitkomst was voor mij dat er geen god bestaat. Ik zie en zag ontzettend veel mensen, die helemaal begrensd worden door de godsdienst en er onder gebukt gaan. Vaak is er alleen maar oppervlakkig contact mogelijk. Heel wat mensen functioneren zo slecht dat ook anderen daar de dupe van worden, bijvoorbeeld de kinderen. Dat kan natuurlijk ook door andere reden maar ik heb het nu over godsdienst. Heel veel mensen hinken permanent op twee gedachten en zijn daarmee onbetrouwbaar. Richting psychose gaat het wel uit en sommigen zijn nog gevaarlijk voor anderen ook. Bijvoorbeeld door hun labiliteit waardoor anderen, bijvoorbeeld directe familie met de dood wordt bedreigd. Als bazen zijn dat soort mensen vaak labiel en vals.
  Het beroerde is dat zowat iedereen de godsdienst beschermt door opmerkingen of kritiek systematisch in te slikken in gezelschap met godsdienstigen. Dat is ingebakken; voldoen aan bescherming, die de godsdienstige wordt geacht nodig te hebben. Vooral in geval van islam is er ook vrees voor zware agressie. Andere godsdiensten is dat anders niet vreemd. Godsdienst wordt ook van staatswege systematisch beschermd. De meeste mensen ontgaat dat blijkbaar en veel wordt ook onder tafel gehouden.
  Het verstand ontwikkelen en gebruiken om vooruit te komen, zie ik als belangrijk. Dat we het ontstaan van het heelal of wat er voor was, niet begrijpen, zie ik niet als nodig persoonlijk probleem voor mensen. Ik denk trouwens dat er altijd wel wat is geweest. Alleen kunnen we dat niet verklaren. Misschien nooit. We kunnen ook niet verklaren, ook niet begrijpen dat er ooit niets is geweest. De mens is beperkt en we moeten roeien met de riemen, die we hebben.

 14. Vit

  In mijn jonge jaren was het gezegde ‘bij twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen’ nog van kracht, ik had destijds een bijzonder leuk meisje maar toen haar moeder hoorde dat ik toen al sterk atheïst was kreeg het arme mensje zowat een beroerte, het was dan ook té snel afgelopen.

  Geloven maakt meer kapot dan je lief is.

 15. Vit

  @Floris

  Het stukje wat ik had gequote kwam van een site waarvan de link niet door de ballotage commissie kwam, waarschijnlijk omdat het een Jehova site is. maar google even op (ibn al haytham de wetenschappelijke methode) daarin wordt e.e.a verteld en het is nog waar ook.

 16. Vit

  @Duijndam

  “Floris denkt dat de oorzaak van dit plotseling stoppen met nadenken binnen de Islam uit de islamitische geloofsinhoud voortvloeit.”

  Toch ben ik het daar roerend mee eensch.

  1. Vit

   Ps, niet alleen de islamitische trouwens, er zijn heel wat nadenkers in het christelijke geloof om zeep geholpen.

 17. Vit

  Volgens mij zijn wat we nu meemaken de laatste stuiptrekkingen van religies.

  1. Vit

   Ps, met dank aan de wetenschap en internet natuurlijk.

 18. Vit

  Een tijdje geleden had ik een Jehova getuige aan de deur en die vroeg of ik dacht dat wij van apies afstammen zoals zij dat zei, dus vertelde ik dat wij dezelfde voorouders hebben en daar moest zij hartelijk om lachen de trut, dat ik daarbij vertelde dat apen blijkbaar te intelligent zijn om te bidden kon zij niet waarderen.

  Grinnik

 19. Two Ravens Black Kettle

  95% van de protestanten en 85% van de katholieken collaboreert met de wereldse tirannie.
  Zie alleen al het weerzinwekkend Identity Politics-vodje Trouw waar ze meeheulen en wegkijken tot deugden hebben gesublimeerd.
  Ze collaboreren met het EUSSR-regime, met de Anti-Nederlander kruistocht, met de NGO-mensensmokkelaars.

  Ik ben helaas een atheïst maar my god wat zou ik graag Peterus willen zijn. Ik zou al deze wegkijkchristenen naar die knakker met de klaveren staart sturen of in een van die Ringen van Dante catapulteren. De gehele redactie en alle gelijkgeschakelde columnisten van Trouw zouden braden alsof het een lieve lust was.
  Met uitzondering van Ephi.
  Want Ephi is de enige integere columnist in dat 1984-vod en alhoewel geen christen is hij eveneens veruit de meest christelijke van het stel.
  Ephi is ook de enige met wie ik wel een paar potten bier of flessen vino zou willen zuipen in de hemel.

 20. Bes Tolen

  De bloeiperiode van de islam heeft nooit bestaan. Indertijd waren er nog andere volken in het Midden Oosten waaronder miljoenen Grieken, die de cultuur droegen . De islam was op veel plaatsen al wel de baas maar een groot deel van de bevolking was nog christelijk of had een nog een andere godsdienst. Anders dan de islam dus. Doordat de Grieken massaal uitgeroeid werden en ook andere volken het nier redden, ging de beschaving ten onder. De genocide op de Midden Oosten Grieken was de grootste genocide van de middeleeuwen. De Arabieren maakten zo zeker twee en half miljoen Griekse slachtoffers. Mythe dus dat de islam tot opbloei in staat was.

 21. Bes Tolen

  De verhalen over het ontstaan van christendom en jodendom zijn geconstrueerd. Dat zijn beide geloven ook. De Romeinse heersers zagen hier hun voordeel in. Voor de uniformering van de bevolking één monotheïstische godsdienst. Het christendom voor onderwerping en jodendom voor dienstverlening. Het christendom heeft een drie-eenheid als god en dat heeft als oorzaak de julische verering in de oude westelijke gebieden van het Romeinse Rijk. De ontwerpers zaten vooral in de provincie Africa met steden als Carthago en Soussa, in het huidige Tunesië. Rome had het toezicht.
  De geschiedenis moet dus worden herschreven. Ook van niet-godsdienstige feiten. Niet alleen van de Oudheid.
  Zo 500 voor Christus had Rome-Latium (Lazio) al Etrurië (Etrusken) en het vasteland van Zuid Italië onder zich. Rome lag in het uiterste zuidwesten van Etrurië en gold aanvankelijk als het meest achterlijke deel van Europa. De noordelijker volken waaronder de Etrusken waren veel verder in beschaving.

 22. a.wolb

  De kerst dagen van 2018 zijn weer voorbij!
  Vol gevreten en voldaan sluiten we 31 december het jaar weer af, en wensen elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe!
  Hoe argeloos kun je zijn, terwijl 1/3 van de mensheid in deze wereld in armoede en oorlog en ellende verkeerd!
  Dank zij het kapitalisme, hebzucht, en dictatoriale gedrag van de wereld leiders met ondersteuning van de rijken en multinationals, die onze wereld naar de afgrond sturen.
  Ook de grootste vijand van de mensheid het geloof in welke vorm dan ook, christelijk, islamitisch, etc: heeft alleen maar ellende op deze wereld gebracht, dan zij deze kerkelijke en andere geloof vertegenwoordigers.
  Geloven ergens in, is een persoonlijke aan gelegenheid.
  Maar zolang er geen sprake is van gelijkheid en broederschap, zal er weinig veranderen op deze wereld van hebzucht macht en geld.
  Er is maar 1 remedie, dat is de volzin.
  Heb Uw naaste lief als U zelf en verbeter de wereld door bij je zelf te beginnen.
  Dat is de toekomst voor en betere en gelukkig Nieuw Jaar!

 23. Bes Tolen

  De Kruistochten: voor veruit het grootste deel mythe. Het zat heel anders in elkaar dan wat als geschiedenis wordt verhaald. Jeruzalem? Wat daar over wordt verteld als belangrijk in de kruistochten, is mythe. Van de uitzendingen van de EO klopte weinig. De verhalen over Amerika kloppen ook niet. Maar wat zich hier in onze contreien heeft afgespeeld, daar hoor je nooit over. Het pausdom was wel de initiator tot veel oorlogen en veroveringen. De grote bankenwereld is voor het grootste deel in handen van aan het Vaticaan gerelateerde groepen. De financiële politiek van de FED ook. De invloed in deze is de laatste tientallen jaren toegenomen. De Portugese voorzitter van de EU kwam voort uit de bankenwereld. Juncker ook. Luxemburg is namelijk daartoe opgezet nadat de personele unie met Nederland was doorbroken. Dat heeft voor Luxemburg de meest vergaande consequenties gehad. Napoleon had nooit naar Rusland kunnen gaan zonder de bemoeienis en overeenkomst met de paus. Die betrof ook de financiering. Onder meer dan. Enzovoort, enzovoort.

 24. Dik

  Het geloof in fabeltjes komt de mens niet ten goede, de klimaatverandering en de oplossingen daarvoor is een voorbeeld van zo’n fabeltje. O ja, wel even de religieuze klimaatbelasting betalen.

 25. Theo345

  Geweldig! wat een genuanceerd commentaar.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.