Rationaliteit in debat over klimaatverandering volledig ondergesneeuwd door CO2-obsessie

Afgelopen week hield Maurice de Hond een peiling, dat doet hij wel vaker. Dit keer over de houding van Nederlandse kiezers tegenover klimaatverandering en overheidsbeleid. Sinds het thema milieu maatregelen is ondergesneeuwd door het thema klimaatverandering zien we een aantal interessante fenomenen in de politiek. Van concreet zijn we gegaan naar abstract. Van roetfilters naar abstractere concepten als CO2-uitstoot. Zo zijn er partijen die al jaren beloven iets te willen doen tegen de armoede, maar voortdurend falen en tegelijkertijd denken klimaatverandering te kunnen tegengaan. Is er een woord voor zoiets? Eigenlijk zouden alle electorale alarmbellen nu moeten afgaan, maar dat gebeurt (nog) niet. Zo suggereert een peiling van Maurice de Hond dat een meerderheid wél voor het beperken van de CO2-uitstoot is, maar tegelijkertijd nauwelijks geld wil uitgeven om die doelstelling dan te bereiken. Een duidelijke divergentie dus: hoe moeten we dit duiden? 

Zorgen over het klimaat

Sinds het klimaatakkoord van Parijs (2015) wordt de bevolking ondergesneeuwd en wel door alarmistische klimaatstukjes in de media waarbij vliegvakanties en vlees eten het moeten ontgelden. Een simpel Nederlands gezin zou moeten stoppen met het eten van vlees, want dan kan iemand anders dat stukje opeten. Dat is ongeveer het niveau. Zelfs in de verste uithoeken van het maatschappelijk debat werd een discussie gevoerd over het klimaat. Ook de EO deed er aan mee. Sindsdien is een kleine stijging waarneembaar in het aantal kiezers dat zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde, zo’n 63% in totaal. Natuurlijk maken mensen van GroenLinks (97%) en Partij voor de Dieren (86%) zich het meest zorgen. Kiezers van 50Plus (59%), FvD (24%)  en PVV (25%) maken zich het minst zorgen. Sinds 2015 lijkt klimaatverandering dus meer op de agenda te staan dan voorheen, dat is in ieder geval positief nieuws voor het ‘draagvlak’ voor de klimaatwet.

Kantelt de mening over CO2?

Geen probleem om aandacht te hebben voor het milieu, maar houd het wel enigszins realistisch. En het realisme lijkt wel enigszins weg. Een meerderheid van de kiezers is overtuigd van het feit dat het reduceren van CO2-uitstoot een goed idee is. Momenteel vind ruim 66% van de kiezers dit. Maar, het lijkt erop dat het aantal kiezers die dit vinden aan het dalen is. In juli waren het er namelijk nog 68% van de kiezers die de obsessie met CO2-reductie als oplossing zagen voor klimaatverandering. En dat aantal zal in de komende maanden verder afnemen. Er is dus enige hoop op een great awakening waarbij steeds meer mensen gaan inzien dat doodleuk CO2 reduceren een slecht plan is. Overigens zien we hier weer dezelfde trend terug als bij het bovenstaande punt. GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en D66 vinden het een goed idee, terwijl kiezers van FvD, PVV en 50Plus aan de andere kant van het spectrum staan. De laatsten vinden het geen goed idee om de CO2-uitstoot te reduceren met 95%.

Waarom moeten we dit doen? 

Maar goed, wereldwijd neemt de CO2 uitstoot dus toe en het effect van het Nederlandse klimaatbeleid is niet significant. Waarom zouden we dan alsnog committeren aan die CO2-reductie? Heeft iemand een rationele reden? Nee, ik zie geen rationele redenen, maar een meerderheid vindt dat ook niet relevant. Zo vindt een meerderheid van de kiezers (55%) dat Nederland moet doorgaan: “Doorgaan op de ingeslagen weg, mede om als voorbeeld te dienen voor de rest van de wereld” Om als voorbeeld te dienen van hoe je het land naar de knoppen maakt met bizar klimaatbeleid? Dat lijkt mij echt geen goed idee. Deze gedachte komt ook vaak terug bij kiezeres van partijen waar je het niet zou verwachten. Het zogenaamde ‘rationele midden’, dat blijkbaar haar Waterloo van de rede zal gaan vinden in dit thema. Denk aan de partijen VVD, CDA en D66 die hiermee volledig de plank gaan misslaan. Tegelijkertijd geven kiezers het goede voorbeeld door in 2017 meer te vliegen dan ooit. Wat wil de kiezer nu eigenlijk?

Zolang het maar geen geld kost!

De grootste grap, of eigenlijk het meest bizarre aan de peiling van Maurice de Hond, is de reactie van kiezers op de vraag hoeveel zij willen meebetalen aan die CO2-reductie. Los van de vraag hoeveel het bedrijfsleven precies bijdraagt aan deze doelstellingen is een meerderheid van de kiezers bereid om tussen de 5 en 10 euro per maand bij te dragen. Welgeteld vijf tot tien euro per maand om een CO2 reductie van 95% te bereiken? Haha… Ja u leest het goed, een meerderheid vind de aanpak van CO2 dus een goed idee, wil ook doorgaan als het netto geen enkel effect heeft op de werkelijkheid, eist doelstellingen die onrealistisch zijn (95%) en als het er dan op aankomt blijkt men slechts bereid tot het doen van een betaling van 5 tot 10 euro per maand. Heel rationeel allemaal. Mijn tip voor VVD, CDA en D66 is dan ook rationeel te blijven in dit debat, ondanks het feit dat hun achterban wellicht onmogelijke dingen eist, ingegeven door jarenlange anti CO2-propaganda en angstaanjagende beelden van Al Gore’s ‘ongemakkelijke waarheid’. Want dat er veel tegenstellingen bestaan tussen attitudes en daadwerkelijk gedrag en bereidheid tot het maken van kosten moge nu wel duidelijk zijn.

Nederlanders zijn nauwelijks bereid zelf mee te betalen aan de CO2-obsessie, maar willen de uitstoot wel reduceren. Bron: Maurice de Hond.
Nederlanders zijn nauwelijks bereid zelf mee te betalen aan de CO2-obsessie, maar willen de uitstoot wel reduceren. Bron: Maurice de Hond.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. Aytas

  Zo wil een bepaald deel van de bevolking ook dat migratie stopt maar over vluchtredenen kan niet gesproken worden. Idiots are taking over.

 2. Dendermonde

  “Een simpel Nederlands gezin zou moeten stoppen met het eten van vlees, want dan kan iemand anders dat stukje opeten. Dat is ongeveer het niveau. “

  Ja, dit ongeveer het niveau.

  1. Dendermonde

   is ongeveer

 3. PMG

  De meerderheid in Nederland heeft geen flauw benul waarover het gaat en kost. En niemand wil voor de kosten opdraaien. Het is net zoiets als de lotto willen winnen en precies weten wat ze met het geld gaan doen maar ondertussen hebben ze geeneens een lot. De subsidie op de duurste Tesla bedraagt maar liefst 72000 (tweeenzeventig duizend) euro! Die hoesten wij even op alsbelastingbetaler.

 4. J.Rademaker

  Makkelijk praten van Klavertje 3, de overheid betaalt niet dat is geld van de burgers.
  Het bedrijfsleven betaalt niet dat doet de consument.
  U betaalt dus hoe het ook verpakt wordt.
  Maar het leidt wel mooi af van de echte maatschappelijke problemen.

 5. lIN-T

  Klopt helemaal, alleen narcistische idioten zijn zo naief om te denken dat wij in piepklein Nederland het klimaat kunnen beinvloeden.
  Domme irritante mensen zijn het, met hun achterlijke klimaatobsessies om de leegheid van hun bestaan te vullen.

  1. Dendermonde

   Het is inderdaad onjuist om te denken dat Nederland in z’n eentje de opwarming van de aarde kan tegengaan.

 6. Eugenie de la Fleur

  Je hoeft geen wetenschapper te zijn. Hoeveel vorstdagen hebben we deze maand tot nu toe meegemaakt. Amper een en dat is al de afgelopen 5 jaar het geval terwijl ik als kind heus veel meer winterpret beleefde.

  Klimaatontkenners zijn idioten

  1. fockingworst

   @eugenie MAG ook HAAR MENING verkondigen over het klimaat.
   Je MAG van MENING zijn dat als je 5 jaar minder vorst hebt en je ontkent dat dit gebeurt dat je dan volstrekt idioot bent.
   Je zou ook kunnen zeggen dat we het niet weten omdat we slechts op een tijsbestek van 5 miljard jaar hier slechts tienduizenden jaren als homosapien aanwezig zijn waarvan we slechts 300 jaar registraties doen van het weer.
   Ook is gebleken dat zonder dat wij er ook maar iets kunnen hebben doen de aarde meerdere malen is opgewarmd en afgekoeld
   wij als mens vervuilen de planeet en exploiteren hem zeker.

   1. Gekko

    Bespaar je de moeite, f-worst. Lieden als Eugenie de la F. zijn niet geïnteresseerd in argumenten. Ze zijn hier slechts een andere reageerders op stang te jagen met ongefundeerde en provocerende uitspraken.

    1. Aytas

     Waarom? Wat zou het nut daarvan kunnen zijn?

     Dit zegt alleen iets over jouw gedachtengang.

   2. Heinz

    @fockingworst,…heel juist wat u stelt de vooruitgang heeft ons mbt tot de vervuiling achterop geholpen. De vrachtvaart is een grote vervuiler. In dat opzicht moeten wij terug naar de clippers, driemasters. VOC tijd. ! Onedin line !

  2. HEM

   Toen ik nog kind was, waren de bergen hoger, de zeeën dieper, de zomers oneindig lang inhadden we ieder jaar de mogelijkheid om sneeuwpoppen te maken. Nu ik bijna kinds ben, denk ik daar vaak aan terug.
   Als geen wetenschapper hoeft te zijn, wie geeft jou dan het recht om onzin te vertellen over “het klimaat”. Daar heb je toch de ballen verstand van.
   Neem een warmtepomp en laat je eens, door een wetenschapper, voorrekenen hoeveel stroom (dus kolen, gas of bruinkool) er voor nodig is om het huis te verwarmen. En hoe vaak je dan in de kou komt te zitten. En hoeveel lawaai zo’n kreng maakt.

   Het grote probleem van de klimaatdiscussie is het feit dat iedereen maar denkt te kunnen meepraten en de “wetenschappers” als idioot wordt weggezet.

   De enige energie die, voor heel lange tijd, geen wissel trekt op onze aarde is kernenergie. En die kun je opwekken met veel of weinig radioactief afval. Daar moet de keuze dus gemaakt worden. En breek dan snel die windmolens weer af. Het is geen gezicht en juist DIE beïnvloeden het klimaat gigantisch!

   1. Dendermonde

    “Het grote probleem van de klimaatdiscussie is het feit dat iedereen maar denkt te kunnen meepraten en de “wetenschappers” als idioot wordt weggezet.”

    Inderdaad, we moeten de technische details van de klimaatdiscussie overlaten aan serieuze wetenschappers en de discussie niet verlammen met dom borretafelgezwets.

    Wie de schoen past kan hem aantrekken.

    1. Groeneveld

     “Ja, kinderen met het badwater weggooien is de kerncompetentie van RPML.”

     En:

     “Ik geef toe dat ik op de technische details op een hoog MTS-niveau geen weerwoord heb. Zie het achterhoedegevecht wel geamuseerd aan. Ik denk dat RPML ook zeker weet dat Zwarte Piet blijft gehandhaafd vanwege ontoereikende alternatieven.”

     Aldus de reacties een paar uur geleden van Quispel Dendermonde op het serieuze en deskundige betoog van RPML.

     Inderdaad: wie de schoen past trekke hem aan.

     1. Dendermonde

      Ik meen dat de klimaatsdiscussie beter kan worden gevoerd door mensen die er voor doorgeleerd hebben, Groeneveld.

      RPML maakt niet die indruk. Jij en ik ook niet.

     2. Groeneveld

      Ernst, je kan niet hebben dat RPML de vloer met je aanveegt en je alle hoeken van de ring laat zien in de klimaatdiscussie. Hij heeft een heldere betoogtrant en komt met ladingen ondersteunende feiten en cijfers die makkelijk op Google te verifieren zijn.

      Het is kinnesinne en rancune van je. Je hebt een meerdere in de discussie gevonden, net als in Floris. Het enige wat jou dan nog rest is de opponent trachten te diskwalificeren met oneigenlijke argumenten.

      Zielig is het wel.

     3. Dendermonde

      RPML heeft hoge verwachtingen van de silicumbatterijen en ziet een grote toekomst in ethanol.

      I rest my case.

     4. RPML

      Je kent me niet, je kent mijn achtergrond niet, je weet niet met hoeveel benen en hoelang ik in die materie zit, je kent mijn opleidingsniveau niet maar trekt wel al je conclusies… knap voor iemand die het nodig acht iedere keer van identiteit te wisselen door keer op keer een andere naam aan te nemen en die zelf verkondigd op ‘MTS-diploma-plus’-niveau te opereren; dat laatste is volstrekt ongeloofwaardig gezien je kretologie van de afgelopen tijd waaruit enig technisch inzicht zou moeten blijken

     5. RPML

      ‘RPML heeft hoge verwachtingen van de silicumbatterijen en ziet een grote toekomst in ethanol.’

      Met begrijpend lezen constateer ik dat je op ‘Groep 4’-plus-niveau zit… op technisch vlak hoegenaamd op MTS-plus-niveau. Met iedere post verleg je weer grenzen die je eigen pretenties ondermijnen

     6. Dendermonde

      Durft RPML nog iets inhoudelijks te melden over ethanol en siliciumbatterijen in relatie tot de klimaatproblematiek?

     7. RPML

      ‘Durft RPML nog iets inhoudelijks te melden over ethanol en siliciumbatterijen in relatie tot de klimaatproblematiek?

      Net schreef je nog ‘I rest my case’ gekke trol.

      De toepassing van ethanol zorgt ervoor dat boeren brandstof gaan verbouwen in plaats van voedsel, een dergelijke rabiate uitspraak zal nooit aan mij toe te dichten zijn, ik verklaar bij deze je begrijpend lezen-niveau op kleuterklas-niveau, zelfs je eigen teksten begrijp je niet meer

    2. IJsbrand Koudvuur

     Dendermonde,

     “…we moeten de technische details van de klimaatdiscussie overlaten aan serieuze wetenschappers…”

     Helemaal mee eens!
     Trump is er een mooi voorbeeld van. Alleen maar focussen op de wetenschappelijke resultaten die hem het beste uitkomen..

   2. Heinz

    @Hem, dat over die windmolens ben ik helemaal eens met u. Die zorgen voor veel windverplaatsing. Als ik op de fiets zit heb ik altijd tegenwind. Bek af, na een uurtje.

    1. IJsbrand Koudvuur

     En ze blazen de winterse sneeuw weg, en zuigen druilerige regenbuien aan, nee?

     1. HEM

      Ons klimaat wordt voor een groot deel bepaald door luchtstromingen rond de aarde. Dit is een uiterst fragiel systeem dat zorgt voor de verplaatsing van het vocht rond onze aardbol. Wolken hebben geen motortje, die worden door de luchtstromingen verplaatst. Ga daaraan rommelen en je krijgt klimaatverandering.
      Voorbeeld: Vroeger gooiden we al ons afvalwater in de gracht, de sloot, de rivier en uiteindelijk in de zee, want die was groot genoeg. Je heb gezien wat daar uiteindelijk van kwam.
      Nu roepen ze: Wind is gratis, en er is genoeg wind. Nou, neem van mij aan: Dat is niet waar.
      Zonnepanelen? Wat is het rendement?. Je pakt de zonkracht op en maakt er elektriciteit van. Maar je dak wordt niet langer verwarmd, dus stook je meer.

  3. Original NL

   Q….Klimaatontkenners zijn idioten…..
   Dat mag misschien zo zijn,maar de echte idioten zijn de figuren die denken dat wij dat gaan stoppen.

  4. Rosasolis

   @Eugenie. Ben ik met je eens. Als mensen ziende blind zijn, kan je ze niet veranderen. Gelukkig is er een nieuwe koers in het opkomst. Er wordt nu door wetenschappers en
   politici vergaderd over wat de problemen zijn van nu, hoe het zal gaan worden in de
   toekomst. En wat wij moeten nu doen, en welke plannen gemaakt zijn voor de toekomst
   om te zorgen dat extreme catastrofe rampen worden voorkomen.

 7. wheelboy

  Laten we er even vanuit gaan dat heel die klimaat discussie klopt .Al zijn er een hoop dingen die het tegen kunnen spreken oa bewijs dat we hier ooit een subtropisch klimaat hebben gehad dat de zon geen thermostaat heeft en ook de baan van de aarde niet exact constant is samen met nog ea andere factoren . Maar ook dat de Utrechtse heuvelrug ontstaan is door gletsjers .

  Ik pak even het freon verhaal van ong 25 jaar geleden . We hadden het binnen ea jaar opgelost . Nu hebben we oplossingen die duurzaam zijn maar die niet met een dag gemaakt zijn . Of sterker nog die niet eens kunnen . 85% van de NL huizen is niet geschikt voor de warmtepomp . Vraag je eens af waarom er geen duurzame energie centrales gebouwd worden of gepland staan . Of de versterking van de elektriciteit infrastructuur .We al 300% belasting op elektra betalen en 200% op gas . Als ze dat geld eens gebruikte voor ons land co2 vrij te maken .Of de btw en bpm en co2 tax gebruiken voor elektrische auto’s te stimuleren voor de gewone burger ipv de tesla die vanaf kaal 85000 euro kost voor meneer de directeur .Of ipv de saldering op zonnepanelen af te schaffen juist te stimuleren .Dan pas neem ik de overheid serieus . Nu is het puur graaierij om hun leuke dingen mee te financieren .Zo werden we decennia lang voor de gek gehouden met accijns verhoging op autos . ivm het milieu .En zijn er minder gaan rijden? of zijn er oplossingen gekomen . Nee geld is de staatskas ingesluist voor asiel hobby’s en div andere hobby’s .En de gewone burger betaald wel .

  1. RPML

   De overheid is er niet voor de burgers, maar de burgers zijn er voor de overheid. Als al die miljarden van de megalomane projecten waren gestopt in bijvoorbeeld de isolatie van de huizen van de burgers door fatsoenlijke subsidies dan was de energiebehoefte gedaald. De kosten om 1 ton CO2 te besparen liggen 4x hoger bij de toepassing van een gesubsidieerde biomassa-centrale als bij de isolatie van een woning. Het rendement van de geïnvesteerde Euro is dus 4x hoger, buiten het feit dat de ton CO2 uit biomassa een ton CO2 is die men niet wil ‘zien’, hij is er wel, maar hij telt zogenaamd niet mee!!!

  2. RPML

   De elektrische auto is geen oplossing zolang de stroom uit elektriciteitscentrales moet komen. De BPM op auto’s is CO2-gerelateerd geworden nadat de EU dreigde deze illegale vorm van belastingheffing te gaan verbieden. In die zin komt de BPM dus ook niet ten goede aan het klimaat, maar is het slechts een dekmantel voor de dreigende gederfde inkomsten van de oorspronkelijke BPM: een ordinaire luxe-tax

 8. Siemien

  KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE, KLIMAATHYSTERIE,

 9. Siemien

  “Zo wil een bepaald deel van de bevolking ook dat migratie stopt maar over vluchtredenen kan niet gesproken worden. Idiots are taking over.”

  Migratie moet zeker stoppen, ab-so-luut, Nederland doet genoeg, het is een leugen dat er niet over vluchtredenen wordt gesproken..

  Er zijn er die hun harses zo diep in het beton steken dat men denkt dat migratie juist goed en controleerbaar is.
  En de grafzerkjes die hier lopen te blèren dat de grenzen open moeten of dat klimaat echt een probleem is, kijk gewoon rustig om je heen..

  Nog wat anders, symptoom bestrijden is wat er gebeurt.

  De enorme klimaat hysterie begint ernstige vormen aan te nemen.

  De illuminatie likt hier overigens haar vingers bij af want mensen stoten massaal co² uit dus mensen moeten massaal reduceert worden.(voor de abortus en vrijwillige levensbeëindigers liefhebbers hier klinkt dit als muziek in de oren natuurlijk).

  Het schofferende aan het geheel is dat ze symptoom aan bestrijden zijn, terwijl de longen van deze aarde worden vernietigend door 40 voetbalvelden per minuut, die de co² opnemen en zuurstof produceren, te kappen..
  Per jaar verdwijnt bijna 7,9 miljoen hectare natuurlijk bos, dit is ruim 2 x Nederland.

  Daar hoor je bijna niemand over..

 10. Rosasolis

  Zoals het nu in Poland vergaderd wordt over het klimaat verandering van nu en wat er in de toekomst is te verwachten, merk je uit de rapporten dat er geen hysterie is onder de wetenschappers en politici. Iedereen weet al jarenlang dat er grote problemen nu al zijn met het opwarming van onze planeet. Trouw publiceert nu een series artikelen hierover, en verslagen uit de vergaderingen in Poland. Het gaat nu meer over oplossingen van huidige en plannen om grote toekomst problemen tegen te gaan. Kortom: Iedereen is bewust van de van het feit dat het steeds warmer wordt en dat de noord- en zuidpolen gebieden smelten, zodat er steeds meer gevaar van water overstromingen komt. Terwijl wegens extreem warme weer hele gebieden drogen uit tot woestijn gebied. Er wordt nu gesproken over oplossingen en toekomst plannen.

  1. RPML

   Op Antartica wordt de ijslaag dikker (Google effe op ‘artic ice growing’ en de rapporten vliegen je om de oren), op de Noordpool smelt de ijslaag.

   Het Noordpool-ijs ligt op water, al eens een ijsklontje laten smelten in een glas water? Het waterpeil stijgt geen millimeter… dus de argumentatie als ‘zodat er steeds meer gevaar van water overstromingen komt’ is BS

   1. Rosasolis

    @RPML. Waarom leest u niet een goede krant zoals Trouw, die nu een hele series arikelen van wetenschappers over de nieuwste bevindingen, dagelijks publiceert?
    Op Antarctica en de zuid-pool gaat het ook heel mis. Grote problemen met zeer
    onstuimige weer. Vele Penguin soorten zijn al uitgestorven. Volgens de rapporten van de wereld wetenschappers, die nu in Poland vergaderen, zal de water in het Atlantische oceaan blijven stijgen. De hele westerse kust van West-Europa is nu bedreigd.

    1. RPML

     Ik lees via Blendle alle kranten, dus ook Trouw. Als ik dan in meerdere kranten lees dat uit satellietbeelden blijkt dat de de ijsdikte in Antartica buitenproportioneel aangroeit dan is dat voor mij een teken dat Trouw een politiek sausje nodig heeft om haar lezers te bekoren. Dat u dan schrijft dat de Noordpool én de Zuidpool smelten en ook kennelijk niet weet dat onder de Noordpool alleen water zit en dat dus ook bij smelten geen gevolgen heeft voor de waterstand…

     Overigens, Antartica en de zuidpool zijn hetzelfde en ‘klimaat’ en ‘onstuimig weer’ zijn 2 verschillende zaken.

     1. Dendermonde

      Het geestige van klimaatsceptici is dat ze creatief schakelen in hun argumentatielijnen. RPML is daar een meester in: het klimaat warmt niet op want het ijs van Antarctica groeit als een dolle, als het wel opwarmt is dat niet de schuld van de mens, als het wel de schuld van de mens is kunnen we daar als Nederland niks aan doen, als Nederland er wel wat aan kan doen kan dat niet met zonne- en windenergie maar moeten we inzetten op siliciumbatterijen en methanol.

      En zo zwatelt het creatief in een cirkeltje rond.

     2. Rosasolis

      @RPML. Hoe kan het dan dat Trouw 75 jaar bestaat, en enkele jaren geleden werd gekozen als beste krant van de EU. Trouw laat regelmatig artikelen verschijnen van / of over verschillende politici van diverse partijen. Wat u schrijft over smeltende water is onzin! Waarom worden binnenkort alle west-kust dijken aanzienlijk verhoogt?…Omdat de water
      is nu al aan het stijgen.

 11. denktenk

  “De mens ” is de veroorzaker van alle milieu ellende.
  Er lopen er gewoon veel te veel van rond.
  In de negentiger jaren waarschuwde De club van Rome al,
  dat er toen al 2 miljard mensen te veel rondliepen.
  Alle voorspellingen van die club lijken uit te komen.

  Dus, niet luisteren, gewoon pleisters blijven plakken en wachten, tot het gezwel barst.

  1. tomygun

   Het gezwel is al gebarsten zie de toestroom gelukzoekers.

   1. denktenk

    @tomygun,

    Wel even bij de les blijven. Ik had het over het CO2 gezwel, niet te verwarren met het Immigratie gezwel, maar je hebt wel een punt.

 12. Groen Rechts

  Het massaal blijven verstoken van olie heeft nog een veel ernstiger gevolg voor onze bevolking, namelijk dat er alsmaar miljarden blijven vloeien naar het Midden Oosten ter glorie en financiering van de wereldwijde islamisering. Alleen al daarom – elektrisch gaan rijden. Energie gaan opwekken met Thorium, is schoon en meer dan voldoende van aanwezig.

 13. HEM

  Als we dat geld, dat we binnenkort van de Grieken terugkrijgen (met rente!) nu eens gebruiken om onze doelstellingen te halen. Is dat geen goed idee?

 14. sjun

  Het lijkt me evenmin ondaenkbaar dat de realiteit door aandeelhoudersbelangen in windhandel, warmtepompen, groene energieleveranciers en de religie van de betwetende wereldverbeteraars ondergesneeuwd is.

 15. Lex

  Ik las elders.

  4 op de 10 mensen heeft geen cent over voor het klimaat.

  Nee gek hé.

  De Veel mensen hebben geen nagel om aan hun reed te krabben. Deze energie bullshit gaat weer ten kosten van het weinige geld dat ze al over houden.

  Dit afbreek en armoede kabinet moet heel snel klappen, liefst vandaag nog.

  Alles moet ten kosten gaan voor het milieu om die belachelijk milieu doelstelling van Parijs te halen.

  Miljarden en nog eens miljarden het klootjesvolk betaald uiteindelijk de rekening.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.