Kamervragen! Thierry Baudet (FvD) probeert Nederland te redden van destructieve CO2-obsessie

Thierry Baudet (FvD) heeft Kamervragen gesteld aan minister Wiebes (VVD) waarmee hij wil laten zien hoe onzinnig de suicide mission van Nederland is als het gaat om de voorgenomen CO2-reductie. De vragen gaan over de plannen van de Chinese overheid om méér kolencentrales te bouwen en het besluit om subsidies voor  grootschalige projecten met zonnepanelen stop te zetten. Het stellen van vragen lijkt wellicht oubollig, maar het is een krachtig instrument om de minister te laten nadenken over ontwikkelingen, maar ook om te laten zien aan een breder publiek of de minister rationeel beleid voert of als een kip zonder kop uitvoering gaat geven aan het klimaatverdrag van Parijs. 

Aanleiding voor de Kamervragen was een bericht in Forbes waarin werd gesteld dat de Chinezen weinig zien in zonnepanelen zolang deze productiemiddelen niet kunnen concurreren op prijs met bijvoorbeeld kolen. Met de vragen doet Baudet een laatste poging om de minister tot inkeer te laten brengen en de destructieve klimaatakkoord en voorgenomen CO2-reducties nog één keer tegen een ander licht te bezien. En hopelijk slaagt hij daar in, want met de vragen moet ieder rationeel mens wel inzien dat Nederland in haar eentje niets gedaan krijgt qua CO2-reducties. Zeker niet qua impact op het klimaat of op de mondiale CO2-uitstoot. De vragen staan hieronder:

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «China: No Wind Or Solar If It Can’t
Beat Coal On Price», waarin vermeld wordt dat de Chinese overheid alleen
nog energieprojecten op basis van zon en wind zal steunen als de kosten
even hoog of goedkoper zijn dan projecten op basis van steenkool?

Vraag 2
Bent u bekend met het feit dat de Chinese overheid al eerder een einde heeft
gemaakt aan subsidie voor grootschalige zonne-energieprojecten?2

Vraag 3
Deelt u de conclusie dat de maatregel zoals bedoeld in vraag 1 een significante reductie zal opleveren in het aantal zonne- en windenergieprojecten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Indien in China energieopwekking op basis van kolen door bovenstaande
maatregelen zal toenemen, deelt u dan de conclusie dat op wereldschaal de
uitstoot van CO2 aanzienlijk zal groeien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Kunt u cijfermatig aangeven hoeveel energie momenteel in zowel China als in Nederland wordt opgewekt met behulp van kolen? Kunt u aangeven hoe
groot voor beide landen de CO2-uitstoot is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u cijfermatig aangeven in welke mate het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zich verhoudt tot de blijvende en waarschijnlijk groeiende CO2-uitstoot van alle thans al bestaande kolencentrales in China? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Gelet op het feit dat in 2030 alle Nederlandse kolencentrales gesloten dienen
te zijn, welke energiebronnen zullen de Nederlandse kolencentrales vervangen? Is hier een plan voor? Zo ja, waar is dit te vinden?

Vraag 8

Kunt u cijfermatig aangeven wat de integrale kosten zijn van het sluiten van
alle kolencentrales in Nederland en de beoogde vervangende energiebronnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u cijfermatig aangeven welk effect sluiting van alle kolencentrales in
Nederland op basis van de huidige door de Nederlandse regering gehanteerde klimaatmodellen op de gemiddelde temperatuur van de aarde zal hebben? Kunt u onderbouwd aangeven of dit te verwachten effect met
behulp van de huidige beschikbare natuurwetenschappelijke technieken
meetbaar is? Zo nee, waarom niet? – Kamervragen van Thierry Baudet

Zo! Met deze 9 vragen, die schriftelijk zullen worden beantwoord door de minister, heeft Baudet waarschijnlijk een flinke stok om de VVD-Kamerleden wakker te slaan. Als na beantwoording van deze vragen de minister nog niet beseft dat de doelmatigheid en effectiviteit van het klimaatbeleid in het mondiale verband gewoon 0,0 is dan moet de minister zijn mening wel bijstellen. Toch? Doet hij dat na het beantwoorden van deze vragen nog steeds niet, dan is er iets goed mis in Den Haag! Dan lijkt de rationaliteit verdwenen. De vragen van Baudet zou je dus ook het beste kunnen zien als een ‘IQ-test’ voor dogmatische politici.

Maar waarom dan vragen over China? Omdat China veel CO2 uit stoot is het zeker relevant om te kijken hoe de Nederlandse plannen zich verhouden tot de Chinese. Immers, als Beijing de CO2-uitstoot verhoogt en de Nederlanders verlagen de uitstoot tegen hoge kosten, dan verwacht je wel impact. Je gaat geen geld in een bodemloze put storten, toch? En die impact, tja die impact van de klimaatplannen. Vooralsnog lijkt het vooral een plannetje voor het baantjescarrousel en de subsidiehazen die daar lopen te voorzien van nieuwe baantjes en projectjes. Dat het allemaal weinig zin heeft, dat doet er dan blijkbaar niet toe. Maar met de Kamervragen van Baudet in de hand en de antwoorden van Wiebes, weten we weldra hoe de hazen lopen…

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

87 reacties

 1. edoc431

  Ik zie dat de website weer eens fatsoenlijk werkt hahaha

 2. Lex

  We worden de laatste tijd overspoeld met “klimaat drammers” gister ook op televisie demonstraties voor een beter milieu.

  Om nu te zeggen wat kan mij het milieu verrotten zo ver wil ik niet gaan maar het ander uiterste dat wij moeten bloeden “financieel” voor het milieu dat is het andere uiterste.

  Alles moet in kleine voor iedereen haalbare stapjes gebeuren, laten ze vijftig jaar de tijd nemen om alle maatregelen door te voeren en niet in 3 4 jaar.

  Die doelstellingen van Parijs waanzinnige waanzin.

  1. Pescador

   De jeugd die loopt te demonstreren zijn gewoon verkeerd beinvloed door bijvoorbeeld goeroe klaver

   1. HendrikJan

    Deels waarheid, maar ik zie ook een vermindering van deelnemers aan het protest, als het net als bij de Gele hesjes op Zaterdag of Zondag wordt georganiseerd.
    Nu is het gewoon een gesubsidieerde schoolreis, op een schooldag.

   2. Julian

    Waarom? Ik zie in het hele stuk alleen maar vraagtekens bij het feit of we wel mee moeten werken aan het CO2 probleemoplossing. Stel China zou wel mee doen en ook heel veel moeite steken in de terugdringing dan zouden wij ook meedoen. Gelukkig was Baudet eens in de kamer..Dat is al winst op zich. De vragen op zich geven mij ook geen aanleiding om te denken dat de FvD tegen Co2 terugdringing is.. Alleen stelt men vraagtekens bij het effect en de kosten. Goed zo!

    1. Dik

     “Stel China zou wel mee doen…”

     Stel dat we de thermostaat van de aarde kunnen vinden. En stel dat Nederland een piep- en minuscuul klein landje is dat mondiaal in het geheel nul-komma-nul voorstelt, wat dan? Ga je dan klimaatbelasting heffen en iedereen dwingen van het gas af te gaan waardoor je 14 x meer (kolen) elektriciteitscentrales nodig hebt?

     1. Julian

      Mooi we zijn het er over eens dus dat de Co2 uitstoot vermindert moet worden. En wij als Nederland hebben geen morele verantwoording ten opzichte van volgende generaties. Want ja we kunnen dan altijd naar andere wijzen en zeggen zij deden het ook niet. We blijven lekker met zijn allen zo door gaan als nu en wie na ons komt moet dan maar zien….

     2. Original NL

      Tja Dik..het staat nog alles behalve vast dat de mens het klimaat kan beïnvloeden.
      Als dan ook nog miljarden mensen niet meedoen is het natuurlijk helemaal waanzin waar de nederlandse politiek mee bezig is.
      Dat de linkse klimaatmaffia ook de schoolkinderen probeert te hersenspoelen is echt walgelijk.
      Kinderen doen in hun onwetendheid en onschuld braaf wat juf hen verteld.
      En een dagje geen school..ben nog geen kind tegengekomen die dat niet cool vindt.

 3. Roel van de Laak

  Klimaatwet als religie: Maak mensen bang, dom en arm en pak de macht!

  1. Lex

   Het maakt mensen niet bang maar doet een greep uit hun besteedbaar inkomen en daar zijn de mensen wel bang voor.

   We worden al aan alle kanten geplukt. Ik las laats dat de mensen in de jaren 70 35% tot 40% aan vastenlasten uitgaven anno 2019 is dit 60% tot 75%

   Ik ben aan het sparen voor een palletkachel. https://www.youtube.com/watch?v=wFTREQ8oqZM

   Dan gaat de huidige CV de deur uit. “eigen ketel. voor €225,- heb ik 1,5ton aan palet korrels meer dan genoeg voor een hele winter.

  2. Dik

   “Klimaatwet als religie…”

   – Klimaatkalifaat
   – Klimaatveranderingsgelovigen
   – Klimaatevangelie
   – Klimaatbijbel
   – Klimaatevangelisten
   – Klimaatprekers
   – Klimaatverheerlijkers

  3. Lex

   Klimaatwet maakt mensen niet bang maar boos. Niet omdat er iets moet verbeteren voor het milieu daar zijn de meeste mensen zich wel van bewust. Waar ze wel bang voor zijn is dat zij links of rechtsom deze extreem hoge kosten toch hun financiën hun besteedbaar inkomen gaat raken.

   dom en arm zoals jij dit noemt zal vroeg of laat is opstand gaan komen tegen de kabinetsplannen.

   Ik ben aan het sparren voor een palletkachel, https://www.youtube.com/watch?v=wFTREQ8oqZM de cv ketel gaat de deur uit.

   2 ton pallet korrels voor €300,- daar kom ik heel ruim de winter mee door.

  4. Fortiori

   Het Laakkwartier is aan het woord. Een groepssessie met laptops in een buurtsoos. Duidelijker kan het niet zijn.

 4. Pescador

  Baudeth heeft weer eens 100% gelijk het gaat er in nederland alleen maar om om geld binnen te harken voor personen die nergens verstand van hebben , beter nog blijkbaar helemaal geen verstand hebben. Dit kabinet is kompleet gestoord weibes is al helemaal niet te vertrouwen liegen om de dividenten belasting en nog dement ook want hij wist niks meer van papieren die hij zelf had opgesteld, de belastingdienst is een grote klerebende dankzij wiebes en de reparatie van de huizen in groningen is ook nog niks. En dan moet deze eikel het klimaat gaan verbeteren ? Gaat hem echt niet worden.

 5. TD

  “Thierry Baudet heeft Kamervragen ”
  Baudet gaat zijn vragen toelichten met veel feiten en bewijzen!
  Vervolgens gaat Wiebes zijn betoog ongeveer in deze trant doen:

  “Nederland wilt en moet een voorbeeldfunctie vervullen voor de wereld,wij nemen de handschoen op en gaan de wereld redden tegen een denkbeeldig gevaar,en tot alle prijs de niet bewezen klimaatverandering bestrijden.
  Dat onze concurrentiepositie op de handelsmarkt verzwakt zal ons niet deren,wij gaan door tot het bittere einde,al daalt het BBP met 50% er is niets dat ons kan stoppen,zelfs niet het failliet van BV Nederland!

 6. Ries

  Als Baudet de antwoorden zou weten, dan zou hij geen vragen hoeven te stellen. Suggereren dat Baudet eerst antwoord moet geven op zijn eigen vragen, is een typische linksaf-omrolbeweging, u weet wel, de leefregels van links: 1. Links heeft altijd gelijk. 2. Indien het ongelijk niet valt te vermijden, treedt regel 1 onmiddellijk in werking.

  1. Dik

   “Als Baudet de antwoorden zou weten, dan zou hij geen vragen hoeven te stellen.”

   Dat is juist. Bovendien kom je er door vragen te stellen achter wat de daadwerkelijke redenen zijn, des te opvallender is het wanneer de vragen niet worden beantwoord.

  2. TD

   Ries:
   inderdaad++

 7. Eric 1

  Klopt wij worden over spoelt met klimaat. Dat komt door die groen links jokkers

  1. Rien Noppen

   “Klopt wij worden over spoelt met klimaat.”

   🙂

 8. Spaanse kok

  Ik kan mij nog de beelden herinneren van luchtvervuiling in China waarbij het zicht niet meer dan 100 meter was.
  In de aanloop van de Olympische Spelen werden fabrieken gesloten en autoverkeer sterk beperkt.
  En pianospeler Baudet vindt dat we moeten kijken naar dat China.
  De verstikkende luchtkwaliteit van China noemt DDS de redding van Nederland ?
  Ik noem het trieste idolaatheid.

  1. edoc431

   Spaanse sok verdraaid weer eens de boel een goede leerling van noppes links is daar aardig bedreven in .
   Mooi dat we dit ook weer weten ga nu maar snel je Lupootje wassen.

   1. Dik

    @Code: Laat toch kletsen, je weet waarom en met welke reden hij hier zijn reacties schrijft.

    O ja, ik heb een nagerekend, maar Nederland telt op mondiaal niveau absoluut niet mee als het gaat om de invloed op het klimaat, de vraag is zelfs of er überhaupt wel invloed op kan worden uitgevoerd, want waar zit de thermostaat waarmee je de wereldtemperatuur omlaag kan zetten?

    Ter illustratie het volgende overzicht van landen (continenten) die niet meedoen aan de onhaalbare klimaatdoelen van het klimaatkalifaat, de nieuw religie nadat God dood is verklaard:

    Afrika: 1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
    Rusland: 144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
    Amerika: 325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
    China: 1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
    India: 1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
    Iran: 82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
    Colombia: 47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
    Turkije: 80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
    Irak: 39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

    1. Spaanse kok

     Gelijk duidelijk wie Dik aan zijn rijtje inlogs heeft toegevoegd.

    2. Fortiori

     Nederland heeft meer inwoners per vierkante kilometer dan de landen die hierboven genoemd worden waar de bevolking minder dicht is @ Dik! Een kerstboom verbranden in een achtertuin geeft problemen in de buurt. In landen die u noemt woont de buurman een halve dag reizen verderop. Die merkt er niets van.

     1. Dik

      @Fortiori: Het klimaat gaat niet over inwoners per vierkante kilometer en de landen uit mijn voorbeeld zijn niet een klein beetje groter, ze zijn honderden malen(!) groter.

      Natuurlijk kun je lokaal het e.e.a. doen, maar dan heb je het over het milieu en niet over het klimaat. Zo vind ik het geweldig dat je bij de supermarkt niet meer standaard plastic tasjes krijgt, dat is nuttig voor het lokale milieu, maar op klimaatniveau slaat dat natuurlijk helemaal nergens op.

  2. TD

   Spaanse kok:
   China gaat kolencentrales bijbouwen en stopt min of meer de zonnepanelen productie!
   Baudet vindt de luchtkwaliteit in China hélemaal niet beter,maar wilt aangeven dat indien China het bovenstaande op de agenda heeft,het weinig zin heeft dat piepkleine klote landjes het akkoord nauwgezet gaan uitvoeren!

   1. Fortiori

    Wie zijn die piepkleine klote landjes ? Misschien wel met moreel besef dat China ontbeert.
    De kwestie is dat onomkoombaar het milieu beschermd moet worden ipv aansturen op meer vervuiling.

    1. TD

     Fortiori :
     Dat bedoel ik toch,als China en de US de door het klimaatakkoord gewenste of gehoopte moraal niet hebben of willen hebben,daar kunnen wij helemaal niets aan doen!Nederland gedraagt zich toch alsof wij wereldbepalend zijn mbt de uitstoot.
     Dus,is het een ideaal die enkel de economie op meerdere manieren schade toebrengt aan welwillende landen,want het is een nogal een kostenplaatje.
     Daarenboven ben ik sowieso géén voorstander van het akkoord!

 9. HendrikJan

  Dit zijn wijze woorden van Baudet.
  Vooral die over de baantjes en subsidie in carrouselvorm.
  Prachtig ook die bewoording subsidiehazen.

  GHHJ.

  1. Dik

   “Prachtig ook die bewoording subsidiehazen.”

   Subsidieslurpers is ook zo’n goede.

 10. Rien Noppen

  “destructieve CO2-obsessie”

  Hoe krijg je het uit je strot!

 11. RPML

  Het beste klimaatplan is nog altijd de inkomstenbelasting morgen naar 90% brengen, en voor iedereen uiteraard, wel zo eerlijk. Vervolgens kan niemand meer de gasrekening betalen, niet meer autorijden en nog maar 1x per week vlees eten. Probleem opgelost! De CO2 van 400 ppm naar 300 ppm en de temperatuur daalt met 0,0003 graden in Nederland. Klein probleempje, de klappen vallen het eerste onderin de samenleving en kruipen langzaam omhoog. De mensen met de meeste reserves hebben de langste adem. Vreemd dat 1.000 miljard uitgeven aan die waanzin hele volksstammen wel noodzakelijk schijnen te vinden. Het uiteindelijke effect is hetzelfde, het gebeurd alleen in slow-motion.

  1. TD

   RPML:
   ++++

  2. Dik

   +1

  3. Rien Noppen

   Die 1000 miljard is een fantasie van Baudet. Het is triest dat er mensen zijn die er in trappen.

   1. TD

    HAHA

   2. edoc431

    En rientje Noppes doet de boel weer even heerlijk verdraaien hahahahahaha
    Man ga wat nuttihs doen en laat DDS rusten je zult zien veeeeeel beter voor jou .
    En ook VEEL BETER DDS OM EERLIJK TE ZIJN .

  4. edoc431

   RPML: +1

 12. Fortiori

  De antwoord afdwingende manier van vragen stellen is heel Baudet. China zal kolenwinning stimuleren omdat het daar tegen belachelijk lage loonkosten de kolendelvers de mijnen in kan sturen. Zo af en toe ontstaat er ondergronds een ramp met enkele doden. Het is een kostenplaatje. Dat het de atmosfeer verpest en velen op straat een mondkapje dragen doet er niet toe. Baudet smult van zijn rol. Misschien kan hij een voorbeeld geven van hoe puur de lucht daar is.

  1. TD

   Fortiori :
   Wat je net schreef klopt,maar pragmatisch beredeneerd is het onlogisch dat Nederland als het beste jongetje van de klas,het klimaatakkoord tot in de puntjes gaat uitvoeren!
   Waarom? Om de wereld te tonen hoe hoog het verantwoordelijkheidsgevoel van ons landje is,dat interesseert toch niemand op de hele globe.
   China en US doen gewoon hun zin.

  2. tomygun

   Fort Stasi , ga jij FF naar China die centrales sluitten mafklapper !

   1. Fortiori

    Dankjewel Tommie voor het advies.

 13. RPML

  Het sluiten van de kolencentrales is een klap in het gezicht van de stroomverbruiker die deze centrales al minimaal 2x betaald heeft. Eerst bij de bouw (toen nog Staatsbezit), daarna bij de verkoop tijdens de liberalisering van de energiemarkt (die overnamesom moet immers weer terugbetaald worden uit de inkomsten vanaf dat moment) en nu weer bij de sluiting via belastinginkomsten.

  De zuivere rekensom voor sluiting is te maken: bouwkosten plus gederfde inkomsten door sluiting. Voor de Amercentrale en Hemwegcentrale nog enigszins te overzien, maar voor de 2 nieuwe centrales in de Eemshaven en de Maasvlakte met nog zeker 30 jaar te gaan is dat een enorme som geld.

  1. Rien Noppen

   RPML is mogelijk ontgaan dat we tijdens de bouw van de kolencentrales nog niet wisten wat we nu weten. We noemen dat ook wel voortschrijdend inzicht die kan leiden tot een wijziging van beleid.

  2. Dik

   @RPML: Een heldere uiteenzetting, dit zal niet de eerste keer zijn dat de belastingbetaler wordt genaaid. Bovendien kunnen we niet zonder die centrales want er zal stroom opgewekt moeten worden, die paar windwiekturbines gaan dat niet redden.

 14. santiago

  1 gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen antwoorden. Klein drammerig kereltje. Kom dan na al je zeur vragen ook met een goed verhaal waarom we gewoon kerncentrales zouden moeten hebben. Kom eens met oplossingen.
  Demagogische kletspraat dus.
  Zal wel weer weggezet worden als trollen, maar dat moet dan maar.

 15. Shadow1100

  Hier dé oplossing voor het klimaatprobleem:
  STOP direct met ALLE oorlogen! Geen gevechtsvliegtuigen, geen tanks, geen SUV’s, geen bommen, geen munitie en noem maar op.
  En… deze maatregel levert biljoenen €’s op en spaart duizenden mensenlevens en een onmetelijke hoeveelheid verdriet.
  Maar ja… het draait allemaal om het geld.
  Pecunia non olet!

 16. victus

  “KlimaatKalifaat” goeie!!
  KlimaatKalifaat “Hollandistan” als alles financieel is uitgewrongen. Dan is Kaboel vergeleken met de grote Hollandse steden met de verpaupering en armoe, achterstallig onderhoud infrastructuur, een hypermoderne Metropool geworden.

  1. dinaro

   Geweldig !!
   Victus …

 17. fusilier

  En niet te vergeten de windturbine miljonairs.

  1. Rien Noppen

   Die zijn natuurlijk erger dan de kolen- en oliemiljonairs.

 18. Dik

  Destructief? Jazeker onzinnig en destructief, vooral voor de portemonnee! En warmtepompen draaien namelijk op elektriciteit en die moet opgewekt worden…

  ” Bewoners van een wijkje jaren tachtig woningen in Haarlem zijn zich kapot geschrokken toen ze hoorden wat de ombouw van hun huis naar een milieubewust stulpje gaat kosten.

  “De eigenaar van een gewone jaren tachtig rijtjeswoning, zoals hier in Haarlem, moet al snel 45.000 euro investeren om ’groen’ te worden.

  De eigenaar van een gewone jaren tachtig rijtjeswoning, zoals hier in Haarlem, moet al snel 45.000 euro investeren om ’groen’ te worden. „Als je 45.000 euro moet investeren, klinkt dat heel ontmoedigend”, zegt een van hen in het Haarlems Dagblad.”

  Bron: Telegraaf op 25-01-2019

  1. Mendelssohn

   Neem dit mee in het kostenplaatje. Het duidt er op dat het leven wat duurder gaat worden.
   De vraag is wanneer zijn wij zover? Niets doen is ook geen optie. Klimaat doelstelling is een vereiste. Woning verwarmen met ketels die op waterstof draaien ? Nucleaire energievoorziening zoals onze zuiderburen die al een enkele centrale moest stilleggen. Kolencentrales zijn een gepasseerd station. En nu dit moois erbij;

   Bron de Volkskrant 22 januari 2019: GEREDEN

   Hyundai Nexo

   Brandstofcelauto

   Vermogen: 135 kW (184pk)

   Actieradius op volle tank: 665 kilometer volgens wltp

    Vanafprijs: € 69.996

   Bijtelling: 4 procent over het gehele bedrag

   1. Groeneveld

    “Klimaat doelstelling is een vereiste”
    —————————————————-
    Mendelssohn, hoe vaak moeten we het nog herhalen tot het tot je botte hersens doordringt: Amerika, Rusland en China (de drie grootse CO2 vervuilers ter wereld) doen NIET mee.

    En de Nederlandse doelstelling komt -ten koste van 1000 miljard- uit op 3/10000e graad minder opwarming. Dus wat lul je nou?

    1. Rien Noppen

     Het is juist om die reden verstandig om als Nederland een technologische koppositie in te nemen.

     1. Groeneveld

      Om welke reden Noppemans?

     2. Rien Noppen

      Omdat de energietransitie in sterke mate een technologische en economische transitie is. Het is van groot belang dat Nederland meedraait in die beweging, zoals de universiteiten van Eindhoven en Delft overigens nu ook doen.
      Belangrijk zijn ook innovaties op het gebied van zonnecellen incombinatie met warmtewisseling die in Nederland worden ontwikkeld.
      Heel interessant is ook de Lightyear-auto die op zonnenergie rijdt en door een Helmonds bedrijf wordt gebouwd.

     3. RPML

      Eindelijk erkent Noppen dat het een technologische ontwikkeling is waarbij je beter je geld (de economische transitie) kunt inzetten op innovatie bij universiteiten in Eindhoven en Delft dan geld pompen in zinloze warmtepompen, elektrische auto’s voor rijken of gekapte bomen uit Canada.

      ’t heeft wel 2 maanden geduurd, maar het kwartje is dan nu eindelijk gevallen! Ik ga dit stukje tekst inlijsten!

     4. Rien Noppen

      De technologische transitie betreft, zoals ik aangaf, juist elektrische auto’s, warmtepompen, windenergie en zonnecellen, RPML.

      Had je dat niet begrepen?

     5. RPML

      Jawel, en die ontwikkeling vind met name plaats bij universiteiten in Eindhoven en Delft en bedrijven uit Helmond. Een hele goede zaak dat dit in Nederland plaatsvindt zoals je stelt en een hele goede opmerking van je, erg scherp gezien na 2 maanden.

     6. edoc431

      VIDEOEINDHOVEN – De auto rijdt nog niet. Maar vijf exemplaren zijn al verkocht van de commerciële zonneauto van Lightyear in Eindhoven. Kosten: vanaf 119.000 euro, exclusief BTW.
      En verder alles goed met jou ???? dream on sucker

     7. Rien Noppen

      RPML en ik zijn het eens over het feit dat Nederland er goed aan doet een koploperspositie te nemen in de innovatieve technologie van de energietransitie.
      Eerder noemde RPML de energietransitie zowel noodzakelijk als zinvol.

      Laten we verheugd zijn over deze consensus. Waar een goede inhoudelijke discussie al niet toe kan leiden.

 19. Ome Wim

  Er zit momenteel 0,038 % (achtendertig honderdste) C02 in de lucht, 150 jaar geleden was dat 0,025 % m.a.w. een te verwaarlozen stijging ten opzichte van het huidige verbruik van fossiele brandstoffen en 5 x meer mensen op onze planeet, het enige waar het om gaat is zoveel mogelijk geld uit de zakken van de goedgelovige burger te trekken met een onzin-verhaal, overigens zònder Co2 kunnen bomen, planten en gewassen niet groeien en de mens dus niet overleven.

 20. HEM

  CO2 is geen “vervuilend” gas. De aarde heeft dit gas hard nodig om. bomen te laten groeien en voedsel te produceren. Kassen wordt voorzien van extra CO2 om planten harder te laten groeien. De oceanen “ademen” CO2 in voor de groei van algen. CO2 draagt heel weinig bij in de opwarming van de aarde (die momenteel overigens niet plaatsvindt). Opwarming wordt veel meer veroorzaakt door waterdamp (dat witte spul dat uit de pijp komt) en waterdamp is tegen lage kosten af te vangen en als water terug te laten stromen in de rivieren. Maar ja, dan kunnen ze de belastingen niet verhogen!

  1. Rien Noppen

   CO2 is inderdaad geen vervuilend gas. Het probleem ontstaat pas wanneer je er teveel van hebt en het de ongewenste opwarming van de aarde veroorzaakt.

   Het is irritant dat je dit nog aan mensen moet uitleggen.

   1. Groeneveld

    Het is verdomd irritant dat jij nog steeds zaken omdraait en uit hun verband rukt, klimaatgek.

   2. Siemien

    “Het probleem ontstaat pas wanneer je er teveel van hebt en het de ongewenste opwarming van de aarde veroorzaakt.”

    Nee hoor dit is klinkklare onzin

   3. RPML

    Noppen heeft erg veel vertrouwen in de universiteit uit Delft, de plek waar ze de klimaathysterie naar het land der fabelen verwijzen. Hij heeft zojuist al aangegeven dat het een hele goede zaak is geld te steken in deze universiteit voor de broodnodige innovatie, over 2 maanden is hij ook zover ten aanzien van het klimaat, geef hem nog even tijd, zo snel van begrip is hij niet.

 21. kapitein

  Ome Wim, ik gaat het je nog ff straffer vertellen, ze hakken bomen om voor plek van de molens en om de toevoerwegen te maken, en daar kunnen het dan nog af met een 2ehands diesel bedrijfsbus om erbij te kunnen komen, maar op zee moet een veelvoud van dezelfde brandstof gebruikt worden om het onderhoud uit te voeren, heb ik het nog niet over het extra verbruik door al die verlegde scheepvaart routes. Maar ja dat is een andere sector natuurlijk. en zo simpel kunnen we nog ff doorgaan. Lekker logisch dus allemaal Bomen weg die CO2 in zuurstoof omzetten plus de scheepvaart extra uitstoot verantwoordelijk houden voor de rest van de uitstoot.

  1. Rien Noppen

   Allemachtig, wat een gezwets!

   1. edoc431

    nee hoor dat klopt precies laml*l

  2. Siemien

   Precies Kapitein, 40 voetbalvelden per minuut aan aardlongen worden weggekapt

 22. Peacepipe

  Rutte heeft nu wel een grote mond over de schuldenlast van Italië, maar als het kabinet de onzalige milieuplannen doorzet zullen wij Italië snel inhalen wat dat betreft.

 23. Gerlos

  Bodemloze put dit gedrocht van een klimaatakkoord, juist gestelde vragen hr. Baudet.

 24. RPML

  Het gaat nog veel sneller dan gedacht! Klaver tweet het al rond, gewoon sluiten die kolencentrales, a.s.a.p.!

  joop.bnnvara.nl/nieuws/groenlinks-sluit-direct-kolencentrales-en-haal-alsnog-klimaatdoelen

  Op de Joops begint het ook door te dringen, ze klampen zich vast aan een volslagen wereldvreemde klimaatidioot.

  Van mij mag hij zich een slag in de rondte tweeten, des te eerder valt hij door de mand bij zijn achterban die zich in een hoekje gaat zitten schamen over zoveel domheid bij hun laatste gang naar het stembureau.

 25. Arie B

  Kernenergie. Dé oplossing.

  1. Rien Noppen

   Kernenergie is niet de definitieve oplossing maar kan wel helpen de overgang naar een duurzame economie te verzachten.

   1. Groeneveld

    Gelul Noppen. Kernenergie is DE oplossing om de termijn naar kernfusie te overbruggen. Kunnen al die windmolens gesloopt worden en de zonnecellen de glasbak in.

    1. Rien Noppen

     Hoe het zij, beste Groeneveld, er hebben zich nog geen commerciële partijen gemeld die er brood in zien om een nieuwe kerncentrale te bouwen, en mochten die partijen zich morgen melden dan duurt het nog 15 jaar voordat ze in bedrijf zijn.

     Geen realistisch alternatief dus.

 26. Mendelssohn

  Geleend foodlog.nl (Naar aanleiding over een opmerking van Groeneveld over “botte hersens”
  Het verhaaltje dat CO2 goed is voor plantengroei wordt deels ontkracht. Wetenschappelijke tijdschriften lezen dienaangaande de CO2 uitstoot helpt om een mening te vormen. Dus hieronder:

  Als de CO2-niveaus in de lucht blijven stijgen, groeit het aantal mensen met een zinktekort in 2050 met 175 miljoen wereldwijd. Daarnaast hebben 122 miljoen mensen die nu nog geen eiwitdeficiëntie hebben, dat over zo’n 30 jaar misschien wel…
  Hoewel stijgende CO2-niveaus de plantengroei stimuleren, dreigt het huidige tempo van klimaatverandering juist te resulteren in een daling van de gewasopbrengsten. Daarom moet er volgens deskundigen snel actie ondernomen worden.

  Recent berekenden Canadese onderzoekers dat als de stijging van de welvaart in de wereld leidt tot een gematigde Amerikaans voedselconsumptie, de wereld nu al een landbouwareaal ter grootte van Canada te kort komt om de voedselbehoefte te dekken. De Canadese onderzoekers bepleitten daarom een nieuwe notie van ‘gezonde voeding’ die tevens rekening gaat houden met ecologische haalbaarheid. .

  1. Groeneveld

   Mendy, foodlog.nl doet zelf geen enkel onderzoek, is geen expert en schrijft gewoon oncontroleerbare verhalen over uit Amerikaanse media en erger.

   Vorige week stond een uitgebreid artikel in de Volkskrant waarin beargumenteerd werd dat het geen probleem is om 10 miljard monden te voeden.

   Met het pleidooi voor gezonde voeding stem ik van harte in. Zo leef ik zelf al jaren.

 27. Michael M

  Antwoord van de VVD zal zijn en al jaren hetzelfde tafereel “De Grammafoonplaat”: Rutte spreekt: Uhhhhhh we hebben ……de afspraken zoals vastgelegd in het parijsakkoord klimaatpact……vastgesteld……..toekomstige perspectieven uitermate van belang zijn….dat deze afspraken er zijn omdat Nederland een van de sterkte landen in de wereld de vervuiling tegengaan….uhhhhhhh dat….hahaha etc. ( Grootheidswaanzin) En dat herhaald ie gewoon 6 of 8 keer. En Rob Jette is het broertje van Rutte die hetzelfde doet. 2 Robots welke geïnstrueerd en zodanig getraind zijn om geen echte antwoorden te geven dan wel Ja of Nee te durven zeggen, helaas dat gebeurd niet. Het zijn de marjonetpoppen van Brussel….of heb ik het mis.

 28. Tante Sidonia

  U allen opgevallen dat pro-klimaat akkoord steeds meer geindoctrineerd door de NPO en m.n. journaals “verkondigd wordt?”

 29. PMG

  Baudet heeft 1.000 miljard procent gelijk.
  Wanneer je alleen maar wat loopt na te praten en zelf geen technische kennis hebt moet je gewoon je bek houden.
  Er zijn inmiddels duizenden die WEL echt verstand van zaken hebben en daaruit blijkt keer op keer dat de boomknuffelaars, ondanks alle goede bedoelingen, het bij het verkeerde eind hebben.
  Nu drammen levert straks heel veel spijt op want er zijn werkelijk legio zaken gaande, van tekentafel tot werkend, men moet zich beseffen dat we CO2 niet kunnen missen (bossen en landbouw) en zelfs een brandstof is.
  Wil je hierover meer weten zoek dan eens om te beginnen op internet naar: IJsland brandstof CO2.
  Hier zijn mensen die echt weten hoe het werkt bezig, gebaseerd op de kennis van een Nobelprijs winnaar!
  Dit is geen toekomstverhaal of idee, nee, dit werkt vandaag de dag echt!

 30. Ome Wim

  Het gaat helemaal niet om het klimaat maar om een onzin-verhaal geld binnen te harken van de argeloze burger.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.