‘Homo’s zijn hartelijk welkom’ – SGP’ers tonen zich toleranter dan ‘tolerant Nederland’

De NRC plaatste een interview met zes SGP’ers en hun ervaringen na de ondertekening van de Nashville-verklaring door Kees van der Staaij. Zij tonen zich een stuk toleranter dan seculier ‘tolerant’ Nederland.

Één van de SGP’ers is Willem Pos (24), hij Twitterde dat de Nashville-verklaring “volle steun” verdient. Zijn tweet leverde natuurlijk een stortvloed aan haat-reacties (bijv. ‘Hang jezelf op’) op van schuimbekkende deugmensen die vooral tolerant zijn voor opvattingen binnen hun eigen straatje, zo blijkt.

Tolerantie betekende ooit ‘door één deur kunnen met iemand waar je het totaal niet mee eens bent’, maar ergens in de loop der jaren is het ‘acceptatie’ gaan betekenen. Geforceerde acceptatie zelfs, want je bent tegenwoordig pro-homo óf direct homofoob. Het zestal SGP’ers toont zich in het interview een stuk gematigder en redelijker dan ‘tolerant Nederland’.

In feite zeggen zij namelijk: ‘Homo’s bestaan, dat lijkt ons niet te genezen en dat is ook niet erg. Dat die gevoelens er zijn, betekent echter niet dat je er dan ook maar naar moet handelen. Doe je dat wel, dan kom je volgens ons boek in de hel en dat gunnen we je niet.’

Er wordt niets gezegd of gesuggereerd dat homo’s maar moeten worden uitgescholden, geweerd of anderzijds moeten worden ‘aangepakt’. Dus wat is precies homofoob aan de opvatting van die mensen? Dat homo’s die ‘praktiserend zijn’ in een hel terechtkomen waar seculier Nederland toch al niet in gelooft? Dat zou hetzelfde zijn als een stel kinderen beschuldigen van vrouwenhaat als ze een ‘geen meisjes toegestaan’-bord aan hun boomhut hangen.

De rollen lijken tegenwoordig dus wel omgedraaid, waar de SGP(-achterban) nog daadwerkelijk snapt wat tolerantie inhoudt en het seculiere deel van Nederland dat tolerant zegt te zijn, dogmatischer en intoleranter is geworden dan een stel orthodoxe christenen.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

39 reacties

 1. struisvogelpolitiek

  Wij leven hier in een vrij land. Als iemand graag homo wil zijn dan moet dat kunnen. Maar alsjeblieft, hou op met dat drammen en je zelf op de voorgrond te plaatsen en leef je leven zo als iedere hetero en werk jouw medemens niet op de wekker.

 2. Rien Noppen

  De Nashville-verklaring spreekt uit dat homoseksuelen niet voor hun geaardheid mogen uitkomen en er naar leven en dat die ‘ziekte’ ook kan worden genezen. Het staat er een beetje wollig maar onmiskenbaar duidelijk zo geformuleerd.

  Deze SGP-ers proberen daar een beetje van weg te glibberen en dat komt op mij nogal leugenachtig over. Wees dan consequent in je orthodoxe opvattingen, zou ik zeggen.

  1. Arie B

   Kijk even naar dat interview van die 2 homo verslaggevers met die ds. uit Katwijk. Die stellen namelijk precies die vraag.

   1. Lugar

    @Arie: Je voert de trol en werkt mee aan zijn aanwezigheid.

    1. Arie B

     Ik ga erop letten..

  2. Gekko

   Dat homo’s e.d. niet voor hun geaardheid mogen uitkomen is 1. Maar de Nashville verklaring gaat veel verder. Dit stelt (artikel 10) dat christenen NOOIT een andere geaardheid dan hetero mogen goedkeuren. Anders gezegd: ouders moeten hun homofiele zoon de deur wijzen en kerken moeten homo’s de toegang weigeren. Geen wonder dat men in die kringen liever in de kast blijft. Doen ouders resp. kerken dat toch dan zijn het geen getrouwe christenen. Volgens mij hebben de ondertekenaars zelf niet in de gaten gehad wat ze getekend hebben. Slechts degenen die hun handtekening hebben teruggetrokken zijn daar tot eigen schaamte achter gekomen.

  3. wheelboy

   Rien
   Klopt niet uit de kast komen en als je homo gevoelens hebt dan kunnen we je wel conversietherapie geven zodat je weer lekker hetro kan zijn . We sturen een afgekeurde Psycholoog en de pastoor op je af of dominee . Als je dit dan ondertekend dan kan ik alleen maar zeggen dan loopt er een streep door je heen . Dat je voor je geloof zegt ok da ze homo zijn mooi maar trouwen niet in mijn kerk ok daar heb ik geen problemen mee . Tenslotte kun je gewoon voor de wet trouwen . Maar je zou de kinderen van zon idiote ouders maar eens zijn die hun kind naar therapie sturen ivm dat hij/zij homo of lesbo is .Daar gaat het om .

 3. Gekko

  Ik spreek steeds meet SGPers die grote moeite hebben met de Nashville verklaring. En allemaal vinden zodat Kees van der Staaij een enorme blunder heeft begaan door er geen afstand van te nemen. Minimaal 5 SGP-burgemeesters hebben dat wel gedaan.
  Van de Staaij zou zich moeten terugtrekken als partijleider.

  1. Lugar

   “Van de Staaij zou zich moeten terugtrekken als partijleider.”

   Jij mag dat vinden, ik ben blij dat Van der Staaij zich daar geen SGP-reet van aantrekt. Slappe ruggetjes zijn er al genoeg in Den Haag.

   1. Gekko

    Lugar, leg eens uit waarom de SGP-Kamerleden Bisschop en Stoffer de verklaring van Nashville niet hebben ondertekend. Zijn zij dus slappe ruggetjes?

   2. Peter Loosduinen

    Lugar heeft gelijk !
    Men hoeft en moet het niet eens te zijn met Van der Staaij !
    Deze man heeft RECHT op zijn visie en het getuigt van standvastigheid en betrouwbaarheid dat hij zich geen reet aantrekt van de politiek correcte linkse hap.

    1. Beukman

     Standvastigheid is niet per definitie een deugd.

  2. Siemien

   “Van de Staaij zou zich moeten terugtrekken als partijleider.”

   Helemaal niet, er zouden meer van dit soort mensen in de regering moeten zitten..

   Het vervelende is dat de wereld al een ernstig vooroordeel heeft geveld en niet meer luistert, mooi voorbeeld, van der Staaij zit bij Jinek en wordt continue de mond gesnoerd met vooroordelen..

   Dit zegt Gods Woord:

   18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
   19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
   20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
   21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
   22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
   23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.
   24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
   25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

   26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
   27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
   28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.
   29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoe*erij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
   30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,
   31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.
   32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

   1. Vit

    Slimme jongen hoor die god, alleen van hormoonhuishouding had/heeft hij geen kaas gegeten.

    1. Vit

     Herstel: Denkbeeldige god.

    2. Vit

     Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Adam ook heamau was.

     1. Vit

      Ps, er is zelfs een filmpje over gemaakt.

      https://www.youtube.com/watch?v=U_cQr0apvHY

    3. Siemien

     Je doet een nummer 25 zeg maar

   2. henkie

    Wie die Nashville verklaring leest kan vaststellen dat er totaal geen haat wordt verkondigd!

 4. Eugenie de la Fleur

  Iemand die dus niet in jouw bekrompen wereldbeeld van “goed en kwaad” gelooft komt dus in de hel terecht vinden zij.

  Wow wat een tolerantie zeg! En dit soort verwacht dus respect van anderen? Mooi niet!

  1. Arie B

   Dat vinden ze niet, dat geloven ze. En daar proberen ze eerlijk over te zijn ipv elkaar dat niet te vertellen. Ik zie er toch wel wat empathie in persoonlijk. En ik denk dat ze dit meer als intern stuk wilde hanteren dan er bewust de publiciteit mee te zoeken.

   1. Eugenie de la Fleur

    Arie B

    In de bijbel staat ook dat jij je kunt mag stenigen als het ongehoorzaam is. Houden de SGPers ook aan dit gedeelte van de bijbel vast?

    Cherry picking heet dat

    1. Eugenie de la Fleur

     *jij je kind mag stenigen

    2. Robert75

     Nee dat is geen cherry picking. Dit getuigt niet van heel Bijbelse kennis eigenlijk. Stenigen komt voor in de Bijbel ja maar stenigen viel onder het oude verbond. Maar christus heeft een nieuw verbond gesloten en onder dat nieuwe verbond wordt niet meer gestenigd.

     Maar heeft Christus daarmee de zonde uitgewist? Nee helemaal niet dus ook niet de straf die je krijgt als je de zonde pleegt. En de straf op de zonde is nog steeds de dood. Alleen wordt dat oordeel niet meer gelijk geveld. Nee dat oordeel wordt geveld als Christus terug komt en zijn laatste oordeel geeft over de gehele mensheid. Als die komt maaien en het kaf van het koren scheidt.

     IK zou zeggen lees het verhaal van de overspelige vrouw die op het punt stond gestenigd te worden. Christus veroordeelde haar niet, maar gaf hij daarmee een vrijbrief om overspel te plegen? Nee toch, want hij zij ook ga heen en zondig niet meer.
     IK veroordeel je niet maar pleeg geen overspel meer. Dat is eigenlijk wat die zei.

     1. Rien Noppen

      “Maar christus heeft een nieuw verbond gesloten en onder dat nieuwe verbond wordt niet meer gestenigd.”

      Dit is een leugen. Christus verzet zich nergens tegen steniging, Hij accepteert het als een normale praktijk.

      Hij zet zich ook niet af tegen het Oude verbond, in tegendeel, Zijn evangelie is erop gericht het Oude Verbond te herstellen. Nergens zet hij zich af tegen de regels en geboden van de Thora.

      Dat zogenaamde Nieuwe Verbond is een uitvinding van de christenen die eeuwen na Christus dat hebben verzonnen en Christus misbruiken voor dit anti-Joodse verhaal.

     2. Beukman

      En de straf op de zonde is nog steeds de dood. Alleen wordt dat oordeel niet meer gelijk geveld. Nee dat oordeel wordt geveld als Christus terug komt en zijn laatste oordeel geeft over de gehele mensheid. Als die komt maaien en het kaf van het koren scheidt.

      Sorry Robert, ik ben christelijk opgevoed, maar bovenstaande voorsteling vind ik walgelijk en pervers. Maar bovenal vind ik het aanmatigend.

      Aanvankelijk dacht ik over “Nashville”: ze zoeken het maar zelf uit daar. Door reacties zoals die van jou ben ik echter gaan inzien hoe schadelijk en schandelijk en beschadigend de implicaties zijn, en zeg ik: Opzouten óf afstand nemen, Kees.

     3. Vit

      Robert75

      “Nee dat oordeel wordt geveld als Christus terug komt en zijn laatste oordeel geeft over de gehele mensheid. Als die komt maaien en het kaf van het koren scheidt.”

      Hoe verzinnen volwassen mensen het vraag ik me wel eens af anno 21ste eeuw.

 5. Bosche draak

  Als de haatbaarden maar een fractie van de aandacht van de Nashville kregen was het voor homo’s weer veilig om hand in hand te lopen.
  Stelletje hypocriete lafbekken dat ze zijn, zie ze toch eens dapper deugen!

 6. Robert75

  @Rien Noppen

  Ja je hebt helemaal gelijk. Echt dagelijks worden homoseksuelen gestenigd door christenen. Je hebt helemaal gelijk. (NOT)

  Waar ze nog wel stenigen is in de islamitische zandbak dus misschien kan je je beter daar tegen uitspreken

  1. Veteraan

   Je reageert op een trol die dit nodig heeft om te kunnen blijven bestaan.
   Wist je dit al of denk je hier anders over ?

  2. Rien Noppen

   Waar beweer ik dat, Robert?

   Dit lijkt op trollen.

   1. Robert75

    Je loopt natuurlijk wel te trollen. Want waarom eigenlijk het argument stenigen gebruiken? Want dat komt toch allang niet meer voor? Dus waarom moeten ze daar over beginnen?

    En dan kan je wel zeggen maar Jezus vatte dat op als een normale bezigheid maar mag ik je er dan op wijzen dat dat in de tijd van Christus een normale bezigheid was. Dat was in zijn tijd inderdaad heel normaal. In ons huidig denkframe niet meer nee maar in het denkframe in de tijd van Christus was dat inderdaad heel normaal.

    En dan kan je ook wel roepen dat het Nieuwe Verbond een uitvinding is en dat Christus het Oude Verbond wilde herstellen maar dat is klinkklare nonsens.
    Want als je eens de moeite neemt om de Bijbel te lezen. Want in Hebreeën 8 staat heel duidelijk :

    13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

    Dus hoe kan je nu beweren dat dat een christelijke uitvinding is om lekker anti Joods te zijn? Wat een beschuldiging zeg die je hier uit. Er staat namelijk dat er een Nieuw Verbond is gesloten en dat daarmee het eerste (Lees Oud Verbond) op het punt staat te verdwijnen.

    Iets was verdwijnt houdt op te bestaan. Iets wat wordt hersteld dat verdwijnt niet maar komt juist terug. Het enige wat verzonnen is is die wereldvreemde theologische opvatting van jouw.

    1. Arie B

     Geen paarlen voor de zwijnen werpen Robert..

    2. Gekko

     Dus Robert 75, Als het oude verbond dan toch niet meer geldt, mogen homo’s dus rustig een relatie hebben. Want het gebod uit Leviticus is dan ook niet meer van toepassing. Net zomin als het gebod tot stenigen nog van kracht is.

     Eureka, LBTGI-probleem opgelost.
     Nashville kan door de shredder!

     1. Robert75

      Dus eigenlijk zeg je nu er een Nieuw Verbond is gesloten dat je dan rustig mag zondigen. Zo zit het natuurlijk niet. De zonde blijft bestaan. Mag je dan nu ook doden of liegen ?

     2. Floris

      “Als het oude verbond dan toch niet meer geldt, mogen homo’s dus rustig een relatie hebben. Want het gebod uit Leviticus is dan ook niet meer van toepassing.”
      ——————————————————————
      Ook in het NT wordt homoseks veroordeeld.

    3. Rien Noppen

     Je begon zelf over de steniging, Robert, als zou die door Christus zijn afgewezen en in het ‘Nieuwe Verbond’ niet meer zou zijn toegestaan.

     De term komt inderdaad uit de brief aan de Heebreeën en dat was een nieuw gevormde Christengemeente die zich afzette tegen de Joden.
     Zo zijn ook de Evangeliën doordrongen (en later geredigeerd) in het licht van de jonge christenkerk die zich profileerde jegens de Joden die ze als ketters beschouwden. Dat verklaart ook de soms welhaast antisemitische toon van de Evangeliën.

     Dat Nieuwe Verbond is niets meer dan de taal van een nieuwe godsdienst die zich afsplitste van een andere, zoals nieuwe kerken in onze tijden zich hervormd, vrijgemaakt, hersteld of gereformeerd noemen.

     De gewoonte mensen te stenigen verdween gelukkig wel maar dat had meer te maken met de Romeinen die deze gewoonte niet hadden.

 7. henkie

  censuur

 8. Nuts

  Goed stuk Wout Willemsen !!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.