Klaverhoax gefileerd I: In de realiteit nauwelijks oplossingen voor 9 megaton CO2-reductie

In 2015 bepaalde de rechter dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet zijn gedaald ten opzichte van referentiejaar 1990. Om aan dit Urgenda-vonnis te voldoen moet Nederland in minder dan twee jaar nog minstens 9 megaton aan CO2 uitstoot besparen. GroenLinks wil dit bereiken door per direct vier van de vijf Nederlandse kolencentrales te sluiten. Zo wil men voorkomen dat Nederland verandert in ‘een bananenrepubliek’, zoals jurist Minnesma, van klimaatzaak Urgenda, het verwoord. 

Drie van de kolencentrales die GroenLinks beoogt te sluiten zijn ‘splinternieuw’ te noemen, gezien ze pas in 2015 in bedrijf zijn. Ze dienen allen te voldoen aan de RIE en behoren daarmee tot een van de schoonste centrales ter wereld. Ook de Hemweg-kolencentrale in Amsterdam, waarvan sluiting in 2024 staat gepland, dient te voldoen aan de richtlijn, vanwege de actualisatieverplichtingen. Op wereldschaal, waar het klimaat ‘probleem’ zich afspeelt, betekent dat dat het sluiten van kolencentrales in Nederland slechts een vorm is van symboolpolitiek, omdat de grootste milieuverontreinigende kolencentrales elders in de wereld gewoonweg nog voor vele jaren open mogen blijven.

Het lijkt erop dat niet langer de staat van onze leefomgeving primeert bij het nastreven van de klimaatdoelen, maar dat Nederland in de ban is geraakt van groene bananen: als de cijfertjes op papier maar kloppen dan doen we het goed. Klaver zegt daarover: “Inmiddels is het gat zo groot dat de overheid zijn verplichting naar het klimaat en naar haar burgers alleen nog met onconventionele ingrepen kan nakomen.” Oftewel zelfs ondoordachte plannen komen in aanmerking, tegen élke kostprijs.

Ging het in het Urgenda-vonnis niet ook over billijkheid en redelijkheid? In hoeverre reikt de zorgplicht van de Staat om haar burgers in alle billijkheid en redelijkheid te beschermen tegen deze irrationale waanzin aangejaagd door de Urgenda deugmens? Dit ondoordachte initiatief tot sluiting van de centrales wil Klaver bekostigen met de 1,9 miljard aan reserveringen die tot 2030 zijn ingeboekt om de bijstook van biomassa in de kolencentrales te subsidiëren. Gezien subsidies niet uit de lucht komen vallen, vraag je je af op wie zijn bordje deze rekening komt. Een rekening die niet in elf jaar dient te worden voldaan, maar nu in één keer.

De stroomvoorziening van de kolencentrales zou dan deels moeten worden opgevangen door het heropenen van gascentrales. Daarover wordt met geen woord gerept over kosten, terwijl ook dat niet gratis is. Voor onze overige stroombehoeften stelt Klaver voor stroom te importeren vanuit Noorwegen en Duitsland. Dit terwijl de NOS berichtte dat Duitsland in het licht van de Energiewende zijn kolencentrales wil sluiten, die op dit moment nog goed zijn voor een derde van de stroombehoefte van Duitsland zelf. En garanties dat er schonere stroom wordt ingevoerd in ruil voor de sluiting van de Nederlandse kolencentrales worden ook niet gegeven.

Als Nederland besluit de kolencentrales te sluiten, houdt dat ook in dat we de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie van 14 procent in 2020 niet gaan halen. Door creatief boekhouden wordt het bijstoken van biomassa namelijk gezien als het opwekken van hernieuwbare energie. Oftewel het lijkt erop dat die groene bananen toch eerder bruin zullen blijven. Hoe kunnen we dan wel 9 ton CO2 uitstoot besparen? Minnesma stelde als alternatief 40 andere maatregelen voor.

Zo kunnen we met zijn allen op de snelweg het gaspedaal minder hard indrukken. In de berichtgeving zinderen geluiden door om de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur te verlagen. Dat dit gaat helpen is een illusie. Wie sinds de verhoging van de maximumsnelheid toch 120 kilometer per uur is blijven rijden, ervaart namelijk elke keer weer als hij op de snelweg rijdt dat zelfs met 120 nog vele auto’s worden ingehaald. Oftewel vele auto’s rijden niet eens 120.

Het nadeel van een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 is ook dat automobilisten de provinciale wegen kunnen gaan verkiezen boven de snelweg, omdat binnendoor rijden vaak korter is dan via de snelweg. En gezien de brandstofprijzen zijn gestegen sinds dat het economisch weer goed gaat, wordt dat dan wel heel aantrekkelijk. Op een grote tank rij je zo maar een paar honderd kilometers extra door de lagere snelheid en kortere afstand. Dus ook dit is slechts een ‘papieren oplossing’ en zonder snelheidsbegrenzing niet meetbaar. Om van de verslechtering van de luchtkwaliteit in bewoonde gebieden nog maar te zwijgen.

Ook RTL Z rekende nog enkele andere scenario’s aan ons voor. Een autoloze zondag zou ons een besparing van 1,2 megaton kunnen opleveren. Klinkt leuk, maar mensen in het buitengebied willen ook nog een keertje op familiebezoek of een dagje weg en betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer ontbreekt daar veelal. Een derde van de Nederlanders zal zo (sociaal) worden achtergesteld ten opzichte van de rest van Nederland. En als je heel eerlijk bent, de meeste kilometers worden toch doordeweeks gemaakt. Een doordeweekse thuiswerk-/onderwijsdag op dinsdag zou dan veel effectiever zijn.

Andere door RTLZ doorberekende maatregelen zijn niet te controleren en dus niet aantoonbaar effectief. Resteert nog één oplossing waarmee we direct een klapper van minstens 9 megaton kunnen maken. Nederland kan namelijk ‘carbon credits’ in het buitenland kopen. Door credits te kopen in een land elders ter wereld, bijvoorbeeld China, India, Ghana, Ethiopië of Suriname, kan dat land het geld besteden om de CO2 uitstoot daar ter plekke te verlagen. Zo kunnen bijvoorbeeld fietspaden worden aangelegd, het openbaar vervoer verduurzaamd, duurzame landbouw gestimuleerd en mensen verzekerd van schoon water, voeding en onderwijs waardoor ze niet overgaan tot het illegaal kappen van bossen of het het smelten van oude bedrading ten behoeve van koperwinning.

Zo zouden we volgens RTL Z voor 90 miljoen euro 9 megaton kunnen besparen. Een schijntje ten opzichte van het onconventionele plan van Klaver. Door op deze manier te investeren in het buitenland, draag je niet alleen bij aan een schonere wereld, maar geef je mensen ook een toekomstperspectief in het land waar ze het liefst willen zijn, zodat ze niet op een bootje hoeven rond te dobberen richting Europa. De enige verantwoordelijkheid die je dan nog hebt als Nederland, is toe te zien dat die 90 miljoen niet verdwijnt in malafide handen, maar daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in een gezonder toekomstperspectief voor gewone mensen. Daarvoor dient het kostenplaatje van een paar waarnemers echt niet zo hoog te zijn.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het einde van bananenrepublieken over de gehele wereld nabij is en dat er geen nieuwe bij komen omdat een betaalbare betrouwbare sociale energievoorziening in Nederland al bij het grof vuil wordt gezet, voordat er een betrouwbaar, betaalbaar warm en sociaal alternatief klaar staat.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

45 reacties

 1. RPML

  Zie alle reacties onder de tweet van Klaver; hij kan me geen groter genoegen doen met dergelijke uitspraken, zelfs de achterban is nu verbijsterd over zulke domme en ondoordachte retoriek

  1. sjun

   Ze hadden toch beter kunnen weten naar zijn verzonnen relaas over de achterstandswijk waarin hij zou zijn opgegroeid en ander niet al te nozele demonstratie van rekenvaardigheid. Slechts zijn Marokkaanse verwekker wilde niets met hem te maken hebben. En dat is met de kennis van nu wel weer plaatsbaar.

 2. HendrikJan

  Op 29 December met de Gele hesjes het Binnenhof bezocht, wat mij toen opviel was de vele bouwhekken en portocabins, mijn idee ze gaan hier iets bouwen.
  Ik snap het nu, de oude leugenfabriek had te weinig capaciteit, vandaar een forse uitbreiding, voor nieuwe leugens vanaf regeringszijde + meelopers.

 3. Rien Noppen

  Vicky van Lommel komt niet veel verder dan het nihilistische en onsamenhangende gewauwel van RPML. Niet de vraag hoe we tot een noodzakelijke beperking van de CO2-uitstoot kunnen komen om rampen te voorkomen is uitgangspunt maar een vandalistisch afkraken van alle initiatieven die in die richting worden ontwikkeld.

  Ze zijn niet meer dan remmers in vaste dienst.

  Triest.

  1. fockingworst

   @riennoppentrol MAG HIER ZIJN MENING HEBBEN OVER DIT ONDERWERP.

   1. Rien Noppen

    Ik dan de heer Worst voor zijn gedegen inhoudelijke reactie.

    1. Rien Noppen

     dan = dank

   2. Original NL

    Oja?….jammer!

  2. Bart

   Er is geen enkele noodzaak de CO2 uitstoot te verminderen, het opwarmend effect van CO2 komt alleen naar voren uit klimaat modellen die nog nooit geklopt hebben, met name omdat er een te hoge CO2 gevoeligheid is ingebouwd.

   Helaas volgen simpele zielen als Rien en zijn vele alliassen maar al te graag de leugens en schreeuwen ze uit volle borst mee met de dominees van hun klimaat religie.

   1. Rien Noppen

    Rien bevindt zich met zijn standpunt in het goede gezelschap van het overgrote deel van de klimaatwetenschappers.

    Hij neemt om die reden stupide klimaatontkenners niet serieus.

  3. gister

   veel verder dan het nihilistische en onsamenhangende gewauwel van RPML komt
   Vicky van Lommel niet. een vandalistisch afkraken van alle initiatieven die in die richting worden ontwikkeld is de vraag, en niet hoe we tot een noodzakelijke beperking van de CO2-uitstoot kunnen komen om rampen te voorkomen.

   remmers in vaste dienst zijn ze, en niet meer

   verdrietig.

 4. Troelstra

  Klimastgedrocht als een propje papier afschieten en ons eigen geld voor onze eigen mensen! Stem de kartelpartijen weg!

  1. Hermann

   @Troelstra, het is u toch bekend dat de kinderen, kleinkinderen van onze kinderen recht hebben op maatregelen die wij nu moeten nemen. Of is het zo, platweg gezegd, zoals ik hoorde dat een ‘dame’ zei: “het kan mij niet schelen, als ik het maar goed heb”

 5. Rien Noppen

  Het verlagen van de maximumsnelheid lijkt me een voor de hand liggende en logische maatregel. Op dit moment is het op de snelweg een lappendeken van verschillende snelheden en dat is eigenlijk te idioot voor woorden.

  Laten we in Nederland overal op de snelwegen 100 km invoeren en deze streng handhaven. Dat geeft rust, minder files, meer veiligheid en minder CO2-uitstoot. Van de boetes die we vangen van de dwazen die te hard rijden kunnen we dan een mooie subsidieregeling voor warmtepompen bekostigen. Een win-win.

  1. fockingworst

   @riennoppentrol MAG ZIJN MENING GEVEN OVER SNELHEDEN EN Co2..
   @riennoppentrol kan uitspraken over millieu beter aan grote mensen overlaten.

   1. Original NL

    Worst….
    +1

  2. toetssteen

   RN
   Het is alleen niet waar. bij 130 is men alerter dan bij een gezapig gesukkel.

   1. Rien Noppen

    Als dat al waar zou zijn (ik geloof er geen fluit van) kan het toch bezwaarlijk een reden zijn om 130 km te moeten jakkeren.

 6. Gerlos

  Kunnen die klimaat idioten van een Klavertje Vier en PASPOP JETTEN nu eindelijk eens stoppen met die afgrijselijke ideeën over het klimaat. Hopelijk gaan die klimaat kronkels nu eens normaal werken herenzoals het overgrote deel van ONS LAND dat wil.

  1. RPML

   Laat ze vooral verder radicaliseren, het ridiculiseren wordt er alleen maar makkelijker door! Op Joop, de deugmens-site, zijn ze helemaal van het padje geraakt nu hun leider zo’n onzin uitbraakt.

   1. Beukman

    @RPML
    Nog interesse om te horen wat ik vond van “The Uncertainty Has Settled”?

    1. RPML

     Tuurlijk!

     1. Beukman

      Ik vond het een tamelijk zwakke, saaie en onevenwichtige documentaire. De eerste 40 minuten kan je zo overslaan, omdat die niet echt relevant zijn voor de klimaatdiscussie.

      Van wat er daarna gebeurt, gesprekken met drie wetenschappers, worden noch de interviewer nog de kijker wijzer.
      Wat zich hier wreekt, is het gebrek aan kennis van de interviewer. Hij hangt aan de lippen van de drie heren, maar lijkt niet te beseffen dat het van Dyson noch van Corbyn hun vakgebied is.

      Ik was wel wat verbaasd om Corbyn (inderdaad: de broer van) te zien. Hij was het die een paar jaar terug tot twee keer de plank dramatisch missloeg met zijn voorspellingen van catastrofale superstormen; ik had verwacht dat hij hiermee wel zou zijn afgeserveerd. Ook hier was ik niet onder de indruk van zijn nogal marxistisch aandoende samenzweringstheorietjes als zou het “eco-socialisme volledig zijn ontwikkeld door “big business-belangen”, en dat data stiekem worden veranderd om te laten lijken dat het steeds warmer wordt.
      Typisch genoeg beweert hij tegen beter weten in dat de aarde aan het afkoelen is, en dat dit proces door zal gaan tot ’35.

      Voor de kijker is het helaas allemaal oncontroleerbaar wat deze heren beweren. Maar met name Corbyns argumenten zijn elders keihard weerlegd. Google is your friend! Misschien had de documentairemaker er goed aan gedaan om een aantal stellingen van de heren aan echte klimaatwetenschappers voor te leggen; nu blijven ze in de lucht hangen.

      Van de andere kant kan ik heel goed begrijpen dat wetenschappers er weinig trek in zullen hebben gehad om te figureren in deze documentaire: er kan onmogelijk recht worden gedaan aan hun argumenten, daarvoor is het frame te amateuristisch. De boel zit te ingewikkeld in elkaar om mensen die ervoor hebben doorgestudeerd, met elkaar te laten bekvechten.

      Met Dyson was ik het verder wel eens dat politiek aan beide zijden van de discussie een stempel drukt op de kwaliteit van de discussie.
      Ook iemands bewering (ik weet niet meer van wie) dat klimaatverandering niet kan worden gestopt maar op zijn best begrensd, lijkt wel hout te snijden.

      “Ik ben een gewone jongen, verdwaald in een doolhof van informatie”, zegt de documaker tegen het einde. Dat is dan zijn eigen schuld; hij staat immers met de mond vol tanden.

     2. RPML

      Dank voor je reactie!

      Ieder kijkt op zijn manier en haalt er andere dingen uit, dat blijkt wel. Ik heb niet zozeer gecheckt of beoordeeld wat eenieder zij, maar vooral gekeken naar de gevolgen van het beleid. Een complete regio die vroeger van de landbouw leefde die, op een enkele uitzondering na, in de armoede is gestort. Kinderen weg uit de regio omdat er geen werk is. Een enkele slimme boer die gestopt is met boeren en een gesubsidieerde windmolen op zijn akker zet of een biomassa-installatie. En dan stel je je de vraag, waarom? Omdat iemand bedacht heeft dat we CO2 moeten ‘besparen’, en klopt dat dan wel? En is dit dan de manier? En dat gebeurd allemaal van hogerhand, zonder dat je er als burger ook maar iets over te vertellen hebt. Het voedsel komt niet meer uit de regio, maar wordt aangevoerd van ver, dan mag je het in de supermarkt gaan kopen. Ik ken het oosten van Duitsland vrij goed, velen zijn al in de armoede gekomen na de val van de muur en krampachtig op zoek (geweest) naar werk. Vaak waren ze geschoold in zaken die al vrij kort na de val als industrie geheel verdwenen zijn, met name in de regio Chemnitz. En dan komt de grote overheid en maakt nog een bevolkingsgroep arm omdat ze bedacht hebben dat een reductie van CO2 alle problemen gaat oplossen… Het grote waarom is bij mij blijven hangen na het zien van de film.

     3. Beukman

      Daar ben ik het wel mee eens @RPML, dat was me ook opgevallen, al heb ik het expres niet meegenomen in mijn beoordeling.
      In die zin was de docu ook een pleidooi voor kleinschaligheid. Ik vond het jammer dat niet goed duidelijk werd gemaakt welke ramp ons te wachten zou staan als die boeren en anderen lekker door zouden gaan met hun eenvoudige maar reuze aantrekkelijke leven. Ik kan me ook goed voorstellen dat zij die onpersoonlijke en abstracte EU zullen haten, maar ook hier had ik graag meer de andere kant van het verhaal gezien. Laat ik zeggen: het grote waarom is ook bij mij blijven hangen.

     4. RPML

      @Beukman
      En dat vond ik de kracht van de documentaire; niet zo zeer een oordeel over het ene of het andere, maar een observatie, het oordeel of de beoordeling aan de kijker laten, hem aan het denken zetten. Dat lukt in mijn geval.

      De volgende film Paradigma is inmiddels ook online bij Vimeo, maar die moet ik nog bekijken.

 7. Original NL

  Groen links kan je toch moeilijk serieus nemen..klimaathysterie, islamisering van nl, open grenzen…volkomen van god los!!
  #stem ze weg!

  1. Hermann

   Je kunt wel òp ze stemmen maar niet wegstemmen. Daar voorziet een stemmbiljet niet in.

 8. TD

  20 maart stemmen!
  Ga niks meer tikken over die letterlijk en figuurlijk groene klimaatfanaticus.

 9. Aytas

  Leuk artikel. Probeer het bij Joop geplaatst te krijgen. Niet spottend bedoeld maar serieus.

  1. TD

   Aytas:
   Bij Joop ben je minder aanwezig dan bij DDS,vreemd.

   1. Aytas

    Nogmaals waar baseer je dat op?

    1. TD

     Je reacties daar.

     1. Aytas

      Wat is er anders aan wat betreft inhoud? De taal en manier waarop een reactie wordt geplaatst is daar sowieso anders.

     2. TD

      Aytas :
      minder drammerig,agressief en Afrika.

     3. Aytas

      Inhoudelijk hetzelfde. Overigens zijn de onderwerpen daar diverser en de reacties een stuk redelijker als hier. Heb jij de toon van mijn 1e reacties hier gezien? Volgens mij waren die erg netjes. Nogmaals ik heb een band met Afrika, weet hoe kapitaalvlucht werkt en wat de gevolgen daarvan zijn. Het heeft wat mij betreft niets met schuld maar vluchtredenen te maken. Ik ben voor een samenwerking van mensen in het midden van het politieke spectrum en heb voor veel rechtse standpunten begrip maar hier is de rede vaak helemaal zoek.

     4. TD

      Men vangt meer vliegen met een lepel honing dan met een vat azijn

     5. RPML

      @Aytas

      ‘maar hier is de rede vaak helemaal zoek’

      En dat vind ik nu zo jammer! Er is nauwelijks ruimte voor inhoudelijke discussie, dat is een gebrek aan beide zijden. Standpunten uitwisselen wil nog niet zeggen dat je het met elkaar eens bent, maar kan op zijn minst begrip opleveren.

 10. Pescador

  Jesse is een grote boerenlul, hij heeft nergens verstand van en roeptoetert maar wat de jeugd wat opgeilen inplaats van constructief mee te denken om het klimaat te verbeteren zonder de burgers te pesten een cv ketel heeft 95% rendament dus die moet gewoon blijven, zorg maar eens voor groene zones bij de verstoplichten en die stomme drempels weg ook dat scheelt enorm.

  Volgens mij doen ze wat in de koffie en de thee daar in dan haag want ze beginnen aardig gestoort te raken daar.

 11. Vit

  Doe maar eens wat aan de zonnevlekken Yasser!

  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zonnevlekken

 12. victus

  Op tv de uitspraak van rechtszaak urgenda gezien. Viel op dat het aanwezige schorriemorrie daar meestal eruitzagen als oudere welgestelden waarvan de verpeste kinderen de deur uit zijn en dan de vraag rijst van waar zullen we nu weer eens over gaan zeuren en drammen? Alleen in die villawijk binnen zitten rentenieren gaat ook vervelen. Toevallig kan manlief nog iemand van de ‘goede ‘ ‘ kant in de politiek door een eerder smeergeld geintje. Balletje gaat rollen met dit resultaat; klimaat onzin. Mooier dan jezelf zogenaamd druk maken om het klimaat kan niet. Beter dan naar dat vieze Afrika gaan om daar een waterleidinkje aan te leggen met onze duidelijk overlinkse klamme handjes.

  1. Piet51

   Besteed u eens een paar uur aan het lezen van zoveel mogelijk informatie op klimaatverandering.wordpress.com. Het zal u niet allemaal overtuigen, maar de info die daar wordt aangeboden is in ieder geval serieus bedoeld en bijna altijd onderbouwd met gedegen onderzoek.

 13. sjun

  Overschakeling op Kernenergie zou ons een uitstekende besparing op CO2 uitstoot kunnen opleveren. Daarnaast werkt het hoogwaardige werkgelegenheid in de hand en kan er ook nog eens constante energie naar Duitsland verkocht worden dat de oren nu al teveel naar hun Groenen liet hangen en daarvan de rekeningen gepresenteerd krijgt. Maar kennelijk hebben de aanstuurders van Jesse alleen maar aandelen in Warmtepompen, Wind- en Zonne-energie opwekking.

  1. Rien Noppen

   Aanhangers van Jesse hebben in de regel geen aandelen.

 14. fockingworst

  Klaver is een in rdinaire opruier.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.