Klimaatsceptici worden verketterd: in vroeger tijden had men ze op de brandstapel gegooid

Doorheen de geschiedenis zijn er tal van voorbeelden waarbij het slecht met je afliep als je afwijkende ideeën openbaarde. Velen van hen eindigden als Jeanne d’Arc, Michael Servet en Giordano Bruno: gebrandmerkt als ketter of heks, op de brandstapel.

Vroeger werden boeken en andere geschriften die indruisten tegen de gangbare opvattingen verbrand. Wie dacht dat dergelijke praktijken verleden tijd zijn, komt bedrogen uit. Het klimaatdebat kent, op de brandstapel na, sterke overeenkomsten.

Degenen die zich kritisch uitlaten over de haalbaarheid en het sociale karakter of beter gezegd asociale karakter van het Klimaatakkoord, tracht men te demoniseren. Hen wordt woorden als ‘klimaatreligie’ verweten. Maar zou het kunnen dat deze omschrijving aardig raakt aan de werkelijkheid, als klimaataanhangers bereid zijn tot verkettering van de andersdenkende?

Het woord ‘klimaatreligie’ beschrijft een algemeen heersend geloof over klimaatverandering. Deze gelovigen zijn ervan overtuigd dat de aarde opwarmt en dat de mens daar debet aan is. Althans, dat willen ze je in ieder geval zonder tegenspraak laten geloven.

Zodra een criticus dit begrip hanteert, wordt dat als stok gebruikt om de woordgebruiker daarmee te slaan onder het mom dat met iemand die dergelijke terminologie hanteert niet te praten valt. Het onafhankelijke verhaal van de journalist, schrijver, documentairemaker die een eerlijk verhaal wil delen met de samenleving die indruist tegen de algemene opvattingen van deze klimaatreligie, vindt als hij geluk heeft met heel veel weerstand een podium.

De klimaataanhanger c.q. -gelovige eigent zich daarentegen het recht toe om de criticus persoonlijk aan te vallen. De andersdenkenden zijn voor hen oude grijze klimaatontkenners, conservatieve olielobbyisten, Baudet-aanhangers en (extreem-)rechtse overconsumptieve milieuvervuilende types. Zelfs vergelijkingen met de Holocaust worden niet geschuwd. De vrouwelijke criticus tracht men seksistisch weg te honen met zinssneden als ‘dat valt me van je tegen’, ‘met jou valt niet te praten want je wil je gelijk halen’, ‘onvoldoende deskundig’ en ‘niet ingelezen’.

Als dat allemaal niet helpt, worden alle middelen ingezet om een eerlijk open klimaatdebat in de kiem te smoren: pesterijen, demotie, ontslag, blokkades en ‘onder de gordel’ serenades op social media,… Schaamteloos wordt met smaad en laster geflirt ten behoeve van levenslange karaktermoord van de zeer vaak goed bedoelende inhoudelijk deskundige criticus.

Zo wordt alle ruimte voor elke vorm van rationeel en open debat ontnomen. Onderzoeken waaruit zou blijken dat bepaalde critici betaald worden door de olielobby worden veralgemeniseerd tot alle critici. Dat ook de duurzame economie zijn lobbyisten kent, maar ook al kreeg dit tot nu toe in de media niet echt aandacht, wordt als onzin afgedaan.

Dat in alle kampen net zoveel op leeftijd zijnde deskundigen c.q. wetenschappers rondlopen, wordt stilgezwegen.

Als degenen, die op ideologische wijze antropogene klimaatverandering en het Klimaatakkoord verdedigen, koste wat het kost critici proberen uit te rangeren zonder enige ruimte van inhoudelijke discussie, begint deze wijze van ageren dan geen sterke religieuze trekken te krijgen? Is het woord ‘klimaatreligie’ dan nog zo misplaatst?

De critici tracht men verder in een hoek te drukken met de mededeling dat ze alles alleen maar afschieten, zonder met alternatieven aan te komen. Dat terwijl critici wel degelijk, vaak goed onderbouwde, alternatieven aandragen. Daarbij hanteren ze meestal de grens van de stand der techniek. Waar de techniek minder ruimte laat voor een duidelijke stellingname, wordt door de criticus geadviseerd voor meer onafhankelijk onderzoek en in de tussentijd het gebruik maken van bestaande technieken die het minste bijdragen aan CO2-uitstoot. Feitelijk oplossingen die het minste risico lopen tot sociaal-maatschappelijke ontwrichting door vergroting van de verschillen tussen arm en rijk.

Juist de critici tonen zich optimistisch. Zij geloven in oplossingen die voor iedereen sociaal én betaalbaar zijn. Zij willen de kennis verspreiden die mensen laat zien dat een duurzame wereld niet duur hoeft te zijn, juist niet. Dat die wereld voor iedereen eerlijke kansen biedt, zowel hier nu als later en ook voor de kinderen in arme landen die elke dag in ziekmakende omstandigheden moeten werken om de klimaatdoelen in het Westen te behalen.

De meeste critici ontkennen het klimaat niet, maar streven naar een échte duurzame samenleving door middel van betaalbare en voor iedereen sociale keuzes. Met een energievoorziening die naast duurzaam, ook een zo minstens betrouwbare energieleveringsgarantie kent als olie en gas.

Is het dan niet vreemd dat zelfs volksvertegenwoordigers zich laten verleiden tot het mee huppen op populistisch klimaatjargon van klimaatgelovigen? Waarom eigenlijk die angst? Of zou het toch maar zo kunnen zijn dat de klimaatcriticus dichterbij de waarheid zit dan de klimaatgelovige wil doen geloven en dat deze laatste gewoonweg bang is dat zijn verdienmodel straks eenvoudigweg als los zand onder zijn voeten wegglijdt?

Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

172 reacties

 1. Rien Noppen

  De klimaatverandering is een feit en de relatie met de verhoogde CO2-uitstoot steunt op omvangrijk en langdurig wetenschappelijk onderzoek.
  Het is absurd in dit verband over een ‘geloof’ te spreken.

  Dit soort gewauwel treft men aan in geloofskringen waarin wetenschappelijke feiten ‘ook maar een mening’ worden genoemd. Het is verontrustend dat dit soort factfree gebral ook nog een politiek podium bereikt.

  1. Groeneveld

   Alle negatieve aspecten die aan de klimaatreligie en diens religieuze volgelingen kleven, bevestigt Rien Noppen hier weer grandioos in zijn reactie.

   Tegen religieuze verdwazing en waan is geen kruid gewassen: echt diep geloof is onaantastbaar.

   1. Rien Noppen

    Als je wetenschappelijke feiten aanziet voor religieuze verdwazing ben je de weg wel ernstig kwijt.

    1. Groeneveld

     Als je in ‘wetenschappelijke feiten’ gelooft die door tal van gerenommeerde wetenschappers en rapporten weerlegd worden, ben je echt een diepgelovige.

     1. Rien Noppen

      Dat gebeurt dus juist niet.

     2. Groeneveld

      Jij weigert er kennis van te nemen.

     3. Troelstra

      Daar valt ook geen normale discussie mee aan te gaan.

     4. Lugar

      @Groeneveld: Je faciliteert een trol, voert hem en gooit kolen op zijn vuurtje.

     5. Original NL

      Quote…Daar valt ook geen normale discussie mee aan te gaan….
      Idd daar gaat dit topic dan ook over.
      Maar met noppes moet je zowiezo nooit in discussie gaan..is zinloos gebleken!!!

    2. van Urk

     Wie bepaalt iets of het nou een wetenschappelijk feit is of niet. Er zijn genoeg wetenschappers op de wereld te vinden die flink betaald worden om de echte feiten achterwege te houden. Daarom blijf ik sceptisch.

    3. Barry

     Noppen, volgens mij ben jij volkomen de weg kwijt. Om de zoveel tijd verander je van naam. Dat lijkt op schizofreen gedrag. Ben je al onder behandeling?

  2. Ritter

   Rien Noppen

   De discussie gaat niet over “klimaatverandering” .

   Klimaatverandering was er voor de mens en daarna. De wereld heeft verschillende topische tijden en ijstijden gekend.

   De discussie gaat over de vraag in hoeverre de mens invloed heeft op de klimaatverandering en of maatregelen die nu worden genomen enig effect hebben.

   1. Beukman

    Tot een paar jaar geleden werd er zelfs hardnekkig ontkend, ook hier op DDS, dat er überhaupt sprake was van klimaatverandering. Je herinnert je vast de pogingen nog wel om de betekenis van de series van warme jaren tijdens deze eeuw te bagatelliseren.
    Die mensen hoor je nu niet meer. Er is dus vooruitgang.

   2. Roughwood

    Wakker worden!

    weeweewee.climategate.nl

    1. Rien Noppen

     Dat is een belachelijke, leugenachtige site, Roughwood en dat weet je zelf ook wel.

  3. Bart

   Aldus de gelovige Rien Noppen.

   Al het bewijs dat de verhoogde CO2 uitstoot de temperatuur op aarde sterk doet stijgen is gebasseerd op klimaat modellen, alleen hebben die klimaat modellen het probleem dat ze er altijd naast zitten. De belangrijkste reden hiervoor is de te grote gevoeligheid voor CO2 in de klimaat modellen.

   We kennen in de wereld tijden met veel meer CO2 met lagere temperaturen en tijden met minder CO2 en hogere temperaturen.

   Maar gelovigen als Rien gaan meteen los op een ieder die deze ongemakkelijke waarheden verteld en dragen zelf nooit enig bewijs aan buiten, ja maar ze zeggen dat het zo is. Altijd zonder inhoud, en altijd op de man.

  4. observer

   Rien Noppen leest alleen selectieve berichten. Diepgaand wetenschappelijk onderzoek met steeds weer verfijndere en nauwkeurige meetmethodes en metingen het laatste decennia in het geologische verleden doen sterk vermoeden dat de CO2 aanwas volgt op een temperatuur stijging en niet andersom, wat wordt beweerd. In het laatste IPCC rapport, ergens heel achterin (leest geen journalist, te ver) wordt daar al summier gewag van gemaakt.

   1. Rien Noppen

    De klimaatsceptici wenden zich de laatste tijd in hun ontkenninsstrategieën graag tot de geologen. Die hanteren zullen eeuwenoude modellen dat de verandering van de laatste honderdvijftig jaar, zeg maar vanaf de industriële revolutie, slechts een rimpeling lijkt in de lange tijdslijnen.
    De ellende is echter dat de veranderingen in klimaat en de oorzaak ervan plaatsvinden in die laatste ‘rimpel’. Er is de laatste eeuw sprake van dramatische veranderingen in de temperatuur van de aarde door oorzaken die in de laatste eeuw zijn ontstaan.
    In dat gegeven zit ook de oplossing, zowel de oorzaak is begrepen als de manier waarop we die kunnen wegnemen.

    1. Rien Noppen

     zullen = zulke

    2. observer

     Dramatische veranderingen in temperatuur hebben we de laatste 400.000 jaar al vier keer gezien, die waren zelfs zeer drastisch. Daarbij nog een stuk of twaalf, die de houdige overtroeven. Overigens is de globale temperatuur de afgelopen drie jaar met 0,6 graden gedaald (NASA)

  5. Tguard

   U bewijst met uw inbreng het waarheidsgehalte achter dit artikel.
   Klimaat en wetenschap is een leuke combinatie. Weervoorspellers komen niet eens met een fatsoenlijk inzicht over de komende weken. Tja …. wisselvallig!

  6. sjun

   Je hebt vast al metingen van de laatste vijfduizend jaar die dit geloof ondersteunen…

 2. Vit

  Vooral als je verkondigde dat de aarde niet het middelpunt is van de kosmos.

 3. Lugar

  Klimaatkalifaat! Natuurlijk even zelf nadenken!

  Afrika: 1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
  Rusland: 144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
  Amerika: 325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
  China: 1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
  India: 1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
  Iran: 82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
  Colombia: 47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
  Turkije: 80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
  Irak: 39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

  1. van Urk

   Nederland is schoon. Ga maar eens even in een Chinees rivier zwemmen die alle chemische kleuren heeft van de regenboog.

   1. Lugar

    @Urk: Zeker, bovendien doet China (225 groter dan Nederland) niet mee met het klimaatkalifaat.

    1. IJsbrand Koudvuur

     Dit is ook mijn punt.
     Nederland is zo klein. Maar wil wel voorop lopen met de klimaatgekte.

     Ik ontken het klimaat niet, de mens is zeker medeschuldig, maar ik tel ook de nukken van de aarde en ons zonnestelsel er bij op.

     1. Lugar

      “Ik ontken het klimaat niet…”

      Vergis je niet IJsbrand, die term is niet voor niets gekozen en heeft coherentie met het begrip ‘holocaustontkenning’. Het is beide onzin omdat beide niet ontkent kunnen worden. Je kunt het klimaat niet ontkennen want het klimaat is een feit. Je kunt hooguit van mening verschillen over de vermeende en ter discussie staande klimaatverandering. Bovendien kun je ook van mening verschillen en kritiek hebben op een succesvolle aanpak, als dat al kan want ik heb nog steeds geen thermosstaatklok gevonden waarmee we de temperatuur omlaag kunnen krijgen, gesteld dat je dat zou willen.

     2. Beukman

      @IJsbrand
      Ik vind het mooi dat Nederland hier z’n morele kompas laat zien.
      Er zijn tientallen landen die nóg minder uitstoten dan Nederland. Nederland heeft hen de smoes ontnomen: “Maar Nederland doet ook niet mee; waarom wij dan wel!”

      Ook aan de landen die méér uitstoten dan Nederland geven wij een goed voorbeeld.

      Uiteraard is dit argument niet besteed aan zelfingenomen types als Thierry en zijn aanhang.

     3. Groeneveld

      Beukman, je gaat me toch niet vertellen dat jij het ’t waard vindt om duizend miljard euro uit te geven om andere landen ons morele kompas te laten zien en het goede voorbeeld te geven?

      Ben je wel helemaal lekker?

     4. Lugar

      @Groeneveld: Bovendien is Rusland (als voorbeeld) 402 x groter dan Nederland, heeft 144,5 miljoen inwoners, en doet niet mee aan het klimaatkalifaat. Gaan wij dan 1000 miljard investeren?

     5. Beukman

      Jij weet best wat een moreel kompas betekent, @Groeneveld: doen wat je vindt dat gedaan moet worden, zonder je van de wijs te laten brengen door hen die een minder sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Als iedereen met een vingertje naar elkaar gaat wijzen, schiet dat niet echt op. Ook jij bent ooit een kind geweest, dus je zal dit weten.

      En passant geven we inderdaad hopelijk het goede voorbeeld. We hoeven niet allemaal zo kortzichtig te zijn als Baudet.

     6. Rien Noppen

      @Beukman, ik geloof dat de voorrangspositie die Nederland met het Klimaatakkoord inneemt niet alleen is ingegeven door een moreel kompas. Ik denk dat de noodzaak om de gaskraan in Groningen dicht te draaien alsmede het inzicht dat de energietransitie ook geweldige economische kansen biedt zeker zo’n belangrijke drijfveer is.

  2. Superscript

   En nu het aantal bewoners per km2 welke te maken hebben/krijgen met enige vorm van klimaatverandering, luchtverontreiniging (fijnstof).

 4. Troelstra

  In de klimaatmaffia gaat € 1.000 miljard andermans geld om. En daar mag je natuurlijk niet aan komen. Oftewel: Wij worden gemaand ons € 1.000 miljard van ons eigen geld uit onze mouwen te laten kloppen.

  1. Lugar

   Nadenkertje. Bij aantreden #Rutte1 vormden collectieve lasten 35,9 % van het bbp. In 2019 stijgt dat tot meer dan 39%. Dat is plm 25 miljard euro per jaar meer. Per huishouden is Nederland in de Rutte-jaren meer dan 3000 euro per jaar meer gaan betalen aan belastingen en premies.

 5. Rien Noppen

  Wie weigert breed geaccepteerde wetenschap te accepteren ontkomt niet aan een beetje complotdenken. Zonder complottheorie is het immers niet te verklaren waarom een grote meerderheid van de deskundigen vast zou houden aan wetenschappelijke opvattingen die vooral door buitenstaanders worden bestreden. Hoewel degenen die zich verzetten tegen wetenschap het vaak ontkennen, is het onmiskenbaar voor wie hun verhalen leest of hoort: er zit altijd een flinke dosis complotdenken in verweven. De hoofdrolspeler in complottheorieën over klimaatwetenschap is steevast het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. De volgende punten maken duidelijk waarom die complottheorieën zo onzinnig zijn:

  Het IPCC voert geen klimaatonderzoek uit.
  Het IPCC heeft geen enkele klimaatonderzoeker in dienst.
  Het IPCC bouwt geen klimaatmodellen.
  Het IPCC betaalt geen klimaatonderzoek.
  Het IPCC bepaalt geen beleid.
  Het IPCC kan de conclusies van klimaatonderzoek op geen enkele manier beïnvloeden.
  Het IPCC heeft als taak om de actuele stand van zaken in het klimaatonderzoek samen te vatten. Dat klimaatonderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers die werken aan honderden wetenschappelijke instituten over de hele wereld. Elk instituut werkt op zijn eigen manier. Sommige zijn publiek, sommige zijn privaat, sommige worden sterk aangestuurd door de politiek van hun land, sommige helemaal niet, kortom: het gaat zoals het in de wetenschappelijk wereld overal gaat. Niets of niemand kan al die instituten en de wetenschappers die er werken allemaal dezelfde kant op sturen. Behalve dan de wetenschap zelf: de theoretische kennis over de werking van het klimaat en de waarnemingen die daarmee in overeenstemming zijn. Als een grote meerderheid van de wetenschappers het ergens over eens is – en er mogelijk zelfs gesproken wordt van consensus – dat komt dat omdat ze het wetenschappelijk bewijs overtuigend vinden.

  Er is dus geen enkele reden om verhalen over een klimaatcomplot, al dan niet geregisseerd door het IPCC, serieus te nemen. Het is natuurlijk ook een absurde gedachte dat duizenden wetenschappers samen zouden spannen om de wereld een enorm probleem aan te praten. Waarom zouden ze? Er zijn meer dan genoeg andere redenen om onderzoek te doen naar het klimaat. Er zijn genoeg economische sectoren (landbouw en voedingsmiddelenindustrie, toerisme, om er maar enkele te noemen) die kunnen profiteren van een betere voorspelbaarheid van klimaatvariaties. En ook overheden zouden er gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld om beter te kunnen anticiperen op risico’s van extreem weer, of natuurbranden, of overstromingen. Alle reden dus om klimaatonderzoek te doen, ook als er geen menselijke invloed zou zijn. Voor veel wetenschappers is trouwens nieuwsgierigheid de belangrijkste drijfveer: ze willen meer begrijpen van de werking van het klimaatsysteem, gewoon omdat het zo’n interessant onderwerp is. En wie zit er nou eigenlijk op een groot klimaatprobleem te wachten? Er zijn genoeg andere wereldproblemen om aan te pakken. De suggestie die je nog wel eens hoort dat regeringen een klimaatprobleem zouden “bestellen” bij de wetenschap slaat helemaal nergens op. Politici hebben meer dan genoeg andere onderwerpen op de agenda staan. En klimaatbeleid een hoge prioriteit geven is al decennialang niet bepaald een makkelijke route naar electoraal succes.

  Link apart geplaatst

 6. Ritter

  “Het onafhankelijke verhaal van de journalist, schrijver, documentairemaker die een eerlijk verhaal wil delen met de samenleving die indruist tegen de algemene opvattingen van deze klimaatreligie”
  —————————

  Een van de problemen is dat er in de media nauwelijks hoor en wederhoor is.

  De gevestigde media maken deel uit van de klimaathysterie en wakkeren deze aan; immers veel journalisten zijn ook klimaat activist.

  Daarom is het bij deze discussie zo moeilijk betrouwbare informatie te krijgen.

  Zelfs wetenschappers rommelen met de cijfers (overeenkomstig hun agenda) zoals enkele jaren geleden is gebleken uit e-mails die vrijkwamen.

 7. HendrikJan

  In gewoon Nederlands, de burgers in Nederland worden belazerd, niets meer en niets minder.
  Nederland, is compleet in de macht van de Groene Maffia.

  Gr.

  1. Lugar

   @Hendrik: Exact, daarom is het ook belangrijk om op 20 maart a.s. te kiezen voor partijen die daar niet aan meedoen!

 8. tomygun

  Vicki Dank je het is inderdaat geloof , als het goed gaat
  zal dat geloof een deuk krijgen in zo,n twee weken
  men heeft het er over dat dan de winter z,n intrede
  gaat doen iets wat onze kinderen nooit meer zouden
  mee maken , tuurrlijk weer is geen klimaat maar het
  klimaat in Nederland is niet het zelfde als op de evenaar .
  Ook het energie vraagstuk dat word gevoerd door mafklappers
  die iets gelezen hebben maar totaal niets in dit onderzoek
  doen maar zij hebben een al wetende mening , als je het
  daar niet mee eens bent dan ben je ook een ketter .
  Energie productie dat kan moeilijk en makkelijk de vraag
  die ik altijd krijg is waar komt de energie vandaan?
  Die materie is niet moeilijk als je weet hoe een alternator
  werkt en hoe een electra motor werkt .
  Bij een alternator gaat het vermogen op de as via de rotor
  naar de windingen waar stroom word opgewekt de as met
  daar aan de rotor maakt hier door een hefboom werking
  dit reken ik als 4 x de as diameter in het Engels noemen
  we dit een lever , de alternator 12 KWh heeft zonder deze
  lever 12000 watt / 4 = 3000 watt nodig , efficiency is 100 %
  de motor heeft ook een lever van 4 maar dit vermogen
  loopt van de windingen naar de as de motor heeft 3 KW
  op de as dit is zonder lever 3000 watt x 4 = 12000 watt
  nodig om 3000 watt op de as televeren zonder lever
  hier is dus de lever die in een voordeel werkt bij een
  alternator werkt hij in het nadeel .
  Energie is meer dan het luisteren naar de preek in de kerk .

 9. Beukman

  Het is in ieder geval winst dat de klimaatveranderingsontkenners van een decennium geleden tot het voortschrijdend inzicht zijn gekomen dat er wel degelijk iets aan de hand is.

  1. Bart

   Zoals wat, er word en werd niet ontkend dat het klimaat verandert. Er word en er werd niet getwijfeld aan het mensenlijk deel ervan.

   Er is alleen geheel terecht een ander inzicht tot hoever die invloed gaat.

   Sceptici zeggen dat die zeer gering is, zeker aangezien de realiteit dat beeld bevestigd.
   Klimaat gelovigen zeggen dat de invloed zeer groot is, dit zien ze bevestigd in hun klimaat modellen die het altijd fout hebben.

   Er is dus helemaal niets veranderd Beukie.

   1. Beukman

    Het gaat om de nuance, @Bart, en die laat een verschuiving zien. Tegenwoordig hoor je vrijwel niemand (met Donald als een bekende uitzondering) meer beweren dat er géén klimaatverandering plaatsvindt. Een decennium terug wemelde het van de totaalklimaatveranderingsontkenners, ook op fora zoals DDS.

    1. Rien Noppen

     @Beukman, klimaatontkenners hanteren een getrapte logica volgens de techniek van de Holocaustontkenners: de aarde warmt helemaal niet op, ze warmt wel op maar dat heeft niks met CO2-uitstoot door de mens te maken, het komt wel door CO2-uitstoot maar daar kan de mens geen invloed uitoefenen, of, en daar is RPML in gespecialiseerd, de maatregelen in het Klimaatakkoord zijn ontoereikend om de gewenste CO2-uitstoot te bereiken, sterker ze vergroten de uitstoot slechts.

     In die kluwen van argumenten heb je altijd wel een schootsveld en glibbert de klimaatsceptische leugenroedel altijd creatief door. Het heeft wel iets komisch, ware het niet dat deze saboteurs dobbelen met een ramp voor onze planeet en noodzakelijke politieke steun voor de onvermijdelijke energietransitie uithollen.

 10. RPML

  Dit lijkt wel een regelrechte ode aan Noppen/Duindam/Quispel of welk andere alias hij nodig acht om discussies te verzieken in plaats van te voeren!!! Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat schrijver dezes hier een paar weekjes heeft meegelezen…

  De herkenbare citaten:

  De klimaataanhanger c.q. -gelovige eigent zich daarentegen het recht toe om de criticus persoonlijk aan te vallen.

  Degenen die zich kritisch uitlaten over de haalbaarheid en het sociale karakter of beter gezegd asociale karakter van het Klimaatakkoord, tracht men te demoniseren.

  De critici tracht men verder in een hoek te drukken met de mededeling dat ze alles alleen maar afschieten, zonder met alternatieven aan te komen.

  Als dat allemaal niet helpt, worden alle middelen ingezet om een eerlijk open klimaatdebat in de kiem te smoren: pesterijen, demotie, ontslag, blokkades en ‘onder de gordel’ serenades op social media,… Schaamteloos wordt met smaad en laster geflirt ten behoeve van levenslange karaktermoord van de zeer vaak goed bedoelende inhoudelijk deskundige criticus.

  1. tomygun

   + 1 RPML yep het is niets noppes en z,n linkse kerk .

  2. Rien Noppen

   Niet dat we dit van RPML gewend zijn, maar ik wijs er maar even op dat RPML ook hier geen enkel inhoudelijk tegenargument inbrengt.

   De klimaatsceptici zouden hun woordvoerders wat slimmer moeten kiezen. RPML bewijst onbedoeld het gelijk van de serieuze klimaatwetenschappers.

   1. RPML

    Degenen die zich kritisch uitlaten over de haalbaarheid en het sociale karakter of beter gezegd asociale karakter van het Klimaatakkoord, tracht men te demoniseren.

    De critici tracht men verder in een hoek te drukken met de mededeling dat ze alles alleen maar afschieten, zonder met alternatieven aan te komen.

    Het is echt een handleiding voor je he?

  3. Lugar

   @RPML: Als je de trol niet voert gaat t’ie vanzelf dood.

  4. Original NL

   Het artikel gaat over figuren als noppes..en hun reakties bevestigen dit!!

   1. tomygun

    +1

 11. Peter Loosduinen

  Vreemdelingen keren zich tegen personeel detentiecentrum
  UPDATEVreemdelingen hebben afgelopen weekeinde flink huisgehouden in het Detentiecentrum (DC) Rotterdam. Ze keerden zich tegen het personeel en deinsden daarbij niet terug voor fysiek geweld.
  https://www.ad.nl/rotterdam/vreemdelingen-keren-zich-tegen-personeel-detentiecentrum~aaedfd522/
  UITZETTEN !!! UITZETTEN !!! UITZETTEN !!!!

 12. Aytas

  Als je dit artikel 5 jaar geleden had geschreven was het inhoudelijk correct geweest, nu is het mosterd na de maaltijd.

  1. RPML

   Ik denk toch echt 2 maanden (midden november) en geen 5 jaar… de media is pas sinds heel kort kritisch aan het worden en belicht nu ook ‘de andere’ kant, ingegeven door de burger die het plots geld gaat kosten (zonder dat hij weet/wist dat dit al jaren het geval was in dit thema). De film van Marijn Poels, die toch een poging is om beide kanten van het verhaal te belichten, is compleet verketterd door de pers, maar ja, die is ook 6 maanden geleden uitgekomen.

   1. Rien Noppen

    Zeker, nu de gevolgen van het Klimaatakkoord zichtbaar worden voor de portemonnee is men ook gevoeliger geworden voor de klimaatontkenners die je leugenachtig voorspiegelen dat er geen probleem is en dat het ons ons niets hoeft te kosten. We kunnen vrolijk doorgaan met de CO2-uitstoot, de vervuiling en zonder dat het ons centjes kost de gaskraan in Groningen dichtdraaien.

    Gelukkig weet driekwart van de bevolking dat dit boerenbedrog is en dat er wel degelijk iets moet gebeuren.

   2. Beukman

    @RPML
    Ik ben geen klimatoloog en ik heb de film van Poels nog niet gezien, maar uit de reacties op de film maak ik op dat critici er vooral inhoudelijk gehakt van hebben gemaakt. Een paar minuutjes googelen heeft al heel wat feitelijke onjuistheden opgeleverd. Maw Poels’ betoog rammelt – volgens zijn critici.

    Poels klaagt dat bioscopen The uncertainty has settled niet willen vertonen. Daar hebben ze echter een goede reden voor, en wel een financiële.

    Ik zal eens kijken of de film ergens te downloaden valt. We komen er vast nog wel op terug. Heb jij hem gezien?

    1. RPML

     Jazeker… staat gewoon op Youtube

    2. RPML

     Je moet wel even door de eerste 10 minuten heen komen, de richting is wat onduidelijk aan het begin. Verder neemt hij kritiekloos op, geeft geen commentaar, luistert alleen naar voor- en tegenstanders. Het is dus eerder een document dat tot nadenken zet, hij laat zien wat de gevolgen zijn van de ‘Energiewende’ in Duitsland. Het is ook geen voor of tegendocument, alleen werd pijnlijk duidelijk wat de consequenties zijn, en daarmee werden de klimaatgelovigen in hun beleving aangevallen, en dus moest het kapot

     1. Beukman

      Ah, ik zie het. We komen er op terug!

 13. J.Rademaker

  Realisme is aan het sterven verfrissend dat DDS dit plaatst.

 14. Pescador

  het klimaat veranderd weer wat, dat doet het al miljoenen jaren.
  nederland is een woestijn geweest en ook een ijsvlakte , en dat allemaal toen er nog geen co2 bestond.
  dus het gelul dat dit door co2 uitstoot komt is niet waar dit zeggen ook de meeste specialisten op dit gebied.
  dit hele geleuter is alleen een idee om de burgers nog meer geld uit de zak te kloppen. trap er niet in.
  nou kan de uitstoot best minder, maar niet met elektrische auto´s want die vervuilen gemiddeld waarschijnlijk wel meer als een diesel. waterstof daar moet de oplossing gezocht worden.

  1. Original NL

   Quote…. ….. waterstof daar moet de oplossing gezocht worden……
   Doe mij maar super plus 98 ron!!!

  2. RPML

   Zolang je door het kopen van een milieustickertje je ‘schuld’ kunt afkopen, zolang er vuilspuwende olietankers over zee varen, zolang je aan de ene kant van de Erasmusbrug met je Eendje niet mag parkeren en aan de andere kant een cruiseschip afmeert is er geen sprake van een probleem en al helemaal geen ‘algehele consensus’ maar is het een ordinair middel om partijen geld en macht te bezorgen. Partijen denken de macht naar zich toe te trekken door het enorm te overdrijven, de noodzaak tot verandering morgen te willen laten ingaan en iedereen proberen te overtuigen van hun gelijk. Dat kunnen ze helaas niet met feiten of onderbouwingen, dus doen ze het maar met modellen, ondertussen de critici wegzettend als halve garen. Iedereen wil zuinig met de aarde omgaan, maar de weg ernaar toe wordt verziekt door uitersten. Het voorkomen van uitputting van de aarde door de mens en het consuminderen zou het streven moeten zijn.

   Als er algehele consensus zou zijn werd vliegen morgen verboden, stond al het verkeer stil en warmden we ons aan elkaar in afwachting van het einde der tijden…

   1. Lugar

    @RPML: Meestal komt er nu zoiets: I rest my case… 😛

 15. Rien Noppen

  DDS kiest ervoor om zich aan de kant te scharen van de klimaatontkenners. Die positie kiest populistisch rechts ook en daarmee is opnieuw aangetoond dat dit volk feiten en waarheid niet als leidraad voor politiek neemt.

  We zullen ermee moeten leven maar het is wel van belang te weten dat het Nederlandse volk niet gek is en de meerderheid donders goed snapt dat we iets aan het klimaat moeten doen.

  Dit is een samenvatting van een peiling over het Klimaatakkoord:

  ➢ Wanneer de methode waarop de regering organisaties betrekt aan de respondenten wordt voorgelegd, blijkt dat het merendeel het belangrijk vindt dat organisaties betrokken worden bij het opstellen van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Bovendien vinden acht op de tien dit een geschikte methode om de samenleving bij de plannen te betrekken. Ruim drie kwart van de Nederlanders vindt dan ook dat de regering en de organisaties het samen eens moeten worden over het Klimaatbeleid.
  ➢ Drie kwart van de Nederlanders heeft het tegengaan van klimaatverandering hoog in het vaandel staan. Wel voorzien zij kosten voor zowel de Nederlandse economie als voor henzelf. Zo verwachten zij vaker bedreigingen dan kansen voor de economie met betrekking tot de veranderingen die nodig zijn om over te stappen op duurzame energie. Bovendien verwachten vier op de tien kosten te maken voor bijvoorbeeld verduurzaming van hun woning.
  ➢ Bijna de helft van de Nederlanders neemt al maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, en nog eens een kwart is dit van plan. De maatregelen variëren van grote aanpassingen aan hun woning (zonnepanelen, warmtepomp, isolatie) tot kleine dagelijkse veranderingen (alternatief vervoer, duurzamer boodschappen doen, zuiniger omgaan met water en elektriciteit). Een derde van de Nederlanders neemt geen maatregelen. Een deel van hen geeft aan meer voorlichting nodig te hebben. Anderen vinden maatregelen te duur of denken dat ze klimaatverandering niet tegen kunnen gaan.

  1. RPML

   Wat een ongelofelijk inhoudsloze kretologie!

   > Ruim drie kwart van de Nederlanders vindt dan ook dat de regering en de organisaties het samen eens moeten worden over het Klimaatbeleid.

   => Ja, maar dan wel met iedereen aan tafel! Zelfs de hysterici zelf liepen van tafel en Nijpels wilde de mensen die het niet met hem eens zijn dan ook maar verbannen! De bevolking voelt zich al helemaal niet gehoord, de rekening wordt bij hem op tafel gegooid en de industrie lacht zich een kriek

   >Bovendien verwachten vier op de tien kosten te maken voor bijvoorbeeld verduurzaming van hun woning.

   => De grens ligt voor het merendeel van de bevolking tussen de 80 en 100,- per maand!!!! Dat is de realiteit, daar isoleer je een kippenhok voor

   ➢ Bijna de helft van de Nederlanders neemt al maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, en nog eens een kwart is dit van plan.

   => de zonnepanelen liggen bij ‘de rijken’ allang op het dak, en de Tesla staat voor de deur. Jan Modaal staat met de rug tegen de muur en vertaald het door de verwarming een graadje lager te zetten, dan doet hij ook mee volgens de enquete

   Die peiling is alleen maar stemmingmakerij en totaal niet inhoudelijk. Dat is waar robot Jetten mee schermt en zijn gelovigen het als ‘bewijs’ aanleveren.

   1. Lugar

    Én…

    Afrika: 1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
    Rusland: 144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
    Amerika: 325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
    China: 1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
    India: 1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
    Iran: 82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
    Colombia: 47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
    Turkije: 80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
    Irak: 39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

   2. Rien Noppen

    Let een beetje op je taal, RPML. Dat je geen academicus bent was al duidelijk maar door die taalfouten kom je onnodig dom over.

    Je boze commentaar op de peiling is evenmin erg slim. Je bevestigt impliciet dat je met je slecht onderbouwde verzet tegen het Klimaatakkoord behoort tot een minderheidsgroep en intussen moet vaststellen dat de burger allang bezig is om in lijn met het Klimaatakkoord en te denken en te handelen. De zonnepanelen en de warmtepompen zijn niet aan te slepen en de diesel en benzineauto wordt straks gezien als het vervoermiddel voor de losers.

    Met je pleidooi ook de gewone man zijn kansen en mogelijkheden te geven in deze transitie en het bedrijfsleven met een CO2-heffing te belasten sluit je aan op de inzet van links in het nog te voeren politieke debat over het Klimaatakkoord. Daarin (laat ik ook eens een compliment geven) heb je volledig gelijk.

    1. RPML

     De zonnepaneeltjes liggen allang op het dak (4.600 kWh vorig jaar) en de nieuwe dieselbolide rolt begin april van de band in Stuttgart, jammer dat hij daarna ondanks lage CO2-uitstoot, geen NOx uitstoot en geen roet niet meer door diezelfde stad (klimaatkalifaat Stuttgart sinds 1/1/2019) mag terwijl het het meest milieuvriendelijke alternatief voor een Tesla is… ik parkeer hem wel voor de deur. Ik preek niet voor eigen parochie mocht je dat nog altijd niet in de gaten hebben.

     1. Lugar

      @RPML: Je voert een kansloze trol, een bewezen kansloze trol.

     2. Rien Noppen

      Mensen die nu nog een nieuwe diesel kopen hebben iets niet goed begrepen.
      Maar je maakt er natuurlijk wel een indrukwekkend klimaatsceptisch statement mee.

      🙂

     3. RPML

      Ik eet er geen biefstuk minder om, ik zal er geen pret-auto minder door rijden, en als er een warmtepomp moet komen dan koop ik die.

      Het gaat mij om het hersenloze deel van Den Haag die een samenleving de afgrond in kiept uit puur eigenbelang, zonder zelf straks de consequenties te hoeven dragen en niet in de gaten hebbende dat ze een speelbal zijn van de CO2-industrie die er garen bij spint.

      Dat er een hoop hersenlozen achteraan loopt en niet kritisch is, en zich al helemaal niet verdiept in de feiten zegt iets over het stemvee dat er kritiekloos erachteraan loopt.

      Voor mij worden in de toekomst alleen maar de files korter, zo heeft ieder nadeel toch nog een voordeel.

     4. Original NL

      Je hoort het RPML…een klimaat fascist en beroepstrol noemt jou dom……daarmee de kop van dit artikel bevestigend.

     5. Rien Noppen

      Kan RPML zijn complottheorie volgens welke Den Haag uit ‘eigenbelang’ een Klimaatakkoord afsloot nog eens toelichten?

      Welk eigenbelang meent hij op het spoor te zijn gekomen?

     6. RPML

      Complottheorie? Klaver, Jetten en Samsom eten er net zo goed geen biefstuk minder om. Ze prediken dit alleen maar omdat ze een kritiekloze achterban hebben die het allemaal voor zoete koek slikt. Als ze morgen moeten roepen ‘we willen de populisten geen platform geven dus we gaan met ingang van heden Baudet gelijk geven’ doen ze dat, als ze maar jaarlijks hun 112k binnen hengelen.

      Halsema haalde ook haar kinderen van een zwarte school in het belang van haar eigen kinderen. Kennelijk stopte de door haar zo gepropageerde multiculti bij haar voordeur, zo overtuigd was ze ervan… net als met haar oude Benz-diesel. Daar heb je geen complottheorie voor nodig, gewoon de feiten. Rutte waait met alle winden mee uit electoraal gewin, niet uit overtuiging het beste met het land voor te hebben.

      En zo zitten vrijwel alle politici op die plek want er zijn maar 2 voorwaarden nodig om politicus te worden: niet intelligent genoeg om meer dan 112k naar binnen te hengelen en een ruggengraat van rubber, want stem je tegen de partijdiscipline in dan ben je je baantje kwijt, en dat doen ze dus ook niet (meestal…)

     7. tomygun

      Ha ha dan kan je ook rode diesel tanken .

     8. Rien Noppen

      Maar welk eigenbelang van politici is er dan precies aan de orde bij het Klimaatakkoord, RPML?

     9. RPML

      Hun baantje houden, meer niet.

      Je ziet het aan alle vreemde besluiten; zwavel verbieden in diesel en de andere kant opkijken als het in de zeevaart verdwijnt, de biomassa-truc, terugkomen om elektrische auto’s door Greenpeace terwijl er niets aan de voorwaarden is veranderd, biodiesel promoten terwijl dat de voedselketen aantasten en dan weer biodiesel willen verbieden, houtkacheltjes promoten en daarna weer verbieden. Aan de gegevenheden veranderd niets, het is keer op keer een gebrek aan inhoudelijke kennis en wegkijken

     10. Rien Noppen

      Ik blijf de logica missen, RPML: waarom behouden hun politici hun baan wel als ze de buitengewoon lastige consequenties van de global warming proberen om te zetten in beleid en niet als ze dat niet doen?

      Het omgekeerde lijkt me eerder het geval: de politici die zich nu aan het Klimaatakkoord committeren steken op riskante wijze hun nek uit en dat kan ze nog behoorlijk gaan opbreken. Als ze zich alleen door politiek eigenbelang zouden laten leiden kunnen ze beter een politiek meer veilige en minder vooruitstrevende koers varen.

      In elk geval zeg je, tot mijn genoegen, niet, zoals wel vaak gebeurt, dat politici zich persoonlijk zouden verrijken met deze klimaatpolitiek, zoals serieuze wetenschappers dat evenmin doen. Corruptie komt wel veel voor bij dubieuze wetenschappers die zich voor hun klimaatsceptische standpunt door de kolen- en olie-industrie laten betalen.

     11. RPML

      > waarom behouden hun politici hun baan wel als ze de buitengewoon lastige consequenties van de global warming proberen om te zetten in beleid en niet als ze dat niet doen?

      Precies! Politici dragen politieke verantwoordelijkheid, m.a.w. de deur staat altijd weer open voor een nieuw baantje mochten ze beleid hebben uitgevoerd dat averechts heeft gewerkt.
      Exact daar vielen ze ook mee door de mand met het klimaatplan, want toen Baudet voorstelde om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen, met als ultieme gevolg geen politieke functie meer te mogen bekleden mocht men ongelijk hebben, stemden slechts 24 voor. Die verantwoordelijkheid willen ze helemaal niet dragen, ze kijken niet verder dan de volgende verkiezingen en dus hun baantje.

      > Het omgekeerde lijkt me eerder het geval: de politici die zich nu aan het Klimaatakkoord committeren steken op riskante wijze hun nek uit en dat kan ze nog behoorlijk gaan opbreken. Als ze zich alleen door politiek eigenbelang zouden laten leiden kunnen ze beter een politiek meer veilige en minder vooruitstrevende koers varen.

      Ze lopen geen enkel risico! Zijn er al politici afgerekend op de biodiesel? Zijn er al politici afgerekend op biomassa? Zijn er al politici afgerekend op de gesubsidieerde houtkachel?

      Als je nu in Drente zonnepanelen wilt aansluiten gaat dat al helemaal niet meer, het net is daar dermate zwaar belast dat de stroom die er in de zomer bijkomt helemaal niet opgenomen kan worden. Politici zeggen dan ‘ja, daar kan ik natuurlijk niets aan doen…’; als ze zich van te voren hadden geinformeerd wel, dat had ik ze 10 jaar geleden al kunnen vertellen.

      > In elk geval zeg je, tot mijn genoegen, niet, zoals wel vaak gebeurt, dat politici zich persoonlijk zouden verrijken met deze klimaatpolitiek,

      Inderdaad, ze blijven steken op de 112k, intelligenter zijn ze ook niet. Ze zijn wel de speelbal van de industrie die er miljoenen aan verdient, maar dat hebben ze niet in de gaten. De warmtepomp is de grootste bullshit die er bestaat, alleen onder strikte voorwaarden is het bij nieuwbouw toepasbaar, verder werkelijk totaal niet. VNI zit aan de klimaattafel…

      > zoals serieuze wetenschappers dat evenmin doen. Corruptie komt wel veel voor bij dubieuze wetenschappers die zich voor hun klimaatsceptische standpunt door de kolen- en olie-industrie laten betalen.

      Dan heb je vast nog niet de verhalen van alle ex-werknemers van onderzoeksinstituten die pro-klimaathysterie zijn gelezen… iedereen die al eens een rapport heeft laten maken door een onderzoeksinstituut weet dat je de conclusies kunt sturen, bij KEMA, TNO, de TU’s etc etc En als je de conclusie helemaal niet bevalt verschijnt het rapport gewoon niet

  2. observer

   Daar gaat @Rien al meteen de mist in: “”zich aan de kant te scharen van de klimaatontkenners””. Klimaatontkenners ben ik nog niet tegengekomen, ieder denkend mens die een beetje verder kijkt dan het tijdsbestek van zijn eigen generatie weet behoorlijk goed dat het klimaat verandert, dat doet het al de afgelopen 4.500 miljoen jaar.

   1. RPML

    Rien heeft maar 1 taak, DDS om zeep helpen. Ook als je in zijn voordeel spreekt gaat hij dat ontkennen, verdraaien, framen of wat dan ook. Het is een trol, lees maar eens wat stukken terug hier. Enige vervelende is dat hij altijd vergeet wat hij gisteren weer geroepen heeft, en zodra je hem daarmee confronteert pikt hij er wel weer wat anders uit om daarmee door te trollen

    1. Lugar

     “Rien heeft maar 1 taak, DDS om zeep helpen. ”

     Waarom voer je hem dan? Je werkt mee aan zijn spelletjes.

     1. RPML

      Om ervan te leren, de denktrant te analyseren en daar de juiste methodiek uit te kunnen filteren. Die is breed inzetbaar in mijn dagelijkse leven, de psychopate component van deze specifieke trol beschouw ik als vertroebelend, de denktrant van een psychopaat is voor een gezond mens onnavolgbaar maar wel herkenbaar zodra deze plaatsvindt.

     2. Beukman

      @RPML
      Ik vrees dat het framen van je studieobject je niet gaat helpen bij het doorgronden ervan. Integendeel, ben ik geneigd te zeggen.

     3. Lugar

      @RPML: Zo had ik het (nog) niet bekeken. Zoals je misschien wel weet zie ik zijn reacties sowieso niet meer, ik heb er ook van geleerd. Deze trol is ongeneeslijk, gelukkig weet jij dat al.

     4. RPML

      @Beukman Alles wat je in bovenstaand artikel leest komt overeen met het handelen van deze trol; ik vind de overeenkomst treffend en zie dat ook op andere plekken, dezelfde manier van redeneren. Op Joop zie je dezelfde rendeneertrant, meer algemeen, die van links. Zodra het inhoudelijk wordt start het framen, simpelweg omdat inhoudelijke kennis ontbreekt of niet ‘past’. Als je zegt dat Marokkanen veel meer in de criminaliteit zitten is de volgende zin meteen ‘maar niet alle Marokkanen’, de daarop volgende zin ‘je generaliseert’ en de daarop volgende zin ‘maar ze krijgen ook geen kansen’. Als ik geen werk is het laatste wat in mij opkomt stelen, en toch is het een excuus om het gedrag van de Marokkaan daarmee goed te praten. Klaver functioneert exact hetzelfde, met soms wat valse spelletjes om zijn opponent in disbalans te brengen zodra de camera’s draaien. Het gaat niet om de feiten, het gaat erom zijn/haar superioriteit te laten voelen en vanuit die superioriteit de wil op te leggen, men voelt zich moreel superieur terwijl we onder aan de streep misschien wel precies hetzelfde willen…

     5. Lugar

      @RPML: +1

     6. Beukman

      @RPML
      Ik vind het nogal van dik hout zaagt men planken.
      Zeker, Rien gedraagt zich wel eens min of meer zoals je beschrijft. En zo zijn er meer, veel meer.

      Moraalridder @Lugar met zijn zelfbeschermende scriptje schrijft:

      “Rien heeft maar 1 taak, DDS om zeep helpen. ”

      Misschien bedoelt hij zichzelf wel. Al jaren beschuldigen opponenten Rien ervan dat hij DDS om zeep helpt.
      Daar doet hij dan wel verdomde lang over voor een volleerde trol.
      De werkelijkheid is dat zonder hem DDS uit weinig anders had bestaan dan uit een stelletje elkaar beamende reageerders.

      Als ik jou was, zou ik Riens onhebbelijkheden accepteren als een kleine prijs die je betaalt voor zijn bijdrage aan het onderhouden van discussies op allerlei terreinen. En hoe je het ook wendt of keert: hij is bovengemiddeld belezen, en schrijft in begrijpelijk Nederlands.
      Een van mijn favoriete potsers, ook al ben ook ik het lang niet altijd 100 procent met hem eens.

     7. RPML

      @Beukman Een inhoudelijke discussie heb ik nog nooit met hem kunnen voeren. Een discussie voer je gelijkwaardig met respect voor andermans standpunten, waar je het overigens niet mee eens hoeft te zijn. Al op de eerste avond dat ik hier zat en toen het hem inhoudelijk te heet onder de voeten werd begon hij op de man te spelen en probeerde hij me weg te zetten als iemand die geen verstand van zaken heeft. Ik maak hier niet bekend wie of wat ik ben, maar ik zit al meer dan 25 jaar in ‘de industrie’, ik weet echt wel waar ik het over heb, verdien er ook nog een goed belegde boterham mee. Ik heb ook een tijdje nergens op gereageerd, gevolg was dat hij overal maar zat te verkondigen dat RPML inhoudsloos is, en legde mij woorden in de mond die ik helemaal niet gezegd heb. Dat is de psychopate kant. Onderaan de streep blijft er dus niets over, geen inhoudelijke discussie en alleen maar framen. Aytas wordt hier wel eens als trol gezien, ik vind van niet. Ze voert discussie met wat franjes zeg maar, ingegeven door een bepaalde visie op zaken. Ik wil graag BEGRIJPEN waarom anderen zo denken, misschien zie ik wel wat over het hoofd, maar ik splits wel altijd feiten van dogma’s, net als de discussie vanmorgen over Peter R de Vries; iedereen blijft in zijn waarde en ik snap waarom mensen zo denken of doen.

     8. Rien Noppen

      RPML heeft de gewoonte van Floris overgenomen om opponenten in de inhoudelijke discussie waarin ze zich lastig staande kunnen houden een psychiatrisch stoornis toe te dichten.
      Dat is enerzijds nogal sfeerbedervend in de discussie, om niet van vandalistisch trolgedrag te spreken, maar roept anderzijds de vraag op waarom men zoveel energie steekt in opponenten die men als psychiatrisch gestoord ziet, die neem je dan toch niet serieus?

      Ik vrees dat ze moeite hebben met het inhoudelijk weerwoord en de toevlucht denken te moeten nemen tot ad hominem schelden en tieren. In de normale inhoudelijke discussie is dat wat mij betreft de handdoek in de ring.

     9. Rien Noppen

      RPML beklaagt zich tegen Beukman over standpunten die ik hem in de mond gelegd zou hebben. Ik hoorde hem dat vaker zeggen maar ben er nooit goed achter gekomen welke standpunten dat zijn, laat staan dat hij daar inhoudelijk stelling tegen nam, bijvoorbeeld door uit te leggen dat hij er anders over denkt dan hem wordt aangewreven.

      Mogelijk kan hij het aangedane onrecht nog even benoemen c.q. rechtzetten.

     10. RPML

      @Beukman Exact dat bedoel ik, ik word zelfs op mijn wenken bediend. Hierna komt een comment dat dit geen inhoudelijke reactie is 😉

     11. RPML

      Oh hij is er al, hij typt sneller dan ik…

     12. Floris

      “Als ik jou was, zou ik Riens onhebbelijkheden accepteren”
      ——————————————————————-
      Ik heb Riens onhebbelijkheden in deze draad even op een rijtje gezet:

      “gewauwel

      factfree gebral

      ben je de weg wel ernstig kwijt.

      de klimaatsceptische leugenroedel

      saboteurs

      Niet dat we dit van RPML gewend zijn, maar ik wijs er maar even op dat RPML ook hier geen enkel inhoudelijk tegenargument inbrengt.

      boerenbedrog

      Let een beetje op je taal, RPML. Dat je geen academicus bent was al duidelijk maar door die taalfouten kom je onnodig dom over.

      Je boze commentaar op de peiling is evenmin erg slim.

      Je slecht onderbouwde verzet tegen het Klimaatakkoord.”

      En zo gaat het in zoveel draden, tegen zoveel personen gericht en al jarenlang. Beukman heeft daar geen problemen mee omdat hij er zelf geen last van heeft. Hetgeen voldoende zegt over de Gutmensch Beukman:

      “Tsjonge, wat heb ik een hekel aan gutmenschen. Met hun voortdurende claim op morele superioriteit. Met hun zelfbenoemde patent op beschaving en fatsoen. Met hun zelfgenoegzame glimlach en hun afgemeten flauwe grapjes, die getuigen van goede smaak, zo vinden ze zelf. En met de standaard minachting waarmee andersdenkenden tegemoet worden getreden.”

      Bron: Veren of Lood.

     13. Lugar

      @RPML: Meestal komt er nu zoiets: I rest my case… :p

     14. RPML

      @Lugar ‘Handdoek in de ring’ las ik dit keer 😉

     15. Lugar

      @RPML: Dat keur ik ook goed! 😉

     16. Floris

      RPML schreef: “@Beukman Een inhoudelijke discussie heb ik nog nooit met hem kunnen voeren. Een discussie voer je gelijkwaardig met respect voor andermans standpunten, waar je het overigens niet mee eens hoeft te zijn. Al op de eerste avond dat ik hier zat en toen het hem inhoudelijk te heet onder de voeten werd begon hij op de man te spelen en probeerde hij me weg te zetten als iemand die geen verstand van zaken heeft.”
      —————————————————————–
      Geef het maar op RPML. Gutmensch Beukman zal Gutmensch Noppes nooit afvallen.

      Hij zal hooguit toegeven dat er sprake is van enkele “onhebbelijkheden” en meer van dergelijke vergoelijkende praatjes waar verder niemand wat mee kan.

      Op zich heb ik met Beukman diverse keren op redelijke wijze van gedachten kunnen wisselen, maar deze blinde vlek van hem voor de strapatsen van een psychopaat die er overduidelijk op uit is om andersdenkenden te tergen, te beledigen en het bloed van onder de nagels te halen hebben mij wel geleerd wat voor vlees ik met Beukman in de kuip heb.

     17. RPML

      @Lugar Door je script mis je deze briljante tekst:

      RPML beklaagt zich tegen Beukman over standpunten die ik hem in de mond gelegd zou hebben. Ik hoorde hem dat vaker zeggen maar ben er nooit goed achter gekomen welke standpunten dat zijn, laat staan dat hij daar inhoudelijk stelling tegen nam, bijvoorbeeld door uit te leggen dat hij er anders over denkt dan hem wordt aangewreven.

      Dus:
      1. Je legt iemand woorden in de mond die hij niet gezegd heeft
      2. De persoon reageert daar direct op dat hij dat niet gezegd heeft
      3. Een paar dagen later ga je verwarring zaaien door te stellen dat je niet weet welke woorden dan bedoeld zijn (terwijl dat bij 2. meteen bekend is)
      4. Dan ga je hem verwijten dat hij geen inhoudelijke stelling heeft genomen tegen de woorden die je niet gezegd hebt
      5. En dan verwacht hij uitleg over datgene wat je niet gezegd hebt daar een andere stelling tegenover zou moeten worden gezet..

      Leerzaam… herinner je je nog de discussie in de politiek over een vermeend verband tussen IQ en ras? Dat volgt hetzelfde patroon als bovenstaand 😉

     18. Rien Noppen

      Welk standpunt heb ik je ten onrechte in de mond gelegd, RPML?

     19. RPML

      Zoek het maar op, ik heb meteen gereageerd. Ik ga dat hele spel niet opnieuw spelen en je weet het dondersgoed

     20. Rien Noppen

      RPML kan niet aangeven welk standpunt ik hem in de mond zou hebben gelegd.

      Ik concludeer tot nader order dat hij het uit zijn duim zoog.

     21. Lugar

      @RPML: Inderdaad, zo beschouwd heb je de trol allang op nul gezet. Nu alleen nog stoppen met voeren want ik heb de indruk dat hij gewoon doorgaat ondanks zijn briljante nederlaag, ook dat is een bekend verschijnsel. Het zal wel bij zijn persoonlijkheidsstoornis passen.

     22. RPML

      @Lugar Je mist nu wel punt 6 en 7…

      RPML kan niet aangeven welk standpunt ik hem in de mond zou hebben gelegd.

      Ik concludeer tot nader order dat hij het uit zijn duim zoog.

      6. Volstrekte ontkenning dat je 1. gezegd hebt en het geheugen van de boodschapper in twijfel trekken
      7. Je liegt

      Briljant was Guido Wijers toen hij in de oudejaarsconference een ‘vraaggesprek’ had met Rutte over de dividendbelasting, die had ook plots allerhande geheugenproblemen toen het te heet werd

     23. Lugar

      @RPML: Inderdaad, een bekende tactiek die al bij velen het forumbloed onder de forumnagels vandaan heeft gehaald. Naast de stoornis is dit een opzettelijk gedeelte.

     24. Rien Noppen

      RPML begint te glibberen als een paling in een emmer snot.
      Hij beklaagt zich eerst bij Beukman dat ik hem onheus standpunten in de mond zou hebben gelegd maar kan ze desgevraagd niet benoemen.

      Wel een beetje zielig dit, maar ik ga niet langer meer op dit zieke getrol in.

     25. RPML

      @Lugar
      Hij probeert nu een wig te drijven tussen Beukman en mij door het waarheidsgehalte van mijn uitspraak in twijfel te trekken (gewoon controleerbaar, vergt alleen wat werk en zijn inschatting is dat Beukman die moeite niet neemt) en vervolgens beschuldigd hij mij van trollen (hij draait de rollen om). DSM V, enough said 😉

     26. Lugar

      @RPML: Niet verrassend, zoals altijd.

      #1-0

     27. Meriadoc Brandebok

      RPML kent de voorgeschiedenis van Lugar niet. Ik kan hem verzekeren dat hij hier anderen het bloed onder de nagels vandaan heeft gehaald. Vorig jaar startte hij een heuse heksenjacht op Rien en de mensen die het met hem eens waren. Dit leidde tot het abrupte vertrek van twee vaste commenters en ook van ondergetekende. Uiteraard verzwijgt hij dit laf.

     28. Rien Noppen

      Als het controleerbaar is kan het toch niet zo lastig zijn om het even aan te duiden, RMPL?

      Ik vrees dat je gewoon glashard zat te liegen.

     29. RPML

      @ Meriadoc Brandebok

      Dat kan ik niet beoordelen. Lugar beschermt zich nu wel tegen getrol, hij heeft zijn leven gebeterd dan 😉

      Rien gaat stug door, terwijl ik enkele regels hierboven al een uur geleden wederom inhoudelijk heb gereageerd, maar kennelijk past het antwoord hem niet 🙂

     30. Lugar

      @RPML: “Lugar beschermt zich nu wel tegen getrol, hij heeft zijn leven gebeterd dan…”

      Ik weet niet tegen wie je het hebt, maar voorheen knalde ik van leer tegen de trol en zijn gevolg, tegenwoordig draait er bij mij een script zodat ik de reacties van het corps niet meer kan zien. Ik had een tijdlang een missie die niet is gelukt, vooral ook omdat de trol gewoon doorgaat en het voeren ook doorgaat. Ik heb er dus voor gekozen deze en zijn volgers in een script te duwen. Sindsdien ben ik verlost en is DDS weer leuk! Leuke discussies met mensen van allerlei soort die er niet op uit zijn te zuigen, treiteren en trollen.

     31. RPML

      Precies dat bedoel ik 😉

  3. janszm

   @ Rien :2 × 2 = 4
   Wetenschap is: probeer te bewijzen dat met deze ontdekking 2 × 2 = 5 (of 9)
   Als dit laatste niet lukt, dan kan de ontdekker zeggen: inderdaad, 2 × 2 = 4

   Bij het “klimaat” praat men elkaar na, het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat.
   Onze atmosfeer, aangedreven door de zon, is erg wispelturig en bijna niet te voorspellen.
   Twee dagen met hetzelfde weer? Het verandert per uur. Het klimaat is het gevolg van het weer.
   Het is betreurenswaardig dat de mensen met de grootste bek, de geldwolven, het ook nu weer voor het zeggen hebben. Een nieuwe impuls voor de economie is het klimaat. Helaas, de geldwolf wikt, de zon beschikt.

 16. Vit

  Bijzonder natuurverschijnsel in woestijn
  Opmerkelijk18:10

  In de woestijn van Arizona, VS is een pak sneeuw gevallen, iets wat zeer ongebruikelijk is.

  https://www.telegraaf.nl/video/3004611/bijzonder-natuurverschijnsel-in-woestijn

 17. Gerlos

  Dit wangedrocht van een klimaatakkoord wat nu op tafel licht wordt gelukkig door heel veel wetenschappers niet bewezen geacht, dus dit gedrocht kan beter in de prullenbak gedumpt worden zodat er niet veel meer tijd aan besteed wordt, jammer voor jou PASPOP Jetten met je waardeloos en niets zeggende woorden bij Jinek

  1. Rien Noppen

   Het aantal serieuze wetenschappers die dit Klimaatakkoord juist en noodzakelijk acht is vele malen groter, Gerlos.
   Het is slechts een minderheid van veelal dubieuze wetenschappers die er strijd tegen voert.

   1. Arie B

    Ik heb nergens, ook niet van jouw wetenschappers, nog een verbeteringspercentage gezien waarvan je denkt: dat is substantieel! Is er echt niets positievers te melden? Ik ga ervan uit dat de genoemde percentages ook nog af zullen wijken (soort Betuwe/Noordzuidlijn) en nog kleiner uit zullen vallen.

  2. Beukman

   Niets wordt niet door heel veel wetenschappers niet bewezen geacht, @Gerlos, en zeker niet als het gaat om ingewikkelde mechanismes als klimaatverandering

  3. Lugar

   @Gerlos: Inderdaad, alsof we hier aan de thermosstaatknop kunnen draaien door er 1.000.000.000.000 tegenaan te flikkeren.

 18. Arie B

  Ik zeg: kernenergie. Gisteren een uitgebreid voorstel gezien van een familielid. Warmtepomp, isolatie muur en kruipruimte, vloer verstevigen voor spaarvat op zolder, leidingen, vloerverwarming/koeling bovenverdieping, vloerverwarming beneden vervangen want leidingen te dik, andere laag-temperatuurradiatoren en dan ben ik vast nog veel vergeten.. kosten 48k!! Zoiets is gewoon niet haalbaar omdat het zeer onzeker is of je dat ooit terugkrijgt als je de woning verkoopt als je het al kunt betalen of financieren.

  1. RPML

   Je vergeet waarschijnlijk HR++ glas 😉

   De huidige warmtepomp is alleen zinvol bij nieuwbouw, en zelfs dan is het nog maar de vraag of het gaat werken met de Nederlandse bodemgesteldheid. Het comfort van de CV is er sowieso niet, bij wisselende weersomstandigheden zit je of 2 dagen in de kou of 2 dagen in de hitte. Je kunt niet thuis komen en ‘even’ de thermostaat op 20 graden zetten.

   Het artikel dat hierover op DDS stond is vele duizenden malen gedeeld op Facebook, duikt ook op op andere fora, en ook technici uit de branche bevestigen in de comments dat het slechts onder zeer specifieke omstandigheden goed kan werken. Het is een utopie te denken dat heel Nederland aan de warmtepomp kan, het is onuitvoerbaar, onbetaalbaar en het zijn energievreters. Er is maar 1 reden voor deze hype: de heren warmtepomp zaten aan de klimaattafel.

   1. tomygun

    +1

 19. janszm

  Het klimaat is een uitvergroting van het weer, dus het kan vriezen en het kan dooien.
  De mens kan geen enkele invloed daarop uitoefenen, niet bij afkoeling, noch bij opwarming.
  De weersverwachting klopt heel vaak niet. Bij het klimaat heeft men het zelfs niet over een
  verwachting, nee, dat weet men exact, over 30 jaar!
  De arrogantie ten top.
  Deze week is er sneeuw gevallen in Arizona, nooit voorgekomen.
  Komt ook weer door de CO2 uitstoot. Of door de Russen
  Nederland is nog nooit zo schoon geweest vwb het milieu.
  Met de import van mensen en de verbetering van de economie zal iets meer geinvesteerd moeten worden, om dat peil te handhaven. Door de normale innovatie is dat niet merkbaar.
  Nederland moet af van het Calimero-syndroom en met de blote voeten op het koude zeil gaan staan.

  1. tomygun

   +2

 20. hans-e-pans

  Rien Knoppen. Misschien hier eens naar kijken, niet om een poging te doen om je te overtuigen, alleen maar kijken.

  https://www.youtube.com/watch?v=bV4MVivIgOA

  Het kijken duurt wel even, maar dan heb je wel iets gezien.

  1. Rien Noppen

   Dit soort leugenvideo’s zijn me bekend.

   1. Groeneveld

    Dat lieg je. Je durft dit soort video’s niet te bekijken uit angst voor overkolkende cognitieve dissonantie.

    Je zit fout met al je door je strot geduwde klimaatpropaganda en dat weet je. Op echte kritiek heb je geen enkel weerwoord want je bent diepgelovige evangelist.

    1. Rien Noppen

     Ik bekeek de video hoor, en vele van die strekking.

     1. Groeneveld

      Nogmaals: dat lieg je.

     2. Rien Noppen

      Ik begrijp dat je weer met het verkeerde been uit bed stapte, Groeneveld, maar een beetje normaal doen is wel aan te bevelen.

     3. Lugar

      @Groeneveld: Je voert de trol en hij vindt het prachtig!

    2. fockingworst

     @groeneveod @ernstrien de huistrol is NIET van de feiten, meer van de groene sprookjes.
     Trollen horen ook in het sprookjesbos, niet op een forum.

    3. Rien Noppen

     Ik bekeek de video een tijd geleden en ging toen eens googelen op de ‘wetenschappers’ die daarin het hoogste woord hebben.
     Zo ontdekte ik dat Paul Reiter een entomoloog is, Nir Shaviv een astrofysicus en
     Richard Lindzen een corrupte fysicus, berucht om zijn ontkenning van de relatie tussen roken en longkanker. De man is gespecialiseerd in wetenschappelijke ruzies.
     Van Patrick Michaels weten we dat hij $165,000 ontving van de olie- en kolenindustrie.

     Het zijn nagenoeg allemaal bedenkelijke wetenschappers, vaak corrupt en zelden zijn ze klimatoloog.

     Ik trap daar niet meer in, Groeneveld.

     1. Rien Noppen

      Geinig is ook het onderzoek naar Professor Tim Ball, een heel erg stellige brulkikker in deze video.

      Rational Wiki dook even in zijn credentials en je ziet een patroon dat lijkt op veel ‘wetenschappers’ die proberen een boterham te verdien in het klimaatsceptisisme:

      ” Credential fudging and climate denial
      Ball has been represented in the media as a climatologist (Canada’s first, don’tcha know?) who has held a professorship for upward of twenty-eight years. However, he carefully omits this in his curriculum vitae.[2] In fact, he was a professor of geography with a focus in historical climate who retired in 1996. When the Calgary Herald published a letter[3] that questioned the credentials listed for Ball (in an article in which Ball attacked Tim Flannery[4]) Ball sued for libel, while admitting that he had not been a professor for twenty-eight years.[5] (Don’t think too hard about that or it might make your head hurt.) Before the suit was dropped (against 3 defendants), Tim Lambert of Deltoid dared Ball to sue him, too.[6] Lambert also expressed doubt over the relevance of Ball’s research:

      “”However, hardly any of those 51 publications are in scientific journals but include things like gardening magazines. I looked in Web of Science and could only find four papers by Ball, all on historical climatology, none on climate and atmosphere. I don’t see how Ball can possibly win his case, but I guess that’s not the point.[7]
      Eli Rabett has created the “Tim Ball Award for Resume Stretching” in his honor.[8]

      Even within the deniosphere, Ball hasn’t come up with anything new or impressive. All he does is constantly repeat points refuted a thousand times about solar cycles and how carbon dioxide is plant food. For example, take a look at his ingenious “refutation” of rising sea levels where he just puts some ice cubes in a glass and lets them melt.

      Creationism
      Ball also seems to be a creationist of some sort. In an op-ed in Canada Free Press, he wrote:

      “”Even though it is still just a theory and not a law 148 years after it was first proposed, Darwinian evolution is the only view allowed in schools. Why? Such censorship suggests fear of other ideas, a measure of indefensibility.[9]
      On his website, he attacks Richard Dawkins and claims science, evolution, and environmentalism are religions. He also believes that the Bible’s predictions have been just as verified as those made by science:

      “”Perhaps the ultimate irony[10] is that the biblical views on nature, human roles and responsibilities are as logical as any other including modern environmentalism.[11]
      When you take his global warming denialism together with creationism and his admiration for Immanuel Velikovsky,[12] there’s clear evidence for crank magnetism.

      Tim Ball’s reading list
      Ball recommends some great reading for all the warmists:

      “”There are three Web sites I have some respect for. One is the one I helped set up by a group of very frustrated professional scientists who are retired. That’s called Friendsofscience.org. It has deliberately tried to focus on the science only. The second site that I think provides the science side of it very, very well is CO2Science.org, and that’s run by Sherwood Idso, who is the world expert on the relationship between plant growth and CO2. The third, which is a little more irreverent and maybe still slightly on the technical side for the general public, is JunkScience.com.[13]
      More lawsuits
      In 2011, Ball found himself at the receiving end of a couple of libel suits. In February, University of Victoria climatologist (and now a member of the British Columbia legislature) Andrew Weaver filed a lawsuit against Ball for his op-eds that accused Weaver of incompetence and corruption. In March, Penn State climatologist Michael Mann filed a lawsuit against Ball and his think tank for publishing statements on their websites that claimed Mann was complicit in a “cover-up” of Climategate and that he had committed scientific fraud.[14]

      Since the suits were launched Canada Free Press has retracted one of the interviews with Ball on the website.[15] Furthermore, they seem to have scrubbed a good deal of Ball’s articles and Ball-related material.[16]

      In February, 2018, the suit by Weaver was dismissed on the grounds that Ball’s attack on Weaver was so stupid and inept that it couldn’t be considered libelous thus doing no injury to Weaver’s reputation to an informed reader. [17] Therefore the official judgement of the Canadian court system is that Tim Ball is either an incompetent idiot or someone pretending to be an incompetent idiot.”

      Het leukste van zijn opvattingen vind ik wel dat hij zeker weet dat de Bijbels voorspellingen net zo grondig wetenschappelijk zijn bewezen als die van de wetenschap.
      Deze oplichter voert zonder enig weerwoord het hoogste woord in deze video. Alleen dat is al voldoende om te concluderen dat de film op leugen en bedrog is gebaseerd.

     2. Rien Noppen

      Richard Lindzen is wel de meest exemplarische vertegenwoordiger van de klimaatsceptische beweging: https://rationalwiki.org/wiki/Richard_Lindzen

      Geestig om deze nutty professor door de mand te zien vallen.

     3. fockingworst

      @ernstrien zijn LEUGEN PROPAGANDAMACHINE draait op volle toeren.
      Iedereen die googled op de namen die ons huistrolletje noemt, komt direct te zien dat deze mannen zoals Paul Reiter en Richard lindzen zeer gerespecteerde wetenschappers zijn.
      DIT domme slinkse huistrolletje probeert de goede namen door het slijk te halen.
      Kijkt u maar op het zeer linkse Wikipedia.. Aanschouw de talrijke video’s van en over hun.
      Trap NIET in de LEUGENS van @ernstrien.

     4. fockingworst

      @ernstrien komt met stukjes en linkjes uit het ultralinkse mini website rationalwiki hahaha, zo betrouwbaar kan je het ook krijgen hahaha
      Om je te bescheuren, dat hij het durft te linken en copypasten getuigd toch echt van domheid van de bovensteplank.
      Zelfs jij lullig trolletje kan toch wel beter.

  2. Siemien

   Misschien moet je trollen geen adem geven om te ademen..

   1. fockingworst

    @siemien ik weet het, maar kan het soms niet laten.

    1. Lugar

     @Worst: “(…) maar kan het soms niet laten.”

     De trol vindt dat prachtig, dat is de enige reden van zijn aanwezigheid. Zolang hij aandacht krijgt, en het maakt niet uit wat voor aandacht, blijft hij trollen.

    2. Siemien

     @FW ik begrijp dat heel goed, het heeft bij mij ook even geduurd maar dan heb je ook wat en het geeft een stuk rust in het gesprek..

     1. Lugar

      @Siemien: “(…) het geeft een stuk rust in het gesprek…”

      Inderdaad, ik hoor dat al meerdere keren terug. Gister nog, van IJsbrand. Normaal gesproken zit hij nogal op de hand van de trol terwijl hij dat de laatste tijd wat minder lijkt te doen. Hij gaf gister, terecht, aan dat we netjes en beschaafd in gesprek waren, iets dat met de trol onmogelijk is, bovendien is zijn discussietrend opzettelijk provocerend.

   2. Lugar

    @Siemien: Dat is het enige dat werkt en effectief is.

 21. Rien Noppen

  Het grote voordeel van het Klimaatakkoord is dat de Overheid er een enorme innovatie mee stimuleert.

  Googel eens op: “Gasloos dankzij een superslim zonnepaneel” en dat is slechts één van de vele voorbeelden.

 22. henkie

  Niet alleen het klimaat;
  -immigratie
  -multiculti
  -nationale soevereiniteit
  – de euro
  – de EU
  Al 50 jaar wordt de democratie verkracht door het demoniseren van de bezorgers van een ander geluid. Een beproefde methode om de waarheid te onderdrukken.
  Onze huidige regering onder leiding van de heer Rutte gooit er nog een tandje boven op. List, leugen en bedrog zijn de norm, ze komen ermee weg, het systeem wil ze niet vervolgen, de media helpt mee met de doofpot.
  Stem PVV, FvD, SP, PvdD

  1. Rien Noppen

   En nu maar hopen dat het oplucht, henkie, zoveel rotzooi in je onderbuik moet er natuurlijk een keer uit.

  2. Siemien

   Stem PVV of FvD

   1. Lugar

    #20maart2019

 23. DeBruijn

  Elke bioloog of agrarier weet dat planten CO2 opnemen, in de glastuinbouw wordt bij tomaten 5x meer CO2 op zonnige dagen de kassen ingepompt omdat dit goed is voor de planten. Geven ze meer opbrengst en groeien dus ook sneller.

  Maar dat verteld niemand! Is CO2 dus wel de oorzaak, want als er meer CO2 is en er is meer zon, zoals afgelopen jaren, dan moeten de planten harder gaan groeien en het CO2 probleem vanzelf oplossen.

  CO2 wordt zelfs weggezet als gif! Zonder CO2 geen leven!

  1. Rien Noppen

   Al die wetenschappers begrijpen er dus niks van. Ze weten niet eens wat het nut van CO2 is.

   🙂

   1. DeBruijn

    Heeft u ooit een bioloog aan het woord gehoord over de klimaat verandering?

    Ik kom zelf uit de glastuinbouw. Als CO2 dan zo slecht is, waarom bij meer CO2 gaan planten harder groeien? Bij een bepaalde hoeveel kan er CO2 schade ontstaan, maar dat is in de wereld nog nooit voortgekomen. Waarom niet? Omdat er dus niet teveel CO2 is voor planten om op te nemen.

    Een vulkaan uitbarsting en we hebben meer CO2 in de atmosfeer dan de mensen in een jaar uitstoot.

    Ik zeg niet dat het klimaat veranderd, maar ik heb mijn twijfels over of CO2 de oorzaak is. En ja, ik heb er een agrarische studie voor afgerond.

    1. Rien Noppen

     Het probleem is niet de CO2 zelf maar het broeikaseffect dat ontstaat als er teveel CO2 in de atmosfeer komt.

     Las u wel eens een serieus artikel over dit onderwerp?

     1. DeBruijn

      Heeft u ooit een bioloog aan het woord gehoord over de klimaat verandering?

      Ik kom zelf uit de glastuinbouw. Als CO2 dan zo slecht is, waarom bij meer CO2 gaan planten harder groeien? Bij een bepaalde hoeveel kan er CO2 schade ontstaan, maar dat is in de wereld nog nooit voortgekomen. Waarom niet? Omdat er dus niet teveel CO2 is voor planten om op te nemen.

      Een vulkaan uitbarsting en we hebben meer CO2 in de atmosfeer dan de mensen in een jaar uitstoot.

      Ik zeg niet dat het klimaat veranderd, maar ik heb mijn twijfels over of CO2 de oorzaak is. En ja, ik heb er een agrarische studie voor afgerond.

      Hebt u zich wel eens in biologie verdiept kan ik ook vragen, het lijkt er niet op. Want als het zonniger wordt (we hebben steeds meer zonuren) en er is meer CO2, dan nemen de planten veel meer op. Dus moet de CO2 vanzelf naar beneden gaan.

      Maar zoals alle mensen die het heilig geloven dat CO2 de boosdoeners is, gaat u ook totaal niet op de wetenschappelijk feiten in van anderen. Meer CO2 geeft meer groei, meer groei zorgt ervoor dat er meer CO2 wordt opgenomen.

      Over dit is elke bioloog het eens!

     2. Lugar

      @DeBruijn: Je voert en onderhoudt een trol. je pogingen zijn nobel maar volstrekt en bewezen kansloos.

    2. tomygun

     DeBruijn twee weken terug met een kweker gesproken
     die kweken op 2500 meter hoogte om dat daar meer
     CO2 is voor de bloemen de lange steel van de roos
     daar gaat het hun om , en dat lukt niet op lagere grond .

 24. goedisfout

  Jammer dat veel mensen het verschil niet meer weten tussen het weer en het klimaat. Dit neemt niet weg dat de industrie nog steeds weg komt met schoorstenen met ‘gekleurde’ rook en dan heb ik het niet over Co2 maar over gif.

 25. Floris

  De auteur schrijft:

  “De klimaataanhanger c.q. -gelovige eigent zich daarentegen het recht toe om de criticus persoonlijk aan te vallen. De andersdenkenden zijn voor hen oude grijze klimaatontkenners, conservatieve olielobbyisten, Baudet-aanhangers en (extreem-)rechtse overconsumptieve milieuvervuilende types.”
  ———————————————————————————–
  Ook wetenschappers die tegen de klimaatreligie ingaan worden niet met argumenten bestreden maar weggezet als zijnde corrupt.

  Zo rolt links al jaren. Ook op andere onderwerpen zoals de multicul, immigratie etc. Het debat wordt stelselmatig vermoord en de linkse zin wordt doorgedrukt.

  Sinds de revival van het cultuurmarxisme in de jaren 60 en 70 is het westen steeds zieker geworden. We leven nu in een tijd van kuddegeest. Wie niet in de pas loopt wordt uitgestoten en zwartgemaakt. Het doet aan de Sovjet-Unie denken.

  1. Rien Noppen

   Het is een geboekstaafd feit dat veel klimaatsceptici voor hun onwetenschappelijke boodschappen zijn en worden betaald door de olie- en kolenindustrie. Richard Lindzen, een van de luidruchtigste brulkikkers in dat gezelschap is daar een pijnlijk voorbeeld van.

   1. Rien Noppen

    Credibility up in smoke
    by JOHN QUIGGIN on APRIL 23, 2006

    Among the scientists taking a public position sceptical of global warming, Richard Lindzen has always seemed the most credible. Unlike nearly all “sceptics”, he’s a real climate scientist who has done significant research on climate change, and, also unlike most of them, there’s no* evidence that he has a partisan or financial axe to grind. His view that the evidence on climate change is insufficient to include that the observed increase in temperature is due to human activity therefore seems like one that should be taken seriously.

    Or it would do if it were not for a 2001 Newsweek interview (no good link available, but Google a sentence or two and you can find it) What’s interesting here is not the (now somewhat out of date) statement of Lindzen’s views on climate change, but the following paragraph

    Lindzen clearly relishes the role of naysayer. He’ll even expound on how weakly lung cancer is linked to cigarette smoking. He speaks in full, impeccably logical paragraphs, and he punctuates his measured cadences with thoughtful drags on a cigarette.
    Anyone who could draw this conclusion in the light of the evidence, and act on it as Lindzen has done, is clearly useless as a source of advice on any issue involving the analysis of statistical evidence.

    Now with added irony Lindzen argues that we should be equally sceptical about both climate change and the link between smoking and cancer, but his argument can just as easily be turned around. If you accept Lindzen’s ‘impeccably logical’ view that the two arguments are comparable, you reach the conclusion that the link between human activity and climate change is now so well-established that it makes about as much sense to doubt it as to doubt the relationship between smoking and lung cancer, that is, no sense at all.

    A notable fact about the professional climate sceptics is that many of them (Singer, Seitz, Milloy and so on), are also paid advocates for the tobacco industry, there’s no* evidence to suggest that Lindzen is acting from mercenary motives. It appears that he’s just an irresponsible contrarian as a matter of temperament.

    Link apart geplaatst

    1. Rien Noppen

     Singer is ook een bekende corrupte klimaatscepticus.

     Wikipedia:
     Fred Singer staat bekend als een van de sceptici en lobbyisten die de wetenschappelijke consensus over de menselijke invloed op de opwarming van de aarde betwisten, en daarom politieke maatregelen op dit gebied overbodig achten. In 2007 verscheen hij in de omstreden documentaire The Great Global Warming Swindle.

     S. Fred Singer onderhoudt nauwe banden met Nederlandse klimaatsceptici en dan vooral Hans Labohm met wie hij regelmatig op congressen verschijnt. Adriaan Broere van de ter ziele gegane Stichting Klimaat noemt Singer zijn mentor. Fred Singer nam via video ook deel aan seminars van de milieukritische beweging De Groene Rekenkamer.

     Op 31 augustus 2011 gaf Singer een lezing voor het Nederlandse Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut[20]. Het Klimaatportaal publiceerde de dag erop een artikel waarin de zwaarste kritiekpunten in Singers betoog werden weerlegd.[21] Op 1 september 2011 had Singer een lezing moeten geven in Brussel bij de Société Européenne des Ingénieurs et Industriels (SEII). De vicevoorzitter van het IPCC, de Belgische professor Jean-Pascal van Ypersele, schreef hierop een brief aan de organisatie waarin hij stelde dat Singer, gesponsord door de fossiele brandstoffenindustrie, aan desinformatie zou doen. De SEII annuleerde daarop de bijeenkomst. Buiten de auspiciën van de SEII werd die dag op een alternatieve locatie in Brussel alsnog een lezing georganiseerd.

     De man manipuleerde ook gegevens over de relatie tussen roken en longkanker en werd daar stevig voor betaald door de tabaksindustrie.

   2. DeBruijn

    Ik rijd nog niet eens auto.

  2. Lugar

   @Floris: Dat klopt, vaak zijn het alleen nog emeritus professoren die er iets van willen zeggen, overigens met dezelfde falsifieerbare feiten.

   1. Floris

    @ Lugar: de trol heeft zelf niet in de gaten hoezeer hij de strekking van het artikel bevestigt: hij gaat niet in op de argumenten van deze wetenschappers (daar heeft hij de kennis niet voor) maar gaat kritiekloos mee in de zwartmakerijen die over hen op internet zijn geplaatst zonder het waarheidsgehalte daarvan te kunnen toetsen.

    1. RPML

     > Or it would do if it were not for a 2001 Newsweek interview (no good link available, but Google a sentence or two and you can find it) What’s interesting here is not the (now somewhat out of date) statement of Lindzen’s views on climate change, but the following paragraph

     Now (2006) somewhat out of date, wat is dat dan in 2019 😉

     Je zou toch zeggen dat er sterkere argumenten te vinden zijn dan een interview van 18 jaar oud…

    2. Rien Noppen

     Floris heeft net zo min als ik een grondig inzicht in het technische vakgebied van de klimatologie en de complexe wetenschappelijke discussies die daarover worden gevoerd. Dat geldt evenzeer voor mensen als RPML die daarin evenmin een inzicht hebben.
     Wat we kunnen doen is ons verlaten op de wetenschappers die ook onze bestuurders adviseren en ons proberen een beeld te vormen van hun wetenschappelijke integriteit.

     Het is mijn constante ervaring dat de zogenaamde klimaatsceptici wetenschappelijk zelden klimatoloog zijn en ook niet integer. Ik gaf daarvan een aantal voorbeelden maar als je doorgoogelt op de namen in die wereld kom je tot een nagenoeg eensluidend en onthutsend beeld.

     Dat afdoen als linkse laster is wel erg gemakkelijk, het betreffen verifieerbare feiten die door betrokkenen ook niet worden weersproken.

    3. tomygun

     Hi hi Floris het is net een (t)(d)rol die niet wil door spoelen .

  3. Rien Noppen

   Floris zou zich eens moeten verdiepen in Frederick Seitz, een belangrijke ‘wetenschapper’ die fanatiek het woord voerde voor de anti-klimaatlobby.

   Het enige waar deze man echt in gelooft blijkt geld te zijn. Voor veel geld was hij zowel bereid de relatie tussen roken en longkanker als de global warming als prominent ‘wetenschapper’ te ontkennen.

   Googel maar eens op deze grote wetenschapper. Het zal jouw geloof uiteraard niet aantasten maar verstandige mensen krabben zich achter de oren.

 26. Drollevanger

  Wat ook typischis voor klimaaterroristen in tegenstelling met klimaat-sceptici is, is de overeenkomst met Heksen uit voorbije tijden, is het gegeven dat veel Heksen destijds ook geloofden dat ze zelf Heksen waren.
  Ik denk ook dat tegenwoordig elke Klimaat-gelovige de rampen die nu nog zonder enig bewijs, alleen op TV of in SF films worden getoond, dat deze rampen ook in werkelijkheid binnenkort op aarde zullen plaatsvinden.
  Beste mensen, ik loop al en tijdje mee in onze draaimolen. Nog nooit in mijn leven is een eiland door zeespiegelstijging verdwenen.

 27. Drollevanger

  Ik stond eens te kijken bij de IJsel waar men modder uitbaggerde.
  Men baggerde ook ribben van nijlpaarden op.
  Die waren afkomstig van de nijlpaarden die daar in het Eemien(de periode tussen de laatste IJstijden) leefden.
  Bij nazoeken op Wikipedia bleek dat het tijdens het Eemien 2-4 graden gemiddeld warmer was dan nu.
  Dus we kunnen nog wel even.
  Waarom schrijft niemand daarover. Word dat bewust overgeslagen?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.