VVD’er Dijkhoffs “keuzevrijheid” voor de warmtepomp blijkt van Stalin te komen

De politici die heilig geloven in de klimaatwet willen ons doen geloven dat het de burger ‘uiteraard’ vrij staat zélf te kiezen of men mee wil doen aan de klimaatgekte of niet. Ofwel kies je voor een torenhoge energierekening, ofwel neem je maatregelen. Met een enorme nonchalance wekte VVD’er Dijkhoff tijdens de behandeling van de CPB-doorrekening afgelopen donderdag de indruk alsof het allemaal niet zo’n haast heeft en dat het uiteraard iedereen vrij staat daar zelf voor te kiezen.

Niets is echter minder waar! Syp Wynia maakte voor het eerst gewag van dit rad dat de burger voor de ogen wordt gedraaid. De overheid heeft namelijk in het klimaatplan opgenomen dat er 30 zogenaamde RES-regio’s zijn. RES-regio’s zijn regio’s waar gemeenten, provincie en waterschappen gaan bepalen wie en wanneer aan het warmtenet of de warmtepomp MOET. In het klimaatplan is bovendien opgenomen dat vóór 2030 in totaal 1.5 miljoen woningen van het gas zullen moeten. Grofweg zijn dat 150.000 woningen per jaar!

Om de burger iedere vorm van inspraak te ontnemen is daarvoor op pagina 34/35 van het klimaatplan de volgende clausule opgenomen:

De Rijksoverheid zorgt er daarbij voor dat de gemeente juridische doorzettingsmacht heeft om afkoppeling van het aardgasnet te (laten) realiseren (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijk boete en binnentredingsrecht). Rijk en VNG bezien via welke wetgeving dit zal lopen. Beoogde inwerkingtreding: 1-1-2021.

De meest saillante ‘juridische doorzettingsmacht’ is toch wel het binnentredingsrecht. Een recht dat is toegekend aan bijvoorbeeld deurwaarders (444 Rv) en als volgt is omschreven:

De deurwaarder heeft voor het leggen van beslag toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Als de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan geweigerd wordt en wanneer bij afwezigheid van de geëxecuteerde er niemand gevonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal de deurwaarder de hulp van de sterke arm inroepen In het proces-verbaal van beslag wordt van de tegenwoordigheid en handelingen van de ambtenaar melding gemaakt.

Met andere woorden: heeft u een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat zij besloten hebben u van het gas te gaan halen, en was u dat helemaal niet van plan omdat die warmtepomp voor u onbetaalbaar is, dan kan de gemeente zelfs zover gaan om samen met de politie uw huis binnen te vallen om u gedwongen van het gas halen. Dit is een grove schending van het grondwettelijke ‘huisrecht’, ofwel ‘baas in eigen huis’. Er zijn bij mijn weten geen democratieën in de wereld te vinden die zo omspringen met de rechten van haar eigen burgers.

Dus hoezo keuzevrijheid, meneer Dijkhoff?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

22 reacties

 1. JohanD

  Heel goed stuk, en bij Dijkhoff komen ze niet want hij kan het gelukkig betalen zo zegt hij dus wat kan hem de anderen schelen!

 2. Jumping

  Deze Rutte kliek moet gestopt worden.

  Stem. PVV / FvD of 50+

 3. J.Rademaker

  Doet mij genoegen dat het binnentredingsrecht is opgevallen in DDS.
  Dat de vrije wil tezamen met de vrije keuze en het vrije woord is overleden is buitengewoon zorgelijk en ik denk dat dit slechts de zoveelste stap is naar een dictatoriaal regime.

 4. TD

  STEM FvD of PVV

 5. FJ

  En daarmee heeft de elite een staatsgreep gepleegd en is de democratie ten grave gedragen.
  Nu is er tijd voor aktie. STEM PVV of FVD

 6. Satty

  Echt stalinnistisch hoor. Je mag er ook niet meer verhuizen of je mening over het regime geven. Verder inhoudelijk zoals gewend maar juist dit soort vergelijkingen maakt het minder interessant.

  1. Bart

   Je bent echt een domme doos.

  2. RPML

   Met keuzevrijheid heeft dit weinig te maken, eerder met een plangeleide economie waarbij de burger geen keuze heeft. En als je moeder van 80 jaar nu in zo’n wijk woont die van het gas moet en daartoe gedwongen wordt, denk je er dan nog zo over, of komen dan ook visioenen van een dictatuur in je op?

   1. Vabis

    Haar moeder zit onder een baobab boom haar rugharen te vlechten….

 7. Michael M

  Veel mensen in Nederland zul je nooit de ogen en of oren kunnen openen. Snappen niets van politiek. Snappen niets van duurdere rekeningen of nieuw bedachte kosten en hebben geen idee wie de vinger in de pap heeft in dit landje en wie tientallen nieuwe geldstromen bedenken om je geld afhandig te maken. Veel mensen blijken het ook niet erg te vinden dat er nieuwe belastingen worden bedacht en een aanslag op de portemonnee plaatsvindt anders hadden we duidelijk geen kabinet Rutte 1,2 en 3 gehad. Al leveren ze alles in dan lijken ze het wel best te vinden. Daarna zullen ze wel piepen maar snappen dan nog steeds niet waarom ze niets meer overhouden. Wat, als men nu de afgelopen jaren de meeste live debatten zou hebben gevolgd en door die politiek kennis had vergaard dan zou men door mensen heen kunnen kijken in de politiek en was het meteen duidelijk op welke partij men had moeten stemmen welke dus niet op je portemonnee uit zijn. Zo simpel kan het leven zijn.

 8. Rien Noppen

  Door hier over Stalin te brallen plaatst RPML zich buiten elke redelijke discussie.

  En niet voor de eerste keer.

  1. Stanly2000

   Ernst, je hebt natuurlijk gelijk. Het is de democratie ten voeten uit!

  2. FJ

   Hoezo, de piketpalen van de overheid zijn al gezet. De discussie is voorbij.

 9. Niet L niet R

  Met al deze bepalingen, waar geen burger om heeft gevraagd, zijn wij aangeland in een land dat zich hevig heeft afgezet tegen het communism!
  Heeft Groen Links die mede opgericht is door aanhangers van het communisme al zoveel zeggenschap in Nederland?

 10. Pescador

  Leugenaars die vvd. ´ers dat ze zich niet doodschamen voor die leugens

 11. Lugar

  101 redenen om niet op Rutte te stemmen:

  1. Hoewel de VVD in haar verkiezingsprogramma’s zeer kritisch was over immigratie, is de partij bij monde van Staatssecretaris Harbers een felle pleitbezorger van het Marrakesh-verdrag. De VVD blijft roepen dat Nederland “ons land” moet blijven, maar stemt ondertussen voor het akkoord. Harbers ging naar Marrakech en tekende namens Nederland.
  2. De VVD werkt als rechtse partij liever met GroenLinks samen in bijvoorbeeld het klimaatakkoord, dan met rechtse partijen als de PVV of FvD op immigratie. Een stem op de VVD is een stem op links.
  3. Rutte wil geen extra geld voor Europa, maar weigert te beloven dat de EU-begroting niet zal stijgen. De afdrachten naar Brussel stijgen ook voortdurend.
  4. De VVD was tegen een nieuw kinderpardon, maar gaat toch in 2019 akkoord met een nieuwe ronde, zonder dat er voldoende structurele aanpassingen in de asielprocedure zijn aangebracht.
  5. De VVD zei bij monde van Klaas Dijkhoff in januari 2019 “Nee tegen het klimaatakkoord” en noemde Rob Jetten een klimaatdrammer. Voorts zei hij dat de kans nihil is dat hij de waslijst aan ingrijpende milieumaatregelen één op één uit gaat voeren. Twee maanden later gaat de partij akkoord met nog meer maatregelen om de doelstellingen van Parijs te halen.
  6. Premier Mark Rutte is na anderhalf jaar tegenstribbelen er eind 2018 mee akkoord gegaan dat de eurozone een eigen begroting krijgt. Hiermee hevelde hij opnieuw een stukje soevereiniteit over naar Brussel. Dit geheel in tegenstelling tot de tekst in het regeerakkoord “leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds.”
  7. September 2018: de claim van VVD-minister Wiebes (Klimaat) over de komst van het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie bleek onterecht. Volgens de Algemene Rekenkamer pompt de overheid wel degelijk belastinggeld in de windparken.
  8. VVD Eerste Kamerlid Anne Wil Duthler voert vaak het woord in de Eerste Kamer over privacy-aangelegenheden, een sector waarin ze zelf miljoenen verdient. Er wordt een integriteitsonderzoek ingesteld (voor wat het waard is…).
  9. De hypotheekrente “stond als een huis bij de VVD en Rutte”. Hij noemde dit “handen af van de hypotheekrenteaftrek“. De hypotheekrenteaftrek is onder Rutte omlaag gegaan.
  10. In het dramatisch verlopen dividendbelasting-dossier loog en draaide Rutte aan de lopende band, bijvoorbeeld ook over de ontbrekende memo’s, die er later wel bleken te zijn.
  11. Han ten Broeke, buitenlandwoordvoerder van de VVD Tweede Kamerfractie stapte op wegens het uitkomen van zijn ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’ met een jongere fractiemedewerkster in 2013.
  12. Opnieuw een leugen, deze keer van Halbe Zijlstra. Zijn positie was niet langer houdbaar nadat hij moest toegeven te hebben gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in zijn Datsja in 2006.
  13. Het gebrek aan integriteit van Rutte werd na dit debacle zichtbaar en hij noemt “liegen geen doodzonde”, waarmee hij begrip toonde voor Zijlstra en zijn leugens gedeeltelijk goedpraatte. Zijlstra is ondertussen aan de slag bij VolkerWessels.
  14. Tijdens de installatie van het nieuwe kamerlid Thierry Aartsen, duiken tweets op waarin hij gekleurde voetbalspelers “Zwarte Pieten in NAC-shirt” noemt. Hij biedt excuses aan voor zijn racistische opmerkingen.
  15. VVD-Kamerlid Van Haga komt in opspraak omdat hij huurregels zou hebben overtreden. In acht van de 77 huurwoningen die hij verhuurt woonden teveel mensen. Hij kreeg een zwijgplicht opgelegd.
  16. Een doofpot-affaire: burgemeester Pauline Krikke (VVD) van Den Haag hield in 2018 stil dat ze werd beroofd in Haagse Schilderswijk. Deze straatroof mocht niet het nieuws of debat gaan bepalen rond de verkiezingen.
  17. Eind 2018 was deze VVD-politica opnieuw in het nieuws doordat ze niet had ingegrepen bij de levensgevaarlijke vreugdevuren in Scheveningen, ondanks dat ze wist dat de stapels 13 meter te hoog waren.
  18. Rutte heeft er samen met Wiebes voor gezorgd dat Nederland een gasverbod lijkt te krijgen. In sommige nieuwbouwwijken wordt al geen gas meer aangelegd naar de huizen. Ondertussen – hypocrieter kan niet – bereiken de EU-landen, waaronder Nederland een deal over het Nord Stream 2 gasproject waarbij er gas wordt geleverd uit Rusland.
  19. Mark Rutte doet beloften die hij niet nakomt. De beruchte 1000 euro voor elke werkend Nederlander is nog niet vergeten.
  20. Rutte loopt achter Merkel aan met haar EU-belang; het Nederlandse belang komt op de tweede plaats.
  21. Als staatssecretaris van Onderwijs riep Rutte op tot Maagdenhuisbezetting; toen dit echt gebeurde, noemde hij deze oproep een blunder.
  22. Oud-Kamerlid Verheijen kwam in opspraak, toen NRC Handelsblad onthulde dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd.
  23. De VVD was altijd tegen een belasting op CO2. Nu, onder druk van Groenlinks, is men toch opeens volledig gedraaid en pleit voor een CO2-heffing. Zie hier de draai mooi beschreven.
  24. Minister Opstelten loog over de hoogte van het bedrag dat aan crimineel Cees H. was betaald en moest uiteindelijk opstappen.
  25. Fred Teeven werd meegesleurd in zijn val waarin hij ook toegaf dat hij de Kamer onjuist had geïnformeerd rondom de bonnetjes (de Teeven-deal).
  26. In deze zaak moest vervolgens ook Opstelten’s opvolger als minister van Justitie VVD-er Van der Steur opstappen. Hij heeft volgens de oppositie meegewerkt aan een doofpot rond de zaak en hij hield informatie voor de Kamer achter. De minister bleef de verwijten weerspreken, maar concludeerde na het debat alsnog te weinig vertrouwen te voelen in de Kamer en trad af.
  27. VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers werd in april 2015 na een eis van vier jaar in hoger beroep veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, maar legde zijn zaak voor aan de Hoge Raad. Deze veroordeelde hem tot 2.5 jaar cel.
  28. Het continue gegoochel van Rutte met getallen rondom het steunpakket aan Griekenland. Rutte zei na de eurotop in 2011 dat de Grieken 109 miljard euro steun kregen, waarvan 50 miljard van banken en verzekeraars. Andere Europese leiders hielden het op 159 miljard. Excuses aan de Tweede Kamer volgden.
  29. Rutte praat uitsluitend in doemscenario’s (“economie stort in”) over de gevolgen van de Brexit. Dat een land zijn eigen democratisch en soevereine keus maakt is nooit een argument.
  30. VVD zit in het Europees Parlement in de kritiekloze pro-EU groep ALDE, met de linkse mastodont Verhofstadt aan het roer.
  31. In het dossier MH17 zei Rutte dat hij niet rust voor de onderste steen boven is. Dit bovenbrengen duurt inmiddels wel lang…heel erg lang. Te lang.
  32. De VVD heeft als coalitiepartij ervoor gezorgd dat het raadgevend referendum is afgeschaft. De stem van de burger is hiermee gesmoord.
  33. Er zou volgens Rutte geen verhoging van de eigen bijdrage in de zorg komen in 2012. Deze kwam er wel. Meermalen.
  34. Rutte liet Koning Willem Alexander liegen tijdens de troonrede van 2015 over de koopkracht van ouderen.
  35. Op social media is Rutte degene die het meeste wordt uitgemaakt voor leugenaar.
  36. Inzake het Oekraïne-referendum beloofde Rutte dat als het voor de zomer niet lukt om een antwoord te formuleren, dat er dan niet geratificeerd zou worden. Inmiddels is het verdrag geratificeerd.
  37. Rutte heeft van de VVD een soort D66 gemaakt, linkser dan ooit tevoren. Waar is de stroming van Bolkestein binnen de partij?
  38. Big spender: de staatsschuld is onder Rutte met 27 miljard toegenomen, ondanks de laatste voorspoedige economische jaren.
  39. Regeldruk in het MKB is niet afgenomen, maar toegenomen. Voor ondernemers is de VVD geen eerste keus meer.
  40. De armoede onder de Nederlandse bevolking is sterk toegenomen onder Rutte.
  41. De helft van de in Nederland uitgezette asielzoekers is zoek. Zij zwerven anoniem ergens door ons land.
  42. Handhaving onder Rutte: agenten zouden burgers ontmoedigen om aangifte te doen, ernstige misdaden zouden als minder ernstige geregistreerd worden en in de statistieken gelden zaken als opgelost die dat helemaal niet zijn.
  43. De kosten van de Gouden Koets en koninklijk zeiljacht de Groene Draeck komen ruim boven het budget uit, de Ridderzaal-verbouwing is ook duurder dan begroot. Om over het Binnenhof nog maar niet te spreken.
  44. Rutte vertelde Londense bankiers hoe ze bonusregels kunnen omzeilen, wat weinig integer is.
  45. Rutte beweerde in verkiezingsdebat 2012 dat de PvdA-plannen voor economische krimp zouden zorgen; dit bleek onjuist.
  46. Zalm heeft ons de euro ingelogen en Hoogervorst heeft ons het nieuwe zorgstelsel ingetrokken. We zitten er met de gevolgen opgescheept.
  47. De VVD doet volop mee aan de lobbycratie: zo werd Jorritsma “toevallig” commissaris bij een JSF-leverancier.
  48. Het TTIP-handelsakkoord zou leiden tot 400.000 meer banen. Dat bleek na een factcheck onwaar.
  49. Het gedraai van Rutte in Zomergasten 2016: “ik sluit de PVV zeker niet uit”. Een paar maanden later: de VVD sluit de PVV volledig uit van politieke samenwerking.
  50. De VVD heeft het verhaal de wereld in geholpen dat de PVV Rutte 1 heeft laten barsten, maar het was het CDA die de stekker er uit trok.
  51. Het is al jaren grote chaos bij de Belastingdienst, er is onvoldoende adequaat ingrepen door VVD-bewindspersoon Wiebes. Nu zit Menno Snel met de ellende.
  52. De VVD heeft ingestemd met kostbare EU-sancties tegen Rusland. De export is ingezakt en de bijbehorende banen zijn verloren gegaan.
  53. Partijprominent Loek Hermans moet in 2015 vertrekken als Eerste Kamerlid. Hermans vertrekt in verband met een uitspraak van de ondernemingskamer over het in 2009 omgevallen thuiszorgbedrijf Meavita. Hermans leidde daar de raad van commissarissen. De rechters stelden vast dat de top van het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.
  54. Onze defensie is uitgekleed door continue bezuinigingen. Militairen roepen op oefeningen pang-pang bij gebrek aan kogels. Nu er weer meer geld komt, is er geen personeel meer.
  55. Rutte wil de NAVO 2%-norm pas over tientallen jaren bereiken en zet de veiligheid van Nederland al jaren op het spel.
  56. Er is een structurele chaos bij Pro-rail, wat pijnlijk zichtbaar werd onder VVD-minister Schultz van Haegen.
  57. We kennen allemaal de corruptiezaak van VVD-coryfee Jos van Rey nog.
  58. Door de onduidelijke Europese aanpak (gesteund door de VVD/Rutte) en de slechte bewaking van de Europese buitengrenzen zijn er duizenden vluchtelingen verdronken in de Middellandse zee.
  59. Het nationale pensioentoezicht is onder Rutte 2 op een achternamiddag overgeheveld naar de EU. Is dit wel veilig?
  60. Wisselende posities ten opzichte van Israël. Nederland is geen trouwe bondsgenoot van Israël meer. Nederland stemt in VN steeds mee met anti-Israël-resoluties.
  61. Mark Rutte staat onder de invloed van de Bilderberg-groep, hetgeen tot diffuse belangen leidt.
  62. Slechts 25% van de geregistreerde misdrijven wordt opgelost. Van meer dan de helft van de misdrijven wordt niet eens meer aangifte gedaan. Waarom nog aangifte doen? De VVD zegt van de law and order te zijn, maar in de praktijk zien we dit niet terug.
  63. Rutte bemoeide zich met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het handenschudden door een islamitische vrouwelijke sollicitant.
  64. Rutte hoor je niets over de forse toename van het gebruik van voedselbanken in ons land. 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens.
  65. Rutte misbruikt cijfers van het CPB en CBS over de daling van de werkloosheid. Door aanpassing van de definitie zijn er opeens minder werklozen.
  66. De Almeerse VVD’er Mitchell van der K. heeft zich acuut teruggetrokken uit de lokale politiek, nadat hij is ontmaskerd als de hacker die computers van de bekende vlogster Laura Ponticorvo en andere (bekende) Nederlanders openbrak op zoek naar naaktfoto’s en video’s.
  67. Volkert van der Graaf zou van Rutte nooit op proefverlof mogen. Ook gaf Rutte in 2012 aan dat de Minister van Justitie moest opstappen als Volkert vd Graaf proefverlof zou krijgen. Het tegendeel is gebleken. De vogel is gevlogen.
  68. Rutte staat volledig achter de “rechtsstaat” Turkije. Ook nadat Erdogan na de staatsgreep begon met een grote zuivering onder politici, journalisten en ambtenaren.
  69. Leugens over QE-programma (geldverruiming in de EU) door de Europese Centrale Bank.
  70. Rutte zegt dat er geen ruimte is om de financieringstekort verder te laten oplopen. Dit is feitelijk onwaar, het relatieve tekort in NL is veel lager dan Italië of Duitsland.
  71. Mark Rutte wil van politiek entertainment maken: hij vraagt Gordon voor de VVD-kieslijst.
  72. Rutte zegt in 2016 sorry voor verbroken beloftes, maar doet dit als verplicht nummertje uitsluitend om opnieuw premier te worden. Het verbreken van beloften gaat gewoon door sindsdien. Dus wat is die sorry waard?
  73. VVD is de partij met de meeste integriteitsschandalen.
  74. Het verdwenen geld in de vorm van de honderden miljarden euro voor Griekenland (“er gaat geen cent meer naar Griekenland”).
  75. De VVD is in de jaren onder Rutte van een EU-kritische partij veranderd in een Pro-EU partij.
  76. De VVD zegt altijd dat zij de partij is van de zuinigheid en de kleine overheid, maar in de jaren onder Rutte werd de overheid 25% groter.
  77. Rutte is een links-liberaal en geen rechts-conservatief en wilde in het verleden zelfs fuseren met D66.
  78. In 2014 moest VVD minister Frans Weekers opstappen als staatssecretaris van financiën. Zijn vertrek was onvermijdelijk geworden, gezien de problemen met de uitvoering van de toeslagenwet en de onmacht van de bewindsman de chaos bij de Belastingdienst te bestrijden. Bovendien gaf Weekers er in diverse debatten met de Tweede Kamer – over fraude met toeslagen en problemen bij de uitkering van toeslagen – blijk van de materie in het geheel niet te beheersen.
  79. Twee hoogleraren integriteit vinden dat premier Mark Rutte de schijn van belangenverstrengeling wekt door zijn langdurige omgang met de zakelijke belangen van VVD-steunpilaar Ben Verwaayen.
  80. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt oud-voorzitter van de VVD Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte bij de overname van het uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het interne integriteitsonderzoek bij de partij staat on hold.
  81. Rutte verzint een discutabel inlegvel om het democratische resultaat van het Oekraïne-referendum in de prullenbak te gooien. Later blijkt dat door een grijs gebied in het verdrag er onder meer goedkope kip naar de EU komt, in lijn met de dus terechte angst van de vele tegenstemmers.
  82. Rutte haalt zijn neus op voor het hebben van een politieke visie. Hij zei: “Visie is als een olifant die in de weg staat”. Er is dus ook geen visie op de samenleving bij de VVD. Het is leegte.
  83. De kabinetten-Rutte ontsloegen door bezuinigingen 75.000 mensen in de (verpleeghuis)-zorg, waardoor er grote problemen zijn ontstaan. Deze kaalslag is nog niet ten einde.
  84. Minister Stef Blok noemde Suriname een “failed state” en zei dat multiculturalisme niet werkt. Hij komt daar enkele dagen later weer op terug. Hij overleeft een motie van wantrouwen.
  85. Premier Rutte zei in Zomergasten 2016 over Turks-Nederlandse jongeren die een NOS-cameraman lastigvielen: “Pleur op.” Dit leidde tot een verdieping van de diplomatieke rel met Turkije.
  86. VVD Kamerlid Ybeltje Berckmoes stapte op en verklaarde in haar boek dat de hele VVD-fractie monddood is gemaakt en eigenlijk rapporteert aan de communicatiestaf van de VVD.
  87. Minister Schippers opende in 2016 de aanval op de radicale islam in een lezing, maar uiteindelijk gebeurde er niets in het beleid. Mooie woorden, holle frasen. Typisch VVD.
  88. De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie centrum (WODC) is ernstig aangetast. Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland. Het ministerie van V&J heeft jarenlang onder verschillende VVD-ministers onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen. Eenzelfde inmenging wordt pijnlijk duidelijk bij het “onafhankelijke onderzoek” naar de MH17 ramp
  89. Minister Wiebes heeft achterhaalde gegevens gebruikt om de stijging van de energierekening te voorspellen, zo onthulde deze het Algemeen Dagblad in januari 2019. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat diep door het stof nu blijkt dat het kabinet de stijging van de energienota veel te laag heeft ingeschat. Opstappen doet hij niet.
  90. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert moet in 2017 opstappen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) toonde aan dat het mortierongeluk waarbij twee leden van de Luchtmobiele Brigade werden gedood en een zwaar gewond raakte, te wijten was aan nalatigheid binnen Defensie. Al eerder kwamen enorme munitietekorten aan de orde. Soldaten moeten Pang-Pang roepen.
  91. In mei van 2015 moet VVD kamerlid Rene Leegte opstappen. Hij had een betaalde nevenfunctie en de inkomsten daaruit niet opgegeven. Leegte adviseerde Plantlab van 2012 tot eind 2014. De functie is daarentegen niet opgenomen in het register van nevenfuncties van de Tweede Kamer.
  92. December 2013 moet Tweede Kamerlid Matthijs Huizing het Binnenhof verlaten. Hij was aangehouden met te veel drank op achter het stuur. In het midden van 2018 wordt bekend dat Huizing terugkomt in de politiek en wethouder wordt in Oegstgeest.
  93. Huib van Vliet trad af als Statenlid in Flevoland omdat hij verdacht werd van verduistering. Hij wikkelde in 2009 een erfenis van een tante af, waarbij hij zonder overleg 110.000 euro overboekte naar zijn eigen rekening. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur.
  94. “Als het maar niet die malle windmolens zijn”. Rutte wil geen geld naar windmolens, want die draaien alleen maar op subsidie. Er kwam wel geld.
  95. VVD-prominent van voorheen Robin Linschoten werd in september 2017 als eerste oud-bewindsman ooit veroordeeld tot twee maanden celstraf wegens belastingfraude.
  96. De derde VVD’er die veroordeeld werd in 2017 wegens fraude is Matthieu van Sint Truiden. Hij kreeg in juni 2017 zes maanden voorwaardelijk wegens belastingfraude. Deze zaak heeft weinig aandacht gekregen, terwijl hij toch opvallend genoeg was: een voormalig advocaat-generaal die verantwoordelijk was voor fraudebestrijding, werd zelf voor fraude veroordeeld. Van Sint Truiden was geen beroepspoliticus, maar had, naast zijn werk als advocaat-generaal, als voorzitter van de landelijke partijcommissie Politie en Justitie wel een prominente rol binnen de VVD.
  97. VVD Burgemeester Fons Hertog uit Huizen stapt in februari 2018 op vanwege grensoverschrijdend gedrag. In 2004 kwam Hertog als burgemeester van Haarlemmermeer ook in opspraak. Ambtenaren vonden porno op zijn computer. Hertog beloofde beterschap, maar later bleek dat hij nog steeds porno op zijn computer zette.
  98. De VVD blijft voortdurend roepen om strengere straffen (“altijd celstraf“, “het liefst zou Rutte ze allemaal persoonlijk in elkaar slaan“) voor geweld tegen hulpverleners, maar zit zelf al 8 jaar in de regering zonder dit probleem op te lossen.
  99. Het Winterswijkse VVD-raadslid Tom van Beek stapte op na integriteitskwestie. Van Beek is namelijk in het door hem aangekochte kantoorpand van Boesveld aan de Beukenhorstweg 39 in Winterswijk gaan wonen, terwijl de omgevingsvergunning nog niet in procedure was. Dat wordt beschouwd als illegaal wonen.
  100. De VVD wil lage belastingen, maar verhoogde de BTW op het lage tarief van 6 naar 9%. Rutte zelf ‘verkoopt’ deze maatregel als onderdeel van de vlaktaks, die er nooit kwam.
  101. De EU parlementsfractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) waarvan de VVD lid is, zit in een financieel schandaal. Uit onderzoek bleek dat ALDE sinds 2014 425.000 euro had geaccepteerd van grote bedrijven zoals Google, Microsoft en Bayer om haar jaarlijkse conferenties te betalen, hetgeen verboden is in verschillende Europese landen.

  Geleend van Opniez

 12. HEM

  Vraagstuk eerste klas lagere school:
  Een waterpomp verpompt water.
  Is er geen water, dan is de opbrengst…………nul.
  Een warmtepomp verpompt warmte.
  Als er geen warmte is, wat is dan de opbrengst……………..?

  1. Piet51

   Je geeft de reactie van een leek. Er is namelijk altijd warmte, energie dus, tenminste boven het absolute nulpunt à -273 oC. Alleen bij lagere temperaturen doet de warmtepomp het minder. Maar zelfs bij -20 graden en wat lager verwarmt hij nog steeds.

 13. haha

  Een deurwaarder heeft dan een z.g. ‘executoriale titel’ nodig. Die krijgt-ie van de rechter. Ik zie nog niet gebeuren dat tegen iedere warmtepompweigeraar een rechtzaak aangespannen wordt.

  1. RPML

   Het zal in de volgorde gebeuren zoals omschreven in het klimaatplan: eerst bestuursdwang (dreigbrieven van de gemeente), last onder dwangsom (ultimatum en boete opleggen), bestuurlijk boete (boete uitdelen) en als dat allemaal niet helpt het binnentredingsrecht (fysiek het gas afsluiten in de woning, desnoods met hulp van de ‘sterke arm’).
   Juridisch sta je zeer zwak als woningeigenaar, het is immers een wet die uitgevoerd wordt dus een rechter zal hier zonder meer toestemming voor verlenen, ook hij zal de wet toetsen. Op de gemeente zitten ook gewoon uitvoerders van de wet, dus ook die hebben het gelijk aan hun kant.

   1. HEM

    Wellicht moeten wij ons bewapenen om ons te verdedigen tegen een zwakzinnige overheid.
    Of wil er iemand beweren dat Edje Nijpels c.s. verstand heeft klimatologie, thermodynamica en warmtepompen?

   2. RPML

    Ik begrijp ook niet waarom dit niet breed wordt uitgemeten in de pers, het is letterlijk de bijl aan de wortel van de democratie. Het hele klimaatplan is opgesteld door een aantal belangenverenigingen, iedereen die ‘tegen’ was werd eruit geknikkerd, onze ‘volksvertegenwoordigers’ tekenden ongezien bij het kruisje terwijl dit een maatregel is die de komende 30 jaar impact heeft op de samenleving en diezelfde ‘volksvertegenwoordigers’ de bevolking nog nooit de kans hebben gegeven hun (democratische) zegje erover te doen. Het wordt letterlijk als een geloof uitgevoerd, het is nu eenmaal zo en wij hebben beslist dat dat goed voor jullie is. Iedere vorm van tegenspraak wordt niet geduld, en in de uitvoering is er geen ontsnappen aan. Je kunt erop wachten dat gemeentes gewoon wijken gaan aanwijzen en iedere bewoner van die wijk een brief in de bus krijgt: ‘wij hebben besloten dat u van het gas af gaat, streefdatum X’; en dan mag je er maar voor zorgen dat je van het gas af gaat; je huis onverkoopbaar of tegen een veel lagere WOZ-waarde en je hebt geen enkele keuze. Het is zwemmen of verzuipen. En er zullen echt mensen zijn die dat op zo’n moment niet kunnen, schulden hebben en niet ook nog eens een extra schuld op hun nek kunnen nemen. En een omaatje van 80 gaat ook haar laatste centjes niet uitgeven aan een warmtepomp, die denkt ‘na mij de zondvloed’ maar zal uiteindelijk in de kou gezet gaan worden, letterlijk.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.