Overheid gaat boekje te buiten door vooraf te bepalen dat alleen zonnepanelen en warmtepompen subsidie krijgen

Ons land als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zien, maakt dat winst prevaleert en niemand zich verantwoordelijk voelt. Het resultaat is dat Nederland ook haar belangrijkste kapitaal in de uitverkoop doet: het volk.

Dat we ooit op het idee zijn gekomen Nederland als bv te zien, is desastreus. Een land is geen bedrijf. Een land is eerder een groot gezin. Als ouders ben je ervoor verantwoordelijk dat wordt voorzien in de basisbehoeften van je kinderen en in de benodigde ruimte daarvoor in het licht van overlevingskansen.

Dat is ook je taak als landsbestuurder. Als bestuur betekent dat dat je voor het volk dient te voorzien in: voeding, kleding, woning, beweging, ontspanning, slaap, verbinding en veiligheid in de breedste zin van het woord. In het huidige economische kader wil dat zeggen, dat mensen in staat dienen te worden gesteld, om op basis van verantwoordelijk handelen, voldoende tijd en geld te kunnen genereren voor de realisatie van die basisbehoeften. Zo kan elk mens zich ontplooien tot het volle potentieel dat hij heeft meegekregen. In welke mate dat ze bereid zijn dat te doen, is een keuze van het individu. Elke keuze heeft daarbij uiteraard consequenties.

Mensen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen, wordt alleen verwezenlijkt als de overheid haar basistaak ter hand neemt, namelijk het creëren en borgen van de ruimte die nodig is om als individu de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen over het eigen leven. Iedere verantwoordelijke ouder weet daarbij uit ervaring, dat met vertrouwen handelen en het bieden van een basisstructuur, de beste kansen biedt aan kinderen om op te groeien tot verantwoordelijke volwassenen met een gezonde dosis zelfvertrouwen en met oog voor de essentiële verbondenheid met anderen en de leefomgeving.

De realiteit is echter dat Nederland, net als vele andere landen, handelt vanuit wantrouwen, angst zaaien en straffen. Dat de samenleving zo is opgebouwd dat velen juist er beter van worden door hun verantwoordelijkheden te ontlopen, waardoor het verband tussen oorzaak (eigen handelen) en gevolgen niet meer ervaren wordt. Daarnaast houdt de overheid zich vooral bezig met symboolpolitiek en verbrand haar handen aan belangenverstrengeling.

Vele uitdagingen waarvoor de overheid zich geconfronteerd ziet, kunnen worden opgelost door haar kerntaak serieus te nemen en daarnaar te handelen. Een land als gezin zien, maakt ook direct duidelijk van hoe een cruciaal belang het is in elkaar te investeren.

Het is niet de taak van de overheid om eenzijdig bepaalde technologieën te subsidiëren en zo lobbyisten de vrije hand te geven, zoals bijvoorbeeld bij het klimaatbeleid. De overheid heeft zo bepaald dat zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en elektrische auto’s in aanmerking komen voor subsidie. Terwijl ondernemers ook technologie ontwikkelen die energie-efficiënter, betrouwbaarder, minder milieubelastend is, niet concurreert met de voedselketen en waar het klimaat écht wel bij vaart.

De overheid gaat hier haar boekje te buiten door vooraf te bepalen welke technologieën wel en niet geschikt zijn. Het enige wat de overheid ten aanzien van uitvindingen dient te doen, is het milieu en de veiligheid in de breedste zin van het woord (ook op ethisch vlak) te garanderen. Daarnaast de openbare ruimte zo te structureren dat een gezond evenwicht blijft behouden tussen het voorzien in alle basisbehoeften van het volk. De rest dient overgelaten te worden aan de markt. Ondernemers dienen de speelruimte te krijgen om zelf te ervaren wat wel en niet doorontwikkeld dient te worden. Die vrijheid creëert een markt waarin de meest kwalitatieve uitvindingen de meeste overlevingskansen hebben en de onderlinge concurrentie daagt ook nog eens uit om het betaalbaar te houden.

Als daarbij consumenten de optimale ruimte krijgen van de overheid om zichzelf te ontplooien, kan daadwerkelijk sprake zijn van sturing door vraag en aanbod. Gewoonweg omdat ze dan voldoende middelen en ontwikkelingsmogelijkheden voorhanden hebben om te sturen op kwaliteit en dat tegen een betaalbare prijs.

Geld verdienen en hoe dat te doen ligt buiten het takenpakket van de overheid. Het is de taak van het volk. De overheid dient de voorwaarden te scheppen die mensen nodig hebben om zich te kunnen richten op het optimaal toerusten van zichzelf ten behoeve van gezamenlijk welvaartbehoud en -optimalisatie. Als je als mens de ruimte krijgt om je volledige potentieel aan te spreken, ben je van de grootste waarde voor jezelf, de ander, je land en het leefmilieu, nu en in de toekomst. De mate van concurrentiekracht en productiviteit ligt besloten in de mate waarin je het vertrouwen en de ruimte krijgt om je ten volle te ontwikkelen. Een overmaat aan bureaucratie en verantwoording draagt daaraan niet bij.

Er zullen maar weinig mensen zijn die de kantjes er van aflopen als ze op een eerlijke en rechtvaardige manier de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Als ze erop kunnen vertrouwen dat de overheid de benodigde ruimte met vertrouwen bewaakt en de spelregel van ‘oorzaak en gevolg’ handhaaft. Als je een scheve schaats rijdt, moet je in eerste instantie het voordeel van de twijfel krijgen dat je bedoelingen goed zijn. Desondanks dien je als mens te aanvaarden dat dit bepaalde gevolgen heeft. Daarbij hoef je dit niet direct te ervaren als een persoonlijke afrekening, maar simpelweg als het gevolg van de ‘oorzaak-gevolg’ regel die wij met elkaar hebben afgesproken.

Toen Hiddema aan het woord was in het Tweede Kamer debat over Michael P. werd al gauw duidelijk dat die regel met voeten werd getreden. Prioriteit werd gegeven aan de ‘gevoelens’ van bepaalde mensen in plaats van de veiligheid van de samenleving.

Het gevolg hoeft niet per definitie ontslag te zijn, maar kan ook afhankelijk van de situatie begeleiding zijn. Als je als ouder ziet dat je kind iets niet lukt, dan ga je met je kind ook samen onderzoeken waarom zaken gebeuren en hoe je dat in de toekomst kan voorkomen. Totdat jij én je kind erop vertrouwen dat hij in staat is verantwoordelijk te handelen. Waarom zou dit moeten ophouden als we zogenaamd ‘volwassen’ zijn. Niemand is alleswetend en -kunnend en dat mag dan ook bespreekbaar zijn. En als blijkt dat je ongeschikt bent voor een bepaalde taak, is dat een realiteit die aanvaard dient te worden.

De geestelijke gezondheidszorg loopt ook over van cliënten die belemmeringen ervaren in hun functioneren, omdat de overheid onvoldoende haar rol pakt. Ze betalen hiervoor als mens en als belastingbetaler een hoge prijs. In algemene zin worden mensen dankzij de marktwerking in de zorg als proefkonijn en geldezel te grabbel gegooid.

Dankzij het energielabel voor woningen, betaalt de minvermogende en worden de vervuiler met de grootste beurs met subsidies beloond. Als je minimaal een op de zeven woningen die alleen nog onrendabel te renoveren zijn, toch de verplichting oplegt om te verduurzamen en ook nog eens kort door middel van hogere energiebelasting en -tarieven, doe je aan forse kapitaalvernietiging. Een beschaafd land zou hiervoor een vrijstelling creëren en ervoor zorgen dat de ruimte wordt geschapen om deze huizen zo snel mogelijk te slopen en/of vervangen. Mede als dat je het Bouwbesluit simplificeert tot sec milieu- en veiligheidseisen, zodat binnen de bouw betaalbare innovatie de ruimte krijgt.

In het openbaar vervoer (OV) zou enkel de rentabiliteit van het gehéle Nederlandse OV-netwerk ertoe moeten doen. Immers als mensen vrijer zijn om zich te bewegen, komt dat ook de productiviteit en innovativiteit van een land ten goede en verlicht dat ook de druk op steden. Onvoldoende wordt de meerwaarde ingeschat van wonen op het platteland, waar je bijvoorbeeld als kind letterlijk meer ruimte en tijd hebt om bijvoorbeeld je fietsband te leren plakken.

In plaats van meer ruimte, worden mensen nog verder in hun vrijheid beperkt door een steeds hogere belastingdruk. Het enige wat de vakbond daarop kan verzinnen is het verhogen van het minimumloon. Daar heb je niks aan als de regels rond toeslagen niet meebewegen en versterkt ook nog eens de onwenselijke nivellering als alle andere lonen niet meestijgen. Hierdoor wordt de middenklasse nog sneller tot onderklasse gemaakt. We weten allemaal hoe het gaat in landen waar een middenklasse ontbreekt. Hebben we dan niks geleerd? Vrede blijft alleen gegarandeerd als welvaart bereikbaar is voor een meerderheid van de mensen. Het is de middenklasse, motor van de economie, die niet alleen ten aanzien van welvaart het verschil maakt, maar ook zorgt voor het behoud van ‘pais en vree’.

Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

52 reacties

 1. Rien Noppen

  Interessanter:

  COLUMN DIEDERIK SAMSON

  Wie echt wil opkomen voor gewone mensen, moet juist de ongewone koesteren
  Diederik Samson16 april 2019, 17:31

  In 1998 ondervroeg filmmaker Frans Bromet mensen op straat over de mobiele telefoon. De antwoorden vormen anno 2019 een iconisch filmpje. ‘Onnodig, ik heb een antwoordapparaat’, ‘lijkt me vreselijk om altijd bereikbaar te zijn.’ ‘Het gaat prima zo, wat moet je nou met zo’n ding.’ Dezelfde personen moesten, twintig jaar later opnieuw bevraagd, beschaamd lachen om hun argwaan tegen een apparaat dat inmiddels onlosmakelijk met het dagelijks leven is verbonden.

  Gegniffel over de kortzichtigheid van willekeurige passanten is gemakkelijk. En onterecht. Ook de grootste experts ontbreekt het vaak aan voldoende voorstellingsvermogen om nieuwe ontwikkelingen aan te zien komen. Befaamd is de voorspelling van Bill Gates over het internet. Dat had bar weinig potentie volgens hem. Of neem de visie van topman Martin Winterkorn van Volkswagen op elektrische auto’s. Die maken geen kans, zei hij in 2014. Volkswagen, zo kondigde hij ferm aan, zet in op zuinige diesels. Afijn, we weten wat daarvan is geworden.

  De echo van Gates en Winterkorn klonk onlangs in deze krant, toen de directeur van verwarmingsconcern Remeha sprak over de vooruitzichten voor de warmtepomp, het duurzame alternatief voor de cv-ketel. Daar zat volgens hem niet veel muziek meer in. ‘Warmtepompen zijn omgekeerde airco’s. Die bestaan al jaren, die gaan heus niet goedkoper worden.’ Het resoneerde gretig in andere media. En op bewonersavonden hoorde ik weer die argwaan, die Bromet in 1998 al zo treffend vastlegde: ‘Wat moet ik nou met zo’n ding.’

  Misschien krijgt hij gelijk. Maar overal zijn onderzoekers en ondernemers bezig om zijn voorspelling te logenstraffen. Gedreven door nieuwsgierigheid of zakelijke kansen, werken ze aan nieuwe concepten die schoner, zuiniger, stiller en goedkoper zijn. Vorige week zag ik het ontwerp van een warmtepomp die opgevouwen ín de isolatielaag onder het dak past, uiteraard geïntegreerd met zonnepanelen. En zo worden drie losse onderdelen van de ingewikkelde verduurzaming van een woning samengevoegd tot één simpele ingreep. Zoals de smartphone meerdere communicatie-modaliteiten samenbracht in één handzaam apparaat.

  En dat is maar één van de vele ontwikkelingen. Nieuwe doorbraken struikelen inmiddels bijna over elkaar. Aangejaagd door creatievelingen wier verbeeldingskracht die van ons ver overtreft. Zo leek elektrisch vliegen lange tijd onbestaanbaar, maar zijn de eerste elektrisch aangedreven vliegtuigen inmiddels op de markt. Nog maar nauwelijks bekomen van die doorbraak krijgt de overtreffende trap alweer vorm. In Delft bouwen slimmeriken een elektrische zelfvliegende verticaal opstijgende éénpersoons-drone met de kostprijs van een auto. En een gezinsauto op zonne-energie? Kan niet? In Eindhoven is een bedrijf begonnen met de bouw van dergelijke auto’s. Intussen krijgt in Wageningen de nieuwe biotechrevolutie vorm. CRISPR-Cas-technologie, waarmee ultranauwkeurig aan dna gesleuteld kan worden, biedt uitzicht op micro-organismen die hardnekkige vervuiling afbreken. Elders tarten ingenieurs ons voorstellingsvermogen en zetten zonlicht direct om in waterstof. Dit alles alleen al in Nederland. In Azië gaat het nog veel harder. Na de magere jaren nul van deze eeuw schakelt de vooruitgang door naar een hogere versnelling. Dat is vrolijkstemmend, omdat veel van die verandering verduurzaming van onze samenleving mogelijk maakt. Eindelijk.

  Maar verduurzaming of niet. Het blijft verandering. In hoog tempo. Dat roept toenemende onrust op. Want, zo liet Bromet al zien, we zijn niet zo goed in verandering. En we worden er slechter in, naarmate onze welvaart verder toeneemt. Dan is ‘het gaat prima zo, wat moet ik met zo’n ding’, een steeds logischer reactie.

  Natuurlijk zijn er dan politici die deze veranderscepsis munten, compleet met ondermijning van de wetenschappelijke basis en verdachtmaking van onderzoekers en universiteiten. Een cynische agenda tegen creativiteit, zogenaamd uit naam van de gewone man. Het is van alle tijden. Het wordt pas zorgelijk wanneer progressieve krachten, geschrokken van het succes van deze agenda, mee gaan fluisteren met de veranderangst. Want wie echt wil opkomen voor gewone mensen, moet juist de ongewone koesteren. De kunstenaars, de wetenschappers, de zonderlingen aan hun schrijftafel of werkbank. Hun vernuft bracht ons schoon water, de CT-scan en zinsbegoochelende sonates. Hun vindingrijkheid legt de basis voor een betere toekomst. Politici moeten die toekomst niet tegenhouden, maar zorgen dat ze voor iedereen beschikbaar komt.

  1. Peter Oudshoorn

   Conclusie van dit verhaal: het is beter nog even te wachten met investeringen tot het door Samsom genoemde scala aan innovaties op de markt komt. Stel je voor: je zal net voor tienduizenden euro’s ‘ouderwetse’ zonnepanelen en een bakbeest van een warmtepomp hebben aangeschaft en drie maanden daarna kun je een samengevouwen pomp inclusief zonnepaneel en isolatie voor een habbekrats kopen.

   Wacht dus nog maar even een decennia, daar schiet iedereen veel meer mee op. Dan is ook gelijk voor nu de druk van de ketel.

  2. Nuts

   TE KOOP:

   2 warmtepompen 2e hands met korting als je Rien Noppen heet.

   Echter 1 warmtepomp ziet er net als de foto wel uit als een airco.

   Van de zomer gaan ze eraf want mijn duurzaam gebouwde huis is alles behalve duurzaam met die dingen.

   Echter….ben je een beetje zuinig met stoken en douchen dan moet je je electro rekening wel onder de € 600 per maand kunnen houden.

   Is voor mij teveel….dus ik vervang ze voor een simpele hr Gasketel.

   Waterstof.

   Rien…….mijn BMW die ik in 2001 kocht kon door de BMW al simpel omgebouwd worden op waterstof.
   Het levert echter de HOGE Heren aandeelhouders (koningshuis) geen geld en belastingen voor het socialistische regime op.

   Wageningen ? Pffffff……bespaar me hun nep onderzoeken… Mijn eigen onderzoeken naar meststoffen en voeding kloppen veel beter en zet ik direct om in producten daar waar de EU onderdrukking het toe laat..

   Kunstenaars ??
   Bestaan die nog ?

   Rien Noppen, je bent geen domme man en probeert goed te onderbouwen.

   Echter, probeer je horizon te verbreden en zoek je kennis ook eens elders.

   Begin eens bijvoorbeeld bij ‘Paul Nielsen’.

   Probeer eens te zoeken naar vrije energie via magneten en Tesla ?
   Weet je dat juist Trump de mensen stimuleert om hier naar onderzoek te doen ?

   Succes.

   Bertus,

   1. Top

    Ik heb ook drie van doe dingen zoals op de foto en dan de zwaarste uitvoering. Maar ik heb een open haard aan leten leggen, want inderdaad, het kost meer dan gas of olie en je krijgt het niet warm genoeg en ik woon in een land, waar het in de regel, niet onder de 1 graad komt. De koeling doet het wel prima, maar daar heb ik ze in eerste instantie voor gekocht.

  3. Top

   Aldus, sprak de glibber, die zelf weinig tot niets heeft bijgedragen aan de samenleving. Zit al jaren in het uitkeringscircuit en heeft een ieder, op dit forum, van zich vervreemd, door zijn pedante en vervelende wijze van reageren. Zit de laatste dagen van zijn leven geïsoleerd (wonend drie hoog achter) van de echte wereld. Een van huis uit, foute en antisemitisch stuk nageboorte, die ook niet schroomt, om het met onfrisse clubjes eens te zijn. Zijn familie heeft jaren geleden, de handdoek al gegooid, om zich nog enigzins om hem te bekommeren. Mijn laatste zin voor vandaag, zal dan ook zijn ‘’blablabla blaaskaak’’. En vooral tiktaktiktaktiktak.
   Geef die aarsmade toch geen repliek! Behalve, Blablabla Blaaskaak. Je hebt hem financieel al 24/7 op je rug zitten.

  4. goedisfout

   Totaal niet boeiend wat de activist/vuilnisman samsom in de azijnbode kalkt. Ik vertrouw die vent eenvoudig niet.

 2. Rien Noppen

  “ Daarnaast houdt de overheid zich vooral bezig met symboolpolitiek en verbrand haar handen aan belangenverstrengeling.”

  Helaas is dit niet de enige dt-fout in dit taalkreupele gebabbel.

 3. edoc431

  Het is mij niet duidelijk waarom DDS deze lamzak nog steeds duld
  Arrogante kleptomaan die alleen maar vuurtjes stookt
  Flikker hem er hier eens eindelijk af en dan voorgoed graag .

  1. Meester Kong

   @e
   Ben je digibeet?

  2. Scarletti

   Volgens Tim is ‘ie het zuurdesem van dit forum. Dat terwijl veel van zijn uitlatingen volstrekte onzin, beledigend en soms zelfs strafbaar zijn. Met name zijn antisemitische uitlatingen zijn walgelijk en laakbaar. Tim heeft er schijnbaar geen problemen mee. Ik vraag mezelf af wat deze schertsfiguur moet neerpennen alvorens hij een definitieve ban krijgt. In het verleden is hij door Tim zijn voorgangers diverse keren van het forum geknikkerd waarna hij als een soort Voldemort steeds weer in een of andere vorm terugkeerde. Soms met meerdere aliassen tegelijk. Het excuus dat hij via een VPN inlogt waardoor zijn IP niet zichtbaar is, is kolder. Zijn schrijfstijl is zeer herkenbaar. Bovendien iedereen weet inmiddels wie het is en zelfs zijn huidige werkgever en adres zijn bekend

   1. Meester Kong

    @S
    Je kletst maar wat, ouwe zeurkous.

   2. Rien Noppen

    “Met name zijn antisemitische uitlatingen zijn walgelijk en laakbaar. ”

    Kan Scarletti een (strafbare dan wel laakbare) antisemitische uiting van mij citeren?

    Dat mijn adres en werkgever bekend zijn is gelukkig een fabeltje maar het is wel laakbaar dat Scarletti daarop is gericht.

   3. Dik

    @Scarletti: Iedere seconde en iedere letter die je aan dat bewezen schuim besteed is er één teveel. Toch het volgende:

    – “Volgens Tim is ‘ie het zuurdesem van dit forum.”
    Dat klopt, in de DDS-reglementen wordt hier op deze manier naar verwezen.

    – “alvorens hij een definitieve ban krijgt.”
    Op 21 februari schreef Michael van der Galien het volgende:
    ‘Dames en heren, we houden nieuwe reageerders de komende tijd nauwlettend in de gaten. Als we op basis van verschillende informatiebronnen (analyse van comments, ip-adressen, emailadressen, en meer) denken dat er een stroman van Jacobus (=Noppen) bij is gekomen wordt die meteen geband. Enige oplettendheid van jullie is daarbij welkom.’ Men is hier dus al jaren mee bezig!

    – Zijn schrijfstijl is zeer herkenbaar.
    Exact! Binnen twee of drie dagen is duidelijk wie het is, dat is al jaren zo.

    – Bovendien iedereen weet inmiddels wie het is en zelfs zijn huidige werkgever en adres zijn bekend…
    Hij is inmiddels dik in de zestig, ik denk niet dat hij nog (actief) werkt, dat kan ook niet want hij is hier zeven dagen(!) per week gemiddeld dertien uur(!) per dag aanwezig en actief.

    Ik volg dit proces nu ongeveer een jaar en ik heb ontdekt dat er maar één effectieve methode bestaat, zolang dit schertsfiguur hier rondhangt:

    #negeren

    1. Dik

     * 21 februari 2015

 4. Rien Noppen

  De foto bij dit artikel betreft geen warmtepomp maar een air conditioning.

  1. Vit

   Nope, een airco is dieper ingebouwd, zo solitair heeft een airco weinig zin.

   1. Rien Noppen

    Wedden, vit?

    1. Vit

     Isj goed, Airco’s zitten in een raam ingebouwd.

   2. Rien Noppen

    Google maar even op Mitsubishi air conditioning en ‘afbeeldingen’. Dan vind je dit apparaat.

    1. Vit

     Oké je krijgt gelijk, maarre geen kapsones krijgen hé?

     1. Vit

      Ik vraag me overigens wel af of dat een betrouwbare site is dat Google.

      Gebbetje hoor.

     2. Rien Noppen

      Ik zal mijn gelijk in gepaste bescheidenheid vieren.

     3. Punt50

      Ehh.. een airco is ook een warmtepomp.

  2. Piet Patat

   Fout noppen, dit is wel degelijk een warmtepomp.
   Ze hangen hier bij Piet in Noorwegen bij bosjes aan de gevels.
   Aan de bouwstijl van het huis te zien is deze foto zelfs in Scandinavie gemaakt.
   Warmtepompen zijn hier algemeen goed en voor pakweg € 2000,00 heb je er een, ingebouwd en wel.Waarom ze in NL zo absurd duur zijn is mij een raadsel. Hoewel, het is een nieuw verdienmodel dus kassa.

   1. Rien Noppen

    Als je even googelt op mitsubitsi en airconditioning kun je het plaatje vinden

 5. haha

  En wat prijkt er bovenaan deze pagina? Reclame van Eneco! Ben benieuwd of die direct betaalt voor deze advertentieruimte of dat het het google adverteersysteem daar achter zit.

 6. Jumping

  De hedendaagse Linkse demoniserende, wegkijkende politici, volgen maar EEN pad en dat pad, is achter gesloten deuren, door de Bilderberg club uitgestippeld, op weg naar een toekomstige, goed betaalde job.
  De kiezers zijn een ballast produkt en passen niet in de Bilderberg strategie.

  Stem in Mei een anti EU partij.

 7. Nuts

  Vicki Van Lommel – jij begrijpt het helemaal.

  Jammer dat niet iedereen dit begrijpt.

  Bertus,

  1. Rien Noppen

   Ik vind dat Vicky het net zo goed begrijpt als RPML.

   🙂

   1. Nuts

    Zoals ik al zei….niet iedereen begrijpt dit.

    Zeker radio1 en nrc luisteraars en lezers.. 😉

 8. Vit

  Eigenlijk in feite als het ware reeds lijkt een warmtepomp op een ventilatorkachel maar daar heb je plaatselijk wat aan, het verschil is dat de laagste in vermogen warmtepomp 7 KWh verbruikt en een ventilatorkachel zo’n 2 KWh.

  1. Rien Noppen

   Wat een ventilatorkachel met een warmtepomp te maken heeft blijft duister, vit.
   Misschien wil je dat nog eens toelichten.

   1. Vit

    @Rien Noppen

    Beide verwarmen met elektriciteit, daar houdt de vergelijking eigenlijk wel op.

    1. Rien Noppen

     🙂

  2. Dik

   “7 KWh”

   Dan moet ik naar driefasenspanning, ook wel draaistroom of (in lekentaal) krachtstroom genoemd. Dat gaat een aardige duit kosten, wie gaat dat betalen?

   1. Vit

    @Dik

    Bij 220 volt kan het zo’n 10 KWh aan, maar daarboven moet je inderdaad op 380 volt overgaan, met een wasmachine, droger en boiler in combi met een warmtepomp kom je er bijna aan.

    1. Vit

     Wel zwaarder zekeren want een 16 A stop kan ongeveer 3,5 KWh aan.

    2. Vit

     Ps, sorry ik zeg het verkeerd, het is op 3 fasen overgaan, een woonhuis gebruikt er normaliter 1.

 9. Tman

  Wie specifieke info zoekt vindt ALTIJD exact die info,die zijn/haar mening en voorkeur staaft!

  Daarom is het van groot belang altijd informatie te betrekken van financieel en politiek onafhankelijke bronnen!

  1. Lambieck

   van financieel en politiek onafhankelijke bronnen

   Consumenten Bond?
   Kassa?
   Cool Blue?
   DDS?
   Telegraaf?
   Volkskrant?
   Eneco?
   Nuon?

 10. Henk Albarda

  Ik begin heel selectief, Theo Hiddema in de tweede kamer over Anne Faber. Kennelijk heeft Vicki oogkleppen opgedaan en oordoppen ingedaan om maar niet hoeven mee te krijgen dat Wim Faber, vader Anne Faber, zich in de media eens toont met de inhoud van de speech van Theo Hiddema in de tweede kamer over Anne Faber. Hij erkent dat het mentale pijn deed, maar stelt dat de enige die mogelijk een resultaat zou kunnen bereiken, Theo Hiddema was.
  Een milieu-deskundige bestaat niet, dus Vicki houd deels ‘gebakken lucht’ verhalen. Toch staan in dit artikel ook goede punten, Vicki erkent dat de mens een individu is die met grote persoonlijke vrijheid eigen (oa bedrijfskundige) keuzes moet kunnen maken. Daar denken groen links, d66, SP en rutte anders over. Die menen dat de politieke bobos het volk moeten dicteren wat het volk moet doen.

  1. PMG

   @Henk Albarda – ik denk dat je het stukje over Hiddema te snel gelezen hebt, Vicky onderschrijft juist wat je aanhaalt.

   Verder ben je vergeten de PVDA en vakbonden te vermelden als grote dictators die menen bedrijven voor te kunnen schrijven wat ze moeten doen.

 11. Henk Albarda

  Hier komt weer een ‘ dubbele ‘ reactie, redactie. Met name in de bijdrage van de heer Noppen en in het artikel mis ik als gebruikelijk de basis van de klimaat hysterie. Natuurlijk heel slim een artikel van klimaat hysterica Diederik Samson in te zetten om voorbij te kunnen gaan aan het feit dat het klimaat verhaal van groen links, d66, rutte, kwiebus, ea, een klimaat hysterie is. Ik ben volledig overtuigd van klimaat verandering. Dat is een natuurlijk gegeven, dat ook FvD zeker weet. Waar de wegen zich scheiden is of de mens daar een stevige of een verwaarsloosbare invloed op heeft. Zoek om te beginnen eens de berekening op waar de zgn 97 % wetenschappers vandaan komt die het eens zouden zijn dat hogere temperaturen op aarde door de mens ‘goed’ beinvloedbaar zijn. Dan blijkt dat van alle gevraagde wetenschappers aanzienlijk minder dan 50 % met zoveel woorden heeft gesteld dat de mens die temperatuur significant kan beinvloeden. Daarnaast, groen links, d66, rutte en de heer noppen en co Ontkennen kennelijk dat de aarde de afgelopen tienduizend, duizenden, jaren, IJStijden, HITTEtijden heeft gekend waarin de temperatuur op aarde aanzienlijk grotere verschillen vertoonde dan in de laatste paar honderd, laatste 50 jaar. We leven in tijden met relatief heel kleine temperatuur verschillen. Daarbij gevoegd dat aarde, natuur en mens CO2 nodig hebben om te (over)leven, en het is geen wonder dat duizenden wetenschappers het niet eens zijn met klimaat graaier Al Gore (meer dan USD 1.000.000,– voor het stoer om de aarde vliegen voor zijn politieke kletsverhaal).

  1. Rien Noppen

   “Waar de wegen zich scheiden is of de mens daar een stevige of een verwaarsloosbare invloed op heeft. ”

   Dat klopt. Die relatie wordt door wetenschappers algemeen aangenomen en daar wordt door hen zelfs de wetenschappelijke gouden standaard aan verbonden. Klimaatsceptici, zelden klimatologen en zelden wetenschappers, ontkennen dit wetenschappelijke feit botweg. Een grote leugen.

  2. Dik

   “Met name in de bijdrage van de heer Noppen…”

   Negeren is de enige verstandige optie, waarom zou je een bewezen zuigtrol een plezier doen door op hem te reageren?

  3. Rien Noppen

   “klimaat hysterica Diederik Samson”

   Ik kan me goed voorstellen dat Albarda Samsom vanuit zijn klimaatsceptische standpunt een klimaathystericus noemt maar daarmee gaat hij voorbij aan een van de meest essentiële gegevens in de gehele discussie: de energietransitie vindt op dit moment in rap tempo plaats en de technologische innovaties volgen elkaar in nog rapper tempo op.

   Juist onze generatie, die de afgelopen halve eeuw een exponentiële versnelling in de technologie waarnam zou moeten beseffen dat als wereldwijd wetenschap en industrie zich op deze transitie storten de innovaties het landschap binnen enkele decennia volledig zullen doen veranderen.
   Deze discussie vindt plaats in de prenatale fase van deze ontwikkeling. Die foetus zal binnen enkele decennia volwassen zijn.

 12. Punt50

  Heel lang stukkie, maar het komt neer op STOP SUBSIDIE. Ook op veel andere terreinen.

 13. HEM

  De wetenschap (en de innovatie) is gekidnapt door de politiek.
  Domme politici (laat maar weten wat ze eigenlijk gestudeerd hebben en je schrikt je dood) bepalen wat “waar” en “onwaar” is.
  Al Gore met zijn klimaatwaanzin wist Obama gek te maken.
  Klavertje (met geen enkel fatsoenlijk diploma) kan zich als volksmenner van alles permitteren. Jetten? Nog erger!
  Pak ons land terug. Stem voorlopig maar FvD.

  1. Rien Noppen

   HEM lijkt me een mooi voorbeeld van de gemiddelde FvD-stemmer: boos en niet al te snugger.

   1. goedisfout

    Rien Rien Rien, wat zit je weer te trollen.

 14. Beaul

  Mooi stuk. Denk je alleen niet dat verhoging v/h minimumloon niet leidt tot nog meer automatisering en outsourcing?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.