‘De linkse indoctrinatie op universiteiten, hogescholen en middelbare, lagere en zelfs kleuterscholen, is onthutsend’

Rutte op bezoek bij een school Bron foto: Minister-president Rutte / Flickr
Foto: Rutte op bezoek bij een school Bron foto: Minister-president Rutte / Flickr

In Het Parool werd Thierry Baudet onlangs in verband gebracht met de Italiaanse denker Antonio Gramsci. Als één van de oprichters van de Communistische Partij van Italië probeerde Gramsci de geesten rijp te krijgen voor het marxisme-leninisme, en hield er zeer doortrapte strategieën op na. Tot in hoeverre is die vergelijking terecht? Frits Bosch laat er zijn licht over schijnen.

In de persoon van Thilo Sarrazin komen socialisme en populisme bijeen. Maar het wordt nog ‘erger’. In de persoon van Antonio Gramsci (1891-1937) komen communisme en populisme samen. Onder marxisten is een populaire notie die van het ‘valse bewustzijn’. Arbeiders zouden in het kapitalisme eronder lijden. Religie en nationalisme vertroebelen hun klassenbewustzijn, het inzicht dat zij worden uitgebuit en onderdrukt en dat zij daar iets aan kunnen doen.

Dat leidde de Italiaanse schrijver, politicus, theoreticus en mede-oprichter van de Italiaanse partij Antonio Gramsci, tot de theorie van de ‘culturele hegemonie’. Heersende klassen beheersen niet alleen staat en economie, maar ook hun cultuur is dominant. Deze cultuur wordt in ideologisch wenselijke sociale patronen gepropageerd en het effect is dat ‘revolutionairen’ steeds verder buiten de orde worden geplaatst. Gramsci maakt onderscheid tussen de civiele maatschappij (società civile) en de politieke (società politica).

De bourgeoisie oefent in een kapitalistisch systeem niet alleen politieke, economische, militaire en politieke overheersing uit, maar ook civiel, intellectueel en moreel leiderschap, oftewel hegemonie. Deze hegemonie is vóór en tijdens, maar ook na de revolutie nodig om de instemming van de meerderheid te verkrijgen en zo steviger in het zadel te zitten. Hegemonie wordt niet zomaar afgedwongen: om haar te verkrijgen moet een klasse andere sociale groepen in haar strijd betrekken (voor of tegen de heersende orde), en daarvoor moeten politieke compromissen gesloten worden om tot een nationaal belang te komen. Dit levert een sterke nuancering op in het beeld van de klassenstrijd, die zo centraal staat in al het marxistisch denken. Cultuur omvat bij Gramsci ook kennis en vaardigheden. De hegemonie is ingebed in de cultuur, in de maatschappelijke gedragingen van mensen en in hun ‘gezond verstand’. Het marxisme moet volgens Gramsci kritiek uitoefenen op dit paradoxale, vertekende verstand, met als doel een ‘goed verstand’ over te houden.

Wat heeft Gramsci met name populisten nu te zeggen? Ik meen dat populisme meer is dan simpelweg de weerstand tegen banenverlies en inkomensachteruitgang. Het weerspiegelt het bredere verzet tegen de teloorgang van gemeenschapszin en verbondenheid van sociale groepen. Het toont verzet tegen identiteitsverlies en opent de aanval op de cohesie van de samenleving en op lieden die dat niet willen zien. Zinvol is onderscheid te maken tussen ‘burgerlijk populisme’ en ‘intellectueel populisme’. Burgerlijk populisme richt zich primair op weerstand tegen verlies van de (eigen) burgerlijke omgeving in de stad en wijk, het banenverlies en de inkomensachteruitgang, de weerstand tegen de vervreemding, de sfeerverslechtering, de verruwing van de zeden, het onaangepaste gedrag. Intellectueel populisme gaat de strijd aan tegen de culturele dominantie van het establishment tot uitdrukking komend in cultureel marxisme, identiteitsbeleid, de teloorgang van gemeenschapszin en nationale en locale verbondenheid. Intellectueel populisten ontwaren het “valse bewustzijn” bij de bourgeoisie, de elite, het establishment en zij trekken daartegen ten strijde.

Tijdens mijn rondgang in presentaties bij elitaire groepen heb ik dergelijke vals bewustzijn volop kunnen constateren in de struisvogelpolitiek, de ontkenning, de wegkijkerij, het optimisme zonder grondslag en de onwetendheid. De heersende klasse beheerst niet alleen de staat en economie, maar ook hun cultuur is dominant. Deze cultuur wordt in ideologisch wenselijke sociale patronen gepropageerd en het effect is dat intellectueel populisten steeds verder buiten de orde worden geplaatst, genegeerd of generiek heftig worden verketterd.

De linkse indoctrinatie op universiteiten, hogescholen en middelbare, lagere en zelfs kleuterscholen, is onthutsend. “Bent u tegen immigratie?” “Dan bent u xenofoob”, zo is te lezen in het universitair leerboek sociale psychologie “Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen” van Pieternel Dijkstra (2018), met een keuzetabel naar rato van xenofobie. Als je optimaal scoort kun je beter harakiri plegen, zou de suggestie van ‘psycholoog’ Dijkstra zijn. Zie het onthutsende verslag in dit boek van emeritus hoogleraar economie Joop Hartog en wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek over de weigering om kosten en baten van immigratie in kaart te mogen brengen. Zie ook de onzinnige universitaire kritiek op het WRR rapport “De nieuwe verscheidenheid” om vooral niet te willen meegaan in de conclusie dat de sociale cohesie in Nederland ernstig is aangetast.

Zie de christenkinderen die door schoolleiding in de moskee worden geduwd om ‘kennis te nemen van de islam en te bidden met het gezicht naar Mekka’, enzovoort enzovoort, enzovoort. Kritiek op de linkse hegemonie in media, educatie en cultuur is dringend nodig. Die culturele hegemonie dient doorbroken te worden. Wat intellectueel populisten doen is kritiek uitoefenen op het paradoxale, vertekende verstand zijn, met als doel een ‘goed verstand’ over te houden. Ze oefenen druk uit op het valse bewustzijn, om ‘goed bewustzijn’ over te houden. Met dank aan communist Antonio Gramsci.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

33 reacties

 1.   

  Een ‘goed verstand’ en een ‘goed bewustzijn’ overhouden zal in Nederland nog een hele toer worden. Vooral bij de media, in het onderwijs, bij justitie en in de politiek zal er met de grove bezem gewerkt moeten worden om al dat hersenloze linkse spul eruit te krijgen.

  1.   

   Hadden we in Nederland meer mensen met een ‘goed verstand’ en een ‘goed bewustzijn’ zoals Joop, zag onze toekomst er stukken beter uit.

   1.   

    Ja dat denk ik ook spaanse kok.

   2.   

    Dank voor het welgemeende complimenten kokkie.

 2.   

  En niet te vergeten hier op het forum door bepaalde halve communisten.

 3.   

  Vroeger gingen de kinderen naar school om rekenen en taal te leren, dat kunnen de meesten niet eens als ze in groep 8 zitten, de boel stom houden is nu het parool ,en dat lukt die linkse kliek prima .

  1.   

   Zelfs tweede slaapkamer leden haalde in 2015 geen van allen de VMBO rekentoets. Dan kun je wel nagaan wat in Nederland aan de macht is.
   metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2015/02/kamerleden-zakken-voor-rekentoets

 4.   

  Ik verwacht dat dit jaar de bom barst en laat het dan maar snel gebeuren.
  Stem in Mei een anti EU partij.
  Stem PVV of FvD.

 5.   

  De lat gaat steeds lager liggen qua onderwijsniveau.
  Mijn dochter op het mbo zit met een aanzienlijk aantal niet westerse mede-(kuch…leerlingen/studenten?),het niveau is werkelijk om te janken, toch gaan deze niet westerse,slecht ollands sprekenden gewoon over, ongeacht een chronisch tekort aan studiepunten.
  Niet op tijd inleveren bij nederlandse studenten geeft al gauw gedoe, niet westerse aanwezigen(!) krijgen meer respijt. etc..etc…
  Tempo bepalend, niet spreken over politiek/geloof want dat kan niet gezien de hetze tegen de ……tja moslims, en dat op een GRISTELIJKE SCHOOL.
  Gelukkig einde inzicht, kind verder en dan in een vrijere regio, wars van de linksmensch en wegkijkert.

  1.   

   Lol, gaat ze naar een linkse HBO of in het klooster ?
   Oei misschien werken in een overwegend linkse maatschappij.
   Rechtse mensen hebben het wel moeilijk :) :) :)

   1.   

    @Meester kneus: Buiten Nederlandistan zijn nog heel veel goede scholen te vinden. Dat kun jij je natuurlijk niet voorstellen, want jij denkt dat de hele wereld net zo debiel links is als jij. Helaas voor jou is dom links buiten Nederlandistan een nog veel kleinere minderheid.
    Werkend Nederland kotst al op jouw werkschuwe soort. De rest van de wereld schijt en kotst op jullie.

    1.   

     Kong zit toch in Blijdorp?.. Wist niet, dat ze in de apenkooi wifi hadden?..

     1.   

      +1

 6.   

  Nederland is hard op weg zich te ontwikkelen tot een (s)linkse dictatuur, ieder anders denkende dan zij is een fascist, racist, of nazi, alleen (s)links is het ware gedachtengoed en wordt ons, of we willen of niet, door de strot geduwd.

 7.   

  Hoewel de foto bij het artikel is gezocht, is deze wel heel beeldend. We zien een jochie rechts die het allemaal niet boeit. De jongen in het midden staat met open mond te kijken hoe ome Mark al die onzin bij mekaar leutert. Vooral het meisje links, kijkt bijzonder kritisch. Zij gelooft van het gebazel geen woord. Mooi publiek wel.

  1.   

   We zien een jochie rechts die het allemaal niet boeit.
   De jongen in het midden staat met open mond te kijken hoe ome Mark al die onzin bij mekaar leutert.
   Vooral het meisje links, kijkt bijzonder kritisch. Zij gelooft van het gebazel geen woord.
   .
   Goed gezien Ries.
   Links is bijzonder kritisch
   Rechts boeit het niets.
   Centrum is verbaasd.

   1.   

    Humor Kok. Goed zo!

 8.   

  Mooie Arische klas… tegenwoordig meer uitzondering dan regel.

  1.   

   Boreale lagere school ” Het noorderlicht”

   1.   

    Niet zo’n subsidie slurpende school dus omdat alle kindjes een taalachterstand hebben omdat mama eigenlijk een geïmporteerde berggeit is die geen fatsoenlijk woord Nederlands vanachter haar boerka kan uitbraken?

   2.   

    @CK
    Roodgroene vlammen zien dansen. mooi toch?

    1.   

     Schitterend… boven de boreale wouden

  2.   

   Of was Rutte op werkbezoek in Hongarije ofzo?

 9.   

  Mijn God, wat een warrig gewauwel.

  1.   

   Het verbaast me ook ten dat jij als intellectueel hierop reageert Rien… heb je niets beters te doen?

 10.   

  Islamitische kinderen door de schoolleiding Rooms Katholieke,gereformeerde en Protestante kerken laten bezoeken,om kennis te nemen van het Christendom en zijn verscheidenheid van stromingen,dat zou de standaard moeten zijn,proberen moslims te integreren en kennis te laten krijgen van het Europese geloofsculturen!
  Dat zien we niet gebeuren,rara hoe kan dat?
  De moslims zijn immers geacht onze leefwereld te aanvaarden!
  EN NIET ANDERSOM!

 11.   

  Is hij op een NL school geweest ?
  Waar zijn de allochtoontjes dan ?
  Misschien tijdens Ramadan ?
  En de indoctrinatie is niet onthutsend maar gewoon WALGELIJK.
  Kunnen we een beetje haast maken met de revolutie en NL weer wat ontvolken.
  Ik weet wel wie we kunnen missen.

 12.   

  Prima artikel!

 13.   

  In Nederland kennen we de vrijheid van onderwijs. Deze was/is nadrukkelijk bedoeld om neutraal onderwijs te voorkomen.

  Een ieder die moeite heeft met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de onderwijsinstelling (of ze te religieus, te atheïstisch te rechts of te links zijn) staat het vrij een eigen school op te richten. De grondwet verplicht de overheid de school te financieren, ongeacht de kleur van het onderwijs.

  In plaats van een meldpunt zou de FvD scholen moeten oprichten. Of ouders moeten organiseren om via de ouderraad de levensbeschouwing van de school in kwestie aangepast te krijgen.

  Verontwaardigd kraaien dat het Nederlandse onderwijssysteem geen neutraal onderwijs kent is niet alleen ineffectief en lui, maar duidt er ook op dat men de eigen geschiedenis en (onderwijs)cultuur niet kent.

  1.   

   Inderdaad.

 14.   

  Knoert van een fout in de kop. Lagere – en kleuterscholen bestaan al lang niet meer. In 1985 samengevoegd tot basisscholen (wet op het basisonderwijs)

  1.   

   Het hele verhaal slaat helemaal nergens op.

 15.   

  Wat een hoop onzin van al die artikelen over Baudet’s zo-geheden “Linkse Universiteiten”!
  Onze beroemde universiteiten, colleges, hoge, middelbare en lager scholen zijn niet “links”. Is de gestoorde pseudo-intellectuele Baudet van plan, net als dictator Orban van Hongarije, om mensen te DWINGEN om ZIJN politieke denkbeelden te accepteren?
  Wil Baudet alleen laag-geschoolde zombies!, die altijd en immer alleen ZIJN beleid voor
  onderwijs zouden moeten accepteren? Mogen hoog-leraren en docenten niet meer vrij zijn om hun onderwijs door te geven. Onderwijs onder persoonlijk druk zetten, is achteruit gaan!…Doet me denken aan het bekende oude film: The Time Machine!

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!