Thierry Baudet opent de aanval op VVD-immigratiesecretaris Knol: “Hoe gaat zij orde op zaken stellen?”

“Hoe gaat ze na jaren lidmaatschap van een grote pro-immigratiepartij nu eindelijk orde op zaken stellen?”

Tot vorige week was VVD’er Annie Broekers-Knol voorzitter van de Eerste Kamer. Nu begint ze aan haar nieuwe taak als Staatssecretaris van Immigratie, die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Hartstikke leuk voor haar, maar Forum voor Democratie heeft terecht een flink aantal vragen over haar, haar gedachtegoed, en haar geplande beleid. Zoals FVD uitlegt is ze immers lid van één van de grootste pro-massaimmigratiepartijen van het land. Hoe gaat zij in vredesnaam “orde op zaken” stellen en een koerswijziging in het Nederlandse immigratiebeleid afdwingen? Het is weinig geloofwaardig, wat dan ook de reden is dat FVD niet één, maar 49 (!) Kamervragen aan haar gesteld heeft.

Hoogtepunten zijn:

Vraag 3
Waarom acht u zichzelf geschikt om de enorme problemen in de asielketen op te lossen, terwijl uw voorgangers daar jammerlijk in zijn tekortgeschoten?

Vraag 4
Welke concrete doelen heeft u zich gesteld om gedurende uw ambtstermijn te verwezenlijken? Welke concrete wijzigingen van het asielbeleid zijn noodzakelijk om uw doelen te verwezenlijken? Op welke momenten en op welke wijze zult u meten of u voldoende voortgang boekt om die doelen te verwezenlijken?

Vraag 5
Erkent u dat een toestand van ongecontroleerde massa-immigratie rampzalige gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van een verzorgingsstaat?

Vraag 6
Hoe beschouwt u de ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking, die het gevolg zijn van het in de laatste decennia gevoerde asielbeleid? Ziet u hierin vooral kansen of vooral bedreigingen?

Vraag 7
Hoeveel asielzoekers kan Nederland naar uw mening nog maximaal per jaar opvangen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit aantal niet overschreden wordt?

Vraag 13
Hoeveel euro heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds 2015 in totaal al uitgekeerd aan dwangsommen, wegens te trage afhandeling van asielaanvragen?

Vraag 23
Wat heeft u geleerd van de politieke doodzonde die uw voorganger heeft begaan, door het parlement desinformatie te verstrekken over criminaliteit onder asielzoekers?

Vraag 24
Bent u bereid het parlement voortaan gevraagd en ongevraagd te informeren omtrent strafbare feiten die door asielzoekers worden gepleegd en omtrent overige informatie die kennelijk relevant is in het asieldebat? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit ook gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 35
Hoeveel illegalen verlaten ons land wekelijks gemiddeld vrijwillig en hoeveel onvrijwillig?

Vraag 36
Wat is het beleid ten aanzien van illegalen die weigeren Nederland te verlaten?

Vraag 37
Hoe gaat u ervoor zorgen dat illegalen zo spoedig mogelijk, al dan niet vrijwillig, Nederland verlaten?

Vraag 47
Welke (internationale) rechtsregels verzetten zich ertegen dat wij onze grenzen deugdelijk kunnen controleren? Hoe gaat u zich ervoor inspannen om dergelijke regels aan te (laten) passen.

Vraag 48
Bent u bereid om er in het kabinet voor te pleiten om (in internationaal verband) te bewerkstelligen dat wij onze grenzen weer deugdelijk kunnen controleren?

Dit zijn belangrijke, goede vragen. Het zal bijzonder interessant zijn om de antwoorden te lezen. FVD dwingt Knol namelijk om kleur te bekennen — en dat al vanaf dag één van haar staatssecretarisschap.

Overigens is dit ook een geweldige manier om haar meteen met de neus op de feiten te drukken… en druk op haar te zetten. Bewindspersonen vinden Kamervragen nooit fijn, maar al helemaal niet als er in één keer zoveel diepgravende vragen gesteld worden.

Prima. Zet er maar druk op. Laat Knol maar meteen hard aan het werk gaan. En als ze dezelfde fouten maakt als haar voorganger moet ze naar huis gestuurd worden. Dat ze het weet.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

59 reacties

 1. Agios

  Het is een meer dan stevig takenpakket, maar wie graag met de veren wil pronken, moet er toch wat aan doen. Ik vrees echter dat het gaat zoals altijd alles gaat…beetje vergaderen, gezicht laten zien, melden dat de problemen ‘ons’ bekend zijn,mompelen dat ‘we’ het meenemen en dat ‘ze’ er te zijner tijd meer over horen, met als gevolg dat het tamelijk stil gaat worden. Te zijner tijd komt er dan een ander die op de ingeslagen weg terugkeert en zo geen stap verder komt.

 2. Jumping

  Inderdaad vrouw Knol, hoe ga jij orde op zaken stellen.
  De Bilderberg conferentie is bepalend voor Nederland.
  En die hebben bepaald dat Nederland zit te springen om ander bloed.

 3. Veteraan

  Niemand die verwacht dat zij iets aan de problemen gaat doen i.p.v. erover praten en verbinding zoeken.
  Dus eigenlijk orde van de dag in het Linkse bolwerk, niets nieuws onder de zon.

 4. Politiek Profeet

  Dit vvd-fossiel,uit de oude doos gehaald,zal commissie na commissie aanstellen en dure externe adviseurs(!) aanstellen, allen uit de vvd gelederen uiteraard.
  Er gaat weer flink verdiend worden aan de leugens van pinokkio vvd.
  Verder gaat het zoals de vvd multinational top en bilderbergers willen.
  Mistbank na mistbank in de tweede kamer en voluit breed zitten bij de npo en de andere msm leugenfabriekjes.

 5. Watcher

  Je lacht je de ballen uit je broek,..
  De lavendel snuivende pianist opent de aanval met oude, gebruikte munitie.

  1. logisch denken

   tja als nieuwe munitie verboden is verandert er weinig in de lang slepende oorlog.

  2. Peter Loosduinen

   Je lacht je de ballen uit je broek ??
   Wellicht ga jij dit doen als er eindelijk eens flink wordt doorgepakt !

   1. Bosche draak

    Moet er wel eerst spraken zijn van ballen, die van watjer moeten nog indalen.

  3. Top

   Antisemiet en Jodenhater, denkt iets bij te dragen. ‘lacht je ballen uit je broek’. Echt een aanwinst.

   1. Sealgaire

    Hij is Dopper en is uit hetzelfde soort hout gesneden als Volkert van der Graaf. Opruien opstoken beledigen en als het hem niet bevalt feiten verdraaien naar eigen gewin en als deze dan onderuit worden gehaald geen reactie meer geven. Het feit dat hij nog geen permanente ban heeft, omdat hij bij vrijwel elke post die hij hier plaatst complete onzin uitslaat en de boel opstookt, mag gezien worden als een wereldwonder.

  4. Jumping

   Voor de goede orde, als je ballen echt zijn verdwenen, op tv was een chirurg, die plaatste kunstballen, wel opletten dat hij ze goed vast zet, anders gaan zij aan de wandel in je buikholte.

 6. Sans Rancune

  Mevrouw Knol, nu steeds meer Polen, Roemenen, Bulgaren wegblijven van onze arbeidsmarkt, hoe gaat u deze vrijgevallen arbeidsplaatsen opvullen? In de bouw, tuinbouw zijn deze onmisbaar geworden.
  Mevrouw Knol, bent u bereid meer aandacht te schenken aan jonge Hongaarse burgers die kiezen voor een bestaan in onze vrije samenleving en bij te dragen in onze kennis en kunde economie.
  Mevrouw Knol, ik verneem het wel van u.

  1. logisch denken

   Bestanden van het UWV gebruiken als het digitale systeem een keer werkt. Volk zat in de bestanden

  2. Mars020

   Er zijn nog Finnen genoeg in de bijstand, die aan het werk getrapt kunnen worden. Scheelt miljarden aan uitkeringen en subsidies. Hebben ze tenminste ook geen tijd meer om op straat rond te hangen en plofkraken te plegen.

 7. logisch denken

  Er is maar 1 persoon geweest die echt werk wou maken van de migratieproblematiek. Die persoon is destijds naar huis gestuurd door het partijkartel doordat ze niet wou wijken van haar duidelijke lijn. Nu krijgen we wederom een baantjesschuiver uit het partijkartel. Reken dus maar op geen tot weinig resultaat. Haar opdracht is omschreven en daar vaart het COA wel bij.

 8. Ab Infinitum

  Namens de ouderen in de sector zwaar lichamelijk beroepen vraag ik u om te zien naar krachtige plaatsvervangers. De ouderen willen er graag mee stoppen, begrijpt u. Wilt u de frontman van het theater van de lach laten weten dat hij ongeschikt is voor het ambt van volksvertegenwoordiger.
  Hier is niemand mee gediend. l

 9. edoc431

  dat oude wijf 74 achter het aanrecht graag

  1. Heinz

   Het gaat om de vraagsteller, dat is toch wel duidelijk?

  2. Peter Loosduinen

   dat oude wijf 74 achter het aanrecht graag ??
   Ongepast en onbeschoft !

   1. santiago

    Peter. Hoezoo onbeschoft, wie.

 10. Heinz

  Thierry gaat Donald achterna, beiden halen de volgende verkiezingen niet. Dat laatste is ook Thierry’s opzet. Vooral niet constructief opstellen en zo verantwoordelijkheid ontlopen. Ik ben benieuwd hoe Hiddema erover denkt.

 11. Peter Loosduinen

  Michael Van Der Galien

  Laat Knol maar meteen hard aan het werk gaan. En als ze dezelfde fouten maakt als haar voorganger moet ze naar huis gestuurd worden. Dat ze het weet.

  !00 % mee eens !!!

 12. santiago

  Het is ook te arrogant voor woorden. Zetten ze zomaar een incompetente, feodale muts neer als staatssecretaris van immigratie. 72 jaar oud een soort vrouwelijke Ivo Opstelten, licht dementerend, maar Ankie kan dat wel heur. Het volk is toch gek. 5 kwartier in een uur dom lullen zonder iets te zeggen en haar omdat ze is wat ze is(niets) met veel respect behandelen. Donder op man.
  Afschaffen die monarchie en onze democratie terug, anders komen we nooit van dit soort volk af.

  1. Piet51

   @santiago
   Je kent haar blijkbaar beter dan ik haar ken. Ik heb namelijk nog niemand, niet uit haar eigen partij, noch uit de coalitie of uit de oppositie, kritiek horen uiten op haar manier van werken. Of ze het staatssecretarisschap goed zal aankunnen weten we pas over enige tijd, maar ik heb er wel vertrouwen in, hoewel ze niet van mijn partij is.

   Met je diagnose “licht dementerend”, beledigender dan nodig, laat je zien geen idee te hebben wat dat inhoudt.

   De link die je legt met de monarchie ontgaat me.

   1. santiago

    Piet 51. Ik ken haar alleen van zien op de TV. Wel eens een interview met Jair Ferwerda gezien. Geen onvriendelijke vrouw en waarschijnlijk een goede 1e kamervoorzitter, anders had ze daar niet zo lang gezeten. Verder wil ik het niet over de eerste kamer en de kwaliteit van haar leden hebben, want die vind ik , net als Pim Fortuyn, overbodig.
    Met de term licht dementerend ben ik misschien te ver gegaan, maar dat was meer om de vergelijking met Opstelten te maken. Had ik beter moeten formuleren, maar ik kan uit ervaring spreken als ik zeg dat veel mensen van boven de 70 wat minder scherp zijn, uitzonderingen daargelaten.
    De link met de monarchie heb ik vaak genoeg gelegd. In het kort wil ik daarmee zeggen dat de Minerva-kliek rond Beatrix, nepotisme en corruptie in de hand werkt en dat je er niemand echt op kan afrekenen. De invloed van Beatrix wordt vaak onderschat. Zij is een van de rijkste vrouwen van de wereld en geld is macht, dat weten we allemaal.
    Door nepotisme krijg je op den duur verkeerde mensen op belangrijke posities en daardoor ontstaan vaak problemen.
    Ik vind dat we geen echte democratie meer hebben en dus het parlement nauwelijks nog macht.
    Ik accepteer een elite die het land bestuurt en niet alles met het volk hoeven te delen, maar dat moet een gekozen club zijn van mensen die je uiteindelijk wel kunt afrekenen op hun daden.
    Nu treedt er een minister, staatssecretaris of hoge ambtenaar af en komt er uit dezelfde club weer een ander voor terug.
    Nepotisme vernietigt de democratie.

    1. santiago

     P.S. Ankie is waarschijnlijk de liefste oma voor haar kleinkinderen op het hockeyveld. Ik wens haar -daarmee- dus nog een fijne tijd.

    2. Piet51

     @santiago
     Dank voor je nuancering van je oordeel over Broekers-Knol. Je kwalificatie van Opstelten deel ik overigens ook niet, maar na je toelichting (minder scherp) kan ik daar mee leven.

     Beatrix hoort niet bij de rijkste vrouwen ter wereld. Haar vermogen wordt geschat op 200 à 250 miljoen, terwijl het in de top tien gaat om tientallen miljarden. Sommigen komen niet-onderbouwd tot een vermogen van ongeveer 1 miljard, nog lang geen top tien. In die top tien staat bijvoorbeeld wel Charlene Heineken. En die andere vrouwen uit de top tien zijn geen van allen bekend om de grote macht die ze uitoefenen.

     Ik ben minder pessimistisch noch negatief over de vertegenwoordigende democratie die we nu kennen. Als mensen echt willen veranderen, dat kan soms geen kwaad al hoeft het van mij nu nog niet, moeten ze zich organiseren, goede mensen zoeken of zich verkiesbaar stellen. Dat heet in normaal Nederlands: macht veroveren. Het wordt bij elke verkiezing geprobeerd en vaak meestal desastreus, o.m. door onhandig optreden van de initiatiefnemers zelf.

     1. santiago

      Piet51. Beatrix behoort niet tot de rijkste vrouwen ter wereld, haar vermogen wordt geschat op 250 miljoen. Sommigen komen, niet onderbouwd tot een vermogen van 1 miljard. Allebei natte vingerwerk en naar mijn mening allebei onjuist. Schrijf ongeveer 25 % van de aandelen van Shell, overigens niet traceerbaar ondergebracht in allerlei stichtingen en keurig beheerd. Dus ook niet meer te onderbouwen zoals zoveel dingen m.b.t. de oranje familie.
      Veel oud geld, heel veel oud geld. De bewezen 25% aandelen Shell van Wilhelmina zijn echt niet minder geworden in de laatste 75 jaar.
      Dan heeft John de Mol het beter gedaan, die heeft in 1 mensenleven toch al zo’n 2 miljard bij elkaar gesprokkeld.
      De kringen waarin Beatrix verkeerd, de familie Salman, Sultan van Brunei, familie Rothschild en nog wel zo’n paar contacten gaan pas meetellen met 100 miljard of meer . Ik schat bea toch wel ongeveer in die richting, maar helaas, ik kan dat niet onderbouwen net zo min als jij de 250 miljoen dus het blijft gissen.
      Jouw optimisme m.b.t. de democratie deel ik zeker niet. Er valt niets te organiseren en niets te kiezen, dat heb ik je net geprobeerd uit te leggen. Daar heb je een democratie voor nodig en daar zit em nou juist de kneep.
      Kortom ik ben het helemaal niet met je eens en vind jouw idee over de politiek en Nederland zelfs een beetje naief.
      Verder moet je geloven in wat jezelf vindt, maar ik kan niet zomaar alles aannemen wat ons door de overheid wordt verteld.

     2. Piet51

      @santiago
      Wat dat vermogen van Beatrix, haar kinderen, stichtingen betreft, blijft het gissen. Het is zeker niet bewezen. Wilhelmina bezat inderdaad 25% van de Shell-aandelen, na de publicatieplicht werd het duister. Die 250 miljoen die ik noemde zijn misschien niet bewezen, maar wel aannemelijk gemaakt, de rest zijn vermoedens die ik niet zal ontkennen, maar meer kan ik er niet mee. Het interesseert me trouwens ook niet, want iedereen mag doen met z’n geld wat hij wil. Ik heb geen indicatie van misdragingen met dat geld.

      Over onze overheid ben ik positiever gestemd dan jij, onder meer omdat ik jarenlang van binnenuit heb gezien hoe men z’n best doet en het functioneert. Er worden fouten gemaakt, teveel zelfs, maar het is dan ook een razend ingewikkeld mechanisme, waarin ik op details heb mogen proberen verbeteringen aan te brengen. Een heel enkele keer is dat gelukt ;-).

     3. santiago

      Piet51. Ik mag hopen dat dat niet het ministerie van justitie was, want dan zou je beter moeten weten, maar ik begrijp je nu wel beter. Men bijt nooit de hand die je voedt.

 13. Beukman

  Eén gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Een groot deel van deze vragen is suggestief, zinloos, puberaal, en niet te beantwoorden. Ik kan me voorstellen dat de minister wel wat beters te doen heeft.

  1. Piet51

   En daarom zijn dergelijke vragenstellers de saboteurs van onze democratie.

   1. logisch denken

    Behalve als ze uit de koker van het partijkartel komen ? Dan noemen we het gericht vragen stellen. Maar ja , als je cijfers manipuleert , cijfers onder het tapijt veegt, feiten verzwijgt en niet doet wat je zegt roept dat heel veel vragen op.

    De ware saboteurs van de democratie zijn bewindsleden die de kamer en de bevolking bewust onjuist informeren en in veel gevallen gewoon voorliegen.

    1. Beukman

     Iemand die 49 Kamervragen stelt waarvan het grootste deel ook nog eens niet te beantwoorden is of onzinnig, doet dit niet uit een behoefte aan waarheidsvinding, maar om te demonstreren hoe voortreffelijk hijzelf is.
     Baudet is de vleesgeworden goedmens.

     1. Sealgaire

      En jij de pisvlekzuiger

     2. logisch denken

      Uw kwalificaties zijn een mening en geen voldongen waarheid. Gutmenschen vinden we slechts ter linkerzijde. Wegkijken en de feiten ontkennen. Das precies het tegenovergestelde van waarheidsvinding.

      Hoe komt deze functie ook alweer vacant ? Iets met onjuist informeren en cijfers verdoezelen ? Dat zijn wel feiten. Die feiten verdienen vragen al zijn het er 500

     3. Piet51

      @logisch denken
      Er zijn zeker ook rechtse voorbeelden van wegkijken, en feiten ontkennen. Rechtse Gutmenschen dus, volgens jouw definitie. Het is me overigens nog steeds niet duidelijk waarom voor een dergelijke typering Duitse termen moeten worden gebruikt. En ook ter linkerzijde vinden we strevers naar de waarheid. Je wilt misschien voorbeelden? Hier komen er een paar:
      * De grote hoeveelheid informatie uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen en oorzaken van de klimaatverandering vallen ter rechter zijde onder “wegkijken” en ontkennen van feiten.
      * In dezelfde categorie vinden we ook veel voorbeelden van het verdraaien van feiten.
      * De werkelijke houding van het overgrote deel van de moslims willen kennen en waarderen vinden we links eerder dan rechts.
      * De feiten achter het koloniale verleden van Nederland, de waarheid dus, wordt eerder links gezocht dan rechts.
      * De voordelen van de EU kunnen met recht worden gerangschikt onder “wegkijken” of “ontkennen van feiten”.
      * Enz., enz.

     4. Beukman

      @denk
      Terecht maar volstrekt overbodig stel je dat ik geen “voldongen feit” presenteer maar een mening. Vervolgens antwoord je met een hele trits meningen.
      Fijn. We zijn geen encyclopedie maar een forum.

      Nogmaals: goedmenserij is geen politieke richting maar een karaktereigenschap. Thierry is een rechtse goedmens, die met zijn 49 onnozele vragen wil demonstreren hoe voortreffelijk hij is als oppositieplucheplakker. Er is op het vreemdelingenbeleid van alles aan te merken. Als hij echt was geinteresseerd in een constructief gesprek, dan had hij zich beperkt tot drie, hooguit vijf goed geformuleerde vragen.

  2. Meriadoc Brandebok

   Daar ben ik het mee eens.

 14. Kim Verlouw

  Goede vragen, Heer Baudet, verlies haar niet uit het oog.

 15. Kretoloog

  Dat de VVD een bejaarde vrouw als staatssecretaris naar voren schuift, toont de deplorabele staat aan waarin deze partij verkeert. Er is dus niks beters meer te vinden dan wel de geschiktere kandidaten passen allemaal.

 16. logisch denken

  Piet51 1 minuut ago
  @logisch denken
  Er zijn zeker ook rechtse voorbeelden van wegkijken, en feiten ontkennen. Rechtse Gutmenschen dus, volgens jouw definitie. Het is me overigens nog steeds niet duidelijk waarom voor een dergelijke typering Duitse termen moeten worden gebruikt. En ook ter linkerzijde vinden we strevers naar de waarheid. Je wilt misschien voorbeelden? Hier komen er een paar:
  * De grote hoeveelheid informatie uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen en oorzaken van de klimaatverandering vallen ter rechter zijde onder “wegkijken” en ontkennen van feiten.
  * In dezelfde categorie vinden we ook veel voorbeelden van het verdraaien van feiten.
  * De werkelijke houding van het overgrote deel van de moslims willen kennen en waarderen vinden we links eerder dan rechts.
  * De feiten achter het koloniale verleden van Nederland, de waarheid dus, wordt eerder links gezocht dan rechts.
  * De voordelen van de EU kunnen met recht worden gerangschikt onder “wegkijken” of “ontkennen van feiten”.
  * Enz., enz.

  * Dat je de term gutmenschen niet kan typeren geeft aan dat je weinig leest.
  * klimaatverandering is een feit kijkt niemand van weg. Wel van de onlogische koppelingen van linkse windbuilen die oneigenlijke conclusies binden.
  *Welke feiten verdraaien rechtse mensen . Graag invulling
  * wat je zegt over moslims ontgaat me volledig
  *Koloniaal verleden ? en je bedoeld te zeggen
  * Benoem uw voordelen , ik kan de nadelen zo opschrijven voor en uw bangmakerij over het verlies van 2 miljoen banen is een ongefundeerde achetrlijke uit de duim gezogen fictief getal

  Zou u nog eens overnieuw kunnen beginnen want u schrijft veel woorden maar zegt feitelijk niets. Precies wat ik bedoel dus

  1. Piet51

   @logisch denken

   * T.a.v. Gutmenschen: de betekenis ervan is me zeer duidelijk, maar ik vroeg me alleen maar af waarom hiervoor steeds een Duits woord wordt gebruikt. Het was een meer retorische vraag.
   * T.a.v. klimaatverandering: mee eens, maar ik had het over oorzaken en gevolgen van dat eindelijk door een meerderheid, nog lang niet iedereen, geaccepteerde verschijnsel.
   * T.a.v. feitenverdraaiing: ik geef geen uitgebreide details. Zie op klimaatsceptische sites waar bijvoorbeeld in grafieken de volgorde van CO2 concentratie en temperatuurstijging worden verwisseld en het commentaar daarop van klimaatwetenschappers. Dit is maar een enkel voorbeeld.
   * T.a.v. moslims: er wordt van alles beweerd over moslims, koran en islam, zonder dat ook maar ergens dergelijke beweringen worden bevestigd. Voorbeelden: kledingvoorschriften, terreur, homohaat, christenhaat, etc., etc. De interesse om achtergronden eerst te onderzoeken en dan pas te oordelen ontbreekt blijkbaar.
   * T.a.v. Koloniaal verleden: ik bedoel het nog wat ruimer dan de koloniën sec. De slavernij, de oorlog in Indonesië worden door links onderzocht en gepubliceerd.
   * T.a.v. de voordelen van de EU: De nadelen worden breed uitgemeten, tenminste de kwantificeerbare nadelen en regeldrift van de EU. “Mijn” bangmakerij over 2 miljoen banen herinner ik me niet en eonderschrijf ik ook niet. Ik bedoel wel de moeilijk becijferbare economische voordelen, die ik o.m. heb leren kennen tijdens jaren werk voor het ministerie van EZ. Details zijn er teveel om hier op te sommen en zijn bovendien heel gemakkelijk met twee zoekargumenten op te googelen (EU en voordelen 😉 )

   1. santiago

    Piet51.Wat minder googelen en wat meer logisch nadenken. Je bent veel te goed gelovig.

   2. logisch denken

    @piet51

    Wat een boel woorden Piet. Ik mis enkel wat feiten. Je mening is gegeven echter de feitelijke onderbouwing ontbreekt op alle punten. Precies dat bedoel ik met linkse uber menschen. Zo is het omdat ik dat \vind. Diue v;ieger gaat bij mij niet op.

    *Als je wilt stellen dat de mens de oorzaak is van klimaatsverandering daag ik ook jouw uit om 1 onderzoek aan te voeren waar dat wetenschappelijk is bewezen. Dus doe even je best. De onderzoeken komen namelijk niet verder dan de factor die veranderd is verantwoordelijk te houden voor de verandering. CO2 is toegenomen dus de oorzaak van de klimaatsverandering. Eigenlijk zeggen ze , de criminaliteit neemt toe. Wat is veranderd ? We hebben meer allochtonen in de vorm van gelukszoekers. Dus de gelukszoekers zijn de oorzaak. Nu vind jij de vergelijking waarschijnlijk mank gaan maar het principe geldt wel bij klimaat.?

    tav moslims , als je nu even de tijd neemt om de ideologie de islam te bestuderen dan kan ook jij uitvinden dat alles is voorgeschreven voor de gelovige. Ongelijke behandeling man – vrouw, lijfstraffen , verwerping van het westen enz enz De achtergrond hoef je niet te bestuderen want het is voorgeschreven. Het wordt gedicteerd en beleerd door de voorganger. Net zoals abortus door de paus.

    tav de parlementaire EU , jij ziet voordelen ik enkel nadelen. De parlementaire EU is onnodig en onwenselijk. Das mijn mening. Links kan slechts spreken over de EU en strooien met fabels. Ik heb liever dat ze eens inhoudelijk want voor 1 vakantiemunt is Brussel een geweldig duur grenswisselkantoor. Jij googled op voordelen maar ik ervaar dagelijks de nadelen en zie dagelijks de gevolgen van de bekrompen EU. Ook hier daag ik je uit de voordelen inhoudelijk te benoemen.

    Jouw mening is geen wet en de zaken die jij bewezen beschouwd zijn niet eens sluitend. Sterker nog , als wetenschappelijk deugen ze niet maar dan moet je even googlen op sluitend bewijs bij wetenschappelijk onderzoek.

    Als we in de farmacie net zo omgaan met de onderzoeken als bij het milieu vallen straks duizenden mensen om door hun medicijnen die mogelijk gewerkt hadden indien ……………………………….

 17. Jetske

  Wat is er mis met HAAR leeftijd? Hiddema is een paar jaar ouder, dus een ouwe L.L
  Daar hoor ik niemand over. Die man zit om de haverklap bij de plastische chirurg.
  Deze vrouw heeft haar werk in de eerste kamer altijd voortreffelijk gedaan, ze heeft behoorlijk wat in haar mars, laten we haar beoordelen op haar werk, ze heeft nog niets verkeerds gedaan!

  1. santiago

   Jetske. Voor Hiddema geldt hetzelfde.

  2. Rosasolis

   @Jetske. Heel goed Jet! Trump is nu 73 jaar oud, en gebruikt een blonde haar verf.
   Maar niemand klaag over ZIJN Leeftijd. Ik vraag met af hoeveel Wilders aan zijn uiterlijk uitgeeft? Z’n zware nachtcreme kan niet die zware rimpeltjes weg werken, De pruik dat hij vaak draagt is oer-lelijk, en de saffier blauwe ogen zijn ook van contact lenzen. De foto van Baudet van vorige week was ook merkwaardig: zeer bewerkte wenkbrauwen met een make-up stift en voldoende foundation om op de toneel te staan.
   Tenminste is Mevr. Knol gewoon haarzelf. Zij houdt van werken, en dat is meer dan wat Baudet doet.

   1. Bosche draak

    Dat zou je president Trump niet geven, zo vol vuur en passie hij zijn taak uitvoert.
    Daar kunnen die slaapkoppen uit de eerste & tweede kamer (slaap)kamer nog een voorbeeld aan nemen.

    Uiterlijk en leeftijd zijn niet relevant en oppervlakkig gekat heeft niemand wat aan.
    We geven mevr Knol het voordeel van de twijfel.
    Eer & glorie als ze slaagt en ridicuul & ontslag als ze faalt.

    We gaan het zien!!

 18. Lex

  Met deze minister gaat de immigratie stroom echt niet afnemen eerder toenemen vrees ik.

  Want ach het zieligheidsgehalte is toch zo hoog.

  Compleet ongeloofwaardig eerst de grootste lobbyist voor een ruimhartig immigratie beleid van een pro immigratie partij en nu de minister van immigratie.

  Terecht dat FVD nattigheid voelt en kamer vragen stelt.

 19. Rosasolis

  Veel politici wisselen hun jarenlange taak voor iets anders. A. Broekers-Knol was meer dan 13 jaar voorzitter van de eerste kamer. Zij deed het uitstekend al die jarenlang, en nu heeft ze zin om op een nieuwe tak te richten. En wat voor een moeilijke keuze!
  Maar dit briljant, ervaren, toegewijde dame zal het goed doen. Wij wensen haar veel succes.
  Baudet heeft amper 3 jaar “ervaring” in de politiek.

  1. santiago

   Ervaring zegt veel maar niet alles. De een heeft het binnen 1 jaar door en de ander na 20 jaar nog niet dus.

   1. Rosasolis

    @santiago. Baudet heeft geen ervaringen en heeft niets bijzonders gedaan behalve onzin preken uit Griekse mythologie. Verder is hij niets meer dan een copy-cat van bekende veel oudere politici zoals Trump en Orban.

  2. Kretoloog

   Het feit dat mevr. Knol nog steeds lid is van de VVD, die totaal verrotte partij, zegt genoeg over haar morele kompas.

 20. Piet Patat

  Mevrouw Knol ?
  Gaat hem niet worden.
  Die kop van dat fossiel zegt al meer dan genoeg.
  Dat wordt geen actie, alles op de lange baan schuiven maar wel incasseren, antwoorden op de vragen van FvD blijven of uit of worden met ontwijkende, open antwoorden afgedaan. Het blijft glas, plas, was.
  Geschokte, verbijsterde, verraste kamerleden wanneer er weer wat bagger uit de immigratieput opborrelt, wellicht rolt haar kop dan, komt er weer een andere druiloor en zo sukkelt Nederland verder. Beetje polderen, beetje klooien.
  Business as usual dus.

 21. Rud56

  @Logisch denken
  “De ware saboteurs van de democratie …”

  Raak geschreven, chapeau!

  1. Baron von Munchhausen

   Broekers-Knol lid van de VVD. Rutte lid van de VVD. Rutte doet blindelings wat Brussel wil.
   De uitkomst: nog meer Moslim-import! Want, Brussel wil dit!

 22. Vrijedenkert

  Zolang hoge ambtenaren die er al jaren en jaren zitten en kunnen doen en laten wat ze willen en er formeel de dienst uitmaken en niet worden aangepakt of verwijderd door ministers of een staatssecretaris gaat er helemaal niks veranderen!
  Hoge ambtelijke kliek op departementen die in feite gewoon het beleid bepalen en uitvoeren moeten worden verwijderd en ontslagen als die niet meewerken of weigeren mee te werken aan democratisch vastgesteld beleid.

 23. Willem Alexander

  Weer een blank europees meisje vermoord door een (zwarte/afrikaanse) italiaan.
  Deze voormalige illegale migrant blijkt een italiaans paspoort te hebben en zich vrij rond te bewegen in Europa..met uitkering en gratis ziektekosten.
  Michael N. de zwarte vermoordde Leonore Prothman (20 uit Duitsland) een dag of wat geleden in Amsterdam.
  Deze culturele en economische aanwinst heeft nu te maken met de “Nederlandse” justitie.
  Zal dus wel vrijuit gaan met een klein taakstrafje. Hij voelt zich plotseling onwel en woont de zitting bij in een rolstoel en vraagt regelmatig voor medicijnen.
  Lekker die open grenzen en gastvrijheid.
  Meer meer meer….

  Namens de ouders: dank je VVD, D66, Groenlinks, PvdA, CDA..

  Nieuws? Nee toch… hier gaat de Groene niet over, de Volkskrant? AD.. ik denk het niet…zou het een zwart meisje zijn geweest en de dader blank…… nu dat had de ME moeten uitrukken om de (s)linkse verontwaardiging tegen “extreem rechts” in goede banen te leiden en hadden Pauw en Jinek weer volle tafels gehad.

  Helaas, Leonore was slechts een blanke.
  En dat telt niet voor de huichelaars.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.