Filmpje! Lale vertelt over de verschillen tussen islam en christendom: de messiaanse vergelijking

Café Weltschmerz columniste Lale gaat in een videocolumn in op de verschillen tussen de islam en het christendom. Volgens Lale zijn er diverse verschillen tussen deze twee religies in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de dreiging van fysiek geweld tegen personen die de religie hebben verlaten. Ook denkt ze dat Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) waarschijnlijk “geen beveiliging nodig heeft als hij zou ageren tegen christenen”. 

Lale vraagt zich af of de islam wel zo snel kan seculariseren als het christendom “ik denk het niet” zegt ze. Een verklaring waarom dat moeilijk gaat ziet ze in de verschillen tussen de twee boeken van de religie, namelijk de Koran en de Bijbel. Ook de wijze van interpretatie en het gebruik van taal is verschillend. Zo zien veel moslims een vertaling van de Koran volgens Lale als ‘ongewenst’ omdat de Koran in het Arabisch gelezen zou moeten worden. Verder stelt Lale dat christenen in Nederland in het algemeen een ‘vrijere interpretatie’ hebben dan moslims dat hebben met de Koran.

De messiaanse vergelijking tussen de twee religies komt natuurlijk ook om de hoek kijken in de video. Zo stelt Lale dat Jezus en Mohammed verschillend zijn, een mogelijke verklaring overigens voor terroristisch gedrag: zoals aanslagen. Dit is volgens Lale inherent aan het verhaal: Jezus bracht een culturele boodschap binnen het legalistisch framework van het Romeinse rijk, “een rebelse jood” volgens Lale.

De profeet van de Koran echter, zo stelt Lale, had een geheel andere boodschap die niet paste binnen de bestaande kaders maar in wezen dus revolutionair van aard is. Daarbij was het gebruik van geweld evenmin vreemd om de doelstellingen te bereiken: de jihad. Jezus wees echter op de laatste dag voor zijn dood het zwaard af en zei tegen één van zijn discipelen dat hij “het zwaard moest wegstoppen” en genas vervolgens de man wiens oor Petrus had afgeslagen. Althans dat is het verhaal.

De messiaanse vergelijking biedt natuurlijk wel inzicht in de verschillen tussen de religies, maar er zijn ook veel overeenkomsten met diverse christelijke en joodse stromingen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

56 reacties

 1. merlot

  “De messiaanse vergelijking biedt natuurlijk wel inzicht in de verschillen tussen de religies, maar er zijn ook veel overeenkomsten met diverse christelijke en joodse stromingen.”

  De islam bestaat voor een groot deel uit plagiaat van de bijbel. Dat verklaart de overeenkomsten.

  Maar hieruit mag zeker NIET de conclusie worden getrokken dat de islam daarom een “zusterreligie” is. Vergis je niet: de islam zet zichzelf neer als aartsvijand van jodendom en christendom en stelt zich ten doel deze religies te vernietigen.

  Lees Soera 9 en je weet genoeg.

  Mensen: Léés deze soera. Is gemakkelijk op internet te vinden.

  Voorbeeld: 9.29 – Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben verklaard, en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.

  1. Korporaal Monty

   “Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven”

   Gelukkig neemt het overgrote deel van de moslims dit niet serieus anders hadden we dagelijks bloedige aanslagen te betreuren onder niet moslims.

   1. meneer cactus

    beter opletten in de volkswijken ! of valt intimidatie en geweld niet onder islamitische terreur.

    Zelfs trouwen kunnen die zandratten niet normaal doen zonder de nodige intimidatie

    1. Korporaal Monty

     “of valt intimidatie en geweld niet onder islamitische terreur.”

     Zou wel mooi zijn als dit het geval was. Dan konden er meer als terroriis veroordeeld worden. Misschien dat een politicus dit kan voorstellen.

     Maar gelukkig nemen de meeste moslims de koran niet zo letterlijk als dat wordt beweerd.

   2. Mezzadra

    Nee, het is verwonderlijk dat dit moslims in ons land nog gewone ongelovigen hebben vermoord. Je zou denken dat als ze hun Koran letterlijk zouden nemen er dagelijks doden zouden zijn te betreuren.

    Kennelijk nemen de meeste moslims de Koran net zo letterlijk als christenen de Bijbel.

   3. Robert75

    Ook altijd zo’n flut argument de meeste moslims nemen dat niet serieus. Zou allemaal wel zo zijn. Maar de schattingen van hoeveel jihadisten er zijn, of moslims die daar na neigen is zo ongeveer 15% van de totale moslim populatie wereldwijd. En sommige schattingen zijn zelfs hoger. 15% van 1.6 miljard moslims is dus al zo’n kleine 180 miljoen mensen. En niet dat al die mensen aangesloten zijn bij terroristische organisaties of aanslagen willen plegen, maar 180 miljoen moslims wereldwijd die een vorm van radicale islam aanhangen zijn meer mensen als het hele Rode leger bij elkaar. 180 miljoen is ongeveer de helft als het aantal mensen wat in Amerika woont

    Maar zover had jij natuurlijk nog niet door gedacht.

   4. merlot

    “Gelukkig neemt het overgrote deel van de moslims dit niet serieus anders hadden we dagelijks bloedige aanslagen te betreuren onder niet moslims.”

    Zij die de koran kennen (veel moslims hebben de koran nooit gelezen) moeten het wel serieus nemen want zij geloven dat dit het letterlijke woord van Allah is.

    De reden dat ze het niet in praktijk brengen is dat de doctrine van de jihad stelt dat de moslims niet hoeven te vechten als ze niet krachtig genoeg zijn. Dat is al eeuwen het geval. Die toestand heet hudna.

    Toen ze wel sterk genoeg waren is de islam met het zwaard verspreid. Leestip: “De feiten ontkennen zal ze niet veranderen” van Nahed Selim (Trouw).

  2. Joshuak

   Ach kom op.. Christendom is grotendeels plagiaat van Jodendom en Romeinse cultuur.. En als je naar het Jodendom kijkt zul je enorme gelijkenissen zien met het oude Egyptische geloof..

   Meeste van die “deugden” kan je zeggen dat die rechtstreeks uit het Egyptische book of the dead..

   Zelfs Jezus en zijn achtergrond verhaal kan je bijna zeggen dat het woord voor woord het verhaal is van Horus de zoon van Osiris. Ironisch genoeg noemde de Grieken em Romeinen Horus weer Apollo..

   Je kan Islam inspiratieloos noemen maar als je terug kijkt zijn ze bijna allemaal kopietjes van kopietjes verhalen en legendes zo ver uitgerekt dat het waarschijnlijk nergens meer over gaat.

  3. Top

   1. EU Brussels is hoogverraad aan geheel Europa!
   Resolutie 1743 Raad van Europa!
   Hier in het kort zwart op wit:
   1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
   1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
   1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
   1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
   1743-11: De islam is een religie van vrede.
   1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
   1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
   1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
   1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
   1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
   1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
   1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamologie te bestrijden en de islam te promoten.
   Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.
   Fijn he!??

   1. Vit

    Door een idioot opgesteld en door nog grotere idioten ondertekend.

    1. Vit

     Ze vergeten een ding, die krokodil bijt echt.

  4. Shadow1100

   Het geloof van de Vrede…..
   Koran 2:191  Doodt de ongelovigen waar je ze ook aantreft
   Koran 3:28    Moslims mogen geen vriendschap sluiten met ongelovigen
   Koran 3:85    Geen enkele andere religie dan Islam is acceptabel
   Koran 5:33    Vermink en kruisig ongelovigen als ze moslims bekritiseren
   Koran 8:12    Terroriseer en onthoofdt al diegenen die in andere geschriften geloven dan de Koran
   Koran 8:60    Moslims moeten alle wapens verzamelen om ongelovigen te terroriseren
   Koran 8:65    De ongelovigen zijn dom; spoor moslims aan om hen te bevechten
   Koran 9:5      Als je de kans ziet, doodt dan ongelovigen waar je ze ook te pakken krijgt
   Koran 9:30    Joden en Christenen zijn pervers, bevecht hen
   Koran 9:123  Voer strijd met de ongelovigen die in uw buurt wonen
   Koran 22:19  Straf de ongelovigen met kledingstukken van vuur, gehaakte ijzeren staven, kokend water; smelt hun huid en hun buiken 
   Koran 47:4    Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofdt hen als je ze te pakken krijgt.          

 2. Piet Klein

  De vraag is of verschillen vanuit de oorsprong van relevant zijn voor de maatschappij van vandaag. In Nederland is een groot deel van autochtone bevolking geseculariseerd maar deelt nog wel een waardenkader dat geïmplementeerd is door christelijke moraal uit het verleden. De drive om op te komen voor zwakkeren is een waarde die christelijke religies propageren, ze stonden aan de bakermat van veel ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, armenzorg, allemaal instanties die tegenwoordig onder de overheidsparaplu vallen en helaas instrumenteler worden. Bovendien worden sommige instanties kapot bezuinigd zoals de ouderenzorg door de overheid. Uit deze moraal is het barmhartigheidssyndroom ontstaan dat vooral door links wordt beoefend maar ook aansluiting vindt bij de christelijke gelovigen. Het barmhartigheidssyndroom is de neiging om op te komen voor de zwakkeren maar dan meestal alleen door een bepaalde mening te koesteren zonder verder veel praktische consequenties. De grenzen moeten open voor iedereen die daar behoefte aan heeft, zelfs als deze mensen waarden koesteren die strijdig zijn met de basiswaarden van de Nederlandse maatschappij. Zelfs al staat de huizenmarkt compleet uit het lood, zijn de files te lang en is de luchtkwaliteit onvoldoende. In termen van christelijke religie die stelt dat je de ander moet lief hebben als je zelf, beoefenen de mensen met het barmhartigheidssyndroom de regel dan je de ander meer dan jezelf (of je vrienden) lief moet hebben. Concreet wordt ruimte gegeven aan mensen die de vrouw geen gelijkwaardige positie gunnen, homo’s hun seksuele rol/gelijkwaardige positie in de maatschappij niet gunnen etc. En daarin vinden islam en conservatieve christenen elkaar want ook de christen Unie gunt de homo’s geen huwelijk. Zonder de religie ter discussie te stellen slaan ze wat mij betreft bij het tweede gebod van hun religie (naastenliefde) al de plank mis. Kennelijk weten mensen zich te verenigen in een religie en daarna regels te maken met een beroep op hun religie om anderen uit sluiten of erger. Iedereen heeft recht op zijn religie maar is tegelijkertijd wel verantwoordelijk voor zijn of haar daden en opinies. Mensen die anderen geen gelijkwaardige positie gunnen, geen recht op een eigen mening, vrouwen ondergeschikt maken, mensen (van andere religies) mogen haten, mensen hun seksualiteit niet gunnen mogen zich op van alles beroepen maar hebben een mening die niet past in Nederland, zelfs al voel je je een brave CU-er. Wij moeten streng willen zijn als het erom gaat dat iedereen moeten kunnen die iemand graag wil zijn mits je de andere maar ook dezelfde ruimte.

  1. meneer cactus

   mooi gesproken Piet.

  2. Deathspank

   Vroeger was ik het met je eens geweest dat alles ging vanuit een gevoel van naasteliefde. Vaak lijkt het erop dat wij onze naaste in Afrika en andere verre landen, dan onze eigen naasten in bejaardehuizen, ziekenhuizen en woning markt. Vroeger dacht ik werkelijk dat het ging om zielige kinderen vanuit Afrika, iedereen kent de beelden wel. Nu weet ik dat ik alleen maar kinderlijk naief ben geweest!

   Leven en laten leven is iets dat al heel lang geleden is vervlogen. Trots, cultuur, eigen identiteit, het wordt allemaal afgenomen en platgeslagen. Verschil tussen ras, homo / hetro, man / vrouw, allochtoon / autochtoon het mag niet meer. Hierdoor wordt leven en laten leven onmogelijk maakt, omdat het ervan uit gaat dat we allemaal anders zijn.

   Wij zouden ons eigen culturele kader inderdaat moeten beschermen en de leidraad moet laten zijn om samen te leven!

   De politiek doet niks aan de massale immigratie, respecteerd onze eigen cultuur niet die nikszeggende moet opgaan in de vele andere en probeerd onze identeit uit te wissen met het gender neutrale gelijkheids denken.

   Wat dat betreft zie ik het heel erg somber in, volgens mij gaat het op een gegeven moment hartstikke fout!

   1. Deathspank

    Vaak lijkt het erop dat wij onze naaste in Afrika en andere verre landen meer liefhebben, dan onze eigen naasten in bejaardehuizen, ziekenhuizen en woning markt.

 3. Vrijedenkert

  Deze jongedame verteld hier een uitgebreid verhaal waar ik het in grote lijnen zeer mee eens ben en niks meer aan toe te voegen heb!
  En vooral aan de linkerzijde wil men hier niks van weten of men kraait in koor discriminatie of Islamofobie…

 4. ikweetwatikwil

  Ik denk niet dat het C U aanslagen gaat plegen om hun wil door te drijven. Wat ze wel moeten beseffen is ,als ze ruimte geven aan de islam door de grenzen open te houden ze mede verantwoordelijk zijn ,evenals de linksen. Anders dan Christenen wil de islam overheersen en hebben een cultuur die hier in het Westen niet past.

 5. Ritter

  Waarom plegen moslims zelfmoordaanslagen?
  ——————————————–

  “Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.”

  ———————————————

  U kunt de rest van het artikel lezen in Trouw onder de kop: “De gematigde islam bestaat niet”

  1. DidiMadloba

   Er zijn ook miljoenen autochtone moslims in Europa waar we nooit last van hebben.

   En er zijn Syrische christenen die net zo gevaarlijk zijn als moslims uit die streken.

   En In Trouw staat geen onzin, dus ook niet “dat er geen gematigde islam bestaat”. Dat heeft Wilders verzonnen om zijn marketingstrategie te redden.

   1. Shadow1100

    PAS OP!! Als straks dé oproep komt dan staan ze niet met rode vlaggen op de brug in Rotterdam, maar met doorgeladen kalasjnikovs bij u in de straat. Gossie, zegt dan links nederland, en we waren zo lief voor ze……….
    Slaap lekker verder, maar stem rechts!!!!!

 6. Koningjamesversie

  Waarheid en leugen heeft natuurlijk weinig met elkaar te maken. 500jaar na de bijbel heeft satan bedacht….zon monotheistische cultuur kan ik ook wel op touw zetten. Gelukkig hebben de kruistochten vooralsnog er voor gezorgd dat europa nog behoed is van totale ondergang…

  ‘k Stel mijn vertrouwen op de heer mijn God. Jezus Christus, God, Held, Voorbeeld, Koning.

 7. Confucius

  Linkse mongolen en islam zandratten zijn de grootste vijanden van normaal denkende blanke mensen.

 8. DidiMadloba

  Het joodse geloof en de islam lijken op elkaar, want erkennen maar één god.
  Christendom is anders, met die “heilige drieëenheid”. De christelijke God begaat een #metoo en bezwangert de timnermansvrouw Maria. Het begin van ruim 2000 jaar ontrouw.

  1. meneer cactus

   en wat wilt u nu zeggen ?

  2. monach

   Een gematigde islam bestaat niet, daar zijn geen boeken van. En gematigde moslims bestaan ook niet, want zij erkennen de radicale koran als geheel.

  3. Siemien

   Maar hoe kan dat dan? metoo betekent immers tegen de wil in..

 9. Siemien

  Verschil Jezus en mohamed

  Jezus komt van het geslacht Abram en Sarai.
  Abram en Sarai kregen Isaak uit dit geslacht komt Jezus
  Toen Sarai onvruchtbaar werd was Abram ongehoorzaam en wilde Abram nog een kind en ging met slavin Hagar daaruit kwam Ismaël.
  Volgens de islamitische traditie en Arabische genealogiegeleerden was Ismail de voorvader van het Arabische volk en tevens de voorvader (via Kedar en Adnan) van mohammed.
  ———————————————————–
  Jezus is dé Zoon van God.
  Jezus Christus genas duizenden zieken van alle denkbare kwalen en dreef ontelbare boze geesten uit. Deze wonderbare genezingen waren zo indrukwekkend, dat men zelfs de zieken en bezetenen uit omringende steden tot Jezus bracht, waarop hij hen allemaal genas.

  ———————————————————–
  mohammed genas nooit een zieke en dreef bij niemand een boze geest uit.
  ———————————————————————————
  Jezus Christus heeft diverse doden opgewekt, waaronder het dochtertje van Jairus, Lazarus en de zoon van een weduwe. Zo liet hij zien dat God macht heeft over dood en leven..
  ———————————————————–
  mohammed heeft geen enkele dode opgewekt.
  ———————————————————————————
  Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25)
  ———————————————————–
  mohammed is gestorven en zijn lichaam is vergaan.
  ———————————————————————————
  Jezus zei: ‘Ik en de Vader zijn één.’ (Johannes 10:30)
  ‘Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’(Johannes 14:9)

  ———————————————————–
  mohammed noemde zichzelf niet God, maar zei dat hij een profeet was en dus een mens net als iedereen.
  ———————————————————————————
  Jezus Christus deed veel wonderen zoals wandelen op water, een hevige storm laten ophouden met een enkel woord, 5 broodjes en 2 visjes vermenigvuldigen tot voedsel voor duizenden mensen (waarbij er vele malen meer voedsel overbleef dan er oorspronkelijk was), water veranderen in de beste wijn die de feestgangers ooit gedronken hadden, een vijgenboom ter plekke laten verdorren, en nog diverse andere wonderen.
  ———————————————————–
  mohammed heeft geen enkel wonder verricht.
  De koran benadrukt diverse malen dat mohammed niet in staat was wonderen te verrichten.
  ———————————————————————————
  Jezus Christus stierf aan het kruis als een offer voor de zonden van de mensheid. Hij vergeleek zichzelf met een lam dat geslacht werd, als verzoeningsoffer voor ons allen. Jezus legde uit dat het afleggen van zijn leven voor ons, het grootste bewijs van liefde is, dat iemand ooit kan geven.
  ———————————————————–
  mohammed gaf zijn leven voor niemand.
  ———————————————————————————
  Jezus Christus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.
  Hij doodde nooit iemand, integendeel Hij wekte mensen op uit de dood. Jezus noemde de duivel de ‘moordenaar van den beginne, die komt om te stelen, vernietigen en vermoorden’.
  Over zichzelf zei Jezus echter: ‘Ik ben gekomen opdat jullie leven hebben, en wel in overvloed.’ (Johannes 10:10)

  Het is helaas een treurige waarheid dat zogenaamde christenen anderen hebben vermoord in naam van Jezus tijdens de kruistochten, maar dat staat haaks op de woorden van Jezus Christus.
  Hijzelf heeft nooit iemand om het leven gebracht, maar gaf mensen juist het leven.
  Mensen die de naam van Jezus misbruiken om geweld te rechtvaardigen, gaan regelrecht in tegen de boodschap van Jezus Christus.
  ———————————————————–
  moslims die denken dat islam een godsdienst van vrede is, gaan regelrecht in tegen de woorden van mohammed:
  ‘Laat hen die hun aardse leven verkopen voor het hiernamaals, VECHTEN voor de zaak van allah.
  En hij die vecht in de zaak van allah en zelf gedood wordt of overwinnaar is – we zullen hem rijkelijk belonen.’ (Koran 4:74)

  ———————————————————————————
  GELOOF OF DWANG
  Jezus Christus zei dat het de Geest van God is die mensen tot overtuiging brengt. Hij gaf nooit bevel om druk op mensen uit te oefenen, opdat ze zich zouden bekeren. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar de mensen, genees hun zieken, wek de doden op, drijf boze geesten uit en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is in jullie midden gekomen’ (Lukas 9-10). Jezus gaf dus opdracht om antwoord te geven op de noden van mensen, en zo Gods liefde te laten zien. Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze deze liefde willen aanvaarden of dat ze het verwerpen. Als mensen het afwijzen, zei Jezus: ‘Ga dan weg en trek naar de volgende stad.’
  ———————————————————–
  mohammed dwong mensen zich aan de islam te onderwerpen, op straffe van de dood. islam betekent letterlijk ‘onderwerping’.
  ———————————————————————————
  HUWELIJK
  Jezus Christus is tijdens zijn aardse leven niet getrouwd, want hij wijdde zijn bestaan aan zijn goddelijke opdracht. Hoewel hij met veel vrouwen omging, raakte hij hen nooit op een verkeerde manier aan.
  ———————————————————–
  mohammed trouwde met een negenjarig meisje genaamd Aisha, waarmee hij seksuele omgang had, dus ped*fiel..
  Daarna had mohammed nog een dertigtal andere vrouwen.
  ———————————————————————————
  Jezus Christus verschijnt in dromen en visioenen aan duizenden moslims overal ter wereld.
  Hij vertelt hen dat hij de weg is tot God en dat ze hem moeten volgen.
  Dit is een wereldwijd fenomeen, waarover bijzondere documentaires werden gemaakt, waaronder de film More Than Dreams.

  ———————————————————–
  mohammed verschijnt niet in dromen en visioenen aan christenen.
  ———————————————————————————
  GENEZINGEN VANDAAG
  Jezus Christus gaf opdracht aan eenieder die in hem gelooft, om de handen op zieken te leggen opdat ze genezen. Dat gebeurt ook vandaag wereldwijd en er zijn vele getuigenissen van zieken die door de kracht van Jezus Christus worden genezen. Honderden artsen getuigen van deze wonderen, die gebeuren in Jezus’ naam.
  ———————————————————–
  In naam van mohammed wordt nooit een zieke genezen.
  ———————————————————————————
  VALSE PROFETIE
  Jezus Christus heeft diverse voorspellingen gedaan, die alle uitgekomen zijn. Hem kan geen enkele valse profetie ten laste worden gelegd.
  ———————————————————–
  mohammed heeft diverse zaken voorspeld die niet gebeurd zijn en wordt beschuldigd van diverse valse profetieën.
  ———————————————————————————
  ZONDE
  Jezus Christus heeft nooit gezondigd en heeft altijd onberispelijk geleefd.
  Daarom kon hij als volmaakt onschuldige de straf voor anderen op zich nemen.

  ———————————————————–
  mohammed was een zondaar, net als alle mensen.
  In de koran wordt meerdere malen vermeld dat mohammed zondigde.
  ———————————————————————————
  VERVLOEKING
  Jezus Christus leerde de mensen om hun vijanden lief te hebben en om hen die ons vervolgen te vergeven. Toen hij stierf aan het kruis, voor de zonden van de mensheid, sprak Jezus hardop uit dat hij de mensen vergeving schonk.
  ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)

  ————————————————————
  mohammed vervloekte de Joden en christenen, terwijl hij in de armen van zijn kind-bruid stierf aan de gevolgen van vergiftiging.
  ‘Moge allah alle Joden en christenen vervloeken…’ (Bukhari)

  1. Mezzadra

   Deze tekst bevat geen taalfouten, dus de kleine leugenaar Siemien zal die wel ergens van het internet hebben gepikt.

   1. Siemien

    Uiteraard geeft onze islamknuffelaar, taalnazi en se*met kinderen aandoenlijk vindende ped*fiel weer zijn bekende inhoudsloze reactie..

    1. Mezzadra

     Je bent een zielige oplichter, Siemien. Je kunt geen zin zonder taalfouten schrijven en probeert te imponeren met teksten van anderen.

     1. Siemien

      “Je bent een zielige oplichter,”

      Nee hoor, ik ben niet zielig en geen oplichter dit lieg je, maar mooi dat ik je rooie lapje ben, je gaat helemaal over de zeik zonder inhoudt met dee tee..
      Fijn om te lezen dat je het niet kunt hebben dat er, ondanks dat er een net geschreven stuk staat, je taalnazifetisj niet voor je kunt houden.
      We slaan je om je oren en zetten jouw op je plek..

   2. Pauline Kummer

    @Mezzadra, de taalvaardigheid van @Siemien is soms heel opmerkelijk. Zeker in vergelijk met het gebruikelijke vloek en scheld gebruik.

    1. Siemien

     Waar vloek ik? Paulientje

     1. Top

      Het is dan ook een ‘Cummer’.

   3. Top

    Wetenschap bewijst: taalnazi’s zijn irritante moralistische idioten met onaangename persoonlijkheid.

    “Scientists have found that people who constantly get bothered by grammatical errors online have “less agreeable” personalities than those who just let them slide.
    And those friends who are super-sensitive to typos on your Facebook page? Psychological testing reveals they’re generally less open, and are also more likely to be judging you for your mistakes than everyone else.” Blaaskaak! #viezerik.

  2. Robert75

   Zoveel verschillen hoef je niet eens op te noemen een vers is al genoeg.

   Zo heeft Jezus gezegd: dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar even leven heeft.

   En Mohammed gaf als opdracht mee om alle ongelovigen te doden waar je ze maar kunt vinden.

 10. Jack Flash

  Daar waar denken ophoudt begint geloof.

  1. Siemien

   1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
   3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

   1. monach

    Dan ben je rijp voor de psychiater.

    1. Siemien

     Je begrijpt het niet bedoel je

 11. Jack Flash

  Ha ha!Een goed gesprek dit.

 12. Kristalix

  Ik ben atheist, en van mening dat er geen tijd nodig is. Opmerkend dat islam wet is en geen geloof. En beide niet wil of kan accepteren. Nog van mening ben dat deze een plaats kunnen hebben in Nederland. Voorts vestigt zich iemand volledig in vrije wil in Nederland. Waarmee aangegeven is dat aanpassing gevraagd is.

  In de meeste gevallen blijkt zeker vanuit islam dat van aanpassing geen enkele sprake is.

  Dan is het heel simpel, je neemt je moskee en je school mee terug naar patria, rif gebergte, ankara of zandbak. Op tieften, wegwezen, oprotten desnoods.

  We hebben er genoeg van. PUNT.

 13. lancar

  Onthoudt mensenkinderen;

  … Er staat van alles geschreven in de Bijbel evenals in de Koran, in de Bhagavad-Gita, in de Thora en voorts in alle andere godsdienstboeken, maar nergens staat er de tekst “Geloof niet alles wat je leest.”

 14. Fortiori

  Geen geloof is zoveel gemakkelijker. Geloof schept zoveel verplichtingen, je moet haten, liefhebben enz. tegelijkertijd. Veel tegenstrijdigheden. Bovendien, je kunt die mythes nergens aan toetsen.

 15. fusilier

  Siemen. De linkse islam knuffel laars proberen het Christendom uit te roeien, door het woestijn volk hierheen te halen, maar dat gaat ze niet lukken. Nu niet,en nooit niet. Jezus zei. Ik ben de weg ,de waarheid en het leven,niemand komt tot de Vader dan door mij.

 16. Heras

  Siemien, goed geschreven. Hierbij nog een aanvulling. Het begin: Toen mohammed zag dat islsmieten bogen voor de afgodsbeelden, wilde hij monotheïstische godsdienst stichten. Gelijk aan het jodendom en christendom. De islamieten luisterden niet naar hem. Hij heeft zich teruggetrokken in de bergen en vastte dagen. Men denkt dat hij hallucinerende middelen gebruikte tijdens het vasten. Wat gebeurt er met iemand die niet eet, spul gebruikt en in de warmte zit? Juist. Je hallucineert. Er kwam “iets” over hem, zegt hij, dat hem inspireerde. Toen ging hij naar huis, want hij had een boodschap gekregen van zijn god. Zijn vrouwen thuis moedigden hem aan om het op te schrijven.MOHAMMED ZELF WAS ANALFABEET, dus deden zijn vrouwen dat.
  Wat was dat “iets” dat over hem kwam? Ikzelf geloof dat het een demon was, omdat de koran een en al haat bevat. Haat tegen alles wat met de Schepper te maken heeft.

 17. Tman

  “Christenen in Nederland hebben een ‘vrijere interpretatie’ dan moslims mbt de Koran”.
  Dat klopt,een westerse en minder dwingende interpretatie!
  Maarrr,de moslims verblijvend in Nederland hebben óók een ‘vrijere interpretatie’ mbt het crhistendom!
  Het satanisch geloof voor smerige ongelovige honden!

 18. ReneR

  Christendom, volgt Jezus Christus, ergo God, vanuit het wit van God.

  Islam, volgt het woord van een profeet, Mohammed, die gezien zijn uitlatingen in de Quran duidelijk werd gesoufleerd door de tegenstander van God, satan.

  Daaraan probeert de mens te misleiden door zich voor te doen als God. Echter aan de woorden en daden kun je zien waar de inspiratie vandaan komt.

  Conclusie.
  Jezus, christendom = God
  Mohammed, Islam = Satan

  De meeste Islamieten zijn echter oprecht op zoek naar God, voor hen Allah.
  Daarom bid ik dat ze God echt leren kennen.

  De enige echte God, van liefde, als mens naar aarde gekomen als Jezus Christus, om ons te vertellen over het feit dat God echt bestaat en je alleen maar oprecht naar hem op zoek niet gaan om hen te vinden. Hij is er altijd, je hoeft hem alleen maar te omarmen.

  God is een liefdevolle God, niet één die strijd wil, of pijn of tekorten. Dat is aards, dat is des Satans.

  God wel al het goede voor ons.

  1. meneer cactus

   god bezorgt de wereld meer ellende dan de sprookjesverteller ooit gedacht had

  2. Isengrijn

   Deze uitspraak van ReneR maakt mijn dag weer goed hoor! Haha! Go Reneetje! 🙂

 19. ReneR

  Moslims bescheiden? Kom op zeg.
  Hypocriet bedoel je, dat is wat anders.

  De meeste Moslims kennen de koran helemaal niet, maar absorberen alleen het gebazel van hun Imams, want die zouden alles weten. Vandaar ook dat haat imams zo makkelijk volgelingen krijgen. Ze denken zelf niet na.

 20. Vit

  De wetenschap gaat uit van empirische bewijzen, van het aanwezig zijn van een god is nog geen spatje bewijs gevonden. In den beginne was er zwaartekracht (gravity) een natuurwet waar alles uit ontstaan is en dat is wel bewezen, elk element hangt daarvan af.

  De goden zijn verzonnen om mensen te kunnen manipuleren.

  1. Vit

   Bijvoorbeeld ijzer waar ons bloed zo mooi rood van kleurt is een buitenaards element ontstaan door fusie in sterren.

 21. nienke

  Volgens zeggen had mohammed last van epileptische aanvallen en had waan denkbeelden.
  Om dat niemand binnen de islam dit mag onderzoeken komt de waarheid nooit naar boven en blijft men in deze ziekelijke onzin wat de koran betreft geloven.
  De islam verbeeld zich boven ieder ander geloof te staan en accepteert geen enkel ander geloof.
  Overal waar zij zich vestigen in de wereld komt er oorlog.
  Wensen zich nergens aan te passen maar eisen dat de oorspronkelijke bewoners van dat land zich moeten aanpassen en respect voor hun moeten hebben.
  Gaat het niet goedschiks dan kwaadschiks.
  Maar zij tonen totaal GEEN respect voor een ander geloof of ander denkvermogen.
  Geen respect voor vrouwen, christenen, homo’s,Joden.
  De islam hoort NIET in het westen thuis daarom is de hele integratie een totale mislukking en het zal NOOIT wat worden, ze verdommen zich aan te passen en beginnen meer en meer te eisen.
  Krijgen ze hun zin niet dan wordt er geweld gebruikt en dat weten de politici, de politie, de media en schijten in hun broek van angst.
  De islam hoort hier in het westen NIET thuis keuze uit vele moslimlanden om daar te gaan wonen.

  1. merlot

   @ Nienke: jij praat vanuit de praktijk en je hebt gelijk, maar dat superioriteitsdenken van moslims heeft een theologische basis:

   Koran 3.110: Gij (de moslims dus) zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt. Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah.

   >> anderen zijn dus per definitie minderwaardig/afkeurenswaardig.

   “Christenen verkondigen nog wel eens dat in andere religies ook veel goeds te vinden is en dat hun eigen godsdienst niet per se beter is. Zo niet mohammedanen. In hun ogen is de islam alleenzaligmakend. Aanhangers van het mohammedanisme zijn ervan overtuigd dat zij superieur zijn ten opzichte van aanhangers van alle andere religies. Dat staat in de koran (3:110), die geacht wordt het letterlijke woord van god Allah te zijn. Afshin Ellian schrijft: “Deze [vermeende] superioriteit heeft geenszins betrekking op een beperkt aspect van de menselijke prestaties zoals techniek, muziek, denken of staatskunde. Nee, de [vermeende] superioriteit omvat alles en is onbeperkt.”

   – Herman Boon

   In werkelijkheid zijn moslims helemaal niet superieur. De islamitische wereld is één groot shithole.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.