Halsema over niets doen tegen salafistisch onderwijs: ‘dat is af en toe frustrerend’

Burgemeester Halsema sprak in AT5’s Het Gesprek met de Burgemeester over het pappen en nathouden met betrekking tot salafisme in Amsterdam. Bij de gemeente vinden ze het vooral ‘af en toe frustrerend’.

Vooralsnog gaat het in de gemeente Amsterdam om maar liefst negen islamitische onderwijsinstellingen waar salafisme wordt gepredikt. Niet om het een of ander, maar dat is best wel behoorlijk fucking veel! En wat kan de gemeente Amsterdam daar volgens Halsema allemaal aan doen?

Allereerst zegt ze dat ze het probleem al langere tijd erkennen en in de gaten houden maar dat de omvang ervan wél nieuws voor haar is. Sterker nog, islamitische onderwijsinstellingen waar zij (vanwege het Haga Lyceum) contact mee heeft, zijn nét zo verbaasd als Halsema! Maar tegelijkertijd ondernemen ze kennelijk wel stappen om salafisme de kop in te drukken. Dit hou je toch niet voor mogelijk? Volgens mij is er gewoon helemaal niets aan gedaan en werd er simpelweg weggekeken.

‘Optreden? Naja de vraag is of je kán optreden…’
“Zolang het binnen de grenzen van de rechtsstaat is,” zo zegt ze, “kan je het slechts veroordelen.” Nou daar schieten we natuurlijk helemaal niets mee op. Zij legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het rijk, “want die gaan over de inhoud van het onderwijs.” Wat dus betekent dat het salafisme-bestrijdingsteam bestaat uit de ministers Slob en Koolmees. Laat dat maar even op je inwerken.

Laat eigenlijk alles wat zij zegt maar even op je inwerken: Zij en haar ambtenaren zagen het probleem, net als de islamitische gemeenschap. Beide wisten niet dat het probleem zó groot was. Ook kunnen beide partijen feitelijk niets anders doen dan veroordelen, want ingrijpen is aan de ministers.

Wat een absurde situatie in dit land waar een probleem gewoon gesignaleerd is en groter wordt, terwijl iedereen toekijkt ‘want regels’. En als er weer een homo neer wordt geknuppeld of er een keer een aanslag komt, dan zijn we allemaal weer geschokt en hebben we weer meer wetten nodig. Belachelijk.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

53 reacties

 1. Siemien

  Helemaal niet, zij vindt het prima, sterker nog,

  Op 27 oktober 2010 heeft de toenmalig Kamerlid en nieuwe burgemeester Femke Halsema (GL) een motie ingediend van de volgende strekking:

  “Verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering GEEN doelstelling van beleid is.”…

  1. Willemm

   Is het wel een doelstelling van beleid dan? Zijn er echt geen belangrijkere dingen op het moment Dan de grotendeels denkbeeldige islamisering van Nederland?

   1. Peter Oudshoorn

    “…. de grotendeels DENKBEELDIGE islamisering van Nederland?”

    Komisch.

    1. Mycase

     niet op reageren peter dat heeft ie graag

   2. NoDoubt

    Keep on dreaming

    De islam wordt vooral verspreid op twee manieren:
    1] Jihad = islamiseren van zondaars op gewelddadige en oorlogszuchtige wijze.
    2] Da’wah,= islamiseren van zondaars met diplomatie, liegen, misleiden, ontkennen en propaganda.

    Vanuit islamitisch perspectief is het essentieel, dat jihad, het doden en/of gedood worden de grootste islamitische idealen zijn. Voor moslims is het een win-win situatie want als een moslim wordt gedood op het slagveld, dan wordt hij een shahid [martelaar] en opgenomen in het islamitisch paradijs. Overwint hij het slagveld, dan zijn de ongelovigen gevangen of gedood en zijn alle eigendommen als buit voor de moslims.

    [Soera: 4:74, 4:94, 8:41, 8:69, Bukhari V4B52N46]

    Hoewel jihad het meest beruchte instrument van de islam is, wordt vooral da’wah gebruikt. Da’wah [betekent uitnodigen] is een middel om de mensheid te veroveren met mooie praatjes om de harten van de mensen te winnen, en de islam voorstellen als hoogste religie.

    Zoals.., jij hebt jouw religie en ik de mijne. Er is geen dwang in religie. Islam betekent vrede. Islam eert Maria en Jezus. Dus al datgene wat niet-moslims graag wil horen.

    Da’wah heeft als doel dat mensen zich overgeven, blind gehoorzamen en knielen voor de islam.

    Zolang islam bestaat heeft da’wah als basis gediend om alle mensen uit te nodigen zich te bekeren en de islam te aanvaarden als de enige ware religie op aarde. De operationele volgorde was altijd Da’wah als eerste, en wanneer dat niet lukt, dan jihad: Da’wah Qablal-Jihad.

    De hedendaagse islamitische aanvallen op ongelovigen, is het pogen de vrije wereld te veroveren en te onderwerpen aan de islamitische suprematie – dit zijn de tendensen van da’wah en jihad. Da’wah is vooral naar de niet-moslim een tactische vorm van bedrog. Het is een geheimzinnige dodelijke vijand waar de Vrije Wereld zich niet bewust van is;

    1] Als eerste worden ongelovigen op een gematigde, tedere en gracieuze manier benadert. Het is een missionaire activiteit, en een geweldloze strategie dat dwingt tot aanpassen en onderwerpen met de koran/sharia als gereedschap. Da’wah is bedoeld om onze wijze van denken en gedrag te veranderen en ons geweten te ondermijnen. Het is een dwingende strategie voor het omverwerpen van liberaal-democratische regimes met daarbij het elimineren van burgerrechten en vrijheden.

    2] Een andere handelwijze is het infiltreren/participeren in westerse samenlevingen met als islamitisch doel, westerse democratieën van binnenuit te transformeren en vernietigen.

    Ibn Khaldun zegt; ”Vanwege het internationale karakter van de islamitische missie, wordt het mondiaal een religieuze plicht hen te bekeren tot de islam, dan wel hen onder islamitische heerschappij te brengen. Hetzij door da’wah hetzij met geweld (jihad).

    Hoewel jihad en da’wah door verschillende personen en daders wordt uitgevoerd, zijn ze allemaal uit op hetzelfde doel, namelijk het ontwikkelen van een mondiaal kalifaat met een wereldrijk van Allah als enige keus. Meewerken aan deze doelstelling is een plicht voor moslims, aldus de leerstelling van al-wala ‘wal-Bara’ (loyaliteit en vijandschap) = is een verklaring van volledige trouw aan de sharia.

    1. Siemien

     De islam is een systeem, een satanische ideologie met componenten:

     1 – religieus (koran) de religieuze component is niet los verkrijgbaar..
     2 – justitieel (sharia, wetgeving)
     3 – militair (jihad)
     4 – economisch (uitlenen zonder rente)

     1. DidiMadloba

      Het christendom heeft ook al die pretenties.
      Bedenk dat in de Middeleeuwen geestelijken ook het wereldlijke bestuur voor hun rekening namen. De scheiding van staat en kerk is pas van veel later datum. Lang geleden was de kerk de staat.

      Rente is inmiddels ook in Nederland bijna afgeschaft. En alcohol gaat eveneens in de ban: het wordt “het nieuwe roken” genoemd, zogenaamd om gezondheisredenen, maar eigenlijk gewoon om de islam te volgen.

      Rechtse rakkers als Joost Eerdmans bepleiten al lang strengere straffen. Dat is dus pure Sharia, want die kent ook medogenloze straffen. Overspel? Meteen je pik eraf!

     2. Bolkestein

      Je hoeft niet eens de Koran gelezen te hebben om een gegronde hekel aan de Islam te hebben.

      Je hoeft de koran niet gelezen te hebben om te weten dat de Islam een totalitair systeem is. Christendom en jodendom hebben alleen hun bijbel. Je gelooft erin of je gelooft het niet.

      De Islam heeft naast de koran nog twee van die dikke boeken: de Hadith (leefregels zoals de hadj, ramadan etc.) en last but not least de sharia.

      Als religie het uitgangspunt is van wetgeving krijg je een totalitair systeem. De Islam maakt er ook geen geheim van dat ze uit zijn op wereldheerschappij, waarbij ongelovigen alleen getolereerd worden als ze de superioriteit van de Islam erkennen.

      Het is mijns inziens dan ook volkomen gerechtvaardigd om een hekel te hebben aan de Islam zonder de koran gelezen te hebben.

     3. meneer cactus

      nou nog even kijken wie wat praktiseert mad lola

     4. Siemien

      Hey Mididildo ouwe antichristelijke islamknuffelaar, we leven niet in de middeleeuwen flapdrol.
      Eerdmans roep om strengere straffen is niet te vergelijken met de sharia, je bent echt te stom om echt te begrijpen wat islam inhoudt.

   3. Dik

    “Is het wel een doelstelling van beleid dan? ”

    Als het tegengaan van de islamisering geen doelstelling is, dan wordt het tegenovergestelde een feit. Dat is exact wat er nu gaande is. De regering faciliteert de islamisering van Nederland en doet in elk geval niets of te weinig om dat tegen te gaan.

    1. hans-e-pans

     Zo langzamerhand ga ik begrijpen hoe de joden zich voor en tijdens de tweede wereldoorlog gevoeld moeten hebben, zij zagen de grote dreiging van vernietiging ook aankomen maar konden er desondanks niet aan ontkomen.

   4. meneer cactus

    denkbeeldige islamisering willempie ? leef jij in de Sint pieter grotten willempie ?

  2. DidiMadloba

   Allicht. Salafisten zijn extremisten binnen de islam.
   U zegt dat er geen gematigde islam bestaat? In elk geval dragen veel moslims geen salafistisch gedachtegoed uit.
   Het probleem zijn veeleer de extremistische stromingen binnen religies in het algemeen, het christendom zeker niet uitgezonderd.
   Maar ook fanatieke roomsen en fanatieke gereformeerden wijzen elkaar af en veroordelen onderling contact.
   De grens ligt waar het staatsgevaarlijk begint te worden. Maar onze maatschappij staat dwazen toe. Anders was DDS ook al lang verboden.

   1. Bolkestein

    Allicht. Salafisten zijn extremisten binnen de islam.
    U zegt dat er geen gematigde islam bestaat?

    Zal ik het eens zeggen? De gematigde Islam bestaat niet.

    De gematigde islam bestaat niet

    Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.”

    door Anne-Marie Delcambre18 augustus 2006, 17:53

    ,,Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’’

    Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

    De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.

    Wie de Koran leest, moet wel erkennen dat de geboden van God alleen dan tot vrede oproepen wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. In soera 47, vers 35 staat: ‘Zo versaagt niet / en roept niet op tot de vrede / daar gij toch de overhand hebt / en God met u is.’

    Wie zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan heiligschennis. De goddelijke boodschap houdt de gelovige gevangen, en deze denkt er geen moment aan te ontsnappen. Zoals de islamoloog en Turkoloog Jean-Paul Roux schrijft in zijn boek Les ordres d’Allah ’(De geboden van Allah’): ,,In de loop der eeuwen zijn er commentaren geschreven over deze teksten, ze zijn uitgelegd, men heeft geprobeerd ze te ontdoen van onduidelijkheden, maar ze zijn nooit in twijfel getrokken. Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah. Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’

    Dit is een ernstige kwestie, omdat ze gaat om de vraag of moslims tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in hun heilige teksten. Jean-Paul Roux brengt Allahs geboden in kaart: ,,Moet de moslim in sommige gevallen zijn vrouw slaan, van haar scheiden en haar verstoten, vrouwen verbieden ongelovigen te huwen, het drinken van alcohol en kansspelen veroordelen, joden haten, zich inspannen om op alle mogelijk manieren zijn godsdienst op te leggen, ongelovigen doden? Zoals hij ook bescheiden moet zijn, geduldig en nederig, eerlijk, liefdadig, toegewijd aan zijn ouders? Je zou zeggen van wel, omdat elke innovatie laakbaar is en neerkomt op ketterij.’’

    Als Jean-Paul Roux, die streeft naar wederzijds begrip en beslist niet wil provoceren, er al zo over denkt, dan hebben we alle reden ons zorgen te maken. Omdat Roux heeft geschreven over het Mongoolse rijk, Iran en Turkije, weet hij dat wat hij zegt van toepassing is op de gehele islamitische wereld. Het gevaar van de islam zit in het totale karakter ervan: het slokt het hele leven van de gelovige op, van de wieg tot het graf, en beheerst alle aspecten van het leven. Daarom is er geen scheiding tussen publiek en privé of politiek en religie. In de islam is er voor alles een regel, of het nou gaat om juridische, politieke of intieme kwesties.

    We worden voorgelogen als wordt beweerd dat de islam een geloof is dat wordt gepraktiseerd in de privé-sfeer, zoals het christendom. De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol).

    Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Martine Gozlan schrijft in haar boek Pour comprendre l’intégrisme islamiste (’Het begrijpen van de radicale islam’) over de twee gezichten van Mohammed; de een gefascineerd door het voorbeeld van Jezus, aangetrokken tot tederheid en gebed, en de Mohammed van Medina, de veroveraar die zich zo nu en dan van zijn wrede, rancuneuze kant laat zien. ,,Deze dualiteit van de islam kan niemand verdonkeremanen’’, schrijft zij. Maar juist op dit punt is haar analyse misleidend: de profeet met twee gezichten, de twee Korans, de islam en het islamisme. We moeten kennelijk concluderen dat de islam dubbel is, omdat we een verontrustend deel van deze religie niet willen zien. Daarom is ervoor gekozen het slechte deel ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ te noemen. Eigenlijk weten we niet wat deze termen betekenen, maar we zijn tot alles in staat om woorden te vinden die kunnen dienen als zondebok om deze mooie godsdienst te ontlasten, de godsdienst die ten onrechte wordt aangevallen, besmeurd en geminacht.

    Het islamisme verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk. Maar wat nu te doen met de Koran en de Profeet? Gaan we alle geboden die niet in overeenstemming zijn met de Rechten van de Mens schrappen? En de Profeet met zijn twee gezichten, moet dat een nieuwe Januskop worden met twee gezichten, die elk een andere kant opkijken?

    Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

    Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd.

    Hier op aarde moet de strijd voor de overwinning van de islam doorgaan zolang het pleit nog niet beslecht is. Vrede is alleen een optie wanneer de overwinning onmogelijk of twijfelachtig lijkt. Maar veel meer nog is vrede de beloning van het paradijs, wanneer de hele wereld gepacificeerd is. Natuurlijk is er een onmiskenbaar ideaal van vrede, maar dat is in feite een pacificatie-ideaal. Vandaar dat er geschreven staat, over vijanden: ’En indien zij neigen naar de vrede/ neigt gij dan ook daartoe’ (soera 8, 61-63). Maar lees ook het vers dat hieraan voorafgaat (verzen 60-62): ’En maakt voorbereiding tegen hen/ met wat gij kunt aan weerstandskracht/ En uitrusting van paardenvolk/ om daarmede te verschrikken/ Gods vijand en uw vijand.’

    Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.

    En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

    De struisvogels in het Westen hebben ervoor gekozen deze vraag niet te beantwoorden, en iedereen die durft te beweren dat de islam geen geloof van liefde, vrede en tolerantie is, wegens haatzaaien te veroordelen. Zij voelen zich gesteund door de islamitische struisvogels die het goed uitkomt de islam voor te stellen als een geïdealiseerde godsdienst, terwijl de echte moslims toch wel beter weten. En wat de anderen betreft: een snelle herislamisering zal hen spoedig weer op het rechte pad brengen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de taqiyah, het veinzen, een integraal onderdeel van de sjiitische islam is (’Wie niet de taqiyah betracht is geen gelovige.’) De taqiyah is opmerkelijk genoeg ook door de soennieten overgenomen, wat hen in staat stelt ons een islam-light voor te schotelen, om de ware aard van hun religie beter te verbergen. Zij liegen niet werkelijk – zij verhelen en versluieren om de islam terreinwinst te laten boeken. Het aanzienlijke voordeel hiervan is dat niet-moslims zo nog worden aangetrokken tot deze Abrahamitische religie, die wordt voorgesteld als verwant aan het jodendom en het christendom.

    Nu begrijpen we dus beter de consensus rond het handhaven of versterken van het onderscheid tussen islam en islamisme. Het ongelukkige is dat deze onwetende of oneerlijke struisvogels geen onbetekenende mensen zijn. Sommigen bekleden hoge posten in de religieuze hiërarchie. Rabbijnen, dominees, pastoors, Witte Paters en jezuïeten zijn het erover eens geworden dat er een dialoog moet komen tussen de religies. Dus wordt alles wat tot verdeeldheid kan leiden, wordt zorgvuldig weggewerkt.

    Laten we die geïdealiseerde islam eens goed bekijken. Dat zou een islam zijn van filosofen en mystici. Maar het is gewoon niet waar dat dit niet óók een ’islam van verboden’ is. Geen enkele filosoof of mysticus heeft ooit de Profeet of de Koran ter discussie gesteld. Wie praat over een islam van de Verlichting als tegenpool van de juridische islam, heeft het over een islam die nog geboren moet worden.

    Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’’

    Je kunt je afvragen waarom de filosoof Avicenna in de 10de eeuw vanwege zijn ideeën gedwongen werd te vluchten voor Turkse soennieten. En waarom de grote mysticus Mansoer Al-Hallaj, geboren in 858, die alleen de liefde voor God tot in extase aanprees, ter dood werd veroordeeld in 922. De beulen hakten zijn voeten en handen af, en gaven hem 500 zweepslagen. Vervolgens werd hij gekruisigd. Zijn onthoofde lichaam werd verbrand, zijn as uitgestrooid. Het hoofd werd, gespietst op een lans, twee dagen aan de oevers van de Tigris tentoongesteld. In 1131 werd Ayn Al-Quzat Hamadani, Perzisch mysticus, van ketterij beschuldigd en levend gevild, opgehangen en in het vuur gegooid.

    Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende. Men moet ophouden ons te vertellen dat er een filosofische, mystieke islam is, die werd geaccepteerd door de meerderheid van de moslims. Het is precies andersom. De moslims zullen nooit accepteren dat men zich verwijdert van de letterlijke schriftlezing.

    Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe. Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander.

    Maar ook de handigste islamitische strategen kijken wel uit om te spreken over afschaffende verzen en afgeschafte verzen. De afschaffende verzen, de meest harde en chronologisch gesproken de laatst geopenbaarde, stellen de zachtere buiten werking. Bovendien hebben de verzen die het meest zachtmoedig en barmhartig zijn, alleen betrekking op de gelovigen, dat wil zeggen de moslims. De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen. En nog minder van de atheïst of de goddeloze. Als het verboden is om te doden (soera 5, vers 32) gaat het over gelovige moslims. Het volgende vers (33) bevestigt dit duidelijk: ‘Doch de vergelding van hen / die God en Zijn boodschapper bestrijden / en zich beijveren / verderf te brengen in het land / is dat zij ter dood gebracht worden / of gekruisigd / of dat hun handen en voeten / worden afgekapt van weerszijden / of dat zij uit het land verbannen worden.’

    En de liefde voor de joden komt naar voren in dezelfde soera 5, vers 64: ‘En de joden zeggen: / Gods hand is dichtgeknepen. / Mogen hun de handen / dichtgeknepen worden / en mogen zij vervloekt worden / om wat zij zeggen. / Neen / Zijn beide handen zijn wijd geopend / Hij schenkt gaven zoals Hij wil. / En wat tot u is nedergezonden / vanwege uw Heer / zal velen hunner nog doen toenemen / in overmoed en ongeloof / maar Wij hebben tussen hen / vijandschap en haat geworpen / tot de Dag der Opstanding. / Telkens wanneer zij een vuur / ontsteken tot de oorlog / dooft God het uit / terwijl zij pogen / in het land verderf te stichten. / Maar God bemint niet de verdervers.’

    Verre van afgeschaft, is dit vers onlangs nog geciteerd, ter ondersteuning van een fatwa van de UOIF (een grote moslimorganisatie in Frankrijk), die relschoppende jongeren in de voorsteden eind vorig jaar tot kalmte moest manen. De regels over de joden waren geschrapt.

    Soera 5 is trouwens de laatst geopenbaarde. Net zoals soera 9 is deze soera niet af te schaffen. Dit is precies tegengesteld aan wat men ons wil doen geloven, in een totale minachting van de traditionele islamitische literatuur (vanaf het commentaar van Tabani in de 9de eeuw tot het werk van Said Qutb, het grote voorbeeld voor de Moslim Broederschap, die werd opgehangen door Nasser in 1966. De commentaren herhalen zich eindeloos en gaan nooit in een milde richting.)

    Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.

    Maar geheel gerust gesteld worden is moeilijk als we weten, zegt Marie-Thérèse Urvoy, dat in de laatste versie van het handvest van de Musulmans de France (een islamitische organisatie), het recht om van religie te veranderen is geschrapt, zonder dat dit tot grote protesten heeft geleid.

    Jean-Paul Roux schrijft: ,,Door het prijzenswaardige streven van het humanisme of eenvoudig door de angst voor racist te worden uitgemaakt, worden netelige kwestie uit de weg gegaan. Of de waarheid wordt verdraaid, alsof het mogelijk is iets op te bouwen op grond van leugens, ook al zijn ze goed bedoeld.’ De waarheid is dat er maar één islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Het probleem is niet het islamisme, maar de Profeet en de Koran.

    Vertaling: Paul Kleis Jager.

    ht*ps://www.trouw.nl/nieuws/de-gematigde-islam-bestaat-niet~bc5e31f4/

   2. Bolkestein

    Zullen we om de Islam wit te willen wassen even wat gaan opschalen en voortaan maar gaan spreken over gematigde en extreme Salafisten? Hoeveel gekker wil je het nog hebben?

    En wat moeten wij ons dan voorstellen bij gematigde Salafisten? Gematigde terroristen? Gematigde moordenaars? Gematigde verkrachters? Gematigde vrouwenhaters? Gematigde homohaters? Gematigde Jodenhaters? Gematigde oorlogsmisdadigers?

  3. J.C.

   @Siemien

   En het partij kartel zag dat het goed was……

   Voor de bühne blazen ze nu wel even, maar ze doen niet alleen niks voor het behoud van de Nederlandse cultuur en identiteit, sterker nog ze zetten de grenzen nog wijder open en laten de islamisering steeds verder invreten.

   Overigens zei het CDA bij monde van Piet-Hein Donner in 2006 al Donner, ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?’

   En het zal niet lang meer duren, dat………………………….

 2. Anne Sophe Schillersdorf

  Ik had veel liever Sylvana Simons als burgermeester gezien van Amsterdam. Femke Halsema heeft het gewoon niet inzich en is bovendien ook een apologeet voor de racisten. Sylvana zou dd juiste vrouw zijn op de juiste plek

  1. Vit

   Tssssssssssssss.

  2. Ego-non-solus

   @Anne, ik waardeer uw bescheidenheid. Mogelijk vindt u zichzelf een betere burgemeester maar ja, met alleen Lagere School gaat dat niet lukken. Een schande dat zoveel talent onbenut blijft.
   Ik wil niet onaardig zijn hoor maar uw bijdragen hier doen vermoeden dat u op die school halverwege bent afgehaakt. Mijn advies zou dan ook zijn hier weg te blijven.

  3. joey

   soppig
   Ik ga je negeren,je hebt een ongezonde geldingsdrang!

 3. Kretoloog

  Wout had beter kunnen vertellen over de leugens van Halsema over het nepwapen van haar zoon. Dat was helemaal niet nep, het wapen was zo echt als wat. En het lag gewoon bij haar thuis in de kast.

  1. Vit

   Weliswaar onklaar gemaakt maar dat is aan de buitenkant niet te zien.

   1. Siemien

    Wat moet je met een “onklaar” gemaakt wapen in huis?

    1. Vit

     De hersens van een overvaller inslaan bijvoorbeeld, ff zonder dollen ook dat is strafbaar (zo’n ding in huis hebben).

     1. Siemien

      “De hersens van een overvaller inslaan bijvoorbeeld”

      Dat doe je met een looie pijp natuurlijk anders word het full-contact dat is ook geen probleem natuurlijk..

  2. Mar

   Het verboden wapen waarmee de zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema afgelopen zomer is gearresteerd, was afkomstig van zijn vader. Het gaat om een echte revolver die onklaar is gemaakt en die werd gebruikt op filmsets.

   Oey werkt als producent aan de documentaireserie Cannabis, over de geschiedenis van wiet sinds de jaren zeventig. „Het ding lag gewoon in de auto, op weg naar de set. Na die shoot ben ik met de revolver naar de ambtswoning gereden. Ik heb het ding in een juten zak gedaan en in een kastje in de woonkamer gelegd. In een la waar ik ook wel eens de telefoons van de kinderen verstop wanneer ze straf hebben.”

   Heeft u dat ook tegen uw vrouw gezegd?

   „Nee, niet meteen. Femke wist niet dat er een verboden wapen op de ambtswoning lag.

   Wanneer heeft u uw vrouw wél verteld dat het uw wapen was?

   „Later op die avond van de arrestatie, toen Femke onze zoon had opgehaald bij de politie. Ik belde haar toen ze met hem in de auto zat.” Volgens Oey wist Halsema om welk wapen het ging – dat van het logo van zijn oude productiemaatschappij.

   1. Bolkestein

    Groen Links heeft geloof ik wel wat met wapens en explosieven.

    GroenLinks-jongeren stuiten op bombenodigdheden

    (Novum) – In een pand van GroenLinks-jongerenorganisatie Dwars in Utrecht zijn vanmiddag grondstoffen gevonden om een bom mee te maken. Er was geen gevaar voor de omgeving, maar uit voorzorg zijn wel twee aangrenzende panden ontruimd. Een deel van de Oudegracht in het centrum van de stad is enige tijd afgesloten geweest. De herkomst van de chemische stoffen wordt onderzocht, meldt de politie.

    ht*ps://www.trouw.nl/nieuws/groenlinks-jongeren-stuiten-op-bombenodigdheden~b480f985/

    En dan zouden we nog bijna de kogeltjes van Groen Links vergeten zijn…

 4. JFU

  Het hele zaakje stinkt!

 5. Rud56

  Tja, zo’n tachtig jaar geleden eenzelfde situatie toen de nazi’s opkwamen.
  De wereld herhaald zich, dankzij het naieve en uitermate domme, zéér domme deug zoals zo’n Fatimahalsema. Lui die hun eigen land en roots verlochenen, verraden!

  1. Trude Herr

   Er zitten hier heel wat taalfouten in @Rud56. Geen beste beurt. Pamfletten met taalfouten worden niet serieus genomen.

   1. Siemien

    Taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert, taalnazi alert,

   2. DidiMadloba

    De officiële spelling is alleen verplicht voor ambtenaren en in het onderwijs.
    De “PVV-spelling” (stam plus D) verdient ook een plek in de Nederlandse cultuur, en is ook van praktisch nut want dan weet je met wie je te doen hebt. Foutloos schrijven is een soort taalkundige boerka want dan zie je niet meer wie er achter zit.

    1. EmC2

     Als je taal niet goed is kan je makkelijk weggezet worden als dom individu!

     Ondanks dat je iets zinnigs zegt! Zal je snel genegeerd worden.

     Juist taalgebruik is dus essentieel om boodschap over te brengen.

     Dat je derhalve op je fouten wordt gewezen is niet leuk, maar het is niet altijd slecht bedoeld.

 6. Jumping

  Nederland is een keiverrot land geworden.

  Dit soort figuren (Halsema en Co), is verantwoordelijk voor de totale chaos waarin Nederland is terecht gekomen.

  Leugens en bedrog zijn het handelsmerk geworden, van de Linkse Demoniserende wegkijkende Rutte kliek.

  Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

  Stop met de EU in deze vorm.

  NEXIT.

  1. DidiMadloba

   Bijna een eeuw geleden was er ook een Duitser die in zijn land de chaos wilde herstellen en het land weer echt Duits wilde maken. Dat is niet goed afgelopen.

   1. Mycase

    Taal vouten ala ooops …. maar rekenen is niet jouw sterkste punt geloof ik hahahaahahahah .

 7. meneer cactus

  halalsema hangt weer de hypocriet uit. valsema is weer geschokt en onthutst maar neemt geen stelling in de discussie zoals altijd. Een linkse dweil met symbool uitspraken maar zonder handelen.

  Ga is handhaven en stop de islamisering van Amsterdam voordat het echt te laat is.

 8. Bolkestein

  Aan meneer Halsema

  Posted on 14 september 2019 by Jan Dijkgraaf

  Beste Robert Oey,

  De term ‘iemand voor de bus gooien’ gaat nog eens heel groot worden.

  Volgens u en uw vrouw heeft De Telegraaf in augustus jullie 15-jarige zoon ‘voor de bus gegooid’, toen de krant onthulde dat binnen de politie gevreesd werd voor een doofpotaffaire. Jullie zoon had met een vriendje ingebroken in een woonboot en was in het bezit van een verboden wapen en messen en toen De Telegraaf van de zorgen bij de politie hoorde, sprong de krant er bovenop.

  Zelf gooide u anderhalve maand eerder ook iemand ‘voor de bus’: de gederadicaliseerde jihadist Jason Walters. Hij wilde per se onherkenbaar gemaakt worden in uw nieuwe documentaire ‘The Good Terrorist’, u had hem ook toegezegd dat u die eis zou inwilligen, maar u bracht hem in de Deense versie gewoon herkenbaar in beeld. Vrij gevaarlijk in die kringen, maar uw geldingsdrang was blijkbaar groter dan uw betrouwbaarheid.

  En vandaag komen we de term ‘voor de bus gooien’ wederom tegen, namelijk in een ontluisterend interview dat u gaf aan NRC.

  U gebruikt ‘m voor De Telegraaf en uw zoon, maar in dat interview gebeurt iets heel anders: u gooit uw eigen vrouw, de burgemeester van Amsterdam, voor de bus.

  Blijkbaar was NRC er achter gekomen dat het ‘(verboden) nepwapen’ waarmee jullie zoon was aangetroffen niet zomaar een goed gelijkend klappertjespistool was, maar een echte revolver, die onklaar was gemaakt en die hij van u had ‘geleend’ toen hij op 15 juli de straat op ging.

  U hád kunnen volstaan met een bevestiging aan NRC en kunnen beweren dat het een rekwisiet was dat u tijdelijk bewaarde omdat u het voor een film nodig had. De Imanuelle Grives-methode, zeg maar.

  Maar dat deed u niet.

  Uw ego won het van uw verstand.

  U ging met twee NRC-verslaggevers in een bruin café zitten en liep volledig leeg.

  ht*ps://www.briefjevanjan.nl/aan-meneer-halsema/

 9. Rud56

  Ach @Trude Herr, u had mijn pamflet graag in het Duits gezien?
  Tja!
  Over pamfletten gesproken, ter ondersteuning voor mijn pamflet vol taalfouten ben ik nog op zoek geweest naar de pamfletten die uw familie verspreidde in de jaren dertig/veertig, pamfletten uit uw toenmalig Heimat. Helaas niet kunnen vinden, anders was dat tot zeer groot genoegen uwerzijds geweest!

 10. Bolkestein

  Ik denk dat we er heel goed over na moeten denken hoe we tegelijkertijd duidelijk maken dat extremisme en fundamentalisme in onze stad niet welkom zijn, maar dat de islam bij Amsterdam hoort en dat moslims bij Amsterdam horen.’

  Wat een dombo is die Femke Halsema toch weer. Wil je dat de Islam bij Amsterdam hoort, dan hoort Salafisme daarbij. Er bestaat geen Islam zonder dat je de politieke component, het verplicht moeten voeren van de Jihad, er ook bij krijgt.

 11. Bolkestein

  Zonder de Islam geen Salafisme.

 12. tailgunner

  Halsema is voor Amsterdam wat Rutte is voor Nederland: Wegkijker, leugenaar, mooi weer prater, pappen en nathouder…etc…etc…

 13. Jumping

  Halsema is de slechtste Burgemeester van Amsterdam van na de tweede wereldoorlog.

 14. J.Rademaker

  De gewone Nederlandse schoolboeken aanpassen met soortgelijke meerkeuze vragen over andersdenkenden, dan kan er ineens van alles wel.

 15. Kristalix

  Halalsema, aftreden.
  Of geholpen worden.

 16. Van der Scheur

  Ja Halsema, dat is bepaald geen baken in de strijd tegen de Islam. In tegendeel. Die zou politiek gezien geen rol mogen spelen in Nederland.

  Terug naar de actualiteit rondom Halsema dan maar.
  Die man van haar probeert ivm het wapenbezit van zoonlief enige schuld naar zich toe te trekken. Het echte wapen dat onklaar was gemaakt zou een filmrequisiet zijn dat hij heeft gebruikt. En hij zou dit van een vriend hebben gehad. Nou ben ik benieuwd naar de filmbeeelden die onomstotelijk aantonen dat dat wapen inderdaad zo is gebruikt. Daarnaast wie is die vriend en hoe kwam hij aan dat wapen. Het lijkt misschien maar bijzaak, maar als zoonlief zelf een wapen had geregeld, dan spreken we al een stuk minder over impulsieve kattenkwaad. Politie doe je werk!

  1. Van der Scheur

   Nog even een disclaimer voor ik in de verkeerde hoek wordt gezet.
   Via democratische weg zou normaal gesproken te bewerkstelligen zijn om Halsema van haar politieke rol te ontdoen. Het spijt me zeer dat ze burgemeester is en dat hier geen democratische weg voor is gevolgd.

 17. Sando

  Nou dat past groen links anders wel(alsema) voorop.

 18. Mezzadra

  Halsema is om begrijpelijke redenen gefrustreerd want zij heeft helemaal geen rechtsmiddelen om dat probleem aan te pakken.

  1. Siemien

   Onzin wat jij uitkraamt zoals gewoonlijk…

 19. Heras

  De islam is gif. Hoeveel slachtoffers zijn er de afgelopen vijf jaar gevallen. En dan heb je zo’n bep die dat af en toe frustrerend vind?
  En wat betreft onze linkse leiders: hoeveel aanslagen moeten er nog komen voordat ze ingrijpen.

 20. JFU

  Deze troela bedoelt te zeggen ” wij willen er niets aan doen…omdat het juist de bedoeling is dat er meer en meer Islam komt. Is nu eenmaal het Europees beleid, en daar hou ik mij aan.”

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.