Het Nederlandse klimaatbeleid is een staaltje perverse hypocrisie geheel ten koste van het klimaat

Milieu-expert Vicki Van Lommel is niet te spreken over de wijze waarop de Nederlandse overheid omgaat met het thema duurzame energie. Want in daadwerkelijke schone energie is Den Haag niet geïnteresseerd, zo stelt Vicki. Uiteindelijk gaat het maar om twee dingen: schuldgevoel, en de belastingdruk op hardwerkende Nederlanders maximaal kunnen opvoeren.

Iedere Nederlandse woning is tegenwoordig CO2-neutraal. Energieleveranciers bieden namelijk tegenwoordig enkel nog groene energie aan. Bijvoorbeeld elektriciteit uit wind en/of biomassa en bosgecompenseerd gas. Groene energie waar energieleveranciers een hoger tarief voor kunnen vragen, omdat het groen is en ze daarin investeren. Feitelijk doet ú dat zelf sinds 2013 via de Opslag Duurzame Energie (ODE) die in rekening wordt gebracht op uw energierekening en waarmee de subsidiepot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt gevuld en verbreed.

Energie opgewekt door of uit de zon, biogas, wind op land en op zee, bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales, houtkachels, afvalcentrales, biomassa, bio-olie, geothermie en restwarmte wordt allemaal beschouwd als duurzame energie. Op de duurzaamheid van deze vormen valt veel af te dingen. Zon en wind vragen bijvoorbeeld om veel ruimte en creëren uiteindelijk een immense afvalberg, bossen kappen en hout verbranden is alleen boekhoudkundig CO2-neutraal, geothermie roert de bodem met risico’s op grondwaterverontreiniging en in specifieke gevallen aardbevingen en afval verbranden is nooit schoon. Dit alles is in de Nederlandse energieboekhouding als duurzaam opgenomen en daarmee is uw woning dan toch ook CO2-neutraal?

In 2018 werd er 5,77 gigawatt duurzame energie opgewekt, waarvan 1,99 gigawatt uit zon en wind. Volgens onderzoek is er maximaal 75 gigawatt (9500 windmolens) op zee en 17 gigawatt (4250 windmolens) op land aan windenergiecapaciteit beschikbaar. Het geschatte rendement zou 30 tot 40 en 21 tot 25 procent bedragen, wat aansluit bij de in 2018 behaalde windenergieprestaties. In totaal zou zo een maximale windenergiecapaciteit in 2050 kunnen worden gerealiseerd van circa 25 tot 35 gigawatt per jaar in plaats van de maximale 92 gigawatt. Dat betekent 25 tot 35 procent van het huidige totale jaarlijkse Nederlandse energieverbruik van circa 98,30 gigawatt. De verwachting is dat de energievraag explosief zal stijgen vanwege de lagere energiedichtheid van duurzame energie ten opzichte van gas, waardoor het maximale aandeel wind en zon ten opzichte van de totale energievraag nog zal dalen. In 2018 bedroeg het aandeel duurzame energie waarvan zon-wind 5,87 en 2,02 procent.

De kans is dus het grootst dat u nog steeds grijze stroom verbruikt, maar op papier groen wordt genoemd en u daar ook voor betaalt.

Dat mag de pret niet bederven. Als u naar Bali vliegt en tegelijkertijd uw schuldgevoel afkoopt via CO2-compensatie of CO2-neutraal kunt rijden door airmiles in te wisselen, dan is uw woning toch ook minstens CO2- en energieneutraal? Dat simpelweg door ruimtegebrek volledige compensatie van vliegbewegingen door bos onmogelijk is, is bijzaak. De overheid wast kolencentrales ook boekhoudkundig CO2-neutraal. Als u op papier zogenaamd meer duurzame energie opwekt dan u grijze energie verbruikt, dan is uw woning toch ook CO2- en energieneutraal?

Een energieneutrale woning bestaat trouwens zolang er gesaldeerd kan worden, wat de overheid niet zal blijven faciliteren. En daarmee is op basis van de gangbare creatieve overheidsboekhouding uw woning duurzaam, toch?!

De overheid bepaalt willekeurig wie creatief mag boekhouden en dat bent u met uw kleine beurs niet. De overheid stelt dat ‘de vervuiler betaalt’, maar bepaalt ook wie die vervuiler is: de zwakste schakel. De milieubelastingtarieven zijn afgelopen jaren allen gestegen. Waar de stijgingen voor grootverbruikers veelal de jaarlijkse inflatie volgen, is dit sinds 2013 buitenproportioneel gestegen voor huishoudens. Daarbij zijn de basistarieven waarop de milieubelastingen worden berekend voor grootverbruikers ook veel lager dan voor huishoudens, waardoor op termijn de tarieven nog verder uit elkaar lopen, ten nadele van de huishoudens als kleinverbruikers.

Dit klimaatbeleid is een staaltje perverse hypocriete tegenstrijdige belangen dat geheel ten koste gaat van het klimaat. Waarbij zowel kabinet als de meeste oppositiepartijen hun handen niet in onschuld wassen, omdat hun beider goedkeuring nodig was voor een meerderheid.

Als de overheid daadwerkelijk het belang van het klimaat voorop stelt en ze haar woord wilt nakomen dat de vervuiler betaalt, dan dient eenzelfde milieubelastingtarief voor allen te worden gehanteerd. Weliswaar berekenen bedrijven dit door, maar dan wel aan de grootste vervuilers: alleen wie consumeert. De voordelen van zo’n tarief is dat huishoudens meer te besteden hebben. Verplicht daarnaast de tien procent rijkste huishoudens tot verduurzaming in plaats van hun vervuilende gedrag te subsidiëren. Ze zijn voldoende vermogend om dit zonder overheidssteun te realiseren. Zo lukt het de rest van Nederland ook misschien nog een keer te verduurzamen.

Wilt de overheid het daarbij fair spelen, mag iedereen creatief boekhouden. Dat betekent dat elk huishouden al CO2- en energieneutraal woont. Het is namelijk irrelevant of die windmolen op uw erf staat of elders. Elk huishouden investeert elke maand via zijn energierekening in duurzame energie en daarmee wordt voldaan. Immers die rekenmethode hanteert de overheid ook voor zichzelf en de grootste vervuilers. In het huidige beleid worden de zuinigste huishoudens buitenproportioneel zwaar belast c.q. gestraft. Zelfs in een woning met energielabel G kan je tot de tien tot dertig procent zuinigste huishoudens behoren, omdat je alleen verbruikt wat je betalen kan.

Dat is anders voor de rijke huishoudens die het maximale subsidiebedrag opstrijken om hun woning zogenaamd energieneutraal te maken, om vervolgens via onder andere saldering op kosten van de belastingbetaler vrijheid blijheid veel meer energie dan nodig te blijven verstoken, omdat ze nergens naar hoeven om te kijken. Het is buitenproportioneel onredelijk vanuit de overheid om direct of indirect via een steeds hogere belasting op gas particuliere huiseigenaren in een woning met aardbevings- en/of funderingsschade of die sterk verouderd is, te verplichten deze te verbouwen tot een energieneutrale woning. Feitelijk verplicht je deze huishoudens tot een volledige extra hypotheek. Dan is dat warmtefonds een pak minder aantrekkelijk, ookal zou je een hele hypotheek daaruit mogen dekken tegen lagere rente. Het blijft een te hoge last voor meer dan een miljoen huishoudens.

Waar is Urgenda nu om deze klimaatbelastende activiteiten juridisch aan te vechten? Wordt het niet hoogtijd dat de overheid klimaatbeleid gaat voeren dat daadwerkelijk in het belang van het klimaat is, waarbij de grootste vervuilers het meest betalen? Bij dit beleid vaart het klimaat noch milieu wel en wordt de bevolking in buitenproportionele ellende gestort.

De externe locus of control van de overheid om te vingerwijzen naar jouw verandering van baan of ziekte, is natuurlijk het perfecte alibi om zelf de aandacht af te leiden van haar eigen incompetente beleid en management, het uitblijven van beloften en/of het verder financieel korten van de bevolking waarvoor alle legitimiteit ontbreekt.

Ing. Vicki Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

35 reacties

 1. joey

  De belastingdruk maximaal opvoeren ten laste van de burger,dat wisten we al!
  Immers de roverheid leeft op grote voet,en heeft vele door de EU gemotiveerde hobby’s!
  Wie het spelletje niet meer wilt meespelen stemt rechts in 2021!

  1. Agios

   Dat sowieso!

 2. Scaldis

  De overheid en het mediakartel houden bovendien de omstandigheden van de tienduizenden kindslaven in de Afrikaanse kobaltmijnen buiten het nieuws. Dat is misdadig! Over buitenproportionele ellende gesproken.

 3. spelende vrouw

  tja , die overtuiging heb ik al vanaf het begin puur gebaseerd op de cijfers , de primaire objectieve onderdelen van de transitie en last but not least gewoon boeren verstand. Energie maken en leveren kost energie. Immers het eeuwig durende bewegende energie vrije model bestaat niet. Perpetuum mobile is een linkse leugen van linkse mafklappers die ongehinderd door enige kennis van de natuurkunde maar wat napapagaaien

 4. spelende vrouw

  p.s de sukkel op de foto is het grootste voorbeeld van een stom links wezen die verstandsloos op de wereld is gekomen. De Hemwegcentrale kan nagenoeg wedijveren met een gascentrale maar is 100 maal schoner dan een Chinese centrale waarvan er momenteel 300 stuks gebouwd worden. Een achterlijk gladiool die zelf 4 tot 5 maal op vakantie gaat met het vliegtuig naar exotische oorden maar denkt dat hij zijn footprint kan afkopen ten kostte van het milieu.

  1. joey

   spelende vrouw/
   ++++

  2. Anne Sophe Schillersdorf

   Aldus een stom rechts wezen

   1. joey

    sopje/
    “stom rechts wezen”?
    Haar woordkeus en zinsopbouw zijn in vergelijk met jouw gewauwel zoiets als poëzie!

   2. Bolkestein

    Mag deze trol die in strijd handelt met de huisregels worden afgevoerd?

   3. Bolkestein

    Waar je overbevolking hebt, daar heb je meer kooltjes. Rob Jetten wil graag nog wat miljoenen extra overbevolking erbij.

   4. spelende vrouw

    wat is dat een stom rechts wezen ?

 5. Cesare

  Zoals Augustinus al zei:
  Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?. Er is in 1500-2000 jaar niets veranderd. En we moeten het nog steeds pikken.

 6. Anne Sophe Schillersdorf

  Hilarisch dat mensen over windmolens zeuren en hoe lelijk ze zijn. Zelf vind ik zo een kolencentrale er veel lelijker uitzien 🙂 🙂 🙂

  1. Blitzkrieg

   Anne : Ons hele landschap staat dan ook niet vol gebouwd met kolencentrales.

  2. spelende vrouw

   maar die kolencentrale levert vermogen voor een stad , die windmolenn voor een lantaarnpaal

 7. Jack Flash

  Allemaal allang bekend dit.Maar ja.Nederlandse kiezer slaapt verder.

 8. FCKJoop

  Geothermie is onder te verdelen in verschillende gradaties. In Nederland wordt hoofdzakelijk de ondiepe variant toegepast oftewel WKO (warmte-koude-opslag)
  Een groot deel van deze systemen is in onbalans, dat wil zeggen dat er oftewel te veel warmte dan wel koude aan de bodem wordt onttrokken. Een heel technisch verhaal ga k u besparen. Komt er op neer dat in deze gevallen de gebouwen volledig elektrisch middels een warmtepomp verwarmd dan wel gekoeld worden. Buiten dat dit een dure manier van klimaatbeheersing is, is het ook slecht voor het milieu aangezien die elektriciteit met kolencentrales wordt opgewekt.
  Wanneer we in Nederland echt groene energie willen propageren is kernenergie vooralsnog de enig zinnige optie. Met moderne Thorium reactoren kan efficiënt en veilig elektriciteit opgewekt worden zonder het probleem van enorme reststoffen problematiek (afval bestaat niet). Nederland zou naast het beste jongetje van de klas, dit ook kunnen aanwenden om de economie te versterken. Nu al zijn we de grootste producent van waterstof in Europa. We zouden, wanneer we dit goed aanpakken, de grootste producent van energie (lees elektriciteit, waterstof en waterstofgas) in Europa kunnen worden. Heel veel problemen zijn zo groen op te lossen en iedere burger kan ervan profiteren. Net als in Saoedi Arabië dan het geld tegen de plinten op klotsen en zou armoede in NL tot het verleden kunnen behoren. Om maar niet te spreken van alle goede doelen in de wereld die we zouden kunnen financieren.

  1. Mezzadra

   “Wanneer we in Nederland echt groene energie willen propageren is kernenergie vooralsnog de enig zinnige optie”

   Het is een zinnig optie maar niet de enige: zonne- en windenergie zullen een steeds groter aandeel in de energievoorziening gaan nemen.
   Thorium is voorlopig een vogel in de lucht. De technologie is nog niet productierijp en hoogstwaarschijnlijk ook niet voor 2040.

   1. Mezzadra

    Voor mensen die dromen over Thorium-centrales, de heilige graal van duurzame energie: h**ps://jaspervis.wordpress.com/2019/01/26/wanneer-zijn-thoriumcentrales-commercieel-beschikbaar-als-energiebron/

    Ik was met mijn 2040 dus nog te optimistisch. Voorlopig is het geen zinnig alternatief.

    1. spelende vrouw

     het is het enige alternatief tarrel en het moet de juiste priotriteit krijgen annders zitten we straks net zoals vroeger weer bij een kaarsje en een geboortegolf tarrel

     je arrogantie oversneeuwd je domheid

   2. spelende vrouw

    zonne en wind energie kunnen niets eens 50% van het gevraagde vermogen leveren als je half nederland vol legt tarrel

    sukkels investeren in zonne en windenergie , hoe lang gaat zo een omvormertje mee tarrel ? moet jij als alles wetende toch wel weten tarrel , verkoop je constant als investering in plaats van kosten tarrel

 9. Agios

  Het gaat hier om een enorme goedmensleugen die kant noch wal raakt. Ze kietelen wat aan de staart van het probleem en voelen zich heel goed daarbij. Hun mede goedmensen ook en zo heb je een leger aan waanzinnigen bij elkaar. Waarom durven ze het probleem niet daar aan te pakken waar het probleem ook zit? Ik wil het graag uitleggen, maar ik geef de eer aan de trollen eens even na te denken (lukt dat mensen?) wat ik dan wel zal bedoelen. Het is zo logisch dat ze daar niet op zullen komen. Links is het probleem en links wil daarom het probleem niet oplossen.

 10. debontereus

  Heeeeryyy.
  Tarreltje geeft toch Thierry gelijk .
  Ik verschiet er van .
  Nog iets meer bewustzijn en hij laat de kinderen met rust en gaat weg hier op dds .
  Of zou dit valse hoop zijn ?

  1. Mezzadra

   Op elk punt geef ik Thierry gelijk?

 11. Siemien

  TEN KOSTE VAN DE BURGER

 12. Jack Flash

  Thoriam- centrales bieden zeer zeker de energie van de toekomst.Gezien we fossiel nog een hele poos kunnen doorgaan is er geen probleem.Maar de linkse politiek doet alsof er haast geboden is om er versneld geld uit te slaan en simuleren een noodsituatie waardoor bij hele volkstammen paniekvoetbal onstaat.Een fraai staaltje van smerige gemene demagogie.Men heeft nou eenmaal ingezet op wind en zon-energie en duwt het de belastingbetaler door de strot.De ultieme lucratieve zwendel.Uiteindelijk ook nog zeer millieubelastend.

  1. Mezzadra

   Als we veel geluk hebben gaan Thorium in de toekomst energie leveren maar niet voor 2050.

   Het gaat voorlopig dus nog nergens over.

   1. spelende vrouw

    Als je goed werkende accu velden hebt voor 2050 laat het dan even weten tarrel

    zo niet pleur dan die zonne en wind energie in de bodemloze put tarrel

 13. C.A.Barstow

  Het is een werkelijk geniaal plan om de burger zijn geld afhandig te maken.

  Nederland wordt bestuurd door een roversbende die zijn weerga niet kent.
  En de burger?
  die vind het prima, zij blijven dat Haagse geboefte steeds weer in het pluche stemmen.
  Wat een idioot volk zijn wij.

  Stem FvD.

 14. Veteraan

  Goed stuk Vicki.
  Geen commentaar en hiermee zijn de Trollen inhoudelijk UPG.

  1. Mezzadra

   Ik beschouw Ing. Vicky als een verwarde babbeldoos. Ik reageer niet op haar onsamenhangende stukken.

   1. spelende vrouw

    jij reageert ook niet op inhoudelijke reacties tarrel , das volledig bekent tarrel , te moeilijk voor je tarrel

    je bent koning one-liner tarrel
    prins van niets zeggen tarrel

 15. Florissa

  Iedereen moest zonodig tegen Geert stemmen,dus niet zeuren nu ,en gewoon betalen stelletje citroenen .

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.