Over drie weken gaat het geblèr al beginnen! Blauwe Moskee wil eerder dan verwacht gaan beginnen met luidsprekers te plaatsen

1280px-Walls_of_Babylon_Slotervaart
Foto: Bron: wikimedia: Blauwe Moskee

Al eerder kwam het nieuws naar buiten dat de Blauwe Moskee in Amsterdam enorme luidsprekers wil plaatsen om iedereen kennis te laten maken met de islam. Het bestuur framet het als een poging om kafirs kennis te laten maken met de pracht en praal van de islam. Luidsprekers om het gebed aan te kondigen zijn vrij bijzonder in Nederland, vandaar dan ook de ophef. Want niemand wil dat geblèr in zijn achtertuin horen

Over drie weken kan iedereen in Nieuw-West, Amsterdam, meegenieten van het vrijdaggebed. Hierdoor krijgt Amsterdam dus een nieuwe toeristentrekker erbij. De muzikale wonderen zijn dan iedere vrijdag te horen door de wijk.

We willen laten zien dat Allahu Akbar iets heel moois is. Daarmee kunnen we veel negativiteit wegnemen. Amsterdam, de meest tolerante stad, daar moet het mogen.’

Het moskeebestuur wil hiermee de islam ‘normaliseren’ in de stad. Of dit nu meest handige manier is om dit te doen kan je inderdaad je vraagtekens bij stellen. Men gaat toch ook niet de Gaypride in Kanaleneiland houden om zo homoseksualiteit te normaliseren onder moslims? Dit zou alleen maar problemen oproepen en provocatie veroorzaken.

De moskee gaat ook verder met de dialoog zoeken met omwonenden. Dit om begrip te creëren onder de inwoners van Nieuw-West. De dialoog aangaan is een prachtig initiatief, we moeten immers ten alle tijde met elkaar in gesprek blijven gaan. Of een gebedsoproep door speakers gaat werken aan ‘begrip kweken’ dat is nog maar de vraag..

 

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

142 reacties

 1.   

  Wellicht de speakers een aantal keren vernielen, dan komt de bood schap wel over.

 2.   

  Keiharde muziek er tegenaan.

 3.   

  De islamisering van Nederland zet goed door.
  Zit er heel hard over na te denken om mijn huis te verkopen en te emigreren.
  Naar schatting emigreren jaarlijks zo’n 50 tot 55 duizend in Nederland geboren mensen.
  Dit zijn meestal kansrijke jongeren tot 30 jaar.

 4.   

  Amsterdam wordt toch ook wel Islamsterdam genoemd.
  Kan me dan niet voorstellen dat de inwoners van Islamsterdam hier dan op tegen zijn.

  Of klopt de benaming Islamsterdam toch niet?

  1.   

   De kwestie ligt eenvoudig.

   Artikel 10 van de Wet openbare manifestaties luidt: „Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan.” De gemeenteraad is bevoegd het geluidsniveau te regelen en te handhaven.

   De rest is gewauwel.

   1.   

    @mezzadra hoopt met de wet in zijn hand de islamisering bij te vallen. zijn citaat om de wet er bij te pakken is gewauwel.
    Het is natuurlijk een verouderde wet die gebaseerd is op Joods christelijke cultuur die Nederland tot 30 jaar geleden nog bezat.
    @mezzadra gebruikt het wetboek wanneer het hem uitkomt niet meer niet minder.

    1.   

     De grondwet stamt uit 1848: het invoeren van de ministeriële verantwoordelijkheid, met elementen uit de Grondwet van 1798!!!!!!

    2.   

     @Henk, u blijft iets beweren wat niet juist is. Zoveel maal is dat al uitgelegd hier op deze site dat een Joods Christelijke traditie een verzinsel is. Die bestaat niet. Er is bewijs geleverd dat zoiets praktisch niet kan. Christus, de zoon van God zoals de gelovigen hem noemen en de Joden die zeggen dat God geen zoon heeft. Dat gaat nooit ineen op.

     1.   

      De aandoenlijke, de digitale Nedermoslim, de zuiger met honderden versleten zuignicks.

    3.   

     @Henk: Daarbij is de trol met meer aliassen dan IQ te debiel om te begrijpen dat islamitisch geschreeuw niet onder klokgelui valt, maar onder islamitisch geschreeuw.

   2.   

    Mezzadra : Je reageert niet op Sergeant Monty, maar gaat gelijk over op artikel 10 en beschuldigt de Sergeant van gewauwel. Ik denk inderdaad dat Amsterdammers hier niet op zitten te wachten. Jij bent uiteraard zeer verheugd met dat geblèr, kan je gewoon zeggen, daar heb je de wet echt niet voor nodig.

    1.   

     Ik reageerde inderdaad niet direct op Sergeant Monty.

     Ik wijs eenvoudig op de wet die voor iedereen geldt. Als je het niet eens bent met de wet moet je die eerst zien te veranderen.

     Je mag ook de opinie hebben dat je 100 km moet kunnen rijden in de bebouwde kom maar zolang dat verboden is krijg je met de rechter te maken. Dat gebabbel over het verbieden van gebedsoproepen is dus inderdaad gewauwel zonder betekenis.

     1.   

      Mezzadra : Je lijkt Meriadoc Brandebok wel, die gaat ook prat op het feit dat de wet voor iedereen geldt. Behalve natuurlijk als het over de wet op gezichtsbedekkende kleding gaat en je een moslima met boerka bent. Ben je voor handhaving van de wet, moet die ook als zodanig worden toegepast. Zolang je met twee maten blijft meten is je gebrabbel voor niemand serieus te nemen, sorry.

     2.   

      Discussiëren met een strontvlieg, hoe voelt dat Blitzkrieg?

     3.   

      Meriadoc Bokkelul en Lao Mezzadrama zitten vuistdiep in elkaar. Figuurlijk, en misschien ook wel letterlijk.

     4.   

      Vlaswiek : Het is bijna poëtisch, “Discussiëren met een strontvlieg”. En dan je vraag “hoe voelt dat?”, ‘t jeukt een beetje, meer niet. De vliegenlamp heb ik al aangestoken, een beetje geknetter en het is weer klaar.

   3.   

    De aandoenlijke, de Nedermoslim, hij hoopt dat ISIS blijft bestaan, heeft zijn digitale boertje weer gelaten.

   4.   

    nedermoslim mezzdaratje hoopt vurig dat de islam nog meer grond krijgt in Nederland in alles verdedigd mezzadratje dit.
    mezzadratje wenst het liefst dat Nederland opgeheven wordt, maar wel achter z’n scriptje natuurlijk..

   5.   

    ik zou het zo geweldig vinden als u hier zou oprotten . En ja ook uit Nederland.

   6.   

    Je vergeet er wel bij te vertellen dat dit geldt voor openbare manifestaties. Deze wet stamt uit 1988 toen de islamproblematiek nog niet zo ernstig was. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Blauwe Moskee een openbare gelegenheid is waar homoseksuelen, ongelovigen, enz. welkom zijn. Eerder is het omgekeerde waar. Je kan een zwaard in je nek krijgen.Ook is het veroveren van nog meer publiek domein meer dan onwenselijk. De gemeenteraad is zoals heel vaak zeer kortzichtig en denkt vooral niet aan al die mensen die er last van hebben. Deze mensen klagen niet omdat ze weggezet worden als islamofoob, racistisch, zeurpieten, extreem rechts, enz. En als ze klagen worden ze wel gevonden door een aantal mocro terroristjes die even ruitjes komen intikken.
    Helaas sla je de plank weer mis en is het, zoals vaker, arrogant en aanmatigend om dit als gewauwel weg te zetten. Je ontkent het gegeven dat mensen in de omgeving van deze haathut er echt last van hebben. In feite ontken je hun bestaan. Wat ga nu zeggen tegen iemand die er aanstoot aan geeft of er last van ondervindt; ‘ga maar verhuizen zeurpiet!’.

    1.   

     Dat de wet uit 1989 stamt betekent niet dat hij verminderd van toepassing is, Angelus, er zijn veel meer wetten van oudere datum die onverminderd van toepassing zijn.
     De wet ziet overigens wel degelijk expliciet op gebedsoproepen van moskeeën en wordt in dat verband in dezelfde context beschouwd als klokgebeier met het doel gelovigen op te roepen ter kerke te gaan.

     Ik vind het betrekkelijk zinloos een wet irrelevant te verklaren als zelfs de mogelijkheid die te herzien niet eens aan de orde is.

     Je zit er behoorlijk naast.

     1.   

      “Ik vind het betrekkelijk zinloos een wet irrelevant te verklaren”

      Aldus islamknuffelaar mezzadra, die meet met 2 maatjes..hypocriet

     2.   

      We weten natuurlijk allang dat mezzadra hier irriteert en irriteert, ik heb gelijk als ik zeg wat mensen denken over mezzdra

     3.   

      Er worden wat planken mis geslagen. We kunnen er een huis van bouwen. Ik bewonder uw formulering. Helaas beantwoord u niet mijn vraag. Wat gaat u nu zeggen tegen al die mensen die oprecht last hebben van dat geroeptoeter. In uw visie mogen dezen mensen er blijkbaar alleen zijn maar moeten ze vooral niet zeuren. Ook is het openbaar toegankelijk zijn van deze occulte, sektarische ontmoetingsplaats zeer discutabel.

     4.   

      “Wat gaat u nu zeggen tegen al die mensen die oprecht last hebben van dat geroeptoeter. ”

      Ik vrees dat we tegen hen hetzelfde moeten zeggen als tegen de mensen die zich ergeren aan kerkklokgebeier, beste Angelus: de wetgever heeft deze geluidsoverlast, binnen de grenzen die de gemeente kan stellen, toegestaan. Wonen in een stedelijke omgeving impliceert kennelijk dat we allerlei geluiden hebben te accepteren. Men kan dat betwisten betwisten maar dan zal de wet moeten worden aangepast.

   7.   

    Ik moet mij aan alle anderen verexcuseren, maar deze ene keer moet ik Mezzadra gelijk geven voor wat betreft de wetgeving. Niet dat het gewauwel is. De wet geldt voor iedereen, hoe slecht de wet ook is. Veel liever zag ik geen enkele wet, die welke vorm van religie (dat is echt gewauwel) in het openbaar toestaat, maar dat zal op een democratische manier aangepakt moeten worden.
    Waar het mis gaat is dat wij, lees: de overheid, toestaan dat een cultuur, die geen enkele aansluiting bij onze maatschappij zoekt, zich een plek in het openbare leven toeëigent.
    Ja, we kennen vrijheid van religie, maar die vrijheid zou niet oneindig mogen zijn. Vrijheid zou pas mogen, als men naast de rechten ook de plichten zou eerbiedigen. Is dit niet het geval, dan geen vrijheid.
    In dit geval heel duidelijk: geen islam in de Nederlandse maatschappij.

    1.   

     Ik begrijp uw standpunt, Sabreur, maar vrijheid van godsdienst betekent dat je je religieuze overtuiging publiek mag belijden en beleven binnen de grenzen die de wet aangeeft.
     Wat u feitelijk voorstelt dat voor de islam andere wettelijke beperkingen moeten gelden dan voor andere godsdiensten en daarmee schaft u de vrijheid van godsdienst af.

     1.   

      “en daarmee schaft u de vrijheid van godsdienst af.”

      Dat moet dan maar.

      Alles is beter dan het paard van Troje binnenhalen.

     2.   

      Dit standpunt van merlot verbaast niet. Hij stelde hier al eerder voor dat moslims wat hem betreft de keuze moeten krijgen tussen hun geloof afzweren of het land gedwongen verlaten.
      Dit is puur fascisme.
      Gelukkig woont hij al meer dan dertig jaar niet meer in Nederland.

      Grondrechten zijn kwetsbaar. Het is een voortdurende inspanning ze te beschermen tegen mensen die ze willen afschaffen.

     3.   

      Het wordt inderdaad tijd dat de artefact-wet op de vrijheid van godsdienst volledig afgeschaft wordt. Deze vrijheid wordt al voldoende gewaarborgd in de wet op de vrijheid van meningsuiting en geen enkele religie verdient een speciale behandeling, vrijstellingen of protectie. Religie voegt niets toe, heeft geen algemeen nut en de volgers zijn in wezen psychiatrische patienten die hulp nodig hebben.

     4.   

      “Het wordt inderdaad tijd dat de artefact-wet op de vrijheid van godsdienst volledig afgeschaft wordt. Deze vrijheid wordt al voldoende gewaarborgd in de wet op de vrijheid van meningsuiting ”

      Ik ben het wel eens met Groeneveld dat de vrijheid van meningsuiting (en het recht van vereniging) in belangrijke mate die van de godsdienstvrijheid overlapt. De artikelen zouden prima samengevoegd kunnen worden.

      Meent hij, dit vastgesteld hebbende, dat er materiële elementen zijn in het grondrecht van godsdienst die het niet meer verdienen te worden beschermd?

     5.   

      Het is heel simpel: de vrijheid van godsdienst is niet het hoogste goed en zodra er een godsdienst op het toneel verschijnt die in bijna alles haaks staat op de kernwaarden van de westerse democratie dan heeft de bescherming van de laatste een hogere prioriteit dan de vrijheid van godsdienst. Dat wist Popper al.

      Ergens…heel diep in hun “deug”-achterhoofd…weten de boven ons gestelden dat ook. Maar ze durven er niet naar te handelen.

      Tot nu is de gemakkelijkste uitweg voor hen om gewoonweg te ontkennen dat de islam hier niet, NOOIT, zal passen. Wegkijken dus.

      En ondertussen gaat de islamisering verder en verder. Net zolang tot de bom barst…

     6.   

      “zodra er een godsdienst op het toneel verschijnt die in bijna alles haaks staat op de kernwaarden van de westerse democratie dan heeft de bescherming van de laatste een hogere prioriteit dan de vrijheid van godsdienst.”

      De toets van de grondrechten vrijheid van godsdienst en meningsuiting vindt niet plaats op het niveau van waarden (daarover mag met rede worden getwist) maar op het niveau van wettelijke normen en dan pas als die op handelingsniveau worden overschreden.

      We mogen alles denken, beweren en geloven, zolang we ons maar aan de wet houden.

      Het ligt betrekkelijk eenvoudig, merlot. Je kunt mensen niet, zoals jij wenst afrekenen op waarden of uitingen, tenzij ze in strijd zijn met de wet. Moslims houden zich over het algemeen keurig aan de wet. Als ze dat niet doen, al dan niet in relatie met hun geloofsovertuiging, dan dienen ze te worden vervolgd.

     7.   

      “De toets van de grondrechten vrijheid van godsdienst en meningsuiting vindt niet plaats op het niveau van waarden (daarover mag met rede worden getwist) maar op het niveau van wettelijke normen en dan pas als die op handelingsniveau worden overschreden.”

      De grote vraag is of dat uitgangspunt nog houdbaar is. Ik wees niet voor niets op Popper (doelend op Poppers paradox uiteraard).

      “Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie.”

      We zijn nu voor de tweede keer in de geschiedenis beland in een situatie waar Popper voor waarschuwde, al is de ernst ervan velen nog niet duidelijk.

     8.   

      Religie dient -net zoals met roken is gebeurd- langzaam maar vastberaden naar de periferie van de samenleving te worden gedreven.

      Een strikt ontmoedigingsbeleid waarin alle privileges voor godsdiensten stapje voor stapje worden afgebouwd en religie echt tot een privezaak wordt gemaakt, op het niveau van de keuze voor een tafeltennisvereniging.

      Religie heeft eeuwenlang volkomen ten onrechte een speciale plek geclaimd en verkregen in de samenleving, waardoor miljoenen gehersenspoelde volgelingen slachtoffer zijn geworden. In een moderne maatschappij horen godsdiensten op geen enkele wijze door een overheid geprivilegieerd te worden.

     9.   

      “Een strikt ontmoedigingsbeleid waarin alle privileges voor godsdiensten stapje voor stapje worden afgebouwd”

      Op welke privileges doelt Groeneveld?

     10.   

      Klokkengebeier, oproepen tot gebed, stoppen subsidies in welke vorm dan ook, afschaffing van de wet op godsdienstvrijheid (het grootste privilege), afscahffen belastingvoordelen en heffen belastingen (kerken vallen nu nog onder Algemeen Nut Beogende Instellingen. Door deze regeling kan de kerk gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.), ontmoedigen speciaal onderwijs, enz.

     11.   

      Klokkengebeier, oproepen tot gebed, stoppen subsidies in welke vorm dan ook, afschaffing van de wet op godsdienstvrijheid (het grootste privilege), afscahffen belastingvoordelen en heffen belastingen (kerken vallen nu nog onder Algemeen Nut Beogende Instellingen. Door deze regeling kan de kerk gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.), ontmoedigen speciaal onderwijs, enz.

      Geen van de privileges die je noemt vloeien voort uit het grondrecht van de geloofsvrijheid. Kerken zijn in redelijkheid aan te merken als maatschappelijke welzijnsinstellingen die gebruik maken voor regelingen die voor dat soort instellingen gelden, zoals ANBI. Waarom zouden voor kerken geen regelingen mogen gelden die voor andere welzijnsinstellingen niet gelden?

      Het klokgebeier en de gebedsoproepen zijn niet voor niets opgenomen in de Wet op Openbare manifestaties die regels stellen aan het demonstratierecht. Heeft niets met de godsdienstvrijheid te maken.

      Er zijn volgens mij eigenlijk geen privileges die godsdiensten een andere positie geven dan andere maatschappelijke welzijnsinstellingen. Er zullen vast nog wel resten zijn blijven hangen van vroegere wetgeving maar in de jurisprudentie zijn die feitelijk verdwenen.

      Ik denk dus dat die privileges materieel niets meer voorstellen, maar als ze er zijn dan zijn we het wel eens: schrappen.

     12.   

      Mezzadra gaat voorbij aan de kern van mijn betoog (religies gelijkstellen aan een tafeltennisvereniging) en gaat rustig door in zijn vernauwd bewustzijn door kerken slechts lichtjes af te schalen tot welzijnsverenigingen.

      Nee droplul: religie is idiotie, een kwaad dat mensen remt en bang maakt en slechts is voor de geestelijke gezondheid. We ermee, net zoals met roken!

      Dus: marginaliseren op alle mogelijke manieren tot godsdiensten zijn op de plek waar ze thuis horen: ergens op een onbelangrijke plek in de onderste regionen, evenwaardig aan de postduivenclub of zwemvereniging.

     13.   

      Ik schaal kerken niet af tot welzijnsinstellingen, Groeneveld, maar meen wel dat rechten en privileges die aan welzijnsinstellingen worden toegekend ook aan kerkelijke organisaties mogen worden toegekend.

      Als aan godsdienstige organisaties privileges worden toegekend die daar bovenuit gaan ben ik met Groeneveld van mening dat die er niet zouden moeten zijn, maar ik kan die extra privileges niet echt ontdekken.

      Ik heb de indruk dat Groeneveld een hekel aan religie heeft. Dat is zijn goed recht maar het vervolgen of onderdrukken van religies, waar hij voor lijkt te pleiten, acht ik een gevaarlijke denkwijze.

     14.   

      “…maar meen wel dat rechten en privileges die aan welzijnsinstellingen worden toegekend ook aan kerkelijke organisaties mogen worden toegekend.”

      Dat is slechts de persoonlijke mening van Mezzadra. Mijn persoonlijke mening is dat er helemaal niets wordt toegekend aan kerkelijke organisaties, net zoals dat ook niet wordt gedaan aan de siergoudvissenvereniging.

      Godsdiensten hebben eeuwenlang kwaad gedaan in de samenleving. Nu is de tijd om dat kwaad terug te dringen tot het niveau van de plaatselijke muziekvereniging: je mag er lid van worden, maar verwacht verder geen enkele medewerking, ontheffing, privilege of subsidie. Je mag bestaan, maar nooit iets eisen.

  2.   

   @sergeante wat een leuk grapje hihihi.

 5.   

  Misschien een( draad) verbinding naar de woning van halsema. Ook zij moet opgeroepen worden voor ‘gebed’.

  Hopelijk gaat pvv daardoor meer stemmen winnen, want de meeste nederlanders zitten niet te wachten op gebler.
  Wat een verraad naar de mensen die gevlucht zijn voor de islam, wij hebben er velen in onze kerk.

 6.   

  Domme isLamsterdammers krijgen waar ze zelf om gevraagd hebben. Stemmen steeds extremer links, dus krijgen ook steeds extremer links beleid, waardoor islam terroristen steeds verder kunnen gaan.
  Ik heb geen medelijden met dat domme volk. Ze hebben er zelf voor gekozen.

 7.   

  Oh jee, niet alweer! Een aantal jaren geleden was er in Den Haag een massale protest op het Malieveld van mensen die vlakbij de grote Salafistisch moskee wonen. Vijf keer per dag moesten zij gestoord worden met de uitgebreide, luide gebed oproep vanuit luidsprekers van de moskee. Vanuit vier hoge onderdelen. Vlakbij deze moskee is er een
  ziekenhuis. Maar dat vond de Salafisten helemaal niet belangrijk, (zowel de patienten als hun verzorgers moesten ook luisteren naar de prachtige oproep van de koran, niet waar)?
  Gelukkig werd dat gedoe in Den Haag door de gemeente eindelijk voorboden.
  Ben benieuwd hoe dat in Amsterdam zal gaan worden. Hopelijk wordt dit blauwe moskee niet een toerist attractie.

  1.   

   Nou mevr. Rosa, het door u zo aanbeden dagblaadje Trouw denkt er heel anders over. Vandaag schreven zij op hun site: “De gebedsoproep van de moskee moet normaal worden”.

   1.   

    Mevroi Rosa geeft niet thuis…

   2.   

    @kretoloog. Leest u ook het dagblad Trouw? Ik denk het niet. Waar heeft u dit nep sensatie rotzooi nieuws gekregen? Van welke sensatie internet site? Laat ons zien waar Trouw heeft geschreven dat “de gebedsoproep van de moskee moet normaal worden”. Jarenlang ben ik lid van Trouw papier dagelijkse kranten. Die ik ieder ochtend heel vroeg kreeg en helemaal doorlees. NERGENS heb ik gelezen in de belangrijkste dagelijkse krant van Nederland dat: “de gebedsoproep van de moskee moet normaal worden”! Zou u nu schrijven waar u dit nep informatie heeft gekregen, vanuit de internet site van Trouw? Of bent u de zoveelste zielige figuurtje die probeert onze allerbeste Nederlandse krant ten ziele te brengen omdat het zo goed gaat, en omdat zoveel Nederlanders Trouw waarderen.

    1.   

     @trol met meer aliassen dan IQ: Dat had je zelf op kunnen zoeken.
     Hier de link: trouw.nl/religie-filosofie/de-gebedsoproep-van-de-moskee-moet-normaal-worden~b650199a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

     1.   

      @Joop Klepzeikert, Ik heb vele diploma’s en met mijn verdere werkzaamheden in onze samenleving kan bewijs geven dat ik een zeer hoge IQ heb.
      Wie heeft de tijd om al dit internet troep van u te lezen?

     2.   

      “dat ik een zeer hoge IQ heb”

      Tuurlijk Rosa. Zo hoog dat je niet eens weet wat er in je geliefde krantje staat en dat je na al die jaren (30+) nog steeds het Nederlands niet beheerst.

      Risee.

    2.   

     Hier, domme geit:

     ht*ps://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-gebedsoproep-van-de-moskee-moet-normaal-worden~b650199a/

     1.   

      @merlot en J.Klepzeikert. Ik hoeft dit niet te lezen.
      Jammer is het dat jullie niet schrijven wie dit heeft geschreven.
      Ik denk niet dat het kwam uit de redactie van Trouw.
      Waarom blijven jullie bij DDS, als je Trouw zo waardeloos vindt.
      Heel waak citeert de redaktie van DDS uit artikelen van Trouw…
      die ZIJ wel waardeert.

     2.   

      “Jammer is het dat jullie niet schrijven wie dit heeft geschreven.
      Ik denk niet dat het kwam uit de redactie van Trouw.”

      Nou, hoogintelligente mevroi, als u op de link klikt (wel even het sterretje vervangen door een t) dan ziet u dat het stukje is geschreven door Marije van Beek, al ruim 8 jaar verslaggeefster filosofie en religie bij Trouw.

     3.   

      @Merlot weet je gelijk op welk niveau je moet te praten…

 8.   

  Zelf woon ik niet in Amsterdam maar ik kan me voorstellen dat dit wel als cultuurverrijking kan worden gezien. Het geluid van minaretten vind ik zelf prachtig. Kan me voorstellen dat veel Amsterdammers ook zo over denken

  1.   

   @Anne, Het is de moeite waard uit oogpunt van cultuurverrijking een Tempel of Moskee te bezoeken. In de Moskee liggen prachtige tapijten, dik, een weldaad voor de voeten. Dat is wat anders dan een kille kerk, met tegelvloer en walmende kaarsen.

   1.   

    @heinz heeft zijn trollen nick trucken doos weer geopend….
    Alleen al in dit draadje op 18 reacties 5 tr@llen nicks van de hand van w. I. ‘m h. U. ‘t. ‘t. E. ‘n.

    1.   

     W̟im H̟utten

    2.   

     @Henk, wie is toch die magische wim hutten?

     1.   

      De aandoenlijke, de digitale Nedermoslim, de zuiger met honderden versleten zuignicks.

     2.   

      @Vlaswiek, waar gaat dat “aandoenlijke” eigenlijk over? Kom eens met duidelijkheid. De gebruikers van deze site hebben daar recht op. Spreek u uit.

     3.   

      Adolf Heinz begrijpt als enige niet wat bedoeld met de aandoenlijke pfrrggrrffrrtt

     4.   

      Dat is een zorgdirecteur uit Den Haag waarvan sommige dwazen hier zeker denken te weten dat ik dat ben.

      Tegen die idiotie blijkt geen kruid gewassen.

     5.   

      Gewoon even googlen

      ‘ de kunst van het niet doorsnijden’

      En niet schrikken…..

     6.   

      De aandoenlijke, hij bevestigt zijn identiteit door ontkenning.

     7.   

      “Gewoon even googlen

      ‘ de kunst van het niet doorsnijden’”

      Dat is dan ook meteen bingo!

     8.   

      @Mezzadra

      “Dat is een zorgdirecteur uit Den Haag waarvan sommige dwazen hier zeker denken te weten dat ik dat ben.

      Tegen die idiotie blijkt geen kruid gewassen.”

      Natuurlijk ben jij dat niet, dat was een van jouw fantasietjes en die zijn moeilijk te onthouden, voor jou dan.

     9.   

      @Mezzadra

      Hoe gaat het eigenlijk met jouw hockey spelende dochter?

     10.   

      @Mezzadra

      Het enige wat je niet hebt verzonnen is dat je als trol werkt voor de rijksoverheid.

     11.   

      Je bent een zielige man, Vit.

     12.   

      De aandoenlijke vindt hier zeven dagen per week en veertien uur per dag manieren om zijn drek te spuien, vooral omdat er mensen zijn die met hem in gesprek gaan.

      De afgelopen 15 jaar en talloze bans hebben bewezen dat dit volstrekt kansloos is, de aandoenlijke gaat gebukt onder psychische en ongeneeslijke aandoeningen. Zonde om daar tijd aan te besteden, zelfs de doktoren hebben het opgegeven.

     13.   

      Grinnik.

     14.   

      @Vit,

      Script.

     15.   

      @Mezzadra

      Isj goed.

     16.   

      Zou mooi zijn dat je die landverrader nooit meer reageert.

      Dat klopt, als Sint Pim premier was geworden had Nederland er heel anders voorgestaan. Toch goed dat er een God is.
      -Wim de Aandoenlijke-

   2.   

    @Heinz. Geef me de mooie kerken, met de mooie kleur-ramen, heerlijke banken,
    met prachtige koren en orgels. En vaak een heerlijke concert. In de kale moskeeen
    zijn er geen stoelen. Ik heb jarenlang deel genomen aan zoveel concerten in kerken overal in Nederland en in het buitenland. Waar zoveel mensen, gezonden of invalide heerlijk op een bank kon zitten, tussen familie leden, vrienden, of gewonde publiek en luisteren naar een mooie concert. In de moskee zijn vrouwen en meisjes apart van de mannen en jongens. Gelukkig mogen ze (uit het gezicht) op enkele stoelen zitten, terwijl de mannen moeten beneden op hun kleine matjes blijven. Gorgeous Islam voerkleedjes voor MANNEN zijn belangrijker dan comfortabele zit plaatsen voor christelijke en joodse mensen, voor zowel mannelijk als vrouwelijk geloven die samen bij elkaar zitten, op gewone kerk banken.
    Ik kan herinneren enkele jaren geleden toen ik op een warme dag, nogal moe was van twee uur winkelen in Haarlem. Ik liep langs de Bavo kerk en vond een open deur. Toen ik binnen kwam kon ik de prachtige orgel horen. Het was heerlijk koel in de kerk,
    dus ik ging op een van de banken zitten, en luisterde naar een leerling organist die
    met zijn/haar docent die bezig waren met een van de orgel concerto’s van Handel te studeren. Tijdens dit orgel les kwam een dame van de kerk naar me toe met
    de vraag: wil ik een kopje thee of koffie. Zij kwam met en kopje thee voor mij en ging naast met zitten, en samen luisterden we naar de prachtige concerto van Handel; die hij schreef toen hij voor maandenlang in Haarlem verbleef tijdens zijn vreselijk ongeluk met de koets op weg naar Den Haag. Daarna heeft deze lieve dame verzorgd dat ik een rit van iemand van de kerk kreeg die me naar de station
    bracht zodat ik verder tot de kop van Noord-Holland kon verder reizen. Ik was zeer onder de indruk van die vriendelijkheid van de mensen van de Bavo kerk. En verder viel het me op hoe bijzonder deze hoofd-stad van provincie Noord-Holland is om actief met onze bevolking van de Kop van Noord-Holland samen te werken.
    Mooi stad Haarlem, met heel fijne mensen!

    1.   

     @Rosasolis
     Herkenbaar. Ik kwam soms binnen alleen om die prachtige orgelklanken. Lekker mijmeren en geest leegmaken.

     1.   

      @toetssteen en Messadra. Fantastisch is het dat er fijne mensen nog steeds op deze belangrijke DDS site zijn, zoals jullie. Met het trollen gaat het alweer steeds erger…Je mag niet eens vrij abonneren op een bekende Nederlandse krant (Trouw).

    2.   

     Het Müller orgel van de grote of Sint Bavo kerk in Haarlem is waarschijnlijk het mooiste orgel in Nederland en wellicht in Europa.
     Ik heb er vele concerten van meegemaakt en een paar keer het improvisatieconcours.

     Geweldig!

  2.   

   Als ik jou was zou ik maar gauw naar IslAmsterdam verhuizen. Kan je iedere vrijdag genieten door het door jou bewonderde geluid. Vergeet niet even de traditionele boerka en de koran aan te schaffen.

 9.   

  Moslims pakken Nederlanders op hun eigen woorden, de arrogantie dat alles maar moet kunnen ten top natuurlijk…

 10.   

  Gelukkig hoor ik het niet pieeeuuuuuw.

 11.   

  Stapje voor stapje islamiseert Amsterdam. De bekende strategie: niet te snel, wat dat geeft teveel onrust onder de bevolking. Hoofddoekjes voor agenten (vr.) kan een volgende stap zijn. Ben benieuwd wanneer we burgemeester Halsema in nikab ‘zien’ verschijnen.

  1.   

   Ook onderdeel van de islamstrategie: “De dialoog aangaan”. Maar ondertussen wel gewoon je zin doordrijven. Ongeacht de uitkomst van die dialoog…

   Het heeft ook geen zin om te gaan praten met moslims. Wij Nederlanders zijn gewend om een compromis te sluiten (‘jij een beetje jouw zin, ik een beetje mijn zin”). Maar zo werkt dat niet in de islam. De uitkomst van wat de moslim een dialoog noemt, staat voor hem al bij voorbaat vast: “Er gebeurt wat ik wil”.

  2.   

   Precies, islam is een satanische ideologie die zijn weerga niet kent, gesteund door mevrouw halalsema

 12.   

  Slopen die handel!

  1.   

   Waarom? Dat gebouw is toch geen bouwval? En wie staat het in de weg? Drie vragen, ik wacht op antwoord.

   1.   

    De aandoenlijke in meerdere gedaanten, hij komt nooit alleen.

    1.   

     Ik wil ook weten wie de “aandoenlijke” is.

     1.   

      @sans esprit is hier de aan doenlijke onze huistr@l de aanhanger van p@doclub Martijn met zijn voorliefde voor kleine kinderen.

     2.   

      De aandoenlijke, hij noemt het fantaseren over seks met kleine kinderen aandoenlijk.

 13.   

  willen jullie meer of minder mezzadra .

  1.   

   @werikke: Helemaal geen zwakzinnig linkse trollen AUB. Dat werkschuwe tuig heeft onderhand al veel te lang kunnen trollen hier.

  2.   

   er zou eigenlijk een filmpje op internet rond moeten gaan waarin mezzadra in elkaar getrapt wordt, dit is namelijk wat mezzadra oproept bij elk gezond weldenkend mens, en dit ligt niet aan de mensen zelf, hè de uitspraak “vergis je niet dit soort mensen wonen in de buurt” gaat niet op, mezzadra is een misselijk mannetje die dit oproept bij normale mensen…

   1.   

    “er zou eigenlijk een filmpje op internet rond moeten gaan waarin mezzadra in elkaar getrapt wordt”

    Doe even normaal, rechtsaf.

    1.   

     Ik zie de berichten van rechtsaf en de verwante Lugar-trollen niet maar ik begrijp dat deze zieke trol hier nog steeds trieste geweldsoproepen doet.

     Misschien kan de redactie er nog wat aan doen.

     1.   

      “hier nog steeds”

      Tuurlijk leest mezzadraatje de berichten wel, mezzadra is een minne hypocriete hond, overigens, nooit doe ik oproepen tot geweld en nu is mezzadrda er als de kipjes bij om dit te veroordelen, hoezo mezzadratje leest de berichten niet.
      Elk gezond weldenkend mens denkt wat ik zeg….

     2.   

      “Misschien kan de redactie er nog wat aan doen.”

      Islamknuffelende NSB-er mezzadratje

     3.   

      @Trol met meer aliassen dan IQ: De redactie zou jouw IP adres vrij moeten geven, zodat we jou eindelijk eens wat fatsoen bij kunnen komen brengen. Je hebt lang genoeg getrolt en gezogen hier. Werkschuwe parasiet.

    2.   

     Vind je? ik denk dat ik verwoord wat vele denken..

     1.   

      Ik denk dat jij een beetje ziek in je hoofd bent als jij denkt dat velen dit denken.

     2.   

      Ik denk het niet en vele met mij..

  3.   

   Minder of beter geen mezzadra

   1.   

    Geen natuurlijk, dat vind iedereen hier, behalve kretoloog en mezzadratjes andere aliassen…

 14.   

  He!!!
  Is hier al toestemming voor gegeven dan?

 15.   

  Geluidsvervuiling is verboden,niemand kan zomaar op gezette tijden zonder toestemming van lagere en/of hogere overheden het Nederlandse volk verrassen op onbekende en niet in de cultuur passende geluiden en/of lawaai!
  Het is voor een gemeentelijke/stedelijke verordening, eenvoudig op straffe, te verbieden en te handhaven!

  1.   

   claus:
   Leuk verteld Claus,maar als de moslim-minded gemeenteraad besluit het fiat te geven,wat dan?

 16.   

  “De moskee gaat ook verder met de dialoog zoeken met omwonenden.”

  Ah, de islamitische “dialoog”. Dat kennen we. De kafir mag dan “vragen stellen over de islam” en de imam zal uitleggen hoe mooi, tolerant en vreedzaam de islam is.

  De kafir moet het echter niet wagen om al te kritische vragen te stellen want dat getuigt van een “vijandige houding” jegens de islam.

  En wat helemaal uit den boze is: kafirs die de islam bestudeerd hebben en de kennis bezitten om de leugens die de imam vertelt te ontmaskeren.

  Dan is het heel snel gedaan met de “dialoog”.

  1.   

   Met de islamitische dialoog wordt bedoeld dat ze verder gaan met de islamisering van ons land.

   1.   

    Moslims beschouwen schieten met kalashnikovs als dialoog.
    Met hen valt niet te praten.

 17.   

  Ik vind het Centraal Station van Amsterdam, de Bijenkorf, prachtige monumentale gebouwen, tekenend voor deze stad. Waarom zou die Moskee daar niet passen? Vanwege z.g. overlast, hoewel dat niet eens vaststaat.

  1.   

   “Waarom zou die Moskee daar niet passen?”

   – 1951: Zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen komen naar Nederland. Het zijn de eerste moslims die groepsgewijs naar Nederland komen.
   – 1954: De eerste Nederlandse vertaling van de Koran verschijnt.
   – 1956: In het Friese Balk en in Den Haag worden de eerste twee moskeeën van Nederland geopend. Koningin Beatrix viert in Den Haag in 2006 het vijftigjarig bestaan. Ze komt tevoren overeen geen handen te zullen schudden.
   – 2017: De salafistische As-Soennah moskee in Den Haag (Stichting As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam Ibn Taymia) ontving (2013 en 2017) €44.083 euro aan subsidie.
   – 2018: “Meester Boot” is na 15 jaar niet meer welkom in het Haagse buurthuis De Mussen. Strenggelovige moslima’s, de ’buurtmoeders’, zorgden er uiteindelijk voor, dat hij na vijftien jaar moest vertrekken. De moslima’s accepteerden echter geen man als leraar. (Telegraaf 4-10-2018)
   – 2018: * Femke Halsema wordt burgemeester van Amsterdam en geeft aan het boerkaverbod niet te zullen handhaven.
   – 2018: In Nederland zijn nu meer dan 1 miljoen moslims en meer dan 450 moskeeën, de teller loopt door…

 18.   

  “Laten we in gesprek blijven met elkaar. Maar we gaan ons besluit NIET herzien!” Typisch islamitisch: een dictaat een gesprek noemen.

 19.   

  Dwingend en confronterend. Het ‘gebler’ heeft niets met de ‘islam’ van doen. Mohammed leefde in een electriciteitloze tijd.

 20.   

  Door dit mohammedaans geblèr toe te staan plaatst Amsterdam zich definitief buiten Nederland.
  Plaats maar een hoog hek om die stad zodat echte nederlanders er niet meer naar toe hoeven en die achterlijke akbars aan de andere kant van het hek blijven.

  In Amsterdam zijn ze echt K R A N K Z I N N I G geworden.

 21.   

  Het is beide, de irritatie die het opwekt bij Nederlanders, en daar is de islam uitermate geschikt voor, en het gebeurt in het Arabisch dat is natuurlijk helemaal van de zotte, Den-Haag met hun grote bek over integratie, hou toch op…

  1.   

   Rechtsaf, zij moeten niet integreren, maar wij. Dat is de opzet van links. Wij moeten maar Arabisch gaan leren, en op de knieën naar het oosten mekkeren. Want Nederland is volgens links al racistisch genoeg. [Zie: KOZP en andere achterlijke drammers] Zolang Links het voor het zeggen heeft, is er van integratie van allochtonen geen sprake!

 22.   

  Waanzinnig!!!!
  Verbieden, desnoods er af schieten die dingen.

  1.   

   Wie moet dat doen? Niet @Kristalix, natuurlijk. Die peert ‘m en weet van niks.

   1.   

    Fortioriitiriotori denkt ook een bijdrage te leveren

 23.   

  Ik heb medelijden de nog weinige echte AMSTERDAMMERS, sterkte met gejengel van die islamieten die nog in sprookjes geloven.

 24.   

  De tentakels van die satanische ideologie strekken zich meer en meer uit over de ‘ongelovigen’ c.q. andersdenkenden. Nu dit gebler, straks in de rechtspraak en aantasting van onze vrijheden!
  Maar deug ziet dat het goed is, én worden ze wakker, zijn ze geschokt! Alleen is het dan ook voor hen te laat!

 25.   

  In 1996 woonde ik in Appingedam.Na een aantal vrijdagen hoorde ik de moskee alweer met het gejerimieer.Ik zette mijn geluidsinstallatie in de tuin en draaide keihard “symphaty for the devil” .
  Binnen 5 minuten Politie aan mijn deur.

  1.   

   Jack …moet je naar de moskee gaan dan gebeurt er niets :-)

 26.   

  Een dialoog start je niet met provoceren.
  Ik ga genieten hoe de Amsterdammer dit gaat ondergaan want tja dit hebben ze gekozen.

  1.   

   Willem heeft gelijk, islamsterdam roept dit over zichzelf uit….

   1.   

    Gebedsoproepen vinden al in zeker 20 steden in Nederland plaats.

    Zo nieuw is dit dus niet.

    1.   

     nedermoslim mezzadra vind het heeeerlijk om de islam te verheerlijken, om de Nederlanders te schofferen, het zou prettig zijn als mezzadra gefilmd wordt op bepaalde tijd.

 27.   

  Willem Bever denkt hier hier een cultuur mee overdacht te hebben.Helaas links is u te slim af.Gr .Jack.

 28.   

  Prachtig, en graag het volume op vol met minstens 150 dB(A) want het grachtengordel gespuis in republiek Amsterdam moet ervaren wat men de afgelopen 50 jaar heeft binnen gehaalt en vollop heeft gepamperd!

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!