PVV: ‘Kabinet moet kandidatuur Timmermans als Eurocommissaris intrekken!’

Na de zoveelste politieke misstap van eurofiel Frans Timmermans (PvdA) is voor de PVV de maat vol. Tweede Kamerleden Vicky Maeijer en partijleider Geert Wilders riepen het kabinet gisteren middels een motie op om de kandidatuur van Timmermans als ´Eurocommissaris voor het Klimaat´ in te trekken.

Van 17 tot 18 oktober zal er in Brussel een Europese Top plaatsvinden. Daar zal weer worden gehannest over de Brexit, financiën, het klimaat en natuurlijk is er ook nog het afscheid van het drankorgel Jean-Claude Juncker. Maar terwijl we afscheid nemen van Juncker, is de kans groot dat we er meer Frans Timmermans bijkrijgen.

Volgens Maeijer en Wilders heeft het kabinet geen tijd meer te verliezen om ervoor te zorgen dat Timmermans zichzelf niet nog meer als een olievlek uitsmeert over het Europese vasteland en haar wateren. De PVV denkt een troef in handen te hebben om Timmermans zijn klimaatbaantje uit handen te houden:

¨Constaterende dat de Nederlandse kandidaat-Eurocommissaris Timmermans zich heeft bemoeid met de onderhandelingen over de EU meerjarenbegroting door uit te spreken dat rijke EU-landen waaronder Nederland meer moeten bijdragen om zijn klimaatwaanzin te kunnen bekostigen; Overwegende dat Timmermans hiermee laat zien niets op te hebben met het Nederlands belang maar vooral bezig is met zijn eigen belangen; Overwegende dat dergelijke uitspraken de Nederlandse onderhandelingspositie ten aanzien van de nieuwe Europese meerjarenbegroting ondermijnen en ernstige schade toebrengen.¨

Timmermans maakt tijdens de Europese Top een serieuze kans om zijn macht te vergroten als Europese klimaatchef. Plannen heeft Timmermans dan ook genoeg, zo wil hij hard in de landbouwsubsidies hakken en wil hij boeren gaan dwingen om zichzelf te verduurzamen. Daarnaast wil Timmermans meer bossen aanplanten en meer groen (dus minder woningen) in de Europese stadscentra.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

80 reacties

 1. Mezzadra

  Deze motie krijgt alleen de steun van PVV en FVD.

  Gaat dus nergens over.

  1. Henkdetenk

   &e bijdrage van @mezzadra krijgt alleen steun van zijn eigen tr@lnicks zoals @didimadloba en @eu (slap) cockje en @meriadocbrandewijntrol en etc..
   Gaat dus nergens over.

   1. Mieremet

    +++++++voor Henk deTenk

  2. Vlaswiek

   De aandoenlijke kan het niet, hij wil het niet en hij doet het ook niet. Het is en blijft een volkomen kansloze figuur.

 2. Willemm

  “Daarnaast wil Timmermans meer bossen aanplanten en meer groen (dus minder woningen) in de Europese stadscentra.”
  Geen slecht idee toch? Ik snap dat trolls als Kleptzeikert niet veel buiten komen maar wie heeft er nou last van meer natuur?

  1. Henkdetenk

   @huistr@l en t#rrel @willemm dit gebeurt als je met meerdere schermen en tr@lnicks in alle woede op je toetsenbordje zit te rammen.
   Dan reageer je met de verkeerde nick op een verkeerd draadje op de verkeerde reaguurders.

   1. Mezzadra

    Het wordt vervelend, Henk. Script.

    1. Riesmog

     @#€&* het wordt er allemaal niet duidelijker op.

   2. Willemm

    Hele intelligente, doordachte comment Henk. Kun je hem nog uitleggen voor me?

    1. Henkdetenk

     @willemm is 24/7 aanwezig, de stumper.
     De onbeholpen aandoenlijke psychoot dwaalt de hele dag op dds om maar te kunnen reageren en tr@llen en zuigen..
     De aandoenlijke kan niks anders en doet niks anders dan achter zijn toetsenbordje de wijsneus te spelen en dat 24/7 al ruim 10 jaar.
     Helaas voor hem valt hij steeds door de mand.
     De zielepiet steunt ook de p@doclub Martijn en fantaseert grrag over kleine kinderen

  2. Rechtsaf

   Timmertrans doet alles voor een baan, Timmertrans heeft niets met het milieu, Timmertrans wil wel graag de Eurofiel uithangen en het de EU naar de zin maken dat is Timmertrans

   1. Original NL

    Brusselmans is een echte linkse nederlander..grote bek..denkt dat de hele wereld ademloos aan zijn lippen hangt…kortom een megalomaan groter dan zijn volgevreten omvang!

  3. EnDanDit

   Het sluit niet echt aan met de influx van immigranten. Waar moeten die terecht? En hoe zit het met de woningschaarste in Nederland? Het lukt starters bijvoorbeeld niet om een woning te vinden.

 3. Piet51

  “Meer groen” zal op een enkele plek inderdaad wat “minder woningen” betekenen. Maar laten we vooral niet de vrijkomende landbouwgrond vergeten, die zeker gaat vrijkomen. En dat is waar Timmermans op doelt.

  1. Stanly2000

   Klopt helemaal Piet, de vrijkomende landbouwgrond ligt midden in het stadscentrum!

   1. Piet51

    Stanly2000
    Vrijkomende landbouwgrond, te vergroenen stadsgrond, grond voor woningbouw moet je natuurlijk in onderlinge samenhang zien. Woningen naar de buitenkanten van steden op vrijkomende grond voor landbouw, zodat in de steden wat ruimte voor groen komt. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, als je je gedachten even de vrije loop laat. Het gaat om de politieke wil en die komt er heel langzaam maar zeker.

    1. Stanly2000

     Piet, ik laat mijn gedachte niet de vrije loop, want dan kom ik op geheel andere gedachten dan u en uw medematen.
     Waar staat dat er vrijkomende landbouwgrond komt. Timmermans wilt schijnbaar het volgende: “zo wil hij hard in de landbouwsubsidies hakken en wil hij boeren gaan dwingen om zichzelf te verduurzamen. Daarnaast wil Timmermans meer bossen aanplanten en meer groen (dus minder woningen) in de Europese STADSCENTRA.”

     1. Piet51

      @Stanly2000
      Verduurzamen van de landbouw gaat samen met inkrimpen ervan. Een andere mogelijkheid heeft nog nooit een serieus iemand geopperd. Die bossen, die natuurlijk niet in de stadscentra komen (je lijkt het te veronderstellen), kunnen op die vrijkomende landbouwgrond. En groen in de stadscentra kan door daar wat minder woningen te bouwen (het effect zal meevallen) en die woningbouw naar de buitenranden van de stad te verplaatsen, waar immers ook landbouwgrond vrij komt. Het is zo’n simpel sommetje, toch?

     2. Groeneveld

      “Verduurzamen van de landbouw gaat samen met inkrimpen ervan.”

      Kun je dit nader toelichten Piet?

     3. Henkdetenk

      @zielepietje 51 voor al uw ongevraagde adviezen en onsamenhangende reaguursels.

     4. Stanly2000

      Piet, dus duurzame landbouw is ingekrompen landbouw? Ingekrompen landbouw is geen landbouw meer, of?
      En meer groen in de stadscentra betekent dus huizen slopen, want het stadscentrum is meestal reeds volgebouwd. En wat moet er met de bedrijfsterreinen gebeuren die meestal aan de rand van de stad liggen?

     5. Piet51

      Stanly2000
      Inderdaad, verduurzamen betekent in vrijwel alle plannen inkrimpen, al is het alleen maar om de stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen.
      Voor meer groen in de steden kun je van alles doen. Hier in mijn stad worden beschikbare bermen vlindervriendelijk gemaakt. Dat betekent hetzelfde aantal woningen, maar wel veel plezieriger wonen, want meer bloemen. Bomen aanplanten kan vaak ook zonder effect op de huizenbouw. En inderdaad zal er soms voor groen moeten worden gekozen in plats van woningen.
      En je zou eens rond steden en dorpen moeten kijken. Soms bedrijventerrein, maar heel vaak woonwijken. Bij mij in de wijde omtrek hebben dorpen en steden allemaal woonwijken tot de rand van de stad.

      Ik begrijp je punt dus niet.

     6. Groeneveld

      “Inderdaad, verduurzamen betekent in vrijwel alle plannen inkrimpen, al is het alleen maar om de stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen.”

      Inkrimpen is geen synoniem voor duurzaam: het is gewoon een ordinaire sanering. En als de helft van de boeren verdwijnt, wordt er maximaal 20% stikstofuitstoot vermindert. Daarna blijft de grootste stikstof emissie (40%) nog steeds komen van buiten de grenzen. Niemand die daar wat aan kan doen.

     7. Rechtsaf

      Pietje leest natuurlijk zeer selectief, maar speciaal voor pietje.

      Wat is nu eigenlijk die “stikstofkwestie”?

      De natuurwaarden van heide en stuifzand en de effecten van het menselijk handelen.
      DGRK Stikstofdossier

      Vanwege de actualiteit van de “stikstofdiscussie” en -wetgeving bij het stilleggen van een deel onze economie, vonden we het belangrijk om deze kwestie in objectief perspectief te plaatsen. Vele artikelen werden al gemaakt die de beperkingen van ammoniakuitstoot tot onderwerp hadden (veelal van Jaap Hanekamp, zie bijvoorbeeld hier in 2015 of hier in 2017 of hier in 2018), maar de actuele beperkingen betreffen de stikstofverbindingen in zijn algemeenheid. Hoe zit dat nou? Waar gaat dit nu weer over, vraagt de verbaasde toeschouwer zich af.

      Deze bijdrage van Hugo Matthijssen verscheen eerder op Climategate.nl en zet de kwestie niet-specialistisch op een rijtje. Voor de toegankelijkheid worden de betreffende stikstofverbindingen versimpeld tot “stikstof”, beseffende dat het gaat om nitraten, diverse stikstofoxiden, ammoniak enzovoorts.

      In de 18e en 19e eeuw was de mestvoorziening van de akkers rond de Drentse dorpen afhankelijk van plaggen en begrazing. De schapen werden ingezet om de grond verder van het dorp te begrazen. ‘s Avonds werden de schapen naar de stal gedreven waarvan de bodem voorzien was van een laag plaggen. De mest vermengde met die plaggen en werd uitgestrooid over de akkers.

      Het land bestond nog voor een groot deel uit woeste grond en zolang de bevolkingsdruk niet te groot werd, was dit een goed werkbaar systeem om de rond de dorpen liggende akkers van fosfaat te voorzien.

      Op deze wijze werd de humuslaag van de verder van het dorp gelegen “woeste grond” geleidelijk aan verarmd en de begroeiing verschraalde tot een paar soorten zoals heide, planten en enkele grassen die aan zeer arme grond genoeg hebben.

      Door de landbouw en veeteelt, zoals schapen en geiten, ontstonden er door begrazing en verplaatsing van fosfaat naar de stallen grootschalige heidevelden die weinig met natuur te maken hebben.

      Naarmate de grond nog verder werd uitgeput en de schapen op grotere afstand van de dorpen graasden was de bodem daar zover verarmd dat er weinig meer groeide en de wind grip kreeg op het zand. Zandverstuivingen rond de dorpen werd een groot probleem. De akkers en delen van de dorpen verdwenen regelmatig onder het stuifzand. Het leven werd vrijwel onmogelijk.

      Uitgeputte grond heide en zandverstuivingen waren het resultaat door verdere verschraling van de grond rondom de dorpen. De werkwijze van de boeren had overbegrazing tot gevolg wat nog versterkt werd door de groei van de populatie.

      Met de komst van kunstmest werden de “woeste gronden” weer vruchtbaar gemaakt en met het planten van bomen werd ook het stuifzand geleidelijk weer vastgelegd. Het directe gevolg was dat heidevelden omgevormd werd tot vruchtbare landbouwgrond.

      Drenthe werd weer leefbaar, landbouw was in ontwikkeling en ook de bossen van Staatsbosbeheer kregen meer en meer grip op het landschap waardoor zandverstuivingen grotendeels tot het verleden gingen behoren.

      Heide werd weer schaars. Het landschap wat was ontstaan door verarmde gronden als gevolg van overbegrazing en verarming, verdween geleidelijk aan. Een in de vorige eeuw gegroeid landschap dat alleen kon bestaan door toedoen van de mensen die met moeite het hoofd boven water konden houden .
      stikstofWat is nu eigenlijk die stikstofkwestie en stikstofproblematiek

      door Jac P. Thijsse

      Drenthe stond begin vorige eeuw bekend om zijn paarse heidevelden die zo mooi beschreven waren in het boek van Thijsse. Jacobus Pieter Thijsse 1865 – 1945 heeft die laatste fase goed in beeld gebracht hij beschreef de uitgestrekte bloeiende heidevelden en maakte er prachtige afbeeldingen bij. Het gevolg daarvan was dat heide het etiket “natuur” kreeg.

      Midden jaren 80 heeft Drenthe dan ook een aantal besluiten genomen om die heide weer terug te brengen in het landschap. De heide-motie werd aangenomen waarin als doelstelling was opgenomen het terugbrengen van paarse heidevelden in het Drentse landschap wat alleen mogelijk was door verarming van de gronden op en rond de schaarse heidevelden.

      Bij Dwingeloo en in de buurt van Hooghalen bestonden nog wat heidevelden en schrale akkers en daarachter was het gebied bestemd voor landbouw en veeteelt.

      In de heide-motie was geregeld dat heidevelden weer moesten uitbreiden door verschraling van het landschap en aankopen van gronden.

      Ook werd de stichting het Drentse landschap in staat gesteld op kosten van de provincie grond op te kopen en om te vormen tot wat nieuwe natuur genoemd werd.

      Het effect daarvan was dat vele grotere en kleinere percelen verspreid over heel Drenthe, inclusief landgoederen en hunebedden, in bezit of in beheer van de stichting het Drentse Landschap kwamen.

      En daarmee werd verspreid over heel Drenthe grotere en kleinere terreinen als natuurgebied aangemerkt uitgaande van o.a. de natuurwaarden uit o.a. de heide-motie. De bezittingen van de stichting “het Drentse landschap” en daarmee de invloed op de omgeving groeide sterk sinds de jaren 80. Heel veel grotere en kleinere percelen moesten ontzien worden, ook wat de stikstofuitstoot in de omgeving van deze natuurgebieden betreft.
      Bezittingen van de stichting het Drentse Landschap

      In de praktijk heeft dit beleid direct effect op een groot deel van de samenleving.

      stikstof werd in de ban gedaan; boeren maar ook bedrijven worden aan strenge regels gebonden. Heidevelden werden uitgebreid en opnieuw “ontwikkeld”. De grond werd verarmd door de bovenlaag te verwijderen en heideplanten in te planten.

      En waarvoor vraag je je dan af; om de paarse heidevelden en zelfs zandverstuivingen terug te brengen als “bestaande en nieuwe natuur”?

      Kijken we naar de periode 1800 – 1930 dan was alle heide een direct gevolg van verarming van gronden door begrazing en fosfaat transport via de schapen van het omringende land naar de akkers rond de dorpen. Na 1980 worden heidevelden kunstmatig in stand gehouden en heten nu nieuwe natuur. De vraag is alleen of we daar nu niet mee doorslaan.

      Heide en zandverstuivingen zijn ontstaan door menselijk handelen en kunnen alleen blijven bestaan door continu verarmen. Jarenlang is met plagmachines heidegrond arm gehouden.

      Ook werden grazers ingezet. Dit geeft het Drentse landschap aan: “Ga een stukje lopen in een terrein van Het Drentse Landschap en je komt ze tegen: de Schotse Hooglanders, Limousin-runderen, Drentse Heideschapen en Schoonebeker Heideschapen, die meewerken aan het beheer van de heide- en graslandgebieden. De runderen en schapen houden de terreinen open en zorgen voor variatie.” Bron hier.

      Ook stikstof uitstoot in de omgeving wordt aan banden gelegd en samen met afplaggen (het kunstmatig begrazen) en begrazen blijft de heide in stand. Als we stoppen met dit soort activiteiten zal heide weer vergrassen er gaan er planten groeien die stikstof uit de lucht vastleggen en zo kunnen er weer andere planten groeien die hier van oorsprong thuishoren. Er ontstaat een natuurlijk landschap bestaande uit bossen en grasvlakten. De echte natuur van Nederland.
      stikstof wordt nu als vervuiling gezien

      In heel Nederland zijn we nu bezig met het aan banden leggen van activiteiten om stikstof te monitoren om “de natuurwaarden”, waaraan niets natuurlijk is, te handhaven.

      De gevolgen op de economie zijn duidelijk.

      Als gevolg van wegverkeer, vliegverkeer, landbouw en industrie komt stikstof in de atmosfeer. Dit kan als droge of natte depositie neerslaan en heeft dan een vermestend effect. Dit kan gevolgen hebben voor vegetaties, planten, en via de structuur en samenstelling van vegetaties ook voor vogels en andere dieren. Een deel van de vegetaties (in natuurgebieden) is gevoelig voor additionele depositie van stikstof.
      Belangrijk aspect beoordeling Natura 2000-gebied

      Met een model kunnen omvang en reikwijdte van additionele depositie door een nieuwe activiteit in beeld worden gebracht. Vervolgens kan beoordeeld worden in hoeverre flora, vegetatie en fauna hier negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. stikstof is tegenwoordig een belangrijk aspect van beoordelingen van voorgenomen activiteiten en plannen rond Natura 2000-gebieden.

      Een antropogeen (door mensen teweeggebracht) landschap bestaande uit heide en zandverstuivingen wordt natuur genoemd en vastgelegd in de natuurwaarden. Vervolgens wordt meer van dit landschap ontwikkeld en dat heet “nieuwe natuur” en in stand houding daarvan is alleen mogelijk door continu ingrijpen zoals plaggen, begrazing en verarming van de omgeving.

      Hoever moeten we zo gaan vraag je je af. Één heideveld is “mooi”, maar in hoeverre moeten we door blijven gaan om grootschalige heide in stand te houden en zelfs uit te breiden onder het mom van nieuwe natuur? Stoppen we met dit beleid dan krijgt de natuur weer de kans om zelf te ontwikkelen en ontstaat een landschap bestaande uit bossen afgewisseld met grasland en op enkele plaatsen heide en een stukje zandverstuiving.

      Het wordt tijd om eens na te gaan denken waar we mee bezig zijn. Nederland valt langzaam maar zeker stil, economische activiteiten zoals de bouw die net op gang kwam wordt weer op slot gezet. Landbouw wordt als vervuiler gezien en haast onmogelijk gemaakt.

      We zijn letterlijk bezig om alle economische activiteiten on hold te zetten.

      Echte problemen worden niet opgepakt. Neem fosfaat. Zonder fosfaat geen landbouw en wat we nu zien is dat grote hoeveelheden voedsel voor mensen en (kracht-)voer voor het vee geïmporteerd wordt. Dat betekent uiteraard een mestoverschot en vervolgens gaan we mest als afval zien en vergisten etc. Wat we nu doen is grootschalig wereldwijd hetzelfde als de boeren in het dorpje in Drenthe in 1880 deden. Het verarmen van gronden verder weg en mest produceren in de stallen. In de gebieden waar ons veevoer en voedselgewassen vandaan komen ontstaat een enorm fosfaattekort.

      Nu kunnen we daar nog wat aan doen, de mest drogen, bewerken en het fosfaat terugbrengen naar de akkers waar ons voedsel en veevoer vandaan komt.

      Prof. dr.ir. Oene Oenema (van de Universiteit Wageningen, red.) schrijft het volgende

      “Zonder fosfaat geen voedsel. Onze huidige voedselproductie is in sterke mate afhankelijk van kunstmestfosfaat, gemaakt van ruwfosfaat. Berekeningen laten zien dat ruwfosfaat schaars wordt binnen enkele generaties. Het ‘fosfaatprobleem’ is groter dan het energieprobleem, want voor fosfaat is geen alternatief,’ zegt Oene Oenema. Fosfaat is essentieel voor plant, mens en dier. Voedselproductie kan niet zonder fosfaat en dat betekent dat we moeten overschakelen op hergebruik en het drastisch beperken van verliezen. Dat vergt een forse omschakeling. Oenema wil wegen verkennen voor efficiënt hergebruik van fosfaat in de voedsel productie-consumptieketen. De verdeling van (ruw)fosfaat en bodemfosfaat is zeer ongelijk in de wereld. De mestoverschotten in Nederland maken dat veel landbouwgronden nu rijk zijn aan fosfaat en dat fosfaat nog vaak als afval wordt gezien in plaats van waardevolle grondstof. In Afrika zijn de bodems daarentegen zeer arm aan fosfaat, waardoor de voedselproductie wordt beperkt. In Afrika schreeuwt de bodem om fosfaat; voor verhoging van de voedselproductie is daar meer fosfaat nodig.”

      Zie verder hier.

      Samengevat: Wat nu natuurgebieden genoemd worden zoals heidevelden en stuifzanden hebben net zoveel met natuur te maken als mijn achtertuin die op kleur en bloeitijd is aangelegd.

      Gewassen die op voedselarme gronden leven zoals heide kunnen alleen grootschalig uitgroeien door kunstmatige verarming van de bodem. Dit “natuurlijk” noemen is een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Heidevelden zijn ontstaan door toedoen van de mens en kunnen alleen in stand blijven door kunstmatige bodemverarming door menselijk handelen.
      Om de kunstmatige begroeiing van deze zeer grootschalige heidetuinen in stand te houden moet er onderhoud plaats vinden zoals plaggen en begrazing en ook door de uitstoot van menselijke bedrijvigheid kunstmatig laag te houden.
      Stoppen met het onderhoud van deze grootschalige heidetuinen betekent dat de natuur die hier thuishoort en bestaat uit graslanden afgewisseld met grotere en kleinere bossages met de daarbij horende biotopen geleidelijk aan weer een kans krijgen.
      Veel ontwikkelende natuur is de afgelopen periode compleet onderuit gehaald om natuur bestaande uit heide-achtige landschappen te ontwikkelen.

      Als we de middelen die nu ingezet worden voor natuurontwikkeling en beheer gaan inzetten om mest te verwerken en terug te voeren naar het brongebied van ons voedsel en veevoer zodat we mondiaal een echte kringloop creëren dragen we bij aan een mondiaal evenwicht wat fosfaatgebruik betreft.

      Stikstof begrenzen om kunstmatige heidetuinen in stand te houden is contraproductief en heeft niets met natuurbeheer te maken. Stoppen met dat beleid maakt dat er net genoeg stikstof op de verarmde gebieden terecht komt om weer echte natuur te vormen – een biotoop die hier van nature ontstaat zonder menselijk ingrijpen. Heide is net zo natuurlijk als een graanveld…….

 4. Riesmog

  Wilders voert een achterhoedegevecht dat hij al heeft verloren.
  Sneu dat hij zich maar tegen de realiteit blijft verzetten.

  Over welke misstap hebben we het dan?

  1. Mezzadra

   De man wil zijn pensioen halen in de Kamer. Dat is natuurlijk ook een motief.

   1. Henkdetenk

    @mezzadra de huitr@l en t #rrel loopt hier 24/7 onzinnige reakties te plaatsen onder ieder artikel hier op dds 24/7.
    De aandoenlijke die fantaseert over kleine kinderen en die de p@doclub Martijn door dik en dun heeft gesteund altijd.

    1. Riesmog

     Henkie spermatankie!

     1. Henkdetenk

      @riesmog de p@do die natuurlijk p@doclub Martijn steunt.
      @riesmog is 24/7 aanwezig, de stumper.
      De onbeholpen aandoenlijke psychoot dwaalt de hele dag op dds om maar te kunnen reageren en tr@llen en zuigen..
      De aandoenlijke kan niks anders en doet niks anders dan achter zijn toetsenbordje de wijsneus te spelen en dat 24/7 al ruim 10 jaar.
      Helaas voor hem valt hij steeds door de mand.
      De zielepiet steunt ook de p@doclub Martijn en fantaseert grrag over kleine kinderen

  2. Henkdetenk

   10 reacties binnen 10 minuten waarvan 8 van de huistr@l en t#rrel onder aliassen @mezzadra @riesmog @zielepietje51 @willemm @meriadocbrandewijntrol..
   Haha het kansloze leven van een zieke geest die hier al ruim 10 jaar ronddwaalt24/7.
   Sociaal onbeholpen te merken aan zijn zeer narcistisch en psychotisch gedrag.

   1. Willemm

    Laten we Henk maar in zijn eigen bubbel laten leven. Gelukkig is hij zo goed als de enige in Nederland die zo erg de weg kwijt is.

    1. Henkdetenk

     @willemm weet van gekkigheid niet meer wat hij moet plempen hier op dds.
     Dat is ook niet zo gek als je bekijkt dat hij hier de hele dag aanwezig is en ook graag wil meedoen en geaccepteerd wil worden door mensen, iets wat de aandoenlijke nog nooit gelukt is.
     @willem is 24/7 aanwezig, de stumper.
     De onbeholpen aandoenlijke psychoot dwaalt de hele dag op dds om maar te kunnen reageren en tr@llen en zuigen..
     De aandoenlijke kan niks anders en doet niks anders dan achter zijn toetsenbordje de wijsneus te spelen en dat 24/7 al ruim 10 jaar.
     Helaas voor hem valt hij steeds door de mand.
     De zielepiet steunt ook de p@doclub Martijn en fantaseert grrag over kleine kinderen

   2. Rechtsaf

    Uiteraard zegt HenkdeTank precies wat vele hier denken en ook vinden van de trollen die HdT hier noemt..

 5. Meriadoc Brandebok

  Voor de benoeming van Timmermans kregen partijen zo hun kans de kandidaat naar voren te schuiven, maar omdat Timmermans de Europese parlementsverkiezingen met de PvdA heeft gewonnen, en bovendien al eurocommissaris is, kan men hem moeilijk negeren.

  1. Stanly2000

   Timmermans ging toch voor het baantje van Juncker en niets anders. Maar ja het grote geld, macht en aanzien heeft deze man schijnbaar nodig.

   1. Henkdetenk

    @stanley 100% gelijk
    Het grappige is ik las net een artikel, waarin helder word uitgelegd dat door meerdere omstandigheden ons brusselmansje niet voldoende geld en macht zal vergaren om zijn waanzinnige groen projectjes te kunnen uitvoeren.

 6. Jumping

  Deze Timmerfrans past in het rijtje van liegbeesten en fantasten.

  Hij sloopt het laatste restje van het keiverotte Nederland.

  Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

  Stop met de EU in deze vorm.

  NEXIT.

  1. DidiMadloba

   U bedoelt: Timmermans is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

   Maar uw naald bleef in de groef steken.

   1. Henkdetenk

    @didmadloba u hoopt uw naald ergens anders tussen te steken viespeuk.
    @didimadloba is 24/7 aanwezig, de stumper.
    De onbeholpen aandoenlijke psychoot dwaalt de hele dag op dds om maar te kunnen reageren en tr@llen en zuigen..
    De aandoenlijke kan niks anders en doet niks anders dan achter zijn toetsenbordje de wijsneus te spelen en dat 24/7 al ruim 10 jaar.
    Helaas voor hem valt hij steeds door de mand.
    De zielepiet steunt ook de p@doclub Martijn en fantaseert grrag over kleine kinderen

    1. DidiMadloba

     Houdt u zich een beetje in? Dank u!

 7. Kretoloog

  PVV en FvD kunnen Timmermans het beste aanvallen op het punt dat hij een landgenoot (in de persoon van Diederik Damsom, ook nog eens een PvdA-partijgenoot) heeft benoemd als chef van zijn kabinet. Dit is tegen de regels die de EU hanteert voor de eigen organisatie.

  1. Piet51

   @Kretoloog
   Maar niemand is erover gevallen.

   1. Stanly2000

    Piet, nog nooit van het kartel en de baantjescarrousel gehoord, ook in de Eu?

    1. Piet51

     @Stanly2000
     Ik lees regelmatig DDS en heb dus regelmatig van het kartel en de baantjescarrousel gehoord. Maar ik ben nog nooit gebeld, dus ik geloof het bestaan van dat kartel niet. Of zou dat nog komen, denk je? Ik ben nog jong.

     1. Rechtsaf

      Logisch want pietje heeft nooit geleerd om zijn hoofd uit het zand te halen

     2. Piet51

      @Rechtsaf
      Kijk, hier doe ik het voor. Alsmaar nuttige tips. Mijn hoofd uit het zand halen, daar kom ik nu eenmaal niet zelf op. Kan ook eigenlijk niet met een IQ van 51. Dank, dank, dank. Ik ga hier nooit meer weg, zoveel zelfkennis krijgen door steeds een paar simpele tips. Daar kan geen cursus of training tegenop.

     3. Stanly2000

      Piet, zielig zeg, dat men u nog nooit gebeld heeft. Hoe durven ze? U als trouwe aanhanger van het kartel!

     4. Piet51

      @Stanly2000
      Precies, dat bedoel ik. Dank voor het medeleven. Maar ik ben geduldig en wacht het vol vertrouwen af. Je zult nog van mij horen.

  2. DidiMadloba

   Als Samsom nou een leek was op milieugebied die de baan slechts te danken had aan zijn vriendschap met Timmermans zou het wat anders zijn, maar hij is natuurkundige en expert op dit gebied.

 8. Bolkestein

  We slaan met Frans Timmermans een pleefiguur in Europa.

 9. DidiMadloba

  De Dagelijkse Woedeuitbarsting van Wilders zit er weer op.

 10. Heras

  Wat een domme man is die timmermans toch. Waar laat hij dan al die immigranten die hier elke dag vakantie houden. Die willen allemaal een huis. …’er kan nog meer bij” ….volgens hem.
  En de veestapel laten inkrimpen; moeten boeren dan op kantoor werken???
  Of mogen ze niet meer exporteren, dat ten koste gaat van de bevolking dat afhankelijk is van hun vlees. En gaan wij vlees importeren dat vervuilender is voor het milieu.
  Of gaat hij bomen planten op zee, omdat er geen ruimte meer is door alle zonnepanelen die overal neergezet zijn.
  Al zijn dwaze ideeën zijn onuitvoerbaar. Daarom denk ik dat het meer om de eer van timmermans zelf is, dan om nederland.

  1. Julian

   En jij zegt met deze reactie dan Timmermans een domme man is? Begin eerst bij jezelf. Verder een hoop leugens over Timmermans…

 11. Joop Klepzeikert

  Helaas wordt ALLES van de PVV en Geert Wilders altijd eerst een aantal jaren genegeerd en gedemoniseerd, totdat uitgebreid bewezen is dat PVV en Geert Wilders toch weer gelijk hadden en de schade alweer lang en breed is geleden. Pas als het tiende kalf verzopen is gaat men vergaderen of de put toch maar gedempt moet worden, zoals al jaren geleden voorgesteld is door de tegenstanders van het ultra linkse rariteitenkabinet.

  1. Piet51

   @Klepzeikert
   Er is bij mijn weten nog nooit een voorstel van Wilders meteen of pas na jaren aangenomen. Hij heeft nog helemaal niets gerealiseerd in de politiek, hoogstens enkele thema’s in de politieke discussie ingebracht. Baudet gaat dezelfde weg, maar is nog te kort bezig om erover te kunnen oordelen.

   1. Groeneveld

    Domme jongen: als iedereen tegen stemt OMDAT het een PVV-voorstel is, kom je inderdaad niet ver.

   2. DidiMadloba

    Ere wie ere toekomt: Wilders heeft wel bereikt dat half Nederland doodsbang is voor de islam. Hij beheerst de kunst van de herhaling tot in de puntjes.

    Wie het waagt te beweren dat veel moslims reuze meevallen moet er op rekenen de volle laag te krijgen.

   3. Piet51

    @Groeneveld
    Inderdaad, iedereen stemt tegen OMDAT het een PVV-voorstel is en dus iedereen weet dat het niet deugt. Dat scheelt grondige bestudering van zo’n voorstel.

    1. Groeneveld

     Zelfvoldane, verwaande, aanmatigende, arrogante, hautaine, ijdele, ingebeelde, laatdunkende, opgeblazen, pedante, pretentieuze, snobistische clown.

     In je simpelheid vind je vooroordelen helemaal OK. Als het niet in je straatje past mag je het ongezien wegflikkeren.

     Wat ben je toch een walgelijke en gevaarlijk linkse extremist, Pietlul.

     En dan nog beweren dat er geen partijkartel en cordon sanitaire bestaat. Aan smerige ratten zoals jij gaat Nederland ten onder. Dwaas.

     1. Piet51

      @Groeneveld
      Denk aan je hart, man. Ik probeer me alleen wat in te passen in de manier van reageren hier op DDS. Afgaande op je reactie, lukt me dat aardig.

      Je weet als geen ander (!) dat het doel van de DDS-eigenaar en -redactie het provoceren is door tot het uiterste te gaan. Dat wordt hier op allerlei manieren gestimuleerd met nep-accounts, vele aliassen, foute berichten, interpretaties en beschuldigingen. Ik leer elke dag bij.

     2. Groeneveld

      Malle Pietje probeert het af te wentelen op DDS. Nee droplul, het is jouw reactie -de standaardreactie van links- om een wetsvoorstel de PVV niet op merites te beoordelen, maar bij voorbaat af te wijzen.

      Als je eerlijk zou zijn en je motieven kunt doorschouwen, zou je je rot schamen om zo’n houding.

      Maar links is de schaamte al lang voorbij.

     3. Piet51

      @Groeneveld
      Maar een PVV-voorstel heeft toch nooit merites om het op te beoordelen? Noem er eens één, eentje maar.

      Natuurlijk weet ik heel goed dat ik vanuit deze overtuiging reageer, maar dat scheelt een boel tijd en ergernis. Over dat “fantastische” boerkaverbod heeft men nota bene bijna 20 jaar lopen bakkeleien, omdat niemand die onzin durfde te stoppen.

      Ik doe inderdaad op verschillende plekken alles om de aandacht en het succes van PVV en FvD af te wenden en tot nu loopt dat naar wens, omdat velen in Nederland dezelfde mening zijn toegedaan.

     4. Groeneveld

      Piet 51, jij arrogante, bevooroordeelde, zelfingenomen kwast – hieronder een kleine greep uit de vele tientallen moties die door de PVV zijn ingediend. De rest kun je lezen als je even op Google gaat, gehaktbal.

      PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar. Dit omdat loverboys vooral meisjes tot 18 jaar ronselen om deze vlak na hun 18e verjaardag de prostitutie in te drijven.

      Initiatiefnemer Markuszower (PVV) stelt voor om voor bepaalde gewelds- en zedendelicten hoge minimumstraffen in te voeren en de misdrijven waarbij levenslang kan worden opgelegd uit te breiden.

      De PVV vindt dat de overheid moet zorgen voor meer vrije en betaalbare kavels voor mensen om hun eigen huis te kunnen bouwen. Hier is erg veel vraag naar en maakt ons land op termijn weer iets mooier! Helaas is nu het bouwen van je eigen huis, vooral in de Randstad, onbetaalbaar geworden. Het zou goed zijn als veel meer mensen, juist ook met een middeninkomen een eigen huis kunnen bouwen, een droom van velen.
      Ook als we kijken naar de huidige eentonigheid van nieuwbouwwijken valt er veel te winnen. Het bouwen van grote series dezelfde huizen moet worden ontmoedigd. Niet iedereen kan of wil zijn eigen unieke woning bouwen. Maar laten we dan zorgen voor wat minder saaie eenheidsworst. Projectontwikkelaars en Gemeenten kunnen best kleinere series woningen bouwen zonder dat de prijs van de woningen hoeft te stijgen. Een straat met veel verschillende gevels is toch veel leuker dan 80 precies dezelfde woningen naast elkaar? Met de aanname van twee door de PVV ingediende moties laat de het lid Madlener zien dat PVV staat voor meer keuzevrijheid voor mensen die een woning willen kopen of huren.

      …werd een vaker door mij (Dion Graus) ingediende motie aangenomen. Ik vroeg in deze motie, fosfaten te extraheren uit urine en ontlasting. Laat het heel duidelijk zijn dat we daarom tegen die fosfaatrechten zijn.

      Aankomende dinsdag zal er in de Tweede Kamer worden gestemd over een door de PVV ingediende motie om onderzoek te doen naar het antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap in Nederland

      Een unicum: een motie van de PVV krijgt steun van de hele Tweede Kamer. Dus ook van de PvdA, hoewel die in 2014 nog aankondigde ‘nooit’ moties van de PVV zou steunen. (Volkskrant. Betreft motie Fleur Agema, gezondheidszorg).

     5. Piet51

      @Groeneveld
      Je geeft een aantal voorbeelden van ingediende en aangenomen moties. Maar moties indienen en aangenomen krijgen is één, initiatief nemen tot wetsvoorstellen en die aangenomen krijgen is twee. Mijn reactie ging over wetsvoorstellen, zoals het boerkaverbod uit 2005 en ingevoerd in 2019. Zo’n wetsvoorstel, gebruik van het initiatiefrecht, is vernieuwing en dat doet de PVV vrijwel nooit. Het boerkaverbod is de uitzondering die de regel bevestigt.

     6. Groeneveld

      Nee vieze rat, jij zei: “Inderdaad, iedereen stemt tegen OMDAT het een PVV-voorstel is en dus iedereen weet dat het niet deugt. Dat scheelt grondige bestudering van zo’n voorstel.”

      Een motie is een voorstel. En er zijn vele moties ingediend die, qua redelijkheid en sense, zo van een andere partij hadden kunnen komen. Het cordon sanitaire -waar jij met je smerige, vooringenomen rotharses deel van uitmaakt- voorkomt dat ook redelijke voorstellen worden aangenomen.

      Je behoort tot het drek en droesem van de maatschappij, cultuurmarxistische idioot.

     7. Mezzadra

      ‘vieze rat’
      ‘idioot’

      Groeneveld is een gelukkig en tevreden man met sterke inhoudelijke argumenten.
      Dat merk je aan alles.

     8. Piet51

      @Groeneveld

      Jouw woorden: ‘Nee vieze rat, jij zei: “Inderdaad, iedereen stemt tegen OMDAT het een PVV-voorstel is en dus iedereen weet dat het niet deugt. Dat scheelt grondige bestudering van zo’n voorstel.”’

      Je bevestigt dus, dat het over voorstellen ging en in de Tweede Kamer zijn dat wetsvoorstellen op grond van het recht van initiatief.

      Je hebt ook gelijk, dat veel moties van de PVV zo van een andere partijen hadden kunnen komen. Ik hoop van harte, dat dat korte termijn ook zal gebeuren. Niet omdat ze sneller waren dan de PVV, maar omdat de PVV het loodje heeft gelegd.

      Een motie is volgens de Tweede Kamer zelf: “Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.”

     9. just saying

      “Niet omdat ze sneller waren dan de PVV, maar omdat de PVV het loodje heeft gelegd.”

      Je zou zo’n links varken toch onder een op volle snelheid voortrazende TGV trappen…..

     10. Piet51

      @just saying
      “Je zou zo’n links varken toch onder een op volle snelheid voortrazende TGV trappen…..”

      Wat is het toch verhelderend om hier zulke reacties te lezen van zich rechts noemende mensen. Kunnen we in ieder geval leren op wie je kunt rekenen als er wat samen gedaan moet worden.

      Gelukkig is serieus rechts Nederland beter aanspreekbaar en zien ze ook de waarde van andere politieke visies. Ik ken veel rechtse mensen en we respecteren en waarderen elkaar. Want, ik schreef het al vaker, rechts bestaat bij de gratie van links en omgekeerd. De één kan niet zonder de ander. We willen immers allemaal hetzelfde, namelijk welvaart voor iedereen. Alleen over de weg daar naartoe hebben we verschillende ideeën en dat maakt een gedachtewisseling zo boeiend en nuttig. Zo’n gedachtewisseling is hier niet mogelijk. Dat komt o.m. door mijn IQ van 51 (ik heb dat inmiddels heel goed begrepen), maar vooral ook door de houding die wordt geïllustreerd door jouw taalgebruik en dat van veel anderen hier.

   4. Ron

    Verbod op gezichtsbedekking pietje.
    Niet selectief je geheugen gebruiken.

    1. Piet51

     @Ron
     Oh ja, al weer vergeten. Wetten die geen enkel doel dienen, niets veranderen en niet te handhaven zijn, worden snel vergeten. We hebben meer van dergelijke wetten.

     1. Ron

      Ach Piet toch.
      Als er bij jou mensen aanbellen met bivakmuts bel jij de politie niet natuurlijk.

      Het niet handhaven is geen kwestie van kunnen, maar van willen. Want bovengenoemde bivakmuts willen ze wel aanpakken.

     2. Piet51

      @Ron
      Als een bivakmuts aanbelt hangt het van de buitentemperatuur af of ik de politie overweeg. Hartje winter zal ik dat niet doen, ’s zomers zal ik de muts vragen even te wachten tot ik de politie gebeld heb. Zo ingewikkeld is het allemaal niet en daarvoor is geen wet nodig.

 12. Julian

  Bang voor stemmenmagneet Timmermans….

 13. DidiMadloba

  Wat Timmermans nou voor een verschrikkelijke wandaad begaan heeft wordt mij niet duidelijk uit het verhaal.

  Maar voor zijn tegenstanders is het vermoedelijk al genoeg dat hij Frans Timmermans is.

 14. C.A.Barstow

  Een goede eis van de PVV, maar ik vrees dat zij naast de pot pissen
  Natuurlijk zit dat volgevreten vette rooie varken er alleen voor zichzelf.
  Maar dat stel land en volksverraders met Rutte voorop likken liever de schoenzolen van die machtswellustelingen in Brussel.

  Stem FvD/PVV.

  1. Julian

   Als jij een doorsnee Pvv/FvD aanhanger bent, ben ik er niet rouwig om dat ik wat anders moet gaan stemmen. Sommige issues van die partijen kan ik best waarderen maar met een dergelijk achterban wil ik daar niks mee te maken hebben.

 15. Pescador

  Timmermans de zoveelste landverrader

 16. Michael M

  Arme Timmermans, zes ton 600000 per jaar netto salaris ontvangen en hij is nu al in de war, net als dat drankorgel Juncker. Waar veel geld ligt komen gestoorden op af.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.